82
VANJSKI ZIDOVI Dijele unutarnji grijani prostor od vanjskog prostora, štite unutarnji prostor od vanjskih utjecaja i moraju imati propisana ( normirana ) toplinska, difuzna i zvučna svojstva. Unutarnji zidovi koji dijele bitno različite prostore ili dva stana moraju imati zvučna svojstva.

VANJSKI ZIDOVI - ss-graditeljska-zg.skole.hr...plivajuĆi pod udarni zvuk (buka) rjeŠenja vanjskih fasadnih zidova a.) zidovi bez zraČnog sloja: zidovi s toplinskom Žbukom kompaktivni

  • Upload
    others

  • View
    30

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

VANJSKI ZIDOVI

Dijele unutarnji grijani prostor od vanjskog prostora, štite unutarnji prostor od vanjskih utjecaja i moraju imati propisana ( normirana ) toplinska, difuzna i zvučna svojstva.

Unutarnji zidovi koji dijele bitno različite prostore ili dva stana moraju imati zvučna svojstva.

VANJSKI ZIDOVI

TOPLINSKA SVOJSTVA• ZIMA

• VANJSKI ZID SMIJE PROPUŠTATI PROPISANU KOLIČINU k [W/ m² K] – RACIONALNO TROŠENJE ENERGIJE, UGODAN BORAVAK, A NOSIVI DIO T. I. ZAŠTIĆEN JE OD SMRZAVANJA.

LJETO

• LJETI MORA BITI KOLIČINA TOPLINE TOPLINSKI STABILNA –

ŠTO VEĆA RAZLIKA IZMEĐU AMPLITUDE VANJSKE TEMPERATURE Av I UNUTARNJE Au. ,ZID JE TOPLINSKI STABILAN.

• TOPLINSKA IZOLACIJA IMA FUNKCIJU DA ŠTITI NOSIVI DIO KONSTRUKCIJE OD ŠIRENJA. OMOGUĆAVA ŠTO MANJI TEMPERATURNI RAD KONSTRUKCIJE ZIDA.

Au

DIFUZNA SVOJSTVA

SLOBODNO KRETANJE VODENE PARE

KROZ ZID

DIFUZNA SVOJSTVA

• ARM. BETON OTEŽAVA KRETANJE VODENE PARE I DOLAZI DO NJENE KONDENZACIJE (PRETVARANJE U VODU) UNUTAR KONSTRUKCIJE. RAZLOG –NEPRAVILAN REDOSLIJED SLOJEVA.

• KONDENZAT RAZARA ZID.

DIFUZNA SVOJSTVA

PARNA BRANA SPREČAVA KONDENZACIJU JER JE ISPRED TOPL. IZOLACIJE.

TO ZNAČI U TOPLOM DIJELU ZIDA

DIFUZNA SVOJSTVA

DIFUZIJA VODENE PARE

DIFUZIJA VODENE PARE JE KAD SE VODENA PARA KREĆE IZ

PROSTORA S VIŠIM

PRITISKOM VODENE PARE PREMA PROSTORU S NIŽIM

PRITISKOM.

Prostorije s toplim zrakom s određenim količinama kapljicama

vodene pare

kreću se prema vanjskom prostoru s hladnim zrakom.

DIFUZNA SVOJSTVA

DIFUZNA SVOJSTVA

ZVUČNA SVOJSTVA

• ZVUK JE ODREĐEN FREKVENCIJOM, VALNOM DULJINOM I AMPLITUDOM

• „FREKVENCIJSKA SELEKTIVNOST” – ljudsko uho osjetljivije u nižim i srednjim frekvencijama

• ŠUM NASTAJE NEPRAVILNIM TITRANJEM ZVUČNOG IZVORA, FREKVENCIJA SE MIJENJA

• TON NASTAJE PRAVILNI TITRANJEM ZVUČNOG IZVORA, FREKVENCIJA JE STALNA.

BRZINA VALA, BRZINA TITRANJAŠIRENJE ZVUKA

BUKA

BUKOM NAZIVAMO SVAKI ZVUK KOJEG SMATRAMO NEŽELJENIM, NEUGODNIM ILI

OMETAJUĆIM. RAZLIKA IZMEĐU

BUKE I ZVUKA JE SUBJEKTIVNA.

