of 16 /16
Usluge koje prate implementaciju tehničke zaštite Renata Dončević, dipl.ing.el. Alarm automatika

Usluge koje prate implementaciju tehničke zaštitezastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014...Zakonska regulativa • Hrvatska ima zakonsku regulativu u polju zaštite znatno

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Usluge koje prate implementaciju tehničke zaštitezastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR...

 • Usluge koje prate implementaciju tehničke zaštite

  Renata Dončević, dipl.ing.el.

  Alarm automatika

 • TZ u turističkom sektoru

  • U turističkom sektoru se tehnička zaštita često smatra troškom umjesto investicijom (manje premije osiguranja, povećanje broja klijenata -turisti traže sigurne destinacije)

  • odmah izvedba sustava, preskočena faza analize, prosudbe i projektiranja- izvedeni sustavi nisu optimalni i često ne zadovoljavaju potrebe investitora

  • (ne)održavanje - sustavi često nisu u funkciji

 • Zakonska regulativa

  • Hrvatska ima zakonsku regulativu u polju zaštite znatno bolje definiranu od većine zemalja Europe.

  • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/2003.) - što se podrazumijeva pod provedbom tehničke zaštite.

  • neophodno provesti da bi imali optimalan i efikasan sustav zaštite.

 • Provedba tehničke zaštite podrazumijeva

  1. snimku postojećeg stanja štićenog objekta i analizu problema s ocjenom;

  2. izradbu prosudbe ugroženosti;

  3. izradbu sigurnosnog elaborata;

  4. definiranje projektnog zadatka;

  5. projektiranje sustava tehničke zaštite;

  6. izvedbu sustava tehničke zaštite;

  7. stručni nadzor nad izvedbom radova;

  8. obavljanje tehničkog prijama sustava tehničke zaštite;

  9. održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite;

  10. uporaba sustava tehničke zaštite.

 • Pripremna faza

  • Analiza problema – neophodna informacija od (više) predstavnika investitora

  • Prosudba ugroženosti i elaborat sigurnosti – ulazne informacije za čimbenike ugroženosti, projektant određuje mjere kako bi se povećali čimbenici sigurnosti i postiglo smanjenje rizika

  • Projektni zadatak definira investitor

  • Projektiranje TZ u skladu s prosudbom i željama investitora

  • Projektiranje dojave požara – zakonski definirano

 • Izvedbena faza

  • Ugovaranje izvedbe sustava po principu najniže cijene – nabava

  • Ocjenjivanje da li je ponuđeno u skladu s projektiranim? – stručni zaposlenici ili ugovorni nadzor

  • Nadzor nad izvođenjem – da li je napravljeno po projektu i pravilima struke?

  • Važnost edukacije zaposlenika

 • Eksploatacijska faza

  • Redovito održavanje – provjera funkcionalnosti svih elemenata sustava min. jednom godišnje tehnička zaštita i 2x godišnje dojava požara

  • Izvanredno održavanje – intervencije po potrebi

  • Investicijsko održavanje – proširenje sustava

  • Cilj održavanja – povećanje trajnosti i funkcionalnosti sustava

 • Izvor: J.P. Freeman

  Održavanje je dio cijene sustavaSvjetska statistika raspodjele

  cijene novog sustava TZ

  • Projektiranje i pregled sustava u svijetu 12% investicije – pravilno projektiran sustav u skladu s potrebama korisnika preduvjet za punu funkcionalnost

  • Održavanje u garantnom roku obično 5% investicije – očuvanje funkcionalnosti

  • Obuka korisnika – 5% investicije –samo ispravno obučeni korisnici u potpunosti koriste mogućnosti sustava

 • Sudionici u procesu efikasnog održavanja

 • • Koliko Vam je važan sustav tehničke zaštite?

  • Ugovaranje TZ: vlasnik - građevinar - električar – specijalisti tehničke zaštite

  • povjerljivost informacija (projekti, troškovnici), cijena

  • Inzistiranje na TOČNOM projektu izvedenog stanja – instalacije često nisu izvedene prema izvedbenom projektu, a ne unese se izmjena u izvedeno stanje – problemi u održavanju

  Misliti na održavanje prilikom ugovaranja implementacije

 • Misliti na održavanje prilikom ugovaranja implementacije

  • Inzistiranje na primopredaji SVE dokumentacije sustava uključivo programe za programiranje – investitor je vlasnik sustava

  • Šifre za ulaz u instalaterski dio, specijalni programi

  • Zaključani sustavi onemogućuju održavanje

  • Projektiranje i izvođenje sustava tako da omogućuju spajanje dojave tehničkih informacija na centralni tehnički nadzor

 • Centralni Tehnički Nadzor

  PSTN ILI

  INTERNET

  Nestanak video signalaKvar HDDKvar bootDrugi signali

  Spajanje svih tehničkih informacija na sustav protuprovale

  Razlika između CTN-a i CDS-a – CTN je tehnički nadzor sustava u svrhu efikasnijeg održavanja, bez intervencije na alarmne događaje

  Kvar

  Opcija – PSTN modul koji šalje sve događaje

  Otvorenost vrata, kvar napajanja

 • Centralni tehnički nadzor• Usluga stalnog nadzora

  tehničkih dojava s objekata

  • Promptna reakcija na probleme na sustavima –osigurava potpunu funkcionalnost sustava

 • Dodatne funkcije CTN-a

  • Kontrola korištenja sustava (uključenje/isključenje alarmnog sustava, zatvaranje vrata…)

  • Mogućnost pristupa vlasnika objekta svojim podacima putem web aplikacije – kontrola i izrada izvještaja

 • Zaključak

  • Sustavi tehničke zaštite su investicija koja donosi povrat

  • Usluge u pripremnoj fazi – prosudba, projektiranje preduvjet za optimalni sustav

  • Održavanje – produljenje životnog vijeka opreme i praćenje funkcionalnosti

  • CTN – stalni nadzor rada sustava

 • Hvala na pažnji!

  Renata Dončević, dipl.ing.el.

  Alarm automatika

  [email protected]