Click here to load reader

UNIWERSALIZM PRACY · PDF file- mgr Alicja Leśniak, Uniwersytet Warszawski ... i doradztwa zawodowego w systemie oświaty - mgr Anna Duda, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UNIWERSALIZM PRACY · PDF file- mgr Alicja Leśniak, Uniwersytet Warszawski ... i doradztwa...

1

PROGRAM KONFERENCