Click here to load reader

Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa Veiksmų programos prioritetas:

 • View
  29

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergės rajone (Ukmergėje, Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose, Vepriuose, Šaukavoje, Dainavoje)“. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ. Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa - PowerPoint PPT Presentation

Text of Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa Veiksmų programos prioritetas:

 • Vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo infrastruktros renovavimas ir pltra Ukmergs rajone (Ukmergje, ventupje, Vidikiuose, emaitkiemyje, Taujnuose, Vepriuose, aukavoje, Dainavoje)

 • Veiksm programa: Sanglaudos skatinimo veiksm programa Veiksm programos prioritetas: Aplinka ir darnus vystymasis Veiksm programos prioriteto priemon: Vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo sistem renovavimas ir pltra Projekto kodas: Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-095 Projekto vykdytojas: Udaroji akcin bendrov Ukmergs vandenys

  Projekto partneris: Ukmergs rajono savivaldyb INFORMACIJA APIE PROJEKT

 • BENDRIEJI PROJEKTO TIKSLAIUtikrinti Ukmergs rajono gyventojams kokybik geriamojo vandens tiekim ir nuotek tvarkym, ipltojant vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo infrastruktr pagal nustatytus paslaug kokybs, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

  Pagerinti gyventoj gyvenimo slygas ir ekologin situacij.

  Iplsti centralizuotai vandentvarkos ir nuotek tvarkymo paslaugas gaunani gyventoj skaii.

  Padidinti vandentvarkos kio efektyvum.

 • VANDENTVARKOS SITUACIJA UKMERGS MIESTE IR RAJONEIki io projekto gyvendinimo vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo infrastruktra Ukmergs rajone buvo ipltota nepakankamai. Per 30 proc. rajono gyventoj vis dar nesinaudoja centralizuota vandentiekio sistema, o vir 40 proc. centralizuotu nuotakynu. Negaldami naudotis centralizuotu vandentiekiu, mons priversti gerti sveikatai danai kenksming ulini vanden. ulini vanduo danai susisiekia ir su gruntiniais vandenimis, kurie gali bti uterti nitratais, nitritais, pesticidais ir kitokiais sveikatai pavojingais cheminiais junginiais Nuotekos ileidiamos vietinius valymo renginius bei ismimo duobes, kuri nepakankamas sandarumas yra grunto ir gruntini vanden terimo bei gyventoj nepasitenkinimo esama padtimi prieastis. ie veiksniai taip pat sukelia aplinkosaugos problemas. Todl io projekto gyvendinimas buvo labai svarbus.

 • Projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 met Europos Sjungos Struktrins paramos panaudojimo strategij ir j gyvendinani Sanglaudos skatinimo veiksm program Sanglaudos fondo lomis. Bendra projekto vert 23 994 179,49 Lt, i kuri: ES Sanglaudos fondo los 20.180.327,15 Lt LR valstybs biudeto los 2.374.156,13 Lt Projekto partnerio (Ukmergs rajono savivaldyb) bei projekto vykdytojo (UAB Ukmergs vandenys) los 1.439.696,21 Lt

  PROJEKTO FINANSAVIMAS

 • Projekto veiklos, rangovai, pasiekti rodikliai: 2011-12-05 d. rangos darb sutartis pasirayta su AB Panevio statybos trestas. Darb pradios data 2012-01-16, darb pabaiga 2013-09-19. Bendra atlikt darb vert 7.334.649,00 Lt be PVM.Ukmergje nutiesta 2,453 km vandentiekio tinkl iedo, Smetonos, Gedimino, Naujojoje, Pivonijos gatvse ir Medelyno skersgatvyje, 7,006 km nuotek tinkl (tame skaiiuje 0,606 km slgini) Kauno, Bugenli, Bugeni, Lauk, Lyduoki, Vasarnami, Klaipdos, algirio, Artilerijos, Smetonos, Alytaus, Naujojoje, Draugysts, Vilkmergls, Kalki, Kranto, Pivonijos gatvse, Artilerijos ir Medelyno skersgatviuose, sumontuotos 4 nuotek siurblins. Sudarytos slygos prisijungti prie vandentiekio tinkl 61 namui, prie nuotek tinkl 206 namams. Darb vert 3.074.546,00 Lt.ventupje nutiesta 3,055 km nuotek tinkl (tame skaiiuje 0,563 km slgini) iedo, Melioratori, Darbo, Liep gatvse, sumontuotos 2 nuotek siurblins. Sudarytos slygos prisijungti prie nuotek tinkl 15 nam. Darb vert 998.973,00 Lt.

