10
F565682 Upute za uporabu klima uređaja Unutarnja jedinica Vanjska jedinica CS-UW9GKE CU-UW9GKE CS-UW12GKE CU-UW12GKE HRVATSKI 2 ~ 7 Prije početka rada s uređajem, temeljito pročitajte ove Upute za uporabu, te ih sačuvajte za kasniju uporabu. KRATKE KORISNIČKE UPUTE ESPAÑOL 8 ~ 13 Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas instrucciones de funcionamiento y conservarlas como futuro elemento de consulta. ITALIANO 14 ~ 19 Prima di utilizzare l’unità si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservare questo opuscolo per potervi fare riferimento in futuro. NEDERLANDS 20 ~ 25 Lees voor u het apparaat gebruikt deze gebruiksinstructies grondig na en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Proizvodi: PANASONIC HOME APPLIANCES AIR- CONDITIONING (GUANGZHOU) CO., LTD. XIECUN, ZHONGCUN TOWN, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA. © 2006 Panasonic HA Air-Conditioning (Guangzhou) Co., Ltd. Sva prava pridržana. Neovlašteno kopiranje i distribucija dovodi do povrede prava.

Upute za uporabu klima uređaja - Panasonic PRO Club · 2013-03-18 · F565682 Upute za uporabu klima uređaja Unutarnja jedinica Vanjska jedinica CS-UW9GKE CU-UW9GKE CS-UW12GKE CU-UW12GKE

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

F565682

Upute za uporabu

klima uređaja Unutarnja jedinica Vanjska jedinica

CS-UW9GKE CU-UW9GKECS-UW12GKE CU-UW12GKE

HRVATSKI 2 ~ 7 Prije početka rada s uređajem, temeljito pročitajte ove Upute za uporabu, te ih sačuvajte za kasniju uporabu.

KRATKE KORISNIČKE UPUTE

ESPAÑOL 8 ~ 13Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas instrucciones de funcionamiento y conservarlas como futuro elemento de consulta.

ITALIANO 14 ~ 19Prima di utilizzare l’unità si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservare questo opuscolo per potervi fare riferimento in futuro.

NEDERLANDS 20 ~ 25Lees voor u het apparaat gebruikt deze gebruiksinstructies grondig na en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Proizvodi: PANASONIC HOME APPLIANCES AIR-CONDITIONING (GUANGZHOU) CO., LTD.XIECUN, ZHONGCUN TOWN, PANYU DISTRICT,GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA.

© 2006 Panasonic HA Air-Conditioning(Guangzhou) Co., Ltd. Sva prava pridržana. Neovlašteno kopiranje i distribucija dovodi do povrede prava.

SIGURNOSNE MJERE

DEFINICIJA Radi sprječavanja nastanka ozljeda, ozljeđivanja drugih ili štete na imovini, molimo da se pridržavate sljedećeg.Nepravilno rukovanje zbog nepridržavanja uputa može uzrokovati ozljede ili štetu, čija je težina klasificirana na način opisan u nastavku:

Upozorenje Ovaj simbol upozorava na opasnost po život ili za nastanak teških ozljeda. Oprez Ovaj simbol upozorava na opasnost od

nastanka ozljeda ili štete na imovini.

Upute kojih se potrebno pridržavati označene su sljedećim simbolima:

Ovaj simbol označava radnju koja je ZABRANJENA.

Ovi simboli označavaju radnje koje su OBAVEZNE.

Upozorenje

Daljinski upravljač

Tijekom rada • Nemojte koristiti punjive (Ni-Cd) baterije. • Maloj djeci nemojte dozvoliti da se igraju s daljinskim upravljačem da ne bi slučajno progutali baterije.

• Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga nećete koristiti kroz dulje vremensko razdoblje. • Kod umetanja novih baterija istog tipa potrebno je obratiti pažnju na polaritet baterija kako bi se spriječio kvar daljinskog upravljača.

Oprez

Unutarnja jedinica Unutarnja jedinica

Tijekom instalacije • Jedinica se ne smije instalirati u potencijalno eksplozivnom okruženju. • Provjerite je li odvodna cijev pravilno priključena. U protivnome može doći do curenja.

Tijekom instalacije• Jedinicu nemojte sami instalirati, premještati i ponovo instalirati; nepravilna instalacija može dovesti do curenja, strujnog udara ili požara. Molimo da kontaktirate ovlaštenog distributera ili specijaliziranog instalatera.

