[Uyumluluk Modu] - dicle.edu.tr AECE 2 Proteinri Genellikle geici ve selimdir Kal±c± proteinri sistemik bir hastal±k belirtisi olabilir Kronik bbrek hastal±±

 • View
  224

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of [Uyumluluk Modu] - dicle.edu.tr AECE 2 Proteinri Genellikle geici ve selimdir Kal±c±...

 • 11/6/2013 AECE 1

  Proteinri

  Prof. Dr. Aydn ECEDicle Tp Fakocuk Sa ve Hast AD

 • AECE 211/6/2013

  Proteinri

  Genellikle geici ve selimdir Kalc proteinri sistemik bir hastalk

  belirtisi olabilir Kronik bbrek hastal erken evre. KBY Ateroskleroz iin bamsz bir risk faktr

 • AECE 311/6/2013

  Proteinri

  Salkl insanda, idrar proteini 150 mg/ 24 saat drarda albumin ~30 mg/ 24 saat

  drar proteini 30-300 mg/gn yksek albuminri >300 mg/gn ak proteinri veya ok yksek

  albuminri

 • AECE 411/6/2013

  drara protein kmasnn engeli

  Glomerler filtrasyon bariyeri:Kapiller endotelBazal membranViseral epitel

  Tbler geri emilim kapasitesi

 • AECE 511/6/2013

  Bariyer

  size selective: 50 A0 gemez, 20 A0 geer

  charge selective: negatif ykl glikozaminoglikanlar

 • AECE 611/6/2013

 • Proteinri trleri

  Glomerler proteinri (drar albumin / Total protein > 0.4)

  Tbler proteinri Overflow (Tama) proteinrisi Postrenal proteinri

  AECE 711/6/2013

 • Glomerler proteinri

  Albumin duyarl bir belirte- Byk protein Diabetik nefrotpati Dier glomerler hastalklar (Glomerlonefritler

  vb.) Ortostastatik proteinri Egzersizle oluan proteinri > 2-3 g/ gn proteinri

  AECE 811/6/2013

 • Tbler proteinri

  Dk molekl arlkl proteinler Tbler geri emilim yetersizBeta-2 mikroglobulin mmunglobulin hafif zincirleriAlbumin ykm polipeptitleriRetinol balayan protein

  Tblointerstisyel nefrit Tbler hastalklar

  AECE 911/6/2013

 • Overflow proteinri

  Dk molkl arlkl proteinlerin ar filtrasyon ve ekskresyonuMultiple miyelomaya bal hafif immunglobulin

  zincirleri kaybLizozim (Miyelomonositer lsemi)Miyoglobin (Rabdomiyolizis)Serbest hemoglobin (Damar ii hemoliz)

  AECE 1011/6/2013

 • Postrenal proteinri

  riner sistemde- traktusta inflamasyon IgA veya IgG Lkositri Nefrolitiyazis Tmrler

  AECE 1111/6/2013

 • Proteinride bbrek biyopsisi

  Proteinri >3 g/gn ise Non-nefrotik proteinri + Aktif idrar

  sedimenti (Hematri veya hcresel silendirler)

  Proteinri + azalm GFR

  AECE 1211/6/2013

 • AECE 1311/6/2013

  Proteinri mekanizmalar

  Glomerler permeabilite art Tbler geri emilim yetersizlii: TI hastalk

  Beta 2 mikroglobulin Glomerlden szlr RBP tblsten geri emilir Aminoasitler Tamm-Horsfall proteini

 • AECE 1411/6/2013

  Proteinri saptama yntemleri

  Dipstick (idrar daldrma ubuklar): drardaki albumine duyarl, konsantrasyonu belirler

  + (30 mg/dl) ++ (100 mg/dl) +++ (300 mg/dl)++++ (2000 mg/dl)

  Kantitatif yntemler kadar sensitif deil drar proteini 300-500 mg/gn anca faydal Ig hafif zincir ve beta 2 mikroglobulin iin duyarsz

 • AECE 1511/6/2013

 • AECE 1611/6/2013

  Dipstickle yanl pozitif sonular

  ok konsantre idrar Belirgin hematri Klorheksidin veya benzalkonyum ile

  kontamine idrar Fenazopridin tedavisi drar pH>8.0

 • AECE 1711/6/2013

  Trbidometrik yntemler (albumin d proteinleri saptamak iin) Sulfasalisilik asit testi (byk ve kk protein

  molekllerini belirler)8 damla %20lik sulfasalisilik asit+10 ml idrarberrak - flokulasyon presipitat

  0 - 500 mg/dL False pozitiflik: Gross hematri, ok youn idrar,

  iyotlu kontrast madde, yksek doz sefalosporin ve penisilin trevi, sulfonamid metabolitleri

  Yalanc negatiflik: Ar alkali idrar

 • AECE 1811/6/2013

  Trbidometrik yntemler

  Istma testi:Bence-Jones proteinini belirler5 ml idrar santrifj edilir, 2 ml asetat spernatana eklenir .. 560Cde 15 dk bekletilir, presipitat BJPi gsterir

  ok kullanlmaz

 • AECE 1911/6/2013

  drarla protein atlm gn iinde nemli deiiklik gsterir, bu nedenle 24 saatlik idrarn biriktirilmesi tavsiye edilir

