of 94 /94

UVOD - ucg.ac.me › skladiste › blog_1230 › objava_47563 › fajlovi › … · Osnovi urbanizma / Fundamentals of urbanism ANA RADOVANOVIĆ, MEDINA ĆATOVIĆ _ urbanistički

 • Upload
  others

 • View
  7

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of UVOD - ucg.ac.me › skladiste › blog_1230 › objava_47563 › fajlovi › … · Osnovi...

 • UVOD

  U godini globalne proslave 100-godišnjice od osnivanja jedne od najznačajnijih i najuticajnijih škola umjetnosti, dizajna i arhitekture, internacionalne škole Bauhaus (1919 – 2019), Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore, u saradnji sa Ambasadom Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori i Glavnim gradom, obilježava ovaj jubilej, primarno, kroz interpretaciju studentskih aktivnosti u javnim prostorima Podgorice. Prvi dio aktivnosti se odnosi na direktnu eksplikaciju tipičnih elemenata konceptualne i praktične produkcije iz vremena Bauhausa, u formi infografičkog banera koji je specijalno dizajniran za ovu priliku i instalaciju upotrebnog predmeta-stolice na Trgu nezavisnosti u Podgorici. Drugi dio aktivnosti se odnosi na izložbu i katalog studentskih radova, koji su nastali kroz nastavni proces na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, u prethodne dvije studijske godine i izloženi su u JU Muzeji i galerije Podgorice.Infografički baner, dimenzija 5,5x6.5m, čiji je dizajn inspirisan prepoznatljivim elementima grafičkog oblikovanja

  iz doba Bauhaus-a, postavljen je na frontalnoj fasadi narodne biblioteke Radoslav Ljumović u centru Podgorice. Model stolice “Armchair”, arhitekte i dizajnera mađarskog porijekla Marsela Brojera (Marcel Breuer, 1902-1981), jednog od prvih studenata i mladih predavača na Bauhausu, a kasnije profesora na Harvardu (USA, 1938-1945) napravljen je u dimenzijama 2,5 puta većim od originala koji je, u ranoj fazi Bauhaus produkcije 1922. godine prvi put izrađen u radionicama u Weimar-u.Izložbu studentskih radova obuhvata 37 arhitektonskih i urbanističkih rješenja na različite istraživačke teme, a detaljnije su prezentovani u nastavku izložbenog kataloga.Dekan Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, prof.dr Svetislav G. Popović, zahvalan je svim učesnicima u procesu realizacije aktivnosti povodom obilježavanja stododišnjice od osnivanja škole Bauhaus, uz posebnu zahvalanost Ambasadi Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori na kontinuiranoj uspješnoj i produktivnoj saradnji.

  Prof. dr. Svetislav G. Popovićdoc. dr. Svetlana K. Perović

  22

 • INTRODUCTION

  In the year of the global celebration of the 100th anniversary of the founding of one of the most important and influential schools of art, design and architecture, the Bauhaus school (1919 - 2019), Faculty of Architecture at the University of Montenegro, in cooperation with the Embassy of the Federal Republic of Germany in Montenegro and the Montenegrin capital, marks this anniversary, primarily through the interpretation of student activities in public spaces in Podgorica.The first part of the activity relates to the direct exposition of typical elements of conceptual and practical production from the Bauhaus period, in the form of an infographic baner that is specially designed for this occasion and the installation of a usable object – chair, in the Independence Square in Podgorica. The second part of the activity relates to the exhibition and catalogue of student works, which were created through the teaching process at the Faculty of Architecture in Podgorica, in the previous two academic years and they are exhibited in the Public Institution Museums and Galleries of Podgorica.Infographics baner, measuring 5,5x6.5m, whose design was inspired by recognizable elements of graphic design

  from the Bauhaus period, was placed on the front facade of the national library Radosav Ljumovic in the centre of Podgorica.“Armchair” model by architect and designer of Hungarian descent Marcel Breuer (1902-1981), one of the first students and young lecturers at Bauhaus, and later professor at Harvard (USA, 1938-1945), was made in dimensions 2,5 times larger than the original, which, in the early stage of Bauhaus production, in 1922, was first made in workshops in Weimar. The exhibition of student works includes 37 architectural and urban solutions on various research themes, and they are presented in more detail below in the exhibition catalogue.The Dean of the Faculty of Architecture in Podgorica, Prof. Dr. Svetislav G. Popović, is grateful to all participants in the process of realization of the activities related to the celebration of the centenary of the founding of the Bauhaus School, with the special appreciation extended to the Embassy of the Federal Republic of Germany in Montenegro for continuous successful and productive cooperation.

