12
Evidencijski broj nabave Broj pozicije Broj konta PR RADOVI / ROBE / USLUGE Predmet nabave Procijenjena vrijednost nabave Vrsta postupka javne nabave Ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora/okvirnog sporazuma OBJAŠNJENJE IZMJENE UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE 1. 1 A1001 02 32399 PR02441 USLUGA Izrada plaketa i kutija za dobitnike javnih priznanja 10.000,00 JEDNOSTAVNA 1. 2 A1001 02 32399 PR02441 USLUGA Izrada diploma za dobitnike javnih priznanja 10.000,00 JEDNOSTAVNA 1. 3 A1001 02 32399 PR02441 USLUGA Smještaj gostiju iz gradova prijatelja povodom Dana Grada Kaštela - hotelske i restoranske usluge 30.000,00 JEDNOSTAVNA 1. 4 A1001 02 32399 PR02441 USLUGA Izrada vrećica s logom Grada Kaštela 13.000,00 JEDNOSTAVNA 1. 5 A1001 02 32931 PR02442 USLUGA Ručak za uzvanike povodom Dana Grada Kaštela 25.000,00 JEDNOSTAVNA 1. 6 A1001 02 32931 PR02442 ROBA Nabava jela i pića pri obilježavanju ostalih događanja 21.000,00 JEDNOSTAVNA 1. 7 A1001 02 32931 PR02442 ROBA Nabava prigodnih poklona (suveniri,rokovnici, kalendari i slično) 30.000,00 JEDNOSTAVNA 1. 8 A1001 06 32332 PR02451 USLUGA Tiskanje službenog glasnika 40.000,00 JEDNOSTAVNA 1. 9 A1001 06 32339 PR02452 USLUGA Tiskanje biltena Kaštela info 39.000,00 JEDNOSTAVNA 1. 10 A1001 06 32339 PR02452 USLUGA Objava priloga u Slobodnoj Dalmaciji 25.000,00 JEDNOSTAVNA 1. 11 A1001 06 32339 PR02452 USLUGA Radio Kaštela- sponzorirana emisija "Iz gradske uprave" 40.000,00 JEDNOSTAVNA 1. 12 A1001 06 32339 PR02452 USLUGA Medijsko praćenje i promocija gradskih događanja (Fikro d.o.o.) 50.000,00 JEDNOSTAVNA 1. 13 A1023 01 32331 PR02930 USLUGA TV - emisija "Kronika Grada Kaštela" (TV Jadran) 110.000,00 JEDNOSTAVNA 1. 14 A1023 01 32331 PR02930 USLUGA Snimanje sjednica gradskog vijeća (Fikro d.o.o.) 30.000,00 JEDNOSTAVNA 1. 15 A1023 01 32331 PR02930 USLUGA TV emisija Miracool 11.000,00 JEDNOSTAVNA Redni broj

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO …kastela.hr/wp-content/uploads/2017/05/1-izmjena-i-dopuna-plana-nabave... · potpornog zida na groblju u Kaštel Lukšiću 50.000,00

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Evidencijski

broj nabave

Broj

pozicije

Broj

kontaPR

RADOVI /

ROBE /

USLUGE

Predmet nabave

Procijenjena

vrijednost

nabave

Vrsta postupka

javne nabave

Ugovor o javnoj

nabavi/okvirni

sporazum

Planirani

početak

postupka

Planirano trajanje

ugovora/okvirnog

sporazuma

OBJAŠNJENJE IZMJENE

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE

1. 1 A1001 02 32399 PR02441 USLUGA Izrada plaketa i kutija za dobitnike javnih priznanja 10.000,00 JEDNOSTAVNA

1. 2 A1001 02 32399 PR02441 USLUGA Izrada diploma za dobitnike javnih priznanja 10.000,00 JEDNOSTAVNA

1. 3 A1001 02 32399 PR02441 USLUGASmještaj gostiju iz gradova prijatelja povodom Dana

Grada Kaštela - hotelske i restoranske usluge30.000,00 JEDNOSTAVNA

1. 4 A1001 02 32399 PR02441 USLUGA Izrada vrećica s logom Grada Kaštela 13.000,00 JEDNOSTAVNA

1. 5 A1001 02 32931 PR02442 USLUGA Ručak za uzvanike povodom Dana Grada Kaštela 25.000,00 JEDNOSTAVNA

1. 6 A1001 02 32931 PR02442 ROBA Nabava jela i pića pri obilježavanju ostalih događanja 21.000,00 JEDNOSTAVNA

1. 7 A1001 02 32931 PR02442 ROBANabava prigodnih poklona (suveniri,rokovnici, kalendari

i slično)30.000,00 JEDNOSTAVNA

1. 8 A1001 06 32332 PR02451 USLUGA Tiskanje službenog glasnika 40.000,00 JEDNOSTAVNA

1. 9 A1001 06 32339 PR02452 USLUGA Tiskanje biltena Kaštela info 39.000,00 JEDNOSTAVNA

1. 10 A1001 06 32339 PR02452 USLUGA Objava priloga u Slobodnoj Dalmaciji 25.000,00 JEDNOSTAVNA

1. 11 A1001 06 32339 PR02452 USLUGA Radio Kaštela- sponzorirana emisija "Iz gradske uprave" 40.000,00 JEDNOSTAVNA

1. 12 A1001 06 32339 PR02452 USLUGAMedijsko praćenje i promocija gradskih događanja (Fikro

d.o.o.)50.000,00 JEDNOSTAVNA

1. 13 A1023 01 32331 PR02930 USLUGA TV - emisija "Kronika Grada Kaštela" (TV Jadran) 110.000,00 JEDNOSTAVNA

1. 14 A1023 01 32331 PR02930 USLUGA Snimanje sjednica gradskog vijeća (Fikro d.o.o.) 30.000,00 JEDNOSTAVNA

