of 21 /21
 Vedele moldoveneşti-creştine, despre Moldova, despre moldoveni, despre Zamolxis şi a limbelor sacre, limbelor naţionale  şi a limbii engleză. În viziunea vedelor moldoveneşti - Moldova nu este ţară. Moldova este proces sacru, la care Moldova este ocrotitoarea perfecţiunii şi dis trugătoarea imperfecţiunii. Moldova este un proces sacru a tuturor vremurilor a trecutului, prezentului şi viitorului. Moldova este un proces sacru atuturor religiilor, cultelor, învăţăturilor, ştiinţei a artei a tuturor lumelor văzute şi nevăzute. Moldova este un proces sacru, care ocroteşte perfecţiunea, şi distruge, lichidează a  tot ce este  imperfect. Moldova este un proces sacru a tuturor popoarelor, a trecutului, a prezentului şi viitorului. Moldova apare ca un proces care are mai multe sensuri ca ocrotitoarea perfecţiunii şi distrugătoarea inperfecţiunii, Moldova apare ca ţară şi tot odată nu este ţară, apare ca proces sacru, ca deţinerea mantiei nemuririi, a drumului nemuririi, a cărării perfecţiunii, şi a veşnicii tinereţii, Moldova apare ca valea plîngerii pentru acei imperfecţi, Moldoca apare ca valea fericirii, iubirii, veselii, bucurii pentru cei perfecţi, Moldova apare ca gura de rai, ca insula fericirii, ca plaiul nemuririi pentru cei perfecţi, Moldova apare ca plaiul Meoritic, ca veşnica bunătate, adevăr şi înţelepciune, şi a veseliei şi a veşniciei. Moldova apare ca personalitate, apare Moldova ca o zeiţă,  ca o împărăteasă. Moldova-Fenix apare ca o mesia sacră, Moldova apare ca ţara infenită, ca o patrie a  infenitului. Moldova este diţenătoarea de Fenix a veşnicii reînoirii, reînvierii, renaşterii, reîncarnării– numită Moldova-Fenix. Patria moldovanului sau a moldovencii este tot infinitul, a lumelor văzute şi nevăzute, a împărăţii cerurilor şi a pămunturilor, a împărăţiei lui Dumnezeu şi a Raiului. Moldovanul şi moldovanca esteo denumire sacră şi tot este un proces sacru, şi tot este în infinit, ei sînt peste tot infinitul, ei sunt în toate şi peste toate necătînd că sînt vii sau după părerea noastră sunt „morţi” fiindcă nimic nu se perde şi nimic nu se cîştigă, că totul se află în structura Moldovei- Fenix, veşnică renaştere, reînviere, reînnoire, reîncărnare şi înviere pînă la instaurarea nemuririi absolute şi fericirii absolute, pînă la instaurarea Raiului şi epocii de aur. Inima moldovanului şi moldovancii se socoate Dumnezeu. Mihai Emineascu a spus: „Dumnezeu nu este în cer, Dumnezeu nu este pe pămînt, Dumnezeu este inima 

Vedele moldoveneşti­creştine, despre Moldova, despre ... · PDF fileVedele moldoveneşti­creştine, despre Moldova, despre moldoveni, despre Zamolxis şi a limbelor sacre, limbelor

 • Author
  haduong

 • View
  257

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Vedele moldoveneşti­creştine, despre Moldova, despre ... · PDF fileVedele...

 • Vedelemoldoveneticretine,despreMoldova,despremoldoveni,

  despreZamolxisialimbelorsacre,limbelornaionale

  ialimbiienglez.

  nviziuneavedelormoldoveneti Moldovanueste ar.Moldovaesteproces

  sacru, lacareMoldovaesteocrotitoareaperfeciuniiidis trugtoarea imperfeciunii.

