Upravljanje znanjem u knji¥¾ Upravljanje znanjem = interdisciplinarni koncept preuzet iz profitnog u

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Upravljanje znanjem u knji¥¾ Upravljanje znanjem = interdisciplinarni koncept preuzet iz...

 • Upravljanje znanjem u knjižnicama

  Davorka Bastić

  Kongres ZBDS, Maribor, 21. - 23. 9. 2015.

 • Upravljanje znanjem = interdisciplinarni koncept preuzet iz profitnog u neprofitni sektor - procesi prikupljanja, čuvanja, uporabe i prenošenja informacija i znanja korisnih za što efikasniji rad neke organizacije

  Programi upravljanja znanjem vezani su uz organizacijske ciljeve i definirani Strateškim planom Knjižnica grada Zagreba. U skladu sa Strateškim planom Knjižnice grada Zagreba, kao suvremeno organizirana mreža narodnih knjižnica u Gradu Zagrebu, postavile su svoje temeljne zadaće

  2

 • U fokusu strateških ciljeva:

  kvaliteta življenja

  cjeloživotno učenje

  suradnja

  kultura

  baština

  multikulturalnost

  partnerstvo

  socijalna integracija

  3

 • U izlaganju će se pokazati kako se Knjižnice grada Zagreba prilagođavaju promjenama: mijenjanjem načina funkcioniranja ustanove s obzirom na promjene u organizaciji i korištenoj tehnologiji. i u migraciji percepcije knjižnice kao izrazito baštinske ustanove prema percepciji ustanove kao podrške cjeloživotnom obrazovanju - djelatnika i korisnika - inovativnost

  4

 • Mreža Knjižnica grada Zagreba

  5

 • Knjižni fond 31. 12. 2014. godine  2,366.863 svezaka (2,9 svezaka po stanovniku)

  Ostala građa  54.341 jedinica zvučne građe  24.280 jedinica video građe  7.198 jedinica elektroničke građe

  Programi  Tribine, razgovori, predavanja  Izložbe  Programi za djecu

  Projekti Tjedna otvorenost u satima: 66 + 4 smjene 2 bibliobusa na 72 stajališta

  6

 • 2014. 7

 • Knjižnice grada Zagreba – danas (sutra) - stručni djelatnici

  - stalno stručno usavršavanje - timski rad - vlastiti knjižnični softver nastao temeljem suradnje

  djelatnika i informatičara - novi mrežni katalog - koordinacija nacionalnih projekata - racionalizacija poslovanja - korištenje društvenih alata - nakladništvo – klasično i digitalno

  8

 • Temeljne zadaće

  1 - 15

  9

 • 1 Osiguranje dostupnosti raznovrsnoj građi i svim vrstama informacija kao širokom spektru znanja, kulturnoj svjetskoj i nacionalnoj baštini i raznovrsnim oblicima kulturne razonode kao osnovama za učenje kroz cijeli život, neovisno odlučivanje i kulturni razvitak pojedinca i društvenih skupina - nabava građe – koordinirana nabava - komercijalne baze - besplatne baze

  Problem: smanjivanje sredstava 10

 • 2 Uz pomoć novih tehnologija, ojačati postojeće i uvesti nove usluge koje će pomoći građanima u postizanju osobnih ciljeva na planu: cjeloživotnog učenja i osobnog razvoja (kroz formalne i neformalne oblike školovanja i usavršavanja), zadovoljavanja svakodnevnih životnih potreba, kvalitetnog sudjelovanja u civilnom društvu i demokratskom odlučivanju, korištenja raznovrsnih kulturnih i zabavnih sadržaja Npr. Besplatne online referentne usluge za sve bez obzira na članstvo u knjižnicama Pitajte knjižničare: 100 diplomiranih knjižničara iz svih matičnih županijskih knjižnica, u 10 godina postojanja 80.000 odgovorenih pitanja, (pretraživa baza), edukacija djelatnika

  11

 • 3 Stalan napor u povećanju korištenja usluga mreže naših knjižnica, osobito onih građana koji su u opasnosti od društvenog ili digitalnog isključenja, širenjem mreže narodnih knjižnica, preuređenjem i kvalitetnijem opremanjem postojećih prostora informacijskom tehnologijom za njezino besplatno korištenje Npr. - klimatizacija svih knjižnica (vlastita sredstva) - temeljito preuređenje Knjižnice Božidara Adžije - otvaranje nove Knjižnice Augusta Cesarca (na tržnici „Kvatrić”) - otvaranje nove Knjižnice u novom naselju Jelkovec (Zagreb-Istok) - otvaranje novog prostora Odjela za djecu i mlade Knjižnice Medveščak - izgradnja i opremanje knjižnica na području matičnosti

  - povećanje broja računala Problem: još uvijek dio neadekvatnih prostora, gorući problem Gradske knjižnice

  12

 • Kampanja za novu Gradsku knjižnicu (osnovana 1907. godine),

  - oduvijek u neadekvatnim prostorima, danas na 2.400 m2

  - centralna knjižnica ustanove

  - brojne aktivnosti prema Gradu i građanima

  Pripremljene i objavljene 2 publikacije:

  SF knjižnica za danas i za sutra!

