of 36 /36
Utilitaire Gevels Stadsarchief ‘De Bazel’ Student: Kevin Vermeulen Studentnummer: 217854

Utilitaire gevels

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verslag BTA 5

Text of Utilitaire gevels

Page 1: Utilitaire gevels

Utilitaire Gevels

Stadsarchief ‘De Bazel’

Student: Kevin Vermeulen Studentnummer: 217854

Page 2: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

2

Titelpagina

Utilitaire Gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Naam: Kevin Vermeulen

Studentnr: 217854

Opleidingsinstituut: Amsterdamse Hogeschool voor Techniek

Vestiging: Leeuwenburg

Studierichting: Bouwtechniek

Studiejaar: 2007-2008

Docent: Dhr. P. Canisius

Groep: BkBt 3B

Datum: 29-03-‘08

Page 3: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

3

1. Voorwoord

Voor u ligt het de uitgewerkte BTA5 opdracht van Kevin Vermeulen. De opdracht was een bestaand utilitair

gebouw aan de zuidkant te voorzien van een vliesgevel, met een natuursteen plint t/m de 1e verdieping. Hierbij

komen onder andere de volgende aspecten aan bod:

- De bestaande toestand - Uitgangspunten - Keuze vliesgevelsysteem - Keuze natuursteenbevestiging

- Welke soorten natuursteen zijn geschikt voor de buitengevel? - Keuze zonwering

- Hoe detailleer ik dit?

Dit zijn de voornaamste onderwerpen die in dit verslag verwerkt zijn.

Page 4: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

4

2. Inhoudsopgave Titelpagina . . . . . . . . . . pag. 2 1. Voorwoord . . . . . . . . . . pag. 3 2. Inhoudsopgave . . . . . . . . . pag. 4 3. Opdrachtomschrijving . . . . . . . . pag. 5 4. Stadsarchief ‘De Bazel’ . . . . . . . . pag. 6 4.1 Het gebouw 4.2 Situering

5. Uitgangspunten . . . . . . . . . pag. 9 5.1 De gebruiksfunctie 5.2 Primaire eisen 5.3 Secundaire eisen 5.4 Regelgeving

6. Analyse Vliesgevels . . . . . . . . pag. 12 6.1 Wat is een vliesgevel 6.2 Constructie 6.3 Gevelopbouw

7. Analyse Natuursteen bevestiging (plint) . . . . . . pag. 15 7.1 Verankeren 7.2 Lijmen 7.3 Keil-systeem 7.4 Bodyankers

8. Analyse Zonwering . . . . . . . . . pag. 18 8.1 Screens

8.2 Jaloezieën glas 8.3 Madico zonkoelende folie

9. Het nieuwe ontwerp van ‘de Bazel’ . . . . . . pag. 20

9.1 Aanzicht Zuidgevel 9.2 Indeling natuursteen 9.3 Achterconstructie 9.4 Keuze vliesgevelsysteem 9.5 Natuursteen 9.6 Zonwering 9.7 Wasinstallatie

10. Uitwerking vliesgevel Zuidgevel . . . . . . . pag. 24 10.1 Gevelaanzicht 10.2 Natuursteenindeling plint 10.3 Elementindeling vliesgevel 10.4 Doorsneden 10.5 Details

Page 5: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

5

3. Opdrachtomschrijving

Uit bestaande vakliteratuur kies je een utilitair gebouw waarvan de gevels niet zijn voorzien van een vliesgevel en

of prefab beton gevel.

Er zijn een aantal randvoorwaarden waar het aan moet voldoen:

- minimaal 5 verdiepingen

- totaal bruto vloeroppervlak moet minimaal 10.000 m2 bedragen

- tekeningen minimaal op VO niveau

Van het gekozen gebouw worden een projectdocumentatie gemaakt waarin duidelijk wordt vastgelegd en

aangetoond dat het gebouw voldoet aan de randvoorwaarden. Er zijn een aantal zaken die in de documentatie

vastgelegd moeten zijn zoals bijvoorbeeld de locatie, de architect, het bouwjaar, de functie van het gebouw, het

bruto vloeroppervlak en bruto inhoud, plattegronden, doorsneden en gevels.

Van het gebouw moet een representatief gevelfragment van de zuidgevel uitgewerkt worden op

werktekeningenniveau, van fundering t/m dakrand.

Hieraan zijn een aantal uitgangspunten aan verbonden:

- het bestaande gevel ontwerp

- de gevel is voorzin van een plint van twee verdiepingen, uitgevoerd als natuursteen gevel

- de rest van de gevel wordt uitgevoerd als zuivere vliesgevel, systeem keuze vrij te bepalen

- het bouwbesluit

- functie van het gebouw

Er wordt een lijst met uitgangspunten voor de uitwerking gemaakt. Hierin worden functionele eisen vastgelegd en

gekwantificeerd. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op grondige analyse van de functionele aspecten van de

gevel, de regelgeving, de omgeving en de gebruiksfunctie van het gebouw.

De uitwerking wordt duidelijk en inzichtelijk gemaakt d.m.v. tekeningen. Uitgangspunt is dat de gevel begroot en

gemaakt moet kunnen worden.

De volgende tekeningen moeten gemaakt worden:

- buiten aanzicht, binnen aanzicht 1:20

- horizontale en verticale doorsneden 1:20

- details 1:1 - 1:5

Als utilitair gebouw heb ik gekozen voor het Amsterdamse Stadsarchief ‘De Bazel’.

In dit verslag komen de volgende punten naar voren:

- Het Stadsarchief

- Uitgangspunten

- Regelgeving

- Analyse Vliesgevel

- Analyse Natuursteen

- Analyse zonwering

- Uitgewerkte tekeningen

Page 6: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

6

4. Stadsarchief ‘De Bazel’

Voor het Stadsarchief van Amsterdam heeft Claus en Kaan Architecten een ontwerp gemaakt en gerealiseerd voor de transformatie van het stugge, dichte bankgebouw. Het is een publiek documentatiecentrum in het hart van de stad. Door de verloren ruimtelijkheid en lichtval is hersteld. Het ruimtelijk concept van De Bazel is daarbij niet slechts in stand gehouden, maar zelfs versterkt, door de lichthoven weer terug te brengen. Met de openingen aan de Vijzelstraat krijgt de relatie met de straat een nieuwe betekenis. De monumentale interieurs (de vloer van de hoofdverdieping, de schatkamers en de stijlkamers) zijn door architectenbureau Fritz verder uitgewerkt. De rest van het interieur is door Claus en Kaan Architecten ontworpen.

Page 7: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

7

4.1 Het gebouw Wat zit waar? 1. De entree: De entree bestaat uit twee zware, bronzen deuren, die dankzij een ingenieuze constructie in de vloer zakken. 2. Receptie: Midden in de hal is de receptie te vinden. 3. Garderobe: In de garderobe zijn toiletten, kapstokken en kluisjes te vinden. 4. Informatiecentrum: In het informatiecentrum is een ruime handbibliotheek met boeken en tijdschriften over de stad terug te vinden. Daarnaast is het centrum van voldoende computers voorzien. Er zijn bijna 100 werkplekken, deels rondom grote tafels geschikt voor gezamenlijk onderzoek, deels rustig gelegen aan het raam met uitzicht op de grachtentuinen. 5. Studiezaal: Aan de zijde van de Herengracht bevindt zich de studiezaal. Aan lange tafels zijn werkplekken ingericht van gemiddeld 1.20 m breed. Iedere werkplek is apart verlicht en er is elektriciteit aanwezig. Verder zijn de volgende apparaten aanwezig in de studiezaal: readers, readerprinter, een tafel voor extra grote kaarten/tekeningen. 6. Repro: In de repro worden kopieën en prints gemaakt van boeken uit de handbibliotheek en uit analoge en digitale beeldcollecties. Ook worden hier de maatbestellingen opgenomen. Zowel in de studiezaal als in het informatiecentrum heeft de repro een balie. 7. Expositie: De zaal bevindt zich aan de Keizersgrachtzijde van de bel-etage. De zaal is met een glazen wand gescheiden van de centrale hal. Zo wordt het klimaat in de Expositie gecontroleerd, maar kan ook de hal betrokken worden bij de tentoonstelling. 8. Schatkamer: Achter dikke deuren is in de gerestaureerde goudkluis de schatkamer ingericht. 9. Stadsboekwinkel: In het gebouw is ook een stadsboekwinkel te vinden, deze winkel is gespecialiseerd in publicaties van Amsterdam. 10. Café: In de grote hal is een café te vinden. Vanaf tafels in deze hal is de monumentale architectuur te bezichtigen. 11. Conferentiecentrum: Op de 3e verdieping bevindt zich het conferentiecentrum. Het centrum bestaat uit de vroegere Koningszaal en zes belendende kamers. Het beslaat zo'n 360 m2. In de grote vergaderzaal in het midden zijn glas-in-lood ramen, net als in het monumentale trappenhuis dat er naartoe leidt. De stijlkamers in het conferentiecentrum hebben een authentiek karakter. 12. Depots: Naast de standaarddepots zijn er in het gebouw de Bazel ook een koud depot en een droog depot. Dit in verband met de verschillende eisen die de documenten nodig hebben. 13. Restauratieatelier: Het atelier is opgedeeld in twee delen: een hoogvochtige ruimte en een ruimte die is verdeeld in een nat én droog deel. Het is gelegen op de vierde verdieping.

