v2.0 - 03.2015 Cyrkulator do gotowania SOUS-VIDE MODEL: 691100 Cyrkulator do gotowania SOUS-VIDE MODEL:

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of v2.0 - 03.2015 Cyrkulator do gotowania SOUS-VIDE MODEL: 691100 Cyrkulator do gotowania SOUS-VIDE...

 • Cyrkulator do gotowania SOUS-VIDE

  MODEL: 691100

  INSTRUKCJA OBSŁUGI

  Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

  v2.0 - 03.2015

 • - 2 -

  SPIS TREŚCI

  1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA .......................................................................................... 3

  2. DANE TECHNICZNE .............................................................................................................. 3

  3. INFORMACJE ............................................................................................................................ 4

  4. PANEL STEROWANIA.............................................................................................................. 4

  5. MONTAŻ ................................................................................................................................... 4

  5.1. Umieszczenie urządzenia .................................................................................................................................... 4

  5.2. Instalacja do źródeł zasilania .............................................................................................................................. 4

  6. OBSŁUGA.................................................................................................................................. 5

  6.1. Regulowane mocowanie ....................................................................................................................................... 5

  6.2. Wybór pojemnika i mocowanie urządzenia ....................................................................................................... 5

  6.3. Przygotowanie produktu do obróbki .................................................................................................................. 5

  6.4. Praca z urządzeniem ........................................................................................................................................... 6

  7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ........................................................................................... 6

  7.1. Odkamienianie ...................................................................................................................................................... 7

  7.2. Filtr........................................................................................................................................................................ 7

  8. USTERKI, PRZYCZYNY, ROZWIĄZANIA ............................................................................. 7

  9. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ................................................................................... 8

  10. GWARANCJA ............................................................................................................................ 8

 • - 3 -

  Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

  Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione. Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

  UWAGA: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

  1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA • Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie

  osób. • Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane. • Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym

  użytkowaniem urządzenia. • W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.

  W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjaliście.

  Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

  • Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia. • Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia. • Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami. • Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w

  wyspecjalizowanym punkcie naprawczym. • W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć

  przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym. • Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - może to spowodować zagrożenie życia. • Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli

  chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel. • Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął. • Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania. • Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo

  oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.

  • Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu.

  • Uwaga : Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem. • Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu. • Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający. • Poziom wody w urządzeniu powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniem „MIN” a „MAX”. Zbyt niski lub za wysoki

  poziom wody może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. • Uwaga: Nie dotykać metalowych części obudowy urządzenie gołymi dłońmi, są gorące podczas pracy urządzenia. • Nie wolno przenosić urządzenia podczas jego pracy.

  2. DANE TECHNICZNE

  Napięcie zasilające 230 V Moc 1,5 kW Wymiary WxDxH 145x115x325 mm Zakres temperatury 5-99oC Dokładność ustawienia temperatury 0,1oC Waga 1,9 kg

 • - 4 -

  3. INFORMACJE Metoda SousVide pozwala na zachowanie znacznie więcej wartości odżywczych w przygotowywanych potrawach, oraz zużycie mniejszej ilości tłuszczu niż w daniach przygotowywanych tradycyjnie, ze względu na zmniejszenie kontaktu dań z tlenem oraz niską temperaturę gotowania.

  Ze względu na niską temperaturę gotowania żywność nie jest rozgotowana lub sucha. Mięso jest kruche i delikatne. Jest to idealny sposób na tzw. medium-rare (średnio wysmażone dania). Próżniowe gotowanie SousVide pozwoli Ci przyrządzić doskonałe potrawy.

  Dzięki metodzie SousVide można dokładnie kontrolować czas i temperaturę gotowania, co daje idealnie przyrządzone posiłki z takim samym efektem za każdym razem.

  Kwintesencja metody SousVide to oszczędność czasu i wysiłku w kuchni. Gdy żywność jest przygotowana, pozostawiasz resztę urządzeniu SousVide, nie musisz niczego pilnować. Posiłek jest perfekcyjnie przygotowany.

  4. PANEL STEROWANIA

  3

  4 5

  2

  1

  1. Cyrkulacja - podświetlenie się tej ikonki oznacza włączenie cyrkulacji wody, co w efekcie daje równomierne podgrzanie potrawy.

  2. Podgrzewanie - podświetlenie się tej ikonki oznacza włączenie podgrzewania wody.

  3. Temperatura - aktualna temperatura wody wewnątrz urządzenia

  4. Ustawiona temperatura - wyświetlana jest temperatura jaką ma osiągać woda wewnątrz urządzenia

  5. Czas - Wyświetlany jest ustawiony czas pracy urządzenia. Po uruchomieniu, urządzenie odlicza ustawiony czas.

  5. MONTAŻ

  5.1. Umieszczenie urządzenia

  Urządzenie należy ustawić na równej i stabilnej powierzchni. Urządzenie powinno znajdować się z dala od źródeł ciepła np.: kuchni, piecy, grzejników itd. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.

  5.2. Instalacja do źródeł zasilania

  Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania prądem elektrycznym za pomocą wtyczki. Gniazdo powinno być uziemione i posiadać zabezpieczenie róznicowo-prądowe.

  Rys 1

 • - 5 -

  6. OBSŁUGA Uwaga: Sprawdzić filtr przed każdym użyciem. Jeśli filtr jest zabrudzony, należy go oczyścić. (pkt. 7.2)

  Nie zanurzać schłodzonego urządzenia w gorącej wodzie oraz rozgrzanego urządzenia w zimnej wodzie.

  6.1. Regulowane mocowanie

  Cyrkulator wyposażony jest w regulowany uchwyt. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy umocować go w pojemnikach o różnej wielkości, grubości i głębokości.

  Przycisk regulacji

  Górne położenie Dolne położenie

  Regulacje dokonuje się poprzez wciśniecie przycisku umieszczonego powyżej pokrętła zaciskowego.

  Uwaga: Sugerowana głębokość pojemnika z wodą wynosi 19-25 cm. Zbyt głęboki lub zbyt niski pojemnik na wodę będzie miał wpływ n