Vasko Popa - Pesme

Embed Size (px)

Text of Vasko Popa - Pesme

Ljubav Belutka Zagledao se u lepu u oblu plavooku U lakomislenu beskrajnost U beonjau se njenu Sav premetnuo Jedino ga ona razume Zgraljaj njen jedini ima Oblik njegove elje Mutave i bezdane Senke je njene sve U sebi zarobio Slepo je zaljubljen I nikakve druge lepote Osim one koju voli I koja e mu doi glave Ne vidi.

Oiju tvojih da nije Oiju tvojih da nije Ne bi bilo neba U malom naem stanu Smeha tvoga da nema Zidovi ne bi nikad Iz oiju nestajali Slavuje tvojih da nije Vrbe ne bi nikad Nene preko praga prele Ruku tvojih da nije Sunce ne bi nikad U snu naem prenoilo

as iz pesnitva Sedimo na beloj klupi Ispod Lenauovog poprsja

Ljubimo se I onako uzgred govorimo O stihovima Govorimo o stihovima I onako se uzgred ljubimo Pesnik gleda nekud kroz nas Kroz belu klupu Kroz ljunak na stazi I tako lepo uti Lepim bakarnim usnama U Gradskoj bati u Vrcu Ja polako uim ta je u pesmi glavna stvar.

Vrati mi moje krpice Padni mi samo na pamet Misli moje obraz da ti izgrebu Izii samo preda me Oi da mi zalaju na tebe Samo otvori usta utanje moje da ti vilice razbije Seti me samo na sebe Seanje moje da ti zemlju pod stopalima raskopa Dotle je meu nama dolo 1 Vrati mi moje krpice Moje krpice od istoga sna Od svilenog osmeha od prugaste slutnje Od moga ipkastoga tkiva Moje krpice od takaste nade Od eene elje od arenih pogleda Od koe s moga lica Vrati mi moje krpice Vrati kad ti lepo kaem 2 Sluaj ti udo Skini tu maramu belu Znamo se

S tobom se od malih nogu Iz istog anka srkalo U istoj postelji spavalo S tobom zlooki nou Po krivom svetu hodalo S tobom gujo pod kouljom uje ti pretvornie Skini tu maramu belu ta da se laemo 3 Neu te uprtiti na krkae Neu te odneti kud mi kae Neu ni zlatom potkovan Ni u kola vetra na tri toka upregnut Ni duginom uzdom zauzdan Nemoj da me kupuje Neu ni s nogama u depu Ni udenut u iglu ni vezan u vor Ni sveden na obian prut Nemoj da me plai Neu ni peen ni prepeen Ni presan posoljen Neu ni u snu Nemoj da se zavarava Nita ne pali neu 4 Napolje iz moga zazidanog beskraja Iz zvezdanog kola oko moga srca Iz moga zalogaja sunca Napolje iz smenog mora moje krvi Iz moje plime iz moje oseke Napolje iz mog utanja na suvom Napolje rekao sam napolje Napolje iz moje ive provalije Iz golog oinskog stabla u meni Napolje dokle u vikati napolje Napolje iz moje glave to se rasprskava Napolje samo napolje 5 Tebi dou lutke A ja ih u krvi svojoj kupam U krpice svoje koe odevam Ljuljake im od svoje kose pravim

Kolica od svojih prljenova Krilatice od svojih obrva Stvaram im leptire od svojih osmeha I divlja od svojih zuba Da love da vreme ubijaju Kakva mi je pa to igra 6 Koren ti i krv i krunu I sve u ivotu edne ti slike u mozgu I ar okca na vrhovima prstiju I svaku svaku stopu U tri kotla namor vode U tri pei znamen vatre U tri jame bez imena i bez mleka Hladan ti dah do grla Do kamena pod levom sisom Do ptice britve u tom kamenu U tutu tutinu u leglo praznine U gladne makaze poetka i poetka U nebesku matericu znam li je ja 7 ta je s mojim krpicama Nee da ih vrati nece Spaliu ti ja obrve Nee mi dovek biti nevidljiva Pomeau ti dan i no u glavi Lupie ti elom o moja vratanca Podrezau ti raspevane nokte Da mi ne crta kolice po mozgu Napujdau ti magle iz kostiju Da ti popiju kukute s jezika Videe ti ta u da ti radim Seme ti i sok i sjaj I tamu i taku na kraju mog ivota I sve na svetu 8 I ti hoce da se volimo Moe da me pravi od moga pepela Od kra moga grohota Od moje preostale dosade

