of 6 /6
UPUTSTVO ZA SADNJU I EKSPLOATACIJU ORAHA Agroekološki uslovi Orah zahteva duboko, dobro drenirano, rastresito zemljište, ilovačastog do peskovitog sastava. Teška glinovita zemljišta treba izbegavati ili izvršiti obaveznu popravku mehaničkih svojstava, dodavanjem peska i razbijanjem vodonepropusnih slojeva podrivačem. pH vrednosti zemljišta treba da se kreću oko 6,5-7. Ukoliko je zemljište suviše kiselo ili alkalno, preporučuje se popravka hemijskih osobina po uputstvu ustanove koja je vršila analizu uzorka zemljišta, kao i dodavanje mineralnih i organskih đubriva po preporuci. Najbolje rezultate orah postiže na terenima koji nisu izloženi ekstremno niskim zimskim temperaturama, a naročito kasnim prolećnim mrazevima. Tereni sa blagim nagibom imaju prednost u odnosu na ravne terene, usled bolje osvetljenosti, manjeg zadržavanja vode u zemljištu, kao i zbog jače provetrenosti, koja štiti od izmrzavanja i poboljšava oprašivanje oraha. Površine sa nagibom preko 9° moraju se terasirati. Terasama se daje kontrapad od oko 5% i pad po dužini od 0,5 do 1%. Za odvođenje viškova vode sa terasa one se moraju prekidati na određenim dužinama, kanalima za odvođenje vode. Mreža puteva je tako postavljena da omogućuje ulazak mašina na terase. Priprema zemljišta za sadnju Podrivanje (ili rigolovanje) zemljišta pre podizanja intenzivnih ili poluintenzivnih zasada je jedna od neophodnih mera. Posle podrivanja zemljište postaje rastresito i sa povoljnim vodno-vazdušnim i toplotnim režimom, što je uslov bi se dobro razvije korenov sistem mladih sadnica, a kasnije i odraslih voćaka. U podrivenom zemljištu bolje se razlaže uneto organsko đubrivo, pa takvo zemljište u toku jeseni, zime i ranog proleća dobro prima vodu i dobro je čuva u toku leta. Podrivanje se izvodi podrivačima ili "ripperima" i bolja je mera za voćnjake nego rigolovanje, jer ne prevrće horizonte zemljišta. Rigolovanje se izvodi specijalnim plugovima rigolerima. Najčešće se to radi uz upotrebu jakih trktora ili buldozera guseničara, a ako je prethodno zemljište podriveno, vrši se duboko oranje na 45-50 cm dubine, jednobraznim plugom. Budući prinos oraha na rigolovanom terenu je 2-2,5 puta veći, jer korenov sistem uspeva da se dobro razvije. U našim uslovima preporučuje se da se u zemljište unese 30-40 t/ha dobro zgorelog stajskog đubriva. Sadnja oraha se vrši najbolje na jesen, dok se prolećna sadnja preporučuje samo u uslovima gde su jaki zimski mrazevi. Na zemljištima gde nije izvršeno podrivanje u cilju pripreme za sadnju, preporučuje se da se iskopa rupa za sadnicu dimenzija min. 75x75 cm, a ako je moguće i 100x100. Dubina mora biti najmanje 60-80 cm. Ukoliko je zemljište pripremljeno podrivačem, onda je dovoljno 40x40 cm, dubine 50-60 cm. Rupe ja najbolje kopati priključnim traktorskim svrdlom. Rupe se popune usitnjenom zemljom sa površine, pomešanom sa humusom ili leonarditom (poseban humusni materijal, može se upotrebiti i humusni supstrat ili glistenjak). U rupe je poželjno dodati zemljišni insekticid (Galition ili sličan), u cilju zaštite korena od zemljišnih insekata.

UPUTSTVO ZA SADNJU I EKSPLOATACIJU ORAHA oraha-uputstvo.pdf · upotrebiti i humusni supstrat ili glistenjak). U rupe je poželjno dodati zemljišni insekticid (Galition U rupe je

 • Author
  others

 • View
  21

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of UPUTSTVO ZA SADNJU I EKSPLOATACIJU ORAHA oraha-uputstvo.pdf · upotrebiti i humusni supstrat ili...

