Click here to load reader

Upute Za Zidanje Maj06

 • View
  68

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

detalji zidanja za pocetnike

Text of Upute Za Zidanje Maj06

 • Upute za zidanje

 • 2 Sadraj

  Sadraj

  Uvod ............................................................................... 3

  YTONG sustav gradnje ................................................... 4

  YTONG proizvodi ............................................................ 5

  YTONG alati .................................................................... 6

  Gradilite ....................................................................... 7

  Niveliranje ...................................................................... 8

  Postavljanje prvog reda ................................................. 9

  Oblikovanje YTONG elemenata ................................... 10

  Izrada YTONG bijelog tankoslojnog morta ................. 11

  Zidanje ......................................................................... 12

  Armiranje parapetnog zida .........................................15

  Izrada horizontalnog serklaa ili nadvoja ................... 16

  Gradnja s elementima nepravilnog oblika ................. 17

  Vanjski horizontalni serkla ........................................ 18

  Bijeli strop ................................................................... 19

  Pregradni zid ............................................................... 20

  Priprema za polaganje instalacija .............................. 21

  Ostali detalji ................................................................. 22

  YTONG tankoslojna vanjska buka ............................. 23

  YTONG tankoslojna unutarnja buka .......................... 24

  Gletanje zidova ............................................................ 25

  Privrsni pribor ............................................................ 26

  Tablica za preraun koliina ....................................... 27

  YTONG normativi ......................................................... 29

 • 3Uvod

  Uvod

  Brza, jednostavna i stoga ekonomina gradnja je osnovna prednost YTONG

  sustava gradnje. Veliina blokova, brza priprema i tanki nanos morta te

  YTONG alati, omoguuju vam maksimalni radni uinak. Nisu vam potrebni do-

  datni materijali poput pijeska, cementa i mjealica, to je osnova pri klasinoj

  gradnji. Gradilite lako odravate uredno i isto.

  YTONG elementi su zbog male teine veih dimenzija u odnosu na drugi

  materijal te se njima bre gradi.

  Laku i preciznu izvedbu zida omoguuju blokovi s perom i utorom te ruko-

  hvati za jednostavniju manipulaciju i bru gradnju.

  YTONG elementi preciznih su dimenzija. Pri optimalnom nanosu YTONG

  tankoslojnog bijelog morta u debljini od 2-3 mm ozidani zid je ravan i skoro

  bez fuga, pa je kao takav podesan za izradu YTONG tankoslojne unutarnje

  buke optimalne debljine 6-8 mm i YTONG vanjske buke u debljini 15 mm.

  YTONG elemente moete piliti, produivati, dubiti i fino obraivati bez

  veih napora. Rupe i utore za instalacije moete izraditi jednostavno na

  ve izgraenom objektu. Zapunjavanje izraenih utora je brzo jer je utor

  napravljen ba u dimenzijama kakve su vam potrebne. Stoga ostaje i vrlo

  malo otpadnog materijala.

  YTONG sustav gradnje obuhvaa sve elemente za brzu i preciznu gradnju

  objekta od temelja do krova: zidni blok, kutni blok, ljepljene U i L elemente

  za nadvoje i serklae te sustav bijelog stropa. Kombinacijom navedenih

  elemenata gradite protupotresno siguran objekt i izbjegavate upotrebu

  razliitih materijala. Izgraeni objekt je homogen i bez toplinskih mostova.

  TAKAV NAIN GRADNJE je 2,5 puta bri od gradnje opekom.

 • 4 Virtualna kua

  YTONG sustav gradnje

  1

  2

  3

  YTONG

  unutarnja i

  vanjska buka

  YTONG

  tankoslojni

  bijeli mort

  8

  4

  6

  7

  5

 • 5Proizvodi

  1 TermoblokZa gradnju nosivih vanjskih

  termoizolacijskih zidova.

  2 Zidni blokZa gradnju nosivih unutarnjih

  i vanjskih zidova

  3 Zidne ploeZa izgradnju unutarnjih nenosivih

  pregradnih zidova.

  4 Protupotresni zidni blokovi Za izradu vertikalnih protupotresnih

  serklaa na uglovima i spojevima

  s unutarnjim nosivim zidovima.

  Ploe

  Za razne obloge, izravnavanje zidova,

  blokova i ravnih krovova.

  6 U elementiZa izradu dvostruke ili trostruke

  oplate i dodatne termoizolacije AB

  horizontalnih serklaa i nadvoja.

  8 Bijeli stropPolumontani sustav za izvedbu

  meukatnih, krovnih, stubinih i inih

  konstrukcija.

  7 L elementiZa izvedbu jednostrane oplate ruba

  stropne ploe ili AB horizontalnih

  serklaa i dodatne termoizolacije.

  5 Nadvoj u nenosivom ziduZa premoivanje vratnih nadvoja u

  nenosivim pregradnim zidovima.

  Izrauje se na gradilitu.

