of 17 /17
PETO (JEDANAESTO) SAVJETOVANJE HRVATSKOG OGRANKA MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE Osijek, 15. ─ 18. svibnja 2016. UVOĐENJE AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA NA TRANSFORMATORU SN/SN KAO TEHNIČKO RJEŠENJE STVARANJA UVJETA U MREŽI ZA PRIKLJUČENJE ELEKTRANE Roko Ivković, mag.ing.el. HEP-ODS d.o.o., Sektor za tehničke poslove

UVOĐENJE AUTOMATSKE REGULACIJE

  • Author
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UVOĐENJE AUTOMATSKE REGULACIJE

Slide 1UVOENJE AUTOMATSKE REGULACIJE
MREI ZA PRIKLJUENJE ELEKTRANE
PETO (JEDANAESTO) SAVJETOVANJE
UVOENJE AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA NA TRANSFORMATORU SN/SN KAO TEHNIKO RJEŠENJE STVARANJA UVJETA U MREI ZA PRIKLJUENJE ELEKTRANE
Roko Ivkovi, mag. ing. el.
Uvod
• automatska regulacija napona – TS 110/x kV
• runa regulacija napona – TS 35/10 kV, TS 10(20)/0,4 kV
VN mrea
UVOENJE AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA NA TRANSFORMATORU SN/SN KAO TEHNIKO RJEŠENJE STVARANJA UVJETA U MREI ZA PRIKLJUENJE ELEKTRANE
Roko Ivkovi, mag. ing. el.
Uvod
• distribucijska mrea se napaja iz dva smjera:
- iz smjera napojne trafostanice
G
UVOENJE AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA NA TRANSFORMATORU SN/SN KAO TEHNIKO RJEŠENJE STVARANJA UVJETA U MREI ZA PRIKLJUENJE ELEKTRANE
Roko Ivkovi, mag. ing. el.
Model distribucijske mree • model distribucijske mree sa stvarnim okolnostim u mrei HEP-ODS-a
• analizira se mogunost prikljuenja elektrana (E1,E2) u 10 kV izvode TS 11
(Izvod B i Izvod D)
VN mrea
35 kV 10 kV
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
O p
te re
e n
PETO (JEDANAESTO) SAVJETOVANJE
UVOENJE AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA NA TRANSFORMATORU SN/SN KAO TEHNIKO RJEŠENJE STVARANJA UVJETA U MREI ZA PRIKLJUENJE ELEKTRANE
Roko Ivkovi, mag. ing. el.
Analiza mree prije prikljuenja elektrana
• analizira se dva granina sluaja u sustavu:
1a) Maksimalno optereenje bez proizvodnje (max. potrošnja kupaca u12h)
1b) Minimalno optereenje bez proizvodnje (min. potrošnja kupaca u 3h)
• najvei pad napona na 10 kV izvodu A – oko 11%Un
• ukupna duljina 10 kV izvoda A - 14,65 km
PETO (JEDANAESTO) SAVJETOVANJE
UVOENJE AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA NA TRANSFORMATORU SN/SN KAO TEHNIKO RJEŠENJE STVARANJA UVJETA U MREI ZA PRIKLJUENJE ELEKTRANE
Roko Ivkovi, mag. ing. el.
Analiza mree prije prikljuenja elektrana
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
VN SN
VN mrea
TS21 TS21
UVOENJE AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA NA TRANSFORMATORU SN/SN KAO TEHNIKO RJEŠENJE STVARANJA UVJETA U MREI ZA PRIKLJUENJE ELEKTRANE
Roko Ivkovi, mag. ing. el.
Analiza mree nakon prikljuenja elektrane E1
• Prikljuenje elektrane E1 sa prikljunom snagom u smjeru proizvodnje 1000
kW i u smjeru potrošnje 100 kW.
• Elektrana se prikljuuje na 10 kV izvod B na 8,43 km elektrine udaljenosti
od napojne TS11 35/10 kV.
