USPEHI IN NEUSPEHI NACIONALNIH GIBANJ V 19. STOLETJU ub. str. 95-97

 • View
  106

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

USPEHI IN NEUSPEHI NACIONALNIH GIBANJ V 19. STOLETJU učb. str. 95-97. > Veš, kako je nastala združena Italija? > Kako je nastalo združeno Nemško cesarstvo? > Zakaj je nastala Avstro-Ogrsk?a. italijansko narodno gibanje realna politika dualizem. - PowerPoint PPT Presentation

Text of USPEHI IN NEUSPEHI NACIONALNIH GIBANJ V 19. STOLETJU ub. str. 95-97

 • USPEHI IN NEUSPEHI NACIONALNIH GIBANJV 19. STOLETJU ub. str. 95-97> Ve, kako je nastala zdruena Italija?> Kako je nastalo zdrueno Nemko cesarstvo?> Zakaj je nastala Avstro-Ogrsk?aitalijansko narodno gibanjerealna politikadualizemOb zemljevidu v delovnem zvezku na strani 63 Pomlad narodov v Evropi ponovimo snov prejnjih ur: Kaken je bil zemljevid Evrope po Napoleonovem padcu? Katere drave so bile posebej vesele Napoleonovega padca? Kaj je Avstrija pridobila po Dunajskem kongresu? Za kaj so si v letu 1848 prizadevali Italijani? Za kaj so si v letu 1848 prizadevali Nemci? Kako uspeni so bili? Zakaj so se upirali narodi v Avstriji? Kateri so bili najmoneji? Kako uspeni so bili?

 • Italijani so iveli razdeljeni med ve drav, najveje sta bili Beneija in Lombardija, ki sta spadali pod Avstrijo.Po revoluciji l. 1848 je bil uveden strog reim, ki je zatiral liberalno in narodno gibanje.Nezadovoljstvo Italijanov.Kako je nastala zdruena ItalijaZa zdruitev Italije so si prizadevali: gibanje Mlada Italija (Giuseppe Mazzini), Sardinsko kraljestvo, (Camillio di Cavour); podpora Francije proti Avstriji. Giuseppe Garibaldi, ki je leta 1860 s etami prostovoljcev (rdeesrajniki) na Siciliji zael osvobodilni pohod. Natej italijanske dravice pred zdruitvijo!Kateri dve pokrajini je imela v oblasti Avstrija?Pod katero dravo je spadal Rim? Katere dele je moralo Sardinsko kraljestvo odstopiti Franciji?

 • Po uspeni vojni proti Avstriji je leta 1861 nastala Kraljevina Italija, ki jo je vodil sardinski kralj Viktor Emanuel II. Rim je postal glavno mesto Kraljevine Italije 1870 (ustavna monarhija).Camillio di Cavour Giuseppe GaribaldiViktor Emanuel II.

 • Prusija in avstrijsko cesarstvo, najpomembneji dravi v Nemki zvezi. Prusija (kralj Viljem I.) je poveala svojo mo (vojska). Ministrski predsednik drave je bil Otto von Bismarck, ki je pripravil in izpeljal zdruitev nemkih deel. Zagovarjal je zdruitev brez Avstrije (malonemki program). 1871 je bilo v Versaillesu razglaeno zdrueno Nemko cesarstvo.Kako je nastalo zdrueno Nemko cesarstvoZdruitev nemkih deel je potekala postopoma: Leta 1866 je Prusija zdruila severne nemke drave. Ustanovljena je bila Severnonemka zveza. Leta 1870 je Bismarck po zmagi v nemko-francoski vojni prikljuil e june nemke drave. Nemki cesar je utrdil prijateljstvo z avstrijskim cesarjem. Zmage in uspehi na gospodarskem podroju so Nemcem dajali samozavest in ponos- ideje nacionalizma.

 • Notranje teave, zahteve v njej iveih narodov, ki so presegali tevilo Nemcev. Cesar Franc Joef je miril razburkana narodna ustva. Najmoneja naroda: Nemci in Madari, eprav tevilno nista prevladovala. Kako je nastala Avstro-OgrskaDrava se je preoblikovala v dve(duo) enoti in si nadela novo ime, Avstro-Ogrska.TEAVE V zunanji politiki je izgubljala vojne: 1866 med Avstrijo in premono Prusijo, 1859 proti Italiji; izgubila je Lombardijo in 1861 e bogato Beneijo. Ni imela prave vloge v nemkih zvezi. Obseen dravni aparat pomanjkanje denarja za razvoj in modernizacijo. Avstrija je leta 1867 morala popustiti Ogrski (Madarom). Uveden je bil DUALIZEM.

 • DUALIZEM Uvedena je bila personalna unija: na elu razdeljene drave je bil Franc Joef, ki je bil v avstrijskem delu cesar, v madarskem pa kralj. Poleg vladarja in blagajne je bila skupna tudi vojska in zunanja politika; oba dela sta imela zunanje, vojako in finanno ministrstvo ter skupne komisije.

  Nemcem in Madarom je avstrijski dualizem prinesel samostojnost, ki je bila drugi narodom nedosegljiva vse do razpada Avstro-Ogrske 1918.

  Nevarnost germanizacije in madarizacije.Avstrija se je gospodarsko razvijala, v primerjavi z Anglijo in Prusijo pa je precej zaostajala. Na vzhodu in Balkanu, ki se je ravno otresel turke nadvlade, je Avstrija veljala za bogato, kultivirano, pravno urejeno in stabilno dravo.Ustavna doba: 1859. je bil odpravljen Bachov absolutizem, reforme v dravi. Politine stranke delimo na dve skupini: liberalci, (meanstvo): zagovarjali so centralizem, svobodo posameznika in gospodarsko svobodo; konservativci: veleposestniki in kmetje (tradicionalne vrednote).

 • Natej narode, ki so iveli v avstrijskem cesarstvu!Katere pokrajine so po uvedbi dualizma 1867 pripadale avstrijskemu delu? Katere pokrajine so pripadale madarskemu delu?Kako se je imenovala nova drava?