14. Reproductieatelier: Het atelier is ingedeeld in 3 ruimten: het scanatelier, de digitale studio en de donkere kamers. Ook dit atelier is gelegen op de vierde verdieping. De wanden, plafonds en zelfs radiatoren in de digitale studie zijn zwart, zo wordt de reflectie zo veel mogelijk beperkt. 15. Bureau Monumenten en Archeologie: Het gemeentelijk bureau Monumenten en Archeologie is een kennis- en expertisecentrum op het gebied van monumenten en archeologie in Amsterdam. 16. Maria Austria Instituut: Het MAI beheert archieven van een aantal verdienstelijke Amsterdamse fotografen. 17. WatWasWaar: Hier is een unieke collectie documenten te vinden van het Kadaster, met de eerste landsdekkende kaart uit 1832 en de daarbij behorende perceeladministratie. 1 2 4 5 7 8 11

Page 8: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

8

4.2 Situering Stadsarchief ‘De Bazel’

Page 9: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

9

5. Uitgangspunten Zuidgevel Stadsarchief ‘De Bazel’ 5.1 De gebruiksfunctie van het gebouw Verdieping -1/-2: opslag Begane grond: bijeenkomstfunctie 1

e tot 3

e verdieping: kantoorfunctie

Vanaf 4e verdieping: archief

5.2 Primaire eisen 5.2.1 Zicht: Het gebouw is gelegen tussen de Keizers- en de Herengracht. Het zicht vanuit de zuidgevel gaat naar/over de keizersgracht. Daarachter staan een aantal gebouwen/appartementen. Langs de Oostgevel ligt de vijzelstraat. Je kijkt uit naar andere gebouwen of over de vijzelstraat; het uitzicht is dus niet top, dus hoeft niet per se open en behouden te worden.

5.2.2 Geluid: Langs de weg komt veel verkeer. Zowel auto’s, trams, vrachtverkeer, fietsers en voetgangers. Dit verkeer kan veel geluid veroorzaken. Daarnaast ligt er een gracht waar wellicht bootjes varen die ook enig geluid creëren. De zuidgevel zal dus voorzien moeten worden van geluidwering. 5.2.3 Omgeving (andere gebouwen): Naast het gebouw staat een aantal appartementen/gebouwen. Deze staat tegen de Bazel aan. Hier zal ik dus met de brandveiligheid rekening mee moeten houden. 5.2.4 Geur: Naast de uitlaatgassen van het verkeer dat er rijdt, heb ik toen ik daar was geen aparte geur waargenomen. Hier hoef ik dus geen speciale voorzieningen voor te treffen. 5.2.5 Buiten-binnen: Op dit moment bevindt zich boven op het dak enige installatie, ik denk dat dit te maken heeft met het reinigen van ramen. Dit is denk ik een bevestiging voor een hijsbak van een glazenwasser of iets dergelijks. In de nieuwe Zuidgevel zal ik een installatie moeten toepassen waardoor ik de gehele gevel kan schoonmaken. Wellicht is een zelfde installatie mogelijk. In ieder geval wil ik niet iets wat aan de gevel hangt.

5.2.6 Inbraak: Tegen inbraak/vandalisme zijn op dit moment aan de Zuidgevel hekken voor de gevelopeningen geplaatst. Dit is tot en met de 1

e verdieping. Dit is iets wat ik in mijn ontwerp terug moet brengen.

5.2.7 Brand: De depots zijn voorzien van een sprinklerinstallatie. Volgens de Archiefwet dient een archief te worden opgedeeld in compartimenten van 300 m

2 of te worden voorzien van een sprinklerinstallatie.

De glazen vloer tussen het atrium en de hal is brandscheiding naar het atrium. Het glas is behalve incidenteel beloopbaar ook 60 minuten brandwerend (24 mm dik). 5.2.8 Installaties: De warmte in het gebouw wordt gebruikt door het te gebruiken als bufferzones voor de depots voor warmte op te slaan in de bodem. Op 150 m diepte is aan de gracht een warmte/koudeopslag gerealiseerd. Hierdoor is het ook een energiezuinig gebouw. Er zijn geen plafonds waardoor alle installaties zichtbaar zijn. 5.2.9 Veiligheid: De bovenste vier verdiepingen hebben speciale eisen vanwege het archief. Het moet ‘granaatbestendig’ zijn.

5.2.10 Foto’s 1: De Zuidgevel 2: Het verkeer langs de Bazel 3: Een grote glazen gedeelte (glazen oog) in de Oostgevel 4: Het naastgelegen gebouw aan de Zuidgevel 5: Installatie op het dak (glazenwasser) 6: Hekwerk voor gevelopeningen (t/m 1

e verdieping)

1 2 3 4 5 6

Page 10: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

10

5.3 Functionele aspecten van de gevel (Secundaire eisen) 5.3.1 De gevel op dit moment:

- Massief/klassiek uiterlijk (aan zijkant ‘glazen ogen’ in gevel) - Plint begane grond ander materiaal - Het gebouw is gebaseerd op een maatraster van 3,60 bij 3,20 m. - Kleine ramen vergeleken met gehele gevel, wel meerdere ramen - Ramen horizontaal en verticaal in 1 lijn - Door metselwerk weinig onderhoud - Inbraakwerend/vandalisme door middel van hekken voor de ramen (t/m 1

e verdieping)

- Zonwering toegepast bij elk raam - (Granaatbestendig d.m.v. wanden met een 4 lagen dikke beplating van versterkt gipsvezelplaat op een

houten stijl- en regelwerk) 5.3.2 Nieuwe gevel:

- Vliesgevel (d.m.v. natuursteen paneelvulling uiterlijk te behouden) - Plint van natuursteen (ander soort, wel donker) - Inbraakwerendheid/vandalisme (hekken, borstwering van apart materiaal, plint fietsbestendig) - Indeling ramen behouden (functie gevel niet veranderen, is horizontaal en verticaal gelijnd; dit zijn al

kenmerken van een vliesgevel) - Zo min mogelijk onderhoud (installatie op het dak voor glazenwasser behouden) - Zonwering toepassen (LTA 55 % en ZTA 32 % , U-waarde < = 1,2 W/m

2K) (mag zichtbaar zijn)

- Geluidwering toepassen (40 dB)

Bruto vloeroppervlakte totale gebouw: 31.793 m

2

Bruto vloeroppervlakte begane grond: circa 32x102,4=3.276,8 m2

Gebruiksoppervlakte: ± 3000 m2

5.4 Regelgeving (bouwbesluit) 5.4.1 Brandveiligheid

- Afmeting brandcompartiment: min 300 m2 - Archief

- Afmeting brandcompartiment: min 2000 m2 - kantoor

- Vereiste WBDBO brandcompartimenten: 60 minuten / sprinklerinstallatie - Vereiste WBDBO constructie: 90 minuten (zie rechter plaatje - kantoorfunctie) - Afstand tegenoverstaande gebouwen is meer dan 15 dus daar is geen vereiste aan (zie brandoverslag

tussen gebouwen) -

5.4.2 Vochtwering (NEN 2778) 5.4.3 Thermische isolatie

- 2,5 m2 K/W (Rc) 5.4.4 Luchtdoorlatendheid

- niet groter dan 0,2 m3/s

5.4.5 Energieprestatie

- coëfficiënt bij bijeenkomstfunctie: 2,2 - coëfficiënt bij kantoorfunctie: 1,5

5.4.6 Daglichttoetreding (NEN 2057)

- bijeenkomstfunctie 5% van verblijfsgebied � min. 0,5 m2

- kantoorfunctie 2,5% van verblijfsgebied � min. 0,5 m2

5.4.7 Geluid

- scheidingsconstructie langs weg- of spoorweglawaai: 40 dB (min. 20 dB) - verblijfsruimte maximaal 2 dB lager dan de eisen van verblijfsgebied (verblijfsgebied = 40 dB) - Bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van een bouwwerk ontheffing verlenen van de

karakteristieke geluidswering tot een niveau dat maximaal 10 dB(A) lager ligt (dan 40 dB) Geluidwering in geval van luchtvaartlawaai

Geluidsbelasting in Ke Vereiste dB (A)

40-50 30-35

51-55 35-40

Meer dan 55 40

Page 11: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

11

5.4.8 Brandcompartimenten (sprinklerinstallaties) Op dit moment is het gebouw voorzien van sprinklerinstallaties. Tijdens mijn bezoek heb ik op de volgende plekken de sprinklerinstallaties gezien: Aan de zuidkant, de noordkant en rondom het trappenhuis. Hieronder de begane grond en de langsdoorsnede met de sprinklerinstallaties aangegeven. = sprinklervoorziening

Page 12: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

12

6. Analyse Vliesgevels

6.1 Wat is een vliesgevel? Vliesgevels zijn lichte gevelconstructies die zonder zware belastingen op de vloerranden de gebouwen omhullen. Het is een niet-dragende, doorlopende constructie die als buitenschil van een gebouw fungeert. De vliesgevel wordt tegen de buitenzijde van de draagconstructie bevestigd en is zelfdragend.

6.2 Constructie Bij een vliesgevel is wat betreft de constructie onderscheid te maken in een zelfdragende gevel, of een niet-zelfdragende gevel. Een zelfdragende gevel wordt ook wel de zuivere vliesgevel genoemd. Een zelfdragende vliesgevel overspant in één keer de verdiepingshoogte. Dit betekent dat de gevel zelf voldoende sterkte en stijfheid moet hebben. Een niet-zelfdragende vliesgevel, ook wel onzuivere vliesgevel, ontleent zijn sterkte en stijfheid aan het achter het vlies liggende binnenblad van bijvoorbeeld beton of metselwerk. De vliesgevel wordt hierbij op verschillende plekken tegen het binnenspouwblad verankerd.

6.3 Bouwwijze Qua opbouw van de gevel kun je onderscheidt maken in:

- stijl- en regelwerkgevel - elementengevel - laddergevel

Stijl- en regelwerkgevel Deze gevel wordt in het werk samengesteld uit losse stijlen en regels. De stijlen worden bevestigd aan de achterliggende constructie, waarna de regels tussen de stijlen worden aangebracht. In verband met de thermische werking worden de stijlen per één of twee verdiepingen gedilateerd. De ankers zijn aan de bovenkant vast, en een de onderkant schuivend. Het stijl- en regelwerk vormen een raamwerk waarin transparante of niet-transparante gevelvullingen in kunnen worden geplaatst. Een voordeel van stijl- en regelwerk is dat de gevel een slank aanzicht heeft en dat maatverschillen in de ruwbouw kunnen worden opgevangen. Een nadeel is de langere uitvoeringsduur met de afhankelijkheid van het weer. Laddergevel Een laddergevel is een combinatie van een stijl- en regelwerkgevel en een elementengevel. Hierbij wordt met een ladder een element bedoeld, bestaande uit minimaal twee stijlen, die fabrieksmatig zijn voorzien van regels en paneelvullingen. De ladders worden tegen de gevel gemonteerd, waarbij tussen de ladders een opening wordt gehouden ter breedte van een regel. Het deel van de vliesgevel tussen de ladders wordt later aangebracht. De laddergevel wordt vooral toegepast bij onzuivere vliesgevels. Door de geprefabriceerde ladder te monteren is een raamopening in de achterliggende constructie snel waterdicht te maken. De resterende regels, stijlen en paneelvullingen worden later aangebracht. Met een laddergevel wordt een verdubbeling van stijlen en regels, zoals bij de elementengevel, voorkomen. Elementengevel Een elementengevel wordt in de fabriek geprefabriceerd, inclusief beglazing. Waar twee elementen bij elkaar komen is er in het aanzicht een dubbele stijl of regel te zien. Om het gevelaanzicht gelijk te houden, worden ook de andere stijlen en regels in dezelfde maat uitgevoerd als bij de andere aansluitingen. Hierdoor zijn de profielen bij een elementengevel vaak minder slank dan bij een stijl- en regelwerkgevel. De maximale afmetingen van de elementen wordt bepaald door de transportmogelijkheid en de hijscapaciteit op de bouw. De elementen worden op de bouw schuivend aangebracht. Dat wil zeggen dat alle elementen van een verdieping worden geplaatst, het laatste element heeft een afwijkende detaillering. Een voordeel van een elementengevel is dat deze onder fabrieksomstandigheden kan worden geprefabriceerd waardoor een constante en hoge kwaliteit mogelijk is. Tevens is de bouwtijd korter.

Een nadeel is dat de profielen zwaarder, dus duurder, zijn uitgevoerd dan bij een stijl- en regelwerkgevel. Tevens worden hogere eisen gesteld aan de maattoleranties in de bouw. Componentengevel Een componentengevel bestaat uit meerdere elementen aan elkaar. Stijl- en regelwerkgevel Laddergevel Elementengevel Componentengevel

Page 13: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

13

6.4 Vliesgevelsystemen Een vliesgevel kun je op verschillende manier toepassen:

- Traditionele vliesgevel - Constructief verkitte vliesgevel - Puntvormig bevestigde vliesgevel

Traditionele vliesgevel Een traditionele vliesgevel kan op twee manieren: door middel van klem- en kliklijsten of door middel van glaslatten. Constructief verkitte vliesgevel Bij een constructief verkitte vliesgevel kun je de voeg op verschillende manieren maken: Met een open voeg, een gekitte voeg of een berubberde voeg. Dit kan tweezijdig, horizontaal of verticaal of vierzijdig. Puntvormig bevestigde vliesgevel Een puntvormig bevestigde vliesgevel kan bestaan uit een constructieve glasfaçade of een semi-constructieve glasfaçade.

6.4.1 Reynaers systemen Voor mijn vliesgevel ga ik het traditionele systeem toepassen. Hieronder een iets uitgebreidere analyse over systemen van de fabrikant Reynaers. CW50 Het CW50 vliesgevelsysteem heeft een uitgebreid aanbod van profielen waarmee alle mogelijke 3D-constructies zijn te vervaardigen. De belijning wordt consequent gehandhaafd doordat er bij geen enkel knooppunt dubbele stijlen worden toegepast, ook niet voor hoekconstructies. De waterhuishouding binnen het systeem is dusdanig dat zowel verticale als hellende constructies volledig water- en winddicht zijn. Het gevelsysteem wordt vaak gekozen vanwege de transparantie en de vele esthetische mogelijkheden voor zowel binnen- als buitenafwerking. Voor de buitenzijde is een hele reeks van klem- en kliklijsten beschikbaar zodat elke gevel zijn eigen uitstraling krijgt. Met de mogelijkheid om het CW50 systeem uit te voeren in semi-structureel wordt deze transparantheid versterkt. De stijlen worden voorzien van een hoogwaardig EPDM-rubber als klem- en afdekprofiel en worden de regels uitgevoerd met een verzwaard afdekprofiel om de horizontale geleiding te benadrukken. Vernieuwend is de oplossing om het glas direct in de gevel te plaatsen door speciale verankering in de afstandhouders van het isolatieglas, aan de buitenzijde is dan slechts een slanke kitvoeg zichtbaar. In functionaliteit zijn er verschillende keuzemogelijkheden. De thermische isolatie is op te bouwen tot een U-waarde lager dan 2,0 W/m

2K. Ook is er een mogelijkheid het brandwerend te maken. Hiermee is de CW50 een

hoogwaardig aluminium vliesgevelsysteem. De voordelen van Reynaers aluminium systemen: Kleurrijk, isolatie, duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Eigenschappen: Aanzicht buiten: ellipsprofiel/rubberprofiel, groefprofiel/structureel glas, rondprofiel, U-profiel, vlakprofiel Aanzicht binnen: aluminium op staal, kokerprofiel, kokerprofiel gelijkliggend, T-profiel Aanzicht breedte: 50 mm Brandwerendheid: 30 min vlgs NEN 6069 Glasopname: 50 mm`

CW60 Het CW60 vliesgevelsysteem is een robuuste vliesgevel die zich in de praktijk volledig heeft bewezen als een betrouwbare aluminium gevel. Met een aanzicht breedte van 60 mm en een grote keuze aan stijl- en regelwerkprofielen biedt het systeem mogelijkheden om een goede economische keuze van profielen te maken. Vooral wanneer grote overspanningen zijn vereist. Door een speciale waterhuishouding is het systeem zowel verticaal als in hellende constructies toe te passen. Het systeem voldoet aan de hoogste eisen van waterdichtheid, luchtdoorlatendheid en thermische isolatie. De raam- en deursystemen zijn moeiteloos op te nemen in dit gevelsysteem. Het CW60 systeem is een hoogwaardig aluminium vliesgevelsysteem dat uitermate geschikt is om grote overspanningen op economische wijze te overbruggen. De voordelen van Reynaers aluminium systemen: Kleurrijk, isolatie, duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Eigenschappen: Aanzicht buiten: n.v.t. Aanzicht binnen: n.v.t. Aanzichtbreedte: 60 mm Brandwerendheid: n.v.t. Glasopname: 50 mm Isolatieklasse: 2,8 < U < 3,5 W/m