  Prevela na engleski / Translated to English by MSc Milica Maraš

  3

 • 44

 • STUDENTSKI PROJEKTI / STUDENT PROJECTS 2016-2018.

  IZLOŽBENI POSTERI/ EXHIBITION POSTERS

  priprema / preparationstudenti-autori i saradnici / students-authors & teaching assistants

  korektura / correctionMSc Sanja Paunović Žarić

  MSc Marija ĆaćićMSc Irena Rajković

  5

 • 66

 • predmet/course:Arhitektonska grafika / Architectural graphics

  MILICA DODEROVIĆ _ Glass house, Arijeta Feka _ gropius house,DIVNA STANOVIĆ _ Gropius house (plakati / handmaden posters)

  profesor/professor:Veljko Radulović, PhDsaradnici u nastavi/teaching assistants: MSc Ema Alihodžić Jašarović, MSc Marija Bojović

  7

 • 88

 • predmet/course:Digitalne metode u arhitekturi / Digital metods in architecture

  GENERACIJA 2016/2017 I 2017/18 / GENERATION 2016/17 AND 2017/18

  profesor/professor:Slavica Stamatović Vučković, PhDsaradnici u nastavi/teaching assistants: MSc Ema Alihodžić Jašarović, MSc Marija Bojović

  9

 • Bojana Krivokapić

  Filip Nišavić Medina Ćatović Sara Stojkanović Kristina Pajović Marija Šćepanović Mirjana Ardalić Sergej Minjić

  Tijana Hajtnik Nikolina Sekulović Duška Vlaović Dea Đebrić Bojana Čanović

  Stefan Rabrenović Tijana Đurović Filip Radojević Jelema Petrović

  Petar Drašković

  Jovan Balandžić Nikola Slavković

  1010

 • Bojana Krivokapić

  Filip Nišavić Medina Ćatović Sara Stojkanović Kristina Pajović Marija Šćepanović Mirjana Ardalić Sergej Minjić

  Tijana Hajtnik Nikolina Sekulović Duška Vlaović Dea Đebrić Bojana Čanović

  Stefan Rabrenović Tijana Đurović Filip Radojević Jelema Petrović

  Petar Drašković

  Jovan Balandžić Nikola Slavković

  Bojana Krivokapić

  Filip Nišavić Medina Ćatović Sara Stojkanović Kristina Pajović Marija Šćepanović Mirjana Ardalić Sergej Minjić

  Tijana Hajtnik Nikolina Sekulović Duška Vlaović Dea Đebrić Bojana Čanović

  Stefan Rabrenović Tijana Đurović Filip Radojević Jelema Petrović

  Petar Drašković

  Jovan Balandžić Nikola Slavković

  predmet/course:Osnovi projektovanja 1 / Fundamentals of architectural design 1

  Dizajn i izrada upotrebnog predmeta - lampa/ Design and development of the house lamp

  profesor/professor:Dragan Komatina, PhDsaradnici u nastavi/teaching assistants: MSc Ema Alihodžić Jašarović,MSc Marija Bojović, MSc Irena Rajković, MSc Marija Ćaćić

  11

 • 1212

 • predmet/course:Osnovi urbanizma / Fundamentals of urbanism

  ANA RADOVANOVIĆ, MEDINA ĆATOVIĆ _ urbanistički projekat Sadine/ Urban planning project of Sadine

  profesor/professor:Svetislav G. Popović, PhDsaradnik u nastavi/teaching assistant: MSc Jelena Bajić Šestović

  13

 • 1414

 • predmet/course:Osnovi urbanističkog projektovanja 2 / Fundamentals of urban design 2

  NAĐA MILAŠ _ Idejno uređenje urbanog bloka/ Urban renewal of city block

  profesor/professor:Svetislav G. Popović, PhDsaradnik u nastavi/teaching assistant: MSc Sanja Savić

  15

 • 1616

 • predmet/course:Teorija arhitekture / Theory of architecture

  OLIVERA MIRKOVIĆ _ Apstraktna forma/ Abstract form

  profesor/professor:Rifat Alihodžić, PhDsaradnik u nastavi/teaching assistant: MSc Aleksandar Ašanin

  17

 • Predmet: SINTEZNI PROJEKAT II Student: MIA NIKČEVIĆ Tema: OSNOVNA ŠKOLA Predmetni profesor: prof. dr. Svetislav G. Popović / Saradnik/ci u nastavi: Msc Sanja Vlahović