• S obzirom na mogunost pojave ekstremnih napona (nedopušteno niskih ili
previsokih napona), analiziraju se tri granina sluaja:
2a) Maksimalna potrošnja kupaca dok elektrana preuzima radnu snagu
100 kW iz mree uz cosφ=0,95(ind.)
2b) Minimalna potrošnja kupaca dok elektrana predaje radnu snagu 1000
kW u mreu uz cosφ= 1
2c) Minimalna potrošnja kupaca dok elektrana predaje radnu snagu 1000
kW u mreu uz cosφ= 0,85(ind.)
PETO (JEDANAESTO) SAVJETOVANJE
UVOENJE AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA NA TRANSFORMATORU SN/SN KAO TEHNIKO RJEŠENJE STVARANJA UVJETA U MREI ZA PRIKLJUENJE ELEKTRANE
Roko Ivkovi, mag. ing. el.
Analiza mree nakon prikljuenja elektrane E1
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
TS11 TS11_2
G
SP1
UVOENJE AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA NA TRANSFORMATORU SN/SN KAO TEHNIKO RJEŠENJE STVARANJA UVJETA U MREI ZA PRIKLJUENJE ELEKTRANE
Roko Ivkovi, mag. ing. el.
Analiza mree nakon prikljuenja elektrane E2
• Prikljuenje elektrane E2 nakon prikljuenja elektrane E1 sa prikljunom
snagom u smjeru proizvodnje 2500 kW i u smjeru potrošnje 200 kW
• Elektrana se prikljuuje na 10 kV izvod D na 13,39 km elektrine udaljenosti
od napojne TS11 35/10 kV.
• S obzirom na mogunost pojave ekstremnih napona (nedopušteno niskih ili
previsokih napona), analiziraju se dva granina sluaja:
3a) Maksimalna potrošnja kupaca dok elektrana preuzima radnu snagu
200 kW iz mree uz cosφ=0,95(ind.)
3b) Minimalna potrošnja kupaca dok elektrana predaje radnu snagu 2500
kW u mreu uz cosφ= 1
PETO (JEDANAESTO) SAVJETOVANJE
UVOENJE AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA NA TRANSFORMATORU SN/SN KAO TEHNIKO RJEŠENJE STVARANJA UVJETA U MREI ZA PRIKLJUENJE ELEKTRANE
Roko Ivkovi, mag. ing. el.
Analiza mree nakon prikljuenja elektrane E2
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
G
SP1
UVOENJE AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA NA TRANSFORMATORU SN/SN KAO TEHNIKO RJEŠENJE STVARANJA UVJETA U MREI ZA PRIKLJUENJE ELEKTRANE
Roko Ivkovi, mag. ing. el.
Uvoenja automatske regulacije napona na
transformatoru 35/10 kV
• nakon prikljuenja elektrane E2 u razmatranoj mrei se za sluaj
minimalne potrošnje javlja napon od 111,8%Un što je iznad
dopuštenog raspona od 110%Un, pa je za prikljuenje elektrane E2
potrebno stvoriti tehnike uvjete u mrei
• uobiajna tehnika rješenja (poveanje presjeka voda, prelazak
lokalne mree s 10 kV na 20 kV) za stvaranje uvjeta u mrei za
prikljuenje elektrane E2 nisu djelotvorna/optimalna, pa se razmatra
uvoenje automatske regulacije napona na transformatorima 35/10
kV u TS11
• automatske regulacije napona:
- sa usmjerenom strujno-zavisnom regulacijom napona
(kompaundacijska krivulja regulatora)
PETO (JEDANAESTO) SAVJETOVANJE
UVOENJE AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA NA TRANSFORMATORU SN/SN KAO TEHNIKO RJEŠENJE STVARANJA UVJETA U MREI ZA PRIKLJUENJE ELEKTRANE
Roko Ivkovi, mag. ing. el.
