of 25 /25
Editia: 1 Revizia: 1 PROCEDURA SPECIFICĂ VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE, PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ COD: PS-04-DEIIÎA Pag. 1 din 24 AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare. Validarea organizaţiilor în sistemul TRACES şi monitorizarea transporturilor de animale, material seminal, embrioni , ovule, produse şi subproduse de origine animală Indicatorul ediţiilor şi reviziilor Nr crt Pag. Capitol/ Subcap. Descrierea modifi cării Data/Revizia Obs. 1. 2. 3. Elaborat Verificat Aprobat Nume : 1. Dr. Cecilia DINU 2. Dr. Pitoiu Constantin Fenician Claudiu PITOIU 1. Dr. Liviu SĂFTESCU 2. Dr. Mihail CALOIAN 3. Dr. Ion Sorin MITREA Dr. Laszlo Nagy Csutak Funcţia : 1. Consilier 2. Coordonator 1. Şef Serviciu 2. Director 3. Director General Preşedinte - Secretar de Stat Data : 11.12.2015 11 .12.2015 11 .12.2015 Semnatura : 1. 2. 1. 2. 3.

Validarea organizaţiilor în sistemul TRACES şi ... · Validarea organizaţiilor în sistemul TRACES şi monitorizarea transporturilor de animale, material seminal, embrioni, ovule,

 • Author
  others

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Validarea organizaţiilor în sistemul TRACES şi ... · Validarea organizaţiilor în sistemul...

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 1 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  Validarea organizaţiilor în sistemul TRACES şi monitorizarea transporturilor de animale,

  material seminal, embrioni, ovule, produse şi subproduse de origine animală Indicatorul ediţiilor şi reviziilor

  Nr crt Pag.

  Capitol/ Subcap. Descrierea modificării Data/Revizia O bs.

  1.

  2.

  3.

  Elaborat Verificat Aprobat

  Nume : 1. Dr. Cecilia DINU 2. Dr. Pitoiu Constantin Fenician Claudiu PITOIU

  1. Dr. Liviu SĂFTESCU 2. Dr. Mihail CALOIAN

  3. Dr. Ion Sorin MITREA

  Dr. Laszlo Nagy Csutak

  Funcţia : 1. Consilier

  2. Coordonator

  1. Şef Serviciu

  2. Director 3. Director General

  Preşedinte- Secretar de Stat

  Data : 11.12.2015 11 .12.2015 11 .12.2015

  Semnatura : 1.

  2.

  1.

  2. 3.

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 2 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  LISTA DE DIFUZARE A DOCUMENTULUI

  Ex. Nr.

  Comparti-ment

  Scopul difuzării

  Responsabil –funcţie-

  Nume, prenume

  Data primirii Semnătura

  Data retragerii Semnătura

  1. ANSVSA Informare Preşedinte Secretar de Stat Dr. Laszlo Nagy Csutak

  2. COMISIA SCM Informare Secretar General Marian PINŢUR

  3. ANSVSA Informare Vicepreşedinte Subsecretar de

  Stat

  Dr. Laszlo Nagy Csutak

  4. ANSVSA Informare Director DGSVSA Marius

  GRIGORE

  5. ANSVSA Aplicare Director DGCO Ion Sorin MITREA

  Transmis în format electronic

  6.

  ANSVSA Aplicare Director DEIIÎA Mihai

  CALOIAN

  7. ANSVSA Aplicare Şef Serviciu IÎAT Liviu

  SĂFTESCU

  8. ANSVSA Aplicare Serviciu IÎAT Gilda Cecilia

  DINU

  9. ANSVSA Aplicare Serviciu IÎAT Pitoiu

  Constantin Fenician

  Claudiu PITOIU

  10. ANSVSA Aplicare Serviciu IÎAT Viorel Cristian BANU

  11.

  Structurile subordona

  te ANSVSA (DSVSA judeţene)

  Informare Aplicare

  Director Executiv Transmis în format electronic

  12. SC Informare şi postare

  web Şef Serviciu Alina MONEA

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 3 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  1. SCOP De a preveni introducerea pe teritoriul României de transporturi de animale vii destinate reproducţiei/producţiei, material seminal, embrioni, ovule, produse şi subproduse de origine animală ce nu corespund cerinţelor sanitare veterinare comunitare în vigoare, asigurarea trasabilităţii acestor transporturi, precum şi asigurarea calităţii în activitatea de inspecţie la P.I.F. 2. DOMENIU DE APLICARE Procedura este aplicată de: - medicii veterinari oficiali (MVO) din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţenă, respectiv a municipiului Bucureşti (DSVSA) care au atribuţii în domeniul TRACES - certificării animalelor vii, material seminal, embrioni, ovule, produse şi subproduse de origine animală; - medicii veterinari de la nivelul UVL, desemnaţi prin Decizie a Directorului Executiv al DSVSA, pentru monitorizarea comerţului şi pentru informarea corespunzătoare a operatorilor din domeniul creşterii animalelor care intenţionează să deruleze operaţiuni de comerţ intracomunitar cu animale vii material seminal, embrioni, ovule, produse şi subproduse de origine animală. 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 3.1.Documente conexe:

  Nr. crt.

