of 92 /92
Reduktori s motorom \ Industrijski reduktori \ Pogonska elektronika \ Automatizacija pogona \ Usluge Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN ® W U puta za uporabu A6.B01 Izdanje 05/2004 11227036 / HR

Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

  • Author
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija...

Page 1: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Reduktori s motorom \ Industrijski reduktori \ Pogonska elektronika \ Automatizacija pogona \ Usluge

Reduktori serije

R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Uputa za uporabu

A6.B01

Izdanje 05/2004

11227036 / HR

Page 2: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

SEW-EURODRIVE – Driving the world

Page 3: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Sadržaj

Uputa za uporabu – Reduktor serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 3

1 Važne napomene............................................................................................... 4

2 Sigurnosni naputci............................................................................................ 6

3 Konstrukcija reduktora..................................................................................... 9

3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem ............................. 93.2 Načelna konstrukcija plosnatog reduktora .............................................. 103.3 Načelna konstrukcija reduktora s konusnim ozubljenjem ....................... 113.4 Načelna konstrukcija pužnog reduktora.................................................. 123.5 Načelna konstrukcija reduktora SPIROPLAN® ...................................... 133.6 Označna pločica, tipska oznaka ............................................................. 14

4 Mehanička instalacija .................................................................................... 15

4.1 Potreban alat / pomagala........................................................................ 154.2 Preduvjeti za montažu ............................................................................ 154.3 Postavljanje reduktora ............................................................................ 164.4 Reduktor s punim vratilom ...................................................................... 194.5 Oslonci zakretnog momenta za nasadni reduktor .................................. 214.6 Nasadni reduktor s utorom za klin ili višeklinastim ozubljenjem ............. 234.7 Nasadni reduktor sa steznom pločicom .................................................. 274.8 Nasadni reduktor s TorqLOC® ............................................................... 304.9 Spojka adaptera AM ............................................................................... 364.10 Spojka adaptera AQ................................................................................ 384.11 Poklopac pogona AD .............................................................................. 40

5 Stavljanje u pogon .......................................................................................... 44

5.1 Stavljanje u pogon pužnih reduktora i reduktora SPIROPLAN® W........ 445.2 Stavljanje u pogon reduktora s čeonim ozubljenjem, plosnatog

reduktora i reduktora s konusnim ozubljenjem ....................................... 44

6 Provjeravanje i održavanje............................................................................. 45

6.1 Učestalost provjeravanja i održavanja .................................................... 456.2 Učestalost promjene maziva................................................................... 456.3 Radovi na provjeravanju / održavanju motora ........................................ 466.4 Radovi na provjeravanju / održavanju adaptera AM / AQA .................... 476.5 Radovi an provjeravanju / održavanju adaptara AD ............................... 47

7 Pogonske smetnje .......................................................................................... 48

7.1 Smetnje na reduktoru.............................................................................. 487.2 Smetnje na adapteru AM / AQA / AL ...................................................... 487.3 Smetnje na poklopcu pogona AD ........................................................... 49

8 Oblici ugradnje ................................................................................................ 50

8.1 Opće napomene o oblicima ugradnje ..................................................... 508.2 Legenda uz listove oblika ugradnje......................................................... 518.3 Oblici ugradnje reduktora s čeonim ozubljenjem R................................. 528.4 Oblici ugradnje reduktora s čeonim ozubljenjem RX .............................. 558.5 Oblici ugradnje plosnatih reduktora s motorom ...................................... 578.6 Oblici ugradnje reduktora s konusnim ozubljenjem ................................ 608.7 Oblici ugradnje pužnih reduktora ............................................................ 658.8 Oblici ugradnje reduktora s motorom SPIROPLAN® W ......................... 71

9 Maziva .............................................................................................................. 74

9.1 Tabela maziva......................................................................................... 749.2 Količine za punjenje maziva.................................................................... 77

10 Privitak ............................................................................................................. 82

10.1 Kazalo promjena ..................................................................................... 8210.2 Kazalo ..................................................................................................... 83

Page 4: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

1

4 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Važne napomene

Uputa za uporabu

1 Važne napomene

Sigurnosne

i upozorne

napomene

Obvezatno se pridržavajte sigurnosnih i upozornih naputaka sadržanih u ovom

prospektu!

Pridržavanje upute za uporabu preduvjet je za:

• neometan rad

• ispunjavanje jamstvenih prava

Stoga prije rada s reduktorom uvijek pročitajte uputu za uporabu!

Uputa za uporabu sadrži važne napomene o servisu. Stoga uputu za uporabu čuvajteu blizini reduktora.

Opasnost od struje.Moguće posljedice: smrt ili najteže ozljede.

Prijeteća opasnost. Moguće posljedice: smrt ili najteže ozljede.

Opasna situacija.Moguće posljedice: lagane ili male ozljede.

Štetna situacija.Moguće posljedice: oštećenje pogona i okoliša.

Savjeti o uporabi i korisne informacije.

• Kod promjene oblika gradnje na odgovarajući način prilagodite količinu punjenjamaziva i položaj ventila za odzračivanje (pogledajte poglavlje "Maziva" i "Oblicigradnje").

• Poštujte naputke u poglavlju "Mehanička instalacija" / "Postavljanje reduktora"!

Page 5: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 5

1Važne napomene

Zbrinjavanje

otpada

Molimo Vas da poštujete aktualne odredbe: Prema svojstvu i postojećim propisimazbrinite kao:

• čelični otpad:

– dijelove kućišta– zupčanike– vratila– kotrljajući ležaj– sivi lijev (ako se ne obavlja odvojeno sakupljanje)

• Pužna kola su djelomično od obojenog metala. Zbrinite ih na odgovarajući način.

• Staro ulje sakupite i zbrinite u skladu s propisima.

Page 6: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

2

6 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Sigurnosni naputci

2 Sigurnosni naputci

Prethodne

napomene

Sljedeće sigurnosne upute prvenstveno se odnose na uporabu reduktora. Kod uporabereduktora s motorom dodatno vodite računa o sigurnosnim uputama za motoreu pripadajućoj uputi za uporabu.

Pridržavajte se i dodatnih sigurnosnih uputa u pojedinim poglavljima ove upute

za uporabu.

Općenito Reduktori s motorom, reduktori i motori imaju tijekom i nakon rada:

• dijelove pod naponom

• pokretljive dijelove

• možebitne vruće površine

Samo kvalificirano stručno osoblje smije izvoditi sljedeće radove:

• transport

• skladištenje

• postavljanje / montaža

• priključivanje

• stavljanje u pogon

• održavanje

• održavanje

Pritom vodite računa o sljedećim naputcima i dokumentima:

• pripadajućim uputama za uporabu i spojnim shemama

• upozornim i sigurnosnim natpisima na reduktoru / reduktoru s motorom

• odredbe i zahtjeve specifične za uređaj

• nacionalne / regionalne propise o sigurnosti i sprječavanju nesreća

Teške osobne i materijalne štete mogu nastati zbog:

• nepravilne uporabe

• nepravilne instalacije ili uporabe

• nedopustivog uklanjanja potrebnih zaštitnih pokrova ili kućišta

Namjenska

uporaba

Reduktori s motorom / reduktori tvrtke SEW namijenjeni su za tvornička postrojenja.Odgovaraju važećim standardima i propisima.

Tehničke podatke kao i podatke o dopuštenim uvjetima naći ćete na pločici za podatkeo snazi i u dokumentaciji.

Obvezatno se pridržavajte svih podataka!

Page 7: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 7

2Sigurnosni naputci

Transport Odmah nakon primitka provjerite, nema li u sadržaju isporuke transportnih

oštećenja. Ako ih otkrijete, o tomu odmah obavijestite transportno poduzeće.

Pogon možda nećete smjeti stavljati u pogon.

Čvrsto zategnite pritegnute transportne očice. Konstruirane su samo za težinu reduktoras motorom / reduktora. Ne smijete postavljati dodatan teret.

Ugrađeni prstenasti vijci odgovaraju standardu DIN 580. Načelno se pridržavajte teretai propisa navedenih u DIN. Ako na reduktoru s motorom postoje dvije nosive očice ili dvaprstenasta vijka, za transport ga pričvrstite za obje nosive očice. Vlačna smjergraničnika u tom slučaju ne smije prema DIN 580 prekoračivati vučnu kosinu od 45°.

U slučaju potrebe valja rabiti primjerena, dovoljno dimenzionirana transportna sredstva.Prije stavljanja u pogon treba ukloniti prisutne transportne osigurače.

Dugotrajno

skladištenje

reduktora

Reduktori u izvedbi za "dugotrajno skladištenje" imaju:

• Kod mineralnog (CLP) i sintetičkog ulja (CLP HC) radno punjenje ulja. Prije stavljanjau pogon unatoč tome provjerite razinu ulja (pogledajte poglavlje "Provjeravanje /održavanje" / "Radovi na provjeravanju/održavanju").

• Kod sintetičkog ulja (CLP PG / ulje neškodljivo za živežne namirnice) djelomičnopovišenu razinu ulja. Prije stavljanja u pogon provjerite razinu ulja (pogledajtepoglavlje "Provjeravanje/održavanje" / "Radovi na provjeravanju/održavanju").

Kod dugotrajnog skladištenja vodite računa o uvjetima skladištenja navedenimu sljedećoj tabeli:

1) Ambalaža mora biti proizvedena u iskusnom poduzeću od materijala koji je isključivo prikladan za određeni slučaj uporabe.

Klimatska

podnebljaAmbalaža1) Mjesto skladištenja Vrijeme skladištenja

Umjereno (Europa, SAD, Kanada, Kina i rusija s iznimkom tropskih područja)

Pakirano u posudama, zavareno u foliju sa

sredstvima za sušenje i indikatorom vlažnosti.

Natkrovljeno, zaštita od kiše i snijega, bez potresanja.

Maks. 3 godine kod redovite provjere ambalaže

i indikatora vlage (relativna vlažnost zraka < 50%).

Otvoreno

Natkriveno i zatvoreno kod konstantne temperature i vlažnosti zraka (5 °C < ϑ < 60 °C,

< 50% relativne vlažnosti zraka).Bez nenadanih promjena temperature i kontrolirano provjetravanje s filtrom

(bez onečišćenja i prašine). Bez agresivnih para i potresanja.

2 godine i dulje uz redovitu inspekciju. Kod inspekcije

provjeriti čistoću i mehanička oštećenja. Provjeriti neoštećenost zaštite

od korozije.

Tropsko (Azija, Afrika, srednja i južna Amerika, Australija, Novi Zeland s iznimkom umjerenih područja)

Pakirano u posudama, zavareno u foliju sa

sredstvima za sušenje i indikatorom vlažnosti.Kemijskom obradom

zaštićeno od razjedanja insekata i stvaranja plijesni.

Natkrovljeno, zaštita od kiše, bez potresanja.

Maks. 3 godine kod redovite provjere ambalaže

i indikatora vlage (relativna vlažnost zraka < 50%).

Otvoreno

Natkriveno i zatvoreno kod konstantne temperature i vlažnosti zraka (5 °C < ϑ < 60 °C,

< 50% relativne vlažnosti zraka).Bez nenadanih promjena temperature i kontrolirano provjetravanje s filtrom

(bez onečišćenja i prašine). Bez agresivnih para i potresanja. Zaštita od razjedanja insekata.

2 godine i dulje uz redovitu inspekciju. Kod inspekcije

provjeriti čistoću i mehanička oštećenja. Provjeriti neoštećenost zaštite

od korozije.

Page 8: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

2

8 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Sigurnosni naputci

Postavljanje /

montaža

Vodite računa o napomenama u poglavljima "Postavljanje" i "Montaža / demontaža"!

Stavljanje u

pogon / uporaba

Kontrolirajte pravilan smjer vrtnje u nespojenom stanju. Pritom pazite na neobičneklizne zvukove kod okretanja.

Za probni rad bez pogonskih elemenata osigurajte klin. Nadzorne i zaštitne uređaje nestavljajte izvan funkcije niti u probnom radu.

Kod promjena u normalnom radu (na pr. povišene temperature, zvukovi, vibracije) valjau slučaju dvojbe isključiti reduktor s motorom. Utvrdite uzrok i po mogućnosti stupiteu kontakt sa SEW-EURODRIVE-om.

Provjeravanje /

održavanje

Poštujte upute u poglavlju "Provjeravanje / održavanje"!

Page 9: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 9

3Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Konstrukcija reduktora

3 Konstrukcija reduktora

3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Legenda

Sljedeće ilustracije su načelne slike. Služe kao pomoć pri određivanju uz liste sastavnihdijelova. Moguća su odstupanja ovisna o veličini i obliku ugradnje reduktora!

03438AXX

Sl. 1: Načelna oblika ugradnje reduktora s čeonim ozubljenjem

181

4142 3

43

2 45

47

59

102

100

101

5920

1

59

3032

434

5

78

19

9

1211 17

2588

521522523

6

37506507508

39131

31

24

22

517516515

1 Mali zupčanik 19 Dosjedni prsten 42 Kotrljajući ležaj 507 Dosjedni prsten

2 Gonjeni zupčanik 20 Ventil za odzračivanje 43 Dosjedni prsten 508 Dosjedni prsten

3 Nazubljeno vratilo 22 Kućište reduktora 45 Kotrljajući ležaj 515 Dosjedni prsten

4 Gonjeni zupčanik 24 Prstenasta opruga 47 Sigurnosni prsten 516 Dosjedni prsten

5 Nazubljeno vratilo 25 Kotrljajući ležaj 59 Zaporni vijak 517 Dosjedni prsten

6 Gonjeni zupčanik 30 Kotrljajući ležaj 88 Sigurnosni prsten 521 Dosjedni prsten

7 Izlazno vratilo 31 Dosjedni prsten 100 Pokrov reduktora 522 Dosjedni prsten

8 Dosjedni prsten 32 Razmačna pločica 101 Šestobridni vijak 523 Dosjedni prsten

9 Osovinsko brtvilo 34 Kotrljajući ležaj 102 Brtva

11 Kotrljajući ležaj 37 Kotrljajući ležaj 131 Poklopac za zatvaranje

12 Sigurnosni prsten 39 Sigurnosni prsten 181 Poklopac za zatvaranje

17 Razmačna pločica 41 Sigurnosni prsten 506 Dosjedni prsten

Page 10: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

3

10 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Načelna konstrukcija plosnatog reduktora

