Click here to load reader

Uputstvo Za Montazu i Koriscenje Gorionika Korisnicko

  • View
    155

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Uputstvo Za Montazu i Koriscenje Gorionika Korisnicko

lNS!ALAClJA l P0S!ANJE 0 PAD GOPlONlKA PG-30, 50, 80 1. Monfirofi Qorionik no donjo vrofo koflo no kojimo je noprovljen ofvor zo uQrodnju premo dofoj slici i prifeQnufi so cefiri inbus zovrfnjo M8x30. 2. Sondu koflovskoQ fermosfofo (crni kobli so sondom no kroju} ubocifi u cev sonde koflo kojo se nolozi no Qornjem poklopcu koflo ispod plosfo. Ako nemo cevi sonde sonu posfovifi izmedu koflo i sfoklene vune, vodeci rocuno do sondo imo dobor konfokf so felom koflo. Monfirofi siQurnosni fhermosfof no bocnu oplofu koflo, o njeQovu sondu posfovifi no isfi nocin koo sondu koflovskoQ fermosfofo. 3. Skinufi krofkospojnik so kleme sobnoQ (oznoko "S !"} fermosfofo i no klemu povezofi sobni fhermosfof. 4. Posfovifi dozofor no rezervoor no svoje mesfo i pricvrsfifi so dvo zovrfnjo Mx20. 5. Monfirofi plosficnu rebrosfu cev no dozofor i uloznu cev Qorioniko premo slici, vodeci rocuno do uQoo crevo ne bude monji od 450. Ovo je vozno do pelef ne bi zoQlovljivoo u crevu. SfeQnufi crevo selnomo no obe sfrone. . Priklucifi spoljne koblove nokonekfore no houbi. Nopojni kobli no Qlovni prekidoc, kobl dozoforo no konekfor moforo i kobl siQurnosnoQ frmosfofo no konekfor frmosfofo. 7. Nopunifi rezervoor pelefom. 8. 0klucifi Qlovni prekidoc sfovljonjem u polozoj "1". 9. Nopunifi dozofor pelefom prifiskom i drzonjem 5 sekundi donjeQ levoQ duQmefo no displeju. Mofor e sforfovofi. Socekofi dok pellef ne pocne podofi u Qorionik i posle 5 sekundi iskljucifi mofor prifiskom no bilo koji fosfer. Dopunjovonje dozoforo je moQue somo kodo je Qorionik uQosen pomou donjeQ levoQ fosfro "sforf/sfop". 10. Sodo je Qorionik spremon zo poljenje. Sforfovofi QorioniQ prifiskom 5sekundi no donji levi fosfer "sforf/sfop. Gorionik e sforfovofi. Proverifi do li je sobni fhermosfof ukljucen. 11. Gorionik imo pef fozo pre ulosko u normolni rezim rodo. -Cisenje 10sec. -PredQrevonj 120sec. -lnicijolno punjenje 28sec. -vorijobilni preiod 240sec. - vreme sfobilizocije plomeno 240sec. Psle foQo Qorionik ide u normolon rod. 12. Sodo mozefe podesifi zeljenu fmperofuru vode u koflu (30-800C i zeljeni rezim rodo - snoQu Qorioniko (1, 2, 3, 4, 5 ili A}. - Podesovonje zeljene femperofurevrsl se prifiskom no Qornji levi fosfer displejo (vrednosf femperofure blinko}. Desnim Qornjim ili donjim fosferom menjomo vrednosf (+ ili -}. - Podesifi zeljenu snoQu Qorioniko prifiskom no donji levi fosfer (vrednosf blinko}. lzobrofi zeljenu snoQu desnim Qornjim ili donjim fosferom (+ ili -} 1, 2, 3, 4, 5 ili A (oufomofski rezim}. 13. Korekcijo snoQe Qorioniko, odnosno, kolicino dozironjo pelefo moze se izvrsifi no sledeci nocin. Prifisnufi Qornji levi fosfer l drzofi 5sekundi. No donjem displeju ce se pojovifi "Pell", o no Qornjem vrednosf "0". Gornjim ili donjim desnim fosferimo menjomo vrednosf od 1do7 ili -1do -7. Svoki korok povecovo ili smonjuje dozu pelefo zo 3%. Znoci oko promenimo vrednosf no "2" poveoemo kolicinu pelefo zo %, o -2 -%. 14. Gosenje Qorioniko se vrsi preko sobnoQ frmosfofo ili prifiskom 5 sekundi fosfer "sforf/sfop". Kodo se Qorionik iskluci preko sobnoQ fermosfofo ide u fozu cekonjo komonde sobnoQ fermosfofo. Kodo se iskljucl preko fosfero "sfop" ide u Qosenje. Ponovno poljenje se vrsi fosferom "sforf". Gorionik se oufomofski Qosi i poli komondom sobnoQ ili koflovskoQ fermosfofo nokon posfiQnufe zodofe femperofure.

