Upravljanje znanjem kao kompetitivna prednost uloga HR ... •Pristup upravljanju znanjem ... –Ubrzanje

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Upravljanje znanjem kao kompetitivna prednost uloga HR ... •Pristup upravljanju...

 • Upravljanje znanjem kao

  kompetitivna prednost uloga HR

  odjela i od kuda krenuti

  Marko Pri, voditelj projekata Zoran Jani, voditelj eLearning odjela

 • Sadraj

  Upravljanje znanjem demistificirano

  Uloga u HR procesima

  Pristup upravljanju znanjem

  Tehnoloka podrka (na primjeru LKMS rjeenja)

  Sadraj (iskustva s projekata)

  Organizacija (od kuda krenuti)

 • Upravljanje znanjem Informacije i znanje

  Informacije

  Obraeni, organizirani, komunicirani podaci

  Mogu biti pohranjene (dokument)

  Preduvjet nastanka znanja

  Overload

  Znanje

  Vjetine i ekspertiza steene kroz edukaciju te

  osobno radno iskustvo

  U najveoj mjeri osobno

  Overload? Never enough

 • Upravljanje znanjem U poslovnom kontekstu

  Najvanija imovina modernih kompanija

  temelj inovativnosti, konkurentnosti i

  profitabilnosti

  Najvrjedniji resurs

  stjecanje znanja je dugotrajno i skupo

  gubitak znanja je jo skuplji

  Most significant sources of ideas

 • Upravljanje znanjem U praksi

  Nije samome sebi svrha

  Ispravan poslovni kontekst

  Rast temeljen na inovacijama

  Smanjenje trokova

  Ubrzanje internih procesa

  Prepoznavanje talenata

 • Upravljanje znanjem Pristup i komponente

  KM

  Organizacija

  Znanje Alati

  Tehnoloka podrka (sustav, alati)

  Znanje (sadraj)

  Eksplicitno znanje (know-what)

  Implicitno/tacitno znanje (know-how)

  Ekspertiza, soc. mrea (know-whom)

  Organizacija

  KM je kontinuirani proces (program, ne projekt)

  KM su alati, ali jo vie procesi i organizacija

  Gartner, Best practices for KM (ID: G00151311)

 • Upravljanje znanjem i HR procesi Za

  po

  lja

  van

  je

  Matrica znanja i vjetina (kompetencija) po radnim mjestima

  Testiranje znanja prema kompetencijama

  Uh

  od

  avan

  je

  Gap analiza potrebnih znanja

  Trening program za nove zaposlenike

  Trening program za ciljane vjetine i znanja

  Up

  ravl

  jan

  je p

  erf

  orm

  . i k

  arije

  rom

  Kontinuirano uenje

  Dijeljenje i pohrana osobnog znanja

  Promoviranje ekspertize

  Gap analiza znanja i vjetina za sljedei karijerni korak

  Od

  laza

  k Prijenos eksplicitnog znanja u bazu

  Revizija matrice znanja i vjetina

 • Alati za uenje i upravljanje znanjem Kljuni zahtjevi

  Tehnoloka podrka procesu uenja i

  upravljanja znanjem

  Kljuan zahtjev: podrka za upravljanje

  svim oblicima znanja

  Eksplicitno znanje (know-what)

  Implicitno/tacitno znanje (know-how)

  Ekspertiza, soc. mrea (know-whom)

  Lombardo Eichinger model

  70% uenje na poslu

  20% uenje od drugih

  10% uenje kroz formalni trening

  Lombardo and Eichinger model

  http://en.wikipedia.org/wiki/70/20/10_Modelhttp://en.wikipedia.org/wiki/70/20/10_Modelhttp://en.wikipedia.org/wiki/70/20/10_Model

 • Alati za uenje i upravljanje znanjem Vizija modernog sustava na primjeru LKMS

 • Alati za uenje i upravljanje znanjem LKMS kljuni moduli

 • Primjeri koritenja (LKMS) Baza znanja moji dokumenti

 • Primjeri koritenja (LKMS) Baza znanja pretraivanje

 • Primjeri koritenja (LKMS) Osobna ekspertiza

 • Primjeri koritenja (LKMS) Virtualne zajednice

 • Primjeri koritenja (LKMS) Katalog edukacije

 • Primjeri koritenja (LKMS) Katalog edukacije edukacijski program

 • Primjeri koritenja (LKMS) Obavezne edukacije zadaci za uenje

 • Primjeri koritenja (LKMS) Obavezne edukacije zadaci za uenje

 • 4400 zaposlenika

  132 poslovnice disperzirane po itavoj Hrvatskoj

  Velika dinamika proizvoda

  esti novi proizvodi

  este izmjene postojeih proizvoda

  Veliki zahtjevi vezani uz sigurnost podataka

  Edukacijski izazovi

 • Analiza potreba

  Kastomizacija i deployment sustava za e-uenje

  Integracija s ostalim sustavima

  ispitni sustav myQtest

  HR sustav

  Edukacija kljunih korisnika

  Napredno koritenje sustava

  Priprema materijala za izradu sadraja

  Izrada sadraja

  Izrada elearning sadraja

  Edukacija krajnjih korisnika metodom

  e-uenja

  Faze uvoenja e-uenja (2006-2012)

