Valorificarea Materialelor Plastice Secundare Provenite Din Obiecte Uzate

 • View
  225

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Valorificarea Materialelor Plastice Secundare Provenite Din Obiecte Uzate

 • 8/12/2019 Valorificarea Materialelor Plastice Secundare Provenite Din Obiecte Uzate

  1/52

  Universitatea Transilvania din Brasov

  STIINTA SI INGINERIA

  MATERIALELOR

  Valorificarea maselor lasticesec!ndare

  Student: RICIU ROXANA Coordonator: Geaman Virgil

  Grupa: 3601 Specialiarea: I!"#

  An uni$er%itar: &01&'&013

 • 8/12/2019 Valorificarea Materialelor Plastice Secundare Provenite Din Obiecte Uzate

  2/52

  Cap1.Valorificarea materialelor plastice secundareprovenite din obiecte uzate

  "eoarece gama %i domeniile de utiliare ale produ%elor

  realiate din materiale pla%tice %unt e(trem de $ariate )ta*elul 1+, prinpierderea $alorii de intre*uintare, la %coaterea din u, dupa o duratade $iata mai lunga %au mai %curta )ta*elul &+ ace%tea %e tran%-ormaintr'o mare $arietate de materiale pla%tice %ecundare.

  /ierderea $alorii de utiliare nu in%eamna tran%-ormareaprodu%elor din materiale pla%tuce in materiale inutilia*ile cicon%tituirea ace%tora in re%ur%e cu in%emnata $aloare economica,ceea ce a impu% punerea la punct %i tran%punerea in practicaindu%triala a numeroa%elor procedee de $alori-icare.

  Tabelul 1. Tipuri de produse realizate din polimerii de mare tonaj

  Material!l lastic avand la "a#a$ %rod!se

  %V& Tevi' t!"!ri' rofile' covor %V& c! sa!

  fara s!ort te(til' folii lastifiate si

  nelastifiate' dale' "arci de a)rement'

  articole s!date *mae' ort vi#ite'

  coerti' reviste' articole ne!matice+'

  a!ci de la,a' f!rt!ne' toc!ri ori tali

  entr! incaltaminte etc-

  %E./0 B!toaie' canistre' re#ervoare' navete'

  )aleti' ca#i si cadite de "aie' c!tii

  entr! alimente' rod!se de !# casnic'

  toc!ri entr! incaltaminte' ,!carii'

  am"ala,e *!n)i' sacose' flacoane etc-+

  %E.L0 1olii entr! diferite !tili#ari *sere si

  solarii' am"ala,e' saci+' !"ele' cos!ri

  *aine' fr!cte' r!fe' )!noi etc-+' cas!le

  si do!ri entr! sticle' ,!carii etc-%S' ABS Tevi' laci' accesori entr! mo"ila'

  iese entr! instalatii sanitare si

  electrice' iese entr! ornamente'

  l!titoare entr! navoade si

  re#ervoarele de aa' articole de !#

  casnic si )osodaresc' telefoane etc-

 • 8/12/2019 Valorificarea Materialelor Plastice Secundare Provenite Din Obiecte Uzate

  3/52

 • 8/12/2019 Valorificarea Materialelor Plastice Secundare Provenite Din Obiecte Uzate

  4/52

  1.1 POSII!IT"TI D# V"!O$I%IC"$#

  /rodu%ele din #/l %uporta in timpul utiliarii actiunea a

  numero%i -actori de degradare care determina, in -unctie de tipul,marimea %i durata %olicitarilor, un proce% mai %la* %au mai inten% deim*atranire, apreciat prin marimea a*aterilor proprietatilor polimerului%ecundar -ata de cele ale materialului primar.

  In general, la %coaterea din u, polimerii %ecundari au uneleproprietati diminuate de e(. rei%tenta la rupere, rigiditatea, punctulde inmuiere Vicat, rei%tenta la agenti cimici, iar altele mai mari:permea*ilitatea la gae, tendinta de -lua, etc.

  Caracteri%ticile -actorilor de degradare %unt determinate dedomeniul de utiliare din care pro$ine S#/l.