Tijekom rada• U unutarnju jedinicu nemojte gurati prste ili neke druge predmete. • Nemojte pokušavati sami popravljati uređaj. • Na unutarnju jedinicu nije dozvoljeno stavljati druge predmete.

Tijekom rada• Jedinicu nije dozvoljeno prati vodom, benzolom, razrjeđivačem ili prahom za ribanje. • Uređaj se ne smije koristiti u druge svrhe, npr. za čuvanje hrane. • Ispred otvora za izlaz zraka nije dozvoljeno korištenje zapaljive opreme. • Ne preporuča se direktno izlaganje hladnom zraku kroz dulji vremenski period. • Redovito prozračujte prostoriju.

Ulaz zraka

Izlaz zraka Električno napajanje

Tijekom rada• Utikač nemojte povlačiti za kabel kako bi ga izvadili iz utičnice.

Električno napajanje

Tijekom instalacije • Oprema mora biti uzemljena i instalirana sa zaštitnim uređajem. U protivnome u slučaju kvara može doći do strujnog udara ili požara. Ulaz

zraka

Ulaz zraka

Izlaz zraka

Tijekom rada • Strujna utičnica ne smije se koristiti za druge uređaje. • Strujne kablove nije dozvoljeno preinačavati. • Nemojte koristiti produžne kablove. • Nije dozvoljeno rukovanje mokrim rukama. • Nemojte pokretati ili zaustavljati rad jedinice umetanjem ili vađenjem utikača.

• Utikač pravilno uključite u utičnicu. • Koristite specificirani strujni kabel. • Ako je strujni kabel oštećen, proizvođač, njegov agent za popravke ili druga kvalificirana osoba mora ga zamijeniti radi izbjegavanja opasnosti. • Prašina koja se nakuplja na električnom utikaču mora se povremeno obrisati suhom krpom.

• U slučaju nužde ili izvanrednih uvjeta (gorenje, neuobičajeni miris, itd.) isključite struju i izvadite utikač iz utičnice.

• Prije čišćenja ili izvođenja popravaka isključite struju i izvadite utikač iz utičnice. • Isključite struju i izvadite utikač iz utičnice ako se uređaj ne koristi kroz duže vremensko razdoblje. • Ovaj klima uređaj je opremljen uređajem za zaštitu od prenapona. Unatoč tome, kako bi dodatno zaštitili Vaš klima uređaj od nastanka štete uslijed udara groma velike jačine, preporuča se isključiti uređaj iz struje. Za vrijeme grmljavine nemojte dodirivati klima uređaj jer može doći do strujnog udara.

Vanjska jedinica

Tijekom instalacije • Provjerite je li odvodna cijev pravilno priključena. U protivnome može doći do curenja.

Tijekom rada• Na vanjsku jedinicu nije dozvoljeno stavljati druge predmete. • U vanjsku jedinicu nemojte gurati prste ili neke druge predmete.

• Nakon duljeg vremena nekorištenja provjerite da nije došlo do oštećenja instalacijskog ležišta.

2

PRAVNE OBAVIJESTI

ZAŠTITA OKOLIŠA Odlaganje baterija Baterije se moraju reciklirati ili pravilno zbrinuti.

SADRŽAJ

SIGURNOSNE MJERE

ZBRINJAVANJE OTPADA “Upute za krajnjeg korisnika” za klima uređaje: Ovaj uređaj sadrži gornju oznaku, koja upućuje da se uređaj ne smije odlagati zajedno sotpadom kućanstva. Države članice Europske zajednice (*) trebale bi imati organizirani sustav zbrinjavanja ovih proizvoda. Nemojte pokušavati samostalno rastavljati sustavjer to može štetno utjecati na Vaše zdravlje i okoliš kao rezultat nepravilnog rukovanja otpadom. Rastavljanje i odlaganje sredstva za hlađenje, ulja i ostalih dijelova obavljakvalificirani instalater u skladu s relevantnim lokalnim i nacionalnim propisima. Klima uređaji obrađuju se u posebnom postrojenju za obradu kako bi se ponovno uporabili, reciklirali i obnovili te se ne smiju odlagati na gradski deponij. Za više informacijakontaktirajte Vašeg instalatera, dobavljača ili nadležna tijela lokalne uprave. Nepravilno zbrinjavanje otpada također za posljedicu može imati prekršajnu odgovornost u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. * regulirano zakonodavstvo svake pojedine države članice Informacije o zbrinjavanju u državama izvan EU Ovaj simbol važi samo na području EU. Ukoliko želite zbrinuti ovaj proizvod, molimo da kontaktirate Vašeg instalatera, dobavljača ili nadležna tijela lokalne uprave i informirate se o pravilnom načinu zbrinjavanja.