  1. Vandentiekio ir nuotek tinkl pltra Ukmergs rajone (Ukmergje, Vidikiuose ventupje ir emaitkiemyje)

 • Projekto veiklos, rangovai, pasiekti rodikliai: Vidikiuose nutiesta 1,156 km vandentiekio tinkl Paupio, Taikos ir Liep gatvse, 2,791 km nuotek tinkl (tame skaiiuje 0,505 km slgini) Kranto, Taikos, Liep gatvse, sumontuota viena nuotek siurblin. Sudarytos slygos prisijungti prie vandentiekio tinkl 29 namams, prie nuotek tinkl 69 namams. Darb vert 959.524,00 Lt.emaitkiemyje nutiesta 3,933 km vandentiekio tinkl S.Dariaus ir S.Girno, Lauk, Eero, Paeers, Tvenkinio, Parko, Naujakuri, Vj, vej, Pirties gatvse, 5,249 km nuotek tinkl (tame skaiiuje 0,541 km slgini) S.Dariaus ir S.Girno, Lauk, Pavasario, Eero, Draugysts, Paeers Tvenkinio, Parko, Naujakuri, Vj, vej, Pirties gatvse, sumontuotos 2 nuotek siurblins. Sudarytos slygos prisijungti prie vandentiekio tinkl 80 nam, prie nuotek tinkl 118 nam. Darb vert 2.301.606,00 Lt.

  1. Vandentiekio ir nuotek tinkl pltra Ukmergs rajone (Ukmergje, Vidikiuose ventupje ir emaitkiemyje)

 • Projekto veiklos, rangovai, pasiekti rodikliai: 2011-12-28 d. rangos darb sutartis pasirayta su UAB KRS. Darb pradios data 2012-02-08, darb pabaiga 2013-09-05. Bendra darb vert 8.530.000,00 Lt be PVM.Taujnuose nutiesta 7,238 km vandentiekio tinkl Mechanizatori, Kalno, Jaunimo, Ateities, Saultekio, Sod, viesos, Taikos, Ukmergs, Uugirio, Veterinarijos, Mos, Darbinink, Mik ir Paupio gatvse, 5,591 km nuotek tinkl (tame skaiiuje 0,079 km slgini) Kalno, Jaunimo, Ateities, Saultekio, Sod, viesos, Taikos, Ukmergs, Uugirio, Veterinarijos, Mos, Darbinink ir Mik gatvse, sumontuotos 2 nuotek siurblins. Sudarytos slygos prisijungti prie vandentiekio tinkl 175 namams, prie nuotek tinkl 167 namams. Darb vert 3.327.086,00 Lt.

