Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

 • View
  49

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Praktikum

Text of Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  1/273

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  2/273

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  3/273

  VEKTORSKA I RASTERSKA GRAFIKA - PRAKTIKUMdrugo dopunjeno i izmenjeno izdanje

  Autor:dr Dragan Cvetkovi, dipl.in.Zona Kosti, dipl.in.

  Recenzent:Prof. dr Slavko PeiMainski fakultet Univerziteta u Beogradu

  Izdava:

  UNIVERZITET "SINGIDUNUM"FAKULTET ZA INFORMATIKU I MENADMENTBeograd, Danijelova 32

  Za izdavaa:Prof. dr Milovan Stanii

  Tehnika obrada:

  Dragan Cvetkovi

  Dizajn korica:Milan Nikoli

  Godina izdanja:2009.

  Tira:200 primeraka

  tampa:UGURA PrintBeograd

  ISBN:

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  4/273

  Sadraj

  Predgovor v

  1 CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 11.1. Deija lizalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  1.2. Pogled kroz tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  1.3. Jednostavna tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  1.4. Toak sa bojama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  1.5. Kreiranje kocke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  1.6. Kreiranje 3D modela zupanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  1.7. Slika u tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.8. Ispucao tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  1.9. Dvobojni tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  1.10. Tekst u tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  1.11. Odseen trodimenzionalni tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  1.12. Dodavanje teksture 3D tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  1.13. Pravljenje ahovske table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  1.14. "Razbijanje" mrene lopte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  1.15. Kreiranje arenih simbola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  1.16. Kreiranje simbola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  1.17. Olimpijski logo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  1.18. Slagalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  1.19. iani tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  1.20. Kreiranje kalendara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  1.21. Prvi tekst za Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  1.22. Drugi tekst za Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541.23. Trei tekst za Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  5/273

  ii Vektorska i rasterska grafika

  2 CorelDRAW X4 - Zadaci 57

  2.1. Prvi zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  2.2. Drugi zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  2.3. Trei zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612.4. etvrti zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  2.5. Peti zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  2.6. esti zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  2.7. Sedmi zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  2.8. Osmi zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

  2.9. Deveti zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

  2.10. Deseti zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  3 Corel PHOTO-PAINT X4 - Samostalne vebe 71

  3.1. Specijalni efekti primenjeni na tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  3.2. Tekst u plamenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  3.3. Zavrnuti okovi fotografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  3.4. Tekst od plastike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  3.5. Providna lopta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  3.6. umovi u obliku linija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  3.7. Tekst sa naglaenom konturom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933.8. Naglaen tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

  3.9. Naglaen tekst kreiranom teksturom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

  3.10. Tekst za Internet prezentacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

  3.11. Tekst sa ledom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

  3.12. Metalni tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

  3.13. Hromirani tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

  3.14. Tekst od takica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

  4 Ukratko o programu Adobe Photoshop CS3 119

  4.1. Radna povrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

  4.2. Komande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

  4.2.1. Upotreba alata kod programa Photoshop CS3 . . . . . . . . . . . 121

  5 Adobe Photoshop CS3 - Samostalne vebe 125

  5.1. 3D ara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

  5.2. 3D tekst u lavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

  5.3. Crtei iz fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355.4. Crvena planeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  6/273

  Sadraj i predgovor iii

  5.5. Efekat slagalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

  5.6. Efekat vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

  5.7. Eksplozija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

  5.8. Futuristiki tunel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1525.9. Kia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

  5.10. Nova ara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

  5.11. Drugaija pozadina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

  5.12. Pozadina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

  5.13. Zanimljiva pozadina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

  5.14. Jo jedna pozadina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

  5.15. ara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1895.16. Sfera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

  5.17. Staklena lopta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

  5.18. Pravljenje stare fotografije od nove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

  6 Ukratko o programu Adobe Illustrator CS3 209

  6.1. Radna povrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

  6.2. Komande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

  6.2.1. Upotreba alata kod programa Illustrator CS3 . . . . . . . . . . . 211

  7 Adobe Illustrator CS3 - Samostalne vebe 219

  7.1. Kreiranje jednostavnih ablona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

  7.2. Konvertovanje u sivu boju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

  7.3. Efekat transparentnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

  7.4. Vodena tekstura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

  7.5. Kombinovanje objekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

  7.6. Kreiranje uvijene zvezde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2417.7. Cvetovi od slova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

  7.8. Krila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

  7.9. 3D zupanik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

  7.10. Efekat vodenih kapljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

  7.11. Kreiranje sloenih objekata jednim potezom . . . . . . . . . . . . . . . . 253

  Literatura 255

  Knjige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255Internet adrese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  7/273

  iv Vektorska i rasterska grafika

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  8/273

  Predgovor

  Raunarska grafika je oblast ije je vreme dolo, bez obzira na skupe hardverske zahteve,na raunarske resurse i na specifine softverske pakete. Postala je spremna da ispuniobeanja po pitanju komunikacije pomou slika i postala je glavni oslonac u interakciji

  izmeu oveka i raunara. Treba napomenuti da je raunarska grafika postala sastavnideo svakodnevnog ivota, tako da se i deca predkolskog uzrasta sreu sa njom. U istovreme, raunarska grafika je postala nerazdvojni deo korisnikih interfejsa, vizuelizacijepodataka i objekata, dok je renderovanje objekata i scena postalo znatno realistinije.

  Raunarska grafika nije potpuno originalna tema, jer za definisanje i reavanje problemakoristi neke ve uspostavljene tehnike kao to su geometrija, algebra, optika i psihologija.Geometrija daje okvir za opisivanje 2D i 3D prostora, dok se algebarske metode koristeza definisanje i evaluiranje jednakosti vezanih za odreeni prostor. Nauka o optici omo-guava primenu modela za opisivanje ponaanja svetlosti, dok psihologija nudi modele za

  vizuelizaciju i percepciju boja.Raunarska grafika i animcija su ostale jedne od najuzbudljivijih oblasti moderne tehno-logije, a ujedno su i oblasti koje najbre napreduju i rastu. Postale su i sastavni deo kakoaplikativnog softvera, tako i raunarskih sistema uopte. Raunarska grafika i animaci-

  ja se rutinski primenjuju u dizajniranju mnogih proizvoda, u simulatorima za obuku, uprodukciji muzikih videa i televizijskih reklama, u filmovima, u analiziranju podataka, unaunim studijama, u medicinskim procedurama i u mnogim drugim aplikacijama.

  Ova knjiga spada u grupu strunih dela iz oblasti raunarskih nauka, koja pokriva znaajnopodruje, koje se izuava na nivou dodiplomskih i poslediplomskih studija danas i u svetu

  i kod nas. Predviena je da bude praktikum iz predmeta Vektorska i rasterska grafikakoji se izuava na Fakultetu za informatiku i menadment Univerziteta "Singidunum" uBeogradu i ima za cilj da pomognu studentima u savlaivanju nastave. Ova knjiga moeda se koristi i na ostalim visokokolskim ustanovama za predmete koji imaju slian sadraj.

  Tokom pisanja ovog praktikuma ideja je bila da se materija izloi u to popularnijem stiluda bi bila dostupna i razumljiva i studentima sa manjim obimom predznanja iz ove oblasti.Prkatikum je namenjen irem spektru potreba i moe da koristi studentima koji imajudodira sa raunarskom grafikom i animacijom u bilo kom obliku, moe da koristi dizajneri-ma i svim ostalim korisnicima primenjene raunarske grafike i animacije kroz odgovarajuegrafike aplikacije, koje se koriste i u svakodnevnom i u poslovnom okruenju.

  Prvi i drugi deo praktikuma za vektorsku i rastersku grafiku sadre primere koji se odnosena program CorelDRAW X4, program za vektorsko crtanje, i koristi se prvenstveno u

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  9/273

  vi Vektorska i rasterska grafika

  oblasti dizajna, pripreme za tampu, DTP-a, ali moe da se koristi i pri tehnikoj obradiizvetaja i radova. Iako CorelDRAW nije sastavni deo paketa Microsoft Office, trebanaglasiti da izuzetno dobro sarauje sa dostupnim Office aplikacijama. Ovaj deo nije uskopovezan sa udbenikom i vebe su nezavisne i samostalne. Pored 23 vebi, definisano je

  i 10 razliitih zadataka koje je korisnik u stanju samostalno da izradi.Trei deo praktikuma za vektorsku i rastersku grafiki sadri primere koji se odnose naprogram Corel PHOTO-PAINT X4, program za kreiranje i obradu slika koji predstavljakolekciju efikasnih alatki, predvienih za editovanje slika i fotografija prema odreenimstandardima, a namenjenih profesionalnim dizajnerima koji ele da naprave prefinjenegrafike objekte za Web, kao i za kvalitetnu tampu. Treba posebno napomenuti da jeovo izuzetno kvalitetan program za rad sa slikama i fotografijama i ravnopravan je saprogramom Adobe Photoshop. I ovaj deo nije usko povezan sa udbenikom i vebe susamostalne. U ovom delu prikazano je 14 vebi koje korisnik moe da uradi bez dodatne

  pomoi.etvrti deo je dao kratak osvrt na program Adobe Photoshop CS3, na njegovu radnupovrinu i na pratee komande. Sve komande su praene odgovarajuom slikom kojailustruje ta ta komanda radi.

  Peti deo praktikuma posveen je programu Adobe Photoshop CS3. O njemu ne trebapuno priati jer je u strahovitoj ekspanziji i postao je nezamenljiv u radu sa rasterskomgrafikom. U ovom delu prikazano je 18 primera, a ideja je da korisnici vide kako se to radiu programu Photoshop, i da probaju da to isto urade unutar programa Corel PHOTO-PAINT. Ne treba posebno favorizovati neki od navedenih programa za rastersku grafiku,

  jer se sjajno dopunjuju.U estom delu dat je kratak osvrt na program Adobe Illustrator CS3, na njegovu radnupovrinu i na pratee komande. Sve komande su praene odgovarajuom slikom kojailustruje ta ta komanda radi.

  Sedmi deo praktikuma posveen je programu Adobe Illustrator CS3. Ovaj program jetakmac programu CorelDRAW i koji je bolji to je individualna stvar. U ovom delu prikazano

  je 11 primera, a ideja je da korisnici vide kako se to radi u programu Illustrator, i daprobaju da to isto urade unutar programa CorelDRAW. Ne treba posebno favorizovatineki od navedenih programa za vektorsku grafiku, jer se sjajno dopunjuju.

  Kako je ve navedeno, primeri su opisani detaljno, gde nijedan korak, neophodan za reali-zaciju istog, nije izostao. Uz opis primera, nalaze se slike koje pomau boljem razumevanjusvakog njegovog dela.

  Na kraju je prikazan spisak literature, s tim to treba napomenuti da je koriena literaturaprikazana na krajnje proizvoljan nain.

