of 26/26
[ 1 ] Přehled vyšetření - Informace o místech provádění laboratorních testů - Kontakty na jednotlivá laboratorní pracoviště - Seznam odběrových míst

vaselaboratorevaselaboratore.cz/images/pracdokumenty/prehled.pdfObecná endokrinologie ACTH A Aldosteron sérum A Aldosteron moč A 17 OH-progesteron A Delta - 4 androstendion A DHEA-S

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of vaselaboratorevaselaboratore.cz/images/pracdokumenty/prehled.pdfObecná endokrinologie ACTH A...

 • [ 1 ]

  Přehled vyšetření- Informace o místech provádění laboratorních testů- Kontakty na jednotlivá laboratorní pracoviště- Seznam odběrových míst

  vaselaboratore.cz

 • [ 2 ]

  Obsah

  Biochemie a imunochemie 4

  Hematologie 10

  Mikrobiologie 11

  Serologie 12

  Průtoková cytometrie a imunologie 13

  Morfologická diagnostika, bioptická a cytologická laboratoř 17

  Molekulární biologie 20

  Cytogenetická laboratoř 22

  Přehled odběrových míst 27

 • [ 3 ]

  Slovo úvodem

  Vážená paní doktorko, pane doktore,

  dostává se Vám do rukou stručný materiál, který se, jak věříme, může stát velkým pomocníkem při komunikaci s našimi laboratořemi. V současné době, kdy jsou výsledky laboratorních testů vysoce důvěryhodné a validní, se zaměřujeme spíše na řešení nestandardních situací (např. chybějící výsledek), k nimž sice v nízké frekvenci, ale přece jen občas dochází, a kdy je nezbytné rychlé nalezení kontaktu na laboratoř.

  Tato stručná brožurka má za cíl Vám poskytnout několik základních informací, jako jsou seznam všech vyšetření, které jsou v našich laboratořích prováděny a dále také informace o tom, které konkrétní vyšetření se v té či oné laboratoři ve Vaší lokalitě provádí. V návaznosti na seznamy prováděných vyšetření, které jsou pro jednoduchost členěny dle zaměření laboratoře (klinická biochemie, hematologie, molekulární biologie, imunologie atd.) jsou vždy za seznamem vyšetření uvedeny kompletní kontaktní informace na jednotlivá laboratorní pracoviště.

  Věříme, že tento stručný a přehledný materiál Vám a Vašim sestrám jistě ušetří čas a zjednoduší komunikaci s konkrétní laboratoří.

  S přáním úspěšné spolupráce,

  RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D. jednatel společností

  Vaše laboratoře s.r.o.

  MZ – Biochem, s.r.o.

  Lab Med spol. s r.o.

  MEDEOR laboratoře s.r.o.

  MDgK-plus spol. s r.o.

  MUDr. Josef Čáp, klinická biochemie s.r.o.

  Skupina medicínských laboratoří, poskytující široké spektrum zdravotní péče v oblasti laboratorní medicíny.

 • [ 4 ]

  MinerályNa A A A A A A A A AK A A A A A A A A ACl A A A A A A A A ACa A A A A A A A ACa - ionizovaný A A* A* A*Ca - korigované A* A* A* A* A* A*P A A A A A A A AMg A A A A A A A AFe A A A A A A A A

  SubstrátyUrea A A A A A A A A AKreatinin A A A A A A A A AKyselina močová A A A A A A A A ABilirubin celkový A A A A A A A A ABilirubin přímý A A A A A A A A

  ProteinyCelková bílkovina A A A A A A A AAlbumin A A A A A A A ACRP A A A A A A A A AASLO A A A ARF A A A AIgG A A AIgA A A AIgM A A AC3 A AC4 A ATransferin A A A AElfo bílkovin AImunofixace AIgE celkové A A A