2K

CW60-DRL Dit is een aluminium vliesgevelsysteem met slanke onderhoudsvrije rubberklemprofielen. De CW60-DRL systemen zijn samengesteld uit geïsoleerde aluminium kokerprofielen aan de binnenzijde en aan de buitenkant klemprofielen van onderhoudsvrij siliconenrubber. Binnen het vliesgevelsysteem kunnen alle mogelijk denkbare gevelelementen geplaatst worden zoals: panelen, ramen- en deursystemen, alle beglazingen en zelfs louvres. Het CW60-DRL systeem onderscheidt zich op vele gebieden ten opzichte van de traditionele vliesgevelsystemen: Vormgeving: De gevelelementen worden geklemd door profielen van siliconenrubber die door en door gekleurd zijn (10 kleuren). Hierdoor is er minder schaduwwerking in vergelijking tot de traditionele aluminium klemprofielen. Er zijn geen dubbele stijlen bij dilataties die opgenomen moeten worden in grotere geveloppervlakken. Onderhoudsvrij: Doordat aan de buitenzijde zich geen aluminium profiel bevindt hoeft er ook niet met een kostbaar laksysteem gewerkt te worden. De klemprofielen van siliconenrubber zijn perfect bestand tegen industriële gebieden. Logistiek: DW60-DRL systemen worden in de fabriek voorbewerkt waardoor het snel en eenvoudig in het werk kan worden afgewerkt. Hierdoor staat het systeem garant voor een hoge algemene kwaliteit en een aanzienlijk kortere verwerkingstijd. Kwaliteit: 10 jaar garantie op alle componenten Eigenschappen: Aanzicht buiten: klemprofiel van siliconenrubber Aanzicht binnen: kokerprofiel, kokerprofiel gelijkliggend Aanzichtbreedte: 64 mm Brandwerendheid: n.v.t. Glasopname: 38 mm

Page 14: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

14

CW86 Het CW86 vliesgevelsysteem speelt in op de economische aspecten rond grote bouwprojecten. Logistiek is hierbij een sleutelwoord. Met het CW86 vliesgevelsysteem is het mogelijk om volledig beglaasde elementen in de fabriek te produceren en later op de bouwplaats in zeer kort tijdsbestek te monteren. De CW86 wordt ook wel elementengevel genoemd. Het CW86 systeem biedt twee esthetische varianten om de voorgefabriceerde elementen te maken, structureel beglaasde elementen of cassette elementen. De structureel beglaasde elementen hebben aan de buitenzijde geen klemprofielen, maar enkel een open voeg van 16 mm, afgedicht met EPDM-rubber. Als je kiest voor de cassette elementen is er een aanzichtbreedte van het klemprofiel van 28 mm. CW86 is een elementgevel die per project wordt geoptimaliseerd aan de gestelde eisen van de opdrachtgever. Het systeem biedt verschillende isolatiewaardes tot zelfs lager dan 2,0 W/m2K. Als je het wilt zijn er geen verschillen in aanzicht tussen vaste elementen en draaiende delen. Ook dilataties en koppelingen worden esthetisch verantwoord opgelost. Eigenschappen: Aanzicht buiten: cassettes Aanzicht binnen: n.v.t. Aanzichtbreedte: 72 mm Brandwerendheid: n.v.t. Glasopname: 24 mm CS77 De kozijnen die ik toepas in mijn natuursteen plint zijn ook afkomstig van Reynaers. Het type dat ik daarvoor toepas is het type CS77. Het systeem 77 is speciaal ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de strenger wordende eisen op het gebied van thermische isolatie. Met de mogelijkheid om een aantal extra voorzieningen op te nemen kan een U-waarde < 2,0 W/m2K worden gerealiseerd voor de profielen. Het aluminium raamsysteem gebruikt hiervoor geïsoleerde driekamerprofielen met 32 mm lange isolatiestrippen, speciale EPDM-rubbers en extra isolatie voorzieningen. De toegepaste isolator maakt het mogelijk om gebogen constructies te vervaardigen en biedt te keuze uit een afwijkende kleur voor de buiten- en binnenschaal. Op het gebied van akoestiek, waterdichtheid en luchtdoorlatendheid voldoet het aan de hoogst gestelde Europese normen. Bovendien biedt deze serie verschillende niveaus van inbraakwerendheid. Eigenschappen: Inbouwdiepte: 68 mm Inbraakwerendheid: klasse 2 Brandwerendheid: n.v.t. Isolatie: U < 2,0 W/m2K Max glasopname kader: 23 mm, 24 mm, 30 mm, 33 mm, 36 mm, 37 mm, 42 mm, 51 mm Esthetisch: vlak profiel, verdekt profiel

6.4.2 Paneelvulling vliesgevel Weerter Panel Industrie Op een site kwam ik sandwichpanelen tegen met aluminium afwerking. Ik heb nagevraagd bij de leverancier of het ook mogelijk is met een laag natuursteen. Dit is gewoon mogelijk. Hieronder enige informatie over deze sandwichpanelen. Paneelopbouw:

- Natuursteen plaat - PUR, XPS of EPS-schuim - Aluminium-, Sendzimir verzinkte- of Zincorplaat blank of voorzien van een coating

Productieproces: De materialen worden met een PolyUrethaan holtmelt verlijmd en door middel van aan aandrukwals aangeduwd. De volledige uitharding duurt 12 uur. Isolatiewaarde: PUR-schuim (type 35 kg/m3): XPS-schuim (type 35 kg/m3) EPS-schuim (type 25 kg/m3)

Page 15: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

15

StoneLite Een idee om mijn natuursteen aan mijn vliesgevel te bevestigen is door middel van StoneLite. Zoals op de afbeelding hierboven is te zien, wordt er een schil van natuursteen gemonteerd op aluminium honingraad met daartussen een folie.

Productinformatie: Gewicht: 16 kg/sq. M Maximale paneel afmetingen: 1524 x 2845 mm Paneel dikte: 24 mm ± 1,6 mm of 14 mm ± 1,6 mm Tolerantie: 1,6 mm Dikte aluminium honingraad: 19 mm of 10 mm

Montage Op onderstaande afbeelding is te zien hoe dit gemonteerd wordt.

Page 16: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

16

7. Analyse Natuursteen bevestiging (plint)

Natuursteen kun je op verschillende manier als gevelbekleding bevestigen:

1. Verankering 2. Lijmen 3. Keil-systeem

7.1 Verankering Verankering is het oorspronkelijke, traditionele en meest gebruikte systeem voor natuursteen gevels. Het geeft een betrouwbaar en indrukwekkend resultaat. Natuursteen panelen worden geplaatst op massieve roestvrij stalen ankers. De dikte van de panelen is 30 mm en dikker, dit hangt van de steensoort af. Het is aan te raden om een betonnen draagconstructie toe te passen. Isolatiematerialen worden tussen de muur en panelen geplaatst. Bij kleine panelen ontstaan veel zogenaamde ‘koudebruggen’ . De ankers worden aan de binnenschil bevestigd, er is dus geen subconstructie nodig. Spouwankers mee laten storten in de prefab, waarna de isolatie gemonteerd kan worden en vervolgens de steen afgehangen kan worden. Systeem is geschikt voor montage op:

- Beton (prefab) - Staal frame bouw (dure oplossing)

- Kalkzandsteen 7.2 Lijmen De lijmtechnieken worden steeds vaker toegepast. Een KOMO-certificaat garandeert dat dit systeem zeer goed toepasbaar en te vertrouwen is. Met dit systeem kun je minder dikke panelen gebruiken, zo’n 10 mm, en is het mogelijk om een combinatie van verschillende materialen op dezelfde gevel te gebruiken. Het installeren is snel, makkelijk en beter op de ARBO voorwaarden van tegenwoordig afgestemd. Panelen worden op een aluminium T/L-profiel gelijmd, dit zorgt voor een lichte verticale subconstructie. Isolatie wordt tussen de binnenschil en de panelen geplaatst. Systeem is geschikt voor montage op:

- Hout skelet bouw - Beton (prefab) - Staal frame bouw - Kalkzandsteen - Sandwichpanelen

7.3 Keil-systeem Bij dit systeem kan de plaatdikte al beginnen vanaf 6 mm. Dit kan positief werken op bijvoorbeeld de belasting van de gevel op de fundering. De roestvrijstalen ankers van Keil, worden in de achterkant van het paneel geboord en met een speciaal uitzetbare plug en bijbehorende moer en aan een aluminium subconstructie bevestigd. Deze subconstructie bestaat uit een verticaal en horizontaal gedeelte. De isolatie wordt tussen de binnenschil en de panelen geplaatst. Systeem is geschikt voor montage op:

- Hout skelet bouw - Beton (prefab) - Staal frame bouw - Kalkzandsteen

7.4 Bodyankers (merk Halfen) Je hebt verschillende verankeringssystemen:

- bodyankers - mortelankers (geschikt voor metselwerk) - afstandmontage

Omdat ik het verankeringsysteem met bodyankers wil gaan gebruiken, ga ik daar nu verder op in. 7.4.1 De bodyankers De bodeankers bieden een oplossing voor bijna alle combinaties van uitkragingen met belastingen. De ankers bestaan uit twee hoofdcomponenten: een console, die bevestigd wordt tegen de ruwbouw en een draagpen met metrische schroefdraad, waarop de natuursteen rust. De bodyankers zijn driedimensionaal verstelbare natuursteenankers, die niet alleen het eigen gewicht van de plaat maar ook de windlasten opnemen. De bodyankers kunnen probleemloos bevestigd worden in combinatie met ingebetonneerde rails om een zo groot mogelijke zijdelingse regeling te verkrijgen. De draagpen, voorzien van metrische schroefdraad en een afgeplat gedeelte met doorboring van de stift, biedt de mogelijkheid een spouwbreedte of uitkraging te regelen. De horizontale regeling wordt mogelijk gemaakt door de console schuin te plaatsen en te roteren rond de bevestigingsplaat, tot een maximale schuinte van 15 graden. De stiften zijn voorzien van een karteling, die voorkomt dat de stift door de draagpen valt. 7.4.2 Kwaliteitskenmerken

- Uitkragingen van 60-240 mm belastbaar tot 1300 N als standaarduitvoering - Driedimensionaal verstelbaar - Gepatenteerd: hoogteverstelplaat en klembout - Toe te passen in horizontale en verticale voeg

7.4.3 Voordelen

- In alle richtingen regelbaar - Flexibele bevestigingswijze - Rasterplaat met stelwig; een mechanische krachtoverdracht - Met technische goedkeuring - Kleine boorgaten; snelle en goedkope plaatsing en lage stof- en

geluidsoverlast - Direct belastbaar

Page 17: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

17

7.4.4 Verschillende types

1. Type HRM/HRC - Uitkragingen tussen 40 en 130 mm - Toegelaten belasting: ≤ 0,5 kN - De uitkraging van de natuursteenplaat kan d.m.v. de gepatenteerde moer geregeld worden zonder het

wegnemen van de plaat - De HRM-draagpen is al op het anker voorgemonteerd - Materiaal: 1.4301 (A2)

2. Type BA - Uitkragingen tussen 60 en 120 mm - Toegelaten belasting: ≤ 1,3 kN - Traploos regelbaar - Zijdelingse regeling van het anker gebeurt door het schuin plaatsen ervan tot maximaal 15 graden - De regeling van de uitkraging gaat d.m.v. het in- of uitdraaien van de draagpen - De hoogteregeling gebeurt in het gerasterde slipgat - Materiaal: 1.4571 / 1.4401 (A4)

3. Type DT - Uitkragingen tussen 140 en 240 mm - Toelaatbare belasting: ≤ 1,3 kN - De regeling van de uitkraging, loodrecht op het gevelvlak, is d.m.v. de gepatenteerde klemstift, zonder het

weghalen van de steen - De console van het type DT wordt volledig voorgemonteerd, met stelwig en klemstift, geleverd - D.m.v. de stelwig met schuin slipgat kan men het anker in de hoogte traploos regelen - Door het schuin plaatsen van het anker regelt men het zijdelings (max. 15 graden) - Materiaal: 1.4571 / 1.4401 (A4) 4. Type DH - Windanker - Draagt windlasten over naar de structuur - Het type DH wordt gebruikt in combinatie met het type BA of DT, zowel in verticale, als in de horizontale

voeg - Worden ook gebruikt aan de bovenzijde met halve, vaste stift (uitvoering 2) - Materiaal: 1.4571 / 1.4401 (A4)

Page 18: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

18

7.4.5 Montagerichtlijnen Meestal worden natuursteenplaten op vier punten bevestigd. Voor het boren van het verankeringsgat dient de isolatie voldoende groot te zijn uitgesneden. Verankering in verticale voeg De montage van de platen begint meestal aan de linkerkant van het gebouw. De montage verloopt van links naar rechts en van onder naar boven. Bouwvolgorde montage aan linkerkant:

- je monteert de verankering - het draaganker en het windanker in de eerste verticale voeg bevestigen en fijnregelen - isolatie plaatsen - de ankerstiften door de draadpen steken en in de dilatatiehuls duwen (speling ca 2 mm) - de stiftgaten van de tweede natuursteenplaat met mortel vullen - die naast de eerste schuiven - ruimte van minimaal 2 mm houden - etc etc.

Montage aan rechterkant:

- de voorlaatste plaat wordt aan de rechtse rand met éénzijdige stiften in verticale voeg verankerd - laatste natuursteenplaat wordt op 2 draagankers in horizontale voeg gemonteerd

Verankering in verticale voeg Bouwvolgorde:

- gaten boren voor de eerste en tweede rij platen - de onderste rij draagankers bevestigen - isolatie plaatsen - gaten van de stiften met mortel vullen en de eerste rij platen op de snelmontageankers plaatsen - de ankers voor de 2

e rij plaatsen en de eerste rij platen fijnregelen

- er is 2 mm ruimte voorzien tussen de draagankers en de bovenkant van de onderste rij - de ankerstift door de draadpen in de eronder liggende dilatatiehuls duwen - tweede rij plaatsen etc.

7.4.6 Bepaling en berekening 1. Berekening van het gewicht van natuursteenplaten 2. Afmetingen van natuursteenplaten 3. Wandopbouw d= dikte natuursteen c= breedte van de verluchting: i= dikte thermische isolatie: k= uitkraging van natuursteenankers 4. Verankeringswand 5. Bepaling van het natuursteenanker in de verticale of horizontale voeg Berekening van het gewicht van de plaat:

Page 19: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

19

8. Analyse Zonwering

8.1 Screens 8.1.1 Floret Door de zeer compacte vormgeving wordt het screen één met het kozijn. De kleine afgeschuinde kap valt weg op de bovenregel van het kozijn. De onderlijst verdwijnt geheel in de kap, hierdoor vormen het kozijn en het screen een eenheid. Er wordt gebruik gemaakt van onzichtbare bevestigingsmiddelen waardoor het screen tot in detail is afgewerkt. Het doorzicht van het kozijn blijft behouden door de toepassing van een normale bovenregel. Tevens is er door de toepassing van het screen geen invallende zijzon en bovendien geen verstoring van de architectuur. De montage van het screen vindt tegelijkertijd plaats met de productie van de kozijnen. Hierdoor wordt er montagetijd bespaard en zijn er geen bouwplaatsvoorzieningen nodig. 8.1.2 Stunter In deze zonwering zijn de voordelen van het normale screen gecombineerd met windvaste eigenschappen. De zon wordt geweerd, terwijl er nog enig zicht naar buiten blijft. Ze zijn vrijwel overal eenvoudig aan te brengen. De maat van de bak is slechts 95 mm in doorsnede. Voor optimale lichtinval wordt deze voorzien van een afgeschuinde voorlijst. 8.1.3 Brustor zonwering Brustor B-1085 Een verticaal screen in een kast van 85 mm. Door de kleine afmetingen past het bij elke bouwstijl. Hij is verkrijgbaar in vier versies: - standaard screen met manuele bediening - het inbouw screen - het screen met elektrische motor en schakelaar - het screen met elektrische motor en afstandsbediening (het doek kan eenvoudig verwisseld worden zonder het kastje te demonteren) Brustor B-1100 Dit type heeft dezelfde voordelen als de B-1085, daarentegen is er één groot verschil, een grotere kast. Dit zorgt ervoor dat het grote oppervlakken kan overbruggen. Dit type is op twee manieren te demonteren: op geleider of montage op kapsteun. Het doek blijft op elke hoogte perfect onder spanning. Het screen kan een afmeting hebben van 3 meter in één deel, met koppelstuk is het mogelijk 6 meter te overbruggen. Belangrijke voordelen: - de onderlijst kan niet meer opwaaien - het doek hangt mooi effen - het doek slijt minder snel

8.2 Jaloezieën glas Algemene informatie: De jaloezieën bevinden zich tussen het glas en zijn “van buiten af” te bedienen. Deze bediening kan zowel handbediend als elektrisch worden uitgevoerd. Handbediend door middel van een ketting of een draaiknop en elektrisch door middel van een afstandbediening of een drukknop. De draaiknop bij de handbediende uitvoering is uitsluitend bedoeld voor eenheden die uitgevoerd worden met een kantelfunctie. De jaloezieën zijn in diverse standaard kleuren leverbaar en daardoor toepasbaar in elk gewenst interieur. Het is te bouwen in zowel houten, kunststof als aluminium kozijnen. Dubbel glas met jaloezieën draagt bij een de efficiency van klimaatbeheersing in een gebouw en bespaart energiekosten door een verminderde behoefte aan verwarming in de winter en airconditioning in de zomer. Jaloezieën glas (doorsnede) Jaloezieën glas (aanzicht) Variaties: Je kunt het op verschillende manieren toepassen:

- Handmatig: de jaloezieën worden bediend door middel van een magnetische overbrenging. De magneet aan de buitenzijde van het glas maakt deel uit van een koordbediening. Bij een alleen kantelbaar jaloeziesysteem kan ook gekozen worden voor een knopbediening.