  Slavko Pei, redovni profesor Mainskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pomogaomi je korisnim primedbama i sugestijama, koje je uputio tokom pisanja ove knjige, i jakoristim ovu priliku da mu se jo jednom zahvalim.

  Beograd, decembar 2008. Autori

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  10/273

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  11/273

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  12/273

  Glava 1

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe

  U ovom delu praktikuma bie prikazane vebe koje korisnik moe da odradi sm. Nekoposebno predznanje ne treba za izradu ovih vebi, ali se podrazumeva da korisnik znaosnovne stvari vezane za program CorelDRAW i njegov interfejs.

  1.1. Deija lizalica

  Ovaj model je izuzetno jednostavan i potrebno je nekoliko minuta da se odradi.

  1. korak

  Treba nacrtati dve krunice komandom Ellipse Tool i to tako da vea krunica imaprenik30, a manja ima prenik22. Krunice treba tako nacrtati da im se centri poklapaju,tj. te dve krunice su koncentrine (slika 1.1).

  Slika 1.1. Koncentrine krunice

  2. korak

  Sledei korak je kopiranje ove dve krunice. Za to je najbolje iskoristiti Position komanduunutar Transformationdokera uz desnu ivicu ekrana (zaokruena je cela oblast na slici

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  13/273

  2 Vektorska i rasterska grafika

  1.2). U polje za pomeranje po horizontali treba uneti vrednost60kako bi razmak izmeuspoljanjih krunica bio 30.

  Slika 1.2. Kopiranje koncentrinih krunica

  3. korak

  Treba aktivirati komandu Rectangle Tool(zaokruena je na slici 1.3) i treba nacrtatipravougaonik i to tako da se spoji gornja kvadrantna taka leve vee krunice i donjakvadrantna taka desne vee krunice, kao to je to prikazano na slici 1.3.

  Slika 1.3. Crtanje spoljanjeg pravougaonika

  4. korak

  Treba aktivirati komandu Pick Tool(uokvirena je na slici 1.4) i sa pritisnutim tasteromShifttrebalo bi markirati (selektovati) nacrtani pravougaonik i dve vee krunice. Kadasu markirana sva tri objekta, to pokazuju markeri u obliku crnih kvadratia (slika 1.4),treba aktivirati komanduWeld(zaokruena je na slici 1.4). Kao rezultat ostaje spoljanjakontura koja se sastoji od polovina krunica i horizontalnih stranica pravougaonika, to jei bila prvobitna zamisao.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  14/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 3

  5. korak

  Treba aktivirati komandu Rectangle Tool(zaokruena je na slici 1.3) i treba nacrtatipravougaonik i to tako da se spoji gornja kvadrantna taka leve manje krunice i donjakvadrantna taka desne manje krunice.

  6. korak

  Treba aktivirati komandu Pick Tooli sa pritisnutim tasteromShifttrebalo bi markirati(selektovati) nacrtani pravougaonik i dve manje krunice. Kada su markirana sva triobjekta, to pokazuju markeri u obliku crnih kvadratia, treba aktivirati komandu Weld(zaokruena je na slici 1.4). Kao rezultat ostaje unutranja kontura koja se sastoji odpolovina krunica i horizontalnih stranica pravougaonika (slika 1.5).

  Slika 1.4. Kreiranje spoljanje konture

  Slika 1.5. Kreiranje unutranje konture

  7. korak

  Sledeim korakom treba odstraniti unutranji prostor (oznaen je tekstom na slici 1.6) iza to treba iskoristiti komanduTrim. Treba aktivirati alatku Pick Tooli treba markiratiunutranju konturu. Sa markiranom unutranjom oblau treba aktivirati komandu Trim

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  15/273

  4 Vektorska i rasterska grafika

  izShapingdokera uz desnu ivice ekrana (zaokruena je cela oblast na slici 1.6). U dokeruza komandu Trimmarkirana (aktivirana) je opcija Source Object(s)u oblasti LeaveOriginali to ne treba menjati. U narednom koraku treba levim tasterom mia kliknuti uspoljanji prostor (lokacija kursora mia je prikazana na slici 1.6) i na taj nain se dobija

  povrina izmeu spoljanje u unutranje konture.

  8. korak

  AlatkomPick Tooltreba markirati objekat koji je ostao u radnom listu. Pritiskom levimtasterom mia na ikonicu sa crvenom boju uz desnu ivicu ekrana (zaokruena je na slici1.7) boji se unutranjost oiviena linijama, a pritiskom desnim tasterom mia na isto mestoboji se kontura, tj. linija. Rezultat primenjenih komandi prikazan je na slici 1.7.

  Slika 1.6. Uklanjanje unutranjeg prostora

  Slika 1.7. Dodeljivanje boje i unutranjosti i konturi

  9. korak

  Treba komandom Rectangle Toolnacrtati pravougaonik kojim e se odsei desni deoobjekta, kako bi lizalica poela da dobija eljeni oblik (slika 1.8).

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  16/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 5

  10. korak

  Uklanjanje treba obaviti komandom Trim, kao to se ve radilo. Kursorom mia trebamarkirati nacrtani pravougaonik, treba aktivirati komandu Trimiz dokera (inicijalna se-tovanja ove komande ne menjati kao to se to vidi na slici 1.8) i treba kliknuti levimtasterom mia na telo lizalice, kako bi se definisalo ta ostaje u dokumentu, a ta se brie.

  Slika 1.8. Uklanjanje desnog dela

  11. korak

  Kao posledica ove komande u dokumentu ostaju, pored tela lizalice, nacrtani pravougaoniki unutranja kontura. Treba markirati (selektovati) te konture i pritiskom na tasterDeletena tastaturi treba ih obrisati. Kao rezultat svih ovih radnji pojavljuje se rezultat prikazanna slici 1.9.

  Slika 1.9. Odstranjen desni deo

  12. korak

  Na slian nain treba ukloniti i donji deo lizalice (slika 1.10). Postupak je isti kao za

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  17/273

  6 Vektorska i rasterska grafika

  korake 9, 10 i 11, tako da ne treba gubiti vreme na dodatno objanjavanje. Kada seodradi propisana procedura dolazi se do oblika lizalice koji postaje prepoznatljiv (slika1.11).

  Slika 1.10. Uklanjanje donjeg dela

  13. korak

  Poto su pravougaoni zavreci lizalice, trebalo bi ih zaobliti. Najjednostavniji nain je cr-tanjem dve krunice prenika4, jer je tolika debljina lizalice (posledica dimenzija iz koraka

  1). Te krunice treba smestiti tako da se centar krunica poklapa sa srednjom takomlinije (slika 1.12).

  Slika 1.11. Odstranjen donji deo

  14. korak

  Alatkom Pick Tool treba markirati sva tri objekta i treba aktivirati komandu Weld(zaokruena je na slici 1.13). To je sve to treba uraditi, jer program odrauje sve ostalo

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  18/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 7

  - trimuje krunice, boji ostatak crvenom bojom (i unutranjost i konturu) i pretvara sveu jedinstveni objekat.

  Slika 1.12. Zaobljavanje krajeva lizalice

  Slika 1.13. Zaobljavanje krajeva lizalice

  15. korak

  Sledei korak je rotiranje lizalice u pravi poloaj. Za to je zaduena komanda RotateizTransformationdokera uz desnu ivicu ekrana (zaokruena je ova oblast na slici 1.14)i u polju Angletreba uneti vrednost 90 kako bi se lizalica zarotirala za 90 stepeni usmeru kretanja kazaljke na satu. Kao rezultat pojavljuje se slika 1.14.

  16. korak

  Sledei korak je aranje lizalice, jer ona nije jednobojna. ara se kreira od tri pravougaonikadimenzija 15 1 koja su na meusobnom rastojanju od 1. Ta tri pravougaonika trebamarkirati (selektovati) i pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl + Gna tastaturi treba ihpretvoriti u jednu grupu, tj. u jedan sloeni objekat.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  19/273

  8 Vektorska i rasterska grafika

  Slika 1.14. Uspravljena lizalica

  Slika 1.15. Postavljanje are na lizalicu

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  20/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 9

  17. korak

  Novoformirani objekat treba zarotirati za 30 stepeni i tako orijentisani objekat trebasmestiti du pravolinijskog dela lizalice (slika 1.15). Na slici 1.15 vidi se da su postavljenaetiri ova objekta.

  18. korak

  Na zakrivljenom delu lizalice treba postaviti tri kopije sloenog objekta, s tim to je svakanaredna kopija zarotirana za odgovarajui ugao u odnosu na prethodnu. Uglovi rotiranjasu proizvoljni, tako da korisnik moe da kreira aru po nahoenju.

  19. korak

  Treba aktivirati alatku Pick Tooli sa stalno pritisnutim tasteromShifttreba markirati(selektovati) sve sloene objekte koji se sastoje od tri pravougaonika. Kada se selektujusvi sloeni objekti, treba desnim tasterom kursora mia kliknuti na ikonicu sa belom bojom

  (zakruena je na slici 1.15).

  Slika 1.16. Gotova arena lizalica

  20. korak

  Poto su se u koraku 19 uklonile crne konture unutar sloenog objekta, korisnik trebasa svim markiranim sloenim objektima da aktivira Effects > PowerClip > Place

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  21/273

  10 Vektorska i rasterska grafika

  Inside Container i da kursorom mia klikne na telo lizalice. Na ovaj nain se arasmeta unutar tela lizalice, a pojavljuje se i crvena kontura oko cele lizalice (slika 1.16).

  21. korak

  Korisnik moe da iskoristi gotovu lizalicu kako bi dobio proizvoljnu aru koju moe modakasnije da iskoristi za neto.

  Slika 1.17. Zarotirana arena lizalica

  Ovo nije bio komplikovan zadatak, ali dobijeni rezultat moe da se iskoristi za kreiranjenovih entiteta i sloenijih elemenata.

  1.2. Pogled kroz tekst

  Kreiranje "providnog" teksta nije preterano teak posao, a dobijeni efekti su izuzetno

  dobri i pogodni za efektnije prikaze. Treba napomenuti da je put ka dobijanju providnogteksta razliit unutar razliitih aplikacija.

  1. korak

  Treba uitati sliku ili fotografiju kojoj se dodaje tekst. To se obavlja putem File >Import. U ovom sluaju to je fotografija amerikog aviona F-14 Tomcat i treba nafotografiju smestiti upravo naziv aviona i ta fotografija je prikazana na slici 2.1.

  Slika 2.1. Fotografija kojoj treba dodati tekst

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  22/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 11

  2. korak

  Treba aktivirati Tools > Options > Edit (slika 2.2) i unutar dijaloga treba ponititimarkiranje opcije Auto-center new PowerClip contents(uokvirena je na slici 2.2),tj. treba je deselektovati, jer je ova opcija po automatizmu aktivna.