  Programska osnova za novu

  Gradsku knjižnicu u Zagrebu

  13

  http://issuu.com/knjinicegradazagreba/docs/sf_knji_nica/1?e=0 http://issuu.com/knjinicegradazagreba/docs/programska_osnova_za_novu_gradsku_k/1?e=3738727/9999197

 • 4 Posebna briga za razvoj različitih programa i aktivnosti za djecu i mlade Npr:

  Šuma Striborova – video interaktivne slikovnice

  14

 • 5 Naročita pažnja posvećuje se osobama s posebnim potrebama: - starije osobe, - nezaposleni - lošeg materijalnog položaja - invalidi - beskućnici

  (besplatan upis, besplatni tečajevi, posebni programi) otvoreni prostori, edukacija služenja građom, posebno elektroničkom, jednostavan pristup postojećim i budućim e-dokumentima službenih publikacija i publikacija komunalne zajednice),

  15

 • 6 Organizacija bogatih programa: - potiče se kulturna raznolikost (jezična, etnička, vjerska), - njegovanje tradicijskih posebnosti, - briga o očuvanju lokalnog, zavičajnog identiteta (u suradnji s ostalim obrazovnim i

  kulturnim institucijama - školama, muzejima, arhivima, turističkim organizacijama),

  Središnja knjižnica Albanaca Središnja knjižnica Rusina i Ukrajinaca Romska zbirka

  16

 • 7 Razvoj programa koji omogućuju upoznavanje građana Zagreba s kulturnim, znanstvenim, gospodarskim dostignućima zajednice, susjednih, europskih i ostalih zemalja organiziranjem posebnih kulturnih programa u knjižnicama ili virtualnim pristupom kroz elektroničku građu

  17

  http://kgzdzb.arhivpro.hr/ http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=Zagreb+city+libraries&rows=24

 • 8 Praćenje, istraživanje i analiza potreba korisnika i građana Zagreba - ankete, intervjui, statistike

  18

 • 9 Mjerenje i uspoređivanje rada ustanove s drugim knjižnicama u zemlji i svijetu te na temelju toga vrednovanje i unapređivanje kvalitete usluga, programa, rada djelatnika

  Izvještaj godišnji KGZ

  Izvještaj godišnji za RH NSK

  Izvještaj METLib 19

  http://issuu.com/knjinicegradazagreba/docs/izvjestaj2014zaweb/1?e=3738727/13104009

 • 10 Pojačane marketinške i promotivne aktivnosti: - upoznavanje građana Zagreba s djelovanjem ustanove i njezinim uslugama s ciljem poticanja na taj način čitanosti, stjecanja kulturnih i obrazovnih kompetencija i navika, savladavanja i unapređivanja informatičke pismenosti,

  Npr. web stranice, Facebook, Youtube, dnevne novine…

  20

  20 20

  https://www.youtube.com/watch?v=lzegyjObn0k

 • 11 Stalno stručno usavršavanje: Ciljevi: obučavati i usavršavati djelatnike za kvalitetan stručni rad kroz seminare, tečajeve i radionice, - međugradski i međunarodni kontakti - razmjena iskustava i dostignuća - stalno praćenje normi i preporuka domaćih i međunarodnih stručnih organizacija

  Centar za stalno stručno usavršavanje: KGZ - jedan od 4 osnivača, 8 djelatnika su stalni predavači, - Seminar za pripravnike - svake godine - Informativna srijeda - za djelatnike koji rade na odjelima za odrasle korisnike - Informativni utorak i Interni četvrtak - za djelatnike koji rade na odjelima za djecu i mlade

  21

 • 12 Aktivna uključenost u rad međunarodnih stručnih organizacija

  aktivni članovi u 3 sekcije

  22

 • 13 Aktivno sudjelovanje u domaćim profesionalnim udruženjima: - Hrvatsko knjižničarsko društvo - podrška KGZ-a, - trenutno 44 djelatnika članovi komisija i radnih grupa, - od 2002. do 2010. dvije predsjednice društva, - suorganizacija brojnih skupova - Zagrebačko knjižničarsko društvo: sjedište u Gradskoj knjižnici, novi zaposlenici upućuju se na učlanjenje - Hrvatsko čitateljsko društvo - brojni članovi, suorganizacija stručnih skupova i događanja,

  23

 • 14 Stalni napori na povećanju financiranja knjižnice: - aktivno lobiranje kod predstavnika vlasti i potencijalnih sponzora iz područja

  gospodarstva i drugih institucija - racionalizacija poslovanja - uključivanje volontera

  24

 • 15 Unapre