- Gemotoriseerd met externe motor: De interne motor wordt aangestuurd met behulp van een schakelaar of een afstandsbediening. Deze motor vraagt een spouwruimte van 27mm.

- Gemotoriseerd met interne motor: De externe motor wordt aan de buitenkant op de magneet geplaatst en heeft een aansturing op basis van infrarode signalen, afgegeven door een afstandsbediening of een schakelaar.

Beide motorische besturingssystemen bieden de mogelijkheid tot groepsaansturing waardoor ze tevens aangesloten kunnen worden op gebouwbeheerssystemen Handmatig Motor extern Motor intern

Page 20: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

20

Toepassingen: Omdat de dubbele beglazing de jaloezie beschermd tegen vuil, stof, lucht en incidentele beschadiging is deze methode uitermate geschikt voor ruimtes waar hygiëne en veiligheid van belang zijn.

- Overal waar privacy belangrijk is: denk hier bijvoorbeeld aan een badkamer, keuken, serre of gewoon naast de voordeur.

- Overal waar onderhoud een rol speelt: vuil en stof komt niet meer aan de jaloezie waardoor het reinigen niet meer tijd in beslag neemt dan bij een normale dubbele ruit.

- Overal waar lichtcontrole een rol speelt: bijvoorbeeld op slaapkamers als extra verduistering naast de overgordijnen.

Voordelen: Met isolatieglas met een geïntegreerde jaloezie zal onderhoud weinig van toepassing zijn. De jaloezie zit immers tussen het glas en het isolatieglas en kan eenvoudig aan de binnenzijde worden gereinigd. Bovendien zijn de jaloezieën veel minder storingsgevoelig omdat er eenvoudigweg geen handen meer aan kunnen komen.

- Doordat de jaloezie is geïntegreerd in dubbel glas wordt slijtage en vuiligheid voorkomen. Afmetingen:

- Minimale afmetingen: breed 200mm hoog 200mm - Maximale afmetingen: breed 2250mm hoog 3000mm - Maximaal oppervlakte: 3,5m

2

- De jaloezieën van 12,5 of 16mm, hebben een spouwbreedte van respectievelijk 22 en 27mm. Algemene opmerkingen:

- Voor alle uitvoeringen geldt dat de lamellen zowel kantel-, als ook optrekbaar zijn. - Handbediende uitvoeringen worden geleverd met een ketting. - Elektrische uitvoeringen kunnen naar keuze worden geleverd met een drukknop of i.r. afstandbediening. - De beglazing kan naar keuze worden uitgevoerd in standaard isolatieglas of in HR+ uitvoering, eventueel

gecombineerd met een gelaagd buitenblad. - In totaal zijn er momenteel 13 standaard kleuren en 3 speciaal kleuren die tegen een meerprijs leverbaar

zijn. - De totale dikte van de eenheid is minimaal 30mm. Dit wordt mede bepaald door de glaskeuze en door de

afmeting van de eenheid. Isolatieglas met geïntegreerde jaloezieën zijn dikker dan normale isolatieglas eenheden. Vandaar dat het niet altijd mogelijk is de eenheden in bestaande kozijnen in te bouwen.

- Bij nieuwe kozijnen kan er doorgaans altijd rekening worden gehouden met de glasdikte van isolatieglas met geïntegreerde jaloezieën.

8.3 Madico Zonkoelende folie Madico zonkoelende folie Deze vliesdunne polyester films van Madico worden met glas of kunststof verlijmd. Heeft men bijvoorbeeld last van warmte door zonnestraling dan wordt een reflecterende folie toegepast; bij hinder van scherp licht wordt een folie in kleur gebruikt om dit ongemak te verhelpen. Een bijkomend voordeel van alle folies is dat het glas inbraakvertragend en splintervrij wordt.

Beter licht, goed zicht Zonkoelende film laat daglicht normaal toe maar sluit hinderlijke straling en schittering buiten. Er ontstaat een adequaat werklicht zonder warmte-instraling, waarbij hinderlijke schittering op beeldschermen wordt gereduceerd. Hierdoor wordt een betere en minder vermoeiende werksfeer bereikt. Het zicht naar buiten blijft bij daglicht praktisch onverminderd.

Warmtewinst in de winter Zonkoelende folie werkt ook van binnen naar buiten. Dit betekent dat in de winter het warmteverlies door de ramen met ca. 10% wordt gereduceerd, dus minder verwarmingskosten en meer thermische behaaglijkheid.

Besparing airconditioning in de zomer Zonkoelende film vermindert de hittebelasting in airconditioninginstallaties aanzienlijk. Dit heeft als resultaat dat de werking van de installatie effectiever en efficiënter wordt of dat men met een kleinere installatie kan volstaan. In veel gevallen is de aanschaf van een airconditioning overbodig.

Bescherming van uw interieur Zonkoelende film stopt maar liefst 97% van de ultraviolette zonnestralen en beschermt dus uw vloerbedekking, wandbekleding, meubilair en schilderwerk. Kleuren blijven mooier, textiel zal minder verkleuren. Bij warenhuizen, winkels en vitrines, waarvoor heldere films ontwikkeld zijn, kan verkleuring van de artikelen met 80% verminderd worden, terwijl het glas tegelijkertijd effectief beveiligd is. Om die reden worden ook steeds meer musea en historische gebouwen voorzien van zonkoelende, uv-werende of inbraakvertragende film.

Veiligheid Zonkoelende film heeft als bijkomende, belangrijke eigenschap veiligheid. Bij ruitbreuk wordt glas door een sterke film en de krachtige lijmlaag bijeen gehouden. Het gevaar van rondvliegende glassplinters is tot een minimum beperkt. Tevens hebben diverse zonkoelende films een inkijkwerende functie. Hierdoor worden nieuwsgierige blikken geweerd. Kostbare inventaris maar ook aanwezige personen zijn niet meer van de straat af zichtbaar.

Onderhoud Zonkoelende film vergt geen extra onderhoud. De ramen kunnen normaal gewassen worden, echter zonder borstel of schuurmiddel. Een zeem en koud water zijn doorgaans voldoende.

Conclusie Zonkoelende films werkt het gehele jaar, zonder bedieningssysteem. 's Zomers voorkomt zonkoelende film vanaf de eerste zonnestraal de directe overmatige warmte. 's Winters bij storende lage zonnestand hoeven de gordijnen niet gesloten te worden vanwege schittering. Bovendien kunt u een graadje lager stoken doordat u 10% minder warmteverlies heeft door het glas.

Met zonkoelende film heeft u veiliger glas. Bij breuk, al dan niet opzettelijk, wordt het glas bijeengehouden en ontstaat er geen open doorgang. Letsel door snijwonden wordt tot een minimum beperkt. Zonkoelende film wordt snel aangebracht, zonder storend hak- en breekwerk. De montagekosten zijn in vergelijking met andere systemen zeer laag. Ook het onderhoud vraagt geen extra kosten.

XK is een weerbestendige PolyVinyliDene Fluoride (PVDF) toplaag voor folies die aan de buitenzijde van het glas worden aangebracht (bijvoorbeeld op daken) en het product beter bestand maakt tegen weersinvloeden en industriële verontreiniging. Door deze toplaag wordt de duurzaamheid aanzienlijk verlengd. Het reinigingsproces is nog eenvoudiger omdat de film grotendeels zelfreinigend is en daardoor maar 1 à 2 x per jaar afgespoten hoeft worden. De garantie wordt verlengd van 2 naar 5 jaar.

SR is een kraswerende toplaag, waardoor de film zijn hoog transparante aanzien blijft behouden. Bij reiniging is het dan ook weinig kwetsbaar.