  3. korak

  Treba ukucati eljeni tekst i to se obavlja primenom komande Text Tool ili pritiskomna funkcijski taster F8. U ovom sluaju ukucava se tekst F-14 Tomcat, a koristi se fontArialveliine 36pti aktiviranom Boldopcijom.

  Slika 2.2. Podeavanje parametra za PowerClip

  4. korak

  Tekst treba smestiti na eljeno mesto. U ovom sluaju (slika 2.3) tekst je ispod aviona,a ispisan je crnom bojom.

  Slika 2.3. Smetaj teksta na fotografiju

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  23/273

  12 Vektorska i rasterska grafika

  5. korak

  Treba aktivirati komanduInteractive Transparency Tool(ova ikonica je zaokruenana slici 2.4), a unutar pratee palete alatki sa osobinama treba izabrati Uniformnainraspodele (zaokruena je elipsom na slici 2.4) i kliza za providnost treba pomeriti do krajaudesno (vrednost 100 i zaokruena je elipsom na slici 2.4). Kao rezultat se "pojavljuje"nevidljivi tekst (njegovo mesto je uokvireno na slici 2.4).

  Slika 2.4. Podeavanje providnosti teksta

  6. korak

  Treba markirati (selektovati) uitanu fotografiju i treba aktivirati komandu Effects >PowerClip > Place Inside Container. Poto je zapamtio gde se nalazi tekst, kada

  se pojavi velika crna strelica, posle aktiviranja ove komande, korisnik treba kursorom miada klikne na mesto gde se nalazi tekst. Povrina fotografije se preslikava unutar teksta itekst poprima oblik kao to je to prikazano na slici 2.5.

  Slika 2.5. Ispuna teksta pozadinskom fotografijom

  7. korak

  Treba podesiti senku novokreiranom tekstu. Za to je zaduena komanda InteractiveDrop Shadow Tool(zaokruena je na slici 2.6), a podeavanja mogu da budu kao to suprikazana na slici 2.6.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  24/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 13

  Slika 2.6. Definisanje senke za tekst

  8. korak

  Treba uitati ponovo fotografiju putem File > Import. Treba selektovati fotografiju ipritiskom na kombinaciju tastera Shift + PageDownfotografija se smeta po dubinskojhijerarhiji ispod teksta, koji se ve nalazi unutar tekueg dokumenta. Korisnik moe dasmesti tekst na isto mesto gde je bio u poetku (slika 2.7), a moe i da ga premesti naproizvoljnu lokaciju.

  Slika 2.7. Modifikovani tekst na fotografiji

  9. korak

  Treba ukucati ponovo isti tekst i to se obavlja primenom komande Text Toolili pritiskomna funkcijski taster F8. U ovom sluaju ukucava se tekst F-14 Tomcat, a koristi se fontArialveliine 36pti aktiviranom Boldopcijom. Jedina razlika je to ovaj tekst trebaobojiti belom bojom.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  25/273

  14 Vektorska i rasterska grafika

  10. korak

  Novokreirani tekst treba smestiti preko postojeeg providnog teksta sa senkom na foto-grafiji (slika 2.8).

  Slika 2.8. Beli tekst preko modifikovanog teksta

  Slika 2.9. Tekst sa novim atributima

  11. korak

  Treba aktivirati komanduInteractive Transparency Tool(ova ikonica je zaokruena

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  26/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 15

  na slici 2.9), a unutar pratee palete alatki sa osobinama treba izabrati Uniformnainraspodele (zaokruena je elipsom na slici 2.9). Kliza za providnost je po automatizmupodeen na vrednost od 50% (zaokruena je elipsom na slici 2.9). Kao rezultat se "po-

  javljuje" tekst sa novim atributima.

  Krajnji rezultat prikazan je na slici 2.10.

  Slika 2.10. Tekst na fotografiji

  1.3. Jednostavna tabela

  esto korisniku zatreba da kreira tabelu i da je ispuni odgovorajuim podacima unutartekueg dokumenta. Procedura je jednostavna i nije teka.

  1. korak

  Treba aktivirati komandu Table Tool(zaokruena je na slici 3.1 uz levu ivicu ekrana).Pre nego to se nacrta tabela, u paleti alatki sa osobinama treba podesiti broj redova ikolona unutar tabele (u ovom sluaju re je o tabeli veliine 4 3 i ovo podeavanje senalazi unutar uokvirene oblasti na slici 3.1). U dokeru Transformation > Sizepodeavase veliina tabele u apsolutnim jedinicama. U ovom sluaju podeena je veliina tabelena 60 mm15 mm, kao to se vidi na slici 3.1, uz desnu ivicu ekrana.

  2. korak

  Treba podesiti irinu ("debljinu") linija koje formiraju tabelu. Za to se koristi komanda

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  27/273

  16 Vektorska i rasterska grafika

  Outline Tool(uokvirena je na slici 3.2), a parametri mogu da se podese kao to se tovidi u dijalogu na slici 3.2.

  Slika 3.1. Inicijalno kreiranje i podeavanje tabele

  3. korak

  Treba podesiti irinu ("debljinu") linija koje formiraju tabelu. Za to se koristi padajuimeni (prikazan je na slici 3.2), a parametri mogu da se podese kao to se to vidi u dijaloguna slici 3.2. Treba napomenuti da je procedura vrlo slina kako se podeavaju elementitabele unutar programa Microsoft Word.

  Slika 3.2. Podeavanje linija tabele

  4. korak

  Treba aktivirati komandu Shape Toolili pritiskom na ikonicu (zaokruena je na slici 3.3)ili pritiskom na funkcijski taster F10. Sa aktiviranom komandom Shape Tool korisniktreba da klikne na polje u levom gornjem uglu. Na taj nain je izvrena selekcija (marki-ranje) tog polja unutar tabele. Ako treba markirati jo neko polje, onda korisnik morada dri stalno pritisnut taster Ctrl. U ovom sluaju markirana su etiri proizvoljna poljakojima mogu da se dodele razliiti elementi, kao o su vrste ispune (slika 3.3).

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  28/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 17

  Slika 3.3. Markiranje proizvoljnih polja unutar tabele

  Slika 3.4. Bojenje pozadine pojedinih polja tabele

  Slika 3.5. Unos i ureenje teksta u pojedinim poljima

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  29/273

  18 Vektorska i rasterska grafika

  5. korak

  Otvaranjem menija unutar poljaBackgroundkorisnik podeava boju pozadine markiranihpolja (slika 3.4). Na ovaj nain korisnik moe da oboji i celokupnu tabelu, u zavisnostiod toga ta mu treba.

  6. korak

  Aktiviranjem komande Text Tool ili pritiskom na funkcijski taster F8 korisnik pokreeunos teksta. Dovoljno je kliknuti levim tasterom unutar polja i otvara se zamiljeni pra-vougaonik u koji treba uneti tekst. Nain ureenja teksta unutar odgovarajueg polja jeuobiajen kao i za ve ostale Windows aplikacije. Mogui izgled tabele prikazan je na slici3.5.

  Prikazan je najjednostavniji nain za kreiranje sloenijeg izgleda tabele, ali korisnik imapunu slobodu da primeni odgovorajue efekte prema sopstvenom nahoenju.

  1.4. Toak sa bojama

  Unutar ovog dela prikazae se kako korisnik moe da kreira toak sa odgovarajuim bo-jama, i to primenom komandi Weldi Trim.

  1. korak

  Treba nacrtati krunicu koja e predstavljati toak. U ovom sluaju definisana je krunicaiji je prenik 30 mm. Nakon toga treba nacrtati vertikalnu liniju koja spaja gornju idonju kvadrantnu taku, s tim to je treba malo produiti kako bi "izala" van krunice isa jedne i sa druge strane (slika 4.1).

  Slika 4.1. Inicijalna krunica

  2. korak

  Treba izabrati (selektovati) liniju i treba aktivirati komandu Rotationiz dokera Trans-formationuz desnu ivicu ekrana. U poljuAngletreba definisati ugao rotacije od 30ste-peni, a centar rotacije treba da bude srednja taka same linije. Ove lokacije su zaokruenena slici 4.2. Kada podesi ovako gorepomenute parametre, korisnik treba da pritisne tasterApply to Duplicatepet puta i rezultat rada je prikazan na slici 4.2.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  30/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 19

  Slika 4.2. Inicijalna krunica

  3. korak

  Treba selektovati sve objekte sem krunice. Nakon toga treba aktivirati komanduWeldiz palete alatki sa osobinama, koja je zaokruena na slici 4.3.

  Slika 4.3. Grupisanje linija na specifian nain

  4. korak

  Dok su linije jo uvek selektovane, treba pritisnuti taster Shift i levim tasterom miatreba izabrati i krunicu. Na taj nain je krunica dodata u izabarni skup elemenata.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  31/273

  20 Vektorska i rasterska grafika

  Treba aktivirati dokerArrange > Shaping > Trim i treba zadrati zateeno setovanje,kao to je to prikazano na slici 4.4. Levim tasterom mia treba kliknuti na krunicu, kaoto se vidi na slici 4.4.

  Slika 4.4. Skraivanje (trimovanje) linija do krunice

  5. korakTreba obrisati sve elemente koji se nalaze van krunice ili na samoj graninoj liniji krunice.Kao rezultat pojavljuje se slika 4.5.

  Slika 4.5. Krunica sa isecima

  6. korak

  Treba ispuniti iseke odgovarajuim bojama. Za to je najbolje iskoristiti komandu SmartFill Tool(zaokruena je na slici 4.6), koja omoguava korisniku da boji iseke jednimklikom levim tasterom mia unutar zatvorene konture. Boja ispune se menja u paleti alatkisa osobinama (to polje je markirano strelicom na slici 4.6). Treba napomenuti da se prvobira boja, a onda se ta boja primenjuje na zatvorenu konturu. Svaku obojenu konturutreba pritiskom na kombinaciju tastera Shift + PageDown smestiti, po dubini, ispodkonturnih linija krunice i iseaka.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  32/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 21

  Slika 4.6. Bojenje iseaka

  Kao rezultat pojavljuje se toak sa bojama koji je prikazan na slici 4.7.

  Slika 4.7. Tokovi sa bojama i razliito obojenim konturnim linijama

  Ovo je samo jedan od naina za kreiranje ovakvih kontura, a korisnik moe da "poe" idrugim putem. Moda e tako dobiti i kvalitetnije rezultate.

  1.5. Kreiranje kocke

  Sledi kratka pria o nainu kreiranja kocke unutar programa CorelDRAW.

  1. korak

  Komandom Rectangle Tooltreba nacrtati kvadrat, a za to korisnik treba da dri stalnopritisnut taster Ctrl(slika 5.1 levo).

