of 1 /1

upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

 • Author
  ledang

 • View
  221

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima

 • 1

  UPOTREBA INFORMATIKIH ALATA U UPRAVLJANJU

  GRAEVINSKIM PROJEKTIMA

  Tehniko Veleuilite u ZagrebuGraditeljski odjel

  Boris Uremovi, dipl.ing.gra.

  to je projekt?

  Projekt je privremeni i unikatni pothvat koji

  ima za rezultat ostvarenje odreenih ciljeva.

 • 2

  Znaajke projekta

  Privremeni karakter projekta govori da postoje jasno odreeni poetak i kraj projekta.

  Kraj projekta nastupa:

  kad se ispune svi ciljevi

  kada vie ne postoji mogunost ispunjavanja ciljeva

  kada vie ne postoji potreba za provoenjem projekta

  Znaajke projekta

  Privremeni karakter ne znai da projekt ima kratko trajanje.

  Privremeni karakter se ne odnosi na rezultat projekta rezultati projekta su obino dugotrajni.

 • 3

  Upravljanje projektima

  Upravljanje projektima je primjena znanja,

  vjetina, alata i tehnika na projektne

  aktivnosti, a u svrhu postizanja i ispunjavanja

  projektnih zahtjeva i ciljeva.

  Upravljanje projektima (PMI) podruja

  integracija projekta sadraj vrijeme trokovi kvaliteta ljudski resursi komunikacija rizici nabava

 • 4

  Upravljanje projektima

  Upravljanje projektima

  Izrazito opseno puno razliitih faktora

  Svi faktori su usko povezani, pa promjena jednog faktora utjee na promjenu najmanje jo jednog od ostalih faktora

 • 5

  Upravljanje projektima

  Projektni plan prolazi kroz iteracije

  razliitih rjeenja tijekom cijelog ivotnog

  ciklusa projekta, te se na taj nain plan

  neprestano poboljava i postaje sve

  detaljniji i toniji.

  Informatiki alati upravljanje projektima

  razliita podruja up-a razliiti alati

  Informatiki alati najee pokrivaju nekoliko razliitih podruja upravljanja projektima (npr. vrijeme, trokovi, resursi).

  Rijetko koji alat iskljuivo pokriva samo jedno podruje

 • 6

  Informatiki alati praenje projekata

  S obzirom da su projekti dinamine prirode, te da je tijekom njihovog ivotnog ciklusa potrebno stalno mijenjanje i prilagoavanje planova, informatiki alati uvelike olakavaju izradu razliitih verzija (iteracija) planova, te na taj nain omoguavaju lake praenje projekata.

  Podjela informatikih alata

  1. Prema nainu izvoenja Lokalni desktop

  Web alati

  2. Prema broju korisnika Za jednog korisnika

  Za vie korisnika

  Posebna kategorija integrirani alati

 • 7

  Prema nainu izvoenja

  Lokalni alati Upotrebljavaju se na pojedinanim

  raunalima Najee se radi o aplikacijama koje

  koristi svaki korisnik zasebno Neke aplikacije omoguuju direktnu

  komunikaciju i suradnju vie korisnika Neke aplikacije mogu koristiti centralno

  pohranjivanje podataka, te na taj nain omoguiti suradnju vie korisnika

  Prema nainu izvoenja

  Web alati

  Aplikacije instalirane na centralnom raunalu (server), moe im se pristupati lokalno ili preko interneta (kroz web preglednik), obino ih koristi vie korisnika istovremeno.

 • 8

  Web alati prednosti i mane

  Prednosti

  Nema potrebe za instalacijom programa na raunalu dovoljan je web preglednik

  Jednostavno odravanje aplikacije svi korisnici uvijek imaju najnoviju verziju

  Jednostavan pristup vie korisnika

  Centralizirana pohrana podataka (mogua mana)

  Web alati prednosti i mane

  Mane

  Ukoliko server ili korisnik nisu spojeni, nema pristupa aplikaciji i podacima zahtjeva konstantnu vezu

  Najee sporiji pristup podacima ogranienost brzinom veze

 • 9

  Prema broju korisnika

  Za jednog korisnika

  Programi kod kojih je zamiljeno da iskljuivo jedna osoba izrauje/mijenja plan istovremeno.