Kompaundacijska krivulja regulatora napona
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
U /U
UVOENJE AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA NA TRANSFORMATORU SN/SN KAO TEHNIKO RJEŠENJE STVARANJA UVJETA U MREI ZA PRIKLJUENJE ELEKTRANE
Roko Ivkovi, mag. ing. el.
Uvoenja automatske regulacije napona na
transformatoru 35/10 kV
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
TS11_2 N1 D1 SP2 N3 N2 D6 D7 D5 D8 N5 D2 D3
U /U
PETO (JEDANAESTO) SAVJETOVANJE
UVOENJE AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA NA TRANSFORMATORU SN/SN KAO TEHNIKO RJEŠENJE STVARANJA UVJETA U MREI ZA PRIKLJUENJE ELEKTRANE
Roko Ivkovi, mag. ing. el.
Uvoenja automatske regulacije napona na
transformatoru 35/10 kV
0
2
4
6
8
10
12
14
16
N1 D1 SP2 N3 N2 D6 D7 D5 D8 N5 D2 D3
Δ U
PETO (JEDANAESTO) SAVJETOVANJE
UVOENJE AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA NA TRANSFORMATORU SN/SN KAO TEHNIKO RJEŠENJE STVARANJA UVJETA U MREI ZA PRIKLJUENJE ELEKTRANE
Roko Ivkovi, mag. ing. el.
Zakljuak
regulacija napona na suelju prijenosne i distribucijske mree više nije
dostatan za odravanje napona unutar propisanih granica u dubini
distribucijske mree
(SN/SN) omoguuje se prikljuenje novih elektrana uz odravanje napona
unutar propisanih granica
regulira napon u distribucijskoj mrei s distribuiranim izvorima
• djelotvornost automatske regulacije napona na transformatoru 35/10 kV je
upitna u trafopodrujima gdje je znatna razlika u karakteru naponskih profila
podreenih 10 kV izvoda
• daljnjom integracijom elektrana u distribucijsku mreu problematika
regulacije napona unutar propisanih granica u SN i NN mrei e postati sve
izraenija
PETO (JEDANAESTO) SAVJETOVANJE
UVOENJE AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA NA TRANSFORMATORU SN/SN KAO TEHNIKO RJEŠENJE STVARANJA UVJETA U MREI ZA PRIKLJUENJE ELEKTRANE
Roko Ivkovi, mag. ing. el.
Pitanja za raspravu:
• Transformator 35(20)/10(20) kV, da li je gdje u upotrebi i da li je u
fazi izrade / narudbe ?
35(20)/10(20) kV.
Transformatora 35(20)/10(20) kV trenutno nije u fazi izrade/narube,
ali do 2/2016 godine je izdano 15 PEES za prikljuak proizvoaa u
kojima se za stvaranje tehnikih uvjeta u mrei uvjetuje automatska
regulacija napona u 17 postojeih TS 35/10 kV (34 transformatora), pa
u narednom razdoblju postoji mogunost narube transformatora
35(20)/10(20) kV.
UVOENJE AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA NA TRANSFORMATORU SN/SN KAO TEHNIKO RJEŠENJE STVARANJA UVJETA U MREI ZA PRIKLJUENJE ELEKTRANE
Roko Ivkovi, mag. ing. el.
Pitanja za raspravu:
• Da li je u pogonu i da li je ODS naruio koji transformator SN/SN s
automatskom regulacijom ili SZ regulacijom ?
ODG:
U mrei HEP-ODS-a (Elektra Zagreb) trenutno su u pogonu dva
transformatora 35/10 kV (6,3 MVA) s automatskom regulacijom napona
(±12*1,5 %).
HEP-ODS je za potrebe prikljuka proizvoaa u fazi narube 8
transformatora 35/10(20) kV s automatskom regulacijom napona. Od
toga su 6 transformatora nazivne snage 4 MVA, a 2 transformatora
nazivne snage 2,5 MVA.
30/10(20) kV (16 MVA) s automatskom regulacijom napona za potrebe
regulacije napon u postojeoj mrei gdje nema prikljuenih elektrana