DJELOVANJE BUKE NA ČOVJEKA MOŽE POSLUŽITI VRIJEDNOST NJENE RAZINE

PREMA SLJEDEĆOJ KLASIFIKACIJI:

Do 60 dB samo psihološko djelovanje

Od 60 do 90 dB jako psihološko djelovanje i fiziološki efekti

Preko 90 dB pored jakih psiholoških i fizioloških djelovanja pojavljuje se oštećenje sluha

Buka koja sadrži pretežno duboke tonove manje ometa od buke s visokim tonovima

jednake razine.

APSORPCIJSKI MATERIJALI I ELEMENTI

TO SU MATERIJALI I ELEMENTI KOJI IMAJU RELATIVNO VELIKU VRIJEDNOST KOEFICIJENTA APSORPCIJE

ZVUKA U PROSTORIJI. MOGU SE PODIJELITI U 3 GRUPE:

1. POROZNI MATERIJALI

2. AKUSTIČKI REZONATORI

3. MEMBRANE

PRENOŠENJE ZRAČNOG ZVUKA IZ PROSTORIJE U PROSTORIJU

ZVUČNA SVOJSTVA

• KRETANJE ZVUKA KROZ PREGRADU.

• 1 DIO ZVUKA KOJI SE ODBIJA OD PREGRADE

• 2 POSREDNO SE VRAĆA U 1. PROSTORIJU

• 3 PROLAZI U DRUGU PROSTORIJU

• 4 KREĆE SE LONGITUDINALNO KROZ ZID.

• DIO SE PRETVARA U TOPLINSKU ENERGIJU.

ISPITIVANJE ZVUKA

• Tongenerator ANALIZATOR ZVUKA

APSORBIRANO 42 dB

PRENOŠENJE ZVUKA UDARA IZ PROSTORIJE U PROSTORIJU

• ZVUK UDARA ILI TOPOT ZOVE SE ZVUK, KOJEG ZRAČE GRAĐEVINSKI ELEMENTI POBUĐENI NA VIBRIRANJE DIREKTNIM MEHANIČKIM SILAMA.

(HODANJE, TRČANJE, PAD PREDMETA, RAD KUĆANSKIH APARATA).

• ZA ISPITIVANJE PONAŠANJA MEĐUKATNIH KONSTRUKCIJA NA UDARE, KONSTRUIRAN JE POSEBAN UREĐAJ KOJI ZOVEMO IZVORZVUKA – TOPTALICA. TO JE 5 ČEKIĆA OD 0,5 KG KOJI NAIZMJENIČNO POJEDINAČNO UDARAJU U ISPITIVANU MEĐUKATNU KONSTRUKCIJU SLOBODNO PADAJUĆI SA VISINE 4 CM TAKO DA IZVEDU 10 UDARACA U SEKUNDI.

• ISPITIVANJE

ISPITIVANJE MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE NA UDAR

PREDAJNA PROSTORIJA

PRIJEMNA PROSTORIJA

TOPTALICA

MIKROFON

PLIVAJUĆI POD UDARNI ZVUK (BUKA)

RJEŠENJA VANJSKIH FASADNIH ZIDOVA

A.) ZIDOVI BEZ ZRAČNOG SLOJA:

ZIDOVI S TOPLINSKOM ŽBUKOM

KOMPAKTIVNI TOPLINSKI SUSTAVI

ZIDOVI S VANJSKOM OBLOGOM

B.) ZIDOVI SA ZRAČNIM SLOJEM

VENTILIRANA FASADA

A./ZIDOVI BEZ ZRAČNOG SLOJA

• ZIDOVI S TOPLINSKOM ŽBUKOM

• STIBO BLOK

Toplinska žbuka 4-6 cm

Završni zaštitni ukrasni sloj 0.5 – 2 cm.