  Za vie korisnika

  Programi kod kojih je zamiljeno da vie osoba istovremeno ureuje izrauje/mijenja plan, odnosno njegove dijelove, koji se potom integriraju u jednu cjelinu.

  Integrirani alati

  Alati (sustavi) kod kojih je jedan dio zaduen za upravljanje projektima, a sadre i dijelove koji pokrivaju razliite aspekte poslovanja tvrtke koja ih koristi.

  Alati (sustavi), koji su posebno izraeni za specifine potrebe pojedine tvrtke, te su na taj nain unikatni.

 • 10

  Otvoreni kod ili programi u vlasnitvu

  Programi otvorenog koda (Open source)

  Besplatni (+)

  Manjih mogunosti (-)

  Nekvalitetna podrka (-)

  Mogua nepouzdanost rada (+/-) Nestabilnost

  Pogreke bug

  Otvoreni kod ili programi u vlasnitvu

  Programi u vlasnitvu (Proprietary)

  Cijena (-)

  Velike mogunosti (+)

  Kvalitetna podrka (+)

  Razmjerna pouzdanost rada (+/-)

 • 11

  Programi otvorenog koda

  Planner 0.14.4

  OpenProj 1.4

  Gantt Project 2.0.10

  Open Workbench 1.1.6

  Napomena

  Navedeni su programi koji su lagano dostupni, te koji su na glasu kao stabilni i bez greaka , tj. bug-ova.

  Planner 0.14.4

  http://live.gnome.org/Planner

 • 12

  Planner 0.14.4

  Mogunosti

  Izrada gantograma

  Rad s resursima

  Ispis

  Planner 0.14.4

  DOBRO LOE

  Izrada gantograma Definiranje aktivnosti

  Povezivanje aktivnosti

  Prikaz kritinih aktivnosti

  Podeavanje kalendara

  Sustav pomoi (Help)

  Dodjeljivanje resursa neintuitivno

  Podeavanje grafikog prikaza

  Nema izvjetaja

  Nema rada s trokovima

 • 13

  OpenProj 1.4

  http://www.serena.com/products/openproj/index.html

  OpenProj 1.4

  Mogunosti

  Izrada gantograma

  Izrada mrenog dijagrama

  Rad s resursima

  Izrada izvjetaja

  Praenje projekta

  MS Project Import/Export

  Ispis

 • 14

  OpenProj 1.4

  DOBRO LOE

  Izrada gantograma Definiranje aktivnosti

  Povezivanje aktivnosti

  Prikaz kritinih aktivnosti

  Dodjeljivanje resursa

  Izrada izvjetaja

  Import/Export

  Podeavanje grafikog prikaza (gantogram, mreni dijagram i histogram)

  Neintuitivno suelje * (u pojedinim prozorima)

  Gantt Project 2.0.10

  http://www.ganttproject.biz/

 • 15

  Gantt Project 2.0.10

  Mogunosti

  Izrada gantograma

  Izrada PERT dijagrama

  Rad s resursima

  Vremensko praenje projekta

  MS Project Import/Export

  Ispis

  Gantt Project 2.0.10

  DOBRO LOE

  Izrada gantograma Definiranje aktivnosti

  Povezivanje aktivnosti

  Prikaz kritinih aktivnosti

  Dodjeljivanje resursa

  Import/Export

  Podeavanje grafikog prikaza

  Nema izvjetaja

  Nema rada s trokovima

  Nema histograma

  Praenje projekta

  Nema sustav pomoi korisniku (Help)

 • 16

  Open Workbench 1.1.6

  http://www.openworkbench.org/

  Open Workbench 1.1.6

  Mogunosti

  Izrada gantograma

  Izrada CPM mrenog dijagrama

  Rad s resursima

  Vremensko praenje projekta

  Ispis

 • 17

  OpenWorkbench 1.1.6

  DOBRO LOE

  Izrada gantograma Definiranje aktivnosti

  Povezivanje aktivnosti

  Prikaz kritinih aktivnosti

  Dodjeljivanje resursa

  Sustav pomoi (Help)

  Podeavanje grafikog prikaza

  Praenje projekta

  Neintuitivno suelje

  Import/Export

  Programi otvorenog koda ZAKLJUAK

  Dostatni za izradu osnovnih vremenskih planova za jednostavne projekte

  Ograniene mogunosti Rad s resursima

  Rad s trokovima

  Izvjetaji

  Praenje projekata

  Najee lo ili nepostojei sustav pomoi

 • 18

  Programi u vlasnitvu (Proprietary)

  Velik broj programa, a meu njima su najee koriteni:

  Oracle Primavera Project Planner

  Microsoft Project

  Oracle Primavera Project Planner

  Skup alata/programa, koji se mogu pokretati modularno (prema potrebi)

  Iznimno velikih mogunosti Mogunost definiranja najmanjih detalja o

  projektu (aktivnosti, resursi, trokovi,)

  Mogunost paralelnog praenja velikog broja projekata, aktivnosti, resursa

  Izrada kompleksnih izvjetaja

 • 19

  Oracle Primavera Project Planner

  Potencijalni problem

  Neprikladan za manje projekte, zbog kompleksnog sustava (baze podataka) prilagoenog obradi velike koliine podataka o raznim projektima, podprojektima, aktivnostima, resursima,

  MS Project

  Mogunosti Unos aktivnosti i njihova trajanja Grupiranje aktivnosti Unos ovisnosti, veza meu aktivnostima Unos i dodjelu resursa aktivnostima Unos trokova Analiza i usklaivanje vremenskog rasporeda Arhiviranje osnovnog, poetnog plana Praenje plana u stvarnim vremenskim okvirima Kreiranje raznih, pojedinanih i zbirnih prikaza i

  izvjea, te njihov ispis

 • 20

  MS Project

  Prikladan za skoro sve vrste projekata

  Jednostavno suelje

  Visoka upotrebljivost iz kutije nije potrebno podeavati puno opcija prije poetka rada

  Smanjenih mogunosti ukoliko je potrebno istovremeno pratiti vie projekata.

  Izrada plana pomou informatikih alata

  Navedeni informatiki alati ne sadre unaprijed definirane baze podataka potrebne za izradu plana (normativi, analize cijena, itd.).

  Prije pristupanja izradi plana, mora se odraditi priprema svih potrebnih podataka.

 • 21

  Priprema za izradu plana

  Bitne komponente za izradu plana graenja:

  Tehnoloki i organizacijski uvjeti izvoenja

  Aktivnosti

  Resursi

  Trajanje aktivnosti

  Veze meu aktivnostima

  Trajanje aktivnosti

  Izraun trajanja aktivnosti se radi na temelju:

  Koliine gradiva Q Uinka UpRG ili norme NsRG radne grupe Broja radnih grupa - NRG Radnog vremena - hd

  dRG

  sRGA

  hN

  NQT

  =

  dRGpRG

  AhNU

  QT

  =

 • 22

  Precedence Diagramming Method (PDM)

  3 pitanja koja vode do slijeda aktivnosti Koja(e) aktivnost(i) mora zavriti prije nego to moe poeti

  ova aktivnost Koja se aktivnost moe izvriti usporedno sa ovom Koja aktivnost ne moe poeti prije nego ova zavri

  Aktivnost se prikazuje pravokutnikom (vor) Strelice predstavljaju veze meu aktivnostima

