of 20 /20
USTAVNI SUD CRNE GORE STATISTIČKI PODACI O RADU USTAVNOG SUDA Za period od 1.januara 2017. do 31. decembra 2017.godine

USTAVNI SUD CRNE GORE STATISTIČKI PODACI O ......Građansko pravo 57 Upravno pravo 1 Privredni spor 1 Krivično pravo 18 Izvršni postupak 5 Prekršajni postupak 1 Ukupno 83 12 4.3.3

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of USTAVNI SUD CRNE GORE STATISTIČKI PODACI O ......Građansko pravo 57 Upravno pravo 1 Privredni spor...

 • USTAVNI SUD CRNE GORE

  STATISTIČKI PODACI O RADU USTAVNOG SUDA

  Za period od 1.januara 2017. do 31. decembra 2017.godine

 • SADRŽAJ:

  1 Pregled primljenih, riješenih i neriješenih predmeta u izvještajnom periodu po klasifikacionim oznakama1 ...................................................... 1

  2 Grafički prikaz priliva predmeta u odnosu na 2016.godinu Struktura primljenih predmeta po nadležnostima ........................................ 2

  3 Pregled neriješenih predmeta na kraju izvještajnog perioda po klasifikacionim oznakama predmeta i po godinama ........................................ 3

  4 Pregled načina odlučivanja Suda u okviru nadležnosti .......................................................................................................................................... 4

  4.1 Grafički prikaz načina rješavanja predmeta klasifikacione oznake U-I u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta ove oznake .............. 5

  4.2 Grafički prikaz načina rješavanja predmeta klasifikacione oznake U-II u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta ove oznake ............. 6

  4.3 Grafički prikaz načina rješavanja predmeta klasifikacione oznake UŽ-III u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta ove oznake .......... 7

  4.3.1 Podaci o radu suda u vijećima ................................................................................................................................................................ 8

  4.3.2 Pregled odluka o usvajanju ustavne žalbe, podaci o povrijeđenim pravima u odlukama o usvajanju ustavne žalbe ........................ 10

  4.3.3 Grafički prikaz broja meritornih odluka u odnosu na oblasti prava .................................................................................................... 12

  4.3.4 Povrede ustavnih i konvencijskih prava na koje su podnosioci ustavnih žalbi ukazivali u premetima u kojima je sud odlučio u

  2017.godini .......................................................................................................................................................................................................... 13

  4.3.5 Pregled rješenja o odbacivanju ustavne žalbe ..................................................................................................................................... 17

  4.4 Grafički prikaz načina rješavanja predmeta klasifikacione oznake U-VII u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta ove oznake ......... 18

  1 Prema odredbama člana 52. Poslovnika Ustavnog suda Crne Gore, Oznake ustavnosudskih predmeta (iz statističkih podataka) su:

  - U-I postupak za ocjenu saglasnosti zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima;- U-II postupak za ocjenu saglasnosti drugih propisa i opštih akata s Ustavom i zakonom;- U-III postupak odlučivanja o ustavnoj žalbi;- Už-IIIa postupak odlučivanja o ustavnoj žalbi prije iscrpljivanja djelotvornih pravnih sredstava;- Už-IIIb postupak odlučivanja o ustavnoj žalbi povodom zaštite prava na suđenje u razumnom roku;- U-IIIc postupak odlučivanja o ustavnoj žalbi zbog povrede prava radnjom ili nepostupanjem;- U-V postupak odlučivanja o sukobu nadležnosti;- U-VII postupak odlučivanja o izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom;

 • 1

  1 Pregled primljenih, riješenih i neriješenih predmeta u izvještajnom periodu po klasifikacionim oznakama

  2 Razlika između ukupnog broja riješenih predmeta koji iznosi 1066, i ukupnog broja donijetih odluka i rješenja koji iznosi 1040 i koji je prikazan na

  strani 6. „Pregled načina odlučivanja Suda u okviru nadležnosti“, posledica je postojanja združenih predmeta o kojima Ustavni sud odlučuje jednom odlukom ili rješenjem.