Konstrukcija reduktora

3.2 Načelna konstrukcija plosnatog reduktora

Legenda

05676AXX

Sl. 2: Načelna oblika ugradnje plosnatog reduktora

18141

517

508

516

507

515

506

42 3

43

2 45

30

59

101

100

102

160

165

161

59

5920

221

521522523

25

88

183

32

4

31

537

39

131

14

16

819 11

176

7

9192

9394

19

1 Mali zupčanik 22 Kućište reduktora 91 Sigurnosni prsten 506 Dosjedni prsten

2 Gonjeni zupčanik 25 Kotrljajući ležaj 92 Pločica 507 Dosjedni prsten

3 Nazubljeno vratilo 30 Kotrljajući ležaj 93 Elastični prsten 508 Dosjedni prsten

4 Gonjeni zupčanik 31 Dosjedni prsten 94 Šestobridni vijak 515 Dosjedni prsten

5 Nazubljeno vratilo 32 Razmačna pločica 100 Pokrov reduktora 516 Dosjedni prsten

6 Gonjeni zupčanik 37 Kotrljajući ležaj 101 Šestobridni vijak 517 Dosjedni prsten

7 Šuplje vratilo 39 Sigurnosni prsten 102 Brtva 521 Dosjedni prsten

9 Osovinsko brtvilo 41 Sigurnosni prsten 131 Poklopac za zatvaranje 522 Dosjedni prsten

11 Kotrljajući ležaj 42 Kotrljajući ležaj 160 Čep za zatvaranje 523 Dosjedni prsten

14 Šestobridni vijak 43 Dosjedni prsten 161 Poklopac za zatvaranje

16 Izlazna prirubnica 45 Kotrljajući ležaj 165 Čep za zatvaranje

17 Razmačna pločica 59 Zaporni vijak 181 Poklopac za zatvaranje

19 Dosjedni prsten 81 Okrugla brtva 183 Osovinsko brtvilo

20 Ventil za odzračivanje 88 Sigurnosni prsten

Page 11: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 11

3Načelna konstrukcija reduktora s konusnim ozubljenjem

Konstrukcija reduktora

3.3 Načelna konstrukcija reduktora s konusnim ozubljenjem

Legenda

05675AXX

Sl. 3: Načelna oblika ugradnje reduktora s konusnim ozubljenjem

100 102

3

101

43

538535

537534

536533

42 119

45 2

20

2259

59

59

59

1

114

113

(116)89 59

88521522523

2584

19

87

6

1783

1112

9

37

5

4

30

135

542543544

133132

161

31

506507508137

39

131

1 Mali zupčanik 25 Kotrljajući ležaj 102 Ljepila i brtvila 522 Dosjedni prsten

2 Gonjeni zupčanik 30 Kotrljajući ležaj 113 Matica s utorima 523 Dosjedni prsten

3 Nazubljeno vratilo 31 Dosjedni prsten 114 Sigurnosni lim 533 Dosjedni prsten

4 Gonjeni zupčanik 37 Kotrljajući ležaj 116 Navojni osigurač 534 Dosjedni prsten

5 Nazubljeno vratilo 39 Sigurnosni prsten 119 Razmačna pločica 535 Dosjedni prsten

6 Gonjeni zupčanik 42 Kotrljajući ležaj 131 Poklopac za zatvaranje 536 Dosjedni prsten

7 Izlazno vratilo 43 Dosjedni prsten 132 Sigurnosni prsten 537 Dosjedni prsten

8 Dosjedni prsten 45 Kotrljajući ležaj 133 Potporna pločica 538 Dosjedni prsten

9 Osovinsko brtvilo 59 Zaporni vijak 135 Nilos-prsten 542 Dosjedni prsten

11 Kotrljajući ležaj 83 Nilos-prsten 161 Poklopac za zatvaranje 543 Dosjedni prsten

12 Sigurnosni prsten 84 Nilos-prsten 506 Dosjedni prsten 544 Dosjedni prsten

17 Razmačna pločica 88 Sigurnosni prsten 507 Dosjedni prsten

19 Dosjedni prsten 89 Poklopac za zatvaranje 508 Dosjedni prsten

20 Ventil za odzračivanje 100 Pokrov reduktora 521 Dosjedni prsten

22 Kućište reduktora 101 Šestobridni vijak 521 Dosjedni prsten

Page 12: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

3

12 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Načelna konstrukcija pužnog reduktora

Konstrukcija reduktora

3.4 Načelna konstrukcija pužnog reduktora

Legenda

50884AXX

Sl. 4: Načelna oblika ugradnje pužnog reduktora

13139

137507506

37

543 30

9

12

520519518

11

6

7

25

88

89

59523522521

19

2 59

102

10159

20

22

1

100

61

1 Mali zupčanik 20 Ventil za odzračivanje 88 Sigurnosni prsten 518 Dosjedni prsten

2 Gonjeni zupčanik 22 Kućište reduktora 89 Poklopac za zatvaranje 519 Dosjedni prsten

5 Puž 25 Kotrljajući ležaj 100 Pokrov reduktora 520 Dosjedni prsten

6 Pužno kolo 30 Kotrljajući ležaj 101 Šestobridni vijak 521 Dosjedni prsten

7 Izlazno vratilo 37 Kotrljajući ležaj 102 Osovinska brtva 522 Dosjedni prsten

9 Osovinsko brtvilo 39 Sigurnosni prsten 131 Poklopac za zatvaranje 523 Dosjedni prsten

11 Kotrljajući ležaj 43 Dosjedni prsten 137 Potporna pločica

12 Sigurnosni prsten 59 Zaporni vijak 506 Dosjedni prsten

19 Dosjedni prsten 61 Sigurnosni prsten 507 Dosjedni prsten

Page 13: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 13

3Načelna konstrukcija reduktora SPIROPLAN®

Konstrukcija reduktora

3.5 Načelna konstrukcija reduktora SPIROPLAN®

Legenda

05674AXX

Sl. 5: Načelna oblika ugradnje reduktora SPIROPLAN®

1

6872

1436671

65

100

102

22

89

521522523

88

25

6

250

251

17

7

11

8

19

518519520

12

9

101

1 Mali zupčanik 19 Dosjedni prsten 88 Sigurnosni prsten 251 Sigurnosni prsten

6 Gonjeni zupčanik 22 Kućište reduktora 89 Poklopac za zatvaranje 518 Dosjedni prsten

7 Izlazno vratilo 25 Kotrljajući ležaj 100 Pokrov reduktora 519 Dosjedni prsten

8 Dosjedni prsten 65 Osovinsko brtvilo 101 Šestobridni vijak 520 Dosjedni prsten

9 Osovinsko brtvilo 66 Kotrljajući ležaj 102 Brtva 521 Dosjedni prsten

11 Kotrljajući ležaj 71 Potporna pločica 132 Sigurnosni prsten 522 Dosjedni prsten

12 Sigurnosni prsten 72 Sigurnosni prsten 183 Osovinsko brtvilo 523 Dosjedni prsten

17 Razmačna pločica 143 Potporna pločica 250 Sigurnosni prsten

Page 14: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

3

14 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Označna pločica, tipska oznaka

Konstrukcija reduktora

3.6 Označna pločica, tipska oznaka

Označna pločica (primjer)

Tipska oznaka

Primjer: reduktor sa čeonim ozubljenjem kategorija II2GD

Primjer: tvornički broj

06687ADE

Sl. 6: Primjer tipske pločice

fb = radni faktor

FRa max [N] = maksimalna poprečna sila pogona

FRe max [N] = maksimalna poprečna sila pogona (s poklopcem pogona AD)

I = omjer prijenosa

IM = podatak o obliku ugradnje

IP.. = vrsta zaštite

ne max [1/min] = maksimalan ulazni broj okretaja

na [1/min] = broj izlaznih okretaja

Me max [Nm] = maksimalan ulazni zakretni moment

Ma [Nm] = zakretni moment na izlazu

MR [Nm] = trzajni moment pri uporabi adaptera AR

MRS [Nm] = zaporni moment povratne blokade

RF 47 / A / II2GD

Ex-oblik ugradnje prema direktivi 94/9/EG

Za direktno priključivanje motora

Veličina gradnje reduktora

Red gradnje reduktora sa čeonim ozubljenjem (prirubnička izvedba)

3229561201. 0001. 03

Završne znamenke godine proizvodnje (2 mjesta)

Tekući komadni broj (4 mjesta)

Broj naloga (10 mjesta)

Page 15: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 15

4Potreban alat / pomagala

Mehanička instalacija

4 Mehanička instalacija

4.1 Potreban alat / pomagala

• Komplet ključeva za vijke

• Momentni ključ za:

– stezne pločice– adapter motora AQH– poklopac pogona s bridom za centriranje

• Naprava za navijanje

• Eventualni elementi za poravnavanje (pločice, razmačni prstenovi)

• Pričvrsni materijal za pogonske/izlazne elemente

• Mazivo (na pr. NOCO®-Fluid)

• Sredstvo za osiguranje vijaka (kod pogonskih poklopaca s bridom za centriranje),na pr. Loctite® 243

• Standardni dijelovi nisu sastavni dio dostave

Tolerancije kod

montažnih

radova

4.2 Preduvjeti za montažu

Provjerite jesu li ispunjene sljedeće točke:

• Navodi na pločici za podatke o snazi reduktora s motorom podudaraju se s mrežnimnaponom.

• Pogon za vrijeme transporta i skladištenja nije oštećen.

• Osigurajte ispunjavanje sljedećih uvjeta:

– kod standardnih reduktora:

temperatura okoline u skladu s tabelom maziva u poglavlju "Maziva" (pogeledajteStandard). Montaža pogona se ne smije obavljati pod sljedećim uvjetima okoline:– eksplozivna atmosfera– ulja– kiseline– plinovi– pare– zračenja

– kod posebne izvedbe:

Pogon je konstruiran u skladu s uvjetima okoline.– kod pužnih reduktora / reduktora Spiroplan® W:

Ne smiju postojati veliki eksterni momenti tromosti mase koji mogu protudjelujućeopteretiti reduktor.[Kod η’ (protudjelujuće) = 2 – 1/η < 0,5 samokočnosti]

Kraj vratila Prirubnica

Tolerancije promjera prema DIN 748• ISO k6 kod punih vratila ∅ ≤ 50 mm• ISO m6 kod punih vratila ∅ > 50 mm• ISO H7 kod šupljih vratila• Rupa za centriranje prema DIN 332, oblik DR

Rubna tolerancija centriranja prema DIN 42948• ISO j6 kod b1 ≤ 230 mm• ISO h6 kod b1 > 230 mm

Page 16: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

4

16 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Postavljanje reduktora

Mehanička instalacija

• S izlaznih vratila i površina prirubnice morate temeljito odstraniti antikorozivnasredstva, nečistoću ili slično. Upotrebljavajte uobičajena otapala. Ne dozvolite daotapala prodru u brtvene nastavke osovinskih brtvila – jer u suprotnom postojiopasnost od materijalne štete!

• Izlazna osovinska brtvila kod abrazivnih uvjeta okoline zaštitite od trošenja.

4.3 Postavljanje reduktora

Reduktor ili reduktor s motorom se smije postavljati / montirati samo u navedenomobliku ugradnje. Reduktori SPIROPLAN® nisu ovisni o obliku ugradnje.

Donja konstrukcija mora imati sljedeća svojstva:

• ravna je

• prigušuje vibracije

• otporna je na deformacije

Maksimalno dopuštena pogreška ravnoće je za nožno i rubno pričvršćenje(orijentacijske vrijednosti s obzirom na DIN ISO 1101):

• veličina reduktora ≤ 67: maks. 0,4 mm

• veličina reduktora 77 ... 107: maks. 0,5 mm

• veličina reduktora 137 ... 147: maks. 0,7 mm

• veličina reduktora 157 ... 187: maks. 0,8 mm

Pri tomu ne pritežite zajedno noge kućišta i ugradne prirubnice, te vodite računao poprečnim i aksijalnim silama!

Reduktore s motorom pričvrstite vijcima kvalitete 8.8.

Vijcima kvalitete 10.9 pričvrstite sljedeće reduktore s motorom:

• RF37, R37F s prirubnicom-∅ 120 mm

• RF37, R37F s prirubnicom-∅ 140 mm

• RF37, R37F s prirubnicom-∅ 160 mm

Kod ove prigode provjerite i oblikom ugradnje propisano punjenje uljem (pogledajtepoglavlje "Maziva" / "Punive količine maziva" ili navode na ploči za snagu motora).Reduktori su tvornički napunjeni dovoljnom količinom ulja. Neznatna odstupanja na vijkuza kontrolu razine ulja konstrukcijski su moguća i dopuštena u okviru proizvodnihtolerancija.

Vijci za kontrolu i ispuštanje ulja te ventili za odzračivanje moraju imati slobodan

pristup!

Page 17: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 17

4Postavljanje reduktora

Mehanička instalacija

Kod promjene oblika ugradnje valja prilagoditi količine za punjenje maziva

i položaj ventila za odzračivanje.

U slučaju promjena oblika ugradnje K-reduktora u M5 ili M6 odnosno unutar tih oblikaugradnje stupite u kontakt sa SEW-servisnom službom.

U slučaju promjena oblika ugradnje S-reduktora veličina gradnje S47 ... S97 u oblikuugradnje M2 stupite u kontakt sa SEW-servisnom službom.

U slučaju opasnosti od elektrokemijske korozije upotrijebite između reduktora i radnogstroja plastične međuumetke debljine 2 ... 3 mm. Upotrijebljena plastika moraposjedovati odvodni električni otpor < 109 Ω. Do elektrokemijske korozije može doćiizmeđu različitih metala kao što su na pr. lijevano željezo i oplemenjeni čelik. Vijketakođer opremite s plastičnim podložnim pločicama! Dodatno uzemljite kućište –upotrijebite vijke za uzemljenje na motoru.

Postavljanje

u vlažnim

prostorijama

ili na otvorenom

Za uporabu u vlažnim prostorijama ili na otvorenom pogoni se isporučuju u izvedbi kojausporava korodiranje. Popravite možebitno nastala oštećenja laka (na pr. na ventilu zaodzračivanje).

Kod priključivanja motora na adaptere AM, AQ, AR, AT valja rubne površine zabrtvitiodgovarajućim sredstvom za brtvenje, na pr. Loctite® 574.

Page 18: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

4

18 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Postavljanje reduktora

Mehanička instalacija

Odzračivanje

reduktora

Odzračivanje nije potrebno za sljedeće reduktore:

• R07 u obliku ugradnje M1, M2, M3, M5 i M6

• R17, R27 i F27 u oblicima ugradnje M1, M3, M5 i M6

• Reduktor SPIROPLAN® W

SEW-EURODRIVE sve ostale reduktore isporučuje s montiranim i aktiviranim ventilomza odzračivanje.

Iznimke:

1. SEW sljedeće reduktore isporučuje sa zapornim vijkom na predviđenom otvoru zaodzračivanje:

• reduktor za dugotrajno skladištenje• pomični oblici ugradnje ako je moguće• reduktor za montažu u kosom položaju

Ventil za odzračivanje nalazi se u priključnoj kutiji motora. Prije stavljanja u pogonmorate najviši zaporni vijak zamijeniti s priloženim ventilom za odzračivanje.

2. SEW uz reduktore za ugradnju, koje valja odzračiti s pogonske strane, isporučujeventil za odzračivanje u plastičnoj vrećici.

3. SEW reduktore u zatvorenoj izvedbi isporučuje bez ventila za odzračivanje.

Aktiviranje ventila

za odzračivanje

Ventil za odzračivanje je u pravilu tvornički aktiviran. Ako ventil za odzračivanje nijeaktiviran, morate prije stavljanja reduktora u pogon uklonite transportni osigurač ventilaza odzračivanje!

Lakiranje

reduktora

Kada pogon lakirate ili djelomično dodatno lakirate, brižljivo prelijepite ventil zaodzračivanje i osovinska brtvila. Ljepljive trake uklonite kada ste završili s lakiranjem.

1. Ventil za odzračivanje s transportnim osiguračem

2. Uklanjanje transportnog osigurača 3. Aktivirani ventil za odzračivanje

02053BXX 02054BXX 02055BXX

Page 19: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 19

4Reduktor s punim vratilom

Mehanička instalacija

4.4 Reduktor s punim vratilom

Montaža

pogonskih

i izlaznih

elemenata

Sljedeća slika prikazuje uređaj za montiranje spojki ili glavina na krajeve vratilareduktora ili motora. Prema potrebi se možete odreći aksijalnog ležaja na uređaju.

Za izbjegavanje nedopušteno visokih poprečnih sila: Zupčanik ili lančanik montirajteprema slici B.

• Pogonske i izlazne elemente montirajte pomoću uređaja za navijanje. Zapostavljanje upotrebljavajte otvor za centriranje s navojem, koji se nalazi na krajuvratila.

• Postavljeni prijenosni elementi moraju biti uravnoteženi i ne smiju izazivatinedopuštene radijalne ili aksijalne sile (dopuštene vrijednosti pogledajte u katalogu"Reduktori s motorom" ili "Pogoni sa zaštitom od eksplozije").