1. 15 A1023 01 32331 PR02930 USLUGA TV emisija Miracool 11.000,00 JEDNOSTAVNA

Redni

broj

Evidencijski

broj nabave

Broj

pozicije

Broj

kontaPR

RADOVI /

ROBE /

USLUGE

Predmet nabave

Procijenjena

vrijednost

nabave

Vrsta postupka

javne nabave

Ugovor o javnoj

nabavi/okvirni

sporazum

Planirani

početak

postupka

Planirano trajanje

ugovora/okvirnog

sporazuma

OBJAŠNJENJE IZMJENERedni

broj

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

2. 1 A1023 01 32312 PR02926 USLUGA Internet i podatkovne usluge 48.000,00 JEDNOSTAVNA

2. 2 A1023 01 32359 PR02935 USLUGA Najam printera 70.000,00 JEDNOSTAVNA

2. 3 A1023 01 32389 PR02903 USLUGA Održavanje servera i mreže 40.000,00 JEDNOSTAVNA

2. 4 A1023 01 32389 PR02903 USLUGA Održavanje winGPS licenci (program za financije) 85.000,00 JEDNOSTAVNA

2. 5 A1023 01 32389 PR02903 USLUGA Održavanje Unipass OC licenci 15.000,00 JEDNOSTAVNA

2. 6 A1023 01 32389 PR02903 USLUGAOdržavanje programa za uredsko poslovanje (SPM -

Swing)90.000,00 JEDNOSTAVNA

2. 7 A1023 01 32389 PR02903 USLUGA Godišnja pretplata za antivirusni program (Nod 32) 15.000,00 JEDNOSTAVNA

2. 8 A1023 01 32389 PR02903 USLUGA Održavanje programa za komunalne naknade 15.000,00 JEDNOSTAVNA

2. 9 A1023 01 32389 PR02903 USLUGA Održavanje aplikacije UREDpro 7.000,00 JEDNOSTAVNA

2. 10 A1023 01 32389 PR02903 USLUGAOdržavanje aplikacije FAKTpro, GROBis i sistemsko

održavanje servera 115.000,00 JEDNOSTAVNA

2. 11 A1023 01 32389 PR02903 USLUGAGodišnja pretplata za GFI - WebMonitor (Kontrola web

prometa)15.000,00 JEDNOSTAVNA

2. 12 A1023 01 32389 PR02903 USLUGA Usluge za GIS 20.000,00 JEDNOSTAVNA

2. 13 A1023 01 32389 PR02903 USLUGA Usluge informatike 30.000,00 JEDNOSTAVNA

2. 14 A1023 01 32391 PR03081 USLUGA Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave 20.000,00 JEDNOSTAVNA

2. 15 K1023 02 42211 PR02959 ROBA Nabava računala i računalne opreme 16.000,00 JEDNOSTAVNA

2. 16 K1023 02 42211 PR02959 ROBA Nabava servera i mreže 64.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - predmet nabave se briše iz PN

K1023 02 42211 PR02959

K1023 02 45211 PR02958

K1023 02 41231 PR02968

A1023 01 32389 PR02903

A1023 01 32359 PR02935

2. 17 A1002 03 34311 PR02773 USLUGA Usluge banaka za 2017. godinu 80.000,00 JEDNOSTAVNA

2. 16 E-MV 18/17 ROBA Nabava sustava za virtualizaciju poslužitelja 300.000,00 OTVORENIUgovor o javnoj

nabaviSvibanj 2017.g. 45 dana 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

Evidencijski

broj nabave

Broj

pozicije

Broj

kontaPR

RADOVI /

ROBE /

USLUGE

Predmet nabave

Procijenjena

vrijednost

nabave

Vrsta postupka

javne nabave

Ugovor o javnoj

nabavi/okvirni

sporazum

Planirani

početak

postupka

Planirano trajanje

ugovora/okvirnog

sporazuma

OBJAŠNJENJE IZMJENERedni

broj

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE ODNOSE

3. 1 K1005 02 41261 PR03052 USLUGAIzvedbeni projekt kolektora fekalne kanalizacije F-209.1

u Kaštel Sućurcu14.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

3. 2 K1005 02 42141 PR03053 RADOVIIzgradnja fekalne kanalizacije u ograncima koji se spajaju

na ulicu Put sv. Lovre u Kaštel Lukšiću300.000,00 JEDNOSTAVNA

1. IZMJENA PN -procijenjena vrijednost povećana

sa 200.000,00 kn na 300.000,00 kn

3. 3 K1005 02 38612 PR03063 RADOVI Izgradnja fekalnog kolektora F-209.1 u Kaštel Sućurcu 300.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

3. 4 K1005 01 38612 PR03004 USLUGA

Obavljanje poslova projektantskog nadzora nad radovima

izgradnje građevinskog i strojarskog dijela

vodoopskrbnog podsustava K. Gomilica

174.600,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

3. 5 K1005 01 38612 PR03004 USLUGA

Obavljanje poslova projektantskog nadzora nad elektro

radovima u sklopu izgradnje vodoopskrbnog podsustava

K. Gomilica

25.100,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

3. 6 K1005 01 41261 PR03007 USLUGAIzrada izvedbenog projekta vodoopskrbnih cjevovoda V-

32.15.1, V-32.12 i V32.11 u Kaštel Novom30.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 7 K1005 01 41261 PR03007 USLUGAIzrada glavnog projekta vodoopskrbe u ulici Put

Ključanica u Kaštel Starom12.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 8 K1005 01 41261 PR03007 USLUGAIzmjena i dopuna glavnog projekta vodoopskrbe Lukšić -

Radun, II faza50.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 9 K1005 01 41261 PR03007 USLUGAGeodetska podloga za izmjenu i dopunu glavnog

projekta vodoopskrbe Lukšić - Radun, II faza20.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 10 K1005 01 41261 PR03007 USLUGAIzrada izvedbenog projekta vodoopskrbe u ulici Bufaline

II u Kaštel Novom33.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

3. 11 K1005 01 41261 PR03007 USLUGAIzvedbeni projekt vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Put