 • UPUTSTVO ZA SADNJU I EKSPLOATACIJU ORAHA

  Agroekoloki uslovi

  Orah zahteva duboko, dobro drenirano, rastresito zemljite, ilovaastog do peskovitog sastava. Teka glinovita zemljita treba izbegavati ili izvriti obaveznu popravku mehanikih svojstava, dodavanjem peska i razbijanjem vodonepropusnih slojeva podrivaem. pH vrednosti zemljita treba da se kreu oko 6,5-7. Ukoliko je zemljite suvie kiselo ili alkalno, preporuuje se popravka hemijskih osobina po uputstvu ustanove koja je vrila analizu uzorka zemljita, kao i dodavanje mineralnih i organskih ubriva po preporuci.

  Najbolje rezultate orah postie na terenima koji nisu izloeni ekstremno niskim zimskim temperaturama, a naroito kasnim prolenim mrazevima. Tereni sa blagim nagibom imaju prednost u odnosu na ravne terene, usled bolje osvetljenosti, manjeg zadravanja vode u zemljitu, kao i zbogjae provetrenosti, koja titi od izmrzavanja i poboljava opraivanje oraha. Povrine sa nagibom preko 9 moraju se terasirati. Terasama se daje kontrapad od oko 5% i pad po duini od 0,5 do 1%. Za odvoenje vikova vode sa terasa one se moraju prekidati na odreenim duinama, kanalima za odvoenje vode. Mrea puteva je tako postavljena da omoguuje ulazak maina na terase.

  Priprema zemljita za sadnju

  Podrivanje (ili rigolovanje) zemljita pre podizanja intenzivnih ili poluintenzivnih zasada je jedna od neophodnih mera. Posle podrivanja zemljite postaje rastresito i sa povoljnim vodno-vazdunim i toplotnim reimom, to je uslov bi se dobro razvije korenov sistem mladih sadnica, a kasnije i odraslih voaka. U podrivenom zemljitu bolje se razlae uneto organsko ubrivo, pa takvo zemljite u toku jeseni, zime i ranog prolea dobro prima vodu i dobro je uva u toku leta. Podrivanje se izvodi podrivaima ili "ripperima" i bolja je mera za vonjake nego rigolovanje, jer ne prevre horizonte zemljita. Rigolovanje se izvodi specijalnim plugovima rigolerima. Najee se to radi uz upotrebu jakih trktora ili buldozera guseniara, a ako je prethodno zemljite podriveno,vri se duboko oranje na 45-50 cm dubine, jednobraznim plugom. Budui prinos oraha na rigolovanom terenu je 2-2,5 puta vei, jer korenov sistem uspeva da se dobro razvije.U naim uslovima preporuuje se da se u zemljite unese 30-40 t/ha dobro zgorelog stajskog ubriva.

  Sadnja oraha se vri najbolje na jesen, dok se prolena sadnja preporuuje samo u uslovima gde su jaki zimski mrazevi.

  Na zemljitima gde nije izvreno podrivanje u cilju pripreme za sadnju, preporuuje se da se iskopa rupa za sadnicu dimenzija min. 75x75 cm, a ako je mogue i 100x100. Dubina mora biti najmanje 60-80 cm. Ukoliko je zemljite pripremljeno podrivaem, onda je dovoljno 40x40 cm, dubine 50-60cm. Rupe ja najbolje kopati prikljunim traktorskim svrdlom. Rupe se popune usitnjenom zemljom sa povrine, pomeanom sa humusom ili leonarditom (poseban humusni materijal, moe se upotrebiti i humusni supstrat ili glistenjak). U rupe je poeljno dodati zemljini insekticid (Galition ili slian), u cilju zatite korena od zemljinih insekata.

 • Po povrinskom sloju zemljita dodati 5-10 kg dobro zgorelog stajskog ubriva (izbegavati svinjskoi kokoije). Voditi rauna da bude najmanje 50 cm daleko od korenovog vrata sadnice.

  Razmak sadnje

  Sadnja oraha Chandler, Fernor i Fernette bi trebala da bude sa razmakom od 5 x 7 m, to daje broj od 285 sadnica po hektaru. Mogu je i drugi razmak 4 x 8 m, 4,5 x 9 m. Treba voditi rauna da se ne ide ispod ovih vrednosti, jer pregusta sadnja izaziva znaajno opadanje pa i izostanak rodnosti.