  Legislaţie comunitară Legislaţie naţională

  1. Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/ centrelor de colectare/ exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificările şi completările ulterioare;

  2. Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun;

  3. Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar;

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 4 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  4. Regulamentul (CE) nr. 1255/97 din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de aşteptare şi de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE;

  5. Regulamentul (CE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare;

  6. Regulamentul (CE) nr. 282/2004 din 18 februarie 2004 de întocmire a unui document pentru declararea şi controlul sanitar-veterinar al animalelor provenite din ţări terţe şi introduse în Comunitate cu modificările şi completările ulterioare;

  7. Regulamentul (CE) nr. 599/2004 din 30 martie 2004 de adoptare a unui model armonizat de certificat şi de proces-verbal al inspecţiei, referitoare la schimburile intracomunitare cu animale şi cu produse de origine animală;

  8. Regulamentul (CE) nr. 852/2004 din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare;

  9. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală;

  10. Regulamentul (CE) nr. 854/2004 din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman;

  11. Regulamentul (CE) nr. 882/2004 din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 5 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  animalelor; 12. Regulamentul (CE) nr. 1/2005 din 22

  decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 rectificat;

  13. Regulamentul (CE) nr. 1739/2005 al Comisiei din 21 octombrie 2005 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală privind circulaţia animalelor de circ între statele membre;

  14. Regulamentul (CE) nr. 318/2007 din 23 martie 2007 ce stabileşte condiţiile de sănătate pentru importul de anumite păsări în Comunitate şi condiţiile de carantină aferente cu modificările şi completările ulterioare;

  15. Regulamentul (CE) nr. 1266/2007 din 26 octombrie 2007 referitor la normele de punere în aplicare a Directivei 2000/75/CE a Consiliului în ceea ce priveşte combaterea, monitorizarea, supravegherea febrei catarale ovine, precum şi restricţiile privind deplasările unor animale din specii receptive la aceasta cu modificările şi completările ulterioare;

  16. Regulamentul (CE) nr. 617/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă;

  17. Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 din 12 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile şi cerinţele de certificare pentru introducerea pe piaţă şi importul în Comunitate de animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale şi de stabilire a unei liste a speciilor-vectori cu modificările şi completările ulterioare;

  18. Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 din 24 septembrie 2009 privind protecţia animalelor în momentul uciderii;

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 6 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  19. Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

  20. Regulamentul (CE) nr. 215/2010 din 5 martie 2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 de stabilire a unei liste a ţărilor terţe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate şi pot tranzita Comunitatea păsările de curte şi produsele de pasăre, precum şi a cerinţelor de certificare sanitar-veterinară;

  21. Regulamentul (CE) nr. 206/2010 din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de ţări terţe, teritorii sau părţi ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale şi carne proaspătă, precum şi a cerinţelor de certificare sanitar-veterinară cu modificările şi completările ulterioare;

  22. Regulamentul (CE) nr. 239/2010 din 22 martie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate şi a condiţiilor de carantină aferente;

  23. Regulamentul (CE) nr. 388/2010 din 6 mai 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind numărul maxim de animale de companie din anumite specii care fac obiectul circulaţiei necomerciale;

  24. Regulamentul (CE) nr. 438/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 privind cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie;

  25. Regulamentul (CE) nr. 142/2011 din 5

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 7 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată cu modificările şi completările ulterioare;

  26. Regulamentul (CE) nr. 1152/2011 din 14 iulie 2011 de completare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte măsurile sanitare preventive pentru controlul infecţiei cu Echinococcus multilocularis la câini;

  Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 49/2011 din 10 octombrie 2011 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor;

  27. Regulamentul (CE) nr. 1153/2011 din 30 august 2011 de modificare a anexei I b la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la cerinţele tehnice pentru vaccinarea antirabică;

  28. Regulamentul (CE) nr. 176/2012 din 1 martie 2012 de modificare a anexelor B, C şi D la Directiva 90/429/CEE a Consiliului cu privire la cerinţele de sănătate animală pentru bruceloză şi boala Aujeszky;

  29. Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulaţia necomercială a animalelor de companie şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003;

  30. Regulamentul (CE) nr. 577/2013 din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulaţia necomercială a câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii şi ţări terţe şi

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 8 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  cerinţele referitoare la format, punere în pagină şi limbă ale declaraţiilor care atestă respectarea anumitor condiţii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;

  31. Regulamentul (CE) nr. 630/2013 din 28 iunie 2013 de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă;

  32. Directiva Consiliului 64/432/CEE din 26 iunie 1964 privind condiţiile de sănătate animală ce reglementează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine, cu modificările şi completările ulterioare;

  Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 61 din 13 martie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine cu modificările şi completările ulterioare;

  33. Directiva Consiliului 88/407/CEE din 14 iunie 1988 ce stabileşte condiţiile de sănătate animală aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal de la animale domestice din specia bovine cu modificările şi completările ulterioare;

  Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 205/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine cu modificările şi completările ulterioare;

  34. Directiva Consiliului 89/556/CEE din 25 septembrie 1989 privind condiţiile de sănătate animală aplicabile comerţului intracomunitar şi importului din ţări terţe de embrioni de animale domestice din specia bovine cu modificările şi completările ulterioare;

  Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 134/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul intracomunitar şi importul din ţări terţe de embrioni proveniţi de la animale domestice din specia bovine cu modificările şi completările ulterioare;

  35. Directiva Consiliului 89/608/CEE din 21 noiembrie 1989 privind asistenţă reciprocă pe care autorităţile administrative ale statelor membre şi-o acordă şi colaborarea dintre acestea şi Comisie pentru a asigura punerea în aplicare a legislaţiei în sectorul veterinar şi zootehnic;