  2. korak

  Kada se nacrta kvadrat, korisnik treba dva puta da klikne na njega kako bi se pojavilevoice za smicanje po jednoj ili drugoj osi. Treba voicu za smicanje leve vertikalne

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  33/273

  22 Vektorska i rasterska grafika

  stranice povui nagore kako bi se dolo do smaknutog kvadrata, tj. romba kao to se tovidi na slici 5.1 desno.

  Slika 5.1. Leva strana kocke

  Slika 5.2. Dobijanje desne strane kocke

  3. korak

  Treba aktivirati komandu Mirrorunutar dokera Transformation(zaokruena je oblast

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  34/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 23

  na slici 5.2) i treba podesiti parametre kao to se to vidi na slici 5.2 da bi se izvrilopreslikavanje oko Yose. Pritiskom na tasterApply to Dulicatedobija se desna stranakocke.

  4. korakTreba aktivirati komanduMirrorunutar dokera Transformation(zaokruena je oblastna slici 5.3) i treba podesiti parametre kao to se to vidi na slici 5.3 da bi se izvrilopreslikavanje oko X ose. Pritiskom na taster Apply to Dulicate dobijaju se gornjestrane naredne kocke, a posluie za definisanje gornje horizontalne strane inicijalne kocke.

  Slika 5.3. Dobijanje strana gornje pomone kocke

  5. korak

  Treba startovati komanduFreehand Toolpritiskom na zaokruenu ikonicu na slici 5.4 ilipritiskom na funkcijski tasterF5. Na ovaj nain se kreira gornja horizontalna strana kockespajanjem krajnjih taaka donje dve vertikalne strane kocke (zaokruene na slici 5.4).

  6. korak

  Treba obrisati dve vertikalne strane gornje pomone kocke koje vie ne trebaju.

  7. korak

  Treba markirati (selektovati) sve linije (najbolje je to uraditi kombinacijom tastera sa

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  35/273

  24 Vektorska i rasterska grafika

  tastature Ctrl+ A) i treba startovati komandu Outline Tool (zaokruena je na slici5.5). Kao rezultat pojavljuje se dijalogOutline Pen(slika 5.5) i treba podesiti parametreza sve linije kao to je to prikazano u tom dijalogu.

  Slika 5.4. Iscrtavanje gornje horizontalne strane kocke

  Slika 5.5. Podeavanje linija

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  36/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 25

  8. korak

  Kopiranjem odgovarajuih strana kocke korisnik moe da dobije krajnje zanimljive rezultate(slika 5.6).

  Slika 5.6. Kombinovanje kocki

  Ovo je krajnje jednostavan nain za dobijanje kocki i na ovaj nain je korisniku omoguenoda modifikuje svaku stranu kocke ponaosob, to je ponekad potrebno, a izlazni rezultatimogu da budu zaista sjajni.

  1.6. Kreiranje 3D modela zupanika

  Ovaj primer pokazuje kako korisnik moe da kreira proizvoljan 3D model i da vidi kako tonije teko. U ovom sluaju kreirae se zupanik.

  1. korak

  Komandom Ellipse Tool i drei stalno pritisnut taster Ctrl treba nacrtati krunicuprenika 20 mm (slika 6.1). Komandom Rectangle Tooltreba nacrtati pravouganikdimenzija3 mm 24 mmi treba ga smestiti tako da se njegova centralna taka poklapasa centrom krunice (slika 6.1).

  Slika 6.1. Inicijalni elementi zupanika

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  37/273

  26 Vektorska i rasterska grafika

  2. korak

  Treba markirati (selektovati) nacrtani pravougaonik i treba aktivirati komandu Rotateunutar dokera Transformation (zaokruena oblast na slici 6.1). Unutar polja Angletreba definisati ugao rotacije da bude 30 stepeni. Nakon toga treba aktivirati pet putataster Apply to Duplicatekako bi se dobile kopije kao to je to prikazano na slici 6.1.

  3. korak

  Treba markirati (selektovati) sve objekte (najbolje je to uraditi kombinacijom tastera satastature Ctrl+ A) i treba startovati komandu Weld(zaokruena je na slici 6.2). Kaorezultat pojavljuje se kontura zupanika sa zupcima (slika 6.2).

  Slika 6.2. Kontura zupanika

  4. korak

  Treba nacrtati krunicu prenika 10 mmkoju treba smestiti unutar definisane konture iona predstavlja otvor kroz koji treba da proe osovina. Izgled zupanika je prikazan naslici 6.3.

  Slika 6.3. Pogled odozgo na zupanik

  5. korak

  Dok je manja krunica selektovana, treba pritisnuti taster Shift i levim tasterom miatreba izabrati i spoljanju konturu zupanika. Na taj nain je krunica dodata u izabarni

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  38/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 27

  skup elemenata. Treba aktivirati doker Arrange > Shaping > Trim i treba zadratizateeno setovanje, kao to je to prikazano na slici 6.4. Levim tasterom mia trebakliknuti na spoljnu konturu zupanika, kao to se vidi na slici 6.4.

  Slika 6.4. Uklanjanje povrine unutranje krunice

  6. korak

  Treba markirati (selektovati) dobijeni objekat i pritiskom na taster + na numerikomdelu tastature izvriti kopiranje celokupnog objekta. Kursorom mia treba pomeriti kopijuudesni i nadole i pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+ PageDown treba je smestitiispod originala, po dubini. Originalu treba dodeliti proizvoljnu boju, a kopiji treba dodeliticrnu boju (slika 6.5.).

  Slika 6.5. Originalna kontura i kopija

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  39/273

  28 Vektorska i rasterska grafika

  7. korak

  Treba aktivirati komandu Interactive Blend Tool(zaokruena je na slici 6.6) i trebaje primeniti na dve postojee konture. Najbolje je prihvatiti ponuene opcije i pustitiaktiviranu komandu da odradi posao do kraja.

  Slika 6.6. Kreiranje 3D modela zupanika

  Kao rezultat pojavljuje se jednostavan 3D model zupanika.

  Slika 6.7. 3D model zupanika

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  40/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 29

  Prikazan je put ka kreiranju jednostavnog 3D modela, ali na ovaj nain moe da se doedo krajnje kompleksnih oblika i prateih 3D modela.

  1.7. Slika u tekstu

  esto zatreba varijanta, prilikom kreiranja oglasa, da se slika smesti unutar teksta. Tonije neki problem i to e se u ovom primeru objasniti.

  1. korak

  Primenom komande File > Import treba uitati eljenu sliku ili fotografiju (slika 7.1levo) koja e ispuniti odgovarajui tekst. Prilikom uitavanja slike ili fotografije korisniktreba da podesi njenu veliinu u odnosu na pratei tekst. Prilikom uitavanja fotografije

  bilo bi poeljno da korisnik zna veliinu teksta, kao i pratei raspored.

  Slika 7.1. Fotografija aviona Su-27 i odnos fotografije i teksta

  2. korak

  Treba ukucati eljeni tekst i najbolje je da korisnik podesi njegovu veliinu prema veliiniuitane fotografije (slika 7.1 desno). U ovom sluaju ukacan je tekst SU-27i fotografijutog aviona treba smestiti unutar konture teksta.

  3. korak

  Treba markirati (selektovati) uitanu fotografiju i treba aktivirati komandu Effects >PowerClip > Place Inside Container. Kada se pojavi velika crna strelica, posleaktiviranja ove komande, korisnik treba kursorom mia da klikne na mesto gde se nalazitekst. Povrina fotografije se preslikava unutar teksta i tekst poprima oblik kao to je toprikazano na slici 7.3.

  4. korak

  Treba markirati (selektovati) sve linije (najbolje je to uraditi kombinacijom tastera satastature Ctrl +A) i treba startovati komandu Outline Tool. Kao rezultat pojavljujese dijalog Outline Pen(slika 7.2) i treba podesiti parametre za sve linije kao to je toprikazano u tom dijalogu.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  41/273

  30 Vektorska i rasterska grafika

  Slika 7.2. Podeavanje konturne linije teksta

  Krajnji rezultat je prikazan na slici 7.3.

  Slika 7.3. Slika unutar teksta

  Kao to se vidi, pria je krajnje jednostavna, a u novijim verzijama programskog paketaCorelDRAW tekst ne mora da se pretvara u krive linije kako bi se gorepomenute komandeprimenile.

  1.8. Ispucao tekst

  Sledi jednostavan primer kreiranja trodimenzionalnog teksta koji je "ispucao".

  1. korak

  Treba ukucati eljeni tekst i obojiti ga proizvoljnom bojom. U ovom sluaju re je o tekstuFPIija je unutranjost obojena crvenom bojom, a kontura crnom bojom.

  2. korak

  Treba markirati (selektovati) tekst (najbolje je to uraditi kombinacijom tastera sa tastatureCtrl + A) i treba startovati komandu Outline Tool. Kao rezultat pojavljuje se dijalog

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  42/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 31

  Outline Peni unutar njega u padajuoj listiWidthtreba izabrati irinu ("debljinu") linijekonture da bude 0.5 mm. Rezultat dosadanjeg rada prikazan je na slici 8.1.

  Slika 8.1. Kreiran tekst sa definisanim osobinama

  3. korak

  Treba markirati (selektovati) tekst (najbolje je to uraditi kombinacijom tastera sa tastatureCtrl+ A) i treba startovati komandu Eraser Toolpritiskom na odgovorajuu ikonicuili pritiskom na taster Xna tastaturi. Kursorom mia treba obrisati odgovarajue deloveslova koje simuliraju pukotine po slovima (slika 8.2).

  Slika 8.2. Obrisani delovi slova

  4. korak

  Treba aktivirati komandu Effects > Extrudekako bi se aktivirao i prikazao doker uzdesnu ivicu ekrana, zaokruen na slici 8.3.

  Slika 8.3. Izvlaenje tree dimenzije slovima

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  43/273

  32 Vektorska i rasterska grafika

  5. korak

  Parametre izvlaenja treba podesiti kao to su podeeni na slici 8.3. Kao rezultat oveprimene pojavljuje se slika 8.4.

  Slika 8.4. 3D tekst koji je "ispucao"

  1.9. Dvobojni tekst

  Sledi primer kreiranja dvobojnog teksta i odgovarajue pozadine.

  1. korak

  Treba otkucati eljeni tekst, obojiti mu pozadinu belom bojom, a boja konture je crna.Primenom komande Outline Tool treba "podebljati" linije. Pored ovoga, trebalo binacrtati dva pravougaonika kao to je to prikazano na slici 9.1.

  Slika 9.1. Priprema

  2. korakTreba markirati (selektovati) i tekst i gornji pravougaonik. Nakon toga treba aktiviratiArrange > Combine ili pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl + L. Kao rezultat pojavljujese slika 9.2.

