Click here to load reader

UPIS U SREDNJU ŠKOLUos-kastanjer-pu.skole.hr/.../2007/UPIS_U_SREDNJE_SKOLE.pdf PRIJAVA I UPIS U SREDNJE ŠKOLE NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA I UPISA U SŠ •Odluka o elementima

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UPIS U SREDNJU ŠKOLUos-kastanjer-pu.skole.hr/.../2007/UPIS_U_SREDNJE_SKOLE.pdf PRIJAVA I UPIS...

 • UPIS U SREDNJU ŠKOLU

  Razrednici:

  Ecio Božac 8.a

  Sandra Pavletić 8.b

  Tatjana Gužvić 8.c Marijana Mišić, pedagoginja

 • KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE ?

  INFORMIRANJE ŽELJE/INTERESI SPOSOBNOSTI

  UVJETI MOGUĆNOSTI

 • • Upoznati sebe!

  • Potražiti pomoć i savjet

  • Želje roditelja

  • Nametanje nekih zanimanja: prestiž, muško-ženska

  zanimanja

  • Vlastiti interes i želja, a ne društvo

  • Gledati unaprijed-mogućnost zapošljavanja-deficitarna

  zanimanja

  • Prepreke-zdravstvene ili druge

  • Popraviti ocjene!

 • SREDNJOŠKOLSKI SUSTAV REPUBLIKE

  HRVATSKE

  opća

  jezična

  Prirodoslovno-matematička

  klasična

  prirodoslovna

  četverogodišnje trogodišnje

  tehničke

  zdravstvene

  gospodarske

  poljoprivredne

  ostale

  industrijske

  obrtničke

  ostale

  Likovna umjetnost i dizajn

  Glazbena umjetnost

  Plesna umjetnost

 • SREDNJE ŠKOLE

  GIMNAZIJE UMJETNIČKE STRUKOVNE ŠKOLE

  Pomočnićki

  ispit

  Završni ispit

  i/ili

  Državna

  matura

  Završni ispit i/ili

  Državna

  matura

  Državna

  matura

  Tehničke i

  druge

  četverogodišnj

  e

  Industrijske i

  srodne škole

  Obrtničke

  škole

  Završni ispit

  Nastavak

  obrazovanj

  a

  Nastavak

  obrazovanj

  a

  Nastavak

  obrazovanj

  a

  Zaposlenj

  e Zaposlenje

  Zaposlenj

  e Zaposlenj

  e

 • Web stranice

  • www.upisi.hr

  • mrav.ffzg.hr

  • www.ucenici.com

  • www.hzz.hr (e-usmjeravanje.hzz.hr)

  • http://www.cisok.hr

  • http://www.os-kastanjer-

  pu.skole.hr/ucenici_kutak/prof_orjentacija

  http://www.upisi.hr/ http://www.mrav.ffzg.hr/ http://www.ucenici.com/ http://www.hzz.hr/ http://www.cisok.hr/ http://www.os-kastanjer-pu.skole.hr/ucenici_kutak/prof_orjentacija

 • PLAN I PROGRAM RADA NA PROFESIONALNOJ

  ORIJENTACIJI PLAN I PROGRAM RADA NA PROFESIONALNOJ ORIJENTACIJI SATOVI RAZREDNIKA:

  - izbor zanimanja, kriteriji upisa, upisni rokovi

  - upoznavanje srednjih škola i zanimanja (Pula, IŽ i Primorsko-Goranskoj županiji)

  - provedba ankete – Profesionalne namjere (HZZZ)

   PREZENTACIJE SREDNJIH ŠKOLA U NAŠOJ ŠKOLI (prema dogovoru i ponudi)

   INFO DANI SREDNJIH ŠKOLA U PULI (Prezentacije srednjih škola – organizirani obilazak)

   INFORMACIJE na Web stranici škole - http://os-kastanjer-

  pu.skole.hr/ucenici_kutak/prof_orjentacija - HZZZ: Upisi u SŠ

  - MZOŠ: Elementi i kriteriji za izbor kandidata, Popis predmeta važnih za upis i dr.

  • INFORMACIJE (Obrtnička komora, SŠ, prijemni za ispitivanje sposobnosti, upisni rokovi)

   INDIVIDUALNE KONZULTACIJE I SAVJETOVANJE – stručna služba škole pedagog i defektolog - informacije, bodovi, teškoće, neodlučni učenici

  • HZZZ Pula: Psihološko savjetovanje, e-usmjeravanje Sajam poslova u Puli – Dom HB Pula

  • RODITELJSKI SASTANCI - pedagog i razrednici

  - Obrtnička komora za industrijsko - obrtnička zanimanja i Tehničku školu

  • LIJEČNIČKI PREGLEDI NA MEDICINI RADA, POTVRDE ŠK. LIJEČNICE

  • ELEKTRONSKE PRIJAVE – www.upisi.hr

 • PRIJAVA I UPIS U SREDNJE ŠKOLE

  NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA I UPISA U SŠ • Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole šk.

  2016./2017.

