of 14 /14
VAJA 3 FOTOSINTEZNI PIGMENTI Fiziologija rastlin – laboratorijske vaje 2005/2006

VAJA 3 - Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani: novosti b bakterioklorofil a klorofil a 2) Ločba - kromatografija Silikagel G (stacionarna faza) Fiziologija rastlin – laboratorijske

Embed Size (px)

Text of VAJA 3 - Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani: novosti b bakterioklorofil a klorofil a 2)...

 • VAJA 3

  FOTOSINTEZNI PIGMENTI

  Fiziologija rastlin laboratorijske vaje 2005/2006

 • Fotosintezni pigmenti

  Klorofili: klorofil aklorofil b

  Fiziologija rastlin laboratorijske vaje 2005/2006

  Karotenoidi karoteni (-karoten)ksantofili (lutein, violaksantin, zeaksantin, anteraksantin, )

 • karotenoidi

  klorofil b

  klorofil a

  antenskikompleks

  reakcijskicenter reakcijski

  center

  svetlobasvetloba

  zman

  j e v

  a nje

  e ne r

  gije

  Fiziologija rastlin laboratorijske vaje 2005/2006

  Fotosintezni pigmenti sodelujejo pri absorpciji svetlobe

 • klorofil a bakterioklorofil aklorofil b

  Klorofili

 • Ksantofili:

  lutein

  Karoteni:

  -karoten

  Karotenoidi

  neoksantin

 • valovna dolina (nm)

  abso

  rpci

  jaIRUV

  spekter vidne svetlobe

  bakterioklorofil aklorofil b

  klorofil a

 • 2) Loba - kromatografijaSilikagel G(stacionarna faza)

  Fiziologija rastlin laboratorijske vaje 2005/2006

  Vaja 4.1: Absorpcijske lastnosti asim. pigmentov

  1) Ekstrakcija

  hladen aceton tema, MgHCO3, Na2SO4

  kloroform

  15 mm10

  0 m

  m30

  mm

 • Fiziologija rastlin laboratorijske vaje 2005/2006

  2) Loba - kromatografija

  ab

  retenzijski faktorRf = b / a

  + aceton 5mlheksan/ dietileter/ aceton (6: 3 :2)(mobilna faza)

  centrifugiranjesupernatant

  Merjenje absorpcijskih spektrov na spektrofotometru(350-700 nm)

 • Fiziologija rastlin laboratorijske vaje 2005/2006

  monokromatskavpadna svetloba

  monokromatorsvetlobni vir prizma

  vzorecprepuena svetloba detektor zapisovalnik /

  raunalnik

  Spektrofotometer

  Absorbanca:

  A = log I0 / I A = c l Beer-ov zakon

  c = koncentracija, l = dolina poti, ki jo opravi svetloba skozi vzorec, = molarni ekstincijski kolinik

 • valovna dolina (nm)

  abso

  rpci

  jaIRUV

  spekter vidne svetlobe

  bakterioklorofil aklorofil b

  klorofil a

 • Fiziologija rastlin laboratorijske vaje 2005/2006

  Vaja 4.2: Kvantitativno doloevanje asim. pigmentov

  hladen aceton tema, MgHCO3, Na2SO4 Izmerimo volumen

  ekstrakta (V)

  vakuum

  vakuumska filtracija

  Vzorec znane mase (G)

  Meritev absorpcije na spektrofotometru pi 470, 645 in 662 nm

 • klorofil a: Ca = 11.24 x A662 - 2.04 x A645

  klorofil b: Cb = 20.13 x A645 - 4.19 x A662

  karotenoidi: Cx+c = (1000 x A470 - 1.9 x Ca - 63.14 x Cb) / 214

  Dokonne vsebnosti pigmentov v mg g-1 dobimo po upotevanju svee mase tkiva (ali e bolje suhe mase, e smo jo doloili), iz katerega smo naredili ekstrakt = G (g) in ob upotevanju volumna ekstrakta, t.j. volumna porabljenega acetona = V (ml).

  Cy x Vkonna koncentracija: C = --------------------

  G x 1000

  y = a, b, x+c

  Fiziologija rastlin laboratorijske vaje 2005/2006

 • SPAD vrednost

  Klo

  rofil

  (g

  cm-2

  )

  Merjenje klorofila s klorofilmetrom (SPAD Minolta)

  Fiziologija rastlin laboratorijske vaje 2005/2006

  VAJA 3FOTOSINTEZNI PIGMENTIFotosintezni pigmenti