03371BXX

1) Krajevi vratila reduktora2) Aksijalni ležaj3) Spojna glavina

03369BXX

1 = glavina

A = nepovoljnoB = pravilno

• Remenice, spojke, pogonske zupčanike itd. ni u kojem slučaju ne navlačite na

kraj vratila udarajući ih čekićem. Posljedice mogu biti oštećenja na ležajevima,

kućištu i vratilu!

• Kod remenica vodite računa o pravilnoj napetosti remena prema podatcima

proizvođača.

Upozorenje:

Olakšavaju montažu ako element na izlazu iz reduktora prije toga namažete mazivomili kratko zagrijete (na 80 ... 100 °C).

Page 20: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

4

20 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Reduktor s punim vratilom

Mehanička instalacija

Montaža spojki Kod montaže spojki valja prema podatcima proizvođača spojki poravnati:

a) maksimalni i minimalni razmak

b) aksijalno odstupanje

c) kutno odstupanje

03356AXX

Sl. 7: Razmak i odstupanje kod montaže spojke

a) b) c)

Pogonski i izlazni elementi poput remenice, spojki itd. moraju biti prekriveni

zaštitom od dodirivanja!

Page 21: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 21

4Oslonci zakretnog momenta za nasadni reduktor

Mehanička instalacija

4.5 Oslonci zakretnog momenta za nasadni reduktor

Kod montaže ne naprežite oslonce zakretnog momenta!

Polsnati reduktor

Reduktor

s konusnim

ozubljenjem

• Utičnicu umetnite s obje strane → (1).

• Priključnu stranu B montirajte uz A kao zrcalnu sliku.

01029BXX

Sl. 8: Oslonci zakretnog momenat kod plosnatih reduktora

01030CXX

Sl. 9: Oslonci zakretnog momenta kod reduktora s konusnim ozubljenjem

Reduktor Vijci Pritezni zakretni moment

KA37 4 × M10 × 25 – 8,8 48 Nm

KA47 4 × M10 × 30 – 8,8 48 Nm

KA67 4 × M12 × 35 – 8,8 86 Nm

KA77 4 × M16 × 40 – 8,8 210 Nm

KA87 4 × M16 × 45 – 8,8 210 Nm

KA97 4 × M20 × 50 – 8,8 410 Nm

KA107 4 × M24 × 60 – 8,8 710 Nm

KA127 4 × M36 × 130 – 8,8 2500 Nm

KA157 4 × M36 × 130 – 8,8 2500 Nm

Page 22: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

4

22 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Oslonci zakretnog momenta za nasadni reduktor

Mehanička instalacija

Pužni reduktor • Utičnicu umetnite s obje strane → (1).

Reduktor

SPIROPLAN® W

• Utičnicu umetnite s obje strane → (1)

01031CXX

Sl. 10: Oslonci zakretnog momenta kod pužnih reduktora

Reduktor Vijci Pritezni zakretni moment

SA37 M6 × 16 – 8,8 11 Nm

SA47 M8 × 20 – 8,8 25 Nm

SA57 M8 × 20 – 8,8 25 Nm

SA67 M12 × 25 – 8,8 86 Nm

SA77 M12 × 35 – 8,8 86 Nm

SA87 M16 × 35 – 8,8 210 Nm

SA97 M16 × 35 – 8,8 210 Nm

02050CXX

Sl. 11: Oslonci zakretnog momenta kod SPIROPLAN® W-reduktora

Reduktor Vijci Pritezni zakretni moment

WA10 M6 × 16 11 Nm

WA20 M6 × 16 11 Nm

WA30 M6 × 16 11 Nm

45°

(1)

Page 23: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 23

4Nasadni reduktor s utorom za klin ili višeklinastim ozubljenjem

Mehanička instalacija

4.6 Nasadni reduktor s utorom za klin ili višeklinastim ozubljenjem

Naputci

o montaži

1. Nanošenje NOCO®-Fluid

2. Brižljivo raspodijelite NOCO®-Fluid

3. Ugradite vratilo i aksijalno ga osigurajte

(montaža se olakšava uporabom uređaja za navijanje)

3A: Montaža sa standardnim sadržajem isporuke

Za oblikovanje korisničkog vratila vodite računa i o konstrukcijskim naputcimau katalogu reduktora s motorom!

02042BXX

02043AXX

03361BXX

1 Kratak pričvrsni vijak(standardni sadržaj isporuke)

2 Elastični prsten3 Podložna pločica4 Sigurnosni prsten – uskočnik6 Korisničko vratilo

NO

CO

FLUI

®

NO

CO

FLUI

®

A

12

34

6

Page 24: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

4

24 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Nasadni reduktor s utorom za klin ili višeklinastim ozubljenjem

Mehanička instalacija

3B: Montaža pomoću kompleta za montažu/demontažu SEW-EURODRIVE (→ Str. 26)

– Korisničo vratilo s ramenom uređaja

3C: Montaža pomoću kompleta za montažu/demontažu SEW-EURODRIVE (→ Str. 26)

– Korisničko vratilo uređaja bez oslonca

4. Pričvrsni vijak pritegnite odgovarajućim zakretnim momentom (pogledajte tabelu).

03362BXX

1 Pričvrsni vijak2 Elastični prsten3 Podložna pločica4 Sigurnosni prsten – uskočnik6 Korisničko vratilo s ramenom

uređaja

03363AXX

1 Pričvrsni vijak2 Elastični prsten3 Podložna pločica4 Sigurnosni prsten – uskočnik5 Razmačna pločica6 Korisničko vratilo bez

ramena uređaja

03364AXX

Vijak Pritezni moment [Nm]

M5 5

M6 8

M10/12 20

M16 40

M20 80

M24 200

B

12 3

4

6

C

12 3

45

6

Upozorenje:

U cilju izbjegavanja rđe na dosjedu preporučamo dodatno pustiti da se vratilo okreneizmeđu dvije plohe s premazom!

Page 25: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 25

4Nasadni reduktor s utorom za klin ili višeklinastim ozubljenjem

Mehanička instalacija

Naputci za

demontažu

Opis vrijedi samo ako je reduktor montiran pomoću SEW-EURODRIVE kompleta zamontažu / demontažu (→ Str. 26) (pogledajte prethodni opis, točke 3B ili 3C).

1. Popustite pričvrsni vijak 1.

2. Uklonite dijelove 2 do 4 i, ako postoji, razmačni prsten 5.

3. Između korisničkog vratila 6 i sigurnosnog prstena – uskočnika 4 postavite utisnupločicu 8 i nesavitljivu maticu 7 iz kompleta za montažu / demontažuSEW-EURODRIVE.

4. Ponovno postavite sigurnosni prsten 4.

5. Ponovno pritegnite pričvrsni vijak 1. Sada zatezanjem vijka možete reduktorodmaknuti od vratila.

03366AXX

1 Pričvrsni vijak2 Elastični prsten3 Podložna pločica4 Sigurnosni prsten – uskočnik5 Razmačna pločica6 Korisničko vratilo

03367AXX

1 Pričvrsni vijak4 Sigurnosni prsten – uskočnik6 Korisničko vratilo7 Nesavitljiva matica8 Odmična pločica

12 3

45

6

1

47

8

6

Page 26: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

4

26 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Nasadni reduktor s utorom za klin ili višeklinastim ozubljenjem

Mehanička instalacija

Komplet za

montažu /

demontažu

SEW-EURODRIVE

Komplet za montažu/demontažu SEW-EURODRIVE može se naručiti pod navedenimbrojevima.

1) Pričvrsni vijak

03394CXX

Sl. 12: Komplet za montažu / demontažu SEW-EURODRIVE

1 Pričvrsni vijak7 Nesavitljiva matica za demontažu8 Odmična pločica

1

8 7

7

1

Tip DH7

[mm]

M1) C4

[mm]

C5

[mm]

C6

[mm]

U-0.5

[mm]

T -0,5

[mm]

D3-0,5

[mm]

L4

[mm]

Referentni broj

kompleta za

montažu /

demontažu

WA..10 16 M5 5 5 12 4.5 18 15.7 50 643 712 5

WA..20 18 M6 5 6 13.5 5.5 20.5 17.7 25 643 682 X

WA..20, WA..30, SA..37 20 M6 5 6 15.5 5.5 22.5 19.7 25 643 683 8

FA..27, SA..47 25 M10 5 10 20 7.5 28 24.7 35 643 684 6

FA..37, KA..37, SA..47, SA..57 30 M10 5 10 25 7.5 33 29.7 35 643 685 4

FA..47, KA..47, SA..57 35 M12 5 12 29 9.5 38 34.7 45 643 686 2

FA..57, KA..57, FA..67, KA..67, SA..67 40 M16 5 12 34 11.5 41.9 39.7 50 643 687 0

SA..67 45 M16 5 12 38.5 13.5 48.5 44.7 50 643 688 9

FA..77, KA..77, SA..77 50 M16 5 12 43.5 13.5 53.5 49.7 50 643 689 7

FA..87, KA..87, SA..77, SA..87 60 M20 5 16 56 17.5 64 59.7 60 643 690 0

FA..97, KA..97, SA..87, SA..97 70 M20 5 16 65.5 19.5 74.5 69.7 60 643 691 9

FA..107, KA..107, SA..97 90 M24 5 20 80 24.5 95 89.7 70 643 692 7

FA..127, KA..127 100 M24 5 20 89 27.5 106 99.7 70 643 693 5

FA..157, KA..157 120 M24 5 20 107 31 127 119.7 70 643 694 3

Kod prikazanog kompleta za montažu SEW koji se koristi za pričvršćivanje korisničkog vratila radi se o preporuci SEW-EURODRIVE-a. Stoga uvijek valja provjeravati može li ova konstrukcija kompenzirati postojeće aksijalne sile. U posebnim slučajevima primjene (na pr. pričvršćivanje vratila mješalice) se prema potrebi za aksijalno osiguranje mora upotrijebiti druga konstrukcija. U tom slučaju korisnik može svakodobno upotrijebiti vlastiti aksijalni osigurač. Pritom međutim valja osigurati da ova konstrukcija ne uzrokuje potencijalne izvore paljenja prema DIN EN 13463 (na pr. udarno iskrenje).

Page 27: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 27

4Nasadni reduktor sa steznom pločicom

Mehanička instalacija

4.7 Nasadni reduktor sa steznom pločicom

Naputci

o montaži

• Stezne vijke ne pritežite bez ugrađenog vratila – može doći do deformacije šupljegvratila!

1. Stezne vijke popustite za nekoliko navoja (nemojte ih odvrnuti do kraja!).

2. Brižljivo podmažite provrt šupljeg vratila i pogonske osovine.

51092AXX 51093AXX

3. Podmazano šuplje vratilo/pogonsko vratilo

4. NOCO®-Fluid nanesite u područje utičnice na pogonskoj osovini1).

51094AXX 51095AXX

1) Spojno područje stezne pločice mora obvezatno biti bez masti! Stoga se NOCO®-Fluid ne smije nanositi neposredno na utičnicu jer pasta pri postavljanju pogonske osovine može prodrijeti u spojno područje stezne pločice.

A B

Page 28: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

4

28 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Nasadni reduktor sa steznom pločicom

Mehanička instalacija

5. Ugradite pogonsko vratilo i pritom pazite na paralelne vanjske prstenove steznepločice2). Kod kućišta reduktora sa svežnjem vratila steznu pločicu montirajte na

graničnik na svežnju vratila. Kod kućišta reduktora bez svežnja vratila steznu

pločicu montirajte u razmaku od 1 do 2 mm od kućišta reduktora. Stezne vijkeu više okretaja pritežite redom (ne križno) momentnim ključem dok se više ne moguokretati. Pritezne momente pogledajte u sljedećoj tabeli.

1) maksimalni potezni kut po okretaju

51096AXX

s>1mm1-2mm

2) Nakon montaže

• mora između vanjskih prstenova postojati ostatni raspor s > 1 mm

• bi se vanjska površina šupljeg vratila zbog zaštite od korozije morala namazatiu području stezne pločice.

Tip reduktora Vijak Nm maks.1)

SH37 M5 5

60°

KH37...77 FH37...77 SH47...77 M6 12

KH87/97 FH87/97 SH87/97 M8 30

KH107 FH107 M10 59

KH127/157 FH127 M12 100

KH167 M16 250

KH187 M20 470

Page 29: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 29

4Nasadni reduktor sa steznom pločicom

Mehanička instalacija

Naputci za demontažu stezne pločice

1. Pritezne vijke popustite ravnomjerno i u nizu. Svaki pritezni vijak se po ciklusu smijepopustiti za četvrtinu okretaja kako bi se spriječilo iskliznuće vanjskih prstenova.Pritezne vijke ne odvijte do kraja!

2. Demontaža vratila odn. izvlačenje glavine s vratila (prije toga valja ukloniti naslagerđe, koja se eventualno nakupila na vratilu ispred glavine).

3. Skidanje stezne pločice s glavine:

Čišćenje i podmazivanje stezne pločice

Demontirane stezne pločice se prije novog pritezanja ne smiju razdvajati i iznovapodmazivati.

Valja ih očistiti i podmazati samo ako su onečišćene.

Za konusne površine valja upotrijebiti neko od sljedećih krutih maziva.

Pritezni vijci se podmazuju višenamjenskom masti kao što je Molykote BR 2 ili slično.

Pozor!

Kod nestručne demontaže stezne pločice postoji opasnost od ozljeda!

Mazivo (Mo S2) Trgovački oblik

Molykote 321 (klizni lak)Molykote Spray (praškasti sprej)Molykote G RapidAemasol MO 19PAemasol DIO-sétral 57 N (klizni lak)

Sprej SprejSprej ili pastaSprej ili pastaSprej

Page 30: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

4

30 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Nasadni reduktor s TorqLOC®

Mehanička instalacija

4.8 Nasadni reduktor s TorqLOC®

1. Brižljivo očisitite unutrašnjost šupljeg vratila i korisničko vratilo. Uvjerite se da suuklonjeni svi ostaci masti ili ulja.

2. Granični prsten i čahuru montirajte na korisničko vratilo.

3. NOCO®-Fluid nanesite na čahuru i brižljivo je razdijelite.

4. Reduktor potisnite na korisničko vratilo.

52089AXX

52090AXX

52091AXX

NO

CO

FLUID

®

Page 31: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 31

4Nasadni reduktor s TorqLOC®

Mehanička instalacija

5. Prethodno montirajte oslonce zakretnog momenta (ne zatežite vijke).

6. Tuljak do kraja potisnite u reduktor.

7. Zategnite sve pričvrsne vijke oslonaca zakretnog momenta.

52092AXX

52093AXX

52094AXX

K...

S...F...

Page 32: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

4

32 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Nasadni reduktor s TorqLOC®

Mehanička instalacija

8. Tuljak osigurajte graničnim prstenom. Granični prsten na tuljku zategniteodgovarajućim zakretnim momentom prema sljedećoj tabeli.

9. Steznu pločicu potisnite na šuplje vratilo. Uvjerite se da su svi vijci popušteni.

52095AXX

Tip Zakretni moment [Nm]

KT/FT ST obloženo niklom oplemenjeni čelik

- 37 18 7,5

37 47 18 7,5

47 57 18 7,5

57, 67 67 35 18

77 77 35 18

87 87 35 18

97 97 35 18

52096AXX

Page 33: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 33

4Nasadni reduktor s TorqLOC®

Mehanička instalacija

10.Suprotnu čahuru potisnite na korisničko vratilo i u šuplje vratilo odn. steznu pločicud kraja u sjedište.

11.Lagano udarite o prirubnicu suprotnog tuljka kako biste se uvjerili da tuljak čvrstosjedi u šupljem vratilu.