 • AECE 2011/6/2013

  24 saatlik idrarda kantitatif proteinri tayini Normal: 4 mg/ m2/ saat Nefritik proteinri: 4-40 mg/ m2/ saat Nefrotik proteinri: 40 mg/ m2/ saat Yanl pozitiflikler: Radyografik kontrast madde kullanm, Penisilin veya sefalosporin tedavisi, Tolbutamid veya sulfonamid kullanm

 • AECE 2111/6/2013

  Spot idrar protein/Cr oran (mg/mg) Normal: 3.5) Albumin/Cr oran (mg/g):

  300 belirgin nefropati

 • AECE 2211/6/2013

  Non-patolojik proteinriler

  150-1000 mg/24 saat ve dem yok:

  Postural (ortostatik) proteinri: Hematri yok, C3 normal

  Febril proteinri Egzersize bal proteinri (Dipstickle 2+)

 • AECE 2311/6/2013

  Patolojik proteinriler

  Tbler proteinri: 1 g/ 24 saati amaz, dem olumaz drar protein elektroforezinde ve bantlar

  Glomerler proteinri:

 • AECE 2411/6/2013

  Glomerler proteinri

  Selektif proteinri: Albumin ve daha dk proteinler idrarla kaybedilir

  Non-selektif proteinri: Daha byk proteinler atlr

  Selektivite indeksi: (UIgG x PA)/ (UA x PIgG)SI: 0.2 steroide direnli

 • AECE 2511/6/2013

  Persistan asemptomatik proteinri

  (%6), salkl, hematri yok, 3 aydan uzun sren proteinri

  Nedenleri:PosturalMembranz GN veya MPGNHerediter nefritGeliimsel anomaliler

 • AECE 2611/6/2013

  Tbler proteinri

  Dk molekl arlkl proteinri Azalm tbls fonksiyonunu yanstr

  Fanconi sendromu (fruktoz intolerans, galaktozemi, kaltsal) Cd veya gentamisin nefrotoksisitesi Diabetik nefropati

  N-asetil glikozaminidaz (NAG) Proksimal tbl Alanin-amino peptidaz (AAP) hcre hasar veya

  nekrozunu yanstr

 • AECE 2711/6/2013

  Tbler hastalk tans

  Lizozim: Hassas deil, lm zor 2 mikroglobulin (11.6 kD): asit idrarda

  stabil deil Retinol-balayan protein (21.1 kD): Klinik

  pratikte faydal 2-mikroglobulin (27 kD): serbest filtre

  olamaz- BykSpot idrarda, idrar Crine blnerek, idrarn dilsyonel etkisinden uzaklalm olur

 • AECE 2811/6/2013

  Spesifik renal antijenlere kar gelien monoklonal antikorlar Adenozin deaminaz binding protein: Tbls

  frams kenar antijeni Laminin glomerl bazal membran proteini Glutatyon-S- transferaz (GST)- GST: Proksimal tbls hcre hasar belirteci- GST: Distal tbls

 • AECE 2911/6/2013

  zole proteinri

  GeiciFonksiyonel

  SrekliOrtostatik

 • AECE 3011/6/2013

  Renal veya sistemik hastala bal proteinriler

  Nefritik proteinri (3.5 g/ 24 saat)

 • AECE 3111/6/2013

  Nefritik proteinri nedenleri

  Hafif glomerler hastalk Tblointerstisyel hastalk Akut tbler nekroz Hipertansiyon Kollajen-vaskler hastalk Bakteriyel endokardit Multipl miyeloma

 • AECE 3211/6/2013

  Nefrotik proteinri nedenleri

  Primer glomerlopatiMDHMembranz GN FSGS IgA nefropatiMPGN

  Sekonder glomerlopati APSGNMalignite lalar (altn, NSAID,

  eroin, penisilamin) Enfeksiyonlar (HIV;

  hepatit A, B, C) Refl nefropatiObezite

 • AECE 3311/6/2013

  Proteinri- laboratuvar tetkikler

  Proteinrinin arl drar mikroskopi: eritrosit silendiri, dismorfik eritrosit

  glomerl hastalLkosit silendiri: glomerler veya interstisyel

  hastalkOval ya cisimcikleri: nefrotik proteinride

 • AECE 3411/6/2013

  Proteinri- laboratuvar

  Kan testleri: Serum Cr, biyokimya profili, tam kan saym

  mmun sistem testleri: ANA, cANCA, pANCA, kompleman dzeyi, ESH .. SLE, Wegener, Good-Pasture

  Enfeksiyon aratrma: HIV, hepatitler drar protein immun-elektroforezi: multiple

  miyeloma phesinde

 • AECE 3511/6/2013

  Bbrek USG ve biyopsi

  USG yapsal anomalileri ekarte etmek iinBbrek byklk ve ekli drar yolu tkankl

  Renal biyopsi: kk skarl bbrekte yararsz ve kanama

  riskiTek bbrekte kontrendike

 • AECE 3611/6/2013

  ZET

  drar albumini, glomerler permeabilite belirtecidir

  RBP, tbl protein reabsorpsiyonunun en pratik lsdr

  NAG, proksimal tbl nekrozunun en iyi iaretidir

 • AECE 3711/6/2013

 • AECE 3811/6/2013