  Moldova este un proces sacru a tuturor vremurilor a trecutului, prezentului i

  viitorului. Moldova este un proces sacru atuturor religiilor, cultelor, nvturilor,

  tiineiaarteiatuturorlumelorvzuteinevzute.Moldovaesteunprocessacru,care

  ocroteteperfeciunea,idistruge,lichideazatotceesteimperfect.Moldovaesteun

  proces sacru a tuturor popoarelor, a trecutului, a prezentului i viitorului. Moldova

  apare ca un proces care are mai multe sensuri ca ocrotitoarea perfeciunii i

  distrugtoareainperfeciunii,Moldovaaparecaaritotodatnuestear,apareca

  proces sacru, ca deinerea mantiei nemuririi, a drumului nemuririi, a crrii

  perfeciunii, i a venicii tinereii, Moldova apare ca valea plngerii pentru acei

  imperfeci,Moldocaaparecavaleafericirii,iubirii,veselii,bucuriipentruceiperfeci,

  Moldovaaparecaguraderai,cainsulafericirii,caplaiulnemuririipentruceiperfeci,

  Moldova apare ca plaiul Meoritic, ca venica buntate, adevr i nelepciune, i a

  veselieiiaveniciei.Moldovaaparecapersonalitate,apareMoldovacaozei, cao

  mprteas.MoldovaFenixaparecaomesiasacr,Moldovaaparecaarainfenit,ca

  o patrie a infenitului. Moldova este dientoarea de Fenix a venicii renoirii,

  renvierii, renaterii, rencarnrii numit MoldovaFenix. Patria moldovanului sau a

  moldovenciieste tot infinitul,a lumelorvzuteinevzute,a mpriiceruriloria

  pmunturilor,amprieiluiDumnezeuiaRaiului.Moldovanulimoldovancaesteo

  denumiresacritotesteunprocessacru,itotesteninfinit,eisntpestetotinfinitul,

  eisuntntoateipestetoatenectndcsntviisaudupprereanoastrsuntmori

  fiindcnimicnuseperdeinimicnusectig,ctotulseaflnstructuraMoldovei

  Fenix,venicrenatere,renviere,rennoire,rencrnareinvierepnlainstaurarea

  nemuririi absolute i fericirii absolute, pn la instaurarea Raiului i epocii de aur.

  Inima moldovanului i moldovancii se socoate Dumnezeu. Mihai Emineascu a spus:

  Dumnezeu nu este n cer, Dumnezeu nu este pe pmnt, Dumnezeu este inima

 • noastr.InimamoldovanuluiimoldovenciiesteDumnezeu,ideasupraacesteiinimi

  iainfinituluistpalatulpreferataluiDumnezeu,amoldovanului,amoldovenciiia

  ntregiilumi,ceseaflacestpalatpreferataluiDumnezeudeasupraBasarabiei,ntre

  teritoruluiNistruiPrut,palatulpreferatalluiDumnezeunnumele:Duhului,Mamei,

  Tatlui,DuhuluiSfntiaFiului,ceaaratinimaipeceataDomnului:iestescrisi

  estepusnchipulminiiomului,afemeiiiaDomnuluiBiblia,Apocalipsacap.IX.i

  cine primete peceata Domnului i palatul preferat alui Dumnezeu care se afl

  deasupraBasarabiei,maidevremesaumaitrziuajungenrai,chiardacestedusnad

  dupajudecataDomnului,elseaflnadattactepcateafcutidupastavinen

  rai. Moldova este ocrotitoarea palatului perfect a lui Dumnezeu ce se afl deasupra

  Basarabiei,dartotcenafostperfectafostdistrusorizvrlitafar.Dincauzaaceasta

  nanul1914Diavolul adus lupt contrapalatului preferat aluiDumnezeuce seafl

  deasupraBasarabiei,undeArhanghelMihail,iArhangheluGavrilisf.Gheorghe,a

  aruncat pe diavol din faa palatului preferat a lui Dumnezeu ce se afl deasupra

  Basarabiei,aaruncatpediavolnlume.