  36. Directiva Consiliului 89/662/CEE din 11

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 9 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieţei interne, cu modificările şi completările ulterioare;

  37. Directiva Consiliului 90/425/CEE din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse în vederea realizării pieţei interne cu modificările şi completările ulterioare;

  Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 129 din 23 mai 2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse de origine animală;

  38. Directiva Consiliului 90/426/CEE din 26 iunie 1990 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar cu cabaline pentru reproducţie, producţie si abatorizare abrogată de Directiva Consiliului 2009/156/CE din 30 noiembrie 2009 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe cu modificările şi completările ulterioare;

  Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 30/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce guvernează mişcarea ecvideelor şi importul lor din ţări terţe; Ordinul Preşedintelui ANSVSA 43/2010 privind modificarea Ordinului 30/2006 pentru aprobarea NSV privind condiţiile de sănătate ale animalelor ce guvernează mişcarea ecvideelor şi importul lor din ţări terţe;

  39. Directiva Consiliului 90/427/CEE din 26 iunie 1990 asupra condiţiilor zootehnice şi genealogice ce reglementeaza comerţul intracomunitar cu ecvine cu modificările şi completările ulterioare;

  Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 464/2006 din 11 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii şi comerţul cu ecvidee de rasa pură cu modificările şi completările ulterioare;

  40. Directiva Consiliului 90/429/CEE din 26 iunie 1990 ce stabileşte cerinţele de sănătate animală aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal de animale domestice din specia porcine cu modificările şi completările ulterioare;

  Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 217/2006 din 13 septembrie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor, aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia porcine cu modificările şi completările ulterioare;

  41. Directiva Consiliului 90/539/CEE din 15 octombrie 1990 privind condiţiile de sănătate animală ce guvernează comerţul intracomunitar şi importul din ţări terţe a păsărilor şi a ouălor de incubat abrogată de Directiva Consiliului 2009/158/CEE din 30 noiembrie 2009 privind

  Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 144/2006 din 21 iunie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul intracomunitar şi importul din ţări terţe de

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 10 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  condiţiile de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile din ţări terţe de păsări de curte şi de ouă pentru incubaţie cu modificările şi completările ulterioare;

  păsări şi ouă de incubaţie cu modificările şi completările ulterioare;

  42. Directiva Consiliului 91/68/CEE din 28 ianuarie 1991 privind condiţiile de sănătate animală ce reglementează comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine cu modificările şi completările ulterioare;

  Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 290/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine cu modificările şi completările ulterioare;

  43. Directiva Consiliului 91/496/CEE din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din ţări terţe, introduse în Comunitate şi de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE şi 90/675/CEE cu modificările şi completările ulterioare;

  Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 243/2006 din 10 octombrie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în Comunitatea Europeana din ţări terţe cu modificările şi completările ulterioare;

  44. Directiva Comisiei 92/65/CEE din 13 iulie 1992 stabilind cerinţele de sănătate animală ce guvernează comerţul intracomunitar şi importul în Comunitate de animale, material seminal, ovule şi embrioni şi care nu se supun cerinţelor de sănătate animală în regulile comunitare specifice la care se face referire în Anexa A (I) a Directivei 90/425/EEC (BALAI) cu modificările şi completările ulterioare;

  Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 128 din 25 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinara referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animala cu modificările şi completările ulterioare;

  45. Directiva Consiliului 92/118/CEE din 17 decembrie 1992 stabilind cerinţele de sănătate animală şi publică care reglementează comerţul şi importul în Comunitate de produse care nu se supun cerinţelor specificate în regulile comunitare specifice la care se referă Anexa A(I) a Directivei 89/662/EEC şi, în ceea ce priveşte germenii patogenii, cu Directiva

  Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 245 din 11 octombrie 2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor şi de sănătate publica care reglementează comerţul şi importul în Comunitatea Europeană de produse care nu sunt supuse

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 11 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  90/425/EEC cu modificările şi completările ulterioare;

  cerinţelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare pentru comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animala, iar în ceea ce priveşte agenţii patogeni, şi Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animală;

  46. Directiva Consiliului 94/28/CEE din 23 iunie 1994 stabilind principiile referitoare la condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile importului din ţări terţe de animale, materialul lor seminal, ovule şi embrioni şi care amendează Directiva 77/504/EEC pentru animalele de reproducţie din specia bovină;

  Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 7/2010 din 12 februarie pentru modificarea şi completarea unor ordine ce reglementează domeniul sanitar-veterinar;

  47. Directiva Consiliului 96/93/CEE din 17 decembrie 1996 privind certificarea animalelor şi produselor de origine animală;

  Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 125 din 2 iunie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind certificarea animalelor şi a produselor de origine animală;

  48. Directiva 2002/99/CEE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producţia, transformarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman;

  49. Directiva Consiliului 2004/68/CEE din 26 aprilie 2004 de stabilire a normelor de sănătate animală privind importul şi tranzitul, în Comunitate, al anumitor ungulate vii, de modificare a Directivelor 90/426/CEE şi 92/65/CEE şi de abrogare a Directivei 72/462/CEE;

  Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 231/2006 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste reguli de sanatate animala pentru importul in si tranzitul prin Comunitatea Europeana al unor ungulate vii;

