Veïnatge i convivència

Embed Size (px)

Text of Veïnatge i convivència

  • 1. Venatge i convivncia Una experincia dinterrelaci entre persones a la ciutat dOlot4t premi Federico Mayor ZaragozaLa diversitat cultural com a enriquiment

2. [ndex]1. Introducci2. Intervenci3. Paraules de futur 3. [1. Introducci] La diversitat de la poblaci olotina s una realitat quesevidencia en el mosaic de cultures que conviuen en els blocsde pisos de la ciutat. La convivncia s un concepte molt ampli i que comprndiferents dimensions que van des de la identitria [sentir-separt de], lactitudinal [reconixer el ve], la normativa[respecte a les normes bsiques i cviques] i fins a la regulacidel conflicte [prevenci i resoluci]. Considerem que el treball per la convivncia s important enun context com lactual en el qual la poblaci creix enquantitat i en la diversitat. 4. [1. Introducci] El projecte est adreat a tots els ciutadans de la ciutat dOlot, sensedistincions,fent especial mfasi en els vens que viuen a les escales on sactuar.33.765 habitants20,9% de poblaci estrangera A partir de la diagnosi realitzada per una comissi de seguiment, formada perdiferents serveis municipals i els administradors de finques, es van detectar 47escales on calia una intervenci urgent, de les quals se nhan visitat 30. 5. [1. Introducci] PARAULES CLAU:DilegRespecte VenatgeConvivnciaParlar/ComunicarCompartir 6. [1. Introducci]El projecte pretn que, a travs duna metodologia comunitria, els venses reconeguin, prenguin conscincia de les mancances i punts forts de laseva realitat ms propera ( lescala) i es coresponsabilitzin amb lesactuacions per donar resposta a aquestes necessitats collectives. 7. [2. Intervenci] Intentem que els vens sescoltin, que millorin la QU INTENTEM ACONSEGUIR?manera com es comuniquen, que sentenguin quan parlen, que sorganitzin per millorar les seves necessitats, que aprenguin a escoltar a laltre, i que com a vens treballin conjuntament i es facin responsables de la seva comunitat.Intentem que els vens es reconeguin, quesagafin confiana, que siguin capaos de posar-se al lloc de laltre, que entenguin altres punts devista i que sadonin dels punts en com que elsuneixen. 8. [2. Intervenci] QUAN ACTUEM?Quan ens trobem amb escales que presenten:Cert grau de degradaciBrutcia i poc respectepels elements comunsProblemes entre vens: falta de comunicaci,diferents punts de vista, poca relaci entreells, falta de respecte, sorolls, malaconvivncia, escales no cohesionades,.... 9. [2. Intervenci]QU FEM?1Repartim el psterENTREVISTEM ELS VENS RECOLLIM LES SEVES NECESSITATS i DETECTEM LES SEVES PROBLEMTIQUES 10. [2. Intervenci] QU FEM? REUNIONS DE RETORN AMB TOTS ELS VENS PER2 TROBAR ELS PUNTS EN COM:La intenci s passar de la necessitat individual (queixa) a la necessitat collectiva ide tots. Per primera vegada ens asseiem tots junts i posem en com les necessitats detots i decidim qu volem millorar. 11. [2. Intervenci] QU FEM?3DINAMITZEM ACCIONS A LES ESCALES(per exemple: pintar una escala entre tots els vens, neteja general de lescala,treballar les normes internes, activitats de sensibilitzaci pels nens i nenes,...)Reforant el lligam entre els vens.Buscant voluntaris a cada escala que ens ajudin a organitzar lesaccions (comptem amb 91 voluntaris/es repartits en 30 escales).Millorant la implicaci dels vens i que tot aix acabi repercutint enuna millor convivncia 12. [2. Intervenci] Exemples daccions realitzades per millorar les necessitats dels vens:Els vens van trobar un punt en comTots volem millorar la nostra escala : PINTEM!!!Al final no importa el diferents quesom sin el que compartim:En aquest cas entre tots volen pintar!Treballar conjuntament per millorar lanostra escala ens uneix! 13. [2. Intervenci]Shan pintat 4 escalesHan participat 65 vens/es11 nacionalitats diferents 14. [2. Intervenci]Shan realitzat 5 neteges generals Han participat 111 vens/es De 12 nacionalitats 15. [2. Intervenci]Sha participat en 4 Festes de barriEn les quals han participat 315 vens/esDe 19 nacionalitats 16. [2. Intervenci]Shan realitzat activitats i tallers per a nens i nenes Han participat 203 nens i nenes De 7 nacionalitatsLes activitats amb nens i les festesde barri sorganitzen conjuntamentamb les tcniques comunitries delbarri. 17. [2. Intervenci]TAMB ES REALITZEN FORMACIONS EN:Acollida a nous vensiFuncionament de la comunitat de vens 18. [3. Paraules de futur] ...paraules descobertes pels vens amb qui hem treballat i que ens encaminen cap a un futur en el qual tots anem cap a la mateixa direcci. Hem observat que treballant per un objectiu com (per exemple: pintar lescala) la majoria de vegades ens oblidem de lorigen dels nostres vens i ens centrem en construir conjuntament el futur que volem (per exemple: tenir lescala pintada).ConfianaDileg IntercanviIgualtat SolidaritatRespecteVenatge IllusiCompanyerismeEsfor Alegria Consens Amistat EmpatiaImplicaci Treball en equipComprensiCuriositatCompartirVoluntat ResponsabilitatTenacitat Comproms 19. A tots els vens i venesAquest s un projecte basat en les persones i noen la seva procedncia.