  (maidetailatdespreluptaaceastafaviscrisnaltabrour).Moldovaestedeintoare

  adrumuluispreperfeciune.PentruMoldova,pentruMoldovaFenix,pentrumoldovan

  imoldoveancaperferctesteomuli femeiacaremuncete,icare nva,icarenu

  trietepeschinarea,saudinmuncaaltuiomsaufemeii.Pentrumoldovan ipentru

  moldovanc omul i femeia care este truditoare i este perfect. Pentru moldovan i

  pentrumoldoveancesteperfectsocietatea,carenuestebazatpeexploatareaomului

  dectreomsau,alteformedeexpluatrifieelemateriale,spiritualesaucorporale,i

  aceastsocietatecarenuestebazatpeexploatarea,carenuestebazatpeexploatarea

  omului de ctre om sau, alte forme de expluatri fie ele materiale, spirituale sau

  corporale se numete epoca de aur, sau epoca fericiilor, indiferent de ce

  naionalitatesaucereligieeste.Undetoimuncescunulnajutorulaltuia,sprebinele

  anuialtuia,isprebucuriasaiatuturor,inuesteexploatareaomuluidectreom,

  sau alte forme de exploatri, a femeii, a copiilor, i nu este exploatarea nici

  duhovniceasc, nici spiritual, nici material, nici corporal. Aceast viziune asupra

  perfeciunii vine din vremuri imemorabole. Deatta moldovenii snt att de truditori,

 • rbdtori i credincioi. Moldovan sau moldoveanc este n primul rnd o noiune

  sacr,darntraldoilearndesteonaionalitatesacr.

  Moldova nu este ar. Moldova este un proces sacru care sa manifestat

  teritorialcaresenumeteMoldovaFenix. Moldovanuestear,ciunprocessacru

  teritorial,istabilizareaacestuiprocessacrunumitMoldova nlimiteleunuiteritoriu

  se numete MoldovaFenix, care are palatul preferat a lui Dumnezeu ce se afl

  deasupra Basarabiei ntre Nistru i Prut. Palatul preferat a lui Dumnezeu ce se afl

  deasupraBasarabieintreNistruiPrutnnumele:Duhului,Mamei,Tatlui,Duhului

  Sfnt i a Fiului cea arat inima i peceata Domnului: Biblia, Apocalipsa cap.IX:

  aceste toate procese sacre, i culturale se numete: MoldovaFenix. i cine primete

  acestpalatpreferataluiDumnezeu:nnumeleDuhului,Mamei,Tatlui,DuhuluiSfnt

  iaFiuluiceaaratinimaipeceataDomnului:Biblia,Apocalipsacap.IX:maitrziu

  saumaidevremeajungenrai,chiardaclajudecataDomnuluiestedusnad,stn

  ad,atteactepcateafcutidupastavinenrai.Moldovesntmulte,aufostsnti

  o s fie, Moldova hiperborian, Moldova Atlantidei, MoldovaEgipteanFenix,

  Moldova semainumea insula fericielor,MoldovaMriiNegrecu InsulaFericielor

  Moldovacarpatic,cumunteleMoldovanului.Atuncimoldoveniieraurspndiipetot

  teritoriul munilor Crpai (numii munii Carpai n trecut ca munii Caucaz, sau

  muniiDragonului,saumuniizmeului),iacetimoldovenieraurspndiidelanord

  pn lasud,delavestlaest.Formndunfeldecentrusacruhiperborian,cumuntele

  Moldovanului,icumunteleomului,icualimuni.Centrusacruamoldovenilordin

  munii Carpai a fost dat diferite denumiri: Dacia hiperborian, centrul Geticus i

  acumaesteopartedincentrusacruMoldovaFenix.Maieste Moldovaprecarpatic,

  iMoldovaprecrpaticcesentindepnlaNipru,esteunaiaceaiMoldova,acesti

  Moldovi mpreun poart denumirea i este numit MoldovaFenix cu palatul

  preferataluiDumnezeu:nnumeleDuhului,Mamei,Tatlui,DuhuluiSfntiaFiului

  ceaaratinimaipeceataDomnului:(Biblia,Apocalipsacap.IX):ceseafldeasupra

  Basarabiei ntre Nistru i Prut. Moldova carpatic, Moldova precarpatic, Moldova

  precrpaticpn laNipru,erautreiMoldove,nusedeosebeauaatarenicidialectic

  calitativ nici cantitativ avnd un numitor comun sacru cultural palatul preferat a lui

