8
Proiect didactic Data: 20.03.2013 Clasa: a V-a B Diriginte: Neştian Cornel Disciplina : Dirigenţie Subiectul: Valorile care ne ghidează viaţa Obiective operaţionale : - Să identifice noţiunea de valoare; - Să analizeze din diverse perspective valorile universale; - Să-şi expună punctul de vedere vis-a- vis de importanţa valorilor; - Să determine rolul valorilor în viaţa personală. STRATEGII DIDACTICE: FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, dezbaterea, brainstorming, ex. joc, descoperirea, problematizarea, aprecierea verbală,graficul , scrierea liberă. MIJLOACE DIDACTICE: coli, fişe de lucru, markere, foi A4 BIBLIOGRAFIE CONSULTATĂ: „Atelier de lectură în demersul educaţional”,ProDidactica,2004; „Dirigenţie” clasa aVI-a,Ecaterina Stratan,Alexandra Balan,Editura poligraf-Design; 1

Valorile Umane Proiect Didactic Dirigentie

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Valorile Umane Proiect Didactic Dirigentie

Proiect didactic

Data: 20.03.2013

Clasa: a V-a B

Diriginte: Neştian Cornel

Disciplina : Dirigenţie

Subiectul: Valorile care ne ghidează viaţa

Obiective operaţionale :

- Să identifice noţiunea de valoare;

- Să analizeze din diverse perspective valorile universale;

- Să-şi expună punctul de vedere vis-a- vis de importanţa valorilor;

- Să determine rolul valorilor în viaţa personală.

STRATEGII DIDACTICE:

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, dezbaterea, brainstorming, ex. joc, descoperirea, problematizarea, aprecierea verbală,graficul , scrierea liberă.

MIJLOACE DIDACTICE: coli, fişe de lucru, markere, foi A4

BIBLIOGRAFIE CONSULTATĂ:

„Atelier de lectură în demersul educaţional”,ProDidactica,2004;

„Dirigenţie” clasa aVI-a,Ecaterina Stratan,Alexandra Balan,Editura poligraf-Design;

„Formare de competenţe prin strategii didactice interactive”,T.Cartaleanu, O.Cosovanu,V. Goraş-Postică...,Chişinău ,2008;

www didactic.rowwwcalificativ.ro

1

Page 2: Valorile Umane Proiect Didactic Dirigentie

Eveniment.instr Activitatea profesorului Activitatea elevului

Evocarea

Realizarea sensului

Elevii se pregătesc pentru lecţie.Se stabileşte un climat propice desfăşurării lecţiei. Pomul valorilorPe tablă este desenat un pom în floare.Pe verso va fi scris cîte un proverb .Elevii vor fi rugaţi să determine cuvîntul –cheie.Iar profesorul le va scrie la tablă ,iar elevii vor îndeplini sarcina pînă la capăt.Pacea aduce belşugul ,războiul aduce sărăcie.Dreptatea iese ca untdelemnul la deasupra apei.Adevărul răzbeşte întotdeauna.Frumuseţea este strălucirea adevărului şi mireasma bunătăţii. (Folclor)Frumosul este simbolul binelui moral.(I.Kant)Libertatea este dreptul de a nu minţi.Bogatia sta in lucrurile care nu le putem cumparaOmenia omenie cere, şi cinstea cinste. Continuă idea:

. Avem nevoie de:-pace,pentru a...-adevăr ,pentru a…-frumuseţe,pentru a…-libertate ,pentru a...-bogăţie ,pentru a...

Anunţ subiectul şi obiectivele orei „Valorile care-mi ghidează viaţa”

Mottoul :”Scara valorilor umane conţine- Adevărul, Binele, Frumuseţea, Dreptatea şi Libertatea.”Harta cuvîntului VALOARE

Se defineşte cuvîntul valoare conform DEX-ului:VALOÁRE, valori, s. f. I. 1. Însușire a unor

Continuă :

-nu şti de război-a nu susţine minciuna-trăi viaţa din plin-spune ceea ce gîndesc-demonstra că,pot-întreţine toate aceste daruri

Oferă răspunsuri:1.Valoare înseamnă o calitate umană importantă vieţii;O bogăţie spirituală;

2.Valorile sînt cele care ne caracterizează şi sînt ca o carte de vizită care ne recomandă pe fiecare om în parte...

3....manierele sînt cele care ne trădează...

2

1Ce înseamnă 2.ImportanţaValoare? Valorii?

3.Cum se exteriori- 4.Care sînt Zează valorile? Valorile Care-mi ...?

Page 3: Valorile Umane Proiect Didactic Dirigentie

Eveniment.instr Activitatea profesorului Activitatea elevului

lucruri, fapte, idei, fenomene de a corespunde necesităților sociale și idealurilor generate de acestea; suma calităților care dau preț unui obiect, unei ființe, unui fenomen etc.; importanță, însemnătate, preț, merit .