Strinje u Kaštel Sućurcu20.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

3. 12 K1005 01 41261 PR03007 USLUGAIzvedbeni projekt vodoopskrbnog cjevovoda u ulici

Gardijskih brigada u Kaštel Starom80.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

3. 13 K1005 01 42141 PR03005 RADOVIIzgradnja vodoopskrbnih cjevovoda V-32.15.1, V-32.12 i

V32.11 u Kaštel Novom450.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 14 K1005 01 42141 PR03005 USLUGAStručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnih cjevovoda

V-32.15.1, V-32.12 i V32.11 u Kaštel Novom20.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 15 K1005 01 42141 PR03005 RADOVIIzgradnja vodoopskrbe u ulici Put Smokvinca u Kaštel

Starom460.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 16 K1005 01 42141 PR03005 USLUGAStručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbe u ulici Put

Smokvinca u Kaštel Starom20.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 17 K1005 01 42141 PR03005 RADOVIIzgradnja vodoopskrbe u ulici Put Kolovrata u Kaštel

Starom450.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 18 K1005 01 42141 PR03005 USLUGAStručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbe u ulici Put

Kolovrata u Kaštel Starom25.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 19 K1005 01 42141 PR03005 RADOVIIzgradnja vodoopskrbe u ulici Put Ključanica u Kaštel

Starom40.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 20 K1005 01 42141 PR03005 RADOVIIzgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Bufaline II u

Kaštel Novom450.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

3. 21 K1005 01 42141 PR03005 USLUGAStručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog

cjevovoda u ulici Bufaline II u Kaštel Novom20.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

3. 22 K1005 01 42141 PR03005 RADOVISanacija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda u ulici

Put svetog Lovre u Kaštel Lukšiću15.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

3. 23 A1003 01 32399 PR03012 USLUGA Stručni nadzor nad održavanjem nerazvrstanih cesta 80.000,00 JEDNOSTAVNA

Evidencijski

broj nabave

Broj

pozicije

Broj

kontaPR

RADOVI /

ROBE /

USLUGE

Predmet nabave

Procijenjena

vrijednost

nabave

Vrsta postupka

javne nabave

Ugovor o javnoj

nabavi/okvirni

sporazum

Planirani

početak

postupka

Planirano trajanje

ugovora/okvirnog

sporazuma

OBJAŠNJENJE IZMJENERedni

broj

3. 24 A1003 01 41261 PR03054 USLUGA Prometni elaborat ulice Put sv. Jurja u Kaštel Novom 20.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 25 A1003 01 41261 PR03054 USLUGAPrometni elaborat ulica Put Banovine i Slavonske ulice u

Kaštel Starom20.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 26 A1003 01 41261 PR03054 USLUGAElaborat za evidentiranje nerazvrstanih cesta za ulicu

Koludrovac i ulicu Stjepana Štafileja20.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 27 A1003 01 41261 PR03054 USLUGA

Snimanje stvarnog stanja Ulice Marina Studina u Kaštel

Novom i Kaštel Starom i upis javnog dobra u općoj

uporabi

35.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

3. 28 A1003 01 41261 PR03054 USLUGASnimanje stvarnog stanja ulice Put Brižina u Kaštel

Sućurcu i upis javnog dobra u općoj uporabi40.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

3. 29 K1006 03 41261 PR03057 USLUGAIzrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju groblja

u Kaštel Kambelovcu180.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 30 K1006 03 41261 PR03057 USLUGAIzrada izvedbenog projekta sanacije dijela južnog

potpornog zida na groblju u Kaštel Lukšiću50.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 31 E-MV 3/17 K1006 03 42149 PR03016 RADOVI Izgradnja groblja u Kaštel Kambelovcu 5.500.000,00 OTVORENIUgovor o javnoj

nabaviRujan 2017.g. 24 mjeseca

3. 32 K1006 03 42149 PR03016 USLUGAStručni nadzor nad izgradnjom groblja u Kaštel

Kambelovcu150.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 33 K1006 03 45111 PR03067 RADOVISanacija dijela južnog potpornog zida na groblju u Kaštel

Lukšiću80.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 34 K1006 01 41261 PR03018 USLUGA

Izrada idejnog projekta uređenja obalnog pojasa Kaštel

Sućurac od ulice Don Ante Rubignonija do Gojače 190.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 35 K1006 01 41261 PR03018 USLUGA

Izrada geodetskog projekta uređenja obalnog pojasa

Kaštel Sućurac od ulice Don Ante Rubignonija do

Gojače

50.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 36 K1006 01 41261 PR03018 USLUGAIzrada izvedbenog projekta uređenja trga ispred župne

crkve u Kaštel Lukšiću40.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 37 K1006 01 41261 PR03018 USLUGAIzrada izvedbenog projekta uređenja parka Šumica u

Kaštel Lukšiću50.000,00 JEDNOSTAVNA

K1006 01 41261 PR03018

K1006 02 41261 PR03024

3. 39 K1006 01 41261 PR03018 USLUGAParcelacijski elaborat po DPU Brce od Kacarele do

Kaštel Kambelovca30.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

K1006 01 42149 PR03048

K1006 02 45111 PR03022

K1006 01 42149 PR03048

K1006 02 45111 PR03022

3. 42 K1006 01 45111 PR03017 RADOVI Uređenje parka Šumica u Kaštel Lukšiću 300.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 43 K1006 01 45111 PR03017 RADOVI Uređenje trga ispred župne crkve u Kaštel Lukšiću 120.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 44 K1006 01 45111 PR03017 RADOVI Izgradnja fontane u parku Đardin u Kaštel Starom 180.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 45 K1006 01 45111 PR03017 RADOVI

Izvođenje radova na sanaciji obalne šetnice u K. Starom

(Kamberovo šetalište) i K. Lukšiću (Šetalište Miljenka i

Dobrile, Obala kralja Tomislava)