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 12 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  50. Directiva 2006/88/CEE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerinţele de sănătate animală pentru animale şi produse de acvacultură şi privind prevenirea şi controlul anumitor boli la animalele de acvacultură;

  Ordinul Preşedintelui A.N.S .V.S .A. nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice;

  51. Directiva de punere în aplicare 2014/22/UE a Comisiei din 13 februarie 2014 de modificare a anexei IV la Directiva 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anemia infecţioasă a somonului (AIS);

  52. Decizia Comisiei 92/260/CEE din 10 aprilie 1992 asupra condiţiilor de sănătate şi certificare veterinară pentru admiterea temporară de cai înregistraţi cu modificările şi completările ulterioare;

  53. Decizia Comisiei 92/486/CEE din 25 septembrie 1992 de stabilire a modalităţilor de cooperare între centrul comun de gestionare a datelor ANIMO şi statele membre cu modificările şi completările ulterioare;

  54. Decizia Comisiei 93/52/CEE din 21 decembrie 1992 privind constatarea, în anumite state membre sau regiuni, a respectării normelor referitoare la bruceloză (Brucella melitensis) şi recunoaşterea oficială, pentru aceste teritorii, a statutului de stat membru indemn sau de regiune indemnă cu modificările şi completările ulterioare;

  55. Decizia Comisiei 93/195/CEE din 17 decembrie 1993 privind condiţiile de sănătate animală şi certificare veterinară pentru caii înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale care re- intră în ţară după export temporar cu modificările şi completările ulterioare;

  56. Decizia Comisiei 93/197/CEE din 5 februarie 1993 privind condiţiile de sănătate animală şi certificare veterinară a ecvidelor înregistrate şi a ecvidelor pentru reproducţie şi producţie cu modificările şi completările ulterioare;

  57. Decizia Comisiei 93/196/CEE din 12

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 13 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  februarie 1993 privind condiţiile de sănătate animală şi certificare veterinară pentru importul de ecvide pentru abatorizare cu modificările şi completările ulterioare;

  58. Decizia Comisiei 94/338 CEE din 25 mai 1994 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 90/425/CEE a Consiliului privind prelevarea de probe în vederea efectuării de controale veterinare la locul de destinaţie;

  59. Decizia Comisiei 94/ 339/CEE din 25 mai 1994 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 9 alineatul (1) din Directiva 90/425/CEE a Consiliului privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii şi produse în vederea realizării pieţei interne;

  60. Decizia Comisiei 97/794/CEE din 12 noiembrie 1997 de stabilire a anumitor modalităţi de aplicare a Directivei 91/496/CEE a Consiliului privind controalele veterinare ale animalelor vii importate din ţări terţe;

  61. Decizia Comisiei 98/139/CEE din 4 februarie 1998 de stabilire a anumitor norme privind controalele la faţa locului efectuate în domeniul sanitar-veterinar de către experţii Comisiei în statele membre;

  62. Decizia Comisiei 2003/24/CEE din 30 decembrie 2002 privind dezvoltarea unui sistem informatic veterinar integrat;

  63. Decizia Comisiei 2003/467/CEE din 23 iunie 2003 de stabilire a statutului oficial de indemne de tuberculoză, bruceloză şi leucoză enzootică bovină pentru efectivele de bovine din anumite state membre şi regiuni din state membre cu modificările şi completările ulterioare;

  64. Decizia Comisiei 2003/623/CEE din 19 august 2003 privind dezvoltarea unui sistem informatic veterinar integrat numit Traces;

  65. Decizia Comisiei 2004/292/CEE din 30 martie 2004 privind punerea în aplicare a sistemului TRACES şi de modificare a Deciziei 92/486/CEE cu modificările şi completările

  Ordinul Preşedintelui ANSVSA 7/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce sistemul computerizat veterinar integrat Traces şi

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 14 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  ulterioare; modifică Norma sanitară veterinară care stabileşte forma de cooperare între centrul Animo gazda şi România;

  66. Decizia Comisiei 2004/211/CEE din 6 ianurie 2004 ce stabileşte lista ţărilor terţe şi părţi din teritoriile acestora din care statele membre autorizează importul de ecvine vii şi material seminal, ovule si embrioni provenite de la aceste specii ecvine cu modificările şi completările ulterioare;

  67. Decizia Comisiei 2004/558/CEE din 15 iulie 2004 de punere în aplicare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului privind garanţiile suplimentare pentru schimburile intracomunitare cu bovine în ceea ce priveşte rinotraheita infecţioasă bovină şi aprobarea programelor de eradicare prezentate de anumite state membre cu modificările şi completările ulterioare;

  68. Decizia Comisiei 2005/64/CEE din 26 ianuarie 2005 ce implementează Directiva Consiliului 92/65/EEC cu privire la condiţiile de import pentru pisici, câini şi dihori pentru organisme aprobate, institute ori centre;

  69. Decizia Comisiei 2008/185/CEE din 21 februarie 2008 privind garanţiile suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în schimburile intracomunitare cu porci şi criteriile de furnizare a informaţiilor despre această boală cu modificările şi completările ulterioare;

  Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 83/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind garanţii suplimentare în legatura cu boala Aujeszky în comerţul intracomunitar cu porci şi criteriile de furnizare a informaţiilor despre aceasta boală;

  70. Decizia Comisiei 2009/177/CEE din 31 octombrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce priveşte programele de supraveghere şi eradicare şi statutul indemn de boală al statelor membre, al zonelor sau al compartimentelor;