12.Uvjerite se da korisničko vratilo sjedi u suprotnom tuljku.

52097AXX

52098AXX

53478AXX

Page 34: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

4

34 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Nasadni reduktor s TorqLOC®

Mehanička instalacija

13.Rukom čvrsto zategnite vijke stezne pločice i uvjerite se da su vezni prstenovi steznepločice paralelni.

14.Pritezne vijke stegnite redom u više okretaja (ne unakrsno). Glede poteznihmomenata pogledajte tabelu.

52100AXX

Nakon montaže mora između vanjskih prstenova stezne pločice ostatni raspor

biti > 0 mm.

52101AXX

Tip Obloženo niklom Oplemenjeni čelik

KT/FT ST Zakretni moment [Nm]

- 37 4,1 6,8

37 47 10 6,8

47 57 12 6,8

57, 67 67 12 15

77 77 30 30

87 87 30 50

97 97 30 50

> 0mm

Page 35: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 35

4Nasadni reduktor s TorqLOC®

Mehanička instalacija

15.Razmak između suprotne čahure i kraja šupljeg vratila te čahure graničnog prstenai steznog prstena ne smije prekoračivati sljedeće vrijednosti. Sljedeća tabelapokazuje maksimalnu i minimalnu širinu raspora.

52102AXX

Tip Razmak [mm]

KT/FT ST a min. a maks.

- 37 3,3 5,6

37 47 3,3 5,6

47 57 5,0 7,6

57, 67 67 5,0 7,6

77 77 5,0 7,6

87 87 5,8 8,6

97 97 5,8 8,6

a

a

Page 36: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

4

36 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Spojka adaptera AM

Mehanička instalacija

4.9 Spojka adaptera AM

IEC-adapter

AM63 - 225 /

NEMA-adapter

AM56 - 365

1. Očistite vratilo motora i prirubne površine motora i adaptera.

2. Uklonite klin vratila motora i zamijenite ga priloženim klinom (484) (ne AM63i AM250).

3. Polovicu spojke (479) zagrijte na oko 80 - 100 °C i potisnite je na vratilo motora.

Do graničnika na svežnju vratila motora (osim AM250 / AM280 i NEMA pozicionirajtena mjeru A).

4. Klin i polovicu spojke s navojnim zatikom (481) i priteznim momentom TA pritegnitena vratilo motora prema tabeli.

5. Kontrolirajte mjeru A.

6. Kontaktne površine između adaptera i motora zabrtvite odgovarajućim sredstvom zapovršinsko brtvenje.

7. Motor montirajte na adapter, pri čemu spojne čeljusti vratila adaptera morajuzahvaćati plastični grebenasti prsten.

04469CXX

1 = Vratilo motora

IEC AM 63 / 71 80 / 90 100 / 112 132 160 / 180 200 225 250 / 280

A 24,5 31,5 41,5 54 76 78,5 93,5 139

TA 1,5 1,5 4,8 4,8 10 17 17 17

Navoj M4 M4 M6 M6 M8 M10 M10 M10

NEMA AM 56 143 / 145 182 / 184 213 / 215 254 / 256 284 / 286 324 / 326 364 / 365

A 46 43 55 63,5 78,5 85,5 107 107

TA 1,5 1,5 4,8 4,8 10 17 17 17

Navoj M4 M4 M6 M6 M8 M10 M10 M10

Page 37: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 37

4Spojka adaptera AM

Mehanička instalacija

Dopuštena opterećenja

1) Maksimalno dozvoljenu težinsku silu dogradnog motora Fqmax valja linearno reducirati pri povećanjurazmaka težišta x. Pri smanjivanju razmaka težišta x nije dopušteno povećanje maksimalno dozvoljenetežinske sile Fqmax.

2) Promjer pogonske prirubnice adaptera: 160 mm

U cilju izbjegavanja stvaranja rđe na dosjedu preporučujemo da prije montaže polovicespojke na vratilo motora nanesete NOCO®-Fluid.

Kod priključivanja motora na adapter mora se uporabom anaerobnog tekućeg

brtvila osigurati da u adapter ne prodre nikakva tekućina!

Podatci o opterećenju, navedeni u sljedećoj tabeli, ne smiju se prekoračiti

prilikom priključivanja motora.

51102AXX

Tip adaptera Fq1) [N]

IEC NEMA x1) [mm] IEC-adapter NEMA-adapter

AM63/71 AM56 77 530 410

AM80/90 AM143/145 113 420 380

AM100/112 AM182/184 144 2000 1760

AM1322) AM213/2152)

1861600 1250

AM132.. AM213/215 4700 3690

AM160/180 AM254/286 251 4600 4340

AM200/225 AM324-AM365 297 5600 5250

AM250/280 - 390 11200 -

X

Fq

Page 38: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

4

38 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Spojka adaptera AQ

Mehanička instalacija

Adapter AM

s blokadom

povratnog hoda

AM../RS

Prije montaže ili stavljanja u pogon valja provjeriti smjer vrtnje pogona, a kodnepravilnog smjera vrtnje obavijestiti servisnu službu SEW-EURODRIVE.

Protupovratna kočnica tijekom uporabe radi bez održavanja. Za nju nisu potrebne drugemjere održavanja.

Blokade povratnog hoda posjeduju ovisno o veličini gradnje takozvane minimalnepodizne brojeve okretaja (→ sljedeća tabela). Ako se minimalni podizni brojevi okretajane postignu, blokade povratnog hoda rade uz trošenje te se zbog trenja stvaraju visoketemperature.

4.10 Spojka adaptera AQ

1. Očistite vratilo motora i prirubne površine motora i adaptera.

2. Izvedba AQH: odvrnite vijke polovica spojke (479) i popustite konusni spoj.

3. Zagrijte polovicu spojke (80 °C - 100 °C) i potisnite je na vratilo motora.

Tip

Maksimalan zaporni moment blokade

povratnog hoda

[Nm]

Minimalni podizni brojevi

okretaja

[1/min]

AM80/90/RS,AM143/145/RS

90 640

AM100/112/RS,AM182/184/RS

340 600

AM132/RS,AM213/215/RS

700 550

AM160/180/RS,AM254/286/RS

1200 630

AM200/225/RS, AM324-365/RS

1450 430

U nominalnom režimu rada ne smiju se prekoračiti minimalni podizni brojevi

okretaja. Nepostizanje minimalnih podiznih brojeva okretaja dozvoljeno je samo

tijekom pokretanja ili kočenja.

53512AXX

1 Vratilo motora2 Navojni zatik3 Vijak

AQA = s utorom za klinAQH = bez utora za klin

479

A

479

A

1

1

2 3

AQA AQH

Page 39: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 39

4Spojka adaptera AQ

Mehanička instalacija

Izvedba AQA / AQH: do razmaka "A" (pogledajte tabelu).

4. Izvedba AQH: vijke polovice spojke pritežite ravnomjerno unakrsno u više okretajadok se kod svih vijaka ne postigne pritezni moment TA naveden u tabeli.

Izvedba AQA: polovicu spojke osigurajte navojnim zatikom (pogledajte tabelu).

5. Provjerite položaj polovica spojke (razmak "A" pogledajte tabelu).

Motor montirajte na adapter, pri čemu čeljusti obaju polovica spojke morajuzahvaćati jedna drugu. Potrebna utična snaga za spajanje obaju polovica spojeponištava se nakon konačne montaže i time ne skriva opasnost od aksijalnogopterećenja na krajnjim ležajevima.

Postavne mjere,

pritezni momenti

Samo kod AQA, kod AQH nije dopušteno: u cilju izbjegavanja stvaranja rđe nadosjedu preporučujem da prije montaže polovice spojke na vratilo motora naneseteNOCO®-Fluid.

Kod priključivanja motora na adapter mora se uporabom anaerobnog tekućeg

brtvila osigurati da u adapter ne prodre nikakva tekućina!

Tip Veličina spojke

Razmak "A" [mm]

Vijci DIN 912 Potezni zakretni moment TA [Nm]

AQA AQH AQA AQH

AQA /AQH 80 /1/2/3

19/24

44,5

M5 M4 2 3AQA /AQH 100 /1/2 39

AQA /AQH 100 /3/4 53

AQA /AQH 115 /1/2 62

AQA /AQH 115 /324/28

62M5 M5 2 6

AQA /AQH 140 /1/2 62

AQA /AQH 140 /328/38

74,5M8 M5 10 6

AQA /AQH 190 /1/2 76,5

AQA /AQH 190 /3 38/45 100 M8 M6 10 10

Page 40: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

4

40 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Poklopac pogona AD

Mehanička instalacija

4.11 Poklopac pogona AD

Za montažu pogonskih elemenati poštujte poglavlje "Montiranje pogonskih vratila".

Poklopac

s osnovnom

pločom motora

AD../P

Montaža motora i premještanje osnovne ploče motora.

1. Ravnomjernim pritezanjem premještajnih matica postavite osnovnu ploču motora naodgovarajući položaj za montažu. Kod reduktora s čeonim ozubljenjem za dubljipremještajni položaj eventualno uklonite prstenasti vijak/transportnu očicu; oštećenelakirane površine valja popraviti.

2. Motor poravnajte na osnovnu ploču motora (krajevi vratila moraju biti u liniji)i pričvrstite ga.

3. Pogonske elemente motirajte na pogonskom kraju vratila i osovini motora, te ihzajedno poravnajte; još jednom ispravite i položaj motora.

4. Postavite vlačna sredstva (klinasti remen, lanac, ...) i pritegnite ih ravnomjernimpremještanjem osnovne ploče motora. Pritom osnovnu ploču motora i stupove nepritežite međusobno.

5. Navojne stupove pritegnite maticama, koje nisu predviđene za premještanje.

Samo AD6/P

i AD7/P:

Matice navojnih svornjaka popustite prije premještanja kako bi se navojni svornjaciaksijalno slobodno pokretali u osloncu. Matice zategnite tek nakon postizanja konačnogpremještajnog položaja. Osnovnu ploču motora ne postavljajte preko oslonca.

03519BXX

1 Osnovna ploča motora2 Navojni svornjak (samo AD6/P / AD7/P)3 Oslonac (samo AD6/P / AD7/P)4 Matica5 Navojni stup

Page 41: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 41

4Poklopac pogona AD

Mehanička instalacija

Izvedba s bridom

za centriranje

AD../ZR

Montaža aplikacija na poklopac pogona s bridom za centriranje.

1. Za pričvršćivanje aplikacije se moraju pripremite vijci prilagođene dužine. DužinaI novih vijaka dobiva se iz:

Postignutu dužinu vijka valja zaokružiti na najbližu najmanju standardnu dužinu.

2. Pričvrsne vijke uklonite s brida za centriranje.

3. Očistite površinu stroja i brid za centriranje.

4. Očistite navoje novih vijaka i prve navoje premažite sredstvom za osiguranje vijaka(na pr. Loctite 243).

5. Aplikaciju položite uz brid za centriranje i pričvrsne vijke zategnite navedenimpriteznim momentom TA (pogledajte tabelu).

02725CXX

l = t + at = vijčana dubina (pogledajte tabelu)a = debljina aplikacijes = pričvrsni navoj (pogledajte tabelu)

TipVijčana dubina

t [mm]Pričvrsni navoj

sPritezni zakretni moment

TA za vezne vijke razreda čvrstoće 8,8 [Nm]

AD2/ZR 25,5 M8 25

AD3/ZR 31,5 M10 48

AD4/ZR 36 M12 86

AD5/ZR 44 M12 86

AD6/ZR 48,5 M16 210

AD7/ZR 49 M20 410

AD8/ZR 42 M12 86

Page 42: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

4

42 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Poklopac pogona AD

Mehanička instalacija

Dopuštena opterećenja

1) Maksimalne vrijednosti opterećenja za vezne vijke s razredom čvrstoće 8.8. Maksimalno dozvoljenutežinsku silu dogradnog motora Fqmax valja linearno reducirati pri povećanju razmaka težišta x.Kod smanjivanja razmaka težišta nije dopušteno povećanje Fqmax.

2) Promjer izlazne prirubnice adaptera: 160 mm

Podatci o opterećenju, navedeni u sljedećoj tabeli, se ne smiju prekoračiti.

53513AXX

x

Fq

Tipx1)

[mm]Fq

1)

[N]

AD2/ZR 193 330

AD3/ZR 274 1400

AD4/ZR2)

3611120

AD4/ZR 3300

AD5/ZR 487 3200

AD6/ZR 567 3900

AD7/ZR 663 10000

AD8/ZR 516 4300

Page 43: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 43

4Poklopac pogona AD

Mehanička instalacija

Poklopac

s blokadom

povratnog

hoda AD../RS

Prije montaže ili stavljanja u pogon valja provjeriti smjer vrtnje pogona, a kodnepravilnog smjera vrtnje obavijestiti servisnu službu SEW-EURODRIVE.

Protupovratna kočnica tijekom uporabe radi bez održavanja. Za nju nisu potrebne drugemjere održavanja.

Blokade povratnog hoda posjeduju ovisno o veličini gradnje takozvane minimalnepodizne brojeve okretaja (→ sljedeća tabela). Ako se minimalni podizni brojevi okretajane postignu, blokade povratnog hoda rade uz trošenje te se zbog trenja stvaraju visoketemperature.

TipMaksimalan zaporni moment blokade

povratnog hoda[Nm]

Minimalni podizni brojevi okretaja[1/min]

AD2/RS 90 640

AD3/RS 340 600

AD4/RS 700 550

AD5/RS 1200 630

AD6/RS 1450 430

AD7/RS 1450 430

AD8/RS 2860 430

U nominalnom režimu rada ne smiju se prekoračiti minimalni podizni brojevi

okretaja. Nepostizanje minimalnih podiznih brojeva okretaja dozvoljeno je samo

tijekom pokretanja ili kočenja.

Page 44: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

5

44 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Stavljanje u pogon pužnih reduktora i reduktora SPIROPLAN® W

Stavljanje u pogon

5 Stavljanje u pogon

5.1 Stavljanje u pogon pužnih reduktora i reduktora SPIROPLAN® W

Vrijeme

uhodavanja

Reduktori SPIROPLAN® i pužni reduktori trebaju vrijeme uhodavanja od najmanje24 sata kako bi postigli maksimalan stupanj učinkovitosti. Ako se reduktor pokrećeu oba smjera vrtnje, za svaki smjer vrtnje vrijedi vlastito vrijeme uhodavanja. Tabelaprikazuje prosječno smanjivanje snage tijekom vremena uhodavanja.

5.2 Stavljanje u pogon reduktora s čeonim ozubljenjem, plosnatog reduktora i reduktora s konusnim ozubljenjem

Za reduktore s čeonim ozubljenjem, plosnate reduktore i reduktore s konusnimozubljenjem ne treba poštivati posebne naputke za stavljanje u pogon ako su reduktorimontirani prema poglavlju "Mehanička instalacija".

Prije stavljanja u pogon valja provjeriti zadanu razinu ulja prema obliku ugradnje.

Vijci za kontrolu i ispuštanje ulja te vijci i ventili za odzračivanje moraju biti

pristupačni.

Molimo Vas da vodite računa o sljedećem: kod pužnih reduktora serije S..7 smjer vrtnjeizlazne osovine je nasuprot seriji S..2 promijenjen s desna na lijevo. Okret smjera vrtnje:zamijenite dva dovoda motora.