480.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

20.000,00 JEDNOSTAVNA3. 38 USLUGA

Elaborat iskolčenja za projekt uređenja okoliša oko crkve

Kraljice Mučenika u Radunu i sanaciju dijela Puta

Malačke

30.000,00 JEDNOSTAVNA3. 41 USLUGAStručni nadzor nad uređenjem okoliša oko crkve Kraljice

Mučenika u Radunu i sanacije dijela Puta Malačke

2 mjeseca1.000.000,00 OTVORENIUgovor o javnoj

nabaviveljača 2017.g.3. 40 E-MV 4/17 RADOVI

Uređenje okoliša oko crkve Kraljice Mučenika u Radunu

i sanacija dijela Puta Malačke

Evidencijski

broj nabave

Broj

pozicije

Broj

kontaPR

RADOVI /

ROBE /

USLUGE

Predmet nabave

Procijenjena

vrijednost

nabave

Vrsta postupka

javne nabave

Ugovor o javnoj

nabavi/okvirni

sporazum

Planirani

početak

postupka

Planirano trajanje

ugovora/okvirnog

sporazuma

OBJAŠNJENJE IZMJENERedni

broj

3. 46 K1006 02 41261 PR03024 USLUGAGeodetska podloga za ulicu Put Resnika u Kaštel

Štafiliću20.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 47 K1006 02 41261 PR03024 USLUGAIzvedbeni projekt za sanaciju ulice Put Resnika u Kaštel

Štafiliću50.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 48 K1006 02 41261 PR03024 USLUGA Geodetski projekt ulice Zagorski put u Radunu 40.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 49 K1006 02 41261 PR03024 USLUGAIzrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice

Zagorski put u Radunu, Kaštel Stari100.000,00 JEDNOSTAVNA

1. IZMJENA PN - Izmjena nazva predmeta nabave

"Idejni projekt za rekonstrukciju ulice Zagorski put u

Radunu" i povećana procijenjena vrijednost sa

80.000,00 na 100.000,00kn

3. 50 K1006 02 41261 PR03024 USLUGA Geodetski projekt ulice Polinovac u Kaštel Novom 30.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 51 K1006 02 41261 PR03024 USLUGAGlavni projekt rekonstrukcije ulice Polinovac u Kaštel

Novom60.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 52 K1006 02 41261 PR03024 USLUGAGeodetski projekt ulice uz potok Smokvica u Kaštel

Kambelovcu20.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 53 K1006 02 41261 PR03024 USLUGAIdejni projekt za izgradnju ulice uz potok Smokvica u

Kaštel Kambelovcu40.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 54 K1006 02 41261 PR03024 USLUGA

Izrada izvedbenog projekta potpornih zidova u ulici

Gospin put i F. Tuđmana Kambelovac i propusta u ulici

Put Stomrata

35.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

3. 55 K1006 02 45111 PR03022 RADOVIIzgradnja autobusnog stajališta Baletna škola- jug u

Kaštel Kambelovcu360.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 56 K1006 02 45111 PR03022 USLUGAStručni nadzor nad izgradnjom autobusnog stajališta

Baletna škola- jug u Kaštel Kambelovcu25.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 57 K1006 02 45111 PR03022 RADOVI Izgradnja rampe za invalide za pristup OŠ Ostrog 65.000,00 JEDNOSTAVNA

K1006 04 45111 PR3026

K1006 04 45111 PR03027

3. 59 K1006 04 45111 PR3026 USLUGAStručni nadzor nad rekonstrukcijom javne rasvjete u

Ulici dr. Franje Tuđmana80.000,00 JEDNOSTAVNA

K1022 01 42273 PR03049

K1022 01 42273 PR03062

3. 61 A1004 04 32399 PR03046 USLUGA Usluga zbrinjavanja životinja u sklonište u 2017.g. 88.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 62 A1004 01 32343 PR03043 USLUGA

Izrada Programa mjera i Plana provedbe obvezatne

preventivne deratizacije i dezinsekcije i usluge stručnog

nadzora nad provedbom mjera u 2017.g.

20.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 63 A1004 02 32349 PR03045 USLUGAIzrada Programa zaštite bilja i usluge stručnog nadzora u

2017.g.32.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 64 A1010 01 32329 PR03034 ROBAPriključni ormarići za napajanje štandova u Kaštel

Starom14.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

3. 65 A1010 01 41261 PR03035 USLUGA Energetski certifikati poslovnih prostora 35.000,00 JEDNOSTAVNA1. IZMJENA PN -procijenjena vrijednost povećana

sa 20.000,00 kn na 35.000,00 kn

3. 66 A1010 02 32375 PR03037 USLUGA Obavljanje geodetskih usluga u 2017. godini 112.500,00 JEDNOSTAVNA

3. 67 A1010 02 32375 PR03037 USLUGAGeodetski radovi u svrhu utvrđivanja pomorskog dobra

na području Giričić, Kaštel Gomilica27.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

3. 68 A1010 02 32376 PR03036 USLUGA Vještačenje tržne vrijednosti nekretnina u 2017. godini 75.000,00 JEDNOSTAVNA

2 mjeseca1. IZMJENA PN - promijenjen planirani početak

postupka300.000,00 OTVORENI

Ugovori o javnoj

nabavi

Ožujak Srpanj

2017.g.3. 60 E-MV 6/17 ROBA Oprema za reciklažno dvorište

2 mjeseca1.120.000,00 OTVORENIUgovor o javnoj

nabavilistopad 2017.g.3. 58 E-MV 5/17 RADOVI Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici dr. Franje Tuđmana

Evidencijski

broj nabave

Broj

pozicije

Broj

kontaPR

RADOVI /

ROBE /

USLUGE

Predmet nabave

Procijenjena

vrijednost

nabave

Vrsta postupka

javne nabave

Ugovor o javnoj

nabavi/okvirni

sporazum

Planirani

početak

postupka

Planirano trajanje

ugovora/okvirnog

sporazuma

OBJAŠNJENJE IZMJENERedni

broj

3. 69 A1010 03 32329 PR03039 USLUGA Klimatizacijski sustav zgrade gradske uprave 50.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 70 A1010 03 32329 PR03039 USLUGAProjekt sanacije kino dvorane Sveti Juraj u Kaštel