  - utvrđuju se zajednički, posebni i dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I.

  razred SŠ u RH

  - U 1. razred SŠ upisuju se kandidati koji su završili OŠ u skladu s planiranim brojem

  upisnih mjesta

  • Kandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju i upisuju putem mrežne

  • stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole

  www.upisi.hr

  • Za prijavu u sustav potreban:

  • 1. elektronički identitet iz [email protected] sustava učenici 8.ih razreda i razrednici dobivaju

  • u školi (korisničko ime - elektronički identitet dodjeljuje im administrator imenika

  škole)

  • 2. PIN - učenik na prvoj prijavi na www.upisi.hr sa svojim elektroničkim identitetom

  • unosi broj mobilnog telefona na koji želi SMS-om primiti svoj PIN (osobni

  • identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka kandidata)

  http://www.upisi.hr/

 • 10

 • 11

 • UPISNI ROKOVI – prošla godina Rokovi prijava za upis, razredbeni postupak i upis određuju se u skladu s

  Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

  koju donosi ministar znanosti, obrazovanja i sporta

  početak prijava u sustav kraj 5. mj. 2019.

  početak prijava obrazovnih programa kraj 6.mj. 2019. RAZREDNIK unosi podatke i ocjene u e-Maticu, unose potvrde u sustav (dodatni bodovi), potvrđuju konačnu liste prioriteta, ispisuju prijavnice

  početak srpnja: objava rang lista i prvi upisni rok UČENIK I RODITELJ zajedno potpisuju prijavnicu kod razrednika čime potvrđuju konačan odabir krajem lipnja, a početkom srpnja rang liste postaju konačne.

  Podaci o upisanim učenicima prenose se u e-maticu SŠ i učenik dolazi u školu na upis (upisni rokovi) - ranije: prijemni ispiti darovitosti, Ugovori o naukovanju

  Učenici se automatski raspoređuju po odjeljenjima SŠ

  kraj kolovoza i početak rujna: drugi upisni rok

 • BODOVANJE

  • Prosjek svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta u

  posljednja četiri razreda

  • Zaključne ocjene 7. i 8. razreda iz hrvatskog jezika,

  matematike i 1. stranog jezika (engleskog)

  • Tri nastavna predmeta posebno važna za upis-

  četverogodišnje škole! Svaka škola će objaviti za svoje

  predmete kada počnu upisi.

  • Prosjek ocjena zaokružuje se na dvije decimale!

 • • Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti i

  darovitosti učenika kroz:

  • provjere posebnih vještina i sposobnosti

  • postignute rezultate na natjecanjima u znanju

  • postignute rezultate na natjecanjima školskih sportskih

  društava.

 • PREDUVJETI ZA UPIS U UMJETNIČKE ŠKOLE (likovne, glazbene i plesne)

  -u prošloj, 2019.g.

  1. Programi likovne umjetnosti i dizajna

  OU + ocjene HJ, MAT, EJ, Kem, Lik, Teh u 7. i 8. razredu  Provjera darovitosti

  2. Programi glazbene umjetnosti Uvjet za upis: OŠ glazbena škola ili drugi pripremni razred GŠ

   OU + ocjene HJ, MAT, EJ, Lik, Gk, Pov u 7. i 8. razredu

   Postignuti opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda

  pripremnoga obrazovanja;

   Provjera darovitosti

  3. Programi plesne umjetnosti  Opći uspjeh iz četvrtoga razreda plesne odnosno baletne škole ili uspjeh iz

  pripremnoga razreda;

  OU + ocjene HJ, MAT, EJ, Bio, Gk, TZK u 7. i 8. razredu  Provjera darovitosti

 • VREDNOVANJE REZULTATA POSTIGNUTIH NA NATJECANJIMA IZ ZNANJA I U

  SPORTU Kandidatu se na osnovi točaka XIII. i XIV. ove odluke vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

  Vrsta

  natjecanja

  Opis Broj bodova koji se dodaju na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka

  vrednovanja

  Državna/

  međunarodna

  natjecanja

  Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto

  kao pojedinac

  u 5. 6.7. ili 8. razredu osnovnog

  obrazovanja

  Izravan upis (pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis)

  Prvo osvojeno mjesto kao članovi

  skupine u posljednja četiri razreda

  osnovnog obrazovanja

  4 boda

  Drugo osvojeno mjesto kao član

  skupine u posljednja četiri razreda

  osnovnog obrazovanja

  3 boda

  Treće osvojeno mjesto kao član

  skupine u posljednja četiri razreda

  osnovnog obrazovanja

  2 bod

  Sudjelovanje kao pojedinac ili član

  skupine na državnim natjecanjima u

  posljednja 4 razreda oš

  1 boda

 • VREDNOVANJE REZULTATA POSTIGNUTIH NA SPORTSKIM NATJECANJIMA u posljednja četiri razreda OŠ na natjecanjima školskih sportskih društava (povjerenstvo HŠŠS)

  Vrsta natjecanja

  Opis Broj bodova koji se dodaju na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja

  Natjecanja školskih sportskih društava

  Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili prvo mjesto

  3 boda

  Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili drugo mjesto

  2 boda

  Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili treće mjesto

  1 bod

 • DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA

  VREDNOVANJE REZULTATA UČENJA U OTEŽANIM UVJETIMA

  PRETHODNOG OBRAZOVANJA

  1. Upis kandidata s teškoćama u razvoju

  2. Upis kandid

Search related