Page 21: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

21

9. Het nieuwe ontwerp van ‘de Bazel’

9.1 Aanzicht Zuidgevel Op pagina 23 is een tekening van de Zuidgevel te zien. Deze heb ik zelf getekend vanuit de plattegrond, doorsnede en foto’s. Het kan dus zijn dat er een aantal afwijkingen zijn ten opzichte van de werkelijkheid. Ik heb deze tekening gemaakt om een goede indruk te geven van de opbouw van de zuidgevel. Daarnaast is de nieuwe situatie getekend, met de plint tot en met de 1

e verdieping.

9.2 Indeling natuursteen Zoals in de opdracht staat beschreven bestaat de plint, t/m de 1

e verdieping, uit natuursteen. De gekozen

natuursteensoort komt straks aan bod. De verdeling van de natuursteen plint is te zien op één van de tekeningen in hoofdstuk 10. Uitwerkingen. Om goed uit te komen met de gekozen natuursteen maat, heb ik een aantal ramen iets aangepast.

9.3 Achter constructie De constructie van ‘de Bazel’ is gerealiseerd in het werk gestort beton. Er is gekozen voor een stramienmaat van 3,6 bij 3,2 meter. In de gevel is een moduulmaat aangehouden van 90 centimeter. Op de onderstaande foto is te zien wat er overblijft als ik de bestaande gevel verwijder. De vloeren worden ondersteund door kolommen met een stramienmaat van 3,2 meter. Door deze kolommen hoef ik mijn achterconstructie dus niet te veranderen, deze betonnen constructie behoud ik.

Dit is een foto van een foto, vandaar de slechte kwaliteit, maar toch is de achterconstructie duidelijk te zien.

9.4 Keuze vliesgevelsysteem Het vliesgevelsysteem dat ik gekozen heb om toe te passen bij het Stadsarchief de Bazel is het elementensysteem. In mijn gevel komen vaak dezelfde kozijnen en afmetingen terug, namelijk de stramienmaat van 3,2 meter. Het toepassen van een elementensysteem heeft als voordeel dat de elementen kant-en-klaar op de bouw geleverd kunnen worden, het verkort de bouwtijd en het kan geprefabriceerd worden onder goede omstandigheden. De indeling van mijn elementen is te zien op één van de tekeningen in hoofdstuk 10. Uitwerkingen. Om de verticale belijning van de gevel te behouden, heb ik ervoor gekozen om mijn elementen in deze belijning te behouden. De constructie van de elementen maak ik van aluminium, van de fabrikant Reynaers. Het systeem wat ik toepas is het traditionele systeem met klem- en kliklijsten.

9.4.1 Paneelvulling Als paneelvulling pas ik het principe van StoneLite toe. Om het uiterlijk te behouden kies ik ervoor om de afwerking van het sandwichpaneel van natuursteen te maken. Het natuursteen heeft een dikte van een aantal millimeters. Het natuursteen dat ik hiervoor ga gebruiken is: Massangis Roche Jaune Claire. Dit is een kalksteen en is afkomstig uit Frankrijk. Een aantal kenmerken van Massangis Roche Jaune Claire:

- Schijnbare volumieke massa 2300 à 2400 kg/m3

- Druksterkte 40 à 60 N/mm2

- Slijtsterkte (Capon) 27 à 30mm - Porositeit 13 vol%

9.5 Natuursteen Om zo dicht mogelijk bij het oude uiterlijk te blijven, heb ik gezocht naar een natuursteen met ongeveer dezelfde kleuren als bestaand. De plint is donkergrijs en de gevel is beige. Binnen deze kleuren ben ik naar een geschikte natuursteensoort voor de buitengevel gaan zoeken. Natuursteen voor de plint De natuursteensoort die ik voor de plint heb gekozen is Oriental Basalt Gekloven. Deze is afkomstig uit China. Een aantal kenmerken van Oriental Basalt:

- Schijnbare volumieke massa (WTCB-rapport) 2612 kg/m3

- Druksterkte (WTCB-rapport) 79,3 N/mm2

- Buigtreksterkte (WTCB-rapport) 31,9 N/mm2

- Slijtsterkte (Amsler-WTCB-rapport) 1,04mm/1000m - Slijtsterkte (Capon-WTCB-rapport) 16,42mm - Porositeit (WTCB-rapport) 5,9 vol%

Gezien de uitstekende slijtvastheid is deze natuursteensoort geschikt voor alle gebruik. 9.5.1 Systeem bevestiging Het systeem dat ik voor het natuursteen ga toepassen is het verankeringssysteem met bodyankers. Het type bodyanker dat ik ga toepassen is het type: Body DT 414 (hieronder de bepaling ervan) 1. Berekening van het gewicht van natuursteenplaten g (kN/m3) 2. Afmetingen van natuursteenplaten d= 30 mm (minimale plaatdikte) b= 400/450 mm h= 950 mm 3. Wandopbouw d= dikte natuursteen : 30 mm c= breedte van de verluchting: 30 mm i= dikte thermische isolatie: 90 mm k= uitkraging van natuursteenankers: 135 mm 4. Verankeringswand is prefab beton

Page 22: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

22

5. Bepaling van het natuursteenanker in de verticale of horizontale voeg: verticaal Berekening gewicht van de plaat: Fv (uitgaande van schijnbare volumieke massa): 0,538 x 0,03 x 0,945 x 2612 = 39,8 kg = 0,398 kN ( Fv = b x h x d x g = 0,58 x 0,945 x 0,03 x 30 = 0,45759 (0,5) kN )

Verder wil ik dichte voegen toepassen in verband met mogelijke vervuiling van gevel. Met open voegen is er een kans dat de voegen volgestopt worden met afval.

9.5.2 Voeg Als voeg gebruik ik een gekitte voeg, dit in verband met Amsterdam waar veel mensen lopen. Als de voegen open blijven is er kans dat er allerlei afval tussen de voegen wordt gestopt. Dit wil ik vermijden door middel van een dichte voeg. 9.5.3 Isolatie Om aan de Rc van 2,5 te komen, gebruik ik isolatie van 90 mm dik. 9.5.4 Achterwand Als achterwand gebruik ik een prefab wand met een dikte van 150 mm.

9.6 Zonwering Ik dacht eerst dat in het bestaande gebouw jaloezieën werden toegepast, later bleek dit een rolgordijn te zijn. Om dit ook in de nieuwe situatie terug te laten komen heb ik gekozen voor de zonwering van Floret. Ik heb hiervoor gekozen omdat de montagetijd bespaard wordt en er geen bouwplaatsvoorzieningen nodig zijn, daarnaast veranderd de architectuur van het gebouw niet.

9.7 Wasinstallatie De bestaande wasinstallatie op het dak wil ik behouden. De installatie valt onder de permanente gevelonderhoudsinstallaties. Het is een volautomatische gevellift, elektrisch verrijdbaar op rails langs de dakrand.

Page 23: Utilitaire gevels

-2.300

Peil=0

+3.600

+7.200

+11.700

+16.200

+20.700

+24.300

+27.360

+31.700

-2.300

Peil=0

+3.600

+7.200

+11.700

+16.200

+20.700

+24.300

+27.360

+31.700

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zuidgevel bestaand 1:200Let op, zelf getekend vanuit plattegrond, doorsnede en foto's.Afwijkingen dus mogelijk!Het terrein loopt schuin naar beneden, maar ik ga bij het tekenenervan uit dat het recht is.

Zuidgevel nieuw 1:200

23

9. De nieuwe indeling van 'de Bazel'

Page 24: Utilitaire gevels

Stadsarchief ‘de Bazel’ Kevin Vermeulen St.nr. 217854

24

10. Uitwerking vliesgevel Zuidgevel Op de komende pagina’s zijn de uitwerkingen van de Zuidgevel weergegeven. De volgende tekeningen komen aan bod:

10.1 Gevelaanzicht 10.2 Natuursteenindeling 10.3 Elementindeling 10.4 Doorsneden 10.5 Details

Page 25: Utilitaire gevels

10. Uitwerking Zuidgeveldatum:

Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen telefoon: 06-14313394 [email protected]

Kevin Vermeulen st.nr. 217854

KV

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde

Project: Stadsarchief 'de Bazel'

29-03-'08

Page 26: Utilitaire gevels

10.1 Aanzicht Zuidgevel en Doorsnede A-Adatum:

Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen telefoon: 06-14313394 [email protected]

Kevin Vermeulen st.nr. 217854

KV

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde

Project: Stadsarchief 'de Bazel'

-2.300

Peil=0

+3.600

+7.200

+11.700

+16.200

+20.700

+24.300

+27.360

+31.700

A

A

-6.500

-3.600

Peil=0

+3.600

+7.200

+11.700

+16.200

+20.700

+24.300

+27.360

+30.500

+31.700

Doorsnede A-A

29-03-'08

1 : 200

Aanzicht Zuidgevel

Page 27: Utilitaire gevels

10.2 Indeling natuursteen plintdatum:

Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen telefoon: 06-14313394 [email protected]

