of 36 /36
OPŠTI PODACI: o Reproduktivna dob žene (15.-44.g.) o 50% trudnoća neplanirano o Prevalencija hroničnih bolesti kod žena < 45 g. * 7% - astma 60% - hipertenzija 0.6- 1.0 % epilepsija * Center for Disease Control Prevention (CDC)

UPOTREBA LIJEKOVA U TRUDNOĆI

 • Author
  zoltin

 • View
  88

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OP Š TI PODACI : Reproduktivna dob ž ene (15.-44.g.) 50% trudnoća neplanirano Prevalencija hroničnih bolesti kod žena < 45 g. * 7% - astma 60% - hipertenzija 0.6- 1.0 % epilepsija * Center for Disease Control Prevention (CDC). UPOTREBA LIJEKOVA U TRUDNOĆI. - PowerPoint PPT Presentation

Text of UPOTREBA LIJEKOVA U TRUDNOĆI

 • OPTI PODACI:Reproduktivna dob ene (15.-44.g.)

  50% trudnoa neplanirano

  Prevalencija hroninih bolesti kod ena < 45 g. * 7% - astma60% - hipertenzija0.6- 1.0 % epilepsija

  * Center for Disease Control Prevention (CDC)

 • Primjena lijekova tokom trudnoe (iskljuujui vitamine i minerale)*: od 1.7 1976.g. do 2.9 2000.g.

  danas prisutan oprezniji pristup u odnosu na 60.-te god. 20.v.> 80% uzme bar jedan lijek tokom trudnoe30% uzme > 4 lijeka6 od 10 najee korienih su OTC lijekovi: analgetici, antiemetici, laksativi

  *De Vigan C, et al. J Clin Epidemiol. 1999.

 • Uputstvo za lijek:Upotreba ovog lijeka NIJE PREPORUENA OSIM AKO MOGUA KORIST NADILAZI RIZIK

  Strah od TERATOGENEZE

 • (teratos-nakaza,monstrum) nauka o nenormalnom razvoju ploda

  TERATOGENIMA se nazivaju svi uzronici kongenitivnih anomalija

  TERATOGENI :fizika ili hemijska materijamikroorganizamviak ili manjak nekog elementa

  koji tokom embrijskog ili fetusnog ivota mogu izazvati ABNORMALNOST OBLIKA ili FUNKCIJE kod ovjeka

 • Vee ili manje malformacije u strukturi ili funkciji organa, koje odstupaju od normalnosti

  Kada zapaamo kongenitalne poremeaje?

  2-4 % novoroenih nosi k. poremeaje od kojih ce 50% zahtjevati neki hirurski zahvat

  neki se poremeaji mogu iskazati kasnije, tokom razvoja

 • Laboratorijska ispitivanja na ivotinjama (kuni + druga vrsta)

  Epidemioloska istravanja (radi potpunije procjene teratogenosti) Spontano praenje Organizovano praenje Registri multicentrini i prospektivni (npr. EURAP)

 • Fizike ili hemijske materijeMajine infektivne bolestiMajine druge bolestiAndrogeni i estrogeni hormoniCitomegalovirusAlkoholizamAntagonisti folne kiselineEkvini encefalovirusDijabetesAntikoagulansiHerpes simplexFenilketonurijaAntitiroidni lijekoviRubeolaReumatske bolestiAntiepilepticiCitostaticSifilisSrane bolestiPenicilaminLitijumToksoplazmozaBolesti jetreTeracikliniMetamizolKretenizamZraenje

 • Fizike ili hemijske materije Majine infektivne bolestiMajine druge bolestiAlkohol i drugi organski rastvoriEnterovirusiHipervitaminoza ACigareteEpstein-Barr virusManjak cinkaDiazepamHIVLimfocitni horiomeningitisMorbiliParotitisVaricellaeMikoplazma

 • Period ORGANOGENEZE(sa izuzetkom CNS koji se razvija tokom cijele trudnoe), kada treba

  IZBJEGAVATI DAVANJE LIJEKOVA TRUDNICAMA (svesti ih na najmanju moguu mjeru)

 • Farmakokinetike promjene: APSORPCIJA: smanjen motilitet GI trakta, usporeno pranjenje eluca

  DISTRIBUCIJA: poveanje ukupne tjelesne tenosti, i masnog tkiva; Vd?METABOLIZAM: porast aktivnosti enzimaELIMINACIJA: povean protok krvi kroz bubrege

 • KOD:ena koje ulaze u trudnou sa odreenim zdravstvenim problemimaena kod kojih se razvije novi zdravstveni problem za vrijeme trudnoeEgzacerbacije postojeeg zdravstvenog problema

  PREKONCEPCIJSKO SAVJETOVANJE

 • PRIMJENTI DOKAZANO NEKODLJIV LIJEK!