Moe lepotice Moe da me uhvati za pramen zaborava Da mi grli no u praznoj koulji Da mi ljubi odjek Pa ti ne ume da se voli 9 Bei udo I tragovi nam se ujedaju Ujedaju za nama u praini Nismo mi jedno za drugo Stamen hladan kroz tebe gledan Kroz tebe prolazim s kraja na kraj Nita nema od igre Kud smo krpice pomeali Vrati mi ih ta e s njima Uludo ti na ramenima blede Vrati mi ih u nigdinu svoju bei Bei udo od uda Gde su ti oi I ovamo je udo 10 Crn ti jezik crno podne crna nada Sve ti crno samo jeza moja bela Moj ti kurjak pod grlo Oluja ti postelja Strava moje uzglavlje iroko ti nepoin-polje Plameni ti zalogaji a votani zubi Pa ti vai izelice Koliko ti drago vai Nem ti vetar nema voda nemo cvee Sve ti nemo samo krgutanje moje glasno Moj ti jastreb na srce Manje te u majke groze 11 Izbrisao sam ti lice sa svoga lica derao ti senku sa svoje senke Izravnao bregove u tebi Ravnice ti u bregove pretvorio Zavadio ti godinja doba Odbio sve strane sveta od tebe Savio svoj ivotni put oko tebe

Svoj neprohodni svoj nemogui Pa ti sad gledaj da me sretne 12 Dosta reitoga smilja dosta slatkih trica Nita neu da ujem nita da znam Dosta dosta svega Rei u poslednje dosta Napuniu usta zemljom Stisnuu zube Da preseem ispilobanjo Da preseem jednom za svagda Stau onakav kakav sam Bez korena bez grane bez krune Stau oslonjen na sebe Na svoje voruge Biu glogov kolac u tebi Jedino to u tebi mogu biti U tebi kvariigro u tebi bezveznice Ne povratila se 13 Ne ali se udo Sakrilo si no pod maramu Prekorailo crtu podmetnulo nogu Pokvarilo si igru Nebo da mi se prevrne Sunce da mi glavu razbije Krpice da mi se rasture Ne ali se udo s udom Vrati mi moje krpice Ja u tebi tvoje Ruokradice Neko bude ruino drvo Neki budu vetrove keri Neki ruokradice Ruokradice se privuku Ruinom drvetu Jedan od njih ukrade ruu U srce je svoje sakrije Vetrove se keri pojave Ugledaju obranu lepotu I pojure ruokradice Otvaraju im grudi

Jednom po jednom U nekoga nau srce U nekoga bogami ne Otvaraju im otvaraju grudi Sve dok u jednog srce ne otkriju I u srcu ukradenu ruu Kaleni Otkuda moje oi Na licu tvome Anele brate Boje sviu Na ivici zaborava Tue senke ne daju Munju tvoga maa U korice da vratim Boje zru Na lakoj grani vremena Otuda tvoj inat lepi U uglu usana mojih Anele brate Boje gore Mladou u mojoj krvi Daleko u nama 8 Oiju tvojih da nije Ne bi bilo neba U malom naem stanu Smeha tvoga da nema Zidovi ne bi nikad Iz oiju nestajali Slavuja tvojih da nije Vrbe ne bi nikad Nene preko praga prele Ruku tvojih da nije Sunce ne bi nikad U snu naem prenoilo 9 Pahuljica si snena Tiinu oko mene to raspeva Grana si mi rascvetana Osmeh na usnama

to mi zapali Oluja si letnja Krila to mi da I polomi Dunja si zrela U srce sto mi padne Duboko 10 Ulice tvojih pogleda Nemaju kraja Laste iz tvojih zenica Na jug se sele Sa jasika u grudima tvojim Lie ne opada Na nebu tvojih rei Sunce ne zalazi 11 Koraci tvoji sa plonikom Razgovaraju Koraci tvoji pevaju U mome telu Bosi koraci tvoji vesele Stidljivu rosu I duboke ostavljaju tragove U snegu moga sna 12 Prisutna si U ii moje samoce Sa dve ruke Kako bih svet zagrlio Prisutna si U prozoru moje suze U dva oka Kako bih svet udomio Prisutna si U svakoj mojoj pesmi U jednom snu Kako bih svet obogatio

13 Sijalicu dobru pali U tuzi mojoj smeoj Livadu mi prostire Na grudima svojim Golubove okuplja U radosti mojoj Bele Cigaretu mojih briga U srcu svome gasi U grozdu tamjanike Na moje usne eka