 • DumnezeuceseafldeasupraBasarabieintreNistruiPrut,aceastaintegretatesacr

  culturalatrecutului,prezentului,iaviitorului,nspaiiverticale,orizontaleinalte

  spaiisenumeteMoldovaFenix.DardupcoborreaparialaMoldoveicarpaticea

  moldovanuluiDragoVod careafostchematdezeiaMoldoveiMoldovaFenixprin

  sihiastruIoIonFtFrumoschemndulpeDragoVodnMoldovalaZeiaMoldovei.

  Drago Vod a cobort spre Moldova precarpatic i la Moldova precarpatic se

  ntindea pn la rul Nipru. Atunci a nceput treptat de ctre Drago Vod: lea unit

  aceste trei Moldove ntrun sistem dialectic sacru integral cultural sacru cu palatul

  preferat a lui Dumnezeu formnd MoldovaFenix i Drago Vod devine domnitorul

  MoldoveiintegresacreipoliticeformndMoldovaFenix.Moldoveniicaretriau n

  munii Carpai se numeau munteni sau moldoveniimunteni dar moldovenii

  Transilvaniei se numeau moldovenitransilvni. Aa cum se numesc moldovenii din

  Transnistria,moldovenitransnistreni.ToatpopulaiasacramoldoveniloraMoldovei

  carpatice, a Moldovei precarpatice pn la rul Nipru din punct de vedere sacru se

  numeapopulaiavediccretin sacrmoldoveni.Chiar imuntelecarpaticcelmai

  nalt din munii Carpai a fost dat denumirea de Muntele Moldovanului n cinstea

  populaiei sacremoldoveneti,i a limbei sacremoldoveneti aceasta toat mpreun

  se numete MoldovaFenix. n vechime munii carpai a populaiei moldoveneti

  carpatice a Moldovei carpatice se numea munii CaucazuluiCarpatici, sau munii

  Caucazului alDragonului, al zmeului.i la intrareadenordaMoldoveiCarpaticea

  munilorCarpatici,munilorDragonului,amunilorZmeuluiseafllaintrareanlup.

  Lupul acesta pzea intrarea n munii Carpai i nui ddea voie ca rul s intre n

  munipetrmulgetodacilorpemeleagulMoldovei.Deattasimbolulflaguluilageto

  daci, erau un cap de lup cu corp de zmeu de dragon, simboliznd munii Carpai, a

  constilaiei Dragonului a Zmeului, a Moldovei munilor Carpai. Se spune c pe

  MunteleMoldovanuluicarpaticafostrestignitiPrometeu.Moldovacarpaticsemai

  numeteMoldovahiperboriannliteraturaMoldovahiperboriancarpaticaparesub

  denumirea Dacea hiperborian i era centrul civilizaiei Europei Vechi. Despre

  MoldovahiperboriannumitncDaciahiperborianestedescrisncartealuiVasile

  Lovinescu: Dacia hiperborian Chiinu 1993. Dacia hiperborean Moldova

 • hiperborean dup cretinizare devin Moldova Fenix din punct de vedere sacru i

  vedic. Mai snt Moldove nc, o Moldov pe trmul cellalt, o Moldov n lumea

  paralel, o Moldov la palatul preferat a lui Dumnezeu care se afl deasupra

  Basarabiei.i nc oMoldova submuniiCarpai numii nc petere Palatevedice,

  care cuprindea parial lumea noastr, lumea astral, lumea trmului celalalt, lumea

  paralel i lumea transcendetal. La rai, la poarta raiului, la palatul preferat lui

  Dumnezeu care se afl deasupra Basarabiei, acolo moldovenii pasc turma Tatlui

  Domnului Dumnezeu la Poarta cerea