  1818

 • Predmet: SINTEZNI PROJEKAT II Student: MIA NIKČEVIĆ Tema: OSNOVNA ŠKOLA Predmetni profesor: prof. dr. Svetislav G. Popović / Saradnik/ci u nastavi: Msc Sanja Vlahović

  predmet/course:Sintezni projekat 2 (školski i predškolski objekti) / Studio project 2 (school and preschool facilities)

  MIA NIKČEVIĆ _ Osnovna škola/ Primary school design

  profesor/professor:Svetislav G. Popović, PhDsaradnik u nastavi/teaching assistant: MSc Sanja Savić

  19

 • 2020

 • predmet/course:Sintezni projekat 2 (turističko-ugostiteljski objekti) / Studio project 2 (touristic and hospitality facilities)

  ANA RADOVANOVIĆ _ Gradski hotel u Podgorici, Crna Gora/ City hotel in Podgorica, Montenegro

  profesor/professor:Goran Radović, PhDsaradnici u nastavi/teaching assistants: MSc Sanja Paunović Žarić, MSc Marija Bojović

  21

 • 2222

 • predmet/course:Sintezni projekat 2 (turističko-ugostiteljski objekti) / Studio project 2 (touristic and hospitality facilities)

  MIRKO POPOVIĆ _ Gradski hotel u Podgorici, Crna Gora/ City hotel in Podgorica, Montenegro

  profesor/professor:Goran Radović, PhDsaradnici u nastavi/teaching assistants: MSc Sanja Paunović Žarić, MSc Marija Bojović

  23

 • 2424

 • predmet/course:Sintezni projekat 1 (kolektivno stanovanje) / Studio project 1 (residential housing)

  MEDINA ĆATOVIĆ _ Stambena zgrada u Podgorici, Crna Gora/ Residential building in Podgorica, Montenegro

  profesor/professor:Rifat Alihodžić, PhDsaradnik u nastavi/teaching assistant: MSc Sanja Paunović Žarić

  25

 • 2626

 • predmet/course:Urbane funkcije i strukture / Urban functions and structures

  MEDINA ĆATOVIĆ _ Povezan/ Connected

  profesor/professor:Svetlana K. Perović, PhDsaradnik u nastavi/teaching assistant: MSc Sanja Savić

  27

 • 2828

 • predmet/course:Pejzažna arhitektura / Landscape architecture

  FILIP RADOJEVIĆ, VLADIMIR LUTOVAC _ uređenje univerzitetskog kampusa/ University campus landscape design

  profesor/professor:Svetlana K. Perović, PhDsaradnik u nastavi/teaching assistant: MSc Nevena Mašanović

  29

 • 3030

 • predmet/course:Sintezni projekat 3 (privredni objekti) / Studio project 3 (industrial facilities)

  OBRAD TOMIĆ _ Vinarija u Podgorici, Crna Gora/ Winery in Podgorica, Montenegro

  profesor/professor:Goran Radović, PhDsaradnici u nastavi/teaching assistants: MSc Marija Bojović, MSc Jelena Bajić Šestović

  31

 • 3232

 • predmet/course:Enterijer 1 / Interior design 1

  DANILO BULATOVIĆ _ Komparacicja crnogorskog i enterijer Alvara Alta/ Alvar Alto vs. Montenegrian interior design

  profesor/professor:Veljko Radulović, PhDsaradnici u nastavi/teaching assistants: MSc Ema Alihodžić Jašarović, MSc Slađana Lazarević

  33

 • 3434

 • predmet/course:Sintezni projekat / Studio project 4

  MILOŠ POPOVIĆ _ Sportski centar u Podgorici, Crna Gora/ Sports center in Podgorica, Montenegro

  profesor/professor:Rifat Alihodžić, PhD, Prof. Slavica Stamatović Vučković, PhDsaradnik u nastavi/teaching assistant: MSc Sanja Paunović Žarić

  35

 • section

  ground floor floor level -1

  COMPLEX OF THE NATIONAL THEATER AND MUSEUM, KASARNA MORAČA

  Gorica

  rijeka Morača

  model - connection of the complex with the Gorica hill

  3636

 • section

  ground floor floor level -1

  COMPLEX OF THE NATIONAL THEATER AND MUSEUM, KASARNA MORAČA

  Gorica

  rijeka Morača

  model - connection of the complex with the Gorica hill

  section

  ground floor floor level -1

  COMPLEX OF THE NATIONAL THEATER AND MUSEUM, KASARNA MORAČA

  Gorica

  rijeka Morača

  model - connection of the complex with the Gorica hill

  predmet/course:Sintezni projekat 4 / Studio project 4

  ĐORĐE DODEROVIĆ _ Muzej u Podgorici, Crna Gora/ Museum in Podgorica, Montenegro

  profesor/professor:Rifat Alihodžić, PhD & Prof. Slavica Stamatović Vučković, PhDsaradnik u nastavi/teaching assistant: MSc Nevena Mašanović

