V¬ sao Cha kh´ng P L»œI T”I? nbsp; V¬ Sao Cha Kh´ng p L»‌i T´i? B n c³ tr² chuy»‡n v»›i Cha kh´ng?

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of V¬ sao Cha kh´ng P L»œI T”I? nbsp; V¬ Sao Cha Kh´ng p...

 • V sao Cha khng P LI TI?

 • V Sao Cha Khng p Li Ti?

  Bn c tr chuyn vi Cha khng? Bn c chia s nan vi Ngi v cu xin Ngi gip khng? Nhiu ngi khng thy c vn . Nu bn cu xin Cha iu g m khng thy p li, bn c th ngh rng Cha khng tn ti hoc, nu Ngi tn ti, th Ngi khng quan tm n bn lm.

  Bn c th ngc nhin khi bit rng Kinh Thnh cha ng nhiu li cu nguyn ca nhng ngi cng vt ln vi vn ny. Thi Thin 77 l mt li cu nguyn nh vy, c vit bi mt ngi tn l A-sp. Trong li cu nguyn ny, chng ta thy A-sp gn nh tuyt vng v dng nh c Cha Tri ang b mc ng. Nhng cui li cu nguyn, A-sp chuyn t ni tuyt vng sang mt nim tin st son hn ni Cha. Lm sao c th nh vy c? Chng ta s xem xt li cu nguyn tm ra cu tr li.

 • [ 2 ] V SAO CHA KHNG P LI TI?

  Thi Thin 77:1-121 Con ku cu vi c Cha Tri,

  Ct ting hng v c Cha Tri v xin Ngi lng nghe con. 2 Trong ngy gian trun, con tm cu Cha; Ban m, tay con gi thng ln khng mi;

  Nhng linh hn con khng c an i. 3 Con nh n c Cha Tri v bn chn, than th;

  Tm linh con nao sn.4 Cha gi m mt con m ra;

  Con b bi ri, khng ni nn li.5 Con suy ngh v nhng ngy xa

  V cc nm qua.6 Ban m con nh li bi ht ca con;

  Con suy ngm trong lng v tm linh con bn khon t hi:7 Cha s t b n i i ?Ngi chng cn ban n na sao?

  8 S nhn t ca Ngi chm dt mi mi ?Li ha ca Ngi vnh vin khng cn na sao?

  9 c Cha Tri qun lm n sao?Trong cn gin, Ngi ng cht lng thng xt ?

  10 Con ni: Ni au n ca con l:Tay phi ca ng Ch Cao i thay.

  11 Con s nh mi cng vic ca c Gi-h-va,Nh n cc php l ca Ngi thu xa;

  12 Cng s suy ngm v mi cng tc Cha,V suy t v nhng cng vic ca Ngi.

  Thi Thin 77:1-12

 • [ 3 ]

  A-sp bt u li cu nguyn ca mnh nh cch m nhiu ngi trong chng ta tr chuyn vi Cha, ku cu khi gp kh khn. ng n vi Cha trong ngy gian trun v khng c an i (c. 2), c l v ng mun Cha can thip v gii quyt tnh cnh ca mnh. Chng ta khng bit nan l g. Nhng chng ta c th khng nh rng A-sp tuyt vng.

  Mi ngi trong chng ta u tri qua nhng giai on v hon cnh rt kh khn. Sng mt cuc i khng bao gi au kh l iu phi thc t. Tuy vy, khi chng ta n vi Cha nhng lc gp nan , nh A-sp lm, chng ta c c gip khng hay rt cuc ch bi ri hn? Mi th dng nh ti t hn i vi A-sp khi ng t hi liu Cha qun by t lng nhn t hay thng xt ca Ngi chng (c. 8-9). Trong lc Cha im lng, A-sp nhn thy rng s cu nguyn khng mang li cho ng bt k cu tr li hoc s bo m no.

  THI THIN 77:1-12

  Con s nh mi cng vic ca c Gi-h-va, Nh n cc php l

  ca Ngi thu xa.

 • [ 4 ] V SAO CHA KHNG P LI TI?

  Mc ch Ca S Cu Nguyn

  A-sp ng khi cu xin Cha, d sao th I Ging 5:14 cng khch l chng ta rng nu chng ta cu xin iu g theo mun Ngi [ph hp vi mc ch v phm tnh ca Ngi] th Ngi nghe chng ta. Chnh Cha Gi-xu gii thch cho cc mn : n by gi, cc con cha tng nhn danh Ta cu xin iu g. Hy cu xin i, cc con s nhn c, nim vui ca cc con c trn vn (Ging 16:24). Cha mun chng ta em mi nhu cu v li cu xin ca mnh n vi Ngi. Nhng khng phi l mc ch duy nht ca s cu nguyn.

  C l A-sp cho rng bn thn li cu nguyn s gii quyt cc nan ca ng. Tuy nhin, khi Cha bo chng ta cu nguyn, Ngi khng mun mt danh sch nhng vic cn lm; v Ngi cng khng mong i mt l nghi hay th tc tn gio. Ngi mun chng ta tr chuyn vi Ngi ( mi l ngha thc s ca cu nguyn) v bit Ngi nh trong bt k mi quan h no khc.

