of 20 /20
uputstvo za pravilno korištenje uputstvo za pravilno korištenje štednjaci C-25, C-35

uputstvo za pravilno korištenje - vitos.hr · dimovodna cijev. U slučaju bez korištenja dimovodne cijevi dodatno se osigurava maksimalna iskoristivost štednjaka odnosno goriva

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of uputstvo za pravilno korištenje - vitos.hr · dimovodna cijev. U slučaju bez korištenja...

 • uputstvo zapravilno korištenje

  uputstvo zapravilno korištenje

  štednjaci C-25, C-35

 • 2

 • Tip C-25 C-35

  Dimenzije štednjaka širina mm 1000 1000 dubina mm 635 780

  visina mm 850 850

  Otvor za loženje širina x visina mm 200 x 262 200 x 262

  Ložište širina mm 275 275 dubina mm 370 520 visina dizanja rešetke mm 145 162 volumen lit 55 73

  Pećnica širina x visina x dubina mm 360 x 260 x 500 360 x 260 x 600

  Grijača ploča širna x dubina (dio 1) mm 568 x 448 560 x 590 širna x dubina (dio 2) mm 300 x 448 300 x 590 površina ploče m2 0.388 0.513

  Kotao sadržaj vode lit 22 28Kutija za pepeo zapremina lit 6 9Kutija za drva zapremina lit 27 27Težina štednjak bez vode kg 235 270

  Nazivna snaga ukupno drvo , briketi kW 25 35Nazivna snaga kotla drvo, briketi kW 20 25Temperatura dimnih plinova drvo, briketi o C 290 290

  Potrebni potlak dimnjaka kod nazivne snage mbar 12 15 kod 0.8 nazivne snage mbar 10 12

  Radni pritisak max bar 2,5 2,5Radna temperatura max o C 95 95

  TEHNIČKI PODACI

  3

 • 1.0 TEHNIČKI OPIS PROIZVODA I OSNOVNE KARAKTERISTIKE

  Štednjaci na kruta goriva za centralno grijanje ·2080L C-25 inox lux· 2080D C-25 inox lux· 2035L C-35 inox lux· 2035D C-35 inox luxsu modeli iz palete SENKO štednjaka, koji mogu na najbolji

  način udovoljiti Vašim potrebama. Stoga Vas pozivamo da PAŽLJIVO PROČITATE OVE UPUTE, koje će Vam omogućiti postizanje najboljih rezultata već kod prve uporabe ovih štednjaka. Proizvođač ne odgovara za nikakve posljedice (povrede ljudi, životinja ili oštećenje imovine), koje su posljedice nepoštovanja ovog uputstva. Štednjak je u radnom stanju vruć i prilikom korištenja obavezna je upotreba zaštitnih toplinski izoliranih rukavica. Djeci i nemoćnim osobama nije dozvoljeno rukovanje sa štednjakom.

  Vanjski izgled štednjaka prikazan je na naslovnoj stranici ovih uputa. Osnovni dijelovi štednjaka su izrađeni iz INOX i čeličnih kotlovskih limova, te odljevaka od kvalitetnog sivog ljeva. Štednjake izrađujemo u lijevoj i desnoj izvedbi dimnog priključka. Zbog toga, kod narudžbe štednjaka ili rezervnih dijelova treba navesti njegovu punu oznaku, na primjer: 2080D C-25 inox lux štednjak, što znači da se radi o štednjaku s dimnim priključkom na desnoj strani kad štednjak gledamo sprijeda. Štednjaci su izrađeni prema normi DIN EN 12815 i udovoljavaju svim zahtjevima koje postavlja norma.

  NAMJENA:• Kuhanje• Pečenje• Grijanje prostora• Centralno grijanje

  GORIVO:Koristite preporučeno gorivo. Nije preporučljivo koristiti vlažno

  drvo i niskokalorično gorivo. - drvo: osušeno na zraku 3 godine, relativne vlažnosti 15-17 %

  oko 4,2 kWh/kg: bijela bukva, grab, hrast, agacija - drveni briketi oko 4,4 kWh/kg- vlažno drvo ima vrlo nizak učinak cca 2,3 kWh/kg i jako

  onečišćuje staklo na gornjim vratima, također onečišćuje dimnjak i štednjak

  LOŽENJE I GORIVO:- ručno prema potrebi- cjepanice su poprečnog presjeka 40 x 60 ili 50 x 50mm dužine

  2/3 dužine ložišta- drveni briketi- minimalni razmak među cjepanicama 1 cm, također i minimalni

  razmak među briketima mora biti minimalno 1cm- ukoliko se želi intenzivnija intenzivnija vatra, cjepanice moraju

  biti sitnije- ako želite održavati konstantnu temperaturu pećnice, povre-

  meno morate dodavati malu količinu goriva cca 0.5 kg- prilikom umetanja goriva u ložište potrebno je koristiti zaštitne

  toplinski izolirane rukavice.- zaštitne toplinski izolirane rukavice se također moraju koristiti i

  prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pećnice i vađenja pladnja iz pećnice

  PRIKLJUČAK NA DIMNJAK:- kliznom rozetom promjera 130 mm za model C-25 , promjera

  150 mm za model C-35

  4

 • - u slučaju da je štednjak udaljen od otvora dimnjaka (nije preporučljivo) priključuje sa standarnom dimovodnom cijevi promjera 130 mm za C-25, odnosno promjera 150 mm za C-35,

  IZOLACIJA:Štednjak je u području kotla prema vanjskim površinama izoliran

  kamenom vatrootpornom vunom debljine 20 mm. Ostali dijelovi unutrašnjosti štednjaka su obloženi šamotnom opekom debljine 25 mm. Oko gornjeg okvira nalazi se šamotna opeka dimenzije 60 x 60.