  Slika 9.2. Dvobojni tekst

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  44/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 33

  3. korak

  Treba markirati i donji pravougaonik i primenom komande Outline Tooltrebalo bi iz-jednaiti njegovu "debljinu" linije sa linijom gornjeg pravougaonika.

  4. korakTreba primeniti komandu Smart Fill Tool(zaokruena je na slici 9.3) kako bi se is-punile odgovarajue zatvorene konture. Primena ove komande je jednostavna, tako da netreba dodatno objanjenje.

  Slika 9.3. Ispuna teksta i pozadine odgovarajuom bojom

  Na slici 9.4 prikazani su primeri sa konturnom linijom i bez nje.

  Slika 9.4. Krajnji rezultat

  Kao to se vidi ovo je jednostavna procedura i korisnik moe na lagan nain da doe doodgovarajuih efekata.

  1.10. Tekst u tekstu

  Sledi jednostavan primer kreiranja teksta unutar teksta kao da se primenjuje komandaOffset.

  1. korak

  Treba otkucati eljeni tekst, obojiti mu pozadinu belom bojom, a boja konture je crna.Primenom komande Outline Tooltreba "podebljati" linije (slika 10.1).

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  45/273

  34 Vektorska i rasterska grafika

  Slika 10.1. Priprema teksta

  2. korak

  Treba aktivirati komandu Interactive Blend Tool(zaokruena je na slici 10.2) i pa-rametre treba podesiti kao to je to prikazano u paleti alatki sa osobinama na slici 10.1.

  Slika 10.2. Podeavanje parametara za kopiranje konture teksta ka unutra3. korak

  Treba aktivirati Fountain Fill Dialogili pritisnuti funkcijski taster F11kako bi se po-javio odgovarajui dijalog (slika 10.3) gde parametre za gradijentnu ispunu treba podesitikao to je to prikazano na pomenutoj slici.

  Slika 10.3. Podeavanje gradijentne ispune

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  46/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 35

  Primenom podeenih parametara dolazi se do slike 10.4.

  Slika 10.4. Mogui izgled teksta u tekstu

  Ovo je jednostavan nain kako korisnik moe da kreira odgovarajue efekte i rezultatimogu da budu zaista sjajni.

  1.11. Odseen trodimenzionalni tekstSledi primer kako korisnik moe da kreira 3D tekst koji izgleda kao da je iseen.

  1. korak

  Treba otkucati eljeni tekst, obojiti mu pozadinu utom bojom, a boja konture je crna.Primenom komande Outline Tooltreba "podebljati" linije (slika 11.1).

  Slika 11.1. Priprema teksta

  2. korak

  Treba nacrtati dva pravougaonika oko teksta, s tim to unutranje ivice pravougaonikadefiniu liniju odsecanja (slika 11.2).

  Slika 11.2. Isecanje donje polovine teksta

  3. korak

  Treba selektovati (markirati) tekst i donji pravougaonik. Nakon toga trebalo bi aktivirati

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  47/273

  36 Vektorska i rasterska grafika

  Arrange > Shaping > Intersecti unutar dokera treba prihvatiti ponueno setovanjei levim tasterom mia kliknuti na gornji deo teksta (slika 11.2). Na taj nain odseen jedonji deo teksta i napravljena je kopija iseenog dela (slika 11.3).

  4. korakTrebalo bi ponoviti korak 3i za gornju polovinu teksta (slika 11.3).

  Slika 11.3. Isecanje gornje polovine teksta

  5. korak

  Treba obrisati originalni tekst i unutar dokumenta ostaju iseene polovine (slika 11.4).

  Slika 11.4. Iseene polovine teksta

  6. korak

  Treba aktivirati komandu Interactive Extrude Tool(zaokruena je na slici 11.5) iparametre treba podesiti kao to je to prikazano u paleti alatki sa osobinama (uokvirena

  je na slici 11.5) i unutar dokeraExtrudeuz desnu ivicu ekrana.

  Slika 11.5. Izvlaenje tree dimenzije iseenim polovinama teksta

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  48/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 37

  7. korak

  Treba aktivirati Fountain Fill Dialog ili pritisnuti funkcijski taster F11 kako bi sepojavio odgovarajui dijalog gde parametre za gradijentnu ispunu korisnik podeava poelji. Mogui izgled iseenog 3D teksta prikazan je na slici 11.6.

  Slika 11.6. Razliito obojene polovine teksta

  Ovo je samo jedan od naina za kreiranje ovakvog efekta, ali korisnik moe da primeni idruge komande i da doe do slinog efekta.

  1.12. Dodavanje teksture 3D tekstu

  Sledi primer gde korisnik moe da vidi kako se kreira 3D tekst i kako mu se dodeljujeodgovarajua tekstura.

  1. korak

  Treba otkucati eljeni tekst, obojiti mu pozadinu belom bojom, a boja konture je crna.Primenom komande Outline Tooltreba "podebljati" linije (slika 12.1).

  Slika 12.1. Inicijalni tekst

  2. korak

  Treba aktivirati komandu Interactive Extrude Tool(zaokruena je na slici 12.2) iparametre treba podesiti kao to je to prikazano u paleti alatki sa osobinama.

  Slika 12.2. Izvlaenje tree dimenzije tekstu

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  49/273

  38 Vektorska i rasterska grafika

  3. korak

  Treba aktivirati Lightingkomandu i podesiti odgovarajue svetlosne izvore, kao to jeto prikazano na slici 12.3.

  Slika 12.3. Podeavanje svetlosnog izvora

  4. korak

  Treba aktiviratiTexture Fill Dialog(slika 12.4) i unutar dijaloga treba izabrati eljenuteksturu koju treba primeniti na kreirani tekst.

  Slika 12.4. Biranje teksture

  Kao rezultat pojavljuje se slika 12.5.

  Slika 12.5. 3D tekst i primenjena tekstura

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  50/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 39

  1.13. Pravljenje ahovske table

  Sledi jednostavan primer kreiranja ahovske table.

  1. korakTreba aktivirati komandu Graph Paper Tool(zaokruena je na slici 13.1 uz levu ivicuekrana). Pre nego to se nacrta tabela, u paleti alatki sa osobinama treba podesiti brojredova i kolona unutar tabele (u ovom sluaju re je o tabeli veliine88i ovo podeavanje

  je uokvireno na slici 13.1). Veliina tabele je proizvoljna.

  Slika 13.1. Tabela koja je pretvorena u ahovsku tablu

  2. korak

  Treba aktivirati kombinaciju tastera Ctrl + U kako bi se sloena tabela "razbila" najednostavnija polja.

  3. korak

  Treba pritisnuti taster Shift i drati ga stalno pritisnutim i levim tasterom mia trebamarkirati (selektovati) naizmenina polja koja e biti obojena crnom bojom.

  4. korak

  Treba pritisnuti taster Shift i drati ga stalno pritisnutim i levim tasterom mia treba

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  51/273

  40 Vektorska i rasterska grafika

  markirati (selektovati) naizmenina polja koja e biti obojena belom bojom.

  5. korak

  Treba aktivirati Effects > Add Perspectivei redefinisanjem poloaja temena ahov-

  ske table treba podesiti izgled da lii na sliku 13.2.

  Slika 13.2. ahovska tabla u perspektivi

  6. korakTreba aktivirati komanduInteractive Drop Shadow Tooli treba podesiti izgled senkepo slobodnom nahoenju. Mogui izgled prikazan je na slici 13.3.

  Slika 13.3. ahovska tabla sa senkom

  Ovo je bilo krajnje jednostavan nain za kreiranje ahovske table sa prateim elementima.

  1.14. "Razbijanje" mrene lopte

  Sledi primer gde e se videti kako korisnik moe mreni model lopte da razloi na sastavneinioce.

  1. korak

  Treba aktivirati komandu Graph Paper Tool. Pre nego to se nacrta tabela, u paletialatki sa osobinama treba podesiti broj redova i kolona unutar tabele (u ovom sluaju re

  je o tabeli veliine 6 6). Veliina tabele je proizvoljna, a drei stalno pritisnut tasterCtrliscrtava se kvadratna tabela.

  2. korak

  Treba aktivirati komanduEllipse Tooli drei stalno pritisnut tasterCtrl treba nacrtatikrunicu proizvoljnog prenika. Krunicu treba nacrtati tako da izgleda kao na slici 14.1.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  52/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 41

  Slika 14.1. Tabela i krunica

  3. korak

  Treba markirati (selektovati) krunicu i pritiskom na kombinaciju tasteraShift+PageUptreba je smestiti iznad tabele, po dubini. Poto je krunica jo markirana, trebalo biaktivirati Effects > Lensi kao rezultat pojavljuje se dijalog prikazan na slici 14.2.

  Slika 14.2. Dijalog za soiva

  4. korak

  Unutar pomenutog dijaloga treba izabrati soivo Fish Eye(slika 14.2) i treba aktivirati(markirati) opciju Frozen(zaokruena je na slici 14.2). Kao rezultat pojavljuje se prikazna slici 14.3 levo.

  Slika 14.3. Modifikovana krunica

  5. korak

  Treba obrisati tabelu tako da u dokumentu ostaje samo mrena lopta prikazana na slici14.3 desno.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  53/273

  42 Vektorska i rasterska grafika

  6. korak

  Pritiskom na kombinaciju tasteraCtrl+Utreba "razbiti" sloenu strukturu mrene loptena pojedinane segmente. Treba markirati krunicu i treba je obrisati. Treba obrisati isve elemente koji "tre" van mrene lopte, kao to su pojedinani linijski segmenti ilinezatovorene konture.

  7. korak

  Treba ispuniti iseke odgovarajuim bojama. Za to je najbolje iskoristiti komandu SmartFill Tool, koja omoguava korisniku da boji iseke jednim klikom levim tasterom miaunutar zatvorene konture. Boja ispune se menja u paleti alatki sa osobinama. Trebanapomenuti da se prvo bira boja, a onda se ta boja primenjuje na zatvorenu konturu.Svaku obojenu konturu treba pritiskom na kombinaciju tastera Shift + PageDownsmestiti, po dubini, ispod konturnih linija iseaka.

  8. korakTreba proizvoljno ispremetati pojedinane iseke, tako da je mogui izgled prikazan naslici 14.4.

  Slika 14.4. "Razbijena" mrena lopta

  U ovom primeru odraena je dosta gruba podela lopte na mrene segmente, a ako korisnikutrebaju "finiji" rezultati, onda treba definisati guu tabelu (mreu) na poetku.

  1.15. Kreiranje arenih simbola

  Sledi primer gde e videti kako se kreiraju sjajne are na jednostavan nain.

  1. korak

  Treba nacrtati zatvorenu konturu koja e se iskoristiti za kreiranje are (slika 15.1).

