Vasile Nastase Guvernarea Ghemuita-n Lasitate

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vasile Nastase Guvernarea Ghemuita-n Lasitate

 • 8/17/2019 Vasile Nastase Guvernarea Ghemuita-n Lasitate

  1/45

  http://blog.jurnal.md/vasile-nastase/guvernarea-ghemuita-n-la-itate/

  Bloguri 04 Noiembrie 2013 01:46

  2 !"tober 2013 #uvernarea ghemuit$-n la%itate

  Partea I

  Moto 1: “Dacă ar fi să decid între a avea un guvern fără ziare sau presă fără guvern, nu aș ezita vreun moment să aleg cea de-a doua variantă. ere it left to me to decide !"et"er !e s"ould "ave a government !it"out ne!spapers, or ne!spapers !it"out a government, I s"ould not "esitate a moment to prefer t"e latter.# $"omas %efferson

  Moto &: #Știrile reprezintă ceva ce, cineva, vrea să suprime. 'estul e doar pu(licitate. )e!s is somet"ing someone !ants suppressed. *ver+t"ing else is ust advertising.# ord )ort"cliff 

  &$ ve'i și s$ nu "re'i. (onstruoasa "oaliție a pi"at și testul libert$ții de e)primare* al a""esului lain+ormație* al onoarei și bunului simț. ,riviți-o* ghemuit$ n propria lașitate* as"uns$ de pres$* "u "oada ntre vine* s$tul$ și +ri"oas$* mar"at$ de o stupid$ autosu+i"ienț$ și nep$sare* "lo"ind n permanenț$ s"enarii diaboli"e de devali'are a a"estui stat up$ "e au luat "unoștinț$ de ntreb$rile la "are erau "hemați s$ r$spund$* demnitarii au luat ap$ n gur$* au dat bir "u +ugiții* +ug de noi mai abitir "a dra"ul de t$mie. &$ rnduim povestea de su""es

  "um mai bine de dou$ luni* adi"$ n data de 6 august "urent* am trimis* "u dovada depunerii la destinatar* pe adresa ,reședintelui imo+ti* ,remierului ean"$* ministrului 5ustiției* !leg +rim* șe+ului &7&* (ihai Balan* pro"urorului general* 8orneliu #urin și ministrului de 7nterne* orin 9e"ean* iar mai

  tr'iu și lui le)andru $nase* președintele 88* (ihail ,oalelungi* președintele 8&5 demersuri o+i"iale prin "are soli"itam audiențe n s"opul reali'$rii unor interviuri nregistrate vi'nd problemati"a "ombaterii "orupiei* a "a'urilor de ma)im interes %i re'onan$ publi"$ "um ar +i: ,$durea omneas"$* ata"urile raider* re+orma sistemului jude"$tores"* "a'urile de devali'are a bugetului de stat prin intermediul instanelor jude"$tore%ti ;"a'ul Norma* 9egistru* 8asa (edia* Ban"a de "onomii et".n realitate* nu a +ost de"t o tragere mișeleas"$ de timp* o min"iun$ nvelit$ n dul"eața promisiunilor deșarte o+erite de "$tre purt$torii de "uvnte* nu de

 • 8/17/2019 Vasile Nastase Guvernarea Ghemuita-n Lasitate

  2/45

  "uvnt* ai a"estor instituții* puși n situația de a minți "a niște birjari de "$tre șe+ii lor iresponsabili. ,entru "$ nimeni dintre demnitarii vi'ați nu ne-a invitat s$ reali'$m interviurile soli"itate "on+orm demersurilor depuse* am de"is s$ le +a"ilit$m misiunea și s$ le e)pediem ntreb$rile* din "adrul interviurilor* n s"ris. Ni"io s"himbare* ns$. "eleași promisiuni min"inoase* s$pt$mn$ de s$pt$mn$* lun$ de lun$* a"eleași "uvinte de n"urajare și* totodat$* de servi"iu.