Sućurcu50.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 71 A1010 03 32329 PR03039 RADOVI Sanacija kino dvorane Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu 400.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 72 E-MV 7/17 K1010 04 42149 PR03051 RADOVI Izgradnja zgrade Mjesnog odbora Radun 700.000,00 OTVORENIUgovori o javnoj

nabaviVeljača 2017.g. 4 mjeseca

3. 73 K1010 04 42149 PR03051 USLUGAStručni nadzor nad izgradnjom zgrade Mjesnog odbora

Radun50.000,00 JEDNOSTAVNA

A1021 02 35231 PR02886

A1021 02 35231 PR02887

3. 75 A1021 11 32399 PR02895 USLUGA Izrada Plana gospodarenja otpadom 80.000,00 JEDNOSTAVNA

3. 76 K1021 13 32399 PR02976 USLUGAUsluga kreiranja vizuelnog identiteta projekta Perpetuum

baštine40.000,00 JEDNOSTAVNA

K1021 13 41261 PR02978

K1021 13 41261 PR02979

K1021 13 41261 PR02978

K1021 13 41261 PR02979

K1021 13 41261 PR02978

K1021 13 41261 PR02979

K1021 13 41261 PR02978

K1021 13 41261 PR02979

K1021 13 41261 PR02978

K1021 13 41261 PR02979

K1021 13 41261 PR02978

K1021 13 41261 PR02979

K1021 13 41261 PR02978

K1021 13 41261 PR02979

K1021 13 41261 PR02978

K1021 13 41261 PR02979

K1021 13 41261 PR02978

K1021 13 41261 PR02979

K1021 14 32334 PR02988

K1021 14 32334 PR02989

K1021 14 32334 PR02988

K1021 14 32334 PR02989

K1021 14 32334 PR02988

K1021 14 32334 PR029891. IZMJENA PN - predmet nabave se briše iz PN53.200,00 JEDNOSTAVNA3. 71 USLUGA Izrada plana multimedija za projekt "Wine line"

1. IZMJENA PN - predmet nabave se briše iz PN10.000,00 JEDNOSTAVNA3. 70 USLUGA Tiskanje promidžbenih materijala za projekt "Wine line"

1. IZMJENA PN - predmet nabave se briše iz PN20.000,00 JEDNOSTAVNA3. 69 USLUGA Izrada vizuelnog identiteta projekta "Wine line"

9 mjeseci1. IZMJENA PN - promijenjen planirani početak

postupka336.000,00 OTVORENI

Ugovor o javnoj

nabavi

Lipanj Svibanj

2017.g.3. 85 E-MV 10/17 USLUGA Arheološko istraživanje bedema na lokalitetu Biranj

96.000,00 JEDNOSTAVNA3. 84 USLUGAProjekt postave hortikulturnog uređenja staklenika i

multimedije na Malačkoj

176.000,00 JEDNOSTAVNA3. 83 USLUGAIdejni, glavni i izvedbeni projekt interpretacijskog centra

i staklenika na Malačkoj

184.000,00 JEDNOSTAVNA3. 82 USLUGAProjektna dokumentacija arheološkog parka na lokalitetu

Biranj

64.000,00 JEDNOSTAVNA3. 81 USLUGAGlavni i izvedbeni arhitektonski projekt uređanja

interijera pokazne uljare Cambi

13 mjeseci394.480,00 OTVORENIUgovor o javnoj

nabaviVeljača 2017.g.3. 80 E-MV 9/17 USLUGA

Projektna dokumentacija uređenja lokaliteta Kaštilac i

Ljetnikovca Cambi

9 mjeseci555.840,00 OTVORENIUgovor o javnoj

nabaviSrpanj 2017.g.3. 79 E-MV 8/17 USLUGA

Projekt sanacije temeljne konstrukcije i uređenja

infrastrukture lokaliteta Kaštilac

160.640,00 JEDNOSTAVNA3. 78 USLUGA Geotehnički istražni radovi na lokalitetu Kaštilac

6 mjeseci360.000,00 OTVORENIUgovor o javnoj

nabaviVeljača 2017.g.3. 77 E-MV 2/17 USLUGA

Geodetski snimak, arhitektonski snimak i 3-D skeniranje

cjeline otočića - utvrde Kaštilac

3. 74 ROBA Nabava sadnog materijala za potrebe poljoprivrednika 80.000,00 JEDNOSTAVNA

Evidencijski

broj nabave

Broj

pozicije

Broj

kontaPR

RADOVI /

ROBE /

USLUGE

Predmet nabave

Procijenjena

vrijednost

nabave

Vrsta postupka

javne nabave

Ugovor o javnoj

nabavi/okvirni

sporazum

Planirani

početak

postupka

Planirano trajanje

ugovora/okvirnog

sporazuma

OBJAŠNJENJE IZMJENERedni

broj

K1021 14 32399 PR02980

K1021 14 32399 PR02981

K1021 14 42211 PR02986

K1021 14 42211 PR02987

K1021 14 42273 PR02984

K1021 14 42273 PR02985

K1021 14 42273 PR02984

K1021 14 42273 PR02985

K1021 14 42273 PR02984

K1021 14 42273 PR02985

K1021 14 42273 PR02984

K1021 14 42273 PR02985

K1021 15 32399 PR02990

K1021 15 32399 PR02991

K1021 15 42149 PR02996

K1021 15 42149 PR02997

K1021 15 42211 PR02994

K1021 15 42211 PR029951. IZMJENA PN - predmet nabave se briše iz PN25.550,40 JEDNOSTAVNA3. 80 ROBA Nabava računalne opreme za projekt "Solcad"

9 mjeseci 1. IZMJENA PN - predmet nabave se briše iz PN389.647,20 OTVORENIUgovor o javnoj

nabaviSvibanj 2017.g.3. 79 E-MV 11/17 USLUGA Implementacija solarnog katastra

1. IZMJENA PN - predmet nabave se briše iz PN94.201,60 JEDNOSTAVNA3. 78 USLUGA Projektna dokumentacija - izrada solarnog katastra