  71. Decizia Comisiei 2009/821/CEE din 28 septembrie 2009 de stabilire a unei liste de puncte de control la frontieră, de fixare a anumitor reguli privind controalele efectuate de către experţii veterinari ai Comisiei şi de determinare a unităţilor veterinare în cadrul

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 15 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  sistemului TRACES cu modificările şi completările ulterioare;

  72. Decizia Comisiei 2010/221/CEE din 15 aprilie 2010 de aprobare de măsuri naţionale pentru limitarea impactului anumitor boli la animalele de acvacultură şi la animalele acvatice sălbatice, în conformitate cu articolul 43 din Directiva 2006/88/CE a Consiliului;

  73. Decizia Comisiei 2010/270/CEE din 6 mai 2010 de modificare a părţilor 1 şi 2 din anexa E la Directiva 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte modelele de certificate de sănătate pentru animalele care provin din exploataţii şi pentru albine şi bondari;

  74. Decizia Comisiei 2010/470/CEE din 26 august 2010 de stabilire a unor modele de certificate de sănătate ap licabile comerţului în interiorul Uniunii cu material seminal, ovule şi embrioni de animale din speciile ecvină, ovină şi caprină, precum şi cu ovule şi embrioni de animale din specia porcină;

  75. Decizia Comisiei 2012/411/CEE din 17 iulie 2012 de modificare a Deciziei 2010/472/UE în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală în legătură cu virusurile Simbu şi cu boala hemoragică epizootică rectificată;

  76. Decizia Comisiei 2013/309/UE din 19 iunie 2013 de modificare a anexelor II, III şi IV la Decizia 2006/168/CE în ceea ce priveşte anumite cerinţe de certificare sanitar-veterinară pentru importurile în Uniune de embrioni de bovine;

  77. Decizia Comisiei 2010/472/CEE din 26 august 2010 privind importurile de material seminal, ovule şi embrioni de animale din speciile ovină şi caprină în Uniune cu modificările şi completările ulterioare;

  78. Decizia Comisiei 2013/445/UE din 29 august 2013 de modificare a anexei E la Directiva 91/68/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte modelele de certificate de sănătate pentru schimburile în interiorul Uniunii de ovine şi caprine şi cerinţele în materie de sănătate cu

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 16 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  privire la scrapie; 79. Decizia Comisiei 2013/764/EU din 13

  decembrie 2013 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre;

  80. Decizia Comisiei 2014/86/UE din 13 februarie 2014 de modificare a Deciziei 93/195/CEE în ceea ce priveşte condiţiile de sănătate animală şi certificarea veterinară pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale după exportul temporar în Mexic şi de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce priveşte rubrica referitoare la Mexic din lista ţărilor terţe şi a regiunilor acestora din care importurile în Uniune de ecvidee vii şi de material seminal, de ovule şi de embrioni din specia ecvină sunt autorizate;

  81. Decizia Comisiei 2014/92/UE din 14 februarie 2014 de modificare a anexei II la Decizia 97/794/CE de stabilire a anumitor modalități de aplicare a Directivei 91/496/CEE a Consiliului privind controalele veterinare ale animalelor vii importate din ţări terţe;

  82. Decizia de punere în aplicare a comisiei nr. 2014/709/UE din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE, cu ultimile modificări.

  83. Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1500 a Comisiei din 7 septembrie 2015 privind anumite măsuri de protecţie împotriva dermatozei nodulare contagioase din Grecia şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1423

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 17 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

  4.1. Definiţii În înţelesul prezentei proceduri, pentru termenii utilizaţi se aplică definiţiile formulate în documentele de referinţă precizate:

  exploataţie - unitate agricolă sau de antrenament, grajd ori, în general, orice incinte sau amenajări în care sunt ţinute ori crescute în mod obişnuit animalele, indiferent de scopul pentru care sunt destinate;

  organizaţie - persoane juridice sau fizice care desfaşoară operaţiuni de comerţ intracomunitar ori de import/export cu animale vii sau produse de origine animală;

  ecvidee - animale sălbatice sau domestice din specia ecvine (incluzând zebrele) sau asinii ori descendenţii încrucişărilor acestor specii;

  ecvidee destinate reproducţiei/producţiei - alte ecvidee decât cele înregistrate, precum şi cele pentru sacrificare;

  animalele susceptibile la boala bluetongue - rumegătoare domestice sau sălbatice, inclusiv cele din specii exotice;

  transport de animale presupune deplasarea animalelor efectuată cu unul sau mai multe mijloace de transport şi operaţiunile conexe, inclusiv încărcarea, descărcarea, transferul şi repausul, până la încheierea descărcării animalelor la locul de destinaţie; specificăm că un certificat nu poate fi întocmit decât pentru un număr de animale din aceeaşi specie, transportate cu acelaşi mijloc de transport (vagon, camion, avion sau vapor) şi care provine din aceeaşi exploataţie şi au acelaşi destinatar;

  transportator - persoana fizică sau juridică care transportă animale în nume propriu sau în numele unei terţe părţi;

  călătorie - întreaga operaţiune de transport, de la locul de plecare la locul de destinaţie, inclusiv descărcarea, cazarea şi încărcarea în anumite puncte intermediare ale călătoriei;

  călătorie de lungă durată - o călătorie care depăşeşte 8 ore, începând cu momentul în care este mutat primul animal din lot;