  Ukupan broj neriješenih predmeta na

  početku izvještajnog

  perioda

  Ukupan broj primljenih predmeta u izvještajnom

  periodu

  Ukupan broj predmeta u radu

  u 2017.godini

  Priliv predmeta u odnosu na

  2016.godinu

  *Broj primljenih predmeta u 2016.godini

  Ukupan broj riješenih predmeta

  Ukupan broj predmeta u radu

  na kraju izvještajnog

  perioda

  U-I

  78

  35

  113

  -12,5% 52 61

  (U-I 40)*

  U-II

  83

  56 139

  +1,8%

  59 80

  (U-II 55)*

  UŽ-III U-III

  1269

  941

  2210

  +7,5%

  949 1261

  (UŽ-III 875)*

  U-V

  1

  1 2

  -66,6%

  0 2

  (U-V 3)*

  U-VII

  /

  6

  6

  -60%

  6 /

  (U-VII 15)*

  Ukupno

  → 1431 1039 2470

  +5% 10662 1404

  (Ukupno 988 primljenih predmeta)*

 • 2

  2 Grafički prikaz priliva predmeta u odnosu na 2016.godinu Struktura primljenih predmeta po nadležnostima

  U-I U-II Už-III U-V U-VII

  2016.godina 40 55 875 3 15

  2017.godina 35 56 941 1 6

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  1000

  U-I 3%

  U-II 5%

  Už-III 91%

  U-V 0,09%

  U-VII 1%

  Ustavne žalbe 91% Normativa (U-I, U-II), sukob

  nadležnosti U-V i žalbe u izbornim sporovima U-VII 9%

 • 3

  3 Pregled neriješenih predmeta na kraju izvještajnog perioda po klasifikacionim oznakama predmeta i po godinama

  Oznake predmeta→ U-I U-II UŽ-III

  U-III U -V Ukupno

  Godine ↓

  2012 / 1( P.P.) / / 1

  2013 1 / / / 1

  2014 4 / 7 / 11

  2015 9 10(2P.P.) 143 / 162

  2016 24(1 P.P.) 22 (2 P.P.) 417 1 464

  2017 23(2 P.P.) 47(4 P.P.) 694 1 765

  Ukupno 61 80 1261 2 1404

 • 4

  4 Pregled načina odlučivanja Suda u okviru nadležnosti

  Ukupan broj odluka i rješenja 1040

  Ukupan broj odluka: 738

  U-I Odluka: 15

  U-II Odluka: 27

  UŽ-III Odluka: 694

  U-VII Odluka: 2

  Ukupan broj rješenja: 302

  U-I Rješenja: 26

  U-II Rješenja: 29

  UŽ-III Rješenja: 243

  U-VII Rješenja: 4

 • 5

  4.1 Grafički prikaz načina rješavanja predmeta klasifikacione oznake U-I u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta ove

  oznake

  2%

  5% 7%

  44%

  33%

  9%

  U-I

  Odluka o utvrđivanju neustavnosti osporene odredbe/odredaba

  Odluka o odbijanju prijedloga

  Odluka o ukidanju osporene odredbe/odredaba

  Rješenje o neprihvatanju inicijative

  Rješenje o odbacivanju podneska

  Rješenje o pokretanju postupka

  Način odlučivanja Broj donijetih odluka/rješenja

  Odluka o ukidanju osporene odredbe/odredaba 12

  Odluka o utvrđivanju neustavnosti osporene odredbe/odredaba 1

  Odluka o odbijanju prijedloga 2

  Rješenje o neprihvatanju inicijative 18

  Rješenje o odbacivanju podneska 8

  Rješenje o pokretanju postupka 4

  Ukupno: 45

 • 6

  4.2 Grafički prikaz načina rješavanja predmeta klasifikacione oznake U-II u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta ove

  oznake

  34%

  3%

  20%

  23%

  15%

  3% 2%

  U-II

  Odluka o ukidanju osporene odredbe/odredaba

  Odluka o utvrđivanju neustavnosti i nezakonitosti

  Rješenje o neprihvatanju inicijative

  Rješenje o odbacivanju podneska

  Rješenje o pokretanju postupka

  Odluka o odbijanju prijedloga

  Način odlučivanja Broj donijetih odluka/rješenja

  Odluka o ukidanju osporene odredbe/odredaba 22

  Odluka o utvrđivanju neustavnosti i nezakonitosti 3

  Odluka o odbijanju prijedloga 2

  Rješenje o neprihvatanju inicijative 13

  Rješenje o odbacivanju podneska 15

  Rješenje o pokretanju postupka 9

  Rješenje o obustavljanju postupka 1

  Ukupno: 65

 • 7

  4.3 Grafički prikaz načina rješavanja predmeta klasifikacione oznake UŽ-III u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta ove