  37

 • 3838

 • predmet/course:Sintezni projekat 5 (zdravstveni objekti) / Studio project 5 (healthcare facilities)

  MATIJA VUJISIĆ _ Centar za slijepe , Kolašin, Crna Gora / CenterFor the blind & visually impaired, Kolasin, Montenegro

  profesor/professor:Dragan Komatina, PhDsaradnici u nastavi/teaching assistants: MSc Ema Alihodžić Jašarović, MSc Godrana Rovčanin

  39

 • groud floor plan

  first floor plan

  underground floor plan south elevation

  north elevation

  section a - a

  4040

 • groud floor plan

  first floor plan

  underground floor plan south elevation

  north elevation

  section a - a

  predmet/course:Sintezni projekat 5 (zdravstveni objekti) / Studio project 5 (healthcare facilities)

  SANJA SEKULOVIĆ _ Centar za autizam u Podgorici, Crna Gora/ Center for autism in Podgorica, Montenegro

  profesor/professor:Dragan Komatina, PhDsaradnici u nastavi/teaching assistants: MSc Ema Alihodžić Jašarović, MsC Godrana Rovčanin

  41

 • 4242

 • predmet/course:Enterijer 2 / Interior design 2

  BOJANA BOBIČIĆ _ Enterijer obućarske radnje, Kotor (stari grad)/ Shoes shop interior design, Kotor (old town)

  profesor/professor:Veljko Radulović, PhDsaradnici u nastavi/teaching assistants: MSc Sanja Paunović Žarić, MSc Ivana Aćimić

  43

 • 4444

 • predmet/course:Enterijer 2 / Interior design 2

  MATIJA VUJISIĆ _ Enterijer automehaničarske radnje/ Interior design of car repair shop

  profesor/professor:Veljko Radulović, PhDsaradnici u nastavi/teaching assistants: MSc Ema Alihodžić Jašarović, Mr Marija Bojović

  45

 • 4646

 • predmet/course:Sintezni urbanistički projekat 1 / Synthesis urban design 1

  JOVANA JUŠKOVIĆ, NINA SIMOVIĆ _ Urbana revitalizacija Ulice Balšića/ Urban revitalization of Balšića street

  profesor/professor:Svetlana K. Perović, PhDsaradnici u nastavi/teaching assistants: MSc Sanja Savić, MSc Jelena Bajić Šestović

  47

 • situacija_

  fasade_

  osnova prizemlja_D20 osnova prizemlja_D38situacija_

  fasade_

  osnova prizemlja_D20 osnova prizemlja_D38

  situacija_

  fasade_

  osnova prizemlja_D20 osnova prizemlja_D38situacija_

  fasade_

  osnova prizemlja_D20 osnova prizemlja_D38

  4848

 • situacija_

  fasade_

  osnova prizemlja_D20 osnova prizemlja_D38

  predmet/course:Zaštita i revtalizacija graditeljskog nasljeđa / Revitalization and protection of architectural heritage

  N. VUKOVIĆ, I. DAMJANOVIĆ, Đ. DODEROVIĆ, B. RABRENOVIĆ, V. RADOVIĆ_ Revitalizacija sela Godinje / Reavitalization of Godinje village

  profesor/professor:Ilija Lalošević, PhDsaradnici u nastavi/teaching assistants: MSc Irena Rajković, MSc Aleksandar Ašanin

  49

 • Finski arhitekta i dizajner Alvar Alto je jedan od najpoznatijih predstavnika kritičkog regionalizma. Rođen 1898. godine, bio je pod brojnim uticajima različitih stilova što mu je omogućilo da razvije novi, sebi svojstven stil u arhitekturi. Ujedinio je teh-nološka dostignuća moderne i funkcionalizma sa skandinavskim odnosom sa prirodom i prirodnim materijalima i tako postao jedna od najuticajnijih osoba u istoriji arhitekture. Alto koristi prirodu i sprecifičan odnos svojih objekata sa njom da bi stvorio što humanije uslove za čovjeka kojem su namijenjeni. To je ostvarivao na različite načine: orjentacijom objekata, njihovom formom,formom, funkcionalnom organizacijom i adekvatnim prirodnim osvjetljavanjem unutrašnjeg prostora. U nekim djelima se vrlo lako mogu prepoznati te težnje.