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Zlín

  -Tom

  ášov

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Zlín

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Vala

  šské

  Klo

  bouk

  y

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Luha

  čovic

  e

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Otro

  kovic

  e

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Lipn

  ík na

  d Be

  čvou

  MZ-

  Bioc

  hem

  Uh

  ersk

  ý Bro

  d

  MZ-

  Bioc

  hem

  Uh

  ersk

  é Hra

  dišt

  ě

  Lab

  Med

  Br

  no

  Med

  eor

  Přer

  ov

  MUD

  r. Jo

  sef Č

  áp,

  bioc

  hem

  ie Sv

  itavyBIOCHEMIE

  A IMUNOCHEMIE

  A* stanovení hodnoty výpočtem

 • [ 5 ]

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Zlín

  -Tom

  ášov

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Zlín

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Vala

  šské

  Klo

  bouk

  y

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Luha

  čovic

  e

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Otro

  kovic

  e

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Lipn

  ík na

  d Be

  čvou

  MZ-

  Bioc

  hem

  Uh

  ersk

  ý Bro

  d

  MZ-

  Bioc

  hem

  Uh

  ersk

  é Hra

  dišt

  ě

  Lab

  Med

  Br

  no

  Med

  eor

  Přer

  ov

  MUD

  r. Jo

  sef Č

  áp,

  bioc

  hem

  ie Sv

  itavy

  EnzymyAmyláza A A A A A A A A APankreatická amyláza A AALT A A A A A A A A AAST A A A A A A A A AALP A A A A A A A A AGGT A A A A A A A A ALDH A A A A A A ACK A A A A A A A ALipáza A A ACHES AFosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteinem (LP PLA2)

  A

  LipidyCholesterol A A A A A A A A AHDL - cholesterol A A A A A A A A ALDL - cholesterol A A A A A A A A ATriacylglyceroly A A A A A A A A AApo A-I AApo B A A

  DiabetologieGlukóza A A A A A A A A AGlukóza (kapilární) A A A A A A A A A AGlukóza plazmatická A A A A A A A A AGlukóza v moči A A A A A A A A A AKeton v moči A A A A A A A A A AHbA1c A A A A A A AOGTT A A A A A A A A A ALaktát A Inzulin AC-peptid A A A

  BIOCHEMIEA IMUNOCHEMIE

 • [ 6 ]

  Moč nativníChemicky + sediment A A A A A A A A A AChemicky A A A A A A A A A AAmyláza A A A A A A AAlbumin A A A A A AKreatinin A A A A A AACR poměr A A A A A AGlukóza A A A A ACelková bílkovina A AHamburgerův sediment A ADysmorfní erytrocyty A A

  Moč sbíranáNa A A A AK A A A ACl A A A AP A A A A A ACa A A A A A AMg A A A AUrea A A A AKreatinin A A A A A AKyselina močová A A A ACelková bílkovina A A AAlbumin A A A A A A

  Thyroidální diagnostikaTSH A A A A AfT4 A A A A AfT3 A A A A AaTPO A A A AaTg A A A AT4 A A A AT3 A A A ATRAK A

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Zlín

  -Tom

  ášov

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Zlín

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Vala

  šské

  Klo

  bouk

  y

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Luha

  čovic

  e

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Otro

  kovic

  e

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Lipn

  ík na

  d Be

  čvou

  MZ-

  Bioc

  hem

  Uh

  ersk

  ý Bro

  d

  MZ-

  Bioc

  hem

  Uh

  ersk

  é Hra

  dišt

  ě

  Lab

  Med

  Br

  no

  Med

  eor

  Přer

  ov

  MUD

  r. Jo

  sef Č

  áp,

  bioc

  hem

  ie Sv

  itavyBIOCHEMIE

  A IMUNOCHEMIE

 • [ 7 ]

  Kostní metabolismusOsteokalcin A ACTx A AOsteáza (kostní ALP) A25-OH vitamín D A A1,25 (OH)2D AP1NP AKalcitonin APTHi A A A A

  Kardiální markeryTroponin I A A ANT-pro BNP AHomocystein A

  Tumorové markeryAFP A A ACA 125 A A ACA 15-3 A A ACA 19-9 A A ACA 72-4 A ACEA A A A ACYFRA A AHE4 Afb HCG AFerritin A A A A A ANSE A APSA A A A A A AfPSA A A A A A AS-100 AThyreoglobulin A ABeta 2 - mikroglobulin ATPA ASCCA A A