  "e e(emplu, daca la %coaterea din u, -oliile din /!'2" utiliateca am*alae pentru produ%e te(tile i%i pa%treaa proprietatile -iico'mecanice, cele din agricultura, de la %ere %i %olarii %uporta un proce%inten% de -otodegradare %oldat cu aparitia de grupari car*onil,reticularea lanturilor macromoleculare %i de aceea, %cadereaproprietatilor de rei%tenta la tractiune. "aca e(punerea a a$ut loc in

  one -oarte calde, degradarea e%te e(trem de puternica, -ractia degel atinge $aloarea de 405, iar ma%a moleculara %cade la 14'& 000.

  Caracteriarea -iico'mecanica a produ%elor din #/l lapierderea $alorii de intre*uintare arata ca %coaterea din u nu %edatore%te modi-icarilor %tructurale cauate de proce%ul deim*atranire, ci, in principal, deteriorarilor mecanice din timpule(ploatarii )trantiri, lo$iri, %-a%ieri, etc.+, care %curteaa con%idera*ildurata de $iata. Acea%ta da po%i*ilitatea a*ordarii unor $ariate directiide reintroducere in circuitul producti$.

  #entinerea proprietatilor %tructurale ale polimerilor la %coatereadin u a produ%elor con-ectionate are o deo%e*ita importanta pentru$alori-icarea prin regenerare. Intrucat materialul permite o nouaprelucrare cu tran%-ormare de -aa, e%te po%i*ila con-erir 636c&7g eaunei noi $alori de intre*uintare %au ciar o*tinerea aceluia%i tip deprodu%, moti$ care -ace ca din punct de $edere al ca%tigului de

 • 8/12/2019 Valorificarea Materialelor Plastice Secundare Provenite Din Obiecte Uzate

  5/52

  material primar, regenerarea %a -ie cea mai renta*ila directie de$alori-icare.

  C"P2. V"!O$I%IC"$#" &"T#$I"!#!O$ P!"STIC#S#C'(D"$# P$OV#(IT# DI( OI#CT# ')"T# P$I($#*#(#$"$#

  Valori-icarea prin regenerare a #/l din S#/ con%ta in%upunerea materialului polimeric unui proce% de tran%-ormare de-aa, in $ederea con-eririi aceluia%i %au a unei noi $alori deintre*uintare, dupa aducerea in preala*il a continutului reidual deimpuritati, la $alori la care di%per%at uni-orm in polimer %e comportaca un material de umplutura.

  !tapele tenologice ale reintroducerii #/l, pro$enite din o*iecteuate, in circuitul de productie, ca %ur%a de materii prime, %unt:colectarea, %ortarea preliminara, compacterea, maruntirea, %ortarea,%palarea, aditi$area, regenerarea, %ucce%iunea %i continutul intrin%ecal -iecareia -iind legate de tipul de o*iect uat reprelucrat.

  2.1 Colectarea.

  Colectarea materialelor pla%tice %ecundare pro$enite de lacon%umatori indu%triali )intreprinderi indu%triale, de con%tructii,tran%port, comert, unitati de alimentatie pu*lica+, %au indi$iduali, pot %icolectate %electi$ )%eparat+, %au in ame%tec cu de%eurile menaere.

  Colectarea %electi$a repreinta %ingura po%i*ilitatea de a nu%pori gradul de impuri-icare a S#/l %i e%te e-icienta indeo%e*i candmaterialele ce tre*uie recuperate reulta in cantitati aprecia*ile. Inca contrar, celtuielile de a%igurare a cadrului economico'admini%trati$ nece%ar %ortarii o*iectelor uate in puctele de colectare,

  depa%e%c cu mult ca%tigul inregi%trat la $inderea produ%elor realiatedin polimeri regenerati.

  Colectarea %electi$a a S#/ nece%ita crearea unui cadrutenico'economic adec$at, repreentata %cematic in -igura 1.