Kevin Vermeulen st.nr. 217854

KV

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde

Project: Stadsarchief 'de Bazel'

-2.300

Peil=0

+3.600

+7.200

De indeling is gebaseerd op 2 vaste maten:538 x 945 mm519 x 945 mmVoeg: 8 mm

Indeling natuursteen plint

29-03-'08

1 : 100

Page 28: Utilitaire gevels

10.3 Indeling elementen vliesgeveldatum:

Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen telefoon: 06-14313394 [email protected]

Kevin Vermeulen st.nr. 217854

KV

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde

Project: Stadsarchief 'de Bazel'

+7.200

+11.700

+16.200

+20.700

+24.300

+25.500

+27.360

De elementindeling is gebaseerd op 2 vaste maten:1100 mm x verdiepingshoog2100 mm x verdiepingshoog

Indeling elementen vliesgevel

29-03-'08

1 : 100

Page 29: Utilitaire gevels

10.4 Doorsnede A-Adatum:

Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen telefoon: 06-14313394 [email protected]

Kevin Vermeulen st.nr. 217854

KV

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde

Project: Stadsarchief 'de Bazel'

1

2

5

6

8

2

4

6

-2.300

Peil=0

+3.600

+7.200

+11.700

+16.200

+20.700

+24.300

+27.360

+31.700

A

A

Doorsnede A-A

29-03-'08

1 : 50

8

1

2

3

5

6 + 7

Aanduiding details

Page 30: Utilitaire gevels

10.5 Details - Principe verankeringdatum:

Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen telefoon: 06-14313394 [email protected]

Kevin Vermeulen st.nr. 217854

KV

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde

Project: Stadsarchief 'de Bazel'

30 30 90 150

300

30

30

90

150

300

Wandopbouw bu-bi:

- natuursteen 30 mm

- luchtspouw 30 mm

- waterkerende folie

- isolatie 90 mm

- prefab beton 150 mm

Bodyanker

DT 414

Verankering natuursteen (plint)

29-03-'08

1 : 5

Page 31: Utilitaire gevels

10.5 Details - nr 1datum:

Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen telefoon: 06-14313394 [email protected]

Kevin Vermeulen st.nr. 217854

KV

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde

Project: Stadsarchief 'de Bazel'

-2.490

-2.300

+2.680

+2.720

Let op: dit is een betonnen wand van 920 mm dik,

niet een vloer

40x70

Reynaers kozijn

CS77

Wandopbouw bu-bi:

- natuursteen 30 mm

- luchtspouw 30 mm

- waterkerende folie

- isolatie 90 mm

- prefab beton 150 mm

Bodyanker

DT 414

Detail 1

29-03-'08

1 : 5

Page 32: Utilitaire gevels

10.5 Details nr 2 en 3datum:

Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen telefoon: 06-14313394 [email protected]

Kevin Vermeulen st.nr. 217854

KV

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde

Project: Stadsarchief 'de Bazel'

+670

+710

+3.140

+3.180

40x70

Reynaers kozijn

CS77

Wandopbouw bu-bi:

- natuursteen 30 mm

- luchtspouw 30 mm

- waterkerende folie

- isolatie 90 mm

- prefab beton 150 mm

Bodyanker

DT 414

40x60

Reynaers kozijn

CS77

40x70

waterslag compri

CA76110

zonwering Floret

alu. afdekstrip

alu. afdekstrip

Reynaers kozijn

CS77

Bodyanker

DT 414

Wandopbouw bu-bi:

- natuursteen 30 mm

- luchtspouw 30 mm

- waterkerende folie

- isolatie 90 mm

- prefab beton 150 mm

afdekkap compri

CA76110-r

alu. sandwichpaneel

Detail 2 29-03-'08

1 : 5

Detail 3

Page 33: Utilitaire gevels

10.5 Details nr 4datum:

Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen telefoon: 06-14313394 [email protected]

Kevin Vermeulen st.nr. 217854

KV

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde

Project: Stadsarchief 'de Bazel'

300

Opbouw vloer:

- afwerklaag 70 mm

- foamglass 30 mm

- betonvloer 350 mm

- Rockfon (systeemplafond)

Wandopbouw bu-bi:

- natuursteen 30 mm

- luchtspouw 30 mm

- waterkerende folie

- isolatie 90 mm

- prefab beton 150 mm

Bodyanker

DT 414

hoekanker

200x150x10

20

256

350

30

70

450

30 30 90 150

Detail 4

29-03-'08

1 : 5

Page 34: Utilitaire gevels

10.5 Details nr 5datum:

Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen telefoon: 06-14313394 [email protected]

Kevin Vermeulen st.nr. 217854

KV

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde

Project: Stadsarchief 'de Bazel'

+7.200

30 30 90 150

300

40x70

Opbouw sandwichpaneel bu-bi:

- natuursteen 5 mm

- aluminium honingraad 19 mm

- afstandregel

- watervast multiplex 18 mm

- isolatie 90 mm

- alu. afwerking

Opbouw vloer:

- afwerklaag 70 mm

- foamglass 30 mm

- betonvloer 350 mm

- Rockfon (systeemplafond)

CW60 034.0605

verticale koppeling

stijlen (034.0699)

dichting-profiel

kierdichting / kit

Wandopbouw bu-bi:

- natuursteen 30 mm

- luchtspouw 30 mm

- waterkerende folie

- isolatie 90 mm

- prefab beton 150 mm

Bodyanker

DT 414

519

36 18 90 1

20

256

350

30

70

170

450

Detail 5

29-03-'08

1 : 5

Page 35: Utilitaire gevels

10.5 Details nr 6 en 7datum:

Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen telefoon: 06-14313394 [email protected]

Kevin Vermeulen st.nr. 217854

KV

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde

Project: Stadsarchief 'de Bazel'

+11.700 / 16.200 / 20.700

170

Opbouw vloer:

- afwerklaag 70 mm

- foamglass 30 mm

- betonvloer 350 mm

- Rockfon (systeemplafond)

CW60 034.0605

verticale koppeling

stijlen (034.0699)

vliesgevel-bevestiging

Reynaers kozijn TP110

promatect-H 20 mm

zonweringssysteem

Floret

dichting-profiel

HR++ glas

kierdichting / kit

haak ophangsysteem

natuursteenelement

vliesgevel-bevestiging

Opbouw sandwichpaneel bu-bi:

- natuursteen 5 mm

- aluminium honingraad 19 mm

- afstandregel

- watervast multiplex 18 mm

- isolatie 90 mm

- alu. afwerking CW60 034.0605

verticale koppeling

stijlen (034.0699)

dichting-profiel

haak ophangsysteem

natuursteenelement

519

36 18 90 1 103

20

256

350

30

70

450

170

190

18

36

19

5

Opbouw sandwichpaneel bu-bi:

- natuursteen 5 mm

- aluminium honingraad 19 mm

- afstandregel

- watervast multiplex 18 mm

- isolatie 90 mm

- alu. afwerking

Detail 6

29-03-'08

1 : 5

Detail 7

Page 36: Utilitaire gevels

10.5 Details nr 8datum:

Weegbree 2 2441 BV Nieuwveen telefoon: 06-14313394 [email protected]

Kevin Vermeulen st.nr. 217854

KV

Amsterdamse Hogeschool voor Techniek - Bouwkunde

Project: Stadsarchief 'de Bazel'

+24.3

00

+25.5

00

Wand

op

bouw

bu-b

i:

- natu

urs

teen 5

mm

- alu

min

ium

honin

gra

ad

19 m

m

- afs

tand

regel

- w

ate

rvast

multip

lex 1

8 m

m

- is

ola

tie 9

0 m

m

- alu

. afw

erk

ing

- lu

chts

pouw

- E

uro

thaan Iso.p

laat

(hp

) 60 m

m

- afs

tand

regel

- alu

min

ium

honin

gra

ad

19 m

m

- natu

urs

teen 5

mm

Op

bouw

dak:

- b

itum

en d

akb

ed

ekkin

g 5

mm

- E

uro

thaan Isola

tiep

laat

(hard

e p

ers

ing) 100 m

m

- b

eto

nvl

oer

350 m

m

- R

ockfo

n (sys

teem

pla

fond

)

Reyn

aers

pro

fiel

CW

60 0

34.0

605

vert

icale

kop

pelin

g

stijle

n (034.0

699)

vlie

sgeve

l-b

eve

stigin

g

Reyn

aers

kozi

jn T

P110

pro

mate

ct-

H 2

0 m

m

zonw

eringssys

teem

Flo

ret

dic

hting-p

rofie

l

HR

++

gla

s

haak o

phangsys

teem

natu

urs

teenele

ment

alu

. d

aktr

im

519

36

18

90

1104

60

35

19

5

20256350100

450

Detail 8

29-03-'08

1 : 5