Lucrul în grup : Elevii extrag un cartonaş ,pe care este indicat o valoare caracterizatoare întregului grupul şi le definesc, dar şi argumentează importanţa fiecăruia.

gr I-Familia este celula de bază a societăţii. Este statornicie. Familia este locul în care vrei sa fii atunci cand eşti departe de casa. Sentimentul de singuratate confirmă adevărata ei valoare. Familia este şcoala care ne învaţă că dreptatea este relativă şi că o problema se poate rezolva din mai multe puncte de vedere.

gr II-Frumuseţea-valoare estetică ,care place şi este pentru armonia fiecărui suflet. Este arta care ne face mai buni şi mai deschişi la suflet.Ansamblu de calități care desfată privirea sau auzul.

gr III- Pacea-. Stare de bună înțelegere între popoare, situație în care nu există conflicte armate sau război între state, popoare. Mai este şi armonia care dă naştere la tot ceea ce este nou şi care oferă siguranţă.

gr IV-Bunătatea-Calitate bună, o valoare. Omul cu o astfel de valoare face doar fapte bune fără a cere nimic în schimb şi are o atitudine plină de bunăvoință.Ea se demonstrează prin fapte şi vorbe...

Comportamentul civilizat,adecvat...

4.valorile care ne ghidează în viaţă sînt: bunătatea,frumuseţea,adevărul ,Pacea ,libertatea ,dreptatea,familia,prietenia

Notează pe caiete

Fiecare grup îşi expune punctul de vedere

3

Page 4: Valorile Umane Proiect Didactic Dirigentie

Eveniment.instr Activitatea profesorului Activitatea elevului

Activitatea frontalăClustering Portretul robot al unui om cu valoare

Activitate independentă:” Linia buclucaşă”

Fiecare elev va începe atrasa pe foaie o linie curbă la auzul clopoţelului (10secunde),iar cînb va suna din nou ,se vor opri. Elevii vor transforma ce au pe foaie într-un desen ilustrînd una dintre valorile care-i reprezintă.Au voie să adaoge la desen orice ,dar nu să şteargă.

Activitatea „ Cum mă văd colegii mei?”Solicit fiecărui elev să.şi deseneze pe o foaie conturul palmei sale apoi,împreună cu un coleg ,schimbînd colile ,atribuindu-vă cîte 5 valori pe care le va scrie în interiorul conturulul fiecărui deget.La sfîrşit revin la colile lor şi citesc în glas valorile pe care le-au observat colegii la

Schiţează portretul Omului cu valoare. Răspund: Vorbeşte politicosJudecă întotdeauna obiectiv-respectă dreptul fiecăruia -spunînd întotdeauna adevărul - având grijă de lucrurile frumoase care îl înconjoară-fiind punctual- profita de frumuseţele pe care i le oferă viaţa;-observă natura în toate anotimpurile;-se bucură de reuşitele şi împlinirile aproapelui său;-ştie să asculte şi să se facă ascultat...

Timp de 2 min ilustrează grafic o valoare

Floare- admirînd o floare devii pe loc fericit.Dăruind sau primind o floare poţi face fericit pe oricine;Curcubeu –paceSoare –pace ,frumuseţe;Hulubaşul Pîine -bunătate

Portretul robot al unui om cu valoare

4

Page 5: Valorile Umane Proiect Didactic Dirigentie

Eveniment.instr Activitatea profesorului Activitatea elevului

Reflecţia

el. Apoi ,continuă după model: Mulţumesc ,dar consider că...

Lucrul în grupGr I- Acrostihul cuvîntului ADEVĂRgr II- Dacă n-ar exista FRUMOSUL...gr III-Extrage valorile care se desprind din acest text.gr IV-Caracterizaţi o valoare fără de care nu concepeţi viaţa.

Scrierea liberă „ Continuă povestea”„Era odata o insula, unde traiau toate sentimentele si valorile umane. Intr-o zi, ele…” Elevii vor trebui să continuie povestea pe care şi-o închipuie,iar după ce vor fi citite mai multe lucrări se va citi „Povestea valorilor umane”-originalul.

Tema pentru acasă: De comentat citatul„Adevaratele valori nu fug de lumina, invaluindu-se in mister. Numai putregaiul are nevoie de intunerec pentru a straluci.”

5minPrin metoda rotirii vor atribui valori caracterizatoare pentru membrii grupului

Oferă răspunsurile solicitate după 7minute

Scrierea liberă „...au hotărît să-i pedepsească pe cei ce au uitat de ele şi i-a pus la încercare ,Fiecare dintre valori se credeau importante .Aşa că cei fără sentimente şi insensibili au avut de înfruntat cele mai grele orori ,cum ar fi minciuna, durerea, necazul şi şi-a u dat seama că în viaţă sînt şi povîrnişuri şi oameni îndureraţi şi oameni buni doar că trebuie să ai ochi să vezi toate acestea...

5