  intermediari (mijlocitori) în comerţul cu animale - persoane fizice ori organizaţii care se ocupă cu intermedierea activităţilor în comerţul cu animale;

  punct focal judeţean TRACES - persoana desemnată din cadrul DSVSA judeţeană să monitorizeze şi să faciliteze certificarea transporturilor de animale, material biologic, produse şi subproduse în sistemul electronic TRACES;

  bază de date - situaţia centralizată a organizaţiilor care desfăşoară activităţi de comerţ intracomunitar ori a celor de import/export;

  unitate veterinară locală (UVL) - orice autoritate locală a unui stat membru, desemnată ca atare pentru necesităţile sistemului TRACES în conformitate cu art. 2 din Decizia (CE) nr. 821/2009;

  control documentar - constă în verificarea certificatelor sau documentelor sanitar-veterinare care însoţesc animalele;

  control de identitate - constă în verificarea, prin simplă inspecţie vizuală, a concordanţei dintre documente sau certificate şi animale, precum şi a prezenţei şi a concordanţei mijloacelor de identificare ale animalelor;

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 18 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  control fizic - reprezintă controlul animalului însuşi, care poate consta într-o prelevare de probe, o testare în laborator a acestor probe, precum şi, după caz, controale suplimentare în timpul carantinei.

  4.2. Abrevieri

  ANSVSA Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

  SCI/M Sistem de control intern/managerial R (CE) Regulament al Comisiei Europene CE Comisia Europeană UE Uniunea Europeană TRACES Trade Control and Expert System (Sistem informatic veterinar integrat) UVL Unitate Veterinară Locală RNE Registru Naţional al Exploataţiilor MVO Medic veterinar oficial

  5. DESCRIEREA PROCEDURII 5.1. Generalităţi

  1. Monitorizarea transporturilor de animale provenite din spaţiul comunitar şi din state terţe revine punctului focal judeţean TRACES de la nivelul fiecărei DSVSA judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;

  5.2. Validarea şi verificarea organizaţiilor 1. Punctul focal judeţean TRACES menţine şi să actualizează o bază de date a tuturor

  organizaţiilor din judeţ care efectuează operaţiuni de comerţ intracomunitar sau de import/export; de asemenea, fiecare DSVSA judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti deţine o listă actualizată a tuturor intermediarilor în comerţul cu animale din judeţ şi este informat despre toate tranzacţiile cu animale vii pe care aceştia le desfăşoară;

  2. Punctul focal judeţean TRACES sau medicii veterinari de la (UVL) introduc în sistem

  detaliile tuturor organizaţiilor care doresc să deruleze operaţiuni de comerţ intracomunitar sau de import/export şi le validează;

  3. Imediat după obţinerea statutului de organizaţie validă, statutul de “pre-valid” sau de

  “nou” va fi şters din sistem, fiind păstrat numai statutul de “valid”;

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 19 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  5.3. Verificarea certificării corespunzătoare

  1. Punctul focal judeţean TRACES sau medicii veterinari de la (UVL) verifică sistemul cel puţin la fiecare oră pentru a dep ista, în timp util, certificatele INTRATRADE sau DOCOM – urile recent validate în TRACES pentru tranzacţii intracomunitare sau certificatele de sănătate pentru export care necesită o notificare în TRACES;

  2. Punctul focal judeţean TRACES sau medicii veterinari de la (UVL) verifică dacă modelul

  de certificat folosit este în conformitate cu codul fiecărei specii de animale sau tip de produs şi este corespunzător scopului pentru care a fost completat;

  3. Modelele de certificate aflate în uz sunt afişate în sistemul TRACES;

  4. Pentru fiecare certificat, punctul focal judeţean TRACES sau medicii veterinari de la

  (UVL) verifică, cu atenţie validitatea datelor introduse în sistem (corectitudinea adreselor expeditor/destinatar, a locului de destinaţie, a numărului de animale, a identificării animalelor, a timpului de călătorie, a cerinţelor de certificare referitoare la sănătate etc.) intervenind cu celeritate pentru corectarea acestora, acolo unde se observă neconformităţi cu standardele de certificare;

  5.4. Înregistrarea controalelor în TRACES

  1. Se va înregistra în TRACES rezultatul inspecţiilor efectuate completând partea a III- a: Control a fiecărui certificat de comerţ intracomunitar, în conformitate cu prevederile art. 1.3 a Regulamentului CE. 599/2004, exemplu: controlul ante-mortem a animalelor destinate abatorizării în conformitate cu prevederile Regulamentului CE. 853/2004, pentru a prioritiza controalele şi a preveni ca animalele destinate abatorizării să fie deviate ca şi animale destinate creşterii/reproducţiei, precum şi controlul la destinaţie a celor destinate producţiei/reproducţiei;

  2. Se va înregistra în TRACES rezultatul controalelor oficiale efectuate de către medicii

  veterinari oficiali sau desemnaţi de către autoritatea competentă, pentru animalele care trec pe la punctele de control care sunt autorizate în conformitate cu prevederile Regulamentului CE. 1255/1997;

  3. Se va utiliza sistemul TRACES pentru a confirma primire la destinaţie a subproduselor de

  origine animală din categoria a 3-a, a 1-a, a 2-a care sosesc din alte state membre UE şi se va înregistra în TRACES rezultatul controalelor oficiale asupra loturilor care necesită confirmare de primire la destinaţie a subproduselor de origine animală din categoria a 3-a, dar şi din categoria 1-a şi a 2-a care sunt incluse, de asemenea la art. 48 alineatul (3) din Regulamentul CE 1069/2009, completând partea a III- a: Control a certificatelor de tip INTRATRADE respectiv DOCOM;