Broj navoja

Puž Spiroplan®

Smanjivanje snage i-područje Smanjivanje snage i-područje

1-navojni ca. 12% ca. 50...280 ca. 15% ca. 40...75

2-navojni ca. 6% ca. 20...75 ca. 10% ca. 20...30

3-navojni ca. 3% ca. 20...90 ca. 8% ca. 15

4-navojni - - ca. 8% ca. 10

5-navojni ca. 3% ca. 6...25 ca. 5% ca. 8

6-navojni ca. 2% ca. 7...25 - -

00

I

Page 45: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 45

6Učestalost provjeravanja i održavanja

Provjeravanje i održavanje

6 Provjeravanje i održavanje

6.1 Učestalost provjeravanja i održavanja

6.2 Učestalost promjene maziva

Vremenska učestalost Što učiniti?

• Svakih 3000 strojnih sati, najmanje polugodišnje. • Provjerite ulje i razinu ulja.• Vizualna kontrola brtvila na propusnost.• Kod reduktora s osloncima zakretnog

momenta: provjerite gumeni odbijač, prema potrebi ga zamijenite.

• Prema uvjetima rada (pogledajte sljedeću grafiku), najkasnije svake 3 godine.

• Prema temperaturi ulja.

• Zamijenite mineralno ulje.

• Zamijenite mast za valjkaste ležaje (preporučljivo).

• Zamijenite osovinsko brtvilo (ne ugrađujte ga ponovno na isti radni put).

• Ovisno o uvjetima rada (pogledajte sljedeću grafiku), najkasnije svakih 5 godina.

• Prema temperaturi ulja.

• Zamijenite sintetičko ulje.

• Zamijenite mast za valjkaste ležaje (preporučljivo).

• Zamijenite osovinsko brtvilo (ne ugrađujte ga ponovno na isti radni put).

• Reduktori R07, R17, R27, F27 i Spiroplan® trajno su podmazani te ih stoga ne treba održavati.

• Različito (ovisno o vanjskim utjecajima). • Poboljšajte odn. obnovite premaz za površinsku zaštitu/zaštitu od korozije.

53232AXX

Sl. 13: Učestalost zamjene kod standardnih reduktora za normalne uvjete u okružju

[1] Radni sati

[2] Trajna temperatura uljne kupke

• Prosječna vrijednost prema vrsti ulja kod 70 °C

[3] CLP PG

[4] CLP HC / HCE

[5] CLP / HLP / E

5000

10000

15000

20000

25000

30000

[h]

120[°C]

110 1151009080700

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

OilOil

Page 46: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

6

46 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Radovi na provjeravanju / održavanju motora

Provjeravanje i održavanje

6.3 Radovi na provjeravanju / održavanju motora

Sintetička maziva ne miješajte međusobno i s mineralnim mazivima!

Kao mazivo se upotrebljava standardno mineralno ulje (ne kod reduktora Spiroplan®).

Dužinu vijka za ispuštanje ulja i vijka za provjeru razine ulja te ventila za

odzračivanje možete ovisno o obliku ugradnje pogledati na prikazima oblika

ugradnje.

Provjera

razine ulja

1. Reduktor s motorom isključite iz napona i osigurajte ga od nehotičnog

ponovnog uključivanja!

Pričekajte dok se reduktor ne ohladi – u suprotnom postoji opasnost od

opeklina!

2. Kod promijenjenog oblika ugradnje poštujte poglavlje "Postavljanje reduktora"!

3. Kod reduktora s vijkom za provjeru razine ulja: uklonite vijak za provjeru razine ulja,provjerite visinu punjenja, prema potrebi je ispravite i uvrnite vijak za provjeru razineulja.

Provjera ulja 1. Reduktor s motorom isključite iz napona i osigurajte ga od nehotičnog

ponovnog uključivanja!

Pričekajte dok se reduktor ne ohladi – u suprotnom postoji opasnost od

opeklina!

2. Uz vijak za ispuštanje ulja izvadite nešto ulja.

3. Provjerite svojstva ulja.

– Viskozitet

– Ako ulje vizualno pokazuje jaku onečišćenost, preporučuje se zamjena ulja izvanučestalosti održavanja navedenih u poglavlju "Učestalost provjeravanjai održavanja".

4. Kod reduktora s vijkom za provjeru razine ulja: uklonite vijak za provjeru razine ulja,provjerite visinu punjenja, prema potrebi je ispravite i uvrnite vijak za provjeru razineulja.

Promjena ulja Promjenu ulja obavljajte samo ako je reduktor zagrijan na radnu temperaturu.

Reduktor s motorom isključite iz napona i osigurajte ga od nehotičnog ponovnog

uključivanja!

Pričekajte dok se reduktor ne ohladi – u suprotnom postoji opasnost od opeklina!

Upozorenje: reduktor mora biti još topao, jer manjkava protočnost prehladnog

ulja otežava pravilno pražnjenje.

S vijkom za

ispuštanje ulja /

provjeru razine ulja

1. Posudu postavite pod vijak za ispuštanje ulja.

2. Uklonite vijak za provjeru razine ulja, vijak/ventil za odzračivanje i vijak za ispuštanjeulja.

3. U potpunosti ispraznite ulje.

4. Pritegnite vijak za ispuštanje ulja.

5. Kroz otvor za odzračivanje napunite novo istovrsno ulje (u suprotnom slučaju valjastupiti u kontakt sa servisnom službom). Miješanje različitih sintetičkih maziva nijedozvoljeno.

– Količinu ulja napunite prema obliku ugradnje (pogledajte poglavlje "Količine zapunjenje maziva") ili prema navodima na pločici za podatke o snazi.

– Razinu ulja provjerite pomoću vijka za provjeru razine ulja.

6. Pritegnite vijak za provjeru razine ulja.

7. Pritegnite vijak/ventil za odzračivanje.

Page 47: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 47

6Radovi na provjeravanju / održavanju adaptera AM / AQA

Provjeravanje i održavanje

Bez vijka za

ispuštanje ulja /

provjeru razine ulja

1. Uklonite montažni poklopac.

2. Ulje u potpunosti ispustite preko otvora montažnog poklopca.

3. Kroz otvor za odzračivanje napunite novo istovrsno ulje (u suprotnom slučaju valjastupiti u kontakt sa servisnom službom). Miješanje različitih sintetičkih maziva nijedozvoljeno.

– Količinu ulja napunite prema obliku ugradnje (pogledajte poglavlje "Količine zapunjenje maziva") ili prema navodima na pločici za podatke o snazi.

4. Provjerite razinu ulja (→ poglavlje "Provjera razine ulja kod reduktora bez vijka zaprovjeru razine ulja")

5. Ponovno čvrsto pritegnite montažni poklopac (vodite računa o priteznim momentimai redoslijedu → poglavlje "Provjera razine ulja kod reduktora bez vijka za provjerurazine ulja")

Zamjena

osovinskog

brtvila

1. Reduktor s motorom isključite iz napona i osigurajte ga od nehotičnog

ponovnog uključivanja!

Pričekajte dok se reduktor ne ohladi – u suprotnom postoji opasnost od

opeklina!

2. Kod zamjene osovinskog brtvila vodite računa o tome da se ovisno o izvedbi izmeđunečistoće i brtvenog nastavka mora nalazito dovoljna naslaga masti.

3. Kod zamjene dvostrukih osovinskih brtvila valja međuprostor do jedne trećinenapuniti mašću.

6.4 Radovi na provjeravanju / održavanju adaptera AM / AQA

6.5 Radovi an provjeravanju / održavanju adaptara AD

Vremenska učestalost Što učiniti?

• Svakih 3000 strojnih sati, najmanje polugodišnje. • Provjerite torzijsku toleranciju.• Vizualna kontrola elastičnog nazubljenog

vijenca.• Vizualna kontrola adaptera na propusnost.

• Nakon 25000 - 30000 strojnih sati. • Zamijenite mast za valjkaste ležaje.• Zamijenite osovinsko brtvilo (ne ugrađujte

ga ponovno na isti radni put).• Zamijenite elastični nazubljeni vijenac.

Vremenska učestalost Što učiniti?

• Svakih 3000 strojnih sati, najmanje polugodišnje. • Prema radnim zvukovima provjerite moguća oštećenja ležaja.

• Vizualna kontrola adaptera na propusnost.

• Nakon 25000 - 30000 strojnih sati. • Zamijenite mast za valjkaste ležaje.

• Zamijenite osovinsko brtvilo.

Page 48: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

7

48 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Smetnje na reduktoru

Pogonske smetnje

7 Pogonske smetnje

Servisna služba

7.1 Smetnje na reduktoru

1) Kratkotrajno izlaženje ulja / masti na osovinskom brtvilu moguće je samo u fazi uhodavanja (24 sati rada).

7.2 Smetnje na adapteru AM / AQA / AL

Ako Vam bude potrebna pomoć naše servisne službe, molimo Vas za sljedeće podatke:• podatke o snazi na pločici (potpune)• vrstu i veličinu smetnje• vrijeme i popratne okolnosti smetnje• naslućeni uzrok

Smetnja Mogući uzrok Pomoć

Neuobičajeni, ravnomjerni šumovi okretanja.

A Šum kotrljanja/meljanja: oštećenja ležaja.B Lupkanje: nepravilnost u ozubljenju.

A Provjerite ulje (pogledajte "Radovi na provjeravanju i održavanj"), zamijenite ležaje.

B Pozovite servisnu službu.

Neuobičajeni, neravnomjerni šumovi okretanja.

Strana tijela u ulju. • Provjerite ulje (pogledajte "Radovi na provjeravanju i održavanju").

• Zaustavite pogon, pozovite servisnu službu.

Ulje curi. 1)

• na poklopcu reduktora• na prirubnici motora• na osovinskoj brtvi

motora• na prirubnici reduktora• na izlaznom

osovinskom brtvilu.

A Gumena brtva na poklopcu reduktora propusna.

B Brtva pokvarena.C Reduktor nije odzračen.

A Pritegnite vijke na poklopcu reduktora i promatrajte reduktor. Ako ulje i dalje curi: Pozovite servisnu službu.

B Pozovite servisnu službu.C Odzračite reduktor (pogledajte "Oblici ugradnje").

Uz ventil za odzračivanje curi ulje.

A Previše ulja.B Pogon je umetnut u nepravilanom obliku

ugradnje.C Česti hladan start (ulje se pjeni) i / ili

previsoka razina ulja.

A Korigirajte količinu ulja (pogledajte "Radovi na provjeravanju i održavanju").

B Pravilno montirajte ventil za odzračivanje (pogledajte "Oblici ugradnje") i korigirajte razinu ulja (pogledajte "Maziva").

Izlazna osovina se ne okreće iako motor radi ili pogonsko vratilo se okreće.

Prekinuta je veza vratilo-glavina u reduktoru. Reduktor / reduktor s motorom pošaljite na popravak.

Smetnja Mogući uzrok Pomoć

Neuobičajeni, ravnomjerni šumovi okretanja.

Šum kotrljanja/meljanja: oštećenja ležaja. Posavjetujte se sa servisnom službom SEW-EURODRIVE.

Ulje curi. Brtva pokvarena. Posavjetujte se sa servisnom službom SEW-EURODRIVE.

Izlazna osovina se ne okreće iako motor radi ili pogonsko vratilo se okreće.

Veza vratilo-glavina u reduktoru ili adapteru prekinuta.

Reduktor pošaljite na popravak SEW-EURODRIVE-u.

Promjena radnih zvukova i / ili nastajanje vibracija.

A Istrošenost nazubljenog vijenca, kratkotrajan prijenos zakretnog momenta kroz kontakt s metalom.

B Vijci za aksijalno osiguranje glavine su popustili.

A Zamijenite nazubljeni vijenac. B Zategnite vijke.

Prijevremena istrošenost nazubljenog vijenca.

A Kontakt s agresivnim tekućinama / uljima; Djelovanje ozona, previsoke temperature okoline itd., koji uzrokuju fizičku promjenu nazubljenog vijenca.

B Nedopušteno visoke temperature okružja / kontaktne temperature za nazubljeni vijenac; maks. dopušteno –20 °C do +80 °C.

C Preopterećenje

Posavjetujte se sa servisnom službom SEW-EURODRIVE.

Page 49: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 49

7Smetnje na poklopcu pogona AD

Pogonske smetnje

7.3 Smetnje na poklopcu pogona AD

Smetnja Mogući uzrok Pomoć

Neuobičajeni, ravnomjerni šumovi okretanja.

Šum kotrljanja/meljanja: oštećenja ležaja. Posavjetujte se sa servisnom službom SEW-EURODRIVE.

Ulje curi. Brtva pokvarena. Posavjetujte se sa servisnom službom SEW-EURODRIVE.

Izlazna osovina se ne okreće iako dolazi do okretanja pogonskog vratila.

Veza vratilo-glavina u reduktoru ili poklopcu prekinuta.

Reduktor pošaljite na popravak SEW-EURODRIVE-u.

Page 50: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

8

50 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Opće napomene o oblicima ugradnje

Oblici ugradnje

8 Oblici ugradnje

8.1 Opće napomene o oblicima ugradnje

Opis oblika ugradnje

SEW kod reduktora razlikuje šest oblika ugradnje M1 ... M6. Sljedeća ilustracija prikazuje položaj reduktora

s motorom u prostoriji kod oblika ugradnje M1 ... M6.

03203AXX

Sl. 14: Prikaz oblika ugradnje M1 ... M6

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M4

M4

M4

M4

M4

M4

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M2

M2

M2

M2

M2

M2

R..

F..

K..W..S..

M1 … M6M1 … M6

Page 51: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 51

8Legenda uz listove oblika ugradnje

Oblici ugradnje

8.2 Legenda uz listove oblika ugradnje

Pozor: Kod reduktora SPIROPLAN® ne mogu se montirati ventili za odzračivanje i vijciza kontrolu razine ili ispuštanje ulja.

Uporabljeni

simboli

Sljedeća tabela prikazuje simbole, uporabljene u listovima oblika ugradnje, i njihovoznačenje:

Plošni gubitci Kod nekih oblika ugradnje može doći do povećanih plošnih gubitaka. SaSEW-EURODRIVE stupite u kontakt kod sljedećih kombinacija:

Reduktori s motorom Spiroplan® nisu ovisni o obliku ugradnje. Za bolje snalaženje sui za motore reduktora Spiroplan® predstavljeni oblici ugradnje M1 do M6.

Simbol Značenje

Ventil za odzračivanje

Vijak za kontrolu razine ulja

Vijak za ispuštanje ulja

Oblik ugradnje Vrsta reduktora Veličina reduktora

Broj okretaja pri

uhodavanju

[1/min]

M2, M4 R97 ... 107 > 2500

> 107 > 1500

M2, M3, M4, M5, M6

F97 ... 107 > 2500

> 107 > 1500

K77 ... 107 > 2500

> 107 > 1500

S 77 ... 97 > 2500

M1 … M6M1 … M6

Page 52: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

8

52 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Oblici ugradnje reduktora s čeonim ozubljenjem R

Oblici ugradnje

8.3 Oblici ugradnje reduktora s čeonim ozubljenjem R

R07-R167

* → Str. 51

M1 … M6M1 … M6

Page 53: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 53

8Oblici ugradnje reduktora s čeonim ozubljenjem R

Oblici ugradnje

RF07-RF167

* → Str. 51

M1 … M6M1 … M6

Page 54: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

8

54 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Oblici ugradnje reduktora s čeonim ozubljenjem R

Oblici ugradnje

R07F-R87F

* → Str. 51

Pozor: Vodite računa o -napomenama u katalogu "Reduktori s motorom", pogl. "Projektiranje reduktora/Poprečne i aksijalne sile".

