9
w w w . h a m k . f i Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän Sinikka Luokkanen Valmisteluryhmän pj 14.9.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän. Sinikka Luokkanen Valmisteluryhmän pj 14.9.2011. Lyhyt historia (1/2). - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän

w w w . h a m k . f i

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän

Sinikka Luokkanen

Valmisteluryhmän pj

14.9.2011

Page 2: Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän

w w w . h a m k . f i

Lyhyt historia (1/2)

• 15.2.2011 pidettiin Linnea2 (Voyager-kirjastojen yhteiset työryhmät) työryhmien workshop, jossa osallistuneet asiantuntijat toivoivat konsortion käynnistävät uuden kirjastojärjestelmän valinnan valmistelut mahdollisimman pian.

• Maaliskuussa ad hoc työryhmällä Tommi Jauhianen (Kansalliskirjasto), Mirja Iivonen (SYN), Vuokko Palonen (Linnea2) ja Sinikka Luokkanen (AMKIT) työstettiin AMKIT- ja Linnea2-konsortioille esitys, että ne perustaisivat valmisteluryhmän viemään asiaa eteenpäin ja että valmisteluun kutsuttaisiin mukaan myös YKN ja Erikoiskirjastojen neuvosto

• Huhtikuussa AMKIT- ja Linnea2 konsortioiden vuosikokouksissa molemmat konsortiot hyväksyivät esityksen ja nimesivät edustajansa valmisteluryhmään. Sen jälkeen kutsuttiin Erikoiskirjastoista ja YKN:sta edustajia. Valmisteluryhmän toimiaika määriteltiin elokuun 2012 loppuun.

Page 3: Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän

w w w . h a m k . f i

Lyhyt historia (2/2)

• Kesäkuussa (15.6.) pidettiin valmisteluryhmän ensimmäinen kokous.

• Ensimmäinen yhteiskokous valmisteluryhmän ja nimeävien sektoreiden/konsortioiden johtoryhmien/työvaliokuntien kanssa pidettiin 17.6., mutta Erikoiskirjastoista ja YKN:stä ei ollut osallistujia (”työtapaturmia” matkan varrella, kun asiaa on valmisteltu monella taholla, mutta kukaan ei ole ollut ”päävastuullinen”)

• Valmisteluryhmän kokouksessa 9.9 käytiin läpi valmisteluryhmän tehtäväkenttään kuuluvat asiat, päätettiin, että työ tehdään 1.9. voimaantulleen tietohallintolain kokonaisarkkitehtuuriajattelua soveltaen sekä laajasti kirjastokentän asiantuntijoita osallistaen.

• Nyt (14.9.11) ollaan pyytämässä asiantuntijoita valmistelun työryhmiin.

Page 4: Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän

w w w . h a m k . f i

Toimeksianto

• Toimeksiantoa on työstetty ad hoc työryhmästä saakka,

mutta ”lopullista muotoa” sillä ei ole vieläkään.– Valmisteluryhmän tavoitteena on määritellä kaikille kirjastosektoreille

soveltuva järjestelmäkokonaisuus.

– Järjestelmäkokonaisuuden suunnittelun lähtökohtana ovat kirjastojen ja niiden asiakkaiden tarpeet.

– Järjestelmäkokonaisuuden toteuttamisessa huomioidaan kokonaisuuden yleinen kustannustehokkuus ja tarvittavien uusien järjestelmien yhteensopivuus olemassa olevien järjestelmien kanssa. Suunnittelussa otetaan huomioon tietohallintolaki ja siinä esitetty kokonaisarkkitehtuuri.

– Valmisteluryhmä tuottaa projektisuunnitelman 31.8.2012 mennessä. Sen pohjalta päätetään erikseen hankinta- ja käyttöönottoprojektien käynnistämisestä.

Page 5: Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän

w w w . h a m k . f i

Työn tekemisestä (1/2)

• Kokonaisarkkitehtuuri:– 4 arkkitehtuurinäkökulmaa: toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurit

– 3 tasoa: käsitteellinen, looginen ja fyysinen taso

Page 6: Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän

w w w . h a m k . f i

Työn tekemisestä (2/2)

• 9.9. kokousessa sovittu työryhmä pohjaisesta työskentelystä:1. Aineiston kuvailu

2. Aineiston käyttö, lainaus ja kaukopalvelu

3. Monografiahankinta

4. Kausijulkaisujen ja tietokantojen hankinta

5. Hallinnolliset järjestelmät ja rajapinnat muihin järjestelmiin

6. Arkkitehtuurien koosto ja työryhmien 1-5 työn koordinointi

7. Strategisen tahtotilan määrittäminen ja riskianalyysi

8. Kustannus/hyöty analyysi/laskelma

9. Hallintomalli, juridiset kysymykset ja rahoitusratkaisu

10. Tilastointi – Vaikuttavuuden arviointiryhmän tehtäväksi

• Työryhmiä 1-7 ollaan parhaillaan kokoamassa. Työryhmät 8 ja 9 nimetään/kutsutaan hiukan myöhemmin.

• Työryhmän 1-6 tekevät kaikki työtä kokonaisarkkitehtuurimallin mukaisesti omalta aihealueeltaan sekä kaikkien arkkitehtuurinäkökulmien että tasojen osalta. Ryhmä 6 koordinoi kokonaisuutta (ryhmässä 6 ovat kaikki ryhmien 1-5 vastuuhenkilöt/vetäjät mukana)

Page 7: Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän

w w w . h a m k . f i

Tavoitteesta / tuloksista (1/2)

• Projektisuunnitelma, jonka pohjalta halukkaat organisaatiot voivat tehdä jatkotyöskentelyn osalta päätöksi.

• Tehdä yhdessä pohjaa, jota kaikki voivat hyödyntää kirjastojensa järjestelmä- hankinnoissa.

• Toki tavoitellaan, että löytyisi vaihtoehtoja tehdä myös hankintoja yhdessä eli uusi/erilaisia järjestelmäkonsortioita, mutta niistä tehdään päätökset vasta tämän valmistelutyön pohjalta eikä tämän valmistelun aikana eikä mitkään konsortiomallit ole tämän työskentelyn reunaehtoina.

Page 8: Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän

w w w . h a m k . f i

Tavoitteesta / tuloksista (2/2)

• Jakaa osaamista Suomen kirjastokentän asiantuntijoiden kesken yli sektorirajojen ja oppi toisilta.

• Tunnistaa omassa työskentelyssä tehottomat tavat ja työt joita valtakunnassa ihan turhaan tehdään moneen kertaan. Me kaikki tarvittaneen jo ihan lähitulevaisuudessa virikkeitä kuin tehdä työmme tehokkaammin vähemmällä väellä.

Page 9: Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän

w w w . h a m k . f i

Kysymyksiä / kommentteja? Nyt tai myöhemmin

[email protected]