  PRIMJENITI lijek kada su MOGUE KORISTI VEE od MOGUEG RIZIKA!

  VODITI RAUNA O PROMJENI FIZIOLOKIH FAKTORA!!!

 • LIJEKRAZDOBLJE PRIMJENE MOGUI ISHODACEinhibitori, blokatori AT receptoraCijela trudnoa, posebno 2. i 3. tromjesejeOteenje bubregaAmfetaminiCijela trudnoaPoremeaj razvoja, smanjen uspjeh u koliAntitireoidni lijekoviCijela trudnoaFetalna hipotireoza(visoke doze)BenzodiazepiniCijela trudnoaRazvoj zavisnosti kod novoroeneta, povean rizik za rascjep u usnoj upljini(hronina upotreba)BetablokatoriCijela trudnoaUsporenje rasta ( atenolol)BarbituratiCijela trudnoaRazvoj zavisnosti kod novoroeneta (hronina upotreba)CitostaticiCijela trudnoaViestruki kongenitalni poremeajiDietilstilbestrolCijela trudnoaPojava adenokarcinoma vagine i cerviksa kod mladih djevojaka (17-22g.)FenitoinCijela trudnoaFetalni hidantoinski sindrom-poremeaj rasta i razvoja, mikrocefalija, kraniofacijalni poremeaji, hipoplazija noktiju i distalnih falangi prstiju

 • LIJEKPAZDOBLJE PRIMJENEMOGUI ISHODIzotretinoinCijela trudnoaVisok rizik za nastanak malformacija SS i licaLitijumPrvo tromjesejeKardiovaskularne malformacijeKarbamazepinPrvo tromjesejePoremeaj neuralne cijeviNSARDrugo tromjesejeZatvaranje ductus-a BotalliTalidomidPrvo tromjesejeFokomelija, viestruke malfomacije unutranjih organaTetracikliniCijela trudnoaInhibicija rasta kosti,poremeaj boje zubaValproatiCijela trudnoaPoremeaj neuralne cijevi (spina bifida)VarfarinPrvo tromjesejeHipoplastican korijen nosa, kondrodisplazijaVarfarinDrugo tromjesejeMalformacije SZSVarfarinTrece tromjesejeRizik intrakranijalnog krvarenja

 • ZNAAJ DOJENJAMAJINO MLIJEKO: vie masti, nii pH

  Lijekovinajee u niskim koncentracijama(ukupna DD kod dojeneta 1% majine doze) liposolubilni, vieg pH lake se izluuju u majino mlijeko mogu proizvesti farmakoloki uinak (koliina, toksinost, aktivnost metabolikih enzima djeteta) mogu izazvati reakcije preosjetljivostiIZBJEGAVATI UPOTREBU LIJEKOVA!KORISTITI SIGURNE LIJEKOVE, 30-60 MIN. NAKON DOJENJA!

 • Lijekovi zbog kojih je potreban PREKID DOJENJABetablokatori,Salicilati,Litijum,Citostatici,Tetraciklini, fluorokinoloni, kloramfenikol,Radioaktivni jod,Sredstva zavisnosti (narkotici, kokain, amfetamini...)

  Lijekovi koji uzrokuju supresiju izluivanja mlijeka:Bromokriptin,Oralni kontraceptivi u visokim dozama

  Lijekovi koji dovode do sedacije dojeneta:Diazepam (akumulacija lijeka zbog dugog vremena polueliminacije)Fenobarbiton (oslabljen refleks sisanja)

 • AKONTROLISANO PROUAVANJE KOD LJUDI, NEGATIVNO BPROUAVANJA NA IVOTINJAMA NISU POKAZALA RIZIK,ISKUSTVA PRIMJENE NA LJUDIMA, NEGATIVNA CISTRAIVANJA NA IVOTINJAMA POZITIVNA ILI NISU UINJENANEDOSTATAK PODATAKA U HUMANOJ PRIMJENI

  DHUMANI PODACI POKAZUJU RIZIK, (ODNOS RIZIK-KORIST) XANIMALNI ILI HUMANI PODACI POZITIVNI

 • STUDIJE NA IVOTINJAMA I LJUDIMA SU POKAZALE DA LIJEK IZAZIVA FETALNE ABNORMALNOSTI

  ILI POSTOJI DOKAZ ZA MOGUI RIZIK PO FETUS UTEMELJEN NA ISKUSTVU,

  LIJEK JE KONTRAINDICIRAN ZA PRIMJENU U TRUDNOI

 • PeniciliniCefalosporiniKarbapenemiFluorokinoloniAminoglikozidi

  SulfonamidiAntifungici

 • Kategorija rizika u trudnoi: BProlaze kroz placentu lagano i brzoKoncentracija u fetusu jednaka kao kod majke