M1 … M6M1 … M6

Page 55: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 55

8Oblici ugradnje reduktora s čeonim ozubljenjem RX

Oblici ugradnje

8.4 Oblici ugradnje reduktora s čeonim ozubljenjem RX

RX57-RX107

* → Str. 51

M1 … M6M1 … M6

Page 56: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

8

56 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Oblici ugradnje reduktora s čeonim ozubljenjem RX

Oblici ugradnje

RXF57-RXF107

* → Str. 51

M1 … M6M1 … M6

Page 57: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 57

8Oblici ugradnje plosnatih reduktora s motorom

Oblici ugradnje

8.5 Oblici ugradnje plosnatih reduktora s motorom

F/FA..B/FH27B-157B, FV27B-107B

* → Str. 51

M1 … M6M1 … M6

Page 58: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

8

58 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Oblici ugradnje plosnatih reduktora s motorom

Oblici ugradnje

FF/FAF/FHF/FAZ/FHZ27-157, FVF/FVZ27-107

* → Str. 51

M1 … M6M1 … M6

Page 59: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 59

8Oblici ugradnje plosnatih reduktora s motorom

Oblici ugradnje

FA/FH27-157, FV27-107, FT37-97

* → Str. 51

M1 … M6M1 … M6

Page 60: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

8

60 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Oblici ugradnje reduktora s konusnim ozubljenjem

Oblici ugradnje

8.6 Oblici ugradnje reduktora s konusnim ozubljenjem

K/KA..B/KH37B-157B, KV37B-107B

* → Str. 51

Pozor: Vodite računa o -napomenama u katalogu "Reduktori s motorom", pogl. "Projektiranje reduktora/Poprečne i aksijalne sile".

M1 … M6M1 … M6

Page 61: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 61

8Oblici ugradnje reduktora s konusnim ozubljenjem

Oblici ugradnje

K167-187, KH167B-187B

* → Str. 51

Pozor: Vodite računa o -napomenama u katalogu "Reduktori s motorom", pogl. "Projektiranje reduktora/Poprečne i aksijalne sile".

M1 … M6M1 … M6

Page 62: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

8

62 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Oblici ugradnje reduktora s konusnim ozubljenjem

Oblici ugradnje

KF/KAF/KHF/KAZ/KHZ37-157, KVF/KVZ37-107

* → Str. 51

M1 … M6M1 … M6

Page 63: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 63

8Oblici ugradnje reduktora s konusnim ozubljenjem

Oblici ugradnje

KA/KH37-157, KV37-107, KT37-97

* → Str. 51

M1 … M6M1 … M6

Page 64: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

8

64 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Oblici ugradnje reduktora s konusnim ozubljenjem

Oblici ugradnje

KH167-187

* → Str. 51

M1 … M6M1 … M6

Page 65: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 65

8Oblici ugradnje pužnih reduktora

Oblici ugradnje

8.7 Oblici ugradnje pužnih reduktora

S37

Pozor: Vodite računa o -napomenama u katalogu "Reduktori s motorom", pogl. "Projektiranje reduktora/Poprečne i aksijalne sile".

M1 … M6M1 … M6

Page 66: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

8

66 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Oblici ugradnje pužnih reduktora

Oblici ugradnje

S47-S97

* → Str. 51

Pozor: Vodite računa o -napomenama u katalogu "Reduktori s motorom", pogl. "Projektiranje reduktora/Poprečne i aksijalne sile".

M1 … M6M1 … M6

Page 67: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 67

8Oblici ugradnje pužnih reduktora

Oblici ugradnje

SF/SAF/SHF37

M1 … M6M1 … M6

Page 68: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

8

68 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Oblici ugradnje pužnih reduktora

Oblici ugradnje

SF/SAF/SHF/SAZ/SHZ47-97

* → Str. 51

M1 … M6M1 … M6

Page 69: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 69

8Oblici ugradnje pužnih reduktora

Oblici ugradnje

SA/SH/ST37

M1 … M6M1 … M6

Page 70: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

8

70 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Oblici ugradnje pužnih reduktora

Oblici ugradnje

SA/SH/ST47-97

* → Str. 51

M1 … M6M1 … M6

Page 71: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 71

8Oblici ugradnje reduktora s motorom SPIROPLAN® W

Oblici ugradnje

8.8 Oblici ugradnje reduktora s motorom SPIROPLAN® W

W10-30

M1 … M6M1 … M6

Page 72: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

8

72 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Oblici ugradnje reduktora s motorom SPIROPLAN® W

Oblici ugradnje

WF/WAF10-30

M1 … M6M1 … M6

Page 73: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 73

8Oblici ugradnje reduktora s motorom SPIROPLAN® W

Oblici ugradnje

WA10-30

M1 … M6M1 … M6

Page 74: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

9

74 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Tabela maziva

Maziva

9 Maziva

Općenito Ukoliko nisu dogovorena posebna pravila, SEW-EURODRIVE isporučuje pogones punjenjem maziva specifičnih za oblik ugradnje i reduktor. Ovdje su kod naručivanjapogona mjerodavni podatci o obliku ugradnje (M1...M6, → pogl. "Oblici ugradnje i važnipodatci o narudžbi") kod narudžbe pogona. Kod kasnijih promjena oblika ugradnjepunjenja maziva se moraju prilagoditi promijenjenom obliku ugradnje (→ Količine zapunjenje maziva).

9.1 Tabela maziva

Tabela maziva na sljedećoj stranici prikazuje dozvoljena maziva reduktoraSEW-EURODRIVE. Molimo Vas da uzmete u obzir sljedeću legendu tabela maziva.

Legenda uz

tabelu maziva

Upotrijebljene kratice, značenje sjenčanja i napomene:

CLP = mineralno ulje

CLP PG = poliglikol (W-reduktor USDA-H1 konform)

CLP HC = sintetičke ugljikovodične tvari

E = estersko ulje (klasa onečišćavanja vode WGK 1)

HCE = sintetičke ugljikovodične tvari + estersko ulje (dozvola USDA-H1)

HLP = hidrauličko ulje

= sintetičko mazivo (= mast za valjkste ležajeve na sintetičkoj osnovi)

= mineralno mazivo (= mast za kotrljajuće ležajeve na mineralnoj osnovi)

1) Pužni reduktor s PG-uljem: obvezatan dogovor sa SEW.

2) Specijalno mazivo samo za reduktore Spiroplan®

3) Preporuka: Izaberite SEW fB ≥ 1,2

4) Vodite računa o kritično zaletnom ponašanju kod niskih temperatura!

5) Tekuća mast

6) Temperatura okružja

Mazivo za prehrambenu industriju (kompatibilno sa živežnim namirnicama)

Biološko ulje (mazivo u poljoprivredi, šumarstvu i vodoprivredi)OilOil

Page 75: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 75

9Tabela maziva

Maziva

Masti za

kotrljajuće

ležajeve

Valjkasti ležajevi reduktora i motora tvornički su napunjeni dolje navedenim mastima.SEW-EURODRIVE preporučuje da kod kotrljajućih ležajeva s punjenjem mastikod zamjene ulja obnovite i punjenje masti.

Temperatura okružja Proizvođač Tip

Kotrljajući ležaji reduktora

-20 °C ... +60 °C Mobil Mobilux EP 2

-40 °C ... +80 °C Mobil Mobiltemp SHC 100

Kotrljajući ležaj motora

-20 °C ... +80 °C Esso Unirex EQ3

-20 °C ... +60 °C Shell Alvania RL3

+80 °C ... +100 °C Klüber Barrierta L55/2

-45 °C ... -25 °C Shell Aero Shell Grease 16

Posebne masti za kotrljajuće ležajeve reduktora:

-30 °C ... +40 °C Aral Eural Grease EP 2

-20 °C ... +40 °C Aral Aralube BAB EP2OilOil

Potrebne su sljedeće količine masti:

• Kod brzohodnih ležaja (ulazna strana motora i reduktora): Trećinu šupljih prostoraizmeđu valjkastih dijelova napunite mašću.

• Kod sporohodnih ležajeva (u reduktoru i pogonskoj strani reduktora): Dvije trećinešupljih prostora između valjkastih dijelova napunite mašću.

Page 76: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

9

76 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Tabela maziva

Maziva

Tabela maziva

Oil

Oil

Oil

VG

220

BP

En

erg

ol

GR

-XP

220

VG

220

BP

En

ers

yn

SG

-XP

220

VG

220

VG

150

VG

150

VG

100

VG

150

VG

100

SA

E 7

5W

90

(~V

G 1

00)

VG

22

VG

15

VG

68-4

6

VG

32

BP

En

erg

ol

GR

-XP

100

VG

32

BP

En

erg

ol

HL

P-H

M 1

5

VG

680

BP

En

erg

ol

GR

-XP

680

VG

680

BP

En

ers

yn

SG

-XP

680

VG

460

VG

150

BP

En

erg

ol

GR

-XP

100

BP

En

erg

rease

LS

-EP

00

VG

220

VG

32

VG

460

VG

460

VG

460

VG

460

00

000 -

0

0+

100

+50 +

40

+80

+80

+40

+40

+40

+40

+40

+40+

60

+60

-20

-20

-20

+40

-15

-20

-30

4)

4)

6)

4)

4)

4)

4)

4)

3)

2)

1)

1)

4)

4)

5)

-30

-40

-40-2

0

-25

-40

+80

+10

+10

+10

+20

-25

0

-40

0

-40

+25

-25

-20

-30

-40

-40

+10

+10

-20

-10

-50

Sta

ndard

DIN

(IS

O)

ISO

,NL

GI

CL

P(C

C)

CL

P P

G

CL

P (

CC

)

CL

P (

CC

)

CL

P H

C

HL

P (

HM

)

HL

P (

HM

)

CL

P (

CC

)

CL

P P

G

01 805 892

CL

P H

C

CL

P H

C

CL

P P

G

CL

P H

C

SE

W P

G

AP

I G

L5

CL

P P

G

DIN

51 8

18

EHC

E

R..

.

K..

.(H

K..

.)

F..

.

S..

.(H

S..

.)

R...,K

...(

HK

...)

,

F...,S

...(

HS

...)

R3

2

R3

02

W...(

HW

...)

Ren

olin

CL

P 2

20

Op

tig

ear

BM

220

Mero

pa 2

20

Tri

bo

l

11

00/2

20

Op

tifl

ex A

220

Syn

lub

e

CL

P 2

20

Tri

bo

l

800/2

20

Ren

oli

n U

nis

yn

CL

P 2

20

Op

tig

ear

Syn

-th

eti

c A

220

Pin

nacle

EP

220

Pin

nacle

EP

150

Pin

nacle

EP

460

Pin

nacle

EP

150

Ran

do

EP

Ash

less 4

6

Cetu

s

PA

O 4

6

Cetu

s

PA

O 4

6

Tri

bo

l

1510/2

20

Ren

olin

CL

P 1

50

Op

tig

ear

BM

100

Mero

pa 1

50

Tri

bo

l

11

00/1

00

Ren

olin

B 4

6 H

VI

Op

tig

ear

32

Tri

bo

l

11

00/6

8

Ran

do

HD

Z 1

5

Ren

olin

CL

P 6

80

Op

tig

ear

BM

680

Mero

pa 6

80

Tri

bo

l

11

00/6

80

Syn

lub

e

CL

P 6

80

Syn

lub

e

CL

P 2

20

Mu

ltif

ak

6833 E

P 0

0

Mu

ltif

ak

EP

000

Tri

bo

l

800/6

80

Ren

olin

CL

P 1

50

Ren

olin

SF

7 -

041

Op

tig

ear

BM

100

Mero

pa 1

00

Tri

bo

l

11

00/1

00

Op

tifl

ex A

220

Tri

bo

l

800/2

20

Op

tile

b

GT

460

Op

tisyn

t

BS

460

Lo

ng

tim

e

PD

00

Sh

ell O

mala

220

Sh

ell T

ivela

HD

220

Sh

ell O

mala

HD

220

Sh

ell O

mala

HD

150

Sh

ell O

mala

100

Sh

ell

Tell

us

T 3

2

Sh

ell

Tell

us

T 1

5

Sh

ell O

mala

680

Sh

ell T

ivela

S 6

80

Sh

ell T

ivela

S 2

20

Sh

ell O

mala

HD

460

Sh

ell O

mala

HD

150

Sh

ell O

mala

100

Sh

ell C

assid

aF

luid

GL

460

Sh

ell T

ivela

GL

00

Sh

ell A

lvan

iaG

L 0

0

Ara

l D

eg

ol

BG

220

Ara

l D

eg

ol

GS

220

Ara

l D

eg

ol

PA

S 2

20

Ara

l D

eg

ol

BG

100

Ara

l D

eg

ol

BG

46

Ara

l D

eg

ol

BG

680

Ara

l D

eg

ol

BG

100

Ara

l D

eg

ol

BA

B 4

60

Ara

l E

ura

l

Gear

460

Ara

lub

MF

L 0

0

Klü

bero

il

GE

M 1

-220

Klü

bers

yn

th

GH

6-2

20

Klü

bers

yn

th

EG

4-2

20

Klü

bers

yn

th

EG

4-1

50

Klü

bero

il

GE

M 1

-150

Klü

bero

il

GE

M 1

-68

Klü

ber-

Su

mm

itH

yS

yn

FG

-32

Klü

ber-

Su

mm

itH

yS

yn

FG

-32

Iso

flex

MT

30 R

OT

Klü

bero

il

GE

M 1

-680

Klü

bers

yn

th

GH

6-6

80

Klü

bers

yn

th

EG

4-4

60

Klü

bers

yn

th

EG

4-1

50

Klü

bero

il

GE

M 1

-150

Klü

bers

yn

th

GH

6-2

20

Klü

bers

yn

th

GE

46-1

200

Klü

ber

SE

W

HT-4

60-5

Klü

bers

yn

th

UH

1 6

-460

Klü

bero

il

4U

H1-4

60 N

Klü

berb

io

CA

2-4

60

Mo

bilg

ear

630

Mo

bil

Gly

go

yle

30

Mo

bil

SH

C 6

30

Mo

bil

SH

C 6

29

Mo

bilg

ear

627

Mo

bilg

ear

627

Mo

bil

D.T

.E. 13M

Mo

bil

SH

C 6

24

Mo

bil

D.T

.E.

11M

Mo

bilg

ear

636

Mo

bil

SH

C 6

34

Mo

bil

SH

C 6

29

Mo

bil

Gly

go

yle

30

Mo

bil

SH

C 6

24

Gly

go

yle

Gre

ase 0

0

Mo

bilu

x

EP

004

Mo

bilu

be S

HC

75 W

90-L

S

°C

Mo

bil®

Oil

Oil

Sta

ndard

Sta

ndard

Sta

ndard

Page 77: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 77

9Količine za punjenje maziva

Maziva

9.2 Količine za punjenje maziva

Navedene količine za punjenje su orijentacijske vrijednosti. Točne vrijednosti semijenjaju u ovisnosti o broju stupnjeva i prijenosnom omjeru. Kod punjenja obvezatnopazite na vijak za kontrolu razine ulja kako pokazatelj točne količine ulja.

Sljedeće tabele prikazuju orijentacijske vrijednosti količina za punjenje mazivau ovisnosti o obliku ugradnje M1 ... M6.

Reduktor

s čeonim

ozubljenjem (R)

1) Kod dvostrukih reduktora pogonski se reduktor mora napuniti većim količinama ulja.

Tip reduktoraR.., R..F

Količina punjenja u litrama

M11) M21) M3 M4 M5 M6

R07/R07F 0,12 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

R17/R17F 0,25 0,55 0,35 0,55 0,35 0,35

R27/R27F 0,25/0,40 0,70 0,50 0,70 0,50 0,50

R37/R37F 0,30/0,95 0,85 0,95 1,05 0,75 0,95

R47/R47F 0,70/1,50 1,60 1,50 1,65 1,50 1,50

R57/R57F 0,80/1,70 1,90 1,70 2,10 1,70 1,70

R67/R67F 1,10/2,30 2,60/3,50 2,80 3,20 1,80 2,00

R77/R77F 1,20/3,00 3,80/4,10 3,60 4,10 2,50 3,40

R87/R87F 2,30/6,0 6,7/8,2 7,2 7,7 6,3 6,5

R97 4,60/9,8 11,7/14,0 11,7 13,4 11,3 11,7

R107 6,0/13,7 16,3 16,9 19,2 13,2 15,9

R137 10,0/25,0 28,0 29,5 31,5 25,0 25,0

R147 15,4/40,0 46,5 48,0 52,0 39,5 41,0

R167 27,0/70,0 82,0 78,0 88,0 66,0 69,0

Tip reduktoraRF.. / RM..