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Zlín

  -Tom

  ášov

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Zlín

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Vala

  šské

  Klo

  bouk

  y

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Luha

  čovic

  e

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Otro

  kovic

  e

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Lipn

  ík na

  d Be

  čvou

  MZ-

  Bioc

  hem

  Uh

  ersk

  ý Bro

  d

  MZ-

  Bioc

  hem

  Uh

  ersk

  é Hra

  dišt

  ě

  Lab

  Med

  Br

  no

  Med

  eor

  Přer

  ov

  MUD

  r. Jo

  sef Č

  áp,

  bioc

  hem

  ie Sv

  itavyBIOCHEMIE

  A IMUNOCHEMIE

 • [ 8 ]

  Prenatální diagnostikaPAPP-A Af b HCG AHCG A AAFP A AUE3 AsFlt-1 APlGF A

  Průkaz gravidityHCG + b A A A A

  Obecná endokrinologieACTH AAldosteron sérum AAldosteron moč A17 OH-progesteron ADelta - 4 androstendion ADHEA-S ADihydrotestosteron AEstradiol A GH ALH AFSH A IGF-1 AKortizol sérum A AKortizol moč A AProgesteron A AProlaktin A A APlasmatická reninová aktivita ARenin ASHBG ATestosteron A AVolný testosteron AFolát A A AVitamin B12 A A A

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Zlín

  -Tom

  ášov

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Zlín

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Vala

  šské

  Klo

  bouk

  y

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Luha

  čovic

  e

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Otro

  kovic

  e

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Lipn

  ík na

  d Be

  čvou

  MZ-

  Bioc

  hem

  Uh

  ersk

  ý Bro

  d

  MZ-

  Bioc

  hem

  Uh

  ersk

  é Hra

  dišt

  ě

  Lab

  Med

  Br

  no

  Med

  eor

  Přer

  ov

  MUD

  r. Jo

  sef Č

  áp,

  bioc

  hem

  ie Sv

  itavyBIOCHEMIE

  A IMUNOCHEMIE

 • [ 9 ]

  Vitamin B12 - aktivní forma AFolát v erytrocytech A

  Vyšetření za přímou úhraduAMH AproPSA/phi AScreening drog v moči A A

  OstatníFOB A

  Terapeutické monitorování léků (TDM) / antiepileptikaKarbamazepin A Kyselina valproová A

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Zlín

  -Tom

  ášov

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Zlín

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Vala

  šské

  Klo

  bouk

  y

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Luha

  čovic

  e

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Otro

  kovic

  e

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Lipn

  ík na

  d Be

  čvou

  MZ-

  Bioc

  hem

  Uh

  ersk

  ý Bro

  d

  MZ-

  Bioc

  hem

  Uh

  ersk

  é Hra

  dišt

  ě

  Lab

  Med

  Br

  no

  Med

  eor

  Přer

  ov

  MUD

  r. Jo

  sef Č

  áp,

  bioc

  hem

  ie Sv

  itavyBIOCHEMIE

  A IMUNOCHEMIE

  Kontakty na biochemické a inunochemické laboratoře

  Vaše laboratoře - Zlín - Tomášov Zlín, U Lomu 638 (Tomášov), tel.: 577 220 738, 602 792 428Vaše laboratoře - Zlín Zlín, tř. T. Bati 3910 (bývalá budova ČSAD), tel.: 577 007 321, 800 400 482 Vaše laboratoře - Valašské Klobouky Poliklinika, Krátká 798, tel.: 577 007 371, 730 573 954Vaše laboratoře - Luhačovice Zdravotní středisko, Masarykova 315, tel.: 577 007 362, 730 573 953Vaše laboratoře - Otrokovice Poliklinika, tř. Osvobozeni 1388, tel.: 577 007 361, 606 694 566Vaše laboratoře - Lipník nad Bečvou Budova Medcentrum, Osecká 309, tel.: 581 624 373MZ-Biochem - Uherský Brod Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, tel.572 635 150, 725 988 448MZ-Biochem - Uherské Hradiště Poliklinika sv.Alžběty, Vodní 13, tel. 572 551 836, 725 988 449Lab Med - Brno, Poliklinika U Pošty 402/14, Starý Lískovec, tel.: 547 218 006, 547 218 005, 605 965 002Medeor laboratoře - Přerov nám. Přerovského povstání 1, , tel.: 581 204 721, 581 203 722, 720 984 416MUDr. Josef Čáp, biochemie - Svitavy Nádražní 1285/7, tel.: 461 533 444, 737 004 430

