Click here to load reader

VELEUČILIŠTE U RIJECI - predavanja.pdf · PDF fileTAKTIKA uspoređuje ciljeve s aktualnim stanjem i stvara planove za ostvarenje tih ciljeva (srednjoročno planiranje) OPERATIVA

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VELEUČILIŠTE U RIJECI - predavanja.pdf · PDF fileTAKTIKA uspoređuje ciljeve s...

 • 1

  Razvoj informacijskih sustava

  VELEUILITE U RIJECIPoslovni odjelStudij Informatike

  Miro Frani, dipl.in.

 • 2

  O predmetu

  Fond sati tjedno2 sata predavanja + 3 sata vjebi (1+2) (IV. semestar)

  Oblik nastavePredavanja, auditorne vjebe, laboratorijske vjebe

  Nain provjere znanjaIzrada projektnog zadatka i obrana. Usmeni ispit.

  LiteraturaPavli M.,: Razvoj informacijskih sustava, Informator, Zagreb, 1996.K. Klarin, K. Klasi: Informacijski sustavi, Biljeke s predavanja, Veleuilite u SplituRadovan M.: Projektiranje informacijskih sustava, Informator, Zagreb, 1989.Grbavac V.: Analiza i implementacija informatikih sustava, kolska knjiga, Zagreb, 1991.Yourdon P.: Modern Structured Analysis, Yourdon Press/Prentice Hall, N.J.,1989.Martin J., Odell J.J.,: Object oriented methods: A foundation, Prentice Hall PTR, 1998.

 • 3

  O predmetu

  Sadraj predavanjaUvod u kolegij. Pojam i definicija informacijskog sustava. Odnos poslovnog sustava i njegovog IS-a. Vrste IS-a. Problemi razvoja IS-a. Informacijska kriza. CASE alati.Uloga korisnika u razvoju informacijskog sustava. ivotni ciklus informacijskog sustava. Metodoloki aspekti razvoja IS-a. Pristupi razvoju informacijskih sustavaInformacijsko inenjerstvo. Strukturne i objektno orijentirane metode analize i oblikovanja IS-a.UML (Unified Modelling Language)

 • 4

  O predmetu

  Sadraj predavanjaProjekt openito. Projekt razvoja IS-aStrateko planiranje IS-a

  Oblikovanje arhitekture informacijskog sustavaDefiniranje zahtjeva korisnika. Tehnike prikupljanja zahtjeva korisnika Analiza i oblikovanje zahtjevaOblikovanje baze podataka i korisnikog sueljaTestiranje i upravljanje promjenama

 • 5

  O predmetu

  Sadraj projektnog zadatkaStudenti izrauju u grupama informacijski sustav odreenog poslovnog podruja

 • 6

  Sustav

  Ureeni poredak meuzavisnih elemenata povezanih u cjelinu po nekom planu za postizanje odreenog cilja

  Fiziki dijeloviUlazi i izlaziProcesiUpravljaki postupci (planiranje, organizacija, upravljanje i nadzor)

 • 7

  Obiljeja sustava

  Razlog postojanja (ciljevi)Podsustavi (struktura)Opseg sustava (granice sustava)OkolinaUlaziIzlaziSueljaOgranienja (pravila transformacije ulaza u izlaz)

 • 8

  Zahtjevi na sustav

  Prilagodljiv okoliniOsigurava stabilnost i dugotrajnost

  Upravljiveljeni izlaz postie se promjenama ulaznih veliina ili strukture sustava

 • 9

  Cilj sustava

  Transformacija razliitih vrsta ulaza u izlaz

  Proces

  Ulaz 1

  Ulaz 2

  Ulaz n

  Izlaz 1

  Izlaz n

  Izlaz 2

  Izlaz n

 • 10

  Struktura sustava

  Sloeni sustav sastoji se od elementarnih sustava - podsustavaGranica sustava - obiljeje koje definira i opisuje oblik sustavaOkolina (okruenje sustava) - sve izvan granica sustava (podsustava)Suelja - meusobna djelovanja i veze meu podsustavima - nastaju na granicama podsustava