Količina punjenja u litrama

M11) M21) M3 M4 M5 M6

RF07 0,12 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

RF17 0,25 0,55 0,35 0,55 0,35 0,35

RF27 0,25/0,40 0,70 0,50 0,70 0,50 0,50

RF37 0,35/0,95 0,90 0,95 1,05 0,75 0,95

RF47 0,65/1,50 1,60 1,50 1,65 1,50 1,50

RF/RM57 0,80/1,70 1,80 1,70 2,00 1,70 1,70

RF/RM67 1,20/2,50 2,70/3,60 2,70 2,60 1,90 2,10

RF/RM77 1,20/2,60 3,80/4,10 3,30 4,10 2,40 3,00

RF/RM87 2,40/6,0 6,8/7,9 7,1 7,7 6,3 6,4

RF/RM97 5,1/10,2 11,9/14,0 11,2 14,0 11,2 11,8

RF/RM107 6,3/14,9 15,9 17,0 19,2 13,1 15,9

RF/RM137 9,5/25,0 27,0 29,0 32,5 25,0 25,0

RF/RM147 16,4/42,0 47,0 48,0 52,0 42,0 42,0

RF/RM167 26,0/70,0 82,0 78,0 88,0 65,0 71,0

Page 78: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

9

78 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Količine za punjenje maziva

Maziva

Reduktor

s čeonim

ozubljenjem (RX)

Plosnati

reduktor (F)

F.., FA..B, FH..B, FV..B:

FF..:

Tip reduktoraRX..

Količina punjenja u litrama

M1 M2 M3 M4 M5 M6

RX57 0,60 0,80 1,30 1,30 0,90 0,90

RX67 0,80 0,80 1,70 1,90 1,10 1,10

RX77 1,10 1,50 2,60 2,70 1,60 1,60

RX87 1,70 2,50 4,80 4,80 2,90 2,90

RX97 2,10 3,40 7,4 7,0 4,80 4,80

RX107 3,90 5,6 11,6 11,9 7,7 7,7

Tip reduktoraRXF..

Količina punjenja u litrama

M1 M2 M3 M4 M5 M6

RXF57 0,50 0,80 1,10 1,10 0,70 0,70

RXF67 0,70 0,80 1,50 1,40 1,00 1,00

RXF77 0,90 1,30 2,40 2,00 1,60 1,60

RXF87 1,60 1,95 4,90 3,95 2,90 2,90

RXF97 2,10 3,70 7,1 6,3 4,80 4,80

RXF107 3,10 5,7 11,2 9,3 7,2 7,2

Tip reduktoraKoličina punjenja u litrama

M1 M2 M3 M4 M5 M6

F..27 0,60 0,80 0,65 0,70 0,60 0,60

F..37 0,95 1,25 0,70 1,25 1,00 1,10

F..47 1,50 1,80 1,10 1,90 1,50 1,70

F..57 2,60 3,50 2,10 3,50 2,80 2,90

F..67 2,70 3,80 1,90 3,80 2,90 3,20

F..77 5,9 7,3 4,30 8,0 6,0 6,3

F..87 10,8 13,0 7,7 13,8 10,8 11,0

F..97 18,5 22,5 12,6 25,2 18,5 20,0

F..107 24,5 32,0 19,5 37,5 27,0 27,0

F..127 40,5 54,5 34,0 61,0 46,3 47,0

F..157 69,0 104,0 63,0 105,0 86,0 78,0

Tip reduktoraKoličina punjenja u litrama

M1 M2 M3 M4 M5 M6

FF27 0,60 0,80 0,65 0,70 0,60 0,60

FF37 1,00 1,25 0,70 1,30 1,00 1,10

FF47 1,60 1,85 1,10 1,90 1,50 1,70

FF57 2,80 3,50 2,10 3,70 2,90 3,00

FF67 2,70 3,80 1,90 3,80 2,90 3,20

FF77 5,9 7,3 4,30 8,1 6,0 6,3

FF87 10,8 13,2 7,8 14,1 11,0 11,2

FF97 19,0 22,5 12,6 25,6 18,9 20,5

FF107 25,5 32,0 19,5 38,5 27,5 28,0

FF127 41,5 55,5 34,0 63,0 46,3 49,0

FF157 72,0 105,0 64,0 106,0 87,0 79,0

Page 79: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 79

9Količine za punjenje maziva

Maziva

FA.., FH.., FV.., FAF.., FHF.., FVF.., FAZ.., FHZ.., FVZ..:

Reduktor

s konusnim

ozubljenjem (K)

K.., KA..B, KH..B, KV..B:

KF..:

Tip reduktoraKoličina punjenja u litrama

M1 M2 M3 M4 M5 M6

F..27 0,60 0,80 0,65 0,70 0,60 0,60

F..37 0,95 1,25 0,70 1,25 1,00 1,10

F..47 1,50 1,80 1,10 1,90 1,50 1,70

F..57 2,70 3,50 2,10 3,40 2,90 3,00

F..67 2,70 3,80 1,90 3,80 2,90 3,20

F..77 5,9 7,3 4,30 8,0 6,0 6,3

F..87 10,8 13,0 7,7 13,8 10,8 11,0

F..97 18,5 22,5 12,6 25,2 18,5 20,0

F..107 24,5 32,0 19,5 37,5 27,0 27,0

F..127 39,0 54,5 34,0 61,0 45,0 46,5

F..157 68,0 103,0 62,0 104,0 85,0 77,0

Tip reduktoraKoličina punjenja u litrama

M1 M2 M3 M4 M5 M6

K..37 0,50 1,00 1,00 1,25 0,95 0,95

K..47 0,80 1,30 1,50 2,00 1,60 1,60

K..57 1,20 2,30 2,50 2,80 2,60 2,40

K..67 1,10 2,40 2,60 3,45 2,60 2,60

K..77 2,20 4,10 4,40 5,8 4,20 4,40

K..87 3,70 8,0 8,7 10,9 8,0 8,0

K..97 7,0 14,0 15,7 20,0 15,7 15,5

K..107 10,0 21,0 25,5 33,5 24,0 24,0

K..127 21,0 41,5 44,0 54,0 40,0 41,0

K..157 31,0 62,0 65,0 90,0 58,0 62,0

K..167 33,0 95,0 105,0 123,0 85,0 84,0

K..187 53,0 152,0 167,0 200 143,0 143,0

Tip reduktoraKoličina punjenja u litrama

M1 M2 M3 M4 M5 M6

KF37 0,50 1,10 1,10 1,50 1,00 1,00

KF47 0,80 1,30 1,70 2,20 1,60 1,60

KF57 1,30 2,30 2,70 3,15 2,90 2,70

KF67 1,10 2,40 2,80 3,70 2,70 2,70

KF77 2,10 4,10 4,40 5,9 4,50 4,50

KF87 3,70 8,2 9,0 11,9 8,4 8,4

KF97 7,0 14,7 17,3 21,5 15,7 16,5

KF107 10,0 21,8 25,8 35,1 25,2 25,2

KF127 21,0 41,5 46,0 55,0 41,0 41,0

KF157 31,0 66,0 69,0 92,0 62,0 62,0

Page 80: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

9

80 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Količine za punjenje maziva

Maziva

KA.., KH.., KV.., KAF.., KHF.., KVF.., KAZ.., KHZ.., KVZ..:

Reduktor

Spiroplan®-(W)

Reduktori Spiroplan® konstrukcijski imaju uvijek jednaku količinu punjenja:

Pužni reduktor (S)

S..:

1) Kod dvostrukih reduktora se veliki reduktor mora napuniti većom količinom ulja.

SF..:

1) Kod dvostrukih reduktora se veliki reduktor mora napuniti većom količinom ulja.

Tip reduktoraKoličina punjenja u litrama

M1 M2 M3 M4 M5 M6

K..37 0,50 1,00 1,00 1,40 1,00 1,00

K..47 0,80 1,30 1,60 2,15 1,60 1,60

K..57 1,30 2,30 2,70 3,15 2,90 2,70

K..67 1,10 2,40 2,70 3,70 2,60 2,60

K..77 2,10 4,10 4,60 5,9 4,40 4,40

K..87 3,70 8,2 8,8 11,1 8,0 8,0

K..97 7,0 14,7 15,7 20,0 15,7 15,7

K..107 10,0 20,5 24,0 32,4 24,0 24,0

K..127 21,0 41,5 43,0 52,0 40,0 40,0

K..157 31,0 66,0 67,0 87,0 62,0 62,0

KH167 33,0 95,0 105,0 123,0 85,0 84,0

KH187 53,0 152,0 167,0 200 143,0 143,0

Tip reduktora Količina punjenja u litrama ovisna o obliku ugradnje

W..10 0,16

W..20 0,26

W..30 0,50

Tip reduktoraKoličina punjenja u litrama

M1 M2 M31) M4 M5 M6

S37 0,25 0,40 0,50 0,55 0,40 0,40

S47 0,35 0,80 0,70/0,90 1,00 0,80 0,80

S57 ,50 1,20 1,00/1,20 1,45 1,30 1,30

S67 1,00 2,00 2,20/3,10 3,10 2,60 2,60

S77 1,90 4,20 3,70/5,4 5,9 4,40 4,40

S87 3,30 8,1 6,9/10,4 11,3 8,4 8,4

S97 6,8 15,0 13,4/18,0 21,8 17,0 17,0

Tip reduktoraKoličina punjenja u litrama

M1 M2 M31) M4 M5 M6

SF37 0,25 0,40 0,50 0,55 0,40 0,40

SF47 0,40 0,90 0,90/1,05 1,05 1,00 1,00

SF57 0,50 1,20 1,00/1,50 1,55 1,40 1,40

SF67 1,00 2,20 2,30/3,00 3,20 2,70 2,70

SF77 1,90 4,10 3,90/5,8 6,5 4,90 4,90

SF87 3,80 8,0 7,1/10,1 12,0 9,1 9,1

SF97 7,4 15,0 13,8/18,8 22,6 18,0 18,0

Page 81: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 81

9Količine za punjenje maziva

Maziva

SA.., SH.., SAF.., SHF.., SAZ.., SHZ..:

1) Kod dvostrukih reduktora se veliki reduktor mora napuniti većom količinom ulja.

Tip reduktoraKoličina punjenja u litrama

M1 M2 M31) M4 M5 M6

S..37 0,25 0,40 0,50 0,50 0,40 0,40

S..47 0,40 0,80 0,70/0,90 1,00 0,80 0,80

S..57 0,50 1,10 1,00/1,50 1,50 1,20 1,20

S..67 1,00 2,00 1,80/2,60 2,90 2,50 2,50

S..77 1,80 3,90 3,60/5,0 5,8 4,50 4,50

S..87 3,80 7,4 6,0/8,7 10,8 8,0 8,0

S..97 7,0 14,0 11,4/16,0 20,5 15,7 15,7

Page 82: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

10

82 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Privitak

10 Privitak

10.1 Kazalo promjena

U usporedbi s prijašnjim izdanjem upute za uporabu "Reduktori sa zaštitom odeksplozije serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W" (broj prospekata: 1055520x,izdanje 11/2002) napravljeni su sljedeći dodatci i promjene:

Općenite dopune i ispravke.

Mehanička

instalacija

• Postavljanje reduktora: podatci o ravninskoj pogrešci.

• Montaža oslonaca zakretnog momenta za nasadne reduktore: podatci o pričvrsnimvijcima.

• Nasadni reduktor sa steznom pločicom: dopunjeni su naputci za montažu /demontažu.

• Nasadni reduktor s TorqLOC®.

• Spojka adaptera AM: mjera A.

Provjera

i održavanje

• Učestalost zamjene maziva.

Page 83: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W 83

Privitak

10.2 Kazalo

A

AD provjeravanje / održavanje 47

AD, montaža na poklopcu pogona 40

AM s blokadom povratnog hoda 38

AM, održavanje / provjeravanje 47

AM, spojka adaptera 36

AQ, montaža adaptera spojke 38

AQA, održavanje / provjeravanje 47

B

Blokada povratnog hoda RS 38, 43

Brid za centriranje AD../ZR 41

D

Dugotrajno skladištenje 7

F

F-reduktor, količine za punjenje maziva 78

I

IEC-adapter 36

K

Količine za punjenje maziva 77

Količine za punjenje maziva plosnatog reduktora 78

Količine za punjenje maziva pužnog reduktora 80

Količine za punjenje maziva reduktor

s čeonim ozubljenjem 77, 78

Količine za punjenje maziva reduktora s konusnim

ozubljenjem 79

Količine za punjenje maziva reduktora Spiroplan® 80

Količine za punjenje reduktora s čeonim ozubljenjem

mazivima 77

Konstrukcija

Plosnati reduktor 10

Pužni reduktor 12

Reduktor s čeonim ozubljenjem 9

Reduktor s konusnim ozubljenjem 11

Reduktor Spiroplan® 13

Konstrukcija reduktora 9

K-reduktor, količine za punjenje maziva 79

L

Lakiranje reduktora 18

M

Masti za kotrljajuće ležajeve 75

Maziva 74

Mehanička instalacija 15

Montaža adaptera spojke AM 36

Montaža adaptera spojke AQ 38

montaža na otvorenom 17

Montaža na poklopcu pogona AD 40

Montaža oslonaca zakretnog momenta 21

Montaža pogonskih i izlaznih elemenata 19

Montaža spojki 20

N

Namjenska uporaba 6

Nasadni reduktor 23, 27, 30

NEMA-adapter 36

O

Oblici ugradnje

Plosnati reduktor 57

Pužni reduktor 65

Reduktor s čeonim ozubljenjem 52, 55

Reduktor s konusnim ozubljenjem 60

Reduktor Spiroplan® 71

Odzračivanje reduktora 18

Opis oblika ugradnje 50

Oslonci zakretnog momenta za plosnati reduktor 21

Oslonci zakretnog momenta za pužni reduktor 22

Oslonci zakretnog momenta za reduktor

s konusnim ozubljenjem 21

Oslonci zakretnog momenta

za reduktor Spiroplan® W 22

Oslonci zakretnog momenta, montaža 21

Osnovnva ploča motora 40

Označna pločica 14

P

Plosnati reduktor, količine za punjenje maziva 78

Plosnati reduktor, konstrukcija 10

Plošni gubitci 51

Pogonske smetnje 48

Pogonski i izlazni elementi, montaža 19

Pogreška ravnoće 16

Poklopac s blokadom povratnog hoda AD../RS 43

Poklopac s osnovnom pločom motra AD../P 40

Postavljanje reduktora 16

Promjena oblika ugradnje 17

Promjena ulja 46

Provjera razine ulja 46

Provjera ulja 46

Puno vratilo 19

Pužni reduktor, količine za punjenje maziva 80

Pužni reduktor, konstrukcija 12

R

Radovi na održavanju adaptara AD 47

Radovi na održavanju adaptera AM / AQA 47

Radovi na održavanju reduktora 46

Radovi na provjeravanju adaptera AD 47

Radovi na provjeravanju adaptera AM / AQA 47

Radovi na provjeravanju reduktora 46

Reduktor s čeonim ozubljenjem, količine

za punjenje maziva 77, 78

Reduktor s čeonim ozubljenjem, konstrukcija 9

Reduktor s konusnim ozubljenjem, količine

za punjenje maziva 79

Reduktor s konusnim ozubljenjem, konstrukcija 11

Page 84: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

84 Uputa za uporabu – Reduktori serije R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W

Privitak

Reduktor Spiroplan®, količine

za punjenje mazhiva 80

R-reduktor, količine za punjenje maziva 77

RX-reduktor, količine za punjenje maziva 78

S

Servisna služba 48

Sigurnosni naputci 6

Smetnje

Adapter AM / AQA / AL 48

Poklopac pogona AD 49

Reduktor 48

Spojke, montaža 20

S-reduktor, količine za punjenje maziva 80

Stavljanje u pogon 44

Pužni reduktori i reduktori Spiroplan® W 44

Reduktor s čeonim ozubljenjem,

plosnati reduktor i reduktor

s konusnim oszubljenjem 44

Stezna pločica 27

T

Tabela maziva 74, 76

Tipska oznaka 14

Tolerancije kod montažnih radova 15

TorqLOC® 30

Transport 7

Tvornički broj 14

U

Učestalost održavanja 45

Učestalost promjene maziva 45

Učestalost provjeravanja 45

Utor za klin 23

V

Ventil za odzračivanje 18

Višeklinasto ozubljenje 23

Vlažne prostorije 17

W

W-reduktor Spiroplan®, konstrukcija 13

W-reduktor, količine za punjenje maziva 80

Z

Zamjena oblika ugradnje 17

Zamjena osovinskog brtvila 47

Zbrinjavanje otpada 5

Page 85: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Popis adresa

08/2005 85

Popis adresaNjemačka

Glavna upravaProizvodni pogonDistribucija

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KGErnst-Blickle-Straße 42 D-76646 BruchsalAdresa poštanskog pretincaPostfach 3023 · D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0Fax +49 7251 75-1970http://[email protected]