  Struktura mrenog plana

  Struktura plana

  Prethodna aktivnost kontrolira poetak ili kraj aktivnosti

  Sljedbena aktivnost ovisi o poetku ili zavretku aktivnosti

  Prethodna akt.Aktivnosti B

  Sljedbena akt. Aktivnosti B

 • 23

  Veze meu aktivnostima vrste veza

  A

  1. aktivnost

  Kraj-poetak / Finish-Start (FS)

  kada A zavri, B moe poeti

  B

  2. aktivnost

  Poetak-poetak / Start-Start (SS)

  kada A pone, B moe poeti

  Kraj-kraj / Finish-Finish (FF)

  kada A zavri, B moe zavritiA

  1. aktivnost

  B

  2. aktivnost

  A

  1. aktivnost

  B

  2. aktivnost

  Veze sa odgodom

  Predstavlja pomak ili odgodu izmeu

  aktivnosti i njene sljedbene aktivnosti

  Uvijek se izraava u danima

  Moe se dodati bilo kojoj vrsti veza

  Uglavnom je pozitivna, ali u iznimnim

  sluajevima moe biti negativna

  Odgoda (Lag)

 • 24

  Veze meu aktivnostima veze s odgodom

  A

  1. aktivnost

  Kraj-poetak / Finish-Start (FS)

  B moe poeti 7 dana nakon zavretka A

  B

  2. aktivnost

  Poetak-poetak / Start-Start (SS)

  B moe poeti 5 dana nakon poetka A

  Kraj-kraj / Finish-Finish (FF)

  B moe zavriti 3 dana nakon zavretka A

  A

  1. aktivnost

  B

  2. aktivnost

  A

  1. aktivnost

  B

  2. aktivnost

  SS 5d

  FS 7d

  FF 3d

  Lista aktivnosti s izraunom trajanja

  Br. Opis aktivnosti KoliinaJed. mj.

  Sastav radne grupe

  UpRG TA

  1.

  2.

  3.

  dRG

  sRGA

  hN

  NQT

  =

  dRGpRG

  AhNU

  QT

  =

  Iz strukture mrenog plana

  Iz dokaznice mjera

  Iz organizacije radnih procesa

  Izraun s formulom

  Trajanje aktivnosti

  zaokrueno na cijeli

  broj dana

 • 25

  Kritini put

  Kritini put je najdui slijed aktivnosti koji odreuje ukupno trajanje projekta

  Aktivnosti na kritinom putu su kritine aktivnosti

  Kritine aktivnosti nemaju vremensku rezervu

  Promjena u trajanju jedne kritine aktivnosti uzrokuje promjenu trajanja cijelog projekta

  Ukupna rezerva / Total Float (TF)

  Vrijeme za koje se trajanje aktivnosti moe produiti ili odgoditi poetak aktivnosti, a da ukupno trajanje projekta ostane nepromjenjeno

  Razlika izmeu kasnog i ranog poetka ili kasnog i ranog zavretka

  Aktivnosti kojima ukupna rezerva ima vrijednost nula

  su kritine aktvnosti, a slijed kritinih aktivnosti je

  kritini put

  LS - ES = TF

  LF - EF = TF

 • 26

  Vrijeme za koje se trajanje aktivnosti moe

  produiti ili odgoditi poetak aktivnosti, a da

  najraniji poetak sljedbene aktivnosti ostane

  nepromjenjen

  Proraunava se ovisno o vrsti veze

  ES2 - (Lag) EF1 = FF1 - FS veza

  ES2 - (Lag) ES1 = FF1 - SS veza

  EF2 - (Lag) EF1 = FF1 - FF veza

  Slobodna rezerva / Free Float (FF)

  Primjer izrada plana MS Project

  Definiranje radnog kalendara Radno vrijeme

  Radne i neradne dane

 • 27

  Definiranje aktivnosti i veza meu aktivnostima

  Primjer izrada plana MS Project

  Svakoj aktivnosti odreuje se prethodna aktivnost, vrsta veze i broj dana odgode

  Primjer izrada plana MS Project

  Identifikacija kritinog puta

 • 28

  Primjer izrada plana MS Project

  Kritini put

  Primjer izrada plana MS Project

  Izrada liste resursa

  Za materijale moe se upisati jedinica mjere, a za radnike i strojeve broj max. radnika ili strojeva kojim raspolaemo

  U Resource Sheet-u upisuju se imena resursa, a pod Type vrstu (Work ili Material)