  Chng ta thng ngh v s cu nguyn nh mt cng thc. Vic cu xin Cha gip bng vi s p li

  Cha mun chng ta tr chuyn vi

  Ngi v bit Ngi, cng nh

  chng ta lm trong bt k mi quan h

  no khc.

 • [ 5 ]

  gii quyt nan l lng t Ngi. Vi suy ngh , A-sp cui cng hi: Ti sao Cha khng p li ti? (Thi Thin 77:7-9). C th chng ta cng hi nh vy. Nu chng ta ngh cu nguyn l c c nhng th mnh cn, th chng ta s thng tht vng v t hi liu Cha c quan tm khng. Hy tng tng nu Cha lun tr li l c cho mi li cu xin v nhu cu ca chng ta (theo s hiu bit ca chng ta), th th gii s ri vo hn lon ngay lp tc! Nhng nhu cu ca chng ta c th mu thun v xung t vi nhng li cu xin ngc li ca ngi khc!

  Cui cng, nhng cu hi, nhng nghi ng v s im lng a A-sp n kt lun ny: c Cha Tri qun lm n sao? (c. 9). Ni cch khc: Ti cu nguyn sut m di, nhng Cha vn khng lm g c. Ch c mt kt lun hp l: Cha khng ng tin cy. Ngi qun chm sc ti. Ti khng th trng cy g ni Ngi.

  Vi suy ngh , A-sp ng trc kh nng t b mi s trng cy ni Cha. Trng cy vo mt c Cha Tri khng ng tin cy lm g?

  MC CH CA S CU NGUYN

 • [ 6 ] V SAO CHA KHNG P LI TI?

  A-sp Lm G?

  t nhin, c v nh thnh lnh, A-sp thay i hon ton li cu nguyn ca mnh. Cu 11 ni: Con s nh mi cng vic ca c Gi-h-va (c. 11). Ni s hi v nghi ng ca ng t nhin b che lp bi mt s tin cy mi m ni Cha. Vy iu g xy ra?

  Cn ni r l nhng nghi ng ca A-sp khng phi bin mt mt cch thn k. ng khng c mt cm hng bt cht hoc nhn thy mt tng thuc linh le sng. A-sp lm mt vic rt n gin, nhng rt quan trng. ng chuyn t ch tp ch vo bn thn sang tp ch vo c Cha Tri. ng khng cn tha vi Cha v nhng nan ca mnh na; gi y ng tr chuyn vi Cha v chnh Ngitrn thc t, khi ni nh th, ng ang nhc nh chnh mnh v bn tnh ca c Cha Tri v cng vic ca Ngi (c trong i sng c nhn ln trong tng trang Kinh Thnh).

  Chng ta khng cn lo s v nhng nghi ng ca mnh; chng ta khng cn che giu iu vi Cha. c Cha Tri hiu nhng nghi ng v s d lay ng ca chng ta. Nhng khi chng ta i din vi nan , Ngi mun chng ta tp ch vo Ngi, ch khng phi nhng yu km ca chng ta. Nhng nghi ng ca A-sp y ng n ch tuyt vng. Nhng khi ng suy gm v Cha, dnh th gi nh li c Cha Tri l ai v tra xem Kinh Thnh ni g v Ngi, th ng cm thy c khch l v ti mi.

 • [ 7 ]

  Thnh tht m ni th cu nguyn thng l iu cui cng chng ta lm khi i din vi nan . V cng nh A-sp, khi cu nguyn, chng ta thng tha vi Cha mi iu chng ta cn Ngi gii quyt. Thay v nh vy, chng ta cn c ci nhn v s cu nguyn nh A-sp t cu 11 tr i. Cu nguyn l mt cuc tr chuyn vi c Cha Tri, qua chng ta bit Ngi r hn. Cu nguyn l th gi gip chng ta gia thm lng tin cy ni chnh c Cha Tri khi nh li nhng g Ngi lm v s lm cho chng ta, nhng li ha ca Ngi v con ngi m Ngi to dng. S tp ch hon ton hng v Ngi.

  Nu chng ta bt u li cu nguyn bng chnh mnh v cc nan ca mnh, th chng ta ang gii hn bn cht ca s cu nguyn v b hp tm nhn ca mnh ch l bn thn mnh m thi. Nu li cu nguyn hng n c Cha Tri, th khi chng ta n tha vi Ngi v nhng nan ca mnh, nan s khng cn l trng tm ca chng ta na. iu ny khng c ngha l nan s bin mt hoc c gii quyt ngay lp tc; m c ngha l chng ta s c th ng u vi chng, v chng ta nng cy vo c Cha Tri, ch khng phi bn thn.

  Ti sao Cha khng p li? Thng th chng ta c th khng bao gi bit c ti sao Cha dng nh im lng. Tuy nhin, mt iu chng ta c th hc c t cu chuyn ca A-sp l s im lng ca c Cha Tri cho A-sp thi gian cn thit thay i t ch tp ch vo bn thn sang tp ch vo c Cha Tri. Mc d iu khin A-sp au n, nhng gip ng n gn vi Cha hn, l iu quan trng nht m Cha mun ban cho chng

  A-SP LM G?