  Slika 15.1. Inicijalni oblik za aru

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  54/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 43

  2. korak

  Treba markirati objekat i treba aktivirati komandu Rotationunutar Transformationdokera (uokvirena oblast na slici 15.2). U polju pod nazivomAngletreba definisati ugaiood 12stepeni. Na slici 15.1 prikazane su tri take, na istom objektu, oko kojih e s vririrotacija, kako bi se videlo da se dobijaju razliite are samo promenom take rotacije.Pritiskom na taster Apply to Duplicate29puta kreira se ara koju treba jo doraditi.

  Slika 15.2. Kreiranje are rotacijom izvornog oblika

  3. korak

  Treba markirati (selektovati) sve oblike u okviru jedne are i treba aktivirati komanduCombine(zaokruena je na slici 15.29 ili pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+ L. Ovotreba ponoviti za sve are.

  4. korak

  Svaka ara, ma koliko bila komplikovana, je jedinstveni objekat i korisnik treba svaku aruda oboji jednostavnim pritiskom levim tasterom mia ne odreenu boju unutar palete sabojama uz desnu ivicu ekrana. Kao mogui rezultat pojavljuje se slika 15.3.

  Slika 15.3. Razliite are koje potiu od jednog oblika

  Ovo je bio prikaz puta kako korisnik moe da kreira krajnje zanimljive are, a ostalo je nanjemu kakve e are praviti i kako e ih komponovati.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  55/273

  44 Vektorska i rasterska grafika

  1.16. Kreiranje simbola

  Kreiranje simbola ima dosta slinosti sa kreiranjem ara, tako da e se ovde ukratko ob-jasniti procedura.

  1. korak

  Treba nacrtati odgovarajuu kombinaciju entiteta ili elemenata koji e uestvovati ukreiranju simbola. Na slici 16.1 prikazane su tri razliite kombinacije sa krunicamarazliitog prenika.

  Slika 16.1. Tri budua simbola

  2. korak

  Treba markirati (selektovati) sve objekte koji uestvuju u kreiranju jednog simbola i trebaaktivirati komanduArrange > Combineili pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl + L. Ovotreba ponoviti za sve simbole.

  3. korak

  Svaka ara, ma koliko bila komplikovana, je jedinstveni objekat i korisnik treba svaku aruda oboji jednostavnim pritiskom levim tasterom mia ne odreenu boju unutar palete sabojama uz desnu ivicu ekrana. Kao mogui rezultat pojavljuje se slika 16.2.

  Slika 16.2. Tri razliite are kao tri budua simbola

  4. korak

  Treba markirati (selektovati) aru od koje treba napraviti simbol i treba aktivirati Edit >

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  56/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 45

  Symbol > New Symbol(slika 16.3) i pojavljuje se odgovarajui dijalog u kome korisnikdefinie naziv simbola.

  Slika 16.3. Aktiviranje komande za kreiranje simbola

  5. korak

  Ako korisnik hoe da upotrebi definisane simbole trebalo bi da aktivira Edit > Symbol >Symbol Managerili da pritisne kombinaciju tastera Ctrl+ F3. Kao rezultat pojavljuje sedijalog u kome su prikazani aktivni simboli koji mogu da se upotrebljavaju unutar tekuegdokumenta (slika 16.4).

  Slika 16.4. Aktivni simboli

  6. korak

  Uz pomo ovog dijaloga lako je raditi sa simbolima. Simboli se "ubacuju" u tekui do-kument jednostavnim prevlaenjem ikonice sa izgledom simbola iz pomenutog dijaloga.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  57/273

  46 Vektorska i rasterska grafika

  Kada simboli dospeju u dokument postaju nezavisni i korisnik moe da ih modifikuje ponahoenju. Mogui primeri prikazani su na slici 16.5.

  Slika 16.5. Kombinacije uitanih simbola

  Simboli su sjajna stvar i treba ih koristiti stalno, jer pruaju odline mogunosti.

  1.17. Olimpijski logo

  Sledi primer kako korisnik moe da kreira olimpijski logo (slika 17.1).

  Slika 17.1. 3D model olimpijskog logoa

  Treba napomenuti da su boje olimpijskih krugova razliite i ako se logo gleda sa levestrane boje su poreane sledeim redosledom: plava, uta, crna, zelena i crvena.

  1. korak

  Treba nacrtati dve koncentrine krunice koje e predstavljati olimpijski krug i koji e bitisastavni deo olimijskog logoa. Prenici ovih krunica su proizvoljni.

  2. korak

  Treba ovu kombinaciju koncentrinih krunica iskopirati etiri puta i razmestiti ih tako dazaista podseaju na olimpijski logo. Na osnovu slike 17.1 korisnik moe da utvrdi koji deokruga je iznad, a koji ispod sledeeg kruga.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  58/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 47

  3. korak

  Treba aktivirati komandu Virtual Segment Delete(zaokruena je na slici 17.2) i pri-menom ove komande se vri brisanje delova krunica i na taj nain se definie vidljivostpojedinanih segmenata.

  Slika 17.2. Isecanje pojedinanih segmenata

  4. korak

  Treba ispuniti iseke odgovarajuim bojama. Za to je najbolje iskoristiti komanduSmartFill Tool(zaokruena je na slici 17.3), koja omoguava korisniku da boji iseke jednimklikom levim tasterom mia unutar zatvorene konture. Boja ispune se menja u paleti alatkisa osobinama. Treba napomenuti da se prvo bira boja, a onda se ta boja primenjujena zatvorenu konturu. Svaku obojenu konturu treba pritiskom na kombinaciju tasteraShift + PageDownsmestiti, po dubini, ispod konturnih linija krunica.

  Slika 17.3. Bojenje olimpijskih krugova

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  59/273

  48 Vektorska i rasterska grafika

  Mogui izgled olimpijskog logao sa dodatom senkom prikazan je na slici 17.4.

  Slika 17.4. Olimpijski logo

  Treba napomenuti da su meusobna rastojanja izmeu krugova proizvoljna, ali korisnik

  moe i da pronae geometrijske karakteristike ovog logao i da ih primeni.

  1.18. Slagalica

  Sledi primer gde moe da se vidi kako se kreira jednostavnija slagalica, ali princip je isti iza sloeniju.

  1. korak

  Treba aktivirati komandu Graph Paper Tool. Pre nego to se nacrta tabela, u paleti

  alatki sa osobinama treba podesiti broj redova i kolona unutar tabele (u ovom sluaju reje o tabeli veliine 3 3). Veliina tabele je proizvoljna, a drei stalno pritisnut tasterCtrliscrtava se kvadratna tabela (slika 18.1).

  Slika 18.1. Inicijalna tabela i delovi za slagalicu

  Na slici 18.1 prikazani su i delovi koji e se koristiti kao nastavci unutar slagalice. Tinastavci predstavljaju kombinaciju pravougaonika i krunice, s tim to su spojeni u jedanentitet komandomWeld.

  2. korak

  Treba postaviti nastvake po elji (slika 18.2). treba napomenuti da su nastavci duplirani,jer jedan nastavak slui za dodavanje povrine za jedan deo slagalice (slika 18.2 i deo

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  60/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 49

  Weld), a drugi nastavak slui za oduzimanje povrine od susednog dela prethodnog delaslagalice (slika 18.2 i deo Back Minus Front).

  Slika 18.2. Kreiranje pojedinanih delova za slagalicu

  3. korak

  Kada se kreiraju pojedinani delovi slagalice (slika 18.3) trebalo bi proveriti da li pojedi-nani segmenti odgovaraju jedan drugom.

  Slika 18.3. Pojedinani delovi za slagalicu

  4. korak

  Sloenu slagalicu treba markirati (selektovati) i pritiskom na kombinaciju tasteraCtrl+Gtreba je pretvoriti u jedan entitet (slika 18.4).

  Slika 18.4. Sloena slagalica i fotografija za njenu ispunu

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  61/273

  50 Vektorska i rasterska grafika

  5. korak

  Treba uitati u radni prostor fotografiju ili sliku (slika 18.4) koja e posluiti da se ispunislagalica.

  6. korakTreba markirati (selektovati) uitanu fotografiju i treba aktivirati komandu Effects >PowerClip > Place Inside Container. Kada se pojavi velika crna strelica, posleaktiviranja ove komande, korisnik treba kursorom mia da klikne na proizvoljno mestounutar slagalice. Povrina fotografije se preslikava unutar slagalice kao to je to prikazanona slici 18.5 levo.

  7. korak

  Sloenu slagalicu treba markirati (selektovati) i pritiskom na kombinaciju tasteraCtrl+Utreba je "razbiti" na pojedinane elemente slagaalice. Primenom komande Pick Tool

  korisnik moe da razmesti pojedinane elemente elsagalice, kao to je to prikazano na slici18.5 desno.

  Slika 18.5. Ispunjena slagalica fotografijom aviona

  Kao to se vidi nije veliki posao oko kreiranja slagalice. Prikazano je kreiranje jednsotaavne

  slagalice, ali je put identian i za kreiranje mnogo sloenije slagalice, koju korisnik moeda odtampa, da isee delove i da je d nekom drugom korisniku da proba da je sloi upapirnoj formi.

  1.19. iani tekst

  Sledi primer kreiranja koji e izgledati kao da je napravljen od ice.

  1. korak

  Treba ukucati eljeni tekst i to treba izabrati malo "deblji" font, kao to je Arial Black.U ovom sluaju ispisuje se re FAKULTET. Unutranjost teksta se boji belom bojom, kon-tura se boji crvenom bojom i konturnoj liniji se dodeljuje "debljina" od 2 mm(slika 19.1).

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  62/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 51

  2. korak

  Pritiskom na taster +na numerikom delu tastature kopira se ukucani tekst i smeta sena isto mesto gde stoji i prethodni. Kopiji teksta treba dodeliti "debljinu" konturne linijeod 0.15 mmi obojiti je utom bojom. Kao rezultat pojavljuje se slika 19.1.

  Slika 19.1. Ukucan tekst

  3. korak

  Treba aktivirati komandu Interactive Blend Tool i sa ve ponuenim vrednostima

  parametara treba je primeniti na ova dva tekstualna objekta. Kao rezultat pojavljuje se"iani" tekst koji je prikazan na slici 19.2.

  Slika 19.2. Tekst kao da je od ice

  4. korak

  esto se pominje efekat neonskog svetla i neonke, uopte. I to moe lako da se rei. Iu ovom sluaju treba ukucati eljeni tekst i to treba izabrati malo "deblji" font, kao toje Arial Black. U ovom sluaju ispisuje se re FAKULTET. Unutranjost teksta se bojibelom bojom, kontura se boji roze (pink) bojom i konturnoj liniji se dodeljuje "debljina"od 2 mm(slika 19.3).

  Slika 19.3. Inicijalni tekst za neonsku reklamu

  5. korak

  Pritiskom na taster +na numerikom delu tastature kopira se ukucani tekst i smeta sena isto mesto gde stoji i prethodni. Kopiji teksta treba dodeliti "debljinu" konturne linijeod 0.15 mmi obojiti je belom bojom. Kao rezultat pojavljuje se slika 19.4.