 • 29

  Primjer izrada plana MS Project

  Dodjeljivanje resursa aktivnostima

  Svakoj aktivnosti dodjeljuju se svi resursi potrebni za njeno izvrenje

  Primjer izrada plana MS Project

  Prikaz histograma Naredbom Resource Graph prikazat e se

  histogrami resursa

  Ako nam broj resursa u jednom danu prelazi maximalni broj (crveno), te ako imamo veliki broj naglih promjena moramo napraviti optimalizaciju

 • 30

  Primjer izrada plana MS Project

  Rjeavanje prekoraenja broja resursa u odnosu na max. broj

  Iz izbornika Project odabere se Resource Leveling

  Leveling se moe raditi na cijelom projektu ili na odreenom periodu

  Doputenja koja se mogu postaviti:

  Ravnati samo unutar rezerve

  Ravnanje moe podesiti broj resursa dodjeljen aktivnosti

  Ravnanje moe podijeliti aktivnost

  Primjer izrada plana MS Project

  Unos trokova u plan

  svakoj se aktivnosti moe odrediti i fiksna cijena

  Svakom resursu dodjeljuje se jedinina cijena

 • 31

  Praenje izvoenja projekta MS Project

  Kada je izraen poetni plan, spremamo ga kao baseline

  baseline = osnovna, poetna linija

  Priprema za praenje plana

  Praenje izvoenja projekta MS Project

  Praenjem izvoenja aktivnosti, uz postotak izvrenja unosi se i datum stvarnog poetka aktivnosti te ako je aktivnost izvrena, datum stvarnog zavretka aktivnosti

  Unos stvarnih podataka o aktivnostima

 • 32

  Prikaz aktualnog stanja plana

  Praenje izvoenja projekta MS Project

  Sada se moe vidjeti stvarno stanje projekta u odnosu na odreeni dan

  ZAKLJUAK (1)

  Informatiki alati danas imaju iznimno vanu

  ulogu u upravljanju graevinskim

  projektima, te je upravljanje bez njihove

  upotrebe nezamislivo, bez obzira radi li se o

  programima otvorenog koda ili programima

  u vlasnitvu.

 • 33

  ZAKLJUAK (II)

  Vrlo je vano pravilno odabrati prikladan

  program/alat, koji e odgovarati potrebama

  projekta ili tvrtke, kako bi se na taj nain

  omoguilo to kvalitetnije voenje

  projeka(a)ta.

  ZAKLJUAK (III)

  Programi otvorenog koda prikladniji su za

  upravljanje malim i jednostavnim

  projektima.

  Kod sloenih projekata ili kod praenja veeg

  broja projekata, potrebno je upotrijebiti

  neki od programa/alata u vlasnitvu.

 • 34

  ZAKLJUAK (IV)

  Oracle Primavera Project Planner Prikladan za velike/sloene projekte, iako

  ga je mogue koristiti i za projekte manjeg obima.

  Microsoft Project Standardno rjeenje za veliku veinu

  projekata, iako smanjenih mogunosti kad je u pitanju istovremeno praenje vie razliitih projekata.

  Zahvaljujem na panji !

  Boris Uremovi, dipl.ing.gra.

 • 35

  Literatura

  A Guide to the Project Management Body of Knowledge 4th Edition; PMI; 2008

  J. Klepac: Organizacija graenja; Sveuilite u Zagrebu; Graevinski fakultet; 1984.

  J. Marui: Organizacija graenja; Sveuilite u Zagrebu; 1994.

  B. Uremovi, . Dunovi: Planiranje projekata uz pomo programskog alata Microsoft Project 2007; Tehniko veleuilite u Zagrebu; 2010.

  . Dunovi: Nastupno predavanje Izrada dinamikih planova graenja pomou programskog paketa MS Project

  Uremovi, Dunovi Planiranje projekata uz pomo programskog alata Microsoft Project 2007

  Recenzirani nastavni materijal (skripta) za predmete:

  Metode planiranja (Struni studij graditeljstva)

  Planiranje i praenje projekata (Specijalistiki diplomski struni studij graditeljstva)

  Sve dodatne informacije na mail:

  [email protected]