  Jedna od glavnih tema kojima se Alto bavio tokom karijere je prirodna osvijetljenost prostora i kontakt sa prirodnim okružen-jem. Zavisno od vrste objekta i u skladu sa njegovim funkcionalnim zahtjevima na različite načine propušta sunčevu svjetlost u prostor. Posebno zanimljiva rješenja se vide kod objekata koji zahtijevaju indirektnu ravnomjernu svjetlost, kakvi su muzeji, biblioteke, crkve.

  5050

 • Finski arhitekta i dizajner Alvar Alto je jedan od najpoznatijih predstavnika kritičkog regionalizma. Rođen 1898. godine, bio je pod brojnim uticajima različitih stilova što mu je omogućilo da razvije novi, sebi svojstven stil u arhitekturi. Ujedinio je teh-nološka dostignuća moderne i funkcionalizma sa skandinavskim odnosom sa prirodom i prirodnim materijalima i tako postao jedna od najuticajnijih osoba u istoriji arhitekture. Alto koristi prirodu i sprecifičan odnos svojih objekata sa njom da bi stvorio što humanije uslove za čovjeka kojem su namijenjeni. To je ostvarivao na različite načine: orjentacijom objekata, njihovom formom,formom, funkcionalnom organizacijom i adekvatnim prirodnim osvjetljavanjem unutrašnjeg prostora. U nekim djelima se vrlo lako mogu prepoznati te težnje.

  Jedna od glavnih tema kojima se Alto bavio tokom karijere je prirodna osvijetljenost prostora i kontakt sa prirodnim okružen-jem. Zavisno od vrste objekta i u skladu sa njegovim funkcionalnim zahtjevima na različite načine propušta sunčevu svjetlost u prostor. Posebno zanimljiva rješenja se vide kod objekata koji zahtijevaju indirektnu ravnomjernu svjetlost, kakvi su muzeji, biblioteke, crkve.

  predmet/course:Bioklimatska arhitektura / Bioclimatic architecture

  NIKOLINA PRAŠČEVIĆ _ Principi bioklimatske arhitekture u djelima AlvaraAlta / Principles of bioclimatic architecture in the works of Alvar Alto

  profesor/professor:Dušan Vuksanović, PhD

  51

 • 5252

 • predmet/course:Urbana obnova / Urban renewal

  MILICA PURIĆ, EJLA GRUDA _ Urbana obnova bloka Kruševac/ Urban renewal of Kruševac block

  profesor/professor:Svetislav G. Popović, PhDsaradnici u nastavi/teaching assistants: MSc Jelena Bajić Šestović, MSc Sanja Savić

  53

 • 5454

 • predmet/course:Urbana obnova / Urban renewal

  JOVANA JUŠKOVIĆ, MARIJA PETRIČEVIĆ, IVANA KAPETANOVIĆ,MARINA DUBLJANIĆ, OGNJEN BIJELICA _ Urbana obnova Orje Luke/ Urban renewal of Orja Luka

  profesor/professor:Svetislav G. Popović, PhDsaradnici u nastavi/teaching assistants: MSc Jelena Bajić Šestović, MSc Sanja Vlahović

  55

 • 5656

 • predmet/course:Sintezni urbanistički projekat 2 (završni rad) / Synthesis urban design 2 (final exam)

  BOJANA CEROVIĆ _ Kreativna spojnica mjesta i doživljaja/ Creative connection of place and expirience, Podgorica

  profesor/professor:Svetlana K. Perović, PhDsaradnici u nastavi/teaching assistants: MSc Sanja Savić, MSc Jelena Bajić Šestović

  57

 • 5858

 • predmet/course:Sintezni urbanistički projekat 2 (završmi rad) / Synthesis urban design 2 (final exam)

  BOJANA RASPOPOVIĆ _ Gradske praznine i kolektivna memorija/ Urban void and collective memory, Budva

  profesor/professor:Svetlana K. Perović, PhDsaradnik u nastavi/teaching assistant: MSc Jelena Bajić Šestović

  59

 • 6060

 • predmet/course:Sintezni urbanistički projekat 2 (završni ispit) / Synthesis urban design 2 (final exam)

  NINA SIMOVIĆ _ Urbanističko-arhitektonsko rješenje obalnog područja Bijele/ Urban & architectural design of Bijela’s coast

  profesor/professor:Svetislav G. Popović, PhDsaradnik u nastavi/teaching assistant: MSc Sanja Savić

  61

 • 6262

 • predmet/course:Sintezni urbanistički projekat 2 (završni ispit) / Synthesis urban design 2 (final exam)