2

3

PRAVNE OBAVIJESTI

RUKOVANJE

4~5

6

7

26

ODRŽAVANJE & ČIŠĆENJE

OTKLANJANJE KVAROVA

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

UVJETI RADA Klima uređaj koristite u okviru sljedećeg raspona temperature.

Temperatura (°C)

HLAĐENJE

GRIJANJE

Maksimum Minimum Maksimum Minimum

Unutarnji prostor *DBT *WBT

32 21 27 20

23 15 – –

Vanjski prostor *DBT *WBT

43 21 24 -5

26 15 18 -6

*DBT: temperatura suhog termometra*WBT: temperatura mokrog termometra

KRATKE KORISNIČKE UPUTE

Zadnje korice

Zamjenu ili instalaciju strujnih priključaka smije izvoditi isključivo ovlašteno/kvalificirano osoblje. Žice glavnih priključaka označene su bojama prema sljedećem kodu:

Terminali red

crni zeleni/žuti

Napomena:

žice

faza nula

zemlja

boje (UK standard)

smeđa plava zeleno-žuta

Slike u ovom priručniku služe samo kao objašnjenje i mogu se razlikovati od stvarnog uređaja. Mogu se promijeniti bez prethodne najave radi budućih poboljšanja.

Boje žica se mogu razlikovati ovisno o nacionalnom standardu kodiranja žica.

3

HR

VA

TS

KI

English

English

English

English

English

English

Mala djeca i neubrojive osobe ne smiju koristiti uređaj bez nadzora. Malu djecu potrebno je nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.

Zahvaljujemo na kupnji

klima uređaja

RUKOVANJE

PRIPREMA DALJINSKOG UREĐAJA

Umetanje baterija ODAŠILJAČ DALJINSKOG UPRAVLJAČA

• Izbjegavajte prepreke između odašiljača i prijemnika. • Neka fluorescentna svjetla interferiraju sa signalom koji se odašilje. Molimo da se posavjetujete s Vama najbližim dobavljačem.

PRIJEMNIK

Izvucite Umetnite baterije tipa AAA ili R03

Zatvorite

• Rok trajanja baterije može biti kraći zbog učestalosti korištenja daljinskog upravljača, čak i kraći od jedne godine.

INDIKATOR

Najveća udaljenost : 8 m

NAČIN RADA

AUTO HEAT COOL DRY

AUTO DRY

Odaberite HEAT COOL

Uključite Prilagodite temperaturu

LCD zaslon

FAN SPEED AIR SWING

AUTOMATSKI MOD – ZA VAŠU UDOBNOST

• Uređaj odabire način rada prema temperaturi prostorije. • Jednom kada se odabere automatski način rada, uređaj radi na standardnoj postavci temperature. • Za promjenu standardne postavke temperature, pritisnite za

“ ” ili za “ ”.

Standardna postavka temperature (+2°C) 25°C 27°C

22°C 24°C

21°C 23°C

Temperatura prostorije

23°C & iznad

Ispod 23°C

Ispod 20°C

Način rada

Cool

Dry

Heat

(–2°C)

23°C

20°C

19°C NAČIN RADA HEAT – GRIJANJE

• Dok je u načinu rada heat, treba proći određeno vrijeme da se uređaj zagrije. Za to vrijeme treperi indikator power. • Preporučena temperatura: 20°C ~ 24°C

NAČIN RADA COOL – HLAĐENJE • Preporučena temperatura: 26°C ~ 28°C

NAČIN RADA DRY – ODVLAŽIVANJE

• Za vrijeme sušenja, unutarnji ventilator radi na maloj brzini kako bi proizveo učinak sporog hlađenja. • Preporučena temperatura: 1°C ~ 2°C niža od temperature prostorije.

● Kod načina rada heat, cool i dry, temperatura se može odabrati u rasponu od 16°C ~ 30°C.