1. IZMJENA PN - predmet nabave se briše iz PN197.600,00 JEDNOSTAVNA3. 77 ROBA Turistička signalizacija (projekt "Wine line")

1. IZMJENA PN - predmet nabave se briše iz PN53.600,00 JEDNOSTAVNA3. 76 ROBA Digitalni info štand (projekt "Wine line")

1. IZMJENA PN - predmet nabave se briše iz PN188.000,00 JEDNOSTAVNA3. 75 ROBAOprema centra Crljenak kaštelanski (projekt "Wine

line")

1. IZMJENA PN - predmet nabave se briše iz PN57.600,00 JEDNOSTAVNA3. 74 ROBAOprema za vinifikaciju - vinifikator (projekt "Wine

line")

1. IZMJENA PN - predmet nabave se briše iz PN10.000,00 JEDNOSTAVNA3. 73 ROBA Nabava računalne opreme za projekt "Wine line"

1. IZMJENA PN - predmet nabave se briše iz PN47.440,00 JEDNOSTAVNA3. 72 USLUGA Usluga projekt menadžer za projekt "Wine line"

Evidencijski

broj nabave

Broj

pozicije

Broj

kontaPR

RADOVI /

ROBE /

USLUGE

Predmet nabave

Procijenjena

vrijednost

nabave

Vrsta postupka

javne nabave

Ugovor o javnoj

nabavi/okvirni

sporazum

Planirani

početak

postupka

Planirano trajanje

ugovora/okvirnog

sporazuma

OBJAŠNJENJE IZMJENERedni

broj

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

4. 1 A1009 02 32399 PR02878 USLUGAIzrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za

2018.godinu25.000,00 JEDNOSTAVNA

4. 2 A1009 02 32399 PR02878 USLUGA Mjerenje kvalitete zraka 32.000,00 JEDNOSTAVNA

4. 3 A1009 02 42641 PR02456 USLUGA Izrada Programa zaštite okoliša 72.000,00 JEDNOSTAVNA

4. 4 K1008 02 32399 PR02455 USLUGA Edukacija, obrada i prebacivanje podataka za GIS sustav 12.000,00 JEDNOSTAVNA

4. 5 K1008 02 42641 PR02879 USLUGAIzrada strateške studije utjecaja na okoliš za izmjene i

dopune PPU Grada Kaštela160.000,00 JEDNOSTAVNA

4. 6 E-MV 1/17 K1008 01 42641 PR02457 USLUGAIzrada Urbanističkog plana uređenja turističke zone

Kaštel Sućurac - Sustipan (UPU 18)200.000,00 OTVORENI

Ugovor o javnoj

nabaviSiječanj 2017. 12 mjeseci

Evidencijski

broj nabave

Broj

pozicije

Broj

kontaPR

RADOVI /

ROBE /

USLUGE

Predmet nabave

Procijenjena

vrijednost

nabave

Vrsta postupka

javne nabave

Ugovor o javnoj

nabavi/okvirni

sporazum

Planirani

početak

postupka

Planirano trajanje

ugovora/okvirnog

sporazuma

OBJAŠNJENJE IZMJENERedni

broj

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

5. 1 A1015 03 32399 PR02704 USLUGATisak promidžbenih materijala za potrebe kaštelanskog

kulturnog ljeta20.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 2 A1015 03 32399 PR02704 USLUGAUsluge ozvučenja i rasvjete za potrebe Grada Kaštela u

2017. godini156.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 3 A1015 05 32321 PR02973 RADOVI Sanacija štandarca u Kaštel Starom 20.000,00 JEDNOSTAVNA

A1015 05 32321 PR02974

A1015 05 32321 PR02975

A1015 05 32321 PR02974

A1015 05 32321 PR02973

5. 6 E-MV 13/17 A1015 05 32321 PR02975 RADOVI Rekonstrukcija Opatičke kuće u Kaštel Gomilici - 2 faza 1.250.000,00 OTVORENIUgovor o javnoj

nabaviOžujak 2017. 9 mjeseci

5. 7 A1015 05 32321 PR02975 USLUGAStručni nadzor nad drugom fazom rekonstrukcije

Opatičke kuće u Kaštel Gomilici20.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 8 A1015 05 32321 PR02975 USLUGAProjektantski nadzor nad drugom fazom rekonstrukcije

Opatičke kuće u Kaštel Gomilici10.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 9 A1015 05 32321 PR02975 USLUGAStručni nadzor nad rekonstrukcijom vile Nika u Kaštel

Lukšiću32.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 10 A1015 05 32321 PR02975 USLUGAProjektantski nadzor nad rekonstrukcijom vile Nika u

Kaštel Lukšiću12.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 11 A1015 05 41261 PR02971 USLUGAIzrada snimke postojećeg stanja i idejnog projekta za

rekonstrukciju dvorca Rušinac u Kaštel Lukšiću80.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 12 A1015 05 41261 PR02971 USLUGAIzrada snimke postojećeg stanja, idejnog projekta i

glavnog projekta sanacije kule Nehaj104.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 13 E-MV 14/17 A1015 07 32321 PR02896 RADOVI Rekonstrukcija Kulturnog centra u Kaštel Lukšiću 780.000,00 OTVORENIUgovor o javnoj

nabavi

Rujan Travanj

2017.6 mjeseci

1. IZMJENA PN - promijenjen planirani početak

postupka

5. 14 A1015 07 32321 PR02896 USLUGAStručni nadzor nad rekonstrukcijom Kulturnog centra u

Kaštel Lukšiću20.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 15 A1023 01 32231 PR02908 USLUGAUsluga distribucije električne energije za potrebe Grada