  ISPORUKA ŠTEDNJAKANAČIN ISPORUKE- štednjak je zapakiran na EURO paleti. Prilikom transporta

  štednjak mora biti dovoljno dobro učvršćen da ne dođe do prevrtanja ili oštećenja. U kompletu standarno se isporučuje:

  štednjak• produžetak izvoda dimnjaka (23)• ključ za podizanje rešetke (24)• alat za odstranjivanje pepela (25)• uputstvo za upotrebu• CF sredstvo za čišćenje čađe i masnoća na staklenim površinama (26)

  OPREZ! Masa štednjaka kreće se od 200 do 300kg. Stoga je potreban izuzetan oprez prilikom istovara, premještanja, pomicanja i instaliranja štednjaka kako ne bi došlo do teških fizičkih ozljeda.

  2.0 POSTAVLJANJE I INSTALACIJA ŠTEDNJAKA

  • grijanja, potrebno se pridržavati lokalnih, nacionalnih i europskih propisa (normi)

  • štednjak mora postaviti i pustiti u rad ovlaštena i stručna osoba, te o tome napraviti zapisnik bez kojeg proizvođač neće priznati jamstvo.

  • prije početka loženja, štednjak se OBAVEZNO MORA priključiti na vodovodnu instalaciju i instalaciju centralnog grijana. Kotao se mora napuniti vodom. Za sigurno korištenje MORA biti omogućena kontinuirana cirkulacija vode kroz kotao.

  • kotao se mora dobro odzračiti prije početka rada

  • kotao se NE SMIJE koristiti bez vode

  Pozicioniranje štednjaka

  • potrebno je osigurati minimalne udaljenosti štednjaka od zapaljivih predmeta poput drveta, iverice, pluta i sl. Ako su materijali lakše zapaljivi kao što su PVC, poliuretani i slično, potrebno je sigurnosne razmake udvostručiti.

  • minimalna udaljenost od gorivih ploha je 800 mm ispred i iznad štednjaka, u ostalim pravcima 200 mm

  • kod instaliranja štednjaka, na pod od lako zapaljivih materijala mora se štednjak postaviti na izolacijsku negorivu podlogu. Ona mora biti u tlocrtu 800 mm ispred prednje strane i po 400 mm u ostalim pravcima štednjaka.

  • štednjak mora biti postavljen pomoću libele u vodoravan položaj bez nagiba

  • izričita je PREPORUKA proizvođača da se štednjak pozicionira maksimalno blizu otvora dimnjaka odnosno do samog otvora kako se ne bi morala koristiti dodatna

  prilikom priključenja štednjaka na dimnjak i sustav centralnog

  5

 • dimovodna cijev. U slučaju bez korištenja dimovodne cijevi dodatno se osigurava maksimalna iskoristivost štednjaka odnosno goriva

  Priprema i kontrola dimnjaka

  • prije postavljanja štednjaka potrebno je provjeriti dimnjak, promjer i visinu. Dimnjak ne smije biti začepljen ili oštećen. Dimnjak mora imati certfikat ovlaštenog lokalnog dimnjačara.

  • potlak dimnjaka mora biti unutar granica: za C-25 12 ± 2 Pa; za C-35 15 ± 2 Pa

  • minimalna visina dimnjaka je 5 metara• dimnjak mora biti minimalno 0.5 metara iznad sljemena krova• minimalni razmak između dva priključka na istom dimnjaku

  mora biti 60 cm• promjer dimnjaka mora osiguravati minimalni potlak 15 mbar i

  odabire se prema podacima proizvođača dimnjaka, obično je to 160 mm

  • dimnjak mora biti s unutarnje strane gladak, dobro izoliran i dobro zabrtvljen

  • svi otvori za čišćenje moraju biti dobro zabrtvljeni. • svi otvori za priključenje moraju biti dobro zabrtvljeni. • brtve se moraju redovito kontrolirati i mijenjati po potrebi.• u prostoriju u koju se instalira štednjak mora biti osiguran

  dovoljan dotok zraka za izgaranje

  Priključivanje na dimnjak• prilikom priključenja štednjaka na dimnjak potrebno se

  pridržavati lokalnih, nacionalnih i europskih propisa (normi)• štednjak priključiti na dimnjak upotrebljavajući kliznu rozetu

  promjera 130 mm za model C-25, odnosno promjera 150 mm za model C-35. Specijlano izrađenom kliznom rozetom moguće je podesiti otvor dimnjaka u toleranciji 3 cm gore odnosno dolje

  • u slučaju da je nužno da je štednjak udaljen od otvora dimnjkaka koristiti standardnu dimovodnu cijev promjera 130 mm za C-25, odnosno promjera 150 mm za C-35. Nije dozvoljeno smanjivati zadane promjere cijevi!

