of 71 /71

VBDI 628012021170327...23 Ðieu 21. Trách nhiêm thi hành l. Co quan håi quan có trách nhiêm phô biên, huóng dãn các tô chúc, Cá nhân, nguði nop thuê hiên theo nêi

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of VBDI 628012021170327...23 Ðieu 21. Trách nhiêm thi hành l. Co quan håi quan có trách nhiêm...

  • 2021-01-28T17:07:39+070028 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà NộiChữ ký số VP - BTC