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 20 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  5.5. Verificarea datelor înscrise în certificat şi a respectării cerinţelor de sănătate

  1. Medicii veterinari de la nivelul UVL nu permit tranzacţia cu animale dacă la locul de destinaţie din certificat nu este specificată exploataţia în care vor fi aduse animalele. Această exploataţie trebuie înregistrată în prealabil în RNE şi după caz autorizată de către DSVSA judeţeană respectiv a municipiului Bucureşti şi apoi introdusă în TRACES ca organizaţie;

  2. Certificatele în care statusul organizaţiei este de “pre-valid” sau “nou”, iar organizaţiile au

  fost introduse de medicul veterinar din ţara de origine, vor fi şterse, fără întârziere, dacă datele nu reflectă realitatea din teren; transportul va fi permis numai cu acceptul punctului focal judeţean TRACES, după introducerea de date reale şi validarea în sistem a organizaţiei;

  3. Observarea oricăror inadvertenţe în certificare este urmată de corespondenţa imediată cu

  medicul veterinar din ţara de origine în care se solicită remedierea, de urgenţă, a neconcordanţelor şi înlocuirea/anularea certificatului în TRACES. Concomitent, se execută controlul pe certificat şi se marchează neconformităţile în vederea remedierii lor. Corespondenţele cu medicii de la UVL d in statele membre vor fi transmise şi punctelor focale naţionale de la nivelul ANSVSA, prin inserarea adreselor de e-mail ale acestora în cc – ul corespondenţei purtate;

  4. Admiterea animalelor din rase susceptibile pentru bolile care evoluează în spaţiul

  intracomunitar se va face numai după verificarea zonelor de restricţie din spaţiul comunitar şi numai dacă animalele îndeplinesc toate cerinţele specificate de către reglementările comunitare şi naţionale care sunt în vigoare la acea dată;

  5. Certificarea speciilor receptive la anemie infecţioasă ecvină se va face numai sub stricta

  respectare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România;

  6. Atunci când nu există cooperare din partea medicilor veterinari ai UVL de la locul de

  origine al animalelor, se anunţă, în regim de urgenţă punctele focale naţionale de la nivelul ANSVSA, care contactează pe omologii lor din statele membre pentru rezolvarea situaţiilor neconcordante;

  7. Medicul veterinar oficial zonal responsabil pentru societatea la care se aduc animale vii

  asistă la debarcarea animalelor din mijloacele de transport şi efectuează, pentru fiecare transport de animale, controlul documentar, controlul de identitate şi controlul fizic;

  8. Nu se admite debarcarea animalelor din mijloacele de transport la destinaţie, dacă nu

  există un certificat completat în TRACES anterior sosirii animalelor, iar transporturile

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 21 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  care sunt însoţite doar de un certificat completat de mână, nenotificat în TRACES vor fi returnate expeditorului; comercianţii care au derulat astfel de transporturi fără încunoştiinţarea DSVSA judeţeană vor fi sancţionaţi conform prevederilor legale în vigoare;

  9. Având în vedere riscul de introducere a bolilor prin comerţul intracomunitar/importul de animale vii, medicul veterinar de la nivelul UVL ia toate măsurile necesare pentru anularea certificatelor neconforme şi oprirea derulării transporturilor în timp util, în situaţiile neconforme de certificare.

  Lunar, până pe data de 5 a lunii în curs, punctele focale judeţene desemnate pentru TRACES vor înainta Serviciului Identificare, Înregistrare Animale şi TRACES din cadrul Direcţiei Generale Control Oficial situaţia intrărilor şi a ieşirilor de animale vii, material seminal, embrioni, ovule, produse şi subproduse de origine animală din fiecare judeţ pentru luna precedentă.

  6. RESPONSABILITĂŢI

  6.1. La nivel central – Serviciul Identificare, Înregistrare Animale şi Traces din cadrul ANSVSA: 1. gestionează Nomenclatorul Naţional al Centrelor de Colectare/ Exploataţiilor autorizate sanitar - veterinar pentru comerţ intracomunitar/ export în ţări terţe de animale vii şi eliberarea codului naţional pentru acestea; 2. monitorizează respectarea condiţiilor de intrare/ieşire a animalelor vii, materialului seminal, ovulelor şi embrionilor în/din România, prin comerţ intracomunitar; 3. monitorizează sistemul de certificare în TRACES pentru toate categoriile de animale şi material germinativ, pentru a preîntâmpina eventualele erori de certificare; 4. reprezintă punctul naţional de contact pentru certificarea comerţului intracomunitar cu animale vii şi material germinativ; 5. poartă corespondenţa cu responsabilii TRACES de la nivel local, în situaţia în care există neclarităţi între autoritatea locală de destinaţie şi cea de origine, este notificat responsabilul Traces de la nivel central şi se poartă corespondenţă între autoritatea centrală a celor două ţări sau după caz la nivel de CVO. 6. poartă corespondenţa cu administratorii sistemului TRACES de la Comisia Europeană şi cu punctele focale din statele membre pentru a lămuri diferendumuri privind certificarea în comerţul intracomunitar; 7. transmite către D.S.V.S.A. judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi către Direcţia Comerţ, Import, Export, Posturi de Inspecţie la Frontieră modelele de certificate sanitar-veterinare pentru comerţul intracomunitar, import/export de animale vii, material seminal, ovule şi embrioni.