  • ako je štednjak nužno odvojen od dimnjaka produžna dimovodna cijev mora imati odgovarajući uspon i ne smije biti dulja od 125 cm

  • potrebno je voditi računa da spoj rozete odnosno cijevi i dimnjaka bude izveden čvrsto i nepropusno

  • dimovodna cijev mora imati odgovarajući uspon u slučaju kad je štednjak udaljen od otvora na dimnjaku a priključuje se sa dodatnom produžnom cijevi i koljenom

  • dimovodna cijev ne smije ulaziti u svijetli otvor dimnjaka• spoj dimnjaka i dimne cijevi mora se potpunosti zabrtviti

  Skinite poklopacna stranicipritiskom na najslabiji spoj

  Priprema štednjaka za priključak na dimnjak

  Izrežite krug na izolacijskommaterijalu te stavite

  produžetak izvoda dimnjaka6

 • Otvori za svježi zrak• u prostoriju u koju se instalira štednjak mora biti osiguran

  dovoljan dotok zraka za izgaranje• prostor se mora redovito provjetravati• na štednjak se može sa zadnje strane na pripremljeni otvor

  (27) ugraditi cijev radi ulaska svježeg zraka izvana

  Termička zaštita štednjaka i upotreba sigurnosnog termičkog ventila

  Termička zaštita štednjaka je sistem zaštite kotla od pregrijavanja. Ugrađuje se prema narudžbi te nije standardna oprema štednjaka.

  Za modele s ovim sustavom potrebno je prilikom instalacije štednjaka ugraditi sigurnosni termički ventil. U suprotnom slučaju jamstvo se ne priznaje.

  Ugradnja sigurnosnog (termičkog ventila):

  - -( )

  - izlaz vode u kanalizaciju iz sigurnosnog kruga priključuje se na gornji priključak R 1/2"(vanjski navoj) (21)

  - osjetnik termičkog ventila se priključuje na srednji priklju-čak R 1/2"(unutarnji navoj) (20)

  Termometar• termometar (6) pokazuje temperaturu vode u kotlu, ona je

  informativna. Sistem centalnog grijanja mora imati svoj termo-manometar.

  ugraðuje se sa stražnje strane kotla na donji priključak R1/2" (vanjski navoj) 19

  ISPRAVNO NEISPRAVNO

  niže

  od

  vrha

  kro

  va

  Pogrešan dovodzraka kroz otvorena vrata nanekorištenom štednjaku ili peći

  Pogrešan dovodzraka kroz nezatvorenotvor za dim nadimnjaku koji nije uupotrebi

  Pogrešan dovodzraka kroz rupenastale prilikom nekompaktnogpriključkacijevi na dimnjak

  Pogrešan dovodzraka krozotvorenavrata za čišćenjedimnjaka

  man

  je o

  d5

  met

  arana

  jman

  je 5

  met

  ara

  minimalno 60 cm

  7

 • Priključak na cijevnu instalaciju centralnog grijanja

  • cijevna instalacija mora se izvesti prema važećim tehničkim propisima i norme DIN 4751 dio 1 za otvorene sisteme i DIN4751 dio 2 za zatvorene sisteme, poštivajući pravila struke, isključivo od stručno osposobljene osobe.

  • prije priključenja kotla na instalaciju grijanja, cjevovode temeljito očistiti od mogućih naslaga nečistoće. Time sprječavamo pregrijavanje kotla, buku u sistemu, smetnje na pumpi i miješajućem ventilu. Priključak na sustav grijanja se izvodi holenderom sa ili bez miješajućeg ventila na otvoreni ili zatvoreni sistem.Kod zatvorenog sistema obavezna je ugradnja atestiranog siguronosnog ventila s pretlakom otvaranja podešenim na 2,5 bara. Sigurnosni i ekspanzijski vodovi ne smiju imati nikakve zaporne

  elemente. Kod punjenja kotla i radijatorskog sustava potrebno je otvoriti miješajući ventil ukoliko je isti ugrađen te dobro odzračiti kotao i sustav grijanja.

  • miješajući ventil spriječava kondenziranje kotla. Ukoliko on nije ugrađen potrebno je osigurati uvjete prilikom loženja da ne dolazi do kondenziranja kotla. Kondenziranje kotla se može pojaviti na početku loženja i uslijed preslabog loženja. Cijevni termostat koji uključuje cirkulacionu pumpu ne smije biti podešen niže od 60 stupnjeva Celzijevih.

  Otvoreni sustav centralnog grijanja

  Zatvoreni sustav centralnog grijanja8

 • Provjera prije prvog loženja

  - provjeriti da su kotao i cijeli sustav grijanja napunjeni vodom- provjeriti da je dimovodna cijev dobro zabrtvljena

  Provjera instalacije tijekom prvog loženja

  Nakon puštanja u rad provjeriti:· da nema nikakvog propuštanja vode· da je kompletna instalacija odzračena· da temperatura vode u kotlu raste· aktivirati sigurnosni ventil i provjeriti da li ispravno radi· da pri stalnom radu kotla nema dimnjaka· kompletnu provjeru ponoviti za nekoliko dana nakon

  učestalog loženja

  Preuzimanje i održavanje instalacije

  · prilikom preuzimanja instalacije zajedno s izvođačem provjeriti kompletnu instalaciju. Izvođač je dužan dati osnovne informacije i upute o radu instalacije i ukazati na položaj i funkciju bitnih dijelova. Kompletan sustav grijanja nakon nekoliko dana potrebno je ponovno odzračiti i po potrebi dopuniti vodom.

  · najmanje jedanput godišnje izvršti kontrolu rada instalacije od strane ovlaštenog servisera. Rad kotla bit će tada siguran i grijanje će tada biti ekonomično i besprijekorno.

  · u slučaju neispravnosti obratite se isključivo izvođaču instalacija.

  kondenziranja

  3.0 Korištenje i loženje štednjaka

  Bitne upravljačke funkcije i pojmovi kod upotrebe štednjaka

  Usmjeravanje dima• usmjerivač dima (17)

  služi da omogući brže izlaženje dima iz štednjaka u vremenu kad je to potrebno. Uglavnom se koristi na početku loženja ili dodavanja veće količine goriva u ložište.