  >n episodul de ast$'i* v$ reamintim epopeea nesimțirii guvernamentale a lui 7u. ean"$ n raport "u mass- media liber$* alta de"t "ea aservit$ monstruoasei "oaliții. șadar* iat$ te)tul demersului nostru e)pediat

   pe adresa guvernului și prim-ministrului proeuropean* adi"$ +$țarni"

  ,rim-ministrului 9epubli"ii (oldova* dlui 7urie ean"$

  &timate domnule prim-ministru*

  ?$ soli"it pe a"east$ "ale s$ a"ordai publi"aiei #&@* pe "are A repre'int* un interviu nregistrat* "are va vi'a problemati"a "omple)$ de "ombatere a "orupiei* de"riminali'area instituiilor statului* re+orma sistemului jude"$tores"* marile +urturi %i ata"uri de tip raider "omise prin intermediul instanelor de

   jude"at$.

  ,re'enta soli"itare este +ormulat$ n temeiul prevederilor egii presei %i dreptului jurnalistului de a +i  primit n audien$ de persoanele o+i"iale ;art.20* alin.l* lit.b din legea menionat$< ?$ asigur* pe a"east$ "ale* de nalta %i sin"era mea "onsiderațiune.

  8u respe"t* ?asile N$stase* 9eda"tor %e+ #lasul

  9epet* pentru "$ termenul prev$'ut de ege privind r$spunsul la o petiție sau demers e)pira* am "onta"tat-o tele+oni" pe "olega noastr$ s"ump$* iliana ?ițu* purt$toare de "uvnt a guvernului. &pre surprinderea mea* servi"iul de pres$ al omului nostru parvenit din so"ietatea "ivil$ nu primise demersul respe"tiv* ast+el n"t am "onvenit* tele+oni"* s$-l trimit repetat* printr-un e-mail. Cis și +$"ut. st+el* pe 26 august "urent i-am e)pediat a"esteia un mesaj ele"troni".

  iliana* salut*

  ta%at i e)pedie' "opia soli"it$rii de interviu pentru domnul prim-ministru 7urie ean"$. >n "a'ul n "are voi avea "on+irmarea de prin"ipiu* voi preg$ti ntreb$rile propriu-'ise. &per s$ +ie un interviu "u ntreb$ri "ioturoase* des"hise* ast+el n"t s$ g$sim r$spunsuri la "ele mai stringente probleme "u "are se "on+runt$ so"ietatea. up$ primirea ntreb$rilor de ba'$* putem nregistra interviul n totalitate pentru a +i di+u'at %i de unele televi'iuni* a+ar$ de +aptul "$ va +i plasat pe #lasul.md %i* sper* 5urnal.md.

   Nu a urmat ni"iun r$spuns* ni"io "on+irmare. ele+onul ilianei ?ițu a intrat n pan$ de obra'. bord$m omul nostru parvenit din so"ietatea "ivil$ iar$și pe "ale ele"troni"$. 7at$ dovada:

 • 8/17/2019 Vasile Nastase Guvernarea Ghemuita-n Lasitate

  3/45

  iliana* salut*

  m preg$tit* a%a "um am dis"utat tele+oni"* interviul "u domnul prim-ministru ean"$. >ntreb$rile sunt ata%ate la a"est mesaj. e rog +oarte mult s$-mi "omuni"i da"$ le-ai primit %i pe "nd am putea pra"ti" s$

  reali'$m a"est interviu.

  $"ere și iar t$"ere* iliana nu și-a reparat tele+onul intrat n pan$ de obra' ni"i pe 4 septembrie* ni"i  pe 4 o"tombrie. a"e "a 'na din ,$durea dormit$. Și e deja 21 o"tombrie* vine iarna* vine ?ilniusul* vine uropa ,entru "ine nu știe* ar trebui s$ "unoas"$ "$ iliana ?ițu a parti"ipat la sute de seminare "u

   privire la a"tivitatea presei* unde s-au "heltuit sume +abuloase din +onduri europene* n "are s-a ar$tat indignat$ de atitudinea autorit$ților +aț$ de pres$* in"lusiv a unor nesimțiți de purt$tori de "uvnt "are nu dau "urs soli"it$rilor mass-media de a obține r$spunsuri și in+ormații de interes publi"* legale și legitime* nu r$spund la mesaje ele"troni"e* s"risori* demersuri* tele+oane "um nțelegem de "e. iliana ?ițu a roșit de rușine pentru "$ șe+ulețul ei de la guvern* ean"$* a re+u'at reali'area a"estui interviu din "au'a