Service Competence Center

Sredina Reduktori / motori

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KGErnst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710Fax +49 7251 [email protected]

Sredina Elektronika

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KGErnst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780Fax +49 7251 [email protected]

Sjever SEW-EURODRIVE GmbH & Co KGAlte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (kod Hannovera)

Tel. +49 5137 8798-30Fax +49 5137 [email protected]

Istok SEW-EURODRIVE GmbH & Co KGDänkritzer Weg 1D-08393 Meerane (kod Zwickaua)

Tel. +49 3764 7606-0Fax +49 3764 [email protected]

Jug SEW-EURODRIVE GmbH & Co KGDomagkstraße 5D-85551 Kirchheim (kod Münchena)

Tel. +49 89 909552-10Fax +49 89 [email protected]

Zapad SEW-EURODRIVE GmbH & Co KGSiemensstraße 1D-40764 Langenfeld (kod Düsseldorfa)

Tel. +49 2173 8507-30Fax +49 2173 [email protected]

Drive Service Hotline / odgovaranje na pozive 24 sata na dan +49 180 5 SEWHELP+49 180 5 7394357

Ostale adrese o servisnim postajama u Njemačkoj možete dobiti na upit.

Francuska

Proizvodni pogonDistribucijaServis

Haguenau SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185F-67506 Haguenau Cedex

Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00http://[email protected]

Montažni pogoniDistribucijaServis

Bordeaux SEW-USOCOME Parc d’activités de Magellan62, avenue de Magellan - B. P. 182F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME Parc d’Affaires RooseveltRue Jacques TatiF-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00Fax +33 4 72 15 37 15

Paris SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil I’Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80Fax +33 1 64 42 40 88

Ostale adrese o servisnim postajama u Francuskoj možete dobiti na upit.

Alžir

Distribucija Alger Réducom 16, rue des Frères ZaghnounBellevue El-Harrach16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84Fax +213 21 8222-84

Argentina

Montažni pogonDistribucijaServis

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.Centro Industrial Garin, Lote 35Ruta Panamericana Km 37,51619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84Fax +54 3327 [email protected]

Page 86: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Popis adresa

86 08/2005

Australija

Montažni pogoniDistribucijaServis

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.27 Beverage DriveTullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000Fax +61 3 9933-1003http://[email protected]

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900Fax +61 2 [email protected]

Austrija

Montažni pogonDistribucijaServis

Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0Fax +43 1 617 55 00-30http://[email protected]

Belgija

Montažni pogonDistribucijaServis

Brüssel CARON-VECTOR S.A.Avenue Eiffel 5B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311Fax +32 10 231-336http://[email protected]

Brazil

Proizvodni pogonDistribucijaServis

Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.Avenida Amâncio Gaiolli, 50Caixa Postal: 201-07111-970Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Tel. +55 11 6489-9133Fax +55 11 6480-3328http://[email protected]

Ostale adrese o servisnim postajama u Brazilu možete dobiti na upit.

Bugarska

Distribucija Sofia BEVER-DRIVE GMBHBogdanovetz Str.1BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9532565Fax +359 2 [email protected]

Češka Republika

Distribucija Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.Business Centrum Praha Luná 591CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 220121234 + 220121236Fax +420 220121237http://[email protected]

Čile

Montažni pogonDistribucijaServis

Santiago de Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.Las Encinas 1295Parque Industrial Valle GrandeLAMPARCH-Santiago de ChileAdresa poštanskog pretincaCasilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00Fax +56 2 [email protected]

Danska

Montažni pogonDistribucijaServis

Kopenhagen SEW-EURODRIVEA/SGeminivej 28-30, P.O. Box 100DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00Fax +45 43 9585-09http://[email protected]

Estonija

Distribucija Tallin ALAS-KUUL ASPaldiski mnt.125EE 0006 Tallin

Tel. +372 6593230Fax +372 [email protected]

Finska

Montažni pogonDistribucijaServis

Lahti SEW-EURODRIVE OYVesimäentie 4FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 3 589-300Fax +358 3 7806-211http://[email protected]

Page 87: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Popis adresa

08/2005 87

Gabon

Distribucija Libreville Electro-ServicesB.P. 1889Libreville

Tel. +241 7340-11Fax +241 7340-12

Grčka

DistribucijaServis

Athen Christ. Boznos & Son S.A.12, Mavromichali StreetP.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus

Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59http://[email protected]

Hong Kong

Montažni pogonDistribucijaServis

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.Unit No. 801-806, 8th FloorHong Leong Industrial ComplexNo. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 2 7960477 + 79604654Fax +852 2 [email protected]

Hrvatska

DistribucijaServis

Zagreb KOMPEKS d. o. o.PIT Erdödy 4 IIHR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158Fax +385 1 [email protected]

Indija

Montažni pogonDistribucijaServis

Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. LTD.Plot No. 4, GidcPor Ramangamdi · Baroda - 391 243Gujarat

Tel. +91 265 2831021Fax +91 265 [email protected]

Tehnički uredi Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited308, Prestige Centre Point7, Edward RoadBangalore

Tel. +91 80 22266565Fax +91 80 [email protected]

Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited312 A, 3rd Floor, Acme PlazaAndheri Kurla Road, Andheri (E)Mumbai

Tel. +91 22 28348440Fax +91 22 [email protected]

Irska

DistribucijaServis

Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle RoadDublin Industrial EstateGlasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277Fax +353 1 830-6458

Italija

Montažni pogonDistribucijaServis

Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 2 96 9801Fax +39 2 96 [email protected]

Japan

Montažni pogonDistribucijaServis

Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no,Toyoda-cho, Iwata gunShizuoka prefecture, 438-0818

Tel. +81 538 373811Fax +81 538 [email protected]

Page 88: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Popis adresa

88 08/2005

Južna Afrika

Montažni pogoniDistribucijaServis

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITEDEurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome RoadsAeroton Ext. 2Johannesburg 2013P.O.Box 90004Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000Fax +27 11 [email protected]

Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow ParkCnr. Racecourse & Omuramba RoadMontague GardensCape TownP.O.Box 36556Chempet 7442 Cape Town

Tel. +27 21 552-9820Fax +27 21 552-9830Telex 576 [email protected]

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED2 Monaceo PlacePinetownDurbanP.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451Fax +27 31 [email protected]

Kamerun

Distribucija Douala Electro-ServicesRue Drouot AkwaB.P. 2024Douala

Tel. +237 4322-99Fax +237 4277-03

Kanada

Montažni pogoniDistribucijaServis

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553Fax +1 905 791-2999http://[email protected]

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535Fax +1 604 [email protected]

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.2555 Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124Fax +1 514 [email protected]

Ostale adrese o servisnim postajama u Kanadi možete dobiti na upit.

Kina

Proizvodni pogonMontažni pogonDistribucijaServis

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612Fax +86 22 [email protected]://www.sew.com.cn

Montažni pogonDistribucijaServis

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.333, Suhong Middle RoadSuzhou Industrial ParkJiangsu Province, 215021P. R. China

Tel. +86 512 62581781Fax +86 512 [email protected]

Kolumbija

Montažni pogonDistribucijaServis

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60Bodega 6, Manzana BSantafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50Fax +57 1 [email protected]

Koreja

Montažni pogonDistribucijaServis

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-DongAnsan 425-120

Tel. +82 31 492-8051Fax +82 31 [email protected]

Page 89: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Popis adresa

08/2005 89

Libanon

Distribucija Beirut Gabriel Acar & Fils sarlB. P. 80484Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72+961 3 2745-39Fax +961 1 4949-71 [email protected]

Litva

Distribucija Alytus UAB IrsevaMerkines g. 2ALT-4580 Alytus

Tel. +370 315 79204Fax +370 315 [email protected]

Luxemburg

Montažni pogonDistribucijaServis

Brüssel CARON-VECTOR S.A.Avenue Eiffel 5B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311Fax +32 10 231-336http://[email protected]

Madžarska

DistribucijaServis

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.H-1037 BudapestKunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58Fax +36 1 437 [email protected]

Malezija

Montažni pogonDistribucijaServis

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya81000 Johor Bahru, JohorWest Malaysia

Tel. +60 7 3549409Fax +60 7 [email protected]

Maroko

Distribucija Casablanca S. R. M.Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader05 Casablanca

Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 + 6186-71Fax +212 2 [email protected]

Nizozemska

Montažni pogonDistribucijaServis

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS RotterdamPostbus 10085NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700Fax +31 10 4155-552http://[email protected]

Norveška

Montažni pogonDistribucijaServis

Moss SEW-EURODRIVE A/SSolgaard skog 71N-1599 Moss

Tel. +47 69 241-020Fax +47 69 [email protected]

Novi Zeland

Montažni pogoniDistribucijaServis

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount driveEast Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627Fax +64 9 [email protected]

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, FerrymeadChristchurch

Tel. +64 3 384-6251Fax +64 3 [email protected]

Obala Bjelokosti

Distribucija Abidjan SICASte industrielle et commerciale pour l’Afrique165, Bld de MarseilleB.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44Fax +225 2584-36

Page 90: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Popis adresa

90 08/2005

Peru

Montažni pogonDistribucijaServis

Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C.Los Calderos 120-124Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280Fax +51 1 [email protected]

Poljska

Montažni pogonDistribucijaServis

Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.ul. Techniczna 5 PL-92-518 Lodz

Tel. +48 42 67710-90Fax +48 42 67710-99http://[email protected]

Portugal

Montažni pogonDistribucijaServis

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670Fax +351 231 20 3685http://[email protected]

Rumunjska

DistribucijaServis

Bucuresti Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328Fax +40 21 230-7170 [email protected]

Rusija

Distribucija St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 263 RUS-195220 St. Petersburg

Tel. +7 812 5357142 +812 5350430Fax +7 812 5352287http://[email protected]

Senegal

Distribucija Dakar SENEMECA Mécanique GénéraleKm 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 849 47-70Fax +221 849 [email protected]

Singapur

Montažni pogonDistribucijaServis

Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644

Tel. +65 68621701 ... 1705Fax +65 68612827Telex 38 659 [email protected]

Slovačka

Distribucija Sered SEW-Eurodrive SK s.r.o.Trnavska 920SK-926 01 Sered

Tel. +421 31 7891311Fax +421 31 [email protected]

Slovenija

DistribucijaServis

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.UI. XIV. divizije 14SLO – 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20Fax +386 3 490 [email protected]

Srbija i Crna Gora

Distribucija Beograd DIPAR d.o.o.Kajmakcalanska 54SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 3046677Fax +381 11 [email protected]

Španjolska

Montažni pogonDistribucijaServis

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 9 4431 84-70Fax +34 9 4431 [email protected]

Švedska

Montažni pogonDistribucijaServis

Jönköping SEW-EURODRIVE ABGnejsvägen 6-8S-55303 JönköpingBox 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442-00Fax +46 36 3442-80http://[email protected]

Page 91: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Popis adresa

08/2005 91

Švicarska

Montažni pogonDistribucijaServis

Basel Alfred lmhof A.G.Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 41717-17Fax +41 61 41717-00http://[email protected]

Tajland

Montažni pogonDistribucijaServis

Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.Bangpakong Industrial Park 2700/456, Moo.7, Tambol DonhuarohMuang DistrictChon Buri 20000

Tel. +66 38 454281Fax +66 38 [email protected]

Tunis

Distribucija Tunis T. M.S. Technic Marketing Service7, rue Ibn EI Heithem Z.I. SMMT2014 Mégrine Erriadh

Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29Fax +216 1 4329-76

Turska

Montažni pogonDistribucijaServis

Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164 + 216 3838014Fax +90 216 [email protected]

USA

Proizvodni pogonMontažni pogonDistribucijaServis

Greenville SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537Faks prodaja +1 864 439-7830Faks proizvodnja +1 864 439-9948Faks pomoæ +1 864 439-0566Telex 805 550 http://[email protected]

Montažni pogoniDistribucijaServis

San Francisco SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St.Hayward, California 94544-7101

Tel. +1 510 487-3560Fax +1 510 [email protected]

Philadelphia/PA SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277Fax +1 856 [email protected]

Dayton SEW-EURODRIVE INC.2001 West Main Street Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036Fax +1 937 [email protected]

Dallas SEW-EURODRIVE INC.3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824Fax +1 214 [email protected]

Ostale adrese o servisnim postajama u SAD možete dobiti na upit.

Velika Britanija

Montažni pogonDistribucijaServis

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855Fax +44 1924 893-702http://[email protected]

Venecuela

Montažni pogonDistribucijaServis

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319Zona Industrial Municipal NorteValencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804Fax +58 241 [email protected]@cantv.net

Page 92: Usluge - SEW Eurodrive · Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem Konstrukcija reduktora 3 Konstrukcija reduktora 3.1 Načelna konstrukcija reduktora s čeonim ozubljenjem

Kako se pokreće svijet

S ljudima, koji brže

razmišljaju pravilno

i zajedno s Vama

razvijaju

budućnost.

Sa servisom,

koji Vam je uvijek

na dohvat ruke

u cijelom svijetu.

S pogonima

i upravljačkim

sklopovima,

koji automatski

poboljšavaju Vaš

radni učinak.

S opširnim znanjem

u najvažnijim

granama našega

vremena.

S kakvoćom bez

kompromisa, čiji

visoki standardi

poboljšavaju

svakodnevni rad.

S globalnom

prisutnošću za brza

i uvjerljiva rješenja.

Na svakom mjestu.

S inovativnim

idejama, u kojima

se sutra već nalazi

rješenje za

prekosutra.

S prisutnošću na

Internetu, koja

24 sata pruža pristup

informacijama

i dopunama

programske opreme.

Reduktori s motorom \ Industrijski reduktori \ Pogonska tehnika \ Automatizacija pogona \ Usluge

SEW-EURODRIVE

Pokretanje svijeta

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal, Germany

Telefon +49 7251 75-0 · Faks +49 7251 75-1970

[email protected]

www.sew-eurodrive.com