  2. Vandentiekio ir nuotek tinkl pltra Ukmergs rajone (Taujnuose, Vepriuose, aukavoje).

 • Projekto veiklos, rangovai, pasiekti rodikliai: Vepriuose nutiesta 4,470 km vandentiekio tinkl Sod, Lauk, ventosios, Puyno, Eero, Ukmergs, Pergals, Gelduts, Miko ir Jaunimo gatvse, 7,585 km nuotek tinkl (tame skaiiuje 1,845 km slgini) Sod, Lauk, ventosios, ventosios sk.1, ventosios sk.2, ventosios sk.3, ventosios sk.4, Puyno, Eero, Ukmergs, Pergals, Gelduts, Miko ir Jaunimo gatvse, sumontuotos 8 nuotek siurblins. Sudarytos slygos prisijungti prie vandentiekio tinkl 108 namams, prie nuotek tinkl 158 namams. Darb vert 3.485.928,00 Lt.aukavoje nutiesta 1,667 km vakuumini nuotek tinkl Sod, Tuj, Lauk ir Jaunimo gatvse ir 1,289 km slgini nuotek tinkl iki Ukmergs, sumontuota vakuumo stotis siurblin, privestas 1,383 km ilgio vandentiekis i Ukmergs iki gyvenviets vandentiekio tinkl. Sudarytos slygos prisijungti prie nauj vandentiekio tinkl 5 namams, prie nuotek tinkl - 49 namams. Darb vert 1.716.986,00 Lt.

  2. Vandentiekio ir nuotek tinkl pltra Ukmergs rajone (Taujnuose, Vepriuose, aukavoje).

 • Projekto veiklos, rangovai, pasiekti rodikliai: 2012-02-09 d. rangos darb sutartis pasirayta su Jungtins veiklos grupe ASIO spol.sr.o. (ekija) ir UAB Norus. (pagrindinis partneris ASIO spol.sr.o.). Darb pradios data 2012-03-22, darb pabaiga 2013-12-18. Bendra darb vert 5.623.997,00 Lt be PVM.Senj nuotek valykl sklypuose pastatytos modernios nuotek valyklos: ventupje 150 m3/d (1100 GE), emaitkiemyje 45 m3/d (350 GE), Taujnuose 90 m3/d (780 GE), Dainavoje 70 m3/d (700 GE), Vidikiuose 80 m3/d (600 GE) pajgumo, galinios iki nustatyt normatyv ivalyti kiekvienos gyvenviets nuotekas.

  3. Nuotek valykl statyba ventupje emaitkiemyje, Taujnuose, Dainavoje ir rekonstravimas Vidikiuose

 • Projekto veiklos, rangovai, pasiekti rodikliai: 2012-09-19 d. pasirayta automobilio tankintam dumblui transportuoti pirkimo sutartis su UAB Hidora 875.800,00 Lt sumai. 2013-02-28 buvo pasiraytas patiekto modernaus dumblo transportavimo automobilio MAN TGS 18.360 4x4 BB su specialia ranga dumblo isiurbimui ir talp bei vamzdyn plovimui primimo perdavimo aktas.

  4. Priemons dumblo transportavimui sigijimas.

 • Projekto veiklos, rangovai, pasiekti rodikliai: 2013-04-22 d. pasirayta papildomos veiklos rangos darb sutartis sutaupyt projekto l sisavinimui su UAB KRS. Darb pradios data 2013-06-03, darb pabaiga 2014-06-02. Atlikt darb vert 1.175.496,54 LtUkmergje nutiesta 1,418 km vandentiekio tinkl iedo, Stoties, Gedimino, Antakalnio gatvse ir 1,835 km nuotek tinkl (tame skaiiuje 0,052 km slgini) Stoties, Naujoji, Lin, lait, Gedimino, A. Smetonos ir Antakalnio gatvse, sumontuota viena nuotek siurblin. Sudarytos slygos prisijungti prie vandentiekio tinkl 48 namams, prie nuotek tinkl 68 namams.

  5. Vandentiekio ir nuotek tinkl statyba Ukmergje.

 • Projekto nauda gyvendinto projekto dka nutiesus 22,052 km vandentiekio ir 36,068 km nuotek tinkl, Ukmergs rajone papildomai centralizuoto vandentiekio paslaugomis gals naudotis ne maiau kaip 584 gyventojai, o prisijungti prie centralizuoto nuotakyno ne maiau kaip 1121 gyventojas. Prisijung gyventojai naudos kokybik geriamj vanden, neturs rpesi dl nuotek alinimo.Gyvenvietse diegtos iuolaikins nuotek surinkimo ir valymo sistemos.Aplinka taps varesn, sumas tara netinkamai tvarkomomis nuotekomis.Pagers gyventoj buities slygos.

 • AI U DMES !

Search related