  Pentru informaţii suplimentare, este utilă parcurgerea Manualului de utilizare Documente comerciale oficiale Partea II, destinate autorităţilor competente, care se găseşte accesând următorul link: https://circabc.europa.eu/sd/a/45b5e9d8-e14e-48dc-9c61-95401d2ea11f/INTRA-EXPORT-DOCOM_II_Manuel_ro.pdf

  https://circabc.europa.eu/sd/a/45b5e9d8-e14e-48dc-9c61-95401d2ea11f/INTRA-EXPORT-

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 22 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  6.2. La nivelul DSVSA - punctul focal judeţean TRACES : 1. monitorizează şi răspunde de comerţul intracomunitar, importul, exportul şi tranzitul de animale vii, produse de origine animală, produse şi subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi furaje pe teritoriul de competenţă; 2. în cazul neclarităţilor privind certificarea sanitară, responsabilul TRACES de la nivel local poartă corespondenţa cu medicul veterinar oficial de la origine care a completat certificatul veterinar de sănătate, iar în situaţia în care nu se remediază neconformitatea, notifică responsabilul TRACES de la nivel central pentru a informa autoritatea de origine la nivel central; 3. coordonează activitatea de implementare a actelor normative specifice din domeniul său de activitate; 4. organizează instruirea persoanelor cu responsabilităţi în comerţul intracomunitar, exportul, importul, tranzitul de animale vii, produse de origine animală, produse şi subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi furaje pe teritoriul de competenţă; 5. monitorizează situaţia epidemiologică din spaţiul comunitar şi din ţările terţe şi informează punctele focale din cadrul D.S.V.S.A. cu atribuţii în domeniul TRACES; 6. înregistrează într-un registru special operatorii economici care intermediază comerţul cu animale vii conform modelului din ANEXA I şi răspund de corectitudinea şi legalitatea datelor; 7. monitorizează situaţia internaţională privind evoluţia bolilor consultând zilnic site-ul O.M.S.A. (OIE) pentru preluarea informaţiilor privind situaţia epidemiologică internaţională; 8. comunică medicilor veterinari oficiali modelele de certificate pentru comerţ intracomunitar import, export pentru animale vii şi produse de origine animală; Modelele de certificate de sănătate animală pentru comerţ intracomunitar care însoţesc transporturile de animale vii, material seminal, ovule şi embrioni, produse şi subproduse de origine animală sunt afişate on line în sistemul TRACES, respectiv la secţiunea „certificat gol”, accesând următorul link: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/certificates/empty/open.do.

  https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/certificates/empty/open.do.

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 23 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  Pentru informaţii suplimentare, este utilă parcurgerea Manualului de utilizare Documente comerciale oficiale Partea II, destinate autorităţilor competente, care se găseşte accesând următorul link: https://circabc.europa.eu/sd/a/45b5e9d8-e14e-48dc-9c61-95401d2ea11f/INTRA-EXPORT-DOCOM_II_Manuel_ro.pdf. 6.3. La nivelul operatorului economic: Pentru informaţii suplimentare, este utilă parcurgerea Manualului de utilizare Documente comerciale oficiale Partea I, destinate operatorilor economici, care se găseşte accesând următorul link: https://circabc.europa.eu/sd/a/f7b5e440-81d4-4792-a92f-2cf8e1a6b38d/INTRA-EXPORT-DOCOM_I_Manuel_ro.pdf.

  https://circabc.europa.eu/sd/a/45b5e9d8-e14e-48dc-9c61-95401d2ea11f/INTRA-https://circabc.europa.eu/sd/a/f7b5e440-81d4-4792-a92f-2cf8e1a6b38d/INTRA-EXPORT-

 • Editia: 1

  Revizia: 1

  PROCEDURA SPECIFICĂ

  VALIDAREA ORGANIZAŢIILOR ÎN SISTEMUL TRACES ŞI MONITORIZAREA

  TRANSPORTURILOR DE ANIMALE, MATERIAL SEMINAL, EMBRIONI , OVULE,

  PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

  COD: PS-04-DEIIÎA

  Pag. 24 din 24

  AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va f i sanctionata conform legislatiei in vigoare.

  7. ANEXE ŞI ÎNREGISTRĂRI

  7.1. Anexe (ataşate) ANEXA I - MODEL REGISTRU PENTRU OPERATORII ECONOMICI CARE INTERMEDIAZĂ COMERŢUL CU ANIMALE VII ANEXA II – TABEL CU STRUCTURILE SUBORDONATE ANSVSA – DSVSA JUDEŢENE

 • _____________________________________________________________________________________________

  Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701; Telefon: 0374.150.200, Fax: 021.312.49.67, E-mail: [email protected], Web: www.ansvsa.ro

  ANEXA I MODEL REGIS TRU D E EVIDENŢĂ A OPERATORILOR ECONOMICI (MIJLOCITORILOR) C ARE INTERMEDIAZĂ COMERŢUL CU ANIMALE VII Nr. crt.

  Judeţ Denumirea organizaţiei

  care intermediază

  comerţul

  Adresa Nr. înregistrare

  Specia pentru

  care desfăşoară activitatea

  Aria de distribuţie

  Observaţii

  Semnătura operatorului economic

  mailto:[email protected],http://www.ansvsa.ro