  LaktacijaPrelaze u majino mlijeko u maloj koncentracijiKompatibilni sa dojenjem

 • Kategorija rizika u trudnoi:BProlaze kroz placentu

  LaktacijaPrelaze u majino mlijeko u maloj koncentracijiKombatibilni (uglavnom) sa dojenjem

 • Kategorija rizika u trudnoi: BNe preporuuje se upotreba u trudnoiKoristiti sigurnije alternative

  LaktacijaIzluuje se u majino mlijeko,Ne preporuuje se dojiti za vrijeme terapije

 • Kategorija rizika u trudnoi: B/C/C/BProlaze kroz placentu u malim koliinama

  LaktacijaEritromicin: (Case report i kohortna studija) mogua povezanost sa stenozom pilorusa kod novoroenadi izloenoj eritromicinu putem majinog mlijeka.Ostali: kompatibilni

 • Kategorije rizika u trudnoi: DBrzo prolaze kroz placentuUlaze u amnionsku tenost putem fetalne cirkulacije

  LaktacijaKompatibilni sa dojenjemNe absorbuju se putem GI trakta

 • Kategorija rizika u trudnoi:CProlaze kroz placentuSuplementacija sa folnom kis.moe ublaiti rizikPred porodjaj kontraindicirani (kernikteurs)Laktacija:Izluuje se u majino mlijekoIzbjegavati u dojenju

 • Kategorija rizika u trudnoi:DMogu uzrokovati defekte (kosti, zubi,...)

  Laktacija:Izluuje se u majino mlijekoPreporuuje se prekid dojenja

 • AMPHOTERICIN B Kategorija rizika u trudnoi:B

  Laktacija:Nema podataka o izluivanju u majino mlijekoNe preporuuje se u dojenju

 • ASKKategorija rizika u trudnoi: C/D (zadnji trimestar) smrtnost, intrauterni zastoj rasta, intoksikacija, krvarenje, neonatalna acidoza,prevremeno zatvaranje ductus Botalli-aLaktacija: prelazi u majino mlijeko, potreban oprez

  PARACETAMOLKategorija rizika u trudnoi:BLaktacija: prelazi u majino mlijeko, potreban oprez

  IBUPROFENKategorija rizika u trudnoi: (> 30 nedelja trudnoe)Laktacija: prelazi u majino mlijeko, ne preporuuje se

 • ANTAGONISTI H2 RECEPTORA,Rizik u trudnoi:BLaktacija: prelazi u majino mlijeko,potreban oprez

  INHIBITORI PROTONSKE PUMPERizik u trudnoi:BLaktacija: prelazi u majino mlijeko, ne preporuuje se

 • Bisakodil rizik u trudnoi: C

  Laktuloza Rizik u trudnoi :B

 • Kategorija rizika u trudnoi: Dprolazi kroz placentupovean rizik nastanka kongenitalnih malformacijakod primjene veih doza neposredno pred porodjaj: hipoaktivnost, hipotonija, hipotermija, problemi hranjenjaLaktacija:prelazi u majino mlijeko, kontraindicirana primjena

  BENZODIAZEPINI:Benzodiazepini se izluuju mlijekom, ne preporuuju se dojenje

 • Kategorija rizika u trudnoi: Bprolazi kroz placentuteratogena svojstva nisu uoena u animalnim studijamanema adekvatnih kontrolisanih humanih studija

  Laktacija:izluuje se u majino mlijeko,potreban oprez

 • Kategorija rizika u trudnoi: Bprolazi kroz placentuteratogena svojstva nisu uoena u animalnim studijamanema adekvatnih kontrolisanih humanih studija

  Laktacija: izlucuje se u majino mlijeko, ne preporuuje se/potreban oprez

 • PERINATALNA FARMAKOLOGIJA

  U KLINIKOJ PRAKSI IZUZETNO RIJETKA:KORTIKOSTEROIDI-STIMULACIJA SAZRIJEVANJA FETALNIH PLUA KOD RAANJA PREMATURUSAFENOBARBITION- KORIEN PRIJE FOTOTERAPIJE, UESTALOST POJAVE NEONATALNE UTICE NIAANTIARITMICI- ZA LIJEENJE ARITMIJA PLODA

 • Ukljuuje borbu protiv NEPOTREBNOG I NEOPREZNOG uzimanja lijekova tokom trudnoe

  Na svjetskom tritu 180 000 hemikalija i medikamenataTakvo okruenje predstavlja opasnost za roene i neroene

 • NEMA NEKODLJIVOG LIJEKA!

  OPREZ PRI DAVANJU LIJEKOVA SVIM ENAMA U GENERATIVNOJ DOBI!

  IZDAVATI LIJEKOVE TRUDNICAMA UZ PRETHODNU PROVJERU!

  IZBJEGAVATI LAKOMISLENO IZDAVANJE OTC LIJEKOVA!