 • 6 Openito

  YTONG alati

  Da bi va rad bio lake, bre i kvalitetnije izveden, potreban vam

  je pravi alat:

  1 YTONG lopatica za nanos tankoslojnog morta omoguuje vam jedna-

  komjeran i ekonomian nanos morta u debljini 2-3 mm po cijeloj povrini

  horizontalne leajnice. irina lopatice jednaka je irini bloka

  2 S YTONG runom Widia pilom, koja ima ojaane rezne zube, jednostavno i

  brzo oblikujete eljeni element

  3 YTONG kutno ravnalo omoguava pravokutno i ravno rezanje YTONG blokova

  4 YTONG mjea omoguava kvalitetnu izradu tankoslojnog morta bez grudica

  5 YTONG daska strugalica slui za povrinsku obradu YTONG blokova ili zidova

  6 S gumenim batom poravnate YTONG blokove prilikom zidanja

  7 Elastino sidro slui za elastini spoj nenosivih zidova s nosivom konstruk-

  cijom

  8 S YTONG strugalicom za uljebljenje izraujete u YTONG zidu utore za

  instalacije

  9 S umetkom za builicu i builicom izraujete rupe u YTONG zidu do dubine

  300 mm i promjera 50 i 80 mm za potrebe vodovodnih, plinskih i elektro

  instalacija.

  9

  7

  4

  83

  6

  2

  1

  5

 • 7Priprema

  Gradilite

  Da bi se iskoristile sve prednosti

  gradnje YTONG sustavom, potrebno

  ih je primjenjivati od samog poetka

  gradnje. Stoga je vano dobro

  organizirati i samo gradilite prije

  dostave materijala te ga drati

  ureenim tijekom gradnje i slijediti

  naa uputstva:

  Gradilite je potrebno propisno

  ograditi i oznaiti potrebnim

  oznakama o obaveznoj upotrebi

  zatitnih sredstava.

  YTONG elementi za gradnju pakuju

  se na palete s prepoznatljivom

  YTONG folijom i dopremaju se

  na gradilite po etapama, tako

  da sami moete organizirati

  gradilite s doveenim materijalom

  po etaama. Istovar paleta

  je brz pomou dizalice na

  samom kamionu. Iskoritenost

  transportnih sredstava je tako

  optimalna zbog niih transportnih

  trokova i same teine YTONG

  graevinskog materijala.

  YTONG blokove potrebno je

  jednakomjerno rasporediti to

  blie mjestu ugradbe prema

  debljini zida.

  YTONG tankoslojni bijeli mort

  uskladitite na suho zatvoreno

  mjesto kako mort ne bi doao u

  doticaj s vodom.

  Tranu pilu smjestite u blizinu

  paleta s debljim blokovima, ali

  tako da ne smeta komunikaciji po

  samom gradilitu.

  Elektrini kabel trane pile

  potrebno je postaviti tako da nije

  na putu komunikacije kako ne

  bi dolo do njegovog oteenja

  i time neeljenog stradavanja

  radnika. Ako nije drugaije

  mogue, elektrini kabel trane

  pile postavite na nosae visine vee

  od 2 m.

 • 1 Nakon organizacije gradilita na

  izvedenu povrinu temelja (temeljnu

  plou) zacrtavate rubove unutranjih

  i vanjskih nosivih zidova. Prije

  poetka zidanja odnosno postavljan-

  ja prvog reda izvodite hidroizolaciju i

  provjeravate ravnu povrinu.

  Niveliranje

  3 Visinske toke su osnova za izradu

  produnog morta na koji se postavlja

  prvi red YTONG blokova.

  2 Potpunu ravninu povrine

  postiete tako da na uglovima

  postavite visinske markice koje

  meusobno iznivelirate. S time

  dobivate osnovnu +/- 0,00 kotu

  po cijelom tlocrtu nosivih zidova

  i dobivate pregled kakva su vi-

  sinska odstupanja na pojedinim

  mjestima.

  8 Priprema

 • 5 Prvi red YTONG blokova

  ponete postavljati uvijek od

  uglova objekta. YTONG kutni

  zidni blok postavite na mjesto

  gdje je ostavljena propisana

  vertikalna armatura iz temelja.

  Libelom obavezno provjerite

  horizontalnost postavljenog

  bloka u uzdunom i poprenom

  smjeru. Korekciju izvedite

  pomou YTONG gumenog bata.

  Postavljanje prvog reda

  4 Prvi red blokova postavljate uvijek

  na temelju (temeljnoj ploi) na

  produni mort 1:2:8 (cement:vapno:

  pijesak) primjerene konzistencije na

  ve izvedenu hidroizolaciju. Debljina

  morta ovisi o ravnini povrine i iznosi

  od 1 - 3 cm. Ukoliko morate izraditi

  deblji sloj preporua se nanoenje

  morta u dva sloja s jednodnevnim

  suenjem.

  6 Postavom suprotnog ugla dobivate

  smjer zida koji tono odredite

  zidarskom pagom napetom izmeu

  dva krajnja bloka. Na tako oznaeni

  prostor izmeu kutnih blokova

  nanesite produni mort na koji zatim

  postavljate YTONG zidne blokove

  odabrane debljine.

  9Zidanje

 • 10 Elektrina trana pila je

  vrlo mobilni alat koji se brzo

  premjeta po gradilitu. Ru-

  kovanje je jednostavno i precizno.

  U dogovoru s YTONG tehnikom

  sl

Search related