  • pomoću usmjerivača d ima (17) može se regulirati i temperatura pećnice (9), ako je usmjerivač dima otvoren odnosno izvučen prema van pećnica se rashlađuje.

  Otvoren usmjerivač dimaZatvoren usmjerivač dima

  9

 • Podešavanje i regulacija zraka

  Dimnjak• ako postoji zaklopka na dimnjaku ona mora bit podešena tako

  da potlak dimnjaka bude unutar granica 15 ± 2 Pa

  Primarni zrak• primarni zrak je zrak koji struji direktno kroz donju rešetku ložištaPrimarni zrak se može podešavati na dva načina:

  a) ručno • na donjim vratima (5) s unutarnje strane, ako se ne koristi

  automatski regulator zraka može se dovod primarnog zraka regulirati i ručno za-kretanjem zaporke na unutrašnjoj strani vrata

  • protok primarnog zraka se podešava prema željenoj temperaturi vode u kotlu ili potrebnoj temperaturi na grijačoj ploči

  b) automatski- na postolju kotla sa unutarnje

  strane kutije za drva (15) nalazi se automatski regulator primarnog zraka (12). Njegova sonda koja mjeri temperaturu vode u kotlu nalazi se s prednje strane kotla ispod poklopca na kojemu je termometar (6)

  • automatski regulator ima podjelu od "0" - "8" ili "min-max":

  • na položaju "0" ili "min" auto-matski regulator je zatvoren i nema ulaska primarnog zraka

  • na položaju "8" ili "max" u po-tpunosti je otvoren ulaz primarnog zraka i protok je najveći

  • regulator se podešava prema željenoj temperaturi vode u kotlu

  Za ulaz primarnog zraka izvana, u prostoru kraj kutije za drva nalazi se pravokutni priključak na koji se priključuje pravokutna cijev dimenzije 150 x 80mm.

  Prema potrebi se redukcijom može pravokutn i pres jek pretvoriti u okrugli (min fi 100 mm). Priključna cijev ili redukcija mora biti iz teško zapaljivog materijal prema DIN 4102-B1 (Marley, Sistem 110, 150)

  Sekundarni zrak

  sekundarni zrak - zrak koji cirkulira na način da pospješuje maksimalno izgaranje, te se sve štetne tvari pretvaraju u pepeo, a u dimanjak odlazi čisti dim.

  • zatvara se na početku l o ž e n j a r e g u l a t o r o m sekundarnog zraka (11)

  • istim se regulatorom maksi-malno otvara nakon 15 minuta loženja

  10

  Dovod primarnog zraka ručnim zakretanjem zaporke lijevo ili desno

  Automatski regulator primarnog zraka

  Priključak primarnog zraka (30)

  Regulacija sekundarnog zraka:ZATVORENO-OTVORENO

 • Rešetka za loženje - zimski i ljetni režim

  Štednjaci se lože ljeti i zimi na različitim režimima. Režimi su određeni pozicijom donje rešetke ložišta (9).

  Kod štednjaka C-35 za ljetni režim rešetka se koristi na gornjoj poziciji ložišta dok se za zimski režim rešetka ručno premješta na donju poziciju ložišta.

  Kod šednjaka C-25 rešetka se diže i spušta pomoću mehanizma:- za ljetni režim loženja, rešetka se diže prema gore prema

  potrebi dok se za zimski režim loženja rešetka spušta prema dolje.- mehanizam za dizanje rešetke se nalazi u otvoru donjih vratiju

  (5). Za dizanje rešetke koristi se ključ za podizanje (24). Kad se rešetka postavi u željeni položaj ključ se mora izvaditi s mehanizma jer se inače ne mogu zatvoriti donja vrata (5).

  Rešetka u svim slu-čajevima mora biti tako okrenuta da su širi otvori kroz koje pada pepeo okrenuti prema dolje.

  Loženje i upravljanje temperaturom

  • prije početka loženja otvori se usmjerivač dima (17) i ručnim regulatorom primarnog zraka (13) na donjim vratima otvori se ulaz primarnom zraku ili se automatski regulator primarnog zraka (12) postavi na vrijednost 8.

  • zatvori se ulaz sekundarnog zraka regulatorom (11)• otvore se gornja vrata ložišta (8)• u ložište se stavi drvo za potpalu i zapali se• zatvoriti vrata ložišta (8)• kroz staklena vrata ložišta promatrati razvoj vatre• kad se vatra dobro razvije dodaje se drvo u cjepanicama prema

  potrebi• regulatorom (11) se otvori ulaz sekundarnog zraka (za model

  koji to ima)i zatvori se usmjerivač dima (17)• regulacijom količine primarnog zraka ručnim regulatorom (13)

  na donjim vratima regulira se jakost vatre• to se isto može učiniti pomoću automatskog regulatora

  primarnog zraka (12) pod uvjetom da je ručnim regulatorom (13) u potpunosti zatvoren dotok primarnog zraka

  • nikada se NE SMIJE dovoditi primarni zrak ručnim regulatorom (13) kada je u funkciji automatski regulator (12)!

  • položajem "0" na automaskom regulatoru (12) u potpunosti je zatvoren dovod primarnog zraka, dok je položajem "8" automatskog regulatora dovod primarnog zraka maksimalno omogućen.

  Vrijednosti za optimalno korištenje• količina primarnog zraka i potlak štednjaka moraju biti tako

  Opodešeni da temperatura pećnice ne prelazi 300 C, a temperatura Ovode u kotlu 85 C.