  oznake

  9%

  65%

  25%

  1%

  UŽ-III

  Odluka o usvajanju ustavne žalbe i ukidanju osporenog akta

  Odluka o odbijanju ustavne žalbe

  Rješenje o odbacivanju ustavne žalbe

  Rješenje o obustavi postupka po ustavnoj žalbi

  Način odlučivanja Broj donijetih odluka/rješenja

  Odluka o usvajanju ustavne žalbe i ukidanju osporenog akta 83

  Odluka o odbijanju ustavne žalbe 611

  Rješenje o odbacivanju ustavne žalbe 231

  Rješenje o obustavljanju postupka po ustavnoj žalbi 12

  Ukupno: 937

 • 8

  4.3.1 Podaci o radu suda u vijećima3

  3 Član 39 Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore

  Ustavni sud odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednici svih sudija (u daljem tekstu: sjednica Ustavnog suda), kao i na sjednici vijeća sastavljenog od troje sudija (u daljem tekstu: vijeće) kad, u skladu sa Ustavom, odlučuje o ustavnoj žalbi.

  Način odlučivanja

  Vijeća za meritorno odlučivanje

  Vijeće za rješavanje

  pretpostavki za meritorno

  odlučivanje

  Sjednica Ustavnog suda

  Prvo Vijeće Drugo Vijeće Treće vijeće

  Odluka o usvajanju ustavne žalbe i

  ukidanju osporenog akta

  24

  43

  4

  /

  12

  Odluka o odbijanju ustavne žalbe

  284

  204

  100

  /

  24

  Rješenje o odbacivanju ustavne žalbe

  9

  1

  1

  213

  6

  Rješenje o obustavljanju postupka po

  ustavnoj žalbi

  6

  1

  1

  4

  /

  Ukupno 323 249 106 217 42

  Ukupno riješeno na vijećima 937

 • 9

  4.3.1.1 Grafički prikaz rada Ustavnog suda po vijećima

  Prvo Vijeće 34%

  Drugo Vijeće 27%

  Treće Vijeće 11%

  VPP 23%

  Sjednica Ustavnog suda

  5%

 • 10

  4.3.2 Pregled odluka o usvajanju ustavne žalbe, podaci o povrijeđenim pravima u odlukama o usvajanju ustavne žalbe

  Član 28. Ustava/ Član 2. Konvencije

  1%

  Član 28. Ustava/ Član 3. Konvencije

  3%

  Član 29.i Član 30. / Član 5. Konvencije

  11%

  Član 47. Ustava /Član 10. Konvencije

  4%

  Član 58. Ustava / Član 1. Protokola 1 uz

  Konvenciju 5%

  Član 32. Ustava / član 6. Konvencije I Član 58. Ustava / Član 1.

  Protokola 1 uz Konvenciju

  76%

 • 11

  4 Jednom odlukom može biti utvrđena povreda više prava

  Pravo iz Ustava/Konvencije Član Ustava/Konvencije Broj odluka u kojima je utvrđena povreda

  Pravo na dostojanstvo i nepovredivost ličnosti Član 28. Ustava/ Član 2. Konvencije 1

  Pravo na dostojanstvo i nepovredivost ličnosti Član 28. Ustava/ Član 3. Konvencije 3

  Lišenje slobode i Pravo na ličnu slobodu(pritvor).