-Spojiti prednju I zadnju stranicu sa bocnim stranicama I ucvrstiti zavrtnjima (donjim I srednjim).-Kroz tri otvora pod kosinom na bocnim stranicama provuci navojne sipke i ovlas pritegnuti navrtke.-Ubaciti koso dno rezervoara tako da legne na navijne sipke.-Staviti prednji fiksni I zadnji pokretni poklopac I spojiti zavrtnjima.-Staviti rucicu na pokretni poklopac.-Pritegnuti navojne cipke tako stegnu bocne stranice.-Ubaciti dozator o otvor na prednjem poklopcu, izbusiti rupe kroz nosecu plocicu I pricvrstiti zavrtnjima.Sklapanje rezervoara1Voditi racuna da, kod prosecanja donjih vrata, plamena glava gorionika bude najmanje 10mm iznad resetke kotla.navojna sipka 3kom.inbus M6x20 12kom.bocna stranicaprednja stranicapokretni poklopacSKLOPLEN REZERVOARMin. 45sigurnosni termostatsonga temperatureDirektni kontakt sa telom kotlamotorsigurnosni termostar220VNapajanje220V/50HzKotaoRezervoar za peletGorionikMotor dozatoraGlavni prekidacOsiguracElektro sema gorionika2 2 Kontrolna table: Koriscenje I funkcije 2.1 LED Led Svetli Trepce L1 Faza stabilizacije Startna faza paljenja L3 Gorionik ugasen Faza gasenja L4 Gorionik u radnoj fazi Modularna/ pripravna faza L5 Motor dozatora radi L6 Grejac upaljen L7 L8 Pumpa upaljena Pumpa isklucena od spoljneg termostata 2.2 DISPLEJ Displej Svetli Trepce D1 Stepen snage (1; 2; 3; 4; 5; A) D2 Zadata temperatura u kotlu Promena snage (1; 2; 3; 4; 5; A) D3 Trenutna temperatura vode u kotlu Promena temperature vode u kotluD4 Izbor goriva I/II (pellet/cvrsto gorivo) 2.3 Tasteri Taster Kratak pritisak Dugi pritisak P1 Prikazuje druge podatke (vrednost fotocelije, Izbor goriva I/II (pellet/cvrsto gorivo) P2 Podesavanja funkcija u meniju Start/stop gorionika P3 -Podesavanje termostata -Uvecanje vrednosti -setnja kroz meni Korekcija punjenja peleta -7 do +7, 0 (nula) normalnoP4 -Izbor stepena snage gorionika Rucno punjenje dozarora (kada je gorionik ugasen Sobni termostat iskljucen. Ako ne svetli sobni termostat je ukljucennapon ventilatora, izlaz iz menija).Jedan korak (+/-1=+/-3%). Primer: vrednost +3 doza povecana za 9%.FUNKCIJE DISPLEJA I TASTERA-Umanjenje vrednosti-setnja kroz menitasterom P2)Rucno punjenje vrsi kada nema peleta u rezervoaru.3 2.4 Alarmi (greske u radu) OPIS Displej Sigurnosni thermostat izbacio usled visoke temperature. Signalizira zvucnim signalom Blok Alt Er01 Sigurnosni presostat izbacio usled visokog pritiska. Signalizira zv. signalom Blok Alt Er02 Gaenje u slucaju gasenja plamena Blok Alt Er03 Gaenje u slucaju povisenja temperature vode u kotlu Blok Alt Er04 Greska enkodera: Nema signala enkodera (u slucaju P25=1 ili 2) Blok Alt Er07 Greska enkodera: Regulacija ventilatora zatajila (u slucaju P25=1 ili 2) Blok Alt Er08 Neuspelo paljenje Blok Alt Er12 Greska kontrolnih sondi prilikom faze kontrole. Neispravna ili nepovezana sonda. Blok Alt SOnd Rest blockade vrsi se dugim pritiskom na taster P2 nakon utvrdjivanja i odklanjanja uzroka greske 3 KORISNICKI MENI (1) 3.1 Izbor goriva I/II (pellet/cvrsto gorivo) Pri dugom pritisku