  VLADO JEGDIĆ _ Urbanističko-arhitektonsko rješenje obale Iva Novakovića/ Urban & architectural design of coast Ivo Novaković

  profesor/professor:Svetislav G. Popović, PhDsaradnici u nastavi/teaching assistant: MSc Sanja Savić

  63

 • 6464

 • predmet/course:Sintezni projekat 6 (završni rad) / Studio project 6 (final exam)

  NIKOLA MIĆANOVIĆ _ Željeznički terminal u Podgorici, Crna Gora/ Train terminal in Podgorica, Montenegro

  profesor/professor:Veljko Radulović, PhDsaradnik u nastavi/teaching assistant: MSc Sanja Paunović Žarić

  65

 • 6666

 • predmet/course:Sintezni projekat 6 (završni rad) / Studio project 6 (final exam)

  MILOŠ PERIŠIĆ _ kulturni centar u Podgorica, Crna Gora/ Centre for culture in Podgorica, Montenegro

  profesor/professor:Slavica Stamatović Vučković, PhDsaradnik u nastavi/teaching assistant: MSc Irena Rajković

  67

 • 6868

 • predmet/course:Sintezni projekat 6 (završni rad) / Studio project 6 (final exam)

  JOVANA VUKIĆEVIĆ _ Društveni centar u Nikšiću, Crna Gora/ Community center in Niksic, Montenegro

  profesor/professor:Slavica Stamatović Vučković, PhDsaradnik u nastavi/teaching assistant: MSc Irena Rajković

  69

 • 7070

 • predmet/course:Sintezni projekat 6 (završni rad) / Studio project 6 (final exam)

  ERSAN KULJIĆI _ Kompleks ekstremnih sportova, Kanjon Platija, Crna Gora/ Complex of extreme sports, Platije Canyon, Montenegro

  profesor/professor:Rifat Alihodžić, PhDsaradnik u nastavi/teaching assistant: MSc Aleksandar Ašanin

  71

 • 7272

 • predmet/course:Sintezni projekat 6 (završni rad) / Studio project 6 (final exam)

  ALEKSANDRA VUKOVIĆ _ Kulturno edukativni centar, Podgorica/ Center for culture & education, Podgorica

  profesor/professor:Rifat Alihodžić, PhDsaradnik u nastavi/teaching assistant: MSc Aleksandar Ašanin

  73

 • 7474

 • predmet/course:Sintezni projekat 6 (završni rad) / Studio project 6 (final exam)

  JELICA BABIĆ _ Duhovni centar, Crna Gora/ Spiritual centar, Montenegro

  profesor/professor:Dušan Vuksanović, PhD

  75

 • 7676

 • predmet/course:Sintezni projekat 6 (završni rad) / Studio project 6 (final exam)

  DIJANA PEROVIĆ _ Primorski odmarališni hotel, Trsteno - Crna Gora/ Seaside hotel resort, Trsteno, Montenegro

  profesor/professor:Goran Radović, PhDsaradnik u nastavi/teaching assistant: MSc Marija Bojović

  77

 • 7878

 • predmet/course:Sintezni projekat 6 (završni rad) / Studio project 6 (final exam)

  JOVANA MILJANIĆ _Sportsko - turistički kompleks/ Sports and turist complex

  profesor/professor:Dragan Komatina, PhDsaradnik u nastavi/teaching assistant: MSc Ema Alihodžić Jašarović

  79

 • 8080

 • BAUHAUS INFOGRAFIČKI BANER | BAUHAUS STOLICABAUHAUS INFOGRAPHICS BANER & BAUHAUS CHAIR

  izrada i instalacia | dizajn & installation

  ORGANIZATORI /ORGANIZATORS

  Ursula Luise ROMMERSKIROHEN-HILBEETZ,

  Ambasada Savezne Republike Njemačke u Podgorici/ Embassy of Germany in Podgorica, Montenegro

  Prof.dr Svetislav G. Popović,

  Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore/ Faculty of Architecture in Podgorica of the University of Montenegro

  Ana Medigović,

  Sekretarijat za sport i kulturu Podgorica/ Secretariat for Culture and Sports of Podgorica

  mentori/mentors:

  Assist Prof. Dr. Svetlana K. PerovićAssit. Prof. Dr. Slavica Stamatović

  VučkovićProf. Dr. Veljko Radulović

  studenti/students:

  Danilo BulatovićBranko Rabrenović

  Miloš PetrovićAnja Pejović

  Ksenija Gomilovanović

  81

 • 100 GODINA BAUHAUS-A (1919 – 2019)

