Ustede u Proizvodnji Pomocu Informacionih Resenja

 • Upload
  rale77

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Ustede u Proizvodnji Pomocu Informacionih Resenja

  1/14

  INOVATIVNA REŠENJA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU23. oktobar 2009, Grand Casino Beograd

  Kako ostvariti uštede u proizvodnji

  pomoću informacionih rešenja?

  Damir Kopor čić

  Metronik d.o.o.

 • 8/18/2019 Ustede u Proizvodnji Pomocu Informacionih Resenja

  2/14

  Područ ja uštede

  ro o ma er a a resurs ao na ve ro ovn

  uzroč

  nici postavljaju proizvodnju na prvo mesto 

  kompanijama

  Troškovi sirovina i ambalaže čak do 70%

  Trošak proizvodne radne snage čak do 10%

 • 8/18/2019 Ustede u Proizvodnji Pomocu Informacionih Resenja

  3/14

  R E S U R S IR E S U R S I 

  M A T E R I A L IM A T E R I A L I

 • 8/18/2019 Ustede u Proizvodnji Pomocu Informacionih Resenja

  4/14

  Područ ja ušteda u proizvodnji

  analiza efikasnosti

  analiza

  roduktivnosti rada praćenje

  materijalnih gubitaka

  po radnom nalogu

 • 8/18/2019 Ustede u Proizvodnji Pomocu Informacionih Resenja

  5/14

   proizvodnje

   Analiza obrtanja zaliha

   Analiza “mrtvih” zaliha

 • 8/18/2019 Ustede u Proizvodnji Pomocu Informacionih Resenja

  6/14

  Kako sakupljati podatke?

  Ručno?

  Automatski!

  ljudski faktor, pouzdanost

  frekvencija podataka

  pouzdanost

  pravovremenostresursi

  pristupačnost

  laka pristupačnost

  standard sakupljanja

  Nekoliko hiljada podataka dnevno !

 • 8/18/2019 Ustede u Proizvodnji Pomocu Informacionih Resenja

  7/14

  ro zvo na n orma a

  Proizvodna informatika omogućava rukovodstvuproizvodnje da;

  1.000.000 automatsko sakupljenih podataka godišnje

  informatizacijom sabere u nekoliko ključnih pokazatelja

  analizom ključnih pokazatelja efikasnosti ostvaruje

 • 8/18/2019 Ustede u Proizvodnji Pomocu Informacionih Resenja

  8/14

  Kojim alatima

  p ac a e oo Kontrola materijalnog toka semaforima

  Kontrola materijala normirano/utrošeno

  Kontrola efikasnosti rada resursa

   Aplikacija/portal za praćenje OEE  Automatsko beleženje zastoja

  U svakom trenutku jasna slika efikasnosti rada linija

  Izvještajni sistem Ključni alat za ostvarivanje ušteda

 • 8/18/2019 Ustede u Proizvodnji Pomocu Informacionih Resenja

  9/14

  Ključni pokazatelji efikasnosti - KPI

  Ključni pokazatelji efikasnosti korelacijom

   

  Kristalno jasnu informaciju o stanju i uštedama u

  roizvodn i

  Svaki od modula proizvodne informatike nosilac je

 • 8/18/2019 Ustede u Proizvodnji Pomocu Informacionih Resenja

  10/14

  v z z v vušteda

  1. Uvođenje proizvodne informatike

  .

  3. Praćenje KPI-ja pod nadzorom rukovodstva

  4. Uvođen e i izvođen e korektivnih mera

 • 8/18/2019 Ustede u Proizvodnji Pomocu Informacionih Resenja

  11/14

  R E S U R S IR E S U R S I

   M A T E R I A L IM A T E R I A L I

 • 8/18/2019 Ustede u Proizvodnji Pomocu Informacionih Resenja

  12/14

   informatike

  6% poveć

  anje produktivnosti rada = 27.000 EURgodišnje izračunato na roizvodno celini sa 13 za oslenih radnika uz analizu

  10.000 podataka / modul u MePIS-u

  Razlika u sirovinskom dobitku samo jednogmateri ala = 24.200 EUR odišn e

  Razlika od samo 1% između normirane i utrošene količine izračunata je MePIS-om u 4 varijacije za 200 podataka samo za jedan materijal

  3% ovećan e efikasnosti lini e = 10.000 EUR

  godišnje Upotrebom informatike za praćenje OEE na jednoj liniji sa smanjenjem

  varijabilnih troškova jedne smene

 • 8/18/2019 Ustede u Proizvodnji Pomocu Informacionih Resenja

  13/14

  on re n pr mer u e a pomo u pro zvo neinformatike

  Smanjenje mrtvih zaliha sirovina u ambalaži za180.000 EUR za odinu dana

  Za godinu dana u skladištima snabdevanja proizvodnje MePIS-om sumonitoringom preko 500 materijala snižene mrtve zalihe za 45%

  Smanjeno vreme obrtanja zaliha sirovina u ambalažioslobađa za 300.000 EUR sredstava

  vreme obrtanja zaliha.

 • 8/18/2019 Ustede u Proizvodnji Pomocu Informacionih Resenja

  14/14

  Mogućnosti

  Koliko pokazatelja – toliko mogućnosti

  Informatizacijom proizvodnja je automatski opremljena i 

  Kvalitet proizvoda, realizacija planova, postizanje norme i

  rug