 • [ 10 ]

  HEMATOLOGIE

  Krevní obraz A A A A A A A A A AKO + diff. A A A A A A A A A ARetikulocyty A A

  KoagulaceProtrombinový čas A A A A A A A A AAPTT A A A A A A A A ATrombinový čas A A AFibrinogen A A A AD - dimery A A AKrvácivost A A A A A A A A

  Sedimentace A A A A A A A A A AKrevní skupina (AB0/Rh) A A AScreening erytrocytárních protilátek A

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Zlín

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Vala

  šské

  Klo

  bouk

  y

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Luha

  čovic

  e

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Otro

  kovic

  e

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Lipn

  ík na

  d Be

  čvou

  MZ-

  Bioc

  hem

  Uh

  ersk

  ý Bro

  d

  MZ-

  Bioc

  hem

  Uh

  ersk

  é Hra

  dišt

  ě

  Lab

  Med

  Br

  no

  Med

  eor

  Přer

  ov

  MUD

  r. Jo

  sef Č

  áp,

  bioc

  hem

  ie Sv

  itavy

  Kontakty na hematologické laboratoře

  Vaše laboratoře - Zlín Zlín, tř. T. Bati 3910 (bývalá budova ČSAD), tel.: 577 007 321, 800 400 482 Vaše laboratoře - Valašské Klobouky Poliklinika, Krátká 798, tel.: 577 007 371, 730 573 954Vaše laboratoře - Luhačovice Zdravotní středisko, Masarykova 315, tel.: 577 007 362, 730 573 953 Vaše laboratoře - Otrokovice Poliklinika, tř. Osvobozeni 1388, tel.: 577 007 361, 606 694 566Vaše laboratoře - Lipník nad Bečvou Budova Medcentrum, Osecká 309, tel.: 581 624 373MZ-Biochem - Uherský Brod Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, tel.577 635 150, 725 988 448MZ-Biochem - Uherské Hradiště Poliklinika sv.Alžběty, Vodní 13, tel. 572 551 836, 725 988 449Lab Med - Brno, Poliklinika U Pošty 402/14, Starý Lískovec, tel.: 547 218 006, 547 218 005, 605 965 002Medeor laboratoře - Přerov nám. Přerovského povstání 1, tel.: 581 204 721, 581 203 722, 720 984 416MUDr. Josef Čáp, biochemie - Svitavy Nádražní 1285/7, tel.: 461 533 444, 737 004 430

 • [ 11 ]

  BAKTERIOLOGIEMikroskopické vyšetření (včetně MOP) AKultivační průkaz bakterií (na vyžádání i anaerobní) + stanovení citlivosti Amateriál z horních a dolních dýchacích cest z moči z urogenitálního traktu ze stolice z ostatních stěrů a vytěrů z hnisu, výpotků z dalších materiálů po domluvě

  BAKTERIOLOGIE OSTATNÍClostr. difficile toxin (kusová stolice) APCR Chlam. tr. a Neiss. gon. (výtěr, moč, stěr) APrůkaz Ureoplasmat a Mycoplasmat + citlivost A

  PARAZITOLOGIEVyšetření na roupy A materiál otisk (stěr) análních řasVyšetření na střevní parazity A materiál kusová stolice (velikosti lískového oříšku)Průkaz giardiózy imunochromaticky A

  MYKOLOGIEMikroskopické vyšetření AKultivační průkaz + stanovení citlivosti Amateriál stěry šupiny

  VIROLOGIEPrůkaz rotavirů, norovirů a střevních adenovirů A materiál kusová stolice (velikosti lískového oříšku) Průkaz původce respiračních infekcí (chřipka A, B, RSV) A materiál stěr z nasopharyngu

  MIKROBIOLOGIE

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Zlín

  Kontakty na bakteriologické laboratoře

  Vaše laboratoře - Zlín Zlín, tř. T. Bati 3910 (bývalá budova ČSAD), tel.: 577 007 321, 800 400 482