 • [ 8 ] V SAO CHA KHNG P LI TI?

  ta. Ngi mun chng ta bit Ngi v gn gi vi Ngi. Nu c Cha Tri lun cung ng gii php tc th cho cc nan ca chng ta, th chng ta c tm bit Ngi khng? Th gi chng ta dnh cho Cha s rt ngn ngi. Chng ta s ch bit Ngi nh chic my bn hng t ng c th gii quyt nan m thi.

 • [ 9 ]

  Thi Thin 77:13-2013 Ly c Cha Tri, ng li Cha l thnh C thn no v i bng c Cha Tri chng?

  14 Cha l c Cha Tri hay lm php l;Ngi by t quyn nng Ngi gia cc dn.

  15 Cha dng cnh tay mnh m chuc dn Ngi,Tc l con chu ca Gia-cp v Gi-sp.

  16 Ly c Cha Tri, khi cc dng nc thy Cha, Phi, khi cc dng nc thy Cha th s hi,

  V vc su run ry.17 m my tun nc xung,

  Bu tri vang ting smV cc mi tn Cha bay khp bn phng

  18 Ting sm Cha trong gi trt;Tia chp chiu sng th gian;t chuyn ng v rung rinh.

  19 Con ng ca Cha trong bin,Cc li ca Cha di nc su,

  Cn cc du chn Cha khng ai thy c.20 Cha dng tay Mi-se v A-rn

  dn dt dn Ngi nh mt n chin.Thi Thin 77:13-20

  Khi A-sp thay i cch nhn v bt u tr chuyn vi Cha v chnh Ngi, ng suy gm v ngh n iu g? THI THIN 77:13-20

 • [ 10 ] V SAO CHA KHNG P LI TI?

  Cng Vic Cu Chuc Ca Cha. A-sp nh li cch Cha chuc (c. 15) dn s Ngi trong qu kh. Chuc ci g ngha l mua li hoc ly li quyn s hu. Vy, A-sp ang nh v nhng ln Cha gii cu dn s Ngi khi hon nn hoc k th v em h tr v trong s bo v ca Ngi.

  C c nhn cng c th nh li cch Cha cu chuc h khi cuc i xa cch Ngi v ng b hnh pht. Khi Cha Gi-xu, Con c Cha Tri n th gian, Ngi lm vy tr gi cho vic chng ta khc t c Cha Tri. Tt c chng ta u sng nh th Cha khng thc s quan trng, thch lm mi vic theo cch ca mnh hn. y chnh l ti li.

  c Cha Tri lm cho [Cha Gi-xu] ng khng h bit ti li tr nn ti li v chng ta, trong ng y chng ta c tr nn cng chnh [hon ho] trc mt c Cha Tri (II C. 5:21). c Cha Cha lm cho ng V Ti, l Cha Gi-xu, phi chu trch nhim cho ti li ca chng ta, v Ngi tr hnh pht ti li th cho chng ta chng ta c th c chuc (c em tr v vi c Cha Tri). Cha Gi-xu b ng inh, cht th cho chng ta, v ri sng li. Cha Gi-xu mi gi mi ngi cng Ngi bc vo s sng mi vi c Cha Tri.

  Nh s cu chuc ca c Cha Tri l khi im cho li cu nguyn ca A-sp, cng l trng tm tuyt vi cho cuc tr chuyn gia chng ta vi Cha. Khi chng ta ni rng: Cha dng cnh tay mnh m chuc dn Ngi (Thi. 77:15), chng ta c nhc nh rng mnh ph thuc vo Cha nhiu ra sao. Chng ta khng th thuc v Ngi bng sc lc hoc kh nng ring ca mnh. Chng ta thuc v Ngi da

 • [ 11 ]

  vo iu Cha Gi-xu lm v bng cch tin cy Ngi. y l cch chng ta phi sng mi ngy v i mt vi mi th thch nng cy ni c Cha Tri v n gn Ngi.

  S V i Ca Cha. Cng vi vic nh n nhng hnh ng cu chuc ca Cha, ng suy gm v s v i, quyn nng v sc mnh ca Ngi. C c nhn c th suy gm v nhiu iu Cha lm trong cuc i h. H cng c th tra xem Kinh Thnh bit v cuc i, s dy d v cc cng vic ca Cha Gi-xu. Ngi l s vin mn ca c Cha Tri (Cl. 1:15, 19) v chng ta c th c bit v sc mnh cng tnh yu l lng ca Ngi. Khng g c th nh bi hoc thng hn Cha Gi-xu. Tht ra, Ngi phn vi cc mn : Cc con s c hon nn trong th gian, nhng hy vng lng, Ta thng th gian ri (Ging 16:33). Cc quyn lc v sc mnh khin chng ta s hi u di s iu khin ca c Cha Tri. iu khin bn s hi li run s trc Ngi.

  Bn c th ni: Nhng Cha Gi-xu b hnh hnh tr