Click here to load reader

vaje za besedni zaklad

 • View
  251

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of vaje za besedni zaklad

 • VAJE ZA BESEDNI ZAKLAD PO UNEM NARTU ZA 4. IN 5. RAZREDANGLEINA 4 in 5

 • DN070617

  ZBIRKA ZNAM VE

  ANGLEINA 4 IN 5Vaje za besedni zaklad po unem nartu za 4. in 5. razred

  Prirejeno po izvirnikih: English (ISBN 3-12-929617-4 in ISBN 3-12-929396-5)

  Prevod: Angela ugiJezikovni pregled: Katja PaladinIlustracije: po izvirniku

  Vse knjige in dodatna gradiva Zalobe Rokus Klettdobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

  originalna izdaja: 2006 Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart slovenska izdaja: 2007 Zaloba Rokus Klett, d. o. o. LjubljanaVse pravice pridrane.

  Brez pisnega dovoljenja zalonika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobitev, predelava ali druga uporaba avtorskega ali njegovih delov v kakrnem koli obsegu ali postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. lena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kritev avtorske pravice.

  Zaloba Rokus Klett, d. o. o.Stegne 9 b1000 LjubljanaTelefon: (01) 513 46 00Telefaks: (01) 513 46 99E-pota: [email protected]

  CIP - Kataloni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  811.111(075.2)(076)

  ZNAM ve. Angleina 4 in 5 : vaje za besedni zaklad po unem nartu za 4. in 5. razred / [prevod Angela ugi ; ilustracije po izvirniku]. - 1. izd., 4. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012.- (Zbirka Znam ve)Prevod del: Training Englisch. Schuljahr 3 ; Training Englisch. Schuljahr 4

  ISBN 978-961-209-809-4252714752

 • Hello, boys and girls!Come and learn English!

  Its fun.

  Great!I love English!

 • 6 Hello! pozdravljanje

  7 Whats your name? spoznavanje

  8 How are you? fraze, ki jih uporabljamo, ko se sreamo

  9 Whos this? predstavljanje prijateljev

  10 From one to ten tevila od 1 do 10

  12 My birthday party navedbe starosti; estitka za rojstni dan

  14 My paintbox barve

  16 More colours e ve barv

  18 Animals, animals, animals! hini ljubljenki

  20 So many animals! domae in divje ivali

  22 At school raba tevil; predmeti v uilnici

  24 In the classroom predlogi kraja

  26 My family lani druine

  28 Rooms in the house prostori v hii; raba izraza have to

  30 In the living room vaje za razumevanje

  32 In my room igrae; barve

  34 My body deli telesa

  36 Our clothes oblaila

 • Napii.

  Pobarvaj.

  Poglej.

  38 At the circus pridevniki

  40 Numbers from 20 to 100 tevila od 20 do 100

  42 In the playground povedi z I like ...

  44 I like sport portne aktivnosti

  46 A lot to do every day dejavnosti v oli

  48 A day with Tom and Dolly izraanje asa

  50 Vickys week dnevi v tednu

  52 Mrs Smith goes shopping hrana; izrazi, ki jih uporabaljamo pri nakupovanju

  54 Traffic! prevozna sredstva; mnoina

  56 Slovarek

  61 Reitve

 • 6

  Hello!

  1

  Hi!

  H , John! G

  m ,Mr Smith!

  Hello!Good morning!

 • Whats your name?

  1

  Hi, my nameis .

  My name is .

  Whats your name?

  M n i Johnny.

  I am Patrick.Whats your name?

  M .

  Hello, my name is .

  7

 • 8

  How are you?

  1

  Hello, Oliver,how are you? Im fine, thanks.

  Hello, Im Lilian. Im not very well.

  Poor Lilian,goodbye.

  G ,p L .

 • 9

  Whos this?

  1 hello

  namereading

  reading

  is

  Nicky

  Hello!Whos this?

  This is my friend.Her name is Mary.

  He ,Mary!My n

  Kay.

  I am Nicky.Im r .

  Oh, theres N .Shes r .

  Hello,I am Tommy.Who are you?

 • 10

  From one to ten

  1

  ten

  These are my friends.Ive got two friends.

  These are my friends.Ive got friends.

  These are my friends.Ive got friends.

  one two three fourfive

  six

  seven

  eight

  nine2

  zv ANG 4_5 1_32

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000 /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000 /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice

Search related