 • [ 12 ]

  SerologieAnti HAV (IgG) A AAnti HAV AAnit HAV (IgM) A AHBsAg A A A A AHBeAg AAnti HBe AAnti HBc TOTAL (IgG + IgM) A AAnti HBc (IgM) AAnti HBs AAnti HCV A A AHIV A A ARPR - SYFILIS A A ASyphilis Ig A A ACMV (IgG, IgM) A AEBV (EBNA IgG, VCA IgG, IgM) A AHSV typ 1,2 (IgG, IgM) AVZV (IgG, IgM) AToxoplasmóza (IgG, IgM, avidita) A A AToxocarosa (IgG, avidita) ABorrelia (IgG, IgM) A A ABorrelia WB (IgG, IgM) AKlíšť. encefalitis (IgG, IgM) AChlamydia trachomatis (IgG, IgM, IgA) AChlamydia trachomatis WB (IgG, IgA) AChlamydophila pneumoniae (IgG, IgM, IgA) A AChlamydophila pneumoniae WB (IgG, IgA) AMycoplasma pneumoniae (IgG, IgM, IgA) A ABordetella pertussis toxin (IgG, IgA) ABordetella pertussis toxin WB (IgG, IgA) ABordetella parapertussis (Ig) ASpalničky (IgG, IgM) AParvovirus B19 (IgG, IgM) AParotitida (IgG, IgM) A

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Zlín

  -Tom

  ášov

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Zlín

  MZ-

  Bioc

  hem

  Uh

  ersk

  ý Bro

  d

  Lab

  Med

  Br

  no

  MUD

  r. Jo

  sef Č

  áp,

  bioc

  hem

  ie Sv

  itavy

  SEROLOGIE

 • [ 13 ]

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Zlín

  -Tom

  ášov

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Zlín

  MZ-

  Bioc

  hem

  Uh

  ersk

  ý Bro

  d

  Lab

  Med

  Br

  no

  MUD

  r. Jo

  sef Č

  áp,

  bioc

  hem

  ie Sv

  itavy

  Kontakty na serologické laboratoře

  Vaše laboratoře - Zlín - Tomášov Zlín, U Lomu 638 (Tomášov), tel.: 577 220 738, 602 792 428Vaše laboratoře - Zlín Zlín, tř. T. Bati 3910 (bývalá budova ČSAD), tel.: 577 007 321, 800 400 482 MZ-Biochem - Uherský Brod Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, tel.572 635 150, 725 988 448Lab Med - Brno, Poliklinika U Pošty 402/14, Starý Lískovec, tel.: 547 218 006, 547 218 005, 605 965 002MUDr. Josef Čáp, biochemie - Svitavy Nádražní 1285/7, tel.: 461 533 444, 737 004 430

  Helicobacter pylori (antigen ze stolice) AHelicobacter pylori WB (IgG, IgA) AYersinia enterocolitica (IgG, IgA) AYersinia enterocolitica WB (IgG, IgA) ATetanický toxoid IgG AZoonózy (brucella, listerie, tularemie) A

 • [ 14 ]

  PRŮTOKOVÁCYTOMETRIE A IMUNOLOGIE

  Buněčná imunitaT (CD3, CD4, CD8) AB (CD19, CD20) ANK (CD3, CD16, CD56) AT + B + NK (CD3, 4, 8, 19, 16, 45, 56) ACD57 + NK AAktivace lymfocytů (HLA-DR+/CD3+, CD38+/CD8+) A

  Hematoonkologická diagnostikaParoxys. noční hemoglobinurie AHereditární sférocytóza AScreening klon. hematol. chorob ALymfoproliferace AMyelodysplastický syndrom AMonoklonální gamapatie AAkutní leukémie A

  AlergologieECP ATest aktivace bazofilů AIgE specifické A ATryptáza A

  Antifosfolipidový panelAPLA (IgG + IgM) AACLA screen AACLA (IgG + IgM) Aa-b2GP1 Aprotrombin (IgG, IgM) Akys. fosfatidylová (IgG, IgM) Afosfatidylserin (IgG, IgM) Afosfatidylinositol (IgG, IgM) Aannexin V (IgG, IgM) A