 • 8/12/2019 Valorificarea Materialelor Plastice Secundare Provenite Din Obiecte Uzate

  6/52

  #iloacele -i(e %trict nece%are unui punct de colectare pentru a-unctiona renta*il %unt: miloacele de tran%port,utilae de maruntire'compactare, containere pentru depoitare.

  Sta*ilirea %i%temului de preturi repreinta o $eriga importanta incre%terea gradului de cointere%are a populatiei %i in mentinerea inlimite %timulatorii a renta*ilitatii unitatilor de colectare'$alori-icare.

  %i+. 1. Cadrul te,nico-economic necesar colectarii selective aS&P

  &.&. Compactarea.

  Compactarea are drept %cop cre%terea den%itatii S#/ prinreducerea $olumului %i %e e-ectueaa in $ederea mic%orarii numarului

 • 8/12/2019 Valorificarea Materialelor Plastice Secundare Provenite Din Obiecte Uzate

  7/52

  utilaelor de tran%port %i al %patiilor de depoitare, nece%are $eiculariiace%tora.

  S#/l, -ara contaminari e%entiale, care %e pot indeparta prin-iltrarea topiturii, la regenerare, %e compacteaa prin metode in carepolimerul %uporta o tran%-ormare de -aa, adica cu granulare directa.

  8oate celelalte S#/l $or -i compactate prin metode in carepolimerul nu e%te adu% in %tare pla%tica, ci %upu% unor proce%e detaiere, macinare, tractiune'ra%ucire, compre%iune de multe oria%ociate, cu incalirea materialului. Aglomerarea e%te o po%i*ilitatee-icienta de reducere a $olumui in -olo%ul den%itatii.

  Reducerea $olumului corpurilor ca$e, indeo%e*i a celor de

  dimen%iuni mari )cani%tre, *utoaie, ta$i, placi, na$ete+ %e realieaa inprincipal prin taiere. #acinarea permite o reducere a $olumului S#/lcu circa 05.

  /re%area e%te cea mai utiliata metoda pentru compactarea-oliilor, a produ%elor cu %tructura celulara, %au a corpurilor ca$e cudimen%iuni mici. Volumul e%te redu% cu circa 405.

  Compactarea prin pre%are %e poate realia intr'o mare $arietatede utilae, in general, de tip cuno%cut. In -igura & %e preinta doua

  tipuri de pre%e cu alcatuire %i mod de -unctionare adaptate tipului deS#/l pe care'l prelucreaa.

  Compactorul din -igura & e%te alcatuit dintr'o incinta pre$autacu elemente de incalire %i racire, in care culi%eaa din partile lateraledoua pi%toane. 2a incarcarea -oliei in incinta %e comanda atar intrareain -unctiune a elementelor de incalire cat %i inaintarea pi%tonului dea$an%. "epla%area pi%tonului determina compactarea -oliei, iarcaldura -urniata de elementele de incalire pla%ti-ierea %tratului de%upra-ata al *alotului -ormat. Conectarea elementelor de racire

  produce %olidi-icarea %tratului de %upra-ata %i tran%-ormarea ace%tuiraintr'o carca%a care a%igura %ta*ilitatea *alotului. "epla%areapi%toanelor in %en% in$er% determina %coarea *alotul din pre%a.

  Compactorul din -igura &*, dimen%ionat pentru *utelii de di-eritemarimi realieaa reducerea $olumului prin actiunea placii deaplatiare, care are pe -ata in-erioara elemente de incalire.

 • 8/12/2019 Valorificarea Materialelor Plastice Secundare Provenite Din Obiecte Uzate

  8/52

  %i+. 2 Compactoare tip presa pentru folii

  si butelii uzate:

  1'pi%ton de a$an% pentru -olie

  &'pi%ton de a$an% pentru *alot

  3'placa de aplatiare

  9'*utelii uate

  O *utelie uata, introdu%a in compactorul din-igura 3 $a -i %curtata %i ingu%tata ca urmare a ra%ucirii produ%a de-iliera circulara 1, %i intinderii ei realiata de mandrina de %tringere &,

  in planul a(ei -iliere.

  Compactarea S#