  Poto je orah voka koja se oprauje vetrom, trebalo bi da se sorta opraiva sadi u intervalima tako da svaka deseta voka u redu bude opraiva. Raspored opraivaa izmeu dva reda bi trebalo da bude naizmenian, kao to je prikazano shematski:

  1 red 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 2 red 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x3 red x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0

  Mlade sadnice oraha zahtevaju sledee koliine mineralnih materija u zemljitu:

  Azot - 150 gr/stabluFosfor - 100 gr/stabluKalijum - 180-200 gr/stabluKalcijum - 30-35 gr/stabluMagnezijum - 20-25 gr/stablu

  U narednim godinama, preporuuje se poveanje ovih vrednosti za 50%. Kada se planira ubrenje, vodi se rauna da se 1/3 azota, 2/3 fosfora i 1/3 kalijuma unose rano na prolee, a ostatak kasnije (Jun-Jul). Preporuuje se unoenje mineralnih materija uz navodnjavanje zemljita.U hladnijim i vlanijim krajevima, gde se javljaju rani jesenji mrazevi, poetkom Septembra treba obustaviti navodnjavanje i ubrenje, da bi se voke pravilno pripremile za zimu.

  Preporuene vrste i koliine mineralnih ubriva za period eksploatacije zasada.

  mineralno ubrivo koliina gr/stablu

  vreme tretiranja nain unoenja

  NPK 15:15:15 250Mart

  U zemljite, prema projekciji kronje

  Amonijum sulfat 50

  Amonijum sulfat 75

  April-MajUnoenje u tenom stanju, uz navodnjavanje kap-po-kap. Koliine rasporediti na 4-6 navodnjavanja

  Kalijum nitrat 130

  MAP 100

  Kalcijum nitrat 50

  Magnezijum sulfat 50

  Amonijum sulfat 75

  Jun-JulUnoenje u tenom stanju, uz navodnjavanje kap-po-kap. Koliine raspodeliti na 8-10 navodnjavanja

  Kalijum nitrat 130

  Kalcijum nitrat 50

  Magnezijum sulfat 50

 • Preporuuje se i ee folijarno unoenje (preko lista), preparatima Wuxal isl.

  Navodnjavanje

  Voda je veoma bitna za pravilan razvoj sadnica oraha. Preporuuje se da se nakon sadnje, u prve 3 godine navodnjava svakih 10 dana, u periodu od V-IX meseca, sa 25-30 l/stablu. U sluaju sunog prolea sa nadovnjavanjem treba poeti ranije. Nakon tree godine, navodnjava se svakih 15 dana sa 45-70 l/stablu.Najbolje vreme za navodnjavanje je od 17:00 - 21:00 h. Nikada ne treba navodnjavati ujutru i u toplom periodu dana.Ne bi trebalo navodnjavati nakon Avgusta sem ukoliko je neophodno. Navodnjavanje nakon ovog perioda dovodi do razvoja novih mladara koji ne stiu da se pripreme za zimu, stradaju od mraza i postaju izvor bolesti stabla i njegovog suenja.3-5 dana nakon svakog navodnjavanja potrebno je praenje u cilju razbijanja pokorice i pukotina na zemljitu, koje bi mogle da dovedu do suenja sadnica.U zasadima gde se primenjuje runo zalivanje sadnica, udubljenja oko sadnica treba zatrpati na jesen da bi se spreilo nakupljanje kinice.

  Rezidba

  Pravilna rezidba je veoma vana za postizanje prinosa. Rezidba za formiranje kronje se izvodi u Avgustu, dok se redovna rezidba izvodi u Februaru mesecu. Nakon sadnje, potrebno je sadnice skratiti na 50 cm od spojnog mesta. Presek obavezno zatititi kalem voskom. U prvoj godini, uz pomenute mere pri sadnji i tokom uzgoja, sadnica bi trebalo da dostigne visinu od 2 m. Ukoliko ovonije sluaj, onda su uinjene pogreke prilikom sadnje, nege, navodnjavanja ili ubrenja. Ovo donosi mnoge prednosti u daljem formiranju kronje i odabiranju centralne grane vodilice.U prvoj i narednoj godini treba odrati visinu stabla od 1 m, i formirati 3-4 grane sa meusobnim rastojanjem na stablu od najmanje 10 cm. U kasnijim godinama razmak izmeu spratova grana bi trebalo da bude najmanje 80 cm, poev od 1 m visine stabla. Rezidbom u Februaru se uklanja 1/3 manjih granica, u skladu sa starou i snagom stabla. Kod sorti lateralne rodnosti, koliina roda je u proporciji sa brojem bonih granica ostavljenih rezidbom.

  Prilikom rezidbe veoma je vano zatititi preseke sa kalem voskom, i tretiranjem fungicidima nakonrezidbe. Presek granice se izvodi na manje od 1 cm iznad pupoljka, iskoen suprotno od pupoljka.

 • Agro Breza d.o.o Udarne Desetine br.10 Surin, Beograd Tel/Fax +381 11 844 0126, Mob. Tel +381 63 388 9378, 069 388 9380e-mail: [email protected], www.agrobreza.com