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Tom

  ášov

  MUD

  r. Jo

  sef Č

  áp,

  bioc

  hem

  ie Sv

  itavy

 • [ 15 ]

  Reprodukční imunologiea-ZP Aa-Sperm Aa-OV A

  Celiakiea-tTG (IgA) A Aa-tTG (IgG) AEmA (a-endomysium, IgA) Aa-gliadin (IgA, IgG) Aa-deam.gliadin (IgA, IgG) A

  Revmatoidní artritídaRF IgG (ELISA) ARF IgA (ELISA) ARF IgM (ELISA) Aa-CCP Aa-MCV A

  Systémová onemocněníANA screen (NIF) AENA screen (ELISA) AANA - profil AENA - profil Ads-DNA (NIF) Ads-DNA (ELISA) Ass-DNA (ELISA) A

  PRŮTOKOVÁCYTOMETRIE A IMUNOLOGIE

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Tom

  ášov

  MUD

  r. Jo

  sef Č

  áp,

  bioc

  hem

  ie Sv

  itavy

 • [ 16 ]

  PRŮTOKOVÁCYTOMETRIE A IMUNOLOGIE

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Tom

  ášov

  MUD

  r. Jo

  sef Č

  áp,

  bioc

  hem

  ie Sv

  itavy

  a-nukleosomy (ELISA) Aanti-SS-A (ELISA) Aanti-SS-B (ELISA) A

  Nespecifické střevní zánětyANCA screen AASCA (NIF) AKalprotektin ve stolici A

  Systémová sklerózaSS-profil A

  VaskulitidyANCA screen (NIF) ApANCA IgG (MPO) ELISA AcANCA IgG (PR3) ELISA AANCA - profil Aa-GBM (ELISA) A

  HepatopatieAI hepatitidy (NIF) AJátra - profil AAMA-M2 (ELISA) Aa-hl. sval (ASMA) A

 • [ 17 ]

  MyozitidyMYO - profil A

  NeuropatieGangliozidy-profil IgG, IgM A

  Anemiea-parienterální buňky (APCA) Aa-vnitřní faktor (IgG) A

  Paraneoplastický syndromNeuro - profil ANNA A

  Kontakty na laboratoře průtokové cytometrie a imunologie

  Vaše laboratoře - Zlín - Tomášov Zlín, U Lomu 638 (Tomášov), tel.: 577 001 993, 602 638 856MUDr. Josef Čáp, biochemie - Svitavy Nádražní 1285/7, tel.: 461 533 444, 737 004 430

  PRŮTOKOVÁCYTOMETRIE A IMUNOLOGIE

  Med

  eor

  Přer

  ov

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Tom

  ášov

 • [ 18 ]

  Speciální histologická a histochemická barveníGram A AKongo červeň A AFite AGrocott AVan Gieson A AWeigert van Gieson A AMay Grünwald Giemsa dle Romanovského A AVon Kossa A AAlciánová modř A AAlciánová modř + PAS (ALP) AGömöri A APerls A AElastika A AMasson A APAS A AWarthin-Starry A A

  Přímá imunofluorescenceIgA A IgG A IgM A C3 A Fibrinogen A

  Nepřímá imunofluorescenceIgG A

  MORFOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA, BIOPTICKÁ A CYTOLOGICKÁ LABORATOŘ

  MDg

  K Pl

  us

  Brno

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  býva

  lá bu

  dova

  ČSA

  D

  Kontakty na bioptické a cytologické laboratoře

  Vaše laboratoře - Zlín Zlín, tř. T. Bati 3910 (bývalá budova ČSAD), tel.: 577 007 321, 800 400 482 MDgK Plus - Brno Karásek 1767/1, 621 00 Brno-Řečkovice, tel.: 544 211 693, 733 133 428

 • [ 19 ]