  Najpoznatija i najuticajnija škola primijenjenog dizajna i arhitekture Bauhaus (1919-1933), čiji je cilj bilo objedinjavanje umjetnosti i zanatstva u duhu Deutsche Werkbund-a, osnovana je u Weimar-u u Njemačkoj kao državna škola, spajanjem Akademije likovnih umjetnosti i Škole za umjetnost i zanat. Škola je djelovala u tri njemačka grada: Weimar-u (1919-1925), Dessau (1925-1932) i Berlinu (1932-1933) i to pod upravom tri direktora-arhitekte: osnivača škole Waltera Gropijus-a (1919 – 1927), Hannes Meyer-a (1927-1930) i Ludwig Mies van der Roha (1930-1933). Pod pritiskom Hitlerove social-demokratske partije, koja školu proglašava komunističkom, obskurnom i dekadentnom, zatvara se u Berlinu 1933. godine.Programski koncept škole je podrazumijevao direktno učešće studenata u svim fazama kreativnog i produktivnog procesa, koji se odvijao kroz radionice različitog tipa (drvo, metal, keramika, tekstil, grafika, štampa, fotografija, itd.). Veliki broj poznatih avangardnih umjetnika, dizajnera i arhitekata XX vijeka direktno ili indirektno učestvuje u radu Bauhaus-a: Lyonel Feininger, Johannes Itten, Oskar Schlemmer, Paul Klee, Georg Muhe, Josef Albers, Theo van Doesburg, Piet Mondrian, Vasilij Kandinsky, El Lissitzky, Herbert Bayer, Laszlo Moholy-Nagy, Naum Gabo, Marcel Breuer i dr. Djela profesora i studenata Bauhausa su svojim revolucionaranim estetskim, socijalnim i programskim karakterom snažno obilježila industrijski dizajn i arhitekturu XX vijeka. Bauhaus je simbol kosmopolitskog modernističkog esteticizma, internacionalizma i liberalizma na svim

  poljima umjetnosti, dizajna i arhitekture, zbog čega ne prestaje da inspiriše savremene umjetnike, dizajnere i arhitekte širom svijeta.*** Zgrade Bauhaus škole u Weimar-u i Dessau-u su pod zaštitom UNESCO-a od 1996. godine.

  100 JAHRE BAUHAUS (1919-2019)

  Die berühmteste und einflussreichste Schule des angewandten Designs und der Architektur - Bauhaus (1919-1933), deren Ziel die Integration von Kunst und Handwerk im Sinne des deutschen Werkbundes war, wurde in Weimar in Deutschland als eine staatliche Schule durch die Fusion der Akademie der bildenden Künste und der Hochschule der Künste und Handwerk gegründet. Die Schule war aktiv in drei deutschen Städten: Weimar (1919-1925), Dessau (1925-1932) und Berlin (1932-1933), unter der Leitung von drei Direktoren und Architekten: dem Schulgründer Walter Gropius (1919 - 1927), Hannes Meyer (1927-1930) und Ludwig Mies van der Rohe (1930-1933). Unter Druck von Hitlers nationalsozialistischem Regime wurde die Schule als kommunistisch, obskur und dekadent bezeichnet und schließlich geschlossen.Das programmatische Konzept der Schule sah eine direkte Beteiligung der Studierenden in allen Phasen des kreativen und produktiven Prozesses vor, die in Werkstätten verschiedener Art (Holz, Metall, Keramik, Textilien, Grafiken, Druckwesen, Fotografie, etc.) stattfanden. Eine große Anzahl von bekannten Avantgarde-Künstlern, Designern und Architekten des zwanzigsten Jahrhunderts haben direkt oder indirekt an der Arbeit des Bauhauses

  8282

 • teilgenommen: Lyonel Feininger, Johannes Itten, Oskar Schlemmer, Paul Klee, Georg Flies, Josef Albers, Theo van Does, Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, El Lissitzky, Herbert Bayer, Laszlo Moholy-Nagy, Naum Gabo, Marcel Breuer und andere. Die Arbeiten von Bauhaus-Professoren und Studierenden haben mit ihrem revolutionären ästhetischen, sozialen und programmatischen Charakter das Industriedesign und die Architektur des 20. Jahrhunderts stark beeinflusst.Das Bauhaus ist ein Symbol der kosmopolitischen Moderne - Ästhetizismus, Internationalität und Liberalismus in allen Bereichen der Kunst, in Design und Architektur. Aus diesem Grund hat das Bauhaus nie aufgehört, die zeitgenössischen Künstler, Designer und Architekten auf der ganzen Welt zu inspirieren.*** Die Gebäude der Bauhaus-Schule in Weimar und Dessau stehen seit 1996 unter UNESCO-Schutz.