  Slika 19.4. Unutranji tekst za neonsku reklamu

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  63/273

  52 Vektorska i rasterska grafika

  6. korak

  Treba aktivirati komandu Interactive Blend Tool i sa ve ponuenim vrednostimaparametara treba je primeniti na ova dva tekstualna objekta. Kao rezultat pojavljuje se"iani" tekst koji je prikazan na slici 19.5.

  Slika 19.5. Tekst kao neonska reklama

  Kao to se vidi u ovom primeru, procedura je krajnje jednostavna i kada se shvati tatreba da se radi, korisnik moe da doe do krajnje iznenaujuih rezultata.

  1.20. Kreiranje kalendara

  Sledi primer gde se vidi da program CorelDRAW prua sjajne mogunosti po pitanjuprateih stvari, a u te stvari spada i kalendar. Pri samoj pomisli na kalendar odmah sepomisli na silne brojeve koje treba ukucati, na "kuice" gde te brojeve treba smestiti,raspored dana i slino. Sve to vie nije potrebno jer je CorelDRAW automatizovao posao.

  1. korak

  Treba aktivirati komanduTools > Macros > Run Macro

  i pojavljuje se dijalog prikazanna slici 20.1. Treba otvoriti padajuu listu Macros in i iz nje bi trebalo izabrati opcijuCalendarWizard (CalendarWizard.gms).

  Slika 20.1. Inicijalni dijalog

  2. korak

  Treba aktivirati taster Runda bi se pokrenula aplikacija za kreiranje kalendara i kao rezultatpojavljuje se dijalog prikazan na slici 20.2.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  64/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 53

  Slika 20.2. Podeavanje izgleda i sadraja kalendara

  Objanjenje dijaloga bi bilo isuvie dugo, a korisnik moe malo da se igra kako bi podesioizgled kalendara. Pritiskom na taster Expand proiruje se izgled dijaloga i dodaje sena desnoj strani Preview ekran gde korisnik moe da vidi ta se deava sa izgledom

  kalendara kako koji parametar promeni. Kada se doe do ireg prikaza dijaloga (slika20.2), na mestu tastera Expand pojavljuje se taster Collapse, koji ima suprotnufunkciju od prvopomenutog tastera.

  Kada se sve podesi treba aktivirati taster Generatekako bi se generisao kalendar i pojaviounutar tekueg dokumenta.

  1.21. Prvi tekst za Web

  U ovom primeru bie prikazan put ka kreiranju zanimljivog efekta primenjenog na tekstkako bi se dobio tekst koji moe da se primeni unutra Internet prezentacije, a i ire.

  1. korak

  U ovom sluaju treba ukucati eljeni tekst i to treba izabrati malo "deblji" font, kao toje Arial Black. U ovom sluaju ispisuje se re POP. Unutranjost teksta se boji plavombojom, kontura se boji istom bojom i konturnoj liniji se ne menja dodeljena uobiajena"debljina" (slika 21.1).

  2. korak

  Iz centra slova O treba povui horizontalnu liniju proizvoljne "debljine" koja e za maloda proe poetno slovo rei (slika 21.1). Kao to se na slici vidi "debljina" linije je 1.5pti dodeljena joj je crvena boja, radi lakeg podeavanja.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  65/273

  54 Vektorska i rasterska grafika

  3. korak

  Treba markirati (selektovati) liniju i podesiti parametre komande Rotationunutar dokeraTransformation, kao to je to prikazano na slici 21.1. Centar rotacije predstavlja krajnjadesna taka linije, a pojedini ugao rotacije je podeen na 12stepeni.

  Slika 21.1. Inicijalni tekst i pratea linija

  4. korak

  Treba promeniti boju linije u belu i treba aktivirati taster Apply to Duplicate29puta.Kao rezultat pojavljuje se slika 21.2.

  Slika 21.2. Tekst za Web

  Iz ovog primera oigledno je da je ovo krajnje jednostavna primena par komandi unutar

  ptograma CorelDRAW, a rezultati su dobri i zanimljivi.

  1.22. Drugi tekst za Web

  I u ovom primeru bie prikazan put ka kreiranju zanimljivog efekta primenjenog na tekstkako bi se dobio tekst koji moe da se primeni unutra Internet prezentacije, a i ire.

  1. korak

  U ovom sluaju treba ukucati eljeni tekst i to treba izabrati malo "deblji" font, kao toje Arial Black. U ovom sluaju ispisuje se re WEB. Unutranjost teksta se boji plavombojom, kontura se boji istom bojom i konturnoj liniji se ne menja dodeljena uobiajena"debljina" (slika 22.1).

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  66/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 55

  2. korak

  Treba nacrtati horizontalnu liniju koja e biti iste duine kao i tekst. U ovom primeru"debljina" linije je0.5pti linija se poklapa sa osnovnom linijom teksta. U ovom momentuliniji je dodeljena crvena boja radi lake manipulacije (slika 22.1).

  3. korak

  Treba nacrtati vertikalnu liniju koja e biti iste visine kao i tekst. U ovom primeru "deb-ljina" linije je0.5pti linija se poklapa sa poetnom ivicom prvog slova. U ovom momentuliniji je dodeljena crvena boja radi lake manipulacije (slika 22.1).

  Slika 22.1. Inicijalni tekst i odgovarajue linije

  3. korak

  Treba markirati (selektovati) vertikalnu liniju, treba joj promeniti boju u belo i podesitiparametre komande Positionunutar dokera Transformation, kao to je to prikazanona slici 22.1. Kopiranje vertikalne linije udesno je podeeno na 1mm. Treba pritisnutitasterApply to Duplicateonoliko puta koliko je to potrebno da se ispuni ukucani tekstvertikalnim linijama do kraja (slika 22.2).

  4. korak

  Treba markirati (selektovati) horizontalnu liniju, treba joj promeniti boju u belo i podesiti

  parametre komande Positionunutar dokera Transformation. Kopiranje vertikalnelinije nagore je podeeno na 1 mm. Treba pritisnuti taster Apply to Duplicateonolikoputa koliko je to potrebno da se ispuni ukucani tekst horizontalnim linijama do kraja (slika22.2).

  Slika 22.2. Tekst za Web

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  67/273

  56 Vektorska i rasterska grafika

  1.23. Trei tekst za Web

  I u ovom primeru bie prikazan put ka kreiranju zanimljivog efekta primenjenog na tekstkako bi se dobio tekst koji moe da se primeni unutra Internet prezentacije, a i ire.

  1. korak

  U ovom sluaju treba ukucati eljeni tekst i to treba izabrati malo "deblji" font, kao toje Arial Black. U ovom sluaju ispisuje se re ART. Unutranjost teksta se boji plavombojom, kontura se boji istom bojom i konturnoj liniji se ne menja dodeljena uobiajena"debljina" (slika 23.1).

  Slika 23.1. Inicijalni tekst i odgovarajua linija

  2. korak

  Treba nacrtati horizontalnu liniju koja e biti iste duine kao i tekst. U ovom primeru"debljina" linije je0.5pti linija se poklapa sa osnovnom linijom teksta. U ovom momentuliniji je dodeljena crvena boja radi lake manipulacije (slika 23.1).

  3. korak

  Treba markirati (selektovati) horizontalnu liniju, treba joj promeniti boju u belo i podesitiparametre komande Positionunutar dokera Transformation, kao to je to prikazano

  na slici 23.1. Kopiranje vertikalne linije udesno je podeeno na 1 mm. Prvi put trebapritisnuti tasterApplykako bi se originalna linija pomerila nagore za 1mm. Treba pritis-nuti tasterApply to Duplicateonoliko puta koliko je to potrebno da se ispuni ukucanitekst horizontalnim linijama do kraja (slika 23.2).

  Slika 23.2. Tekst za Web

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  68/273

  Glava 2

  CorelDRAW X4 - Zadaci

  U ovom delu praktikuma bie prikazane vebe koje korisnik treba da odradi sm.

  2.1. Prvi zadatak

  Prvi zadatak je isti za sve. Treba nacrtati izloene oblike i treba ih postaviti onako kakose to trai u zadatku. Treba napomenuti da se svi oblici crtaju u razmeri 1 : 1 i da susve dimenzije izraene u milimetrima. Raspored senenja oblika je prikazan sa svaki oblik,a ispod svakog oblika stoji odgovarajui naziv na koji se korisnik poziva u tekstu. Ovajtekst se odnosi na sve traene oblike unutar ovog zadatka.

  Treba nacrtati sledee elemente i centrirati ih meusobno, kao to je prikazano na sliciispod (naziv ispod slike je Centrirani oblici 1). Treba nacrtati kvadrat ije su di-menzije 60 60, sa zaobljenim okovima sa Rectangle Corner Roundnessvrednou30; treba nacrtati krunicu prenika 45; treba nacrtati Davidovu zvezdu dimenzija 35 35i treba nacrtati estougaonik dimenzija 13 15.

  Treba nacrtati sledee elemente i centrirati ih meusobno, kao to je to prikazano na sliciispod (slika ima naziv Centrirani oblici 2). Treba nacrtati kvadrat ije su dimenzije60 60; treba nacrtati kvadrat ije su dimenzije 40 40 i koga treba zarotirati za 45stepeni; treba nacrtati kvadrat dimenzija 2525; i treba nacrtati kvadrat ije su dimenzije1010 i koji treba zarotirati za 45stepeni.

  Centrirani oblici 1 i Centrirani oblici 2

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  69/273

  58 Vektorska i rasterska grafika

  Treba nacrtati sledee elemente i centrirati ih meusobno, kao to je prikazano na slikamaispod (nazivi ispod slika su Sendvii Kofer). Treba nacrtati kvadrat ije su dimenzije60 60, sa zaobljenim okovima sa Rectangle Corner Roundnessvrednou 40 iirinom ("debljinom") linije 2. Ostali elementi su krajnje proizvoljni, ali moraju da stanu

  unutar prvog kvadrata.

  Sendvi i Kofer

  Treba nacrtati sledee elemente kako je to prikazano na slici ispod Kombinacije kru-nica 1. Najpre treba nacrtati krunicu iji je prenik 20. Nakon toga tu krunicu trebaiskopirati8(osam) puta i to tako da se konturne linije dodiruju. Treba posebno napome-nuti da kopije idu pod uglom od 45 stepeni. Nakon toga, kombinacijom ispune belom icrnom bojom, kao i podeavanjem boja konturnih linija i definisanjem redosleda krunicadolazi se do pomenute slike.