 • Suelje lokalizirano na Hrvatski, brendirano prema

  korporativnim standardima

  Podrka za elearning standarde

  Kolaboracija forum, chat, messaging,

  Integrirani ispitni podsustav

  Integracija sa sigurnosnim sustavima banke pristup

  sustavu bez potrebe za ponovnim prijavljivanjem (SSO)

  Integracija s postojeim HR sustavom razmjena

  podataka, integrirano izvjetavanje i upravljanje

  edukacijom

  Zahtjevi sustava za e-uenje

 • Tematika: proizvodi, poslovne vjetine, interni

  sustavi i procedure,

  Vrste:

  Jednostavni - rapid development

  Sloeni - interaktivni, kompleksnija grafika,

  praeni glasom spikera...

  Na temelju postojeih materijala: Powerpoint

  prezentacije, radne upute, itd

  Brendiran prema korporativnim standardima

  Sadraj za e-uenje

 • 2 razvojna tima interni i eksterni

  Interni tim razvija krae, jednostavnije sadraje

  Eksterni tim (Algebra) razvija sloene sadraje

  koristei specijalizirane alate i elearning

  strunjake

  Izrada sadraja za e-uenje

 • Primjer sadraja

  Web link

  Zaba-SustavRadneUspjesnosti/story.htmlhttp://lms.algebra.hr/tmp/HRdays/Zaba-SustavRadneUspjesnosti/story.html

 • Preko 1500 korisnika

  Preko 200 prodajnih mjesta diljem Hrvatske

  Velika dinamika proizvoda

  esti novi proizvodi

  este izmjene postojeih proizvoda sukladno

  zahtjevima trita i zakonskim regulativama

  Fluktuacija ljudskih potencijala esto

  zapoljavanje novih ljudi

  Edukacijski izazovi

 • Prilagoeni izvjetaji

  Hijerarhijski sustav privilegija pristupa podacima

  podrunica, poslovnica, grupa

  Dostupnost 24/7

  Mogunost brze nadogradnje sustava u skladu s

  poslovnim procesima

  Specifini zahtjevi sustava za e-uenje

 • Tematika uglavnom vezana uz proizvode

  Na temelju posebno prilagoenih Powerpoint

  prezentacija i posebno pripremljenih Word

  predloaka

  Multimedijalno bogati - voiceover, video,

  interakcije,

  Sadraj za e-uenje

 • Dva tima:

  Allianzovi strunjaci za predmetno podruje

  educirani kroz kratku Algebrinu radionicu

  Na poseban nain pripremaju Powerpoint materijale,

  popunjavaju Word predloke, itd

  Algebrini strunjaci

  Izrauju elearning sadraje u specijaliziranim alatima, prema

  poznatim elearning standardima

  Odravaju i nadograuju elearning infrastrukturu

  Sadraj za e-uenje

 • Primjer sadraja

  Web link

  Allianz-ZivotnoOsiguranje/player.htmlhttp://lms.algebra.hr/tmp/HRdays/Allianz-ZivotnoOsiguranje/player.html

 • Teme uglavnom vezane uz poslovne vjetine

  Vrste:

  Jednostavni brza izrada uglavnom na

  temelju Powerpoint prezentacija

  Sloeni - interaktivni, ilustrirani, praeni

  govorom spikera

  Brendiran prema korporativnim standardima

  Izrada sadraja za e-uenje

 • u suradnji s HT-ovim strunjacima za predmetno

  podruje

  Jaka multimedijalna i interaktivna komponenta -

  brojne ilustracije, kviz pitalice i slino

  Izrada sadraja za e-uenje

 • Primjer sadraja

  Web link

  T-HT-AbecedaPregovaranja-FazePregovora/story.htmlhttp://lms.algebra.hr/tmp/HRdays/T-HT-AbecedaPregovaranja-FazePregovora/story.html

 • Upravljanje znanjem od kuda krenuti

  Poveanje prodaje

  Zadravanje talenata

  Inovativni proizvodi

  Definiranje ciljeva KM inicijative u skladu sa strategijom i poslovnim

  izazovima

  Eksplicitno znanje (know-what)

  Tacitno znanje (know-how)

  Ekspertiza i socijalne mree (know-whom)

  Prepoznavanje kljunih tipova znanja bitnih za postizanje ciljeva

  Izrada edukacijskih sadraja vrhunske kvalitete za bitne proizvode i procese

  Prikupljanje povratnih informacija s terena

  Virtualne zajednice za razmjenu znanja

  Procesne i organizacijske promjene koje potiu razmjenu znanja

  Integrirani sustav (HR, dokumenti, intranet portal)

  Mogunost integralnog znanjem svih tipova

  Analiza i statistika radi poboljanja procesa

  Implementacija tehnoloke podrke (sustav za uenje i upr. znanjem)

  Kontinuirano investiranje u znanje (sadraj, ljudi, alati)