 • 11

  Matrica veza

  Prikaz veza meu elementarnim sustavimaMaksimalan broj veza = n(n-1) (svaki podsustav vezan sa svakim osim sa samim sobom)Minimalan broj veza = n-1Vei broj veza - krua struktura - sustav manje fleksibilan - slabija funkcionalnostManji broj veza - lake prilagodljiv promjenama - bolja funkcionalnost

 • 12

  Matrica strukture sustava

  Prikaz veza meu podsustavima i veza podsustava s okruenjemSastoji se od 4 submatrice

  Struktura okruenja O - slabo definirana zbog nedovoljnog poznavanja veza s okruenjemVeza izmeu sustava S i okruenja O - matrica stupac -sadri veze koje izlaze iz sustavaVeza izmeu okruenja O i sustava S - matrica redak -veze koje iz okruenja ulaze u sustavInterna matrica strukture sustava S

 • 13

  Matrica strukture sustava

  O S1 S2 S3 S4 S5

  O x x

  S1 x

  S2 x x x

  S3 x x

  S4 x x

  S5 x x

 • 14

  Podjela sustava

  Prema predvidivosti ponaanjaDeterministikiProbabilistiki

  Prema povezanosti (interakciji) s okruenjem

  OtvoreniZatvoreni

 • 15

  Deterministiki sustavi

  Djeluju tako da se moe unaprijed odrediti njihovo ponaanjeDobro poznate veze meu dijelovima sustavaNovo stanje znamo temeljem postojeeg stanja i strogo definiranih procesa koji mijenjaju stanje sustava

  Npr. Raunalni program

 • 16

  Probabilistiki sustavi

  Budue stanje sustava poznato s odreenom vjerojatnouPretpostavka novog stanja ukljuuje odreeni stupanj greke

  Npr. Sustav zaliha - znamo trenutno stanje. Predviamo budue stanje temeljem prosjene potranje i prosjenog vremena nabave (koristimo iskustvene injenice, znanja o prolim dogaajima)

 • 17

  Otvoreni sustavi

  Razmjenjuju materiju, energiju i informacije s okolinomCilj im je prilagoavanje okoliniReagiraju na promjene iz okoline mijenjajui unutarnju strukturuNastoje odrati ravnoteu unutar svojih granica

 • 18

  Zatvoreni sustavi

  Odvojeni od okolineNema razmjene s okolinomU konanosti ovi sustavu se moraju raspasti ili postati neorganiziraniU realnom svijetu postoje samo djelomino zatvoreni sustavi (drugi nestaju)Govorimo o relativno zatvorenim sustavima

  Imaju dobro kontrolirane ulaze i izlazeOkolina ne utjee na internu organizaciju

 • 19

  Entropija sustava

  Mjera neizvjesnosti stanja sustava u budunostiMjera neorganiziranosti sustavaNeorganiziranost raste s vremenom Cilj je sprijeiti porast entropije kroz dovoenje materije i energije iz okolineOtvoreni sustavi zahtijevaju vie takvih ulaza da bi zadrali stalni nivo organiziranosti

 • 20

  Poslovni sustav

  Otvoreni sustav ija se uspjenost mjeri stupnjem prilagodljivosti konkurenciji, zahtjevima trita i drugim uvjetima iz okoline

  tvornica, banka, brodogradilite, udruga, obrazovna ustanova, osiguravajue drutvo, prijevozniko poduzee, ...

 • 21

  Poslovni sustav

  KarakteristikeMisijaCiljeviDrutvena uloga DjelatnostOrganizacijaRukovoenje

  KombinacijaMenadmentaTehnologijeLjudskih resursa

 • 22

  Tipovi poslovnih sustavaKarakteristika Tip poslovnog sustavaCiljevi Proizvodni

  UsluniNormativni (zakonom definirani)

  Funkcija EkonomskiObrazovniDrutveniPolitiki

  Nain rukovoenja DemokratskiAutoritarniTehnokratskiBirokratski

 • 23

  Poslovni sustav - informacije

  Informacije su resurs poslovnog sustava Preduvjet uspjenog poslovanjaPrimarne informacije

  Znanja o ponudi, potranji, konkurenciji, financijskim tokovima, investicijama itd.Mogu se kupiti kao i svaka druga robaIzvor su javne baze podataka, sredstva javnog informiranja, statistiki izvori, literatura, ...