Napomene:

• Pomoću odvijača kratko spojite dva terminala za poništavanje na zadnjoj strani daljinskog upravljača kako bi ponovo vratili zadane postavke daljinskog upravljača.

• Ako se uređaj neće koristiti kroz dulje vremensko razdoblje, izvadite baterije iz uređaja.

4

RUKOVANJE POSEBNIM FUNKCIJAMA

ENGLISH

AUTOHEAT COOL DRY

FAN SPEED AIR SWING

ODABIR BRZINE RADA VENTILATORA

• Na raspolaganju su 3 brzine rada ventilatora te automatski način rada*. * Kod automatski kontrolirane brzine rada ventilatora, brzina unutarnjeg ventilatora se automatski prilagođava ovisno o načinu rada.

NAMJEŠTANJE SMJERA PROTOKA ZRAKA

• Za prozračivanje prostorije. • Pored automatski postavljenog okomitog smjera protoka zraka, na raspolaganju je dodatnih 5 mogućnosti odabira protoka zraka.

• Ako je postavljen automatski okomit smjer protoka zraka, rebrenica se automatski pokreće gore-dolje.

• Molimo da rebrenicu za okomit protok zraka ne namještate ručno. • Rebrenicu za vodoravni protok zraka moguće je samo ručno namjestiti. Pazite da ne gurate prste u uređaj kako bi izbjegli ozljeđivanje ventilatorom.

VREMENSKA SKLOPKA (TAJMER)

POSTAVLJANJE TAJMERA

• Za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja.

Odaberite ON/OFF postavku vremenske sklopke i pomoću tipki ON/OFF postavite vrijeme u satima.

Potvrdite odabir.

.Kako bi poništili uključivanje/isključivanje vremenske sklopke pritisnite

• Indikator tajmera unutarnje jedinice je upaljen kada je tajmer uključen.

• Kada je odabrana postavka ON-TIMER, uređaj će započeti s radom 15 minuta prije stvarno postavljenog vremena ukoliko je postavljeno hlađenje, a 30 minuta ako je postavljeno grijanje. • Ako za vrijeme odabira postavki tajmera pritisnete tipku za rad , odabir postavki će se poništiti. • Ako dođe do nestanka struje, postavke tajmera će se poništiti. Kada se ponovo uspostavi napajanje električnom energijom, ponovo odaberite postavke tajmera .

Savjeti

■ Postavljanje temperature za 1°C više od željene temperature u načinu rada hlađenjem, ili 2°C niže od željene temperature u načinu rada grijanjem, ostvaruje se ušteda električne energije od 10%.■ Kako bi smanjili potrošnju u načinu rada hlađenjem, navucite zastore kako bi spriječili ulazak sunčevih zraka i topline.

● Za gašenje klima uređaja pritisnite .

5

ODRŽAVANJE & ČIŠĆENJE

Prije čišćenja isključite napajanje

ZRAČNI FILTAR Usišite, operite i osušite. • Preporuča se čistiti zračne filtre svaka 2 tjedna. • Filtre pažljivo operite/isperite vodom kako bi izbjegli oštećenja površine filtara. • Filtre potpuno osušite u sjeni, bez izlaganja vatri ili direktnom sunčevom svjetlu. • Oštećene filtre zamijenite. Dio br.: CS-UW12GKE:CWD001168 CS-UW9GKE: CWD001110

UNUTARNJA JEDINICA

Uređaj pažljivo obrišite mekanom, suhom krpom.

alityAirQu POWER

TIMER

IzvaditeIzvadite

CS-UW12GKE

REBRENICA ZA USMJERAVANJE PROTOKA ZRAKA

CS-UW9GKE

PREDNJA PLOČA Podignite je i povucite kako bi je izvadili. Operite je i osušite.

AUTO OFF/ON TIPKA

Ako se daljinski upravljač zametne ili je u kvaru.

Radnja

Pritisnite jednom

Pritisnite i držite dok ne čujete jedan bip signal i tada pustite

Način rada

Automatski

Prinudno hlađenje

• Za gašenje ponovo pritisnite tipku AUTO OFF/ON.

Za gašenje zvuka primitka signala daljinskog upravljača, pritisnite tipku i držite je pritisnutom oko 10 sekundi dok ne čujete dvostruki bip signal i tada je pustite. • Ako želite uključiti zvuk primitka signala, ponovite gornji korak.