  ntreb$rilor 7N8!(! puse și a l$sat-o s$ se des"ur"e pe "ont propriu. (ai mult* despre a"este interviuri s-a dis"utat la "el mai nalt nivel* la un +el de "onsiliu no"turn al monstruoasei "oaliții* s-au +$"ut "hiar s"urgeri de in+ormații "e se "onțineau n ntreb$rile +ormulate. Nu am dovada* dar n"lin s$ "red "$ e)ist$ o "onspirație "ole"tiv$ a soli"itanților de a se es"hiva n "el mai per+id mod de a r$spunde

   pun"tual la ntreb$rile in"omode și* uneori* in"riminatorii.

  >n data de 16 septembrie am promis "ititorilor noștri "$ da"$ nu vom obține n mod legal r$spunsurile la ntreb$rile e)pediate deja* vom publi"a separat* rnd pe rnd* ntreb$rile puse +ie"$rui demnitar* le vom "omenta mpreun$* dup$ "are ne vom adresa n instanța de jude"at$ pentru a-i obliga* n a"est mod* s$

  dea "urs soli"it$rilor noastre pertinente și legale. a"$ și a"east$ "ale va +i blo"at$* vom depune o "ererela 8urtea uropean$ a repturilor !mului pentru n"$l"area dreptului nostru +undamental la e)er"itarea  pro+esiei de jurnalist n 9epubli"a (oldova. Binențeles* vom e)pedia materialele respe"tive ambasadelor  a"reditate n 9epubli"a (oldova* partenerilor noștri de de'voltare* organi'ațiilor nonguvernamentale de media pentru in+ormare și rea"ții ade"vate. !r* t$"erea* +ri"a și lașitatea unor demnitari moldovenești trebuie ta)at$ de pres$* pentru "$ "eea "e ni se ntmpl$ nou$ nu este* ni"i pe departe* o e)perienț$ european$ sau internațional$. >n"epem* așadar* s$ reali'$m promisiunea. st$'i vom publi"a lista ntreb$rilor e)pediate prim-ministrului ean"$* de la "are nu am obținut ni"iun r$spuns* "eea "e nseamn$ o grav$* multipl$ și impertinent$ n"$l"are a legii

  ntre(ări pentru domnul Iurie eancă, prim-ministru al '. Moldova

  1. omnule prim-ministru* președintele B$ses"u* a a+irmat "$ l-ați +i șo"at printr-o de"larație. 8ite': &pre e)emplu* pentru mine a +ost %o"ant "$ premierul de la 8hi%in$u* 7urie ean"$* i-a "erut prim- ministrului ?i"tor ,onta s$ redu"$ num$rul de burse pentru studenii din 9epubli"a (oldova. 9$spunsul nostru* ns$* nu poate +i de"Dt "$ l m$rim* dDnd o %ans$ a"estor tineri s$ nvee n 9omDnia %i apoi s$ lu"re'e n 9epubli"a (oldova* +iind"$ 9omDnia are ni%te obligaii morale +a$ de generaia tDn$r$. ste adev$rat "$ ați avut o asemenea dis"uție "u ?i"tor ,ontaE

  2. omnule ean"$* n (a=ler apar anunțuri de genul: vnd F he"tare de p$dure "u a"te pentru "onstru"ție* vnd 3 he"tare et". e "nd n 9epubli"a (oldova se vnd n asemenea hal p$durile* ultimele resurse "are n"$ nu au +ost "omer"iali'ate n totalitate de stru"turile "riminali'ateE Știți sau nu "$ n

 • 8/17/2019 Vasile Nastase Guvernarea Ghemuita-n Lasitate

  4/45

  spatele +irmelor "are voiau s$ "onstruias"$ vile de lu) n p$durea de la &oti"eni sunt neveste de miniștri* in"lusiv* "a