  Član 29.i Član 30. / Član 5. Konvencije

  9

  Pravo na pravično suđenje Član 32. Ustava / Član 6. Konvencije 63

  Pravo na slobodu izražavanja Član 47. Ustava / Član 10. Konvencije 3

  Pravo na imovinu Član 58. Ustava / Član 1. Protokola 1 uz Konvenciju

  4

  UKUPNO ODLUKA4 83

  Oblast prava Broj odluka u kojima je utvrđena povreda prava

  Građansko pravo 57

  Upravno pravo 1

  Privredni spor 1

  Krivično pravo 18

  Izvršni postupak 5

  Prekršajni postupak 1

  Ukupno 83

 • 12

  4.3.3 Grafički prikaz broja meritornih odluka u odnosu na oblasti prava

  77%

  Krivično pravo 10%

  9%

  1% 1% 3%

  Oblasti prava

  Građansko pravo

  Krivično pravo

  Upravno pravo

  Prekršajni postupak

  Izvršni postupak

  Privredni spor

  Oblasti prava Broj donijetih meritornih odluka

  Građansko pravo 532

  Krivično pravo 66

  Upravno pravo 62

  Prekršajni postupak 6

  Izvršni postupak 9

  Privredni spor 19

  Ukupno: 694

 • 13

  4.3.4 Povrede ustavnih i konvencijskih prava na koje su podnosioci ustavnih žalbi ukazivali u premetima u kojima je sud

  odlučio u 2017.godini

  Ustavna prava Broj odluka Pravo na porodičan život iz člana 6 42

  Zabrana diskriminacije iz člana 8 113

  Pravni poredak iz člana 9 16

  Osnov i jednakost iz člana 17 277

  Jednaka zaštita svojih prava i sloboda iz člana 19 356

  Pravo na pravni lijek iz člana 20 98

  Ograničenje ljudskih prava i sloboda iz člana 24 10

  Privremeno ograničenje prava i sloboda iz člana 25 20

  Pravo na dostojanstvo i nepovredivost ličnosti iz člana 28 25

  Lišenje slobode iz člana 29 23

  Pravo na ličnu slobodu(pritvor) iz člana 30 14

  Pravo na pravično i javno suđenje iz člana 32 591

  Načelo legaliteta iz člana 33 9

  Pretpostavka nevinosti iz člana 35 11

  Pravo na odbranu iz člana 37 19

  Naknada štete zbog nezakonitog postupanja iz člana 38 4

  Kretanje i nastanjivanje iz člana 39 4

  Pravo na privatnost iz člana 40 4

  Nepovredivost stana iz člana 41 2

  Sloboda izražavanja iz člana 47 3

  Pravo na slobodu štampe iz člana 49 1

  Pravo na imovinu iz člana 58 183

  Preduzetništvo iz člana 59 6

  Pravo nasleđivanja iz člana 60 7

  Pravo na rad iz člana 62 82

  Prava zaposlenih iz člana 64 52

  Načela sudstva iz člana 118 60

  Saglasnost pravnih propisa iz člana 145 3

  Zabrana povratnog dejstva iz člana 147 16

  Zakonitost pojedinačnih akata iz člana 148 12

 • 14

  Član 8 5%

  Član 17 13%

  Član 19 17%

  Član 20 5%

  Član 32 29%

  Član 58 9%

  Član 62 4%

  Ostali članovi 18%

  Povrede ustavnih prava na koje su podnosioci najčešće ukazivali u predmetima u kojima je sud meritorno odlučio u 2017. godini

 • 15

  KONVENCIJSKA PRAVA

  Broj odluka

  Pravo na život član 2 1

  Zabrana mučenja član 3 3

  Pravo na slobodu i bezbjednost iz člana 5 stav 1 tačka c i st.3 i 4 19

  Pravično i javno suđenje iz člana 6 st.1 449

  Sloboda izražavanja iz člana 10 3

  Pravo na djelotvoran pravni lijek iz člana 13 82

  Zabrana diskriminacije iz člana 14 93

  Pravo na mirno uživanje imovine iz člana 1 protokola br.1 uz Evropsku konvenciju 124

 • 16

  Član 2 0.001

  Član 3 0.004

  Član 5 3%

  Član 6 58%

  Član 10 0.004

  Član 13 11%

  Član 14 12%

  Član 1 Protokola br.1 16%

  Povrede konvencijskih prava na koje su podnosioci najčešće ukazivali u predmetima u kojima je Ustavni sud meritorno odlučio u 2017.

  godini

 • 17

  4.3.5 Pregled rješenja o odbacivanju ustavne žalbe

  Rješenje o odbacivanju ustavne

  žalbe (procesne pretpostavke)

  44% Rješenje o odbacivanju očigledno neosnovane

  ustavne žalbe 56%

  Rješenja o odbacivanju ustavne žalbe

  Način odlučivanja Broj donijetih rješenja

  Rješenje o odbacivanju očigledno neosnovane ustavne žalbe 107

  Rješenje o odbacivanju ustavne žalbe (procesne pretpostavke) 136

  Ukupno 243

 • 18

  4.4 Grafički prikaz načina rješavanja predmeta klasifikacione oznake U-VII u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta ove

  oznake

  Odluka o usvajanju izborne žalbe 33%

  Rješenje o odbacivanju izborne žalbe

  67%

  Način odlučivanja Broj donijetih odluka/rješenja

  Odluka o usvajanju izborne žalbe 2

  Rješenje o odbacivanju izborne žalbe 4

  Ukupno: 6