Kaštela u 2017. godinu160.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 16 A1023 01 32241 PR02919 ROBAMaterijal i dijelovi za tekuće održavanje građevinskih

objekata12.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 17 A1023 01 32252 PR02923 ROBA Nabava autoguma 16.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 18 E-MV 15/17 A1023 01 32313 PR02927 USLUGA Poštanske usluge 405.000,00Društvene i druge

posebne usluge

Ugovor o javnoj

nabaviTravanj 2017. 12 mjeseci

1. IZMJENA PN -procijenjena vrijednost povećana

sa 240.000,00 kn na 405.000,00 kn

A1023 01 32321 PR02928

A1023 01 32241 PR02919

5. 20 A1023 01 32321 PR02928 ROBANabava i postavljanje sjenila za prozore na zgradi

gradske uprave u K. Sućurcu50.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 21 A1023 01 32321 PR02928 ROBA Nabava aluminijskih vrata za ured gradonačelnika 7.480,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

5. 22 A1023 01 32322 PR02929 USLUGA Servis i održavanje klima uređaja 10.000,00 JEDNOSTAVNA

A1023 01 32322 PR02929

A1023 01 32242 PR02920

A1023 01 32322 PR02929

A1023 01 32242 PR02920

44.000,00 JEDNOSTAVNA5. 5 RADOVIKonzervatorsko - restauratorski zahvat na portalu

Nadbiskupske palače u Kaštel Sućurcu

12 mjeseci2.800.000,00 OTVORENIUgovor o javnoj

nabaviKolovoz 2017.5. 4 E-MV 12/17 RADOVI Rekonstrukcija vile Nika u Kaštel Lukšiću

5. USLUGA Popravak i održavanje dizala u zgradi gradske uprave19

JEDNOSTAVNA5. USLUGA

5. USLUGA JEDNOSTAVNA14.400,00

15.600,00

18.000,00 JEDNOSTAVNA

Servis vatrodojavnog i videonadzornog sustava,

automatike i sustava kontrole

Servis i održavanje telefonskih instalacija i računalne

mreže

23

24

Evidencijski

broj nabave

Broj

pozicije

Broj

kontaPR

RADOVI /

ROBE /

USLUGE

Predmet nabave

Procijenjena

vrijednost

nabave

Vrsta postupka

javne nabave

Ugovor o javnoj

nabavi/okvirni

sporazum

Planirani

početak

postupka

Planirano trajanje

ugovora/okvirnog

sporazuma

OBJAŠNJENJE IZMJENERedni

broj

A1023 01 32323 PR02951

A1023 01 32243 PR02921

5. 26 A1023 01 32331 PR02930 USLUGA Izravni televizijski prijenos kaštelanskog krnjevala 27.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 27 A1023 01 32339 PR02931 USLUGA TV emisija - Kaštelanski šušur 42.000,00 JEDNOSTAVNA

A1023 01 32391 PR02904

A1023 01 32391 PR02913

5. 29 A1023 01 32391 PR02912 USLUGA Objava oglasa u dnevnom tisku - Slobodnoj Dalmaciji 24.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 30 A1023 01 32391 PR03081 USLUGA Objava oglasa u Narodnim novinama 12.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 31 A1023 01 32399 PR02944 ROBA Cvjetni aranžmani, vijenci, svijeće i sućuti 36.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 32 K1023 02 42212 PR02960 ROBA Uredski namještaj 80.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 33 K1023 02 42273 PR02967 ROBA Nabava bine za kaštelanska kulturna događanja 80.000,00 JEDNOSTAVNA

5. 34 K1023 02 45111 PR02966 ROBARekonstrukcija lifta u zgradi gradske uprave u K.

Sućurcu80.000,00 JEDNOSTAVNA

1. IZMJENA PN - izmjena naziva predmeta nabave

"Nabava lifta za zgradu gradske uprave u K. Sućurcu"

5. 25 USLUGA Popravak i servis službenih automobila 55.200,00 JEDNOSTAVNA

28 48.000,00USLUGA Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja JEDNOSTAVNA5.

Evidencijski

broj nabave

Broj

pozicije

Broj

kontaPR

RADOVI /

ROBE /

USLUGE

Predmet nabave

Procijenjena

vrijednost

nabave

Vrsta postupka

javne nabave

Ugovor o javnoj

nabavi/okvirni

sporazum

Planirani

početak

postupka

Planirano trajanje

ugovora/okvirnog

sporazuma

OBJAŠNJENJE IZMJENERedni

broj

VLASTITI POGON

6. 1 A1020 01 32252 PR02471 ROBA Nabava auto guma za vozila u komunalnom pogonu 28.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 2 A1020 01 32394 PR02475 USLUGAUsluge pri registraciji prijevoznih sredstava za vozila u

komunalnom pogonu32.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 3 A1020 01 32921 PR02477 USLUGAUsluga osiguranja od automobilske odgovornosti za

vozila u komunalnom pogonu35.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 4 A1020 01 42311 PR02478 ROBA Nabava automobila za ophodarstvo 64.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 5 E-MV 16/17 A1020 06 32244 PR02487 ROBA Nabava materijala za održavanje javne rasvjete 300.000,00 OTVORENIUgovor o javnoj

nabavi

Svibanj Veljača

2017.12 mjeseci

1. IZMJENA PN - promijenjen planirani početak

postupka

6. 6 A1020 08 32244 PR02490 ROBANabava metalnih ploča s nazivom ulice i pločica s

kućnim brojevima32.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 7 A1020 08 32244 PR02490 ROBA Nabava kamenih ploča s nazivom ulice 20.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 8 A1020 02 32244 PR02491 ROBA Nabava odvodnih rešetki 20.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 9 A1020 02 32329 PR02492 USLUGA Usluge održavanja i čišćenja oborinskih kanala 32.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 10 A1020 04 32244 PR02494 ROBA Nabava armaturnog željeza i cijevi 34.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 11 A1020 04 32244 PR02494 ROBA Nabava cestovne opreme i prometnih pomagala 199.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 12 A1020 04 32251 PR02495 ROBA Nabava parkovnih posuda za komunalni otpad 25.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 13 A1020 04 32251 PR02495 ROBA Nabava betonskih koševa za otpatke 50.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 14 A1020 04 32251 PR02495 ROBA Nabava tuševa za plaže 26.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 15 A1020 04 32251 PR02495 ROBA Praznični ukrasi 72.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 16 A1020 04 32251 PR02495 ROBA Nabava zaštitnih stupića za nogostup 26.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

