26
UTOPIJNY ALFABET

UTOPIJNY ALFABET

Embed Size (px)

DESCRIPTION

"Utopijny alfabet" inspirowany wystawą Mariusza Libla „Wyższe dobro” zrealizowaną w ramach projektu „Wymiary utopii” (16.07–08.09.2013). Koncepcja: Karolina Vyšata Współpraca: Lidia Krawczyk, Mariusz Libel Opracowanie graficzne: Aleksandra Wiśniewska Druk dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC-BY-SA). Pełen tekst licencji na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode Więcej materiałow na portalu www.sztuka24h.edu.pl

Citation preview

Page 1: UTOPIJNY ALFABET

U T O P I J N Y ALFABET

Page 2: UTOPIJNY ALFABET
Page 3: UTOPIJNY ALFABET

Stwórz własny utopijny alfabet pojęciowy!Przed Tobą 22 litery. Z 10 słów przyporządkowanych do każdej z liter wybierz po jednym. Wskazany przez Ciebie wyraz powinien najlepiej odzwierciedlać Twoją wizję „utopii”… lub „dystopii”.

Zrób test na gotowość do zmian. W którym pójdziesz kierunku? Zaznacz wybrane słowa. W Twoim alfabecie powinny się znaleźć 22 pojęcia. Jeśli wśród proponowanych wyrazów nie widzisz tych, które chciał(a)byś mieć w swoim alfabecie, zmień zastaną sytuację – zmody-fikuj wyraz. Odmień, zmień formę, dodaj, odejmij, zamień, na przykład: byt – być; da(ro)wać; ul(e)ga(ć) nie(bo).

Spróbuj teraz stworzyć własną skalę pozytyw-negatyw (od utopii do dystopii lub odwrotnie). Po zaznaczeniu wybranego słowa, uszereguj pozostałe pod kątem pozytywnego lub negatywnego wpływu na teraźniejszość lub przyszłość. Oznacz je w dowolny sposób, odnosząc siłę ich oddziaływania na przykład do nasycenia koloru czy skali szarości.

Zostaw swój alfabet w Galerii.Włączymy go do utopijnego archiwum projektów i… nie zrobimy z nim nic więcej, w końcu to Twoja utopia.

Page 4: UTOPIJNY ALFABET

a jak

Page 5: UTOPIJNY ALFABET

b jak

Page 6: UTOPIJNY ALFABET

c jak

Page 7: UTOPIJNY ALFABET

d jak

Page 8: UTOPIJNY ALFABET

e jak

Page 9: UTOPIJNY ALFABET

f jak

Page 10: UTOPIJNY ALFABET

g jak

Page 11: UTOPIJNY ALFABET

h jak

Page 12: UTOPIJNY ALFABET

i jak

Page 13: UTOPIJNY ALFABET

j jak

Page 14: UTOPIJNY ALFABET

k jak

Page 15: UTOPIJNY ALFABET

l jak

Page 16: UTOPIJNY ALFABET

m jak

Page 17: UTOPIJNY ALFABET

n jak

Page 18: UTOPIJNY ALFABET

o jak

Page 19: UTOPIJNY ALFABET

p jak

Page 20: UTOPIJNY ALFABET

r jak

Page 21: UTOPIJNY ALFABET

s jak

Page 22: UTOPIJNY ALFABET

t jak

Page 23: UTOPIJNY ALFABET

u jak

Page 24: UTOPIJNY ALFABET

wjak

Page 25: UTOPIJNY ALFABET

z jak

Page 26: UTOPIJNY ALFABET

Opisz świat, w którym chciał(a)byś żyć.Wykorzystaj zaznaczone przez Ciebie słowa. Możesz je odmieniać i modyfikować, ale nie zmieniaj ich sensu. Dokonałeś/Dokonałaś już wyboru.

………………………………………..................................................................................................

………………………………………..................................................................................................

………………………………………..................................................................................................

………………………………………..................................................................................................

………………………………………..................................................................................................

………………………………………..................................................................................................

Co stoi na przeszkodzie do tego, by opisany przez Ciebie świat mógł istnieć naprawdę?………………………………………..................................................................................................

………………………………………..................................................................................................

………………………………………..................................................................................................

………………………………………..................................................................................................

………………………………………..................................................................................................

………………………………………..................................................................................................

................................................................................................................................................

ww

w.b

unki

er.a

rt.p

l

Koncepcja: Karolina VyšataWspółpraca: Lidia Krawczyk, Mariusz LibelOpracowanie graficzne: Aleksandra Wiśniewska

Druk inspirowany wystawą Mariusza Libla Wyższe dobro zrealizowaną w ramach projektu Wymiary utopii (16.07–08.09.2013).

Druk dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC-BY-SA).