  • max količina goriva koje može biti u ložištu je 8 kg za C-35 , odnosno 6 kg za C-25.

  Mehanizam za promjenurežima loženja kod

  štednjaka C-25 tijekompromjene stanja

  upotrebom ključaza podizanje (24)

  11

 • Slika 4.1 Slika 4.2

  Slika 4.3 Slika 4.4

  • preporuča se redovito dodavanje goriva oko 2 - 4 kg .• prilikom pečenja u pećnici preporuča se (radi održavanja

  konstantne temperature u pećnici) redovito dodavanje goriva oko 0,5 kg. Na polovici potrebnog vremena za pečenje preporuča se

  Opladanj okrenuti za 180 C radi jednomjernog pečenja.

  4.0 Čišćenje

  • štednjak i dimnjak se moraju redovito čistiti (barem jednom mjesečno)

  • kutija za pepeo i prostor kutije se moraju čistiti svakodnevno. Zbrinjavanje pepela vršiti na ekološki i sigurnosno prihvatljiv način.

  • staklena površina na gornjim vratima ložišta (8) se čisti prema potrebi sredstvom koje je namijenjeno za čišćenje čađe i masnoće sa stakla (26). Sredstvo koristiti prema uputstvu proizvođača.

  • pećnicu (9) je potrebno čistiti poslije svake upotrebe• prilikom čišćenja s gornje strane štednjaka potrebno je skinuti

  ploču za kuhanje (1) i temeljito očistiti čađu u kotlu, oko pećnice i usmjerivača dima uključujući i izlazni priključak na dimnjak (16).

  Otvor za čišćenje ispod pećnice • otvor se nalazi na prednjoj strani štednjaka ispod vratiju

  pećnice (9) ispod zaštitnog poklopca (10).• skinuti zaštitni poklopac od INOX-a (10) odvijanjem 2 vijka M6

  s ključem OK10 ispod ručice zaštitnog poklopca (slika 4.1)• s (slika 4.2)•

  • Čišćenje štednjaka vršiti isključivo kada se ne loži I kada je štednjak hladan.

  kinite poklopac odvijanjem 4 vijka M6 s odvijačem Alatom za odstranjivanje pepela (25) očistiti područje ispod

  pećnice, te sve vratiti natrag obrnutim redoslijedom (slika 4.3; 4,4).

  12

 • 5.0 Održavanje

  • tijekom godina korištenja dolazi do oštećenja na šamotnim oblogama (potrošni materijal) koje je potrebno u tom slučaju sanirati, šamotnim kitom ili vatrostalnim betonom

  • nakon nekoliko sati prvih loženja vatrostalnu boju na gornjoj ploči razmazati s krpicom natopljenom u jestivo ulje.

  • INOX materijal na štednjacima podložan je laganoj promjeni svoje osnovne boje zbog visokih temperaturnih uvjeta

  • INOX materijale održavati isključivo sa sredstvima za INOX materijale prema uputstvima proizvođača

  6.0 Održavanje i servis mehanizma za pro-mjenu režima loženja

  - tijekom upotrebe mehanizma može doči do zaglavljenja mehanizma zbog pada krutih dijelova pepela, metalnih dijelova (npr, čavao), loženja s nedopustivim gorivima ,prekoračenja nominalne snage štednjaka.Tada je potrebno mehanizam skinuti i počistiti. Prvo je potrebno provjeriti dali se je zaglavila samo rešetka.Rešetku izvaditi iz kotla i isprobati mehanizam.Ukoliko se mehanizam niti tada neda pokrenuti potrebno je mehanizam skinuti i očistiti.Mehanizam se skida tako da se prvo skine zaštitni lim iznad mehanizma,zatim se nasadnim ključem OK10 odpuste 4 vijka s prednje strane , 4 vijka s zadnje strane i po 2 vijka s lijeve i desna strane prema slici i skine se kompletni mehanizam.Mehanizam se očisti od nečistoća i sastavlja se obrnutim redosljedom. Svi vijci se moraju propisno zategnuti s nasadnim kjučem.

  13

  7.0 Zbrinjavanje

  • kad štednjak nije više za upotrebu mora ga se predati ovlaštenom servisu za zbrinjavanje takve vrste otpada radi reciklaže. Zabranjeno je bacati neupotrebljiv štednjak u prirodu.

  8.0 Rezervni dijelovi

  • koristiti samo originalne rezervne dijelove od proizvođača• zamjenski dijelovi isporučeni od proizvođača mogu vizualno

  odstupati od originalnih• ukoliko se ne koriste orginalni rezervni dijelovi ili je popravak

  izvršila neovlaštena osoba, jamstvo se od strane proizvođača neće priznati.