  Treba nacrtati sledee elemente kao to je to prikazano na slici pod nazivomKombinacijekrunica 2. Najpre treba nacrtati krunicu iji je prenik 60. Nakon toga treba nacrtatikrunicu iji je prenik 20. Ovu drugu (manju) krunicu treba iskopirati kao na pomenutojslici. Nakon toga, kombinacijom ispune belom i crnom bojom, kao i podeavanjem bojakonturnih linija i definisanjem redosleda krunica dolazi se do pomenute slike.

  Kombinacije krunica 1 i Kombinacije krunica 2

  Treba nacrtati sledee elemente i centrirati ih meusobno, kao to je prikazano na slikamaispod (nazivi ispod slika su Autobus i Zabranjeno puenje). Treba nacrtati kvadratije su dimenzije 60 60, sa zaobljenim okovima sa Rectangle Corner Roundnessvrednou 40 i irinom ("debljinom") linije 2. Ostali elementi su krajnje proizvoljni, alimoraju da stanu unutar prvog kvadrata.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  70/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 59

  Autobus i Zabranjeno puenje

  2.2. Drugi zadatak

  Treba nacrtati prikazane crtee. Prilikom crtanja treba voditi rauna o tome da veliinacrtea treba da bude unutar granica 100100 mm.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  71/273

  60 Vektorska i rasterska grafika

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  72/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 61

  2.3. Trei zadatak

  Treba nacrtati prikazane crtee. Prilikom crtanja treba voditi rauna o tome da veliina

  crtea treba da bude unutar granica 100100 mm.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  73/273

  62 Vektorska i rasterska grafika

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  74/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 63

  2.4. etvrti zadatak

  Treba nacrtati prikazane crtee. Prilikom crtanja treba voditi rauna o tome da veliinacrtea treba da bude unutar granica 120120 mm.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  75/273

  64 Vektorska i rasterska grafika

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  76/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 65

  2.5. Peti zadatak

  Treba nacrtati prikazane vizit karte. Prilikom crtanja treba voditi rauna o sledeem:

  veliina vizit karti treba da bude unutar granica90

  50

  mmili50

  90

  mm, u zavisnostiod orijentacije i vizit karte crtati u razmeri 1 : 1.

  Tri primera vizit karti

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  77/273

  66 Vektorska i rasterska grafika

  2.6. esti zadatak

  Treba nacrtati prikazan raun i treba voditi rauna o veliini lista za opsecanje (iscrtaniisprekidanom linijom) koji bi trebao da bude za ovaj raun 120160 mm.

  Raun

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  78/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 67

  2.7. Sedmi zadatak

  Treba nacrtati prikazanu dostavnicu i treba voditi rauna o veliini lista za opsecanje(iscrtani isprekidanom linijom) koji bi trebao da bude za ovu dostavnicu 110160 mm.

  Dostavnica

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  79/273

  68 Vektorska i rasterska grafika

  2.8. Osmi zadatak

  Treba nacrtati prikazanu prijavu i treba voditi rauna o veliini lista za opsecanje (iscrtaniisprekidanom linijom) koji bi trebao da bude za ovu prijavu 90 170 mm.

  Prijava i raspored

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  80/273

  CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 69

  2.9. Deveti zadatak

  Treba nacrtati prikazani hotelski raun i treba voditi rauna o veliini lista za opsecanje

  (iscrtani isprekidanom linijom) koji bi trebao da bude za ovaj raun 125155 mm.

  Hotelski raun

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  81/273

  70 Vektorska i rasterska grafika

  2.10. Deseti zadatak

  Treba nacrtati prikazanu priznanicu i treba voditi rauna o veliini lista za opsecanje(iscrtani isprekidanom linijom) koji bi trebao da bude za ovu priznanicu 12090 mm.

  Priznanica

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  82/273

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  83/273

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  84/273

  Glava 3

  Corel PHOTO-PAINT X4 - Samostalne

  vebe

  U ovom delu praktikuma bie prikazane vebe koje korisnik moe da odradi sm. Nekoposebno predznanje ne treba za izradu ovih vebi, ali se podrazumeva da korisnik znaosnovne stvari vezane za program Corel PHOTO-PAINT i njegov interfejs.

  3.1. Specijalni efekti primenjeni na tekst

  U ovom primeru bie prikazana primena specijalnih efekata na tekst unutar programa.

  1. korak

  Treba startovati novi dokument putem File > New ili pritiskom na kombinaciju tasteraCtrl + N. Kao rezultat pojavljuje se dijalog prikazan na slici 1.1 i setovanje parametaratreba obaviti kao to je to prikazano na slici 1.1.

  Slika 1.1. Podeavanje novog dokumenta

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  85/273

  72 Vektorska i rasterska grafika

  2. korak

  Treba aktivirati dugme Foreground Coloru paleti sa alatima uz levu ivicu ekrana i upripadajuem dijalogu treba aktivirati boju 60% Blacku padajuoj listi Name, kao to jeto prikazano na slici 1.2.

  Slika 1.2. Podeavanje boje prednjeg plana

  3. korak

  Treba aktivirati komandu Text Tool (T) i treba ukucati eljeni tekt. U ovom sluajuukucan je tekst FPI i izabran je font Arial Black sa veliinom 200pt. Nakon togase primenom komande Object Pick Tool (O) podesila i usaglasila veliina teksta saotvorenim prozorom, kao to je to prikazano na slici 1.3.

  Slika 1.3. Tekst

  4. korak

  Treba dodati malo uma na tekst, iji je sloj i dalje selektovan i aktivan. Treba startovatiEffects > Noise > Add Noisei u pripadajuem dijalogu treba podesiti sledee vred-nosti: Noise Type:Uniform,Level:100,Density:50i Color Mode:Intensity.

  5. korak

  Treba aktivirati taster Lock Transparency(zaokruen je na dijalogu Objectsprikaza-nom na slici 1.4, iz doker oblasti, u donjem levom uglu). Podrazumeva se da je sloj satekstom i dalje aktivan, kao to se to vidi na slici 1.4.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  86/273

  Corel PHOTO-PAINT X4 - Samostalne vebe 73

  Slika 1.4. Zakljuavanje providnosti

  5. korak

  Treba aktiviratiEffects > Blur > Motion Bluri u pripadajuem dijalogu traba najpreaktivirati taster Reset kako bi se ponitila prethodna setovanja (podeavanja). Nakontoga treba podesiti parametar Distancena vrednost 75pixels. Kako izgleda tekst posleprimene ove komande moe da se vidi na slici 1.5.

  Slika 1.5. Tekst posle zamuivanja

  6. korak

  Treba ponititi selekciju tastera Lock Transparency(zaokruen je na dijaloguObjectsprikazanom na slici 1.4, iz doker oblasti, u donjem levom uglu).

  7. korak

  Levim tasterom mia treba pritisnuti na pozadinu aktivne slike ili na sloj pod nazivomBackgroundu dijalog u doker oblasti. Na taj nain se aktivira ovaj sloj i korisnik nastavljada radi u njemu.

  8. korak

  Primenom komande Fill Tool (F) treba ispuniti pozadinu crnom bojom. Ako crnaboja nije podeena, onda najpre treba podesiti crnu boju kao aktivnu boju za ispunu, aonda treba primeniti gorepomenutu komandu. Mogui izgled slike prikazan je na slici 1.6.

  9. korak

  Treba levim tasterom selektovati ili tekst unutar dokumenta ili sloj na kome se nalazi tekstunutar dijaloga u doker oblasti. Na ovaj nain se aktivira sloj sa tekstom i nastavlja serad na tekstualnom objektu.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  87/273

  74 Vektorska i rasterska grafika

  Slika 1.6. Tekst sa crnom pozadinom

  10. korak

  Treba aktivirati Effects > 3D Effects > Emboss. U pripadajuem dijalogu treba po-desiti parametre na sledee vrednosti: Depth:5i Level:450. Kako izgleda tekst posleprimene ove komande moe da se vidi na slici 1.7.

  Slika 1.7. Zavrni izgled teksta

  Kao to se vidi procedura nije preterano teka, a efekti su zaista sjajni.

  3.2. Tekst u plamenu

  U ovom primeru bie prikazan put ka kreiranju teksta koji se nazlazi u plamenu.

  1. korak

  Treba putem File > Openuitati odgovarajuu fotografiju sa plamenom (slika 2.1). Fo-tografija se uitava i smeta kao objekat na sloj pod nazivom Background.

  Slika 2.1. Inicijalna fotografija plamena

  2. korak

  Treba aktivirati komandu Text Tool (T) i treba ukucati eljeni tekt. U ovom sluajuukucano je slovo V i izabran je proizvoljan font sa proizvoljnom veliinom. Nakon togase primenom komande Object Pick Tool (O) podesila i usaglasila veliina slova saotvorenim prozorom, kao to je to prikazano na slici 2.2.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  88/273

  Corel PHOTO-PAINT X4 - Samostalne vebe 75

  Slika 2.2. Inicijalno slovo

  3. korak

  Treba selektovati ili tekst unutar dokumenta ili sloj sa tekstom u dijalogu u doker oblasti,

  uz desnu ivicu ekrana. Na ovaj nain se aktivira sloj sa tekstom ili omoguava se rad natekstu.

  4. korak

  Treba aktiviratiEffects > Distort > Whirlpooli u pripadajuem dijalogu (slika 2.3)treba podesiti parametre kao to je to prikazano na slici 2.3

  Slika 2.3. Aktiviranje filtra Whirlpool

  5. korak

  Treba levim tasterom mia pritisnuti ili na pozadinu slike ili na sloj Backgroundkako bitaj sloj postao aktivan za rad.

  6. korak

  Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Dvri se kopiranje aktivnog sloja, a to je u ovomsluaju pozadinski sloj. U dijalogu u doker oblasti formira se novi sloj sa sadrnom slojaBackgroundi smeta se odmah iznad sloja Background. Program nudi uobiajene naziveza kopirane slojeve, a u ovom sluaju dodeljen je naziv Object 2.

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  89/273

  76 Vektorska i rasterska grafika

  7. korak

  Treba selektovati novokreirani sloj i levim tasterom mia treba ga prevui na poloaj iznadsloja sa tesktom (slika 2.4).

  Slika 2.4. Preraspodela slojeva

  8. korak

  Treba promeniti naziv sloju Object 2. Treba dva puta brzo kliknuti na njegov naziv iotvara se novi dijalog (slika 2.5). U polju Name treba ukucati novi naziv Kopija, a iz

  padajue liste Mergetreba izabrati Diference(slika 2.5). Ne treba menjati nita vie ipritiskom na taster OKtreba zatvoriti dijalog i primeniti promenjene parametre.

  Slika 2.5. Promena parametara aktivnog sloja

  9. korak

  Treba registrovati promenu izgleda u dijalogu u doker oblasti (slika 2.6), jer je promenjennaziv sloja i pojavio se simbol koji pokazuje na odgovarajuu vezu sa ostalim slojevima.Mogui izgled slike sa prim