VODOODBOJAN

PAROPROPUSTAN

AKUMULACIONI (NOSIVI) DIO ZIDA

ZIDOVI S TOPLINSKOM ŽBUKOM

• TOPLINSKE ŽBUKE SU INDUSTRIJSKI PROIZVEDENE SUHE ŽBUKE NAPRAVLJENE OD HIDRAULIČKOG VEZIVA I LAKOG AGREGATA.

• IMAJU MANJU GUSTOĆU OD OBIČNIH ŽBUKA.

• DEBLJINA IM JE OGRANIČENA NA 4-6 cm.

• KORISTE ZA ZIDOVE ČIJI JE AKUMULACIONI SLOJ ZIDAN.

• OVISNO O VRSTI ŽBUKE NANOSE SE RUČNO ILI STROJNO SA ZAVRŠNIM ZAŠTITNO UKRASNIM SLOJEM KOJI MOŽE BITI MINERALNA ILI PLASTIČNA ŽBUKA.

Vrste toplinskih žbuka

TERMON (KGK)

• NANOSI SE S GLADILICOM U SLOJEVIMA.

• ρ= 200 – 240 kg/mᵌ

• Λ=0,056 W/mK

• μ = 1,7

IGMOTERM (TERMIKA)

• ρ= 300 kg/mᵌ

• Λ=0,07 W/mK

• μ = 3

• Nanošenje: vodilice na razmaku 1-1.5 m. grubi cementni špric, cementno mlijeko, zžbuka u jednom sloju (4cm9, na vlažno završni sloj , žbuka šerana ili prskana

Perlitna žbuka

• ρ= 350 kg/mᵌ

• Λ=0,093W/mK

• Cement+ perlit+vapno+dodatak za pjenjenje . Završni sloj plastična žbuka 0,5 cm, klasična žbuka hirofa , teranova.

Kompaktni toplinski sustavi

• DEMIT FASADA - OKI

• STIROTERM - KGK

• FASATERM – TERMIKA

• ETICS FASADA

PLOČE TOPL. IZOLATORA LIJEPE SE NA NOSIVI DIO ZIDA I UČVRŠĆUJE SIDRIMA.

1. PODLOŽNI SLOJ ŽBUKE

2. STAKLENA MREŽICA – ARMATURA , NOSAČ ŽBUKE- ZAŠTITA OD NAPREZANJA.

SLOJ ŽBUKE.

3. ZAVRŠNI SLOJ . PLASTIČNA ILI MINERALNA ŽBUKA 4 – 10 mm 26

1

2

3

ETICS SUSTAV PRIMJER

ETICS POVEZANI SUSTAV ZA

TOPLINSKU IZOLACIJU

na osnovi EPS-a (HRN EN

13499:2004) ili MW (HRN EN

13500:2004)

1.EPS

2.alkalno postojana staklena mrežica u

građevinskom ljepilu

3.završna zaštitna žbuka

4.osnovni rubni Al profil

5.XPS – tvrda toplinska izolacija

6.alkalno postojana staklena mrežica u

građevinskom ljepilu –sokl završna žbuka

ETICS FASADNI SUSTAVExternal Thermal Insulation Composite Systems

NA EPS-u

Na mineralnoj ili kamenoj vuni

REDOSLJED POLAGANJA TOPLINSKO-IZOLACIJSKIH PLOČA

PUR LJEPILO ZA LJEPLJENJE PLOČA

Staklena mrežica, dijagonala i kutni komad za armiranje ETICS sustava

ZAVRŠNA OBRADA FASADNOG ZIDA

Nanošenje predpremaza

Nanošenje završno dekorativne žbuke

PRIČVRSNICA ZA ETICS SUSTAV

SHEME TIPLANJA PRIČVRSNICAMA TOPLINSKO IZOLACIJSKIH PLOČA

NANOŠENJE LJEPILA NA TOPLINSKO-IZOLACIJSKE PLOČE

NA LAMELAMA

POSTAVLJANJE PLOČA NA UGLOVIMA OBJEKATA

Postavljanje toplinsko-izolacijske ploče oko prozora – rezanje ploča

Ispunjavanje reški između ploča toplinske izolacije:

PUR pjenom

istim izolacijskim materijalom

primjer lošeg izvođenja - ljepilo u reškama

POSTAVLJANJE KAMENE VUNE NA FASADNI ZID

POSTAVLJANJE TOPLINSKE IZOLACIJE

KAMENA VUNA

TOPLINSKI MOSTOVI

TOPLINSKI MOSTOVI

TOPLINSKI MOSTOVI

POLOŽAJ TOPLINSKE IZOLACIJE

POSTAVLJANJE PARNE BRANE S UNUTARNJE STRANE ZIDA

KORISTI SE KOD SANACIJA ZGRADA

KOJE SU POD ZAŠTITOM

SPOMENIKA KULTURE

PARNA BRANA

ZIDOVI S VANJSKOM OBLOGOM – SENDVIČ ZID

ZIDOVI S VANJSKOM OBLOGOM

FASADNA OPEKA

NOSIVI DIO ZIDA

TOPLINSKA IZOLACIJA

TOPLINSKA IZOLACIJA

PLOČE OD PRANOG BETONA KULIR – 3cm

PARNA BRANA

ARMIRANI BETON

UNUTARNJA ŽBUKA

ZID S OBLOGOM OD POROLIT OPEKE

FASADNE OBLOGE

DRVENI ZIDOVI S OBLOGAMA

FASADNA OBLOGA OD BETONA

OBLAGANJE ARMIRANO BETONSKIM ELEMENTIMA (PLOČE MANJEG FORMATA)

OBLAGANJE ARMIRANO BETONSKIM ELEMENTIMA (PLOČE MANJEG FORMATA)

FASADNA OBLOGA OD OPEKE

POSTAVA TOPLINSKE IZOLACIJE KOD ZAŠTIĆENE POVIJESNE GRADNJE (FASADE S UNUTARNJE STRANEI DILATACIJA KOD SUVREMENE IZGRADNJE

B./ ZIDOVI S VENTILIRANIM ZRAČNIM SLOJEM

FASADNA OPEKA 12 Ccm

VENTILACIJSKI SLOJ ZRAKA 5 cm

VJETROVNA BRANA 0.5 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA 15 cm

ARM. BET NOSIVI ZID 16 – 20 cm

UNUTARNJA ŽBUKA 1.25 – 2 cm

VENTILIRANA FASADA

VENTILIRANI – PROVJETRAVANI FASADNI SUSTAV

OBLOGA PLOČAMA (VLAKNASTO CEMENTNE I SLIČNE PLOČE NA POD KONSTRUKCIJI

OBLOGA VLAKNASTO CEMENTNIM PLOČAMA RAZNIH VELIČINA, FORMATA I BOJA

VENTILIRANA FASADA OD LAGANIH PLOČA: ALUCOBOND, ARMIRANI POLIESTER, ETERNIT, DRVO - s detaljom ugradnje prozora

VENTILIRANE FASADE OBLOŽENE KAMENOM

OBLAGANJEM KAMENIM PLOČAMA

OBLAGANJEM KAMENIM PLOČAMA

OBLAGANJE LIMOM- TRAPEZNI LIM

OBLAGANJE KOMPOZITNIM MATERIJALIMA

OBLAGANJE FOTO NAPONSKIM ČELIJAMA

„TRESPA” PLOČE HPL PLOČE – NA BAZI TVRDO PREŠANIH LAMINATA

NA DRVENOJ PO KONSTRUKCIJIMOGU SE LIJEPITI

ARH, ANDRIJA RUSAN, KUĆA SVJETLA – PULAOBLOGA .KNAUFPLOČE, VANJSKE

ARH, ANDRIJA RUSAN, KUĆA SVJETLA – PULA

OBLOGA: VANJSKE KNAUF PLOČE

OBLAGANJE DRVETOM

UNUTRA- Unutarnja obloga ( drvo na potkonstrukciji)- Parna brana- Toplinska izolacija (mineralna vuna)- Kišna brana(vodonepropusna/ paropropusna folija)- Ventilirani zračni sloj- Drvena obloga VANJSKI PROSTOR

POSTAVLJANJE VANJSKI DRVENIH OBLOGA