  Mehanizam za promjenu režima loženja

 • Poteškoća Uzrok Način otklanjanja poteškoće

  premali potlak dimnjaka manje od 10Pa provjeriti spoj štednjaka s dimnjakom i dimnjak , proučite u uputstvu točku dimnjak i priključak na dimnjak

  Staklo na gornjim vratima loša regulacija proučite u uputstvo točku podešavanje i regulacijazacrnjeno i/ili ložište previše goriva u ložištu smanjiti količinu gorivazadimljeno (crna čađa) gorivo s prevelikom vlagom koristiti gorivo s manje od 17% relativne vlage neodgovarajuće gorivo koristiti gorivo prema uputstvu

  prevelika temperatura u ložištu smanjiti količinu goriva i primarnog zraka prema u uputstvu točka regulacija i podesiti potlak dimnjaka prema točki podešavanje

  Pojava buke u kotlu premala količina vode u sistemu za centralno grijanje dopuniti sistem centralnog grijanja s potrebnom količinom vode do tlaka 2,5 bar

  premali tlak u sistemu za centralno grijanje povećati tlak u sistemu centralnog grijanja do 2,5 bar

  nepravilno izvedena instalacija centralnog sustava instalaciju centralnog grijanja izvesti prema pravilima struke i norme

  u ljetnom periodu kotao nije spojen na bojler za zagrijavanje tople vode spojiti kotao na bojler za zagrijavanje tople vode

  štednjak nije postavljen u vodoravni položaj postaviti štednjak prema u uputstvu točka postavljanje i puštanje u pogon

  Nedovoljni potlak u dimnjak začađen očistiti dimnjakštednjaku štednjak začađen očistiti štednjak dimnjak djelomično začepljen ili začađen odčepiti i očistiti dimnjak

  Iz dimnjaka izlazi crni dim gorivo nije dovoljno suho koristiti gorivo prema uputstvu točka gorivo ljevana rešetka u ložištu krivo okrenuta postaviti rešetku prema uputstvu točka

  postavljanje i puštanje u rad gornja ili donja vrata otvorena zatvorite vrata neodgovarajući potlak podesite potlak prema uputstvu točka dimnjak loša regulacija podesite primarni i sekundarni zrak prema uputstvu

  točka regulacija i podešavanje

  Dimi se iz štednjaka štednjak začađen očistiti štednjak prema uputstvu točka čišćenje dimnjak začađen očistit dimnjak prema uputstvu točka čišćenje

  8.0 MOGUĆE POTEŠKOĆE, UZROCI I NAČIN OTKLANJANJA

  14

 • prevlažno gorivo ili drvo koje jako dimi koristite gorivo prema uputstvu točka gorivo niskokalorično gorivo koristite gorivo prema uputstvu točka gorivo premala količina svježeg zraka u prostoriji proučite uputstvo točka otvori za svježi zrak preniska temperatura povratne vode namjestiti termostat da uključuje pumpu iznad 60 oc preniska temperatura u ložištu povećati temperaturu u ložištu s više goriva

  dimnjak niži od 4,5 m prilagoditi dimnjak prema uputama u uputstvudimnjak promjera manji od propisanog prilagoditi dimnjak prema uputama u uputstvu

  Kondenzacija kotla preveliki protok vode smanjiti protok vode, max protok vode je 250 lit/sat gorivo s prevelikom relativnom vlagom koristite gorivo prema uputstvu točka gorivo kotao oštećen pozvati ovlaštenog servisera nedovoljna količina goriva povečati količinu goriva nedovoljna količina primarnog zraka povećati količinu primarnog zraka prema u uputstvu točka

  podešavanje, provjeriti rad automatskogregulatora primarnog zraka

  Preniska temperatura za nedovoljni potlak dimnjaka provjerite potlak dimnjaka prema u uputstvu točka dimnjakkuhanje i pečenje preveliki potlak dimnjaka provjerite potlak dimnjaka prema u uputstvu točka dimnjak usmjerivač dima otvoren zatvorite usmjerivač dima rešetka u ljetnom periodu prenisko podignite visinu rešetke prema potrebi C-25, ili

  u gornji položaj C-35 prevelika količina goriva - teško sagorjevanje smanjiti količinu goriva prevelika količina primarnog zraka smanjiti količinu primarnog zraka

  Previsoka temperatura za preveliki potlak dimnjaka smanijti potlak prema uputstvukuhanje i pečenje usmjerivač dima zatvoren otvorite usmjerivač dima

  rešetka u ljetnom periodu previsoko spustite rešetku niže neodgovarajuće gorivo koristiti gorivo prema uputstvu

  Izlazna voda iz kotla ne nedovoljno dobro dimenzioniran sistem sistem centralnog grijanja dimenzionirati prema pravilima postiže temperaturu centralnog grijanja struke i norme DIN 4751 dio 1 za otvorene sisteme i DIN4751

  dio 2 za zatvorene sisteme

  nedovoljna količina goriva povečati količinu goriva prema uputama za optimalno korištenje

  termometar sistema za centralno grijanje ne pokazuje ispravnu temperaturu ugraditi ispravan i atestirani termometar

  Otežano dizanje ili zaostaci negorivih materijala između temeljito očistiti zaostatke negorivih materijalaspuštanje rešetke rešetke i kotla (čavli...)

  deformirani kotao pozvati ovlaštenog servisera

  15

 • OO1

  50

  15

  0

  1818

  1919

  2020

  2222

  2121

  155155

  77

  88

  66

  551212

  10101111

  44

  331414 13131515

  16, 2316, 23

  1616

  99 77577510001000

  11 22

  850

  850

  OO15

  015

  0

  LIJEVI ŠTEDNJAKLIJEVI ŠTEDNJAKpogled s zadnje stranepogled s zadnje strane

  C35-2035L

  555514

  514

  5200

  200

  152152

  225225 146146

  420

  420

  306

  306

  676715

  215

  2

  695

  695

  IZLAZ IZ KOTLA TOPLE VODE R1"

  ULAZ HLADNE VODE U KOTAO R1"

  OO1

  50

  15

  0

  DESNI ŠTEDNJAKDESNI ŠTEDNJAKpogled s zadnje stranepogled s zadnje strane

  C35-2035D

  146146

  555514

  514

  5200

  200

  420

  420

  306

  306

  676715

  215

  2

  7373152152

  225225

  695

  +/-

  20

  695

  +/-

  20

  695

  +/-

  20

  695

  +/-

  20

  IZLAZ IZ KOTLA TOPLE VODE R1"