  Imunohistochemické metodyAktin A ABCL2 oncoprotein ABCL6 protein ACalretinin ACD 1a ACD 3 A ACD 4 ACD 5 ACD 8 A ACD 10 ACD 15 ACD 20 ACD 23 ACD 30 ACD 31 ACD 34 A ACD 45 (LCA) A ACD 56 ACD 68 A ACD 117 (c-kit) ACD 138 ACyclin D1 ACytokeratin 5/6 ACytokeratin AE1/AE3 A ACytokeratin 7 A ACytokeratin 19 ACytokeratin 20 A ACytokeratin HMW A AAMACR A AMelanosome HMB-45 A AMelan A A AEpiteliální antigen BerEP4 AE-cadherin ADBA.44/HCL (Hairy Cell Leukemia) AHP A AKappa A

  MORFOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA, BIOPTICKÁ A CYTOLOGICKÁ LABORATOŘ

  MDg

  K Pl

  us

  Brno

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  býva

  lá bu

  dova

  ČSA

  D

 • [ 20 ]

  Imunohistochemické metodyLambda AS-100 protein A AVimentin A ADesmin A AKi-67 A Ap16 A AMUM1 protein Ap63 AProgesteronový receptor AEstrogenový receptor ASynaptofyzin ATdT ATTF-1 AChromogranin A A AEMA ACEA AC-myc Ap53 AALK ANapsin A APSA AInhibin alfa AGalecitin - 3 APLAP ACMV APodoplanin AGlypican-3 AHHV 8 ACDX 2 A

  Specializované služby - laboratoř MDgK Plus - BrnoPeroperační vyšetření včetně vyšetření TTF-1Konzultační činnost - dermatopatologie + hematopatologie

  MORFOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA, BIOPTICKÁ A CYTOLOGICKÁ LABORATOŘ

  MDg

  K Pl

  us

  Brno

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  býva

  lá bu

  dova

  ČSA

  D

  Kontakty na bioptické a cytologické laboratoře

  Vaše laboratoře - Zlín Zlín, tř. T. Bati 3910 (bývalá budova ČSAD), tel.: 577 007 321, 800 400 482 MDgK Plus - Brno Karásek 1767/1, 621 00 Brno-Řečkovice, tel.: 544 211 693, 733 133 428

 • [ 21 ]

  MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

  HematologieFV Leiden (FVL, R506Q) AProtrombin (FII, G20210A) AMTHFR (C677T) AMTHFR (A1298C) AGPIa (C807T) AGPIIIa (L33P) APAI-1 (4G/5G) AFXIII (Val34Leu) AACE (I/D) A

  OnkohematologieJAK2 (V617F) ABCR/ABL detekce fúzního genu A

  OnkogenetikaKRAS/NRAS A

  FarmakogenetikaVKORC1 (-1639 G>A) ACYP2C9 *2(C430T), *3(A1075C) ATPMT (G238C, G460A, A719G) AGST (P1, M1, T1) A

  Geneticky podmíněné chorobyHemochromatóza (C282Y, H63D, S65C) AMikrodelece na chromozomu Y (AZF a,b,c) ACFTR 35 mutací + (T)n (TG)n IVS8 ACeliakie DQ2, DQ8 ALaktózová intolerance (C/T-13910, G/A-22018) AGilbertův syndrom (UGT1A1 TATA box) ASpinální muskulární atrofie (SMA)-detekce genu SMN1 ASyndrom fragilního chromozomu X (FRAXA) AConnexin 26 (35delG GJB2) - AR dědičná hluchota A

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Tom

  ášov

 • [ 22 ]

  MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Tom

  ášov

  OstatníHLA-B27 AApoE (E2, E3, E4) AApoB100 (R3500Q) AAmnio-PCR (QF-PCR, 13,18,21,XY) AAnonymní test otcovství A

  Preimplantační testováníPGS (PGT-A) APGD - detekce pohlaví APGD - chromozomální vada (PGT-T) A

  NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing)MaterniT21™ Plus A*MaterniT™ GENOME A*

  A* vyšetření jsou prováděna ve spolupráci s laboratořemi Sequenom, Inc., 3595 John Hopkins Court, San Diego, CA 92121-1331

  Kontakty na laboratoř molekulární biologie

  Vaše laboratoře - Zlín - Tomášov Zlín, U Lomu 638 (Tomášov), tel.: 577 001 993, 602 638 856

 • [ 23 ]