taster P1 menja se vrsta goriva I/II (pellet/cvrsto gorivo) Funkcija je aktivna samu kada je gorionik ugasen Displej D4 pokazuje vrstu goriva I ili II I = lozenje na pelet: U funkciji su dozator I ventilator II = Lozenje na drva: U funkciji samo ventilator 3.2 PALJENJE/GASENJE Palenje I gasenje se vrsi dugim pritiskom na taster P2 Paljenje se signalizuje prvo treptanjem a zatim svetlenjem led diode L1 Radna faza se signalizira svetlenjem led diode L4 Modularna faza se signalizira treptanjem led diode L4 Gasenje se signalizira treptanjem led diode L3 Zavrsetak gasenja (faza OFF) se signalizira svetlenjem led diode L3 3.3 PODESAVANJE STEPENA SNAGE Pritisnite tester P4: displej D1 trepce. Pritiskom na tastere P4 i P3 povecava se ili smanjuje stepen snage gorionika. Na promer: 1-2-3-4-5-A (A=automatska promena snage) Posle 5 sec. nova vrednost se memorise I displej svetli normalno pokazujuci zadati stepen snage. 3.4 PODESAVANJE RADNE TEMPERATURE Reset je moguc samo kada ventilator prestane da radi (stend baj faza)Pritiskom na taster P3 trepce displej D2Tasterima P4 i P3 povecava se i smanjuje zadata temperature u kotlu.Posle 5 sec. nova vrednost je memorisana I displej svetli normalno.4 3.5 RUCNO PUNJENJE DOZATORA I GORIONIKA PELETOM Dugi pritisak na taster P4 aktivira rucno punjenje gorionika peletom aktiviranjem dozatora (sve vreme motor dozatora radi). Donji displej pokazuje aktualnu funkciju LOAd. Gornji displej pokazuje vreme doziranja. Zaustavljanje doziranja vrsi se pritiskom na bilo koji taster. Doziranje prestaje automatski poske 300 sekundi. 3.6 KOREKCIJA DOZIRANJA PELETA Aktivira se dugim pritiskom na taster P3. Donji displej pokazuje PELL. Gornji displej pokazuje vrednost. Tasterima P3/P4 menja se vrednost na gornjem displeju. Vrednost je u opsegu -7 do 7. Zadan vrednost je ``0``. Posle 3 sekunde vrednost se memorise I displej normalno svetli. 3.7 DISPLEJ Pritiskom na P1 Ph= Jacina svetlosti UF=Brzina ventilatora (volt) bu 0.0=Broj proizvoda Napomena: Za ulazak u meni za podesavanje servisnih parametara pritisnuti istovremeno donji levi I donji desni taster I drzati ih dok se na gornjem displeju ne pojave 4 crtice. Donim levim tasterom, sa sest pritisaka se se pojavljuje na gornjem displeju TP 01. Desnim tasterima + i bira se meni TP 01, TP 02, TP 04, TP 05 i TP 08. Ulazak u zeljeni meni vrsi se pritiskom na donji levi taster. Istim tasterom potvrdjuje se izmenjeni parameter. Posle ulaska u zeljeni meni biras e parameter koji treba podesiti donim levim tasterom. Izmena vrednosti vrsi se sa dva leva taster + i - , a potvrdjuje se donjim levim tasterom. Za povratak u prethodne menije koristi se gornji levi taster. Ova podesavanja radi serviser ili korisnik uz podrsku servisera. Ne preporucuje se izmena parametara bez konsultovanja sa serviserom. Rucno punjenje se vrsi kod u slucaju nestanka peketa u rezervoaru. Ovo jemoguce samo kada je gorionik ugasen tasterom "OFF".Jedan korak + ili - dodaje ili oduzima 3% doze peleta. Primer: vrednost +2 = +2%TERMIS mkm d.o.o5