  ULAZ HLADNE VODE U KOTAO R1"

  PRIKLJUČAK VENTILATOPLINSKE ZAŠTITER1/2"-ULAZ VODE USUSTAV TOPLINSKEZAŠTITE

  PRIKLJUČAK VENTILATOPLINSKE ZAŠTITER1/2"-ULAZ VODE USUSTAV TOPLINSKEZAŠTITE

  PRIKLJUČAK SONDE SIGURNOSNOG (TERMIČKOG)VENTILA R 1/2" TOPLINSKE ZAŠTITE KOTLA

  PRIKLJUČAK SONDE SIGURNOSNOG (TERMIČKOG)VENTILA R 1/2" TOPLINSKE ZAŠTITE KOTLA

  PRIKLJUČAK ZA IZLAZ VODE R1/2" IZ TOPLINSKE ZAŠTITE KOTLA

  PRIKLJUČAK ZA IZLAZ VODE R1/2" IZ TOPLINSKE ZAŠTITE KOTLA

  16

  1717

  1. Ploča za kuhanje 2. Okvir

  3. Postolje štednjaka 4. Kučište štednjaka

  5. Donja vrata 6. Termometar

  7. Kotao s postoljem 8. Gornja vrata ložišta

  9. Pećnica s vratima10. Poklopac otvora za čišćenje

  11. Regulator sekundarnog zraka12. Automatski

  regulator primarnog zraka13. Ručni regulator primarnog zraka

  14. Kutija za pepeo15. Kutija za gorivo

  16. Priključak na dimnjak17. Usmjerivač dima

  18. Ulaz hladne vode u kotao R1"19. Priključak ventila toplinske zaštite R1/2"-ulaz vode

  u sustav toplinske zaštite20. Priključak sonde sigurnosnog (termičkog)ventila R

  1/2" toplinske zaštite kotla21. Priključak za izlaz vode R1/2"

  iz sustava termičke zaštite22. Izlaz tople vode iz kotla R1"

  23. Produžetak izvoda dimnjaka (slika str. 18)24. Ključ za podešavanje režima loženja (slika str. 18)

  25. Alat za čišćenje štednjaka (slika str. 18)

  (slika str. 18)30. Otvor za ulazak svježeg zraka izvana

  26. CF sredstvo za čišćenje čađe i masnoća na staklenim površinama

  3030

  OTVOR ZA ULAZAK SVJEŽEG ZRAKA IZVANA

  OTVOR ZA ULAZAK SVJEŽEG ZRAKA

  IZVANA

 • 1. Ploča za kuhanje 2. Okvir

  3. Postolje štednjaka 4. Kučište štednjaka

  5. Donja vrata 6. Termometar

  7. Kotao s postoljem 8. Gornja vrata ložišta

  9. Pećnica s vratima10. Poklopac otvora za čišćenje

  11. Regulator sekundarnog zraka12. Automatski

  regulator primarnog zraka13. Ručni regulator primarnog zraka

  14. Kutija za pepeo15. Kutija za gorivo

  16. Priključak na dimnjak17. Usmjerivač dima

  18. Ulaz hladne vode u kotao R1"19. Priključak ventila toplinske zaštite R1/2"-ulaz vode

  u sustav toplinske zaštite20. Priključak sonde sigurnosnog (termičkog)ventila R

  1/2" toplinske zaštite kotla21. Priključak za izlaz vode R1/2"

  iz sustava termičke zaštite22. Izlaz tople vode iz kotla R1"

  23. Produžetak izvoda dimnjaka (slika str. 18)24. Ključ za podešavanje režima loženja (slika str. 18)

  25. Alat za čišćenje štednjaka (slika str. 18)

  (slika str. 18)30. Otvor za ulazak svježeg zraka izvana

  26. CF sredstvo za čišćenje čađe i masnoća na staklenim površinama

  1818

  3030

  1919

  20202121

  850

  850

  2222

  152152

  6767

  420

  420 20

  020

  05555

  306

  306

  962962

  LIJEVI ŠTEDNJAKLIJEVI ŠTEDNJAKC25-2080LC25-2080L

  pogled s zadnje stranepogled s zadnje strane

  707

  707

  +/- 2

  0 +

  /- 2

  0

  152

  152

  227227

  IZLAZ IZ KOTLA TOPLE

  VODE R1"

  ULAZ HLADNE VODE U KOTAO R1"

  OO

  77

  77

  88

  66

  551212

  10101111

  44

  331414 13131515

  1717 99

  707

  707

  100100

  10001000 63563511 22

  OO1

  30

  13

  0

  130

  130

  DESNI ŠTEDNJAKDESNI ŠTEDNJAKC25-2080D C25-2080D

  pogled s zadnje stranepogled s zadnje strane

  152152

  6767

  420

  420 2

  00200

  5555

  306

  306

  707

  707

  +/- 2

  0 +

  /- 2

  0

  96296215

  215

  2

  7575

  227227IZLAZ IZ KOTLA TOPLE VODE R1"

  ULAZ HLADNE VODE U KOTAO R1"

