Click here to load reader

Upravljanje projektima - opste · PDF fileSeminarski rad ! Student tokom semestra može samostalno da radi seminarski rad. ! Temu i dinamiku izrade i odbrane seminarskog rada student

 • View
  223

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Upravljanje projektima - opste · PDF fileSeminarski rad ! Student tokom semestra može...

 • UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

 • Nastavno osoblje o Prof. dr Dejan Petrovi kabinet 214

  o Prof. dr Marko Mihi kabinet 214

  o Prof. dr Vladimir Obradovi kabinet 214

  o Doc. dr Marija Todorovi kabinet 214

  o Danijela Toljaga-Nikoli kabinet 311a

  o Dragan Bjelica kabinet 311a

  o Zorica Mitrovi kabinet 311a

 • Literatura Obavezna literatura o Prof. dr Petar Jovanovi Upravljanje projektima, 11. izdanje, Fakultet za

  projektni i inovacioni menadment, Beograd, 2015. Dodatna literatura o Kerzner H. Project Management, 10th edition, Wiley,

  New Jersey, 2009.

 • Nain polaganja ispita o Polaganje preko kolokvijuma

  n Uslov za kolokvijume: poloen prvi kolokvijum omoguava studentu izlazak na polaganje drugog kolokvijuma

  o Usmeno polaganje u ispitnom roku

 • Kolokvijum n Struktura kolokvijuma: 10 zatvorenih pitanja (20 bodova) 5 otvorenih pitanja (50 bodova) 2 zadatka (30 bodova) n Mogui broj bodova: 0-100 n Min 50% na svakom delu za poloen kolokvijum (10 na

  zatvorenim pitanjima, 25 na otvorenim pitanjima i 15 na zadacima)

 • Gradivo za 1. kolokvijum

  o Od 3-9. poglavlja (bez 7 poglavlja) 3. Pojam i vrste projekata 4. Koncept upravljanja projektom 5. Organizacija za upravljanje projektima 6. Upravljanje ljudskim resursima u projektu 8. Upravljanje ugovaranjem 9. Upravljanje kvalitetom projekta

  o Deo poglavlja 16. Metode i tehnike upravljanja projektima (zakljuno sa 16.7.3. Osnovni pojmovi u tehnici mrenog planiranja)

  o Prezentacije sa vebi

 • Gradivo za 2. kolokvijum o Od 10. poglavlja do 19.

  10. Upravljanje rizikom projekta 11. Upravljanje komunikacijama u projektu 12. Upravljanje promenama u projektu 13. Planiranje realizacije projekta 14. Praenje i kontrola realizacije projekta 15. Sistem izvetavanja o realizaciji projekta 16. Metode i tehnike projektnog menadmenta (16.7.4 -16.8) 17. Upravljanje pomou projekata 18. Projektno orijentisana organizacija 19. Program menadment

  o Prezentacije sa vebi

 • Aktivnost na asu

  o Dodatni bodovi se dobijaju za aktivnost (ne za prisustvo) na predavanjima i vebama.

  o Dodatni bodovi se sabiraju sa brojem bodova koje student dobije na kolokvijumima i ukljuuju u formiranje konane ocene.

  o Dodatni bodovi e se vaiti i na usmenom ispitu.

  o Dodatni bodovi dobijeni na predavanjima i vebama ne omoguavaju studentu da poloi kolokvijum, ukoliko nije dobio 51 bod.

 • Seminarski rad o Student tokom semestra moe samostalno da radi

  seminarski rad.

  o Temu i dinamiku izrade i odbrane seminarskog rada student dogovara sa profesorom.

  o Uspena izrada i prezentacija seminarskog rada donosi 10 bodova, koji se sabiraju sa brojem bodova nakon poloena oba kolokvijuma ili se raunaju prilikom usmenog polaganja ispita.

  o Dodatni bodovi na osnovu seminarskog rada uvaavaju se do kraja kolske 2016/17.

 • Formiranje konane ocene kod polaganja ispita preko kolokvijuma

 • Dodatne informacije

  oMaterijali e biti postavljeni na sajt www.men.fon.rs

 • Nastavne jedinice o Pojam i vrste projekata o Koncept upravljanja projektom o Organizacija za upravljanje projektima o Upravljanje ljudskim resursima u projektu o Upravljanje ugovaranjem o Upravljanje kvalitetom projekta o Upravljanje rizikom projekta o Upravljanje komunikacijama u projektu

 • o Upravljanje promenama u projektu o Planiranje realizacije projekta o Praenje i kontrola realizacije projekta o Sistem izvetavanja o realizaciji projekta o Metode i tehnike projektnog menadmenta o Upravljanje pomou projekata o Projektno orijentisana organizacija o Program menadment

 • UPRAVLJANJE PROJEKTIMA