6. 17 A1020 04 32329 PR02497 USLUGADodatne usluge nadzora nad građevinskim održavanjem

javnih površina za 2016. i 2017. g.48.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 18 A1020 04 32329 PR02497 USLUGA Usluge kamenoklesara 32.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 19 A1020 04 32329 PR02497 USLUGA Usluga alpiniste - rad na visini 64.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 20 A1020 04 32329 PR02497 USLUGAIznajmljivanje EKO WC kabina za potrebe javnih

površina48.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 21 A1020 04 32329 PR02497 USLUGA Usluga postavljanja i dopuna plažnih ograda 20.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 22 A1020 04 32329 PR02497 USLUGA Održavanje potopnih pumpi 12.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 23 A1020 04 32329 PR02497 USLUGA Kemijska zaštita palmi od Palmine pipe 98.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

6. 24 A1020 04 32329 PR02497 USLUGASanacija drvoreda čempresa u ulici Hrvatskih branitelja u

Kaštel Lukšiću50.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

6. 25 A1020 04 32329 PR02497 USLUGA Dodatna usluga postavljanja i dopuna plažnih ograda 21.000,00 JEDNOSTAVNA 1. IZMJENA PN - uvršten novi predmet nabave

6. 26 A1020 04 42273 PR02500 ROBA Nabava zaštite za kontejnere 40.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 27 A1020 04 42273 PR02500 ROBA Nabava opreme za održavanje fitnes naprava 20.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 28 A1020 04 42273 PR02500 ROBA Nabava opreme za održavanje dječjih igrališta 80.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 29 A1020 04 42273 PR02500 ROBANabava koševa za košarkaško igralište na Sokolani u K.

Sućurcu24.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 30 A1020 04 42273 PR03000 ROBA Nabava opreme za održavanje autobusnih nadstrešnica 64.000,00 JEDNOSTAVNA

Evidencijski

broj nabave

Broj

pozicije

Broj

kontaPR

RADOVI /

ROBE /

USLUGE

Predmet nabave

Procijenjena

vrijednost

nabave

Vrsta postupka

javne nabave

Ugovor o javnoj

nabavi/okvirni

sporazum

Planirani

početak

postupka

Planirano trajanje

ugovora/okvirnog

sporazuma

OBJAŠNJENJE IZMJENERedni

broj

6. 31 A1020 04 42314 PR02501 ROBA Nabava kamiona za otpad 80.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 32 A1020 09 32329 PR02505 RADOVI Izrada kamenih stolova za tržnicu u Kaštel Sućurcu 48.000,00 JEDNOSTAVNA

6. 33 A1020 11 32353 PR02511 USLUGA Najam i održavanje sustava za naplatu parkinga 16.000,00 JEDNOSTAVNA

A1020 05 32244 PR02479

A1020 04 32244 PR02494

A1020 10 32244 PR02506

A1020 05 32244 PR02479

A1020 06 32244 PR02487

A1020 02 32244 PR02491

A1020 04 32244 PR02494

A1020 12 32244 PR02502

A1020 09 32244 PR02504

A1020 10 32244 PR02506

A1020 05 42273 PR02483

A1020 04 42273 PR02500

A1020 05 32244 PR02479

A1020 04 32244 PR02494

A1020 05 32251 PR02480

A1020 04 32251 PR02495

A1020 05 32244 PR02479

A1020 04 32244 PR02494

A1020 05 32271 PR02481

A1020 06 32271 PR02488

A1020 04 32271 PR02496

A1020 05 32271 PR02481

A1020 06 32271 PR02488

A1020 04 32271 PR02496

A1020 06 32244 PR02487

A1020 04 32244 PR02494

A1020 10 32244 PR02506

A1020 06 32329 PR02489

A1020 04 32329 PR02497

A1020 01 32399 PR02476

A1020 04 32243 PR02493

A1020 04 32329 PR02497

A1020 10 32329 PR030016. 45 USLUGA Usluga traktora, malčera s vozačem 80.000,00 JEDNOSTAVNA

366.

37

43

ROBA

44

38

39

41

34

35

6. USLUGA

6. USLUGAUsluge popravaka i održavanja vozila komunalnog

pogona84.000,00

30.000,00 JEDNOSTAVNA

6. ROBA42 Nabava betona i prijevoz mikserima 198.000,00

JEDNOSTAVNA

JEDNOSTAVNA

Bravarske usluge

JEDNOSTAVNA

ROBA

ROBA

ROBA

ROBA

Nabava alata i strojeva za održavanje javnih površina i

groblja (kosilice, pile, prskalice, bušilice ...)

JEDNOSTAVNA

JEDNOSTAVNA

JEDNOSTAVNA

JEDNOSTAVNA

Do 31.12. 2017.g.

JEDNOSTAVNA

Nabava kamenog agregataE-MV 17/17 198.000,00OTVORENI

JEDNOSTAVNA

Ugovor o javnoj

nabaviVeljača 2017.g.

1 IZMJENA PN - smanjena procijenjena vrijednost

nabave sa 388.000,00 na 198.000,00kn

JEDNOSTAVNA

Nabava materijala za tekuće održavanje (boje, lakovi,

sredstva za čišćenje, cement, građevinski kamen,

građevinsko ljepilo ....)

176.000,00

6.

6.

6.

Nabava ukrasnog bilja

Nabava parkovnih klupa

85.000,00

80.000,00

28.000,00

31.000,00

Službena i radna odjeća 72.000,00

Službena i radna obuća

ROBA

ROBA

40

Nabava drvenih letvi za klupe

6.

6. 35.000,00

6.

6. ROBA