  OO13

  013

  0117117117117

  105105

  1616

  PRIKLJUČAK VENTILATOPLINSKE ZAŠTITER1/2"-ULAZ VODE USUSTAV TOPLINSKEZAŠTITE

  PRIKLJUČAK VENTILATOPLINSKE ZAŠTITER1/2"-ULAZ VODE USUSTAV TOPLINSKEZAŠTITE

  PRIKLJUČAK SONDE SIGURNOSNOG (TERMIČKOG)VENTILA R 1/2" TOPLINSKE ZAŠTITE KOTLA

  PRIKLJUČAK SONDE SIGURNOSNOG (TERMIČKOG)VENTILA R 1/2" TOPLINSKE ZAŠTITE KOTLA

  PRIKLJUČAK ZA IZLAZ VODE R1/2" IZ TOPLINSKE ZAŠTITE KOTLA

  PRIKLJUČAK ZA IZLAZ VODE R1/2" IZ TOPLINSKE ZAŠTITE KOTLA

  17

  16, 2316, 23

  OTVOR ZA ULAZAK SVJEŽEG ZRAKA IZVANA

  OTVOR ZA ULAZAK SVJEŽEG ZRAKA

  IZVANA

 • 18

  23. Produžetak izvoda dimnjaka

  Dodatni elementi u standardnoj opremi štednjaka:

  24. Ključ za podešavanje režima loženja

  25. Alat za čišćenje štednjaka

  26. CF sredstvo za čišćenje čađe i masnoća na staklenim površinama

  JAMSTVENI UVJETI

  Proizvođač SENKO daje jamstvo pet godina od datuma kupnje. Ostali dijelovi štednjaka imaju

  jamstvo jednu godinu. Proizvođač daje jamstvo da je proizvod izrađen sukladno normi DIN EN 12815 i udovoljavaju svim zahtjevima koje postavlja norma. Korisnik se dužan pridržavati uputa u uputstvu za uporabu. Jamstvo se ne priznaje ako se korisnik nije pridržavao uputstva za uporabu. Jamstvo se priznaje samo ako je proizvod ugrađivala ovlaštena stručna osoba uz predočenje pismenog izvješća o montaži. Kupac se dužan za reklamaciju obratiti proizvođaču ili najbližem ovlaštenom serviseru uz predočenje računa o kupnji s datumom kupnje. Jamstvo se ne priznaje ako je korisnik izvršio preinaku proizvoda bez znanja proizvođača. Eventualni popravak u garantnom roku izvršit će se unutar 30 dana od dostave proizvoda proizvođaču. Ako se proizvod ne popravi nakon 30 dana od dostave proizvođaču, proizvod će se

  na nepropusnost kotlova svojih proizvoda

  zamijeniti novim. Proizvođač će obavijestiti kupca o završenom popravku. Kupac je dužan po završenom popravku preuzeti proizvod u roku od 5 dana. Sve radove unutar garantnog roka za oštećenja koja su nastala nepravilnom uporabom, oštećenjima kod vlastitog transporta i montaže štednjaka proizvođač će naplatit kupcu. Originalni dijelovi koji se zamjenjuju u jamstvenom roku ne moraju vanjskim izgledom biti jednaki izvađenim dijelovima, ali moraju biti po kvaliteti i funkcionalnosti jednaki izvađenim dijelovima.

  IZJAVA O SUKLADNOSTIIzjavljujemo da ovaj proizvod udovoljava

  bitnim zahtjevima EN12 815:2001 /A1:2004,

  te nosi oznaku u skladu s direktivom 89/106 EEC.

  Štefanec, 10. 02. 2010

 • JAMSTVENI LIST br.

  ŠTEDNJAK ZA CENTRALNO GRIJANJE NA KRUTA GORIVA:

  MARKA I TIP:

  TVORNIČKI BROJ:

  DATUM PROIZVODNJE:

  NAZIV I ADRESA

  TRGOVINE:

  NAZIV I ADRESA

  KUPCA:

  DATUM PRODAJE:

  ŽIG TRGOVINE I

  POTPIS TRGOVCA:

  C-35/2035LC-25/2080L C-35/2035DC-25/2080D

  SENKO d.o.o.Štefanec, V. Nazora 22, 40000 Čakovec, tel: (040) 337-344; fax: (040) 337-906

  www.senko.hr • e-mail: [email protected]

  Uvjeti jamstva navedeni su na stranici na stranici 18 ovog uputstva.

  Podaci o reklamacijama na proizvodu unutar jamstvenog roka:

  Datum zaprimanja reklamiranogproizvoda:

  Opis kvara (kupac)

  Servis završen:

  Žig i potpis servisa:

  Primjedba servisa

  Datum zaprimanja reklamiranogproizvoda:

  Opis kvara (kupac)

  Servis završen:

  Žig i potpis servisa:

  Primjedba servisa

  19

 • ...duh tradicije u suvremenim oblicima

  za zdrav okoliš.

  GREEN LABEL

  Loženje na drva, među ljudima poznato od trenutka otkrića vatre, ujedno je i jedno od najčešćih vrsta pretvaranja energije. Znanstvenim istraživanjima dokazano je da se prilikom izgaranja drva stvara ista količina plina ugljik-dioksida koliko je drvo trošilo prilikom svog rasta...

  Zelena strana SENKO [TEDNJAKA:

  Zelena strana SENKO [TEDNJAKA:

  GODINA JAMSTVAGODINA JAMSTVA

  JEDINIJEDINIna tržištu!na tržištu!

  ISKUSTVA I RAZVOJAISKUSTVA I RAZVOJAGODINAGODINA

  www.senko.hr

  Vladimira Nazora 22 • Štefanec40000 ČAKOVEC • tel: 040 337 344 • fax: 040 337 906

  e-mail: [email protected]

  5 5