 • 24

  Poslovni sustav - informacije

  Sekundarne informacijeNisu raspoloive na tritu informacija, ne mogu se kupitiIzvor su simpoziji, sajmovi, sastanci, poslovni partneri, ...

  Najvaniji izvor ovih informacija je VLASTITI INFORMACIJSKI SUSTAVsvakog poslovnog (organizacijskog) sustava

 • 25

  Podatak - informacija

  PodatakSirova injenicaPredstavlja istinu iz realnog svijetaSam za sebe ima malo ili nikakvo znaenje

  InformacijaInterpretacija podatkaPodatak obraen u smislenom kontekstu (proien i organiziran)Subjektivnog znaenja u kontekstu primatelja

 • 26

  Informacijski sustav

  Dio poslovnog sustavaCilj - zadovoljiti informacijske potrebe svih razina poslovnog sustavaOsnovne funkcije IS-a jesu:

  PrikupljanjeObradaPohranjivanjeDistribucija

  podataka i informacija

 • 27

  Odnos poslovnog i informacijskog sustava

  IS sadri znanje o organizaciji koju podrava (know-how)Visoka ovisnost organizacije o IS-uPonaanje uvijek definirano pravilima i ogranienjima postavljenim od strane korisnikaIS sadri osobine odreenog poslovnog sustavaIS razvijen za jedan poslovni sustav ne moe biti direktno primjenjen u drugom poslovnom sustavuZahtjevi poslovodstva razliitih poslovnih sustava na IS u pravilu se razlikujuPoznavanje ciljeva, strategije, strukture i resursa poslovnog sustava osnovni je preduvjet izgradnje efikasnog IS-a

 • 28

  Poslovni sustav

  Ciljevi sustava

  STRATEGIJAAnaliza Planovi

  sustava

  TAKTIKAAnaliza Operativniprocesa planovi

  OPERATIVA

  CILJEVI NADSUSTAVA

  MOGUNOSTISUSTAVA

  SIROVINA PROIZVOD

 • 29

  Upravljanje poslovnim sustavom

  Proces usuglaavanja sustava i nadsustava(okolina sustava)Sustav ima svoje mogunosti i ciljeveNadsustav (okolina sustava) ima zahtjeve za robom i/ili uslugama

 • 30

  Upravljanje poslovnim sustavom

  STRATEGIJA usuglaava zahtjeve i mogunosti, definira dugorone ciljeve organizacije i stvara dugorone planove (priprema za budunost)

  TAKTIKA usporeuje ciljeve s aktualnim stanjem i stvara planove za ostvarenje tih ciljeva (srednjorono planiranje)

  OPERATIVA realizira taktike planove kroz poslovne aktivnosti

 • 31

  S

  PROCES PROIZVODNJE

  ANALIZASIROVINA PROCESA PROIZVODA

  ANALIZA INFORMACIJAODLUIVANJE

  Tijek informacija

  SIROVINE PROIZVOD

  SUSTAV

  NADSUSTAV

  INFO

  INFO

  OD

  LUK

  E

 • 32

  Obiljeja informacija

  S

  T

  O

  INFORMACIJE NADSUSTAVA

  OPA STRATEGIJA

  PROPISI

  STANDARDI

 • 33

  Utjecaj odluka

  S

  T

  O

  VELIKI

  SREDNJI

  MALI

 • 34

  Razine planiranjaSTRATEGIJA TAKTIKA OPERATIVA

  VREMENSKI INTERVAL PLANIRANJA

  VIE GODINA (UOBIAJENO 3-5)

  MJESECTROMJESEJEGODINA

  SVAKODNEVNO

  OPSEG PLANIRANJA CIJELA ORGANIZACIJA GRUPE POSLOVA POJEDINANI POSAO

  OBILJEJA INFORMACIJA

  PRILAGOENE