  Prenatální diagnostikaStanovení karyotypu z plodové vody AStanovení karyotypu z CVS AStanovení karyotypu z materiálu abortu A

  Postnatální diagnostikaStanovení karyotypu z periferní krve A

  Hodnocení získaných aberací A

  Metoda FISHGonozomální mozaiky AAneuploidie - trizomie chromozomů 13,18,21 ASHOX gen AMikrodeleční syndrom - Di George APrader-Willi syndrom AAngelmanův syndrom A

  CYTOGENETICKÁLABORATOŘ

  Vaše

  labo

  rato

  ře

  Tom

  ášov

  Kontakty na cytogenetickou laboratoř

  Vaše laboratoře - Zlín - Tomášov Zlín, U Lomu 638 (Tomášov), tel.: 577 001 993, 602 638 856

 • [ 24 ]

  Poznámky

 • [ 25 ]

  Vašelaboratoře.cz v regionech

  Seznam laboratoří a odběrových míst v regionech

  Zlín, tř. T. Bati 3910 (bývalá budova ČSAD) odběry: 645 - 1400

  Zlín, tř. T. Bati 3705 (budova polikliniky) odběry: 630 - 1430

  Zlín-Malenovice, Zahradní 973 (budova polikliniky) odběry: 630 - 1100

  Vsetín, Mostecká 357 (osteologie) odběry: 700 - 1100

  Vizovice, Masarykovo nám. 1325 (Zdravotní středisko) odběry: 600 - 1000

  Valašské Klobouky, Krátká 798 (budova polikliniky) odběry: 630 - 1400

  Uherský Brod, Partyzánů 2174 (budova polikliniky) odběry: 630 - 1430

  Uherské Hradiště, Vodní 13 (budova polikliniky) odběry: 630 - 1430

  Svitavy, Nádražní 1285/7 (laboratoř) odběry: 730 - 1100 Přerov, nám. Přerovského povstání 1 (budova polikliniky MENS) odběry: 630 - 1400 Otrokovice, tř. T. Bati 1566 (Zdravotní středisko TOMA) odběry: 630 - 1045

  Otrokovice, Tř. Osvobození 1388 (budova polikliniky) odběry: 645 - 1400

  Napajedla, Sadová 1042 (Zdravotní středisko) odběry: 645 - 1230

  Luhačovice, Masarykova 315 (Zdravotní středisko) odběry: 700 - 1200

  Lipník nad Bečvou, Osecká 309 (budova Medcentrum) odběry: 600 - 930

  Hranice, Na Náspech 78 (Zdravotní středisko) odběry: 630–1300, pá: 630 - 830

  Brumov-Bylnice, Družba 1189 (Zdravotní středisko) odběry: út, čt, pá 700 - 1030 Brno - Starý Lískovec, U pošty 402/14 (budova polikliniky) odběry: 700 - 1000 Brno - Řečkovice, Karásek 1767/1, 621 00 Brno (laboratoř)

 • [ 26 ]

  Vaši partneři v laboratorní medicíně

  Vaše laboratoře, s.r.o.Adresa: U Lomu 638, 760 01 ZlínTelefon + fax: 577 001 637Zelená linka: 800 110 210, 800 400 482Mobil: 602 792 428

  MZ - BIOCHEM, s.r.o.Adresa: U Lomu 638, 760 01 ZlínTelefon: 577 001 994Mobil: 601 575 237

  Lab Med spol. s r.o.Adresa: Poliklinika U Pošty 402/14, Starý Lískovec, 625 00 BrnoTelefon: 547 218 006, 547 218 005Mobil: 605 965 002

  MEDEOR laboratoře s.r.o.Adresa: nám. Přerovského povstání 1, PřerovTelefon: 581 204 721, 581 203 722Mobil: 720 984 416

  MDgK-plus spol. s r.o.Adresa: Karásek 1767/1, 621 00 Brno-ŘečkoviceTelefon: 544 211 693Mobil: 733 133 428

  MUDr. Josef Čáp, klinická biochemie s.r.o.Adresa: Nádražní 1285/7, Svitavy 568 02Telefon.: 461 533 444Mobil: 737 004 430

  vaselaboratore.cz

  verze 09/2019