  100 YEARS OF BAUHAUS (1919 - 2019)

  The most famous and most influential school of applied design and architecture Bauhaus (1919-1933) whose goal was to unify art and crafts in the spirit of Deutscher Werkbund, was founded in Weimar, Germany as a state school, by merging the College of Fine Arts and the School of Arts and Crafts. The school operated in three German cities: Weimar (1919-1925), Dessau (1925-1932) and Berlin (1932-1933), under the administration of three architects: the founders of the Walter Gropius School

  (1919-1927), Hannes Meyer (1927-1930) and Ludwig Mies van der Rohe (1930-1933). Under the pressure of Hitler’s social-democratic party, which declared the school communist, obscure and decadent, it was closed in Berlin in 1933.The program concept of the school implied the direct participation of students in all phases of the creative and productive process, which took place through workshops of different types (wood, metal, ceramics, textiles, graphics, printing, photography, etc.). A large number of famous avant-garde artists, designers and architects of the 20th century directly or indirectly took part in the work of Bauhaus: Lyonel Feininger, Johannes Itten, Oskar Schlemmer, Paul Klee, Georg Muhe, Josef Albers, Theo van Doesburg, Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, El Lissitzky, Herbert Bayer, Laszlo Moholy-Nagy, Naum Gabo, Marcel Breuer etc. The works of Bauhaus professors and students, with their revolutionary aesthetic, social and program character strongly marked the industrial design and architecture of the 20th century.Bauhaus is a symbol of cosmopolitan modernist aestheticism, internationalism and liberalism in all fields of art, design and architecture, and it does not cease to inspire contemporary artists, designers and architects around the world.*** The buildings of the Bauhaus School in Weimar and Dessau have been included in the UNESCO World Heritage list since 1996.

  Tekst pripremila / Text prepared by Assist. Prof. Dr. Slavica Stamatović VučkovićPrevela na njemački / Translated to German by Andrijana Đonović

  Prevela na engleski / Translated to English by Marija Lekić

  83

 • 8484

 • GSPublisherVersion 0.40.100.100

  7.5 12.5 100 12.5 7.5

  140

  20

  16

  92

  7.5

  7.5

  143

  20 100 20

  140

  20

  16

  92

  7.5

  7.5

  143

  110.5

  25

  7.5

  7.5 125 7.5

  20 100 20

  140

  117.5

  24

  7.5

  42.5

  25

  20

  236.5

  20 100 20

  140

  117.5

  24

  7.5

  42.5

  25

  20

  236.5 50 50

  20 100 20

  140

  82

  154.5

  236.5

  82

  154.5

  236.5

  20 100 20

  140

  50 50

  82

  20

  7.5

  7

  20

  55

  20

  25

  7.5 25 7.5 83 20

  143

  117.5

  24

  7.5

  87.5

  236.5

  7.5 7.5 92 16 20

  143

  82

  154.5

  236.5

  25

  2.5

  2.5

  2.5

  7.5

  20

  14.5

  20

  5

  7.5

  7.5 17.5

  7.5

  2.5

  2.5

  2.5

  Marcel Breuer Armchair 1922/1924Materials: stained oak and hand-woven woolDimensions: 94.6 x 55.9 x 57.2 cm, seat height 43.8 cm

  woodcanvas

  Armchair 1922/1924, Bauhaus, Weimar, GermanyMarcel Breuer (1902–1981)Original materials: stained oak and hand-woven woolOriginal dimensions: 94.6 x 55.9 x 57.2cm, seat height

  85

 • DETALJ

  OSNOVA POSTOLJA

  30

  105

  21

  205 5

  15

  FRONTALNI IZGLED

  KORPA ZA FLAJERE

  Marce

  l Breu

  er Arm

  chair 1

  922/1

  924

  bauhaus 100 bauhaus 100bauhaus 100

  8686

 • 87

 • WOO

  DCRA

  FT P

  ETRO

  VIĆ

  IN D

  ANILO

  VGRA

  D

  8888

 • RADI

  ONIC

  A PE

  TROV

  IĆ U

  DAN

  ILOVG

  RADU

  89

 • GIFT

  OF

  GERM

  AN E

  MBA

  SSY

  TO FA

  CULT

  Y OF

  AR

  CHIT

  ECTU

  RE: S

  EVEN

  ORI

  GINA

  L BAU

  HAUS

  POS

  TERS

  9090

 • POKL

  ON A

  MBA

  SADE

  NJE

  MAČ

  KE A

  RHIT

  EKTO

  NSKO

  M FA

  KULT

  ETU:

  SED

  AM O

  RIGI

  NALN

  IH B

  AUHA

  US P

  LAKA

  TA

  91