Za gašenje kontrole automatskog ponovnog pokretanja, pritisnite tipku i držite je pritisnutom oko 15 sekundi, dok ne čujete trostruki bip signal i tada je pustite. • Ako želite uključiti kontrolu automatskog ponovnog pokretanja, ponovite gornji korak.

UPUTE ZA PRANJE • Nemojte koristiti benzol, razrjeđivač ili prah za ribanje. • Koristite isključivo sapun ( pH7) ili neutralni deterdžent za domaćinstvo. • Nemojte koristiti vodu temperature veće od 40°C.

■ Za najbolji učinak i smanjenje potrošnje električne energije, redovno čistite filtar. ■ Molimo da kontaktirate najbližeg dobavljača radi sezonske provjere.

Savjeti

Napomena

■ Ako se za brisanje uređaja koristi kemijski obrađena krpa, potrebno je pridržavati se uputa za uporabu krpe.

6

OTKLANJANJE KVAROVA

Pokazatelj Iz unutarnje jedinice izlazi maglica. Tijekom rada čuje se protok vode. U prostoriji se osjeća neobičan miris. Unutarnji ventilator se povremeno gasi kod automatske postavke brzine rada ventilatora. Početak rada uređaja nakon ponovnog pokretanja je odgođen na nekoliko minuta. Iz vanjskog uređaja izlazi voda/para. Uređaj automatski radi nakon uspostave napajanja električnom energijom po nestanku struje.

Uzrok

■ Efekt kondenzacije uslijed hlađenja.

■ Protok sredstva za hlađenje unutar jedinice.

■ Uzrok može biti miris vlage iz zidova, tepiha, namještaja ili odjeće.

■ To pomaže uklanjanju mirisa iz okruženja.

■ Odgoda postoji kao zaštita kompresora uređaja.

■ Na cijevima dolazi do kondenzacije ili hlapljenja.

■ Radi se o funkciji automatskog ponovnog pokretanja uređaja. Klima uređaj se nakon uspostave napajanja ponovo pokreće automatski, u prethodnom načinu rada i sa smjerom protoka zraka, jer rad uređaja nije zaustavljen daljinskim upravljačem. ■ Kako bi isključili kontrolu automatskog ponovnog pokretanja, molimo da pogledate stranicu 6.

■ Uređaj je u načinu rada odmrzavanjem, te se otopljeni led ispušta iz vanjske jedinice.

■ Izbjegavanje neželjenog efekta hlađenja.

Za vrijeme rada indikator Power treperi, a unutarnji ventilator ne radi. Unutarnji ventilator se povremeno gasi u načinu rada grijanjem.

Prije kontaktiranja servisa provjerite sljedeće. Pokazatelj

Grijanje/hlađenje ne radi efikasno. ■ ■ ■ ■

Provjerite

Pravilno postavite temperaturu.Zatvorite sva vrata i prozore. Očistite ili zamijenite zračne filtre. Uklonite eventualne prepreke na otvorima za ulaz i izlaz zraka.

Uređaj je bučan tijekom rada.

Daljinski upravljač ne radi.

Uređaj ne radi.

■ Provjerite je li uređaj instaliran ukoso.■ Pravilno zatvorite prednju ploču.

■ Pravilno umetnite baterije.■ Zamijenite baterije ukoliko su slabe.

■ Provjerite je li aktiviran prekidač.■ Provjerite je li uključena vremenska sklopka (tajmer).

KOD DUŽEG NEKORIŠTENJA • Uključite grijanje na 2~3 sata kako bi uređaj potpuno osušili. • Isključite uređaj iz napajanja i izvadite utikač iz utičnice. • Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.

SEZONSKA PROVJERA NAKON DUŽEG RAZDOBLJA NEKORIŠTENJA

• Provjera baterija daljinskog upravljača. • Nema prepreka na otvorima za ulaz i izlaz zraka. • Uobičajeno je da nakon 15 minuta rada razlika temperature između ulaznog i izlaznog otvora za zrak bude kod: hlađenja: ≥ 8°C grijanja: ≥ 14°C

KRITERIJI NEUPOTREBLJIVOSTI U sljedećim situacijama ISKLJUČITE UREĐAJ IZ NAPAJANJA i POZOVITE ovlaštenog dobavljača:

• • • • • • •

Neuobičajena buka za vrijeme rada. Voda/strane čestice su ušle u daljinski upravljač. Voda curi iz unutarnje jedinice. Prekidač se učestalo gasi. Strujni kabel se neuobičajeno jako grije. Prekidači ili tipke ne funkcioniraju pravilno. Indikator tajmera treperi, a uređaj se ne može pokrenuti.

7

ENGLISHSljedeći pokazatelji ne ukazuju na kvar.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Unutarnja jedinica Vanjska jedinica

CS-UW9GKE

Model HLAĐENJE

CU-UW9GKE

GRIJANJE

Jednostruki, 230V, 50Hz

Snaga/jakost električne energije[W] [A]

[kg]

810

3.80

R410A 0.80

780

3.70

1080 5.00

R410A 0.98

HLAĐENJE

CS-UW12GKE CU-UW12GKE

GRIJANJE

Jednostruki, 230V, 50Hz

1060

4.80

Sredstvo za hlađenje

Kapacitet hlađenja [kW] 2.50 3.30

Kapacitet grijanja [kW] 2.70 3.70

JIS C 9612 [<70 dB(A)] [dB(A)]

Uvjeti 1m razmaka max. hlađenje

Razina buke

39

48

50

39

49

50

62

10.3

7.5

39

49

50

62

9.0

9.0 30

280 × 799 × 183

540 × 780 × 289

39

50

50

63

9.2

Jačina zvučnog signala [dB(A)] 61

[m3/min.] 10.3Protok zraka

Težina proizvoda [kg] 27

250 × 770 × 205[mm]

530 × 650 × 230Dimenzije (v × š × d)

Uvjeti ispitivanja 1. Hlađenje: unutarnja temp. suhog termometra (°C) 27 vanjska temp. suhog termometra (°C) 35 temp. mokrog termometra (°C) 19 temp. mokrog termometra (°C) 24 Grijanje: unutarnja temp. suhog termometra (°C) 20 vanjska temp. suhog termometra (°C) 7 temp. mokrog termometra (°C)12 (MAX) temp. mokrog termometra (°C) 6 2. Standardna dužina cijevi: 7.5m (uključujući dužinu cijevi unutarnje jedinice).

26

kg

27

Prije

vodi

Spec

ifika

cija

pro

izvo

da

Mod

el u

nuta

rnja

jedi

nica

Vanj

ska

jedi

nica

Snag

a/ja

kost

str

uje

Sred

stvo

za

hlađ

enje

Kap

acite

t hlađe

nja

Kap

acite

t grij

anja

Raz

ina

buke

U

vjet

i 1

m u

dalje

nost

i m

ax. H

lađe

nje

jači

na z

vučn

og s

igna

la

Prot

ok z

raka

Teži

na p

roiz

voda

Dim

enzi

je

KRATKE KORISNIČKE UPUTE/GUÍA RÁPIDA/GUIDA RAPIDA/SNELLE GIDS

1 AUTO DRY

HEAT COOL

AUTOHEAT COOL DRY

FANSPEED

AIRSWING

4

Odaberite željenu temperaturu.Seleccione la temperature deseada. Selezionare la temperatura desiderata. Stel de gewenste temperatuur in.

Odaberite željeni način rada. Seleccione el modo deseado. Selezionare la modalità desiderata. Selecteer de gewenste stand.

2

Uključite/isključite uređaj. Inicie/detenga el funcionamiento. Avviare/arrestare l’apparecchio. Start/stop het apparaat.

5

Namjestite rebrenice za usmjeravanjeprotoka zraka. Ajuste la persiana de dirección del flujo de aire. Regolare l’aletta della direzione del flusso d’aria. Stel de jaloezieën voor de luchtstroomrichting af.

3

Odaberite brzinu rada ventilatora. Seleccione la velocidad del ventilador. Selezionare la velocità della ventola. Selecteer de ventilatorsnelheid.

Za detaljne upute pogledajte stranice 4 ~ 5. Para una explicación detallada, por favor lea las páginas 10 y 11. Per informazioni dettagliate, andare a pagina 16 e 17. Voor gedetailleerde uitleg, refereer alstublieft aan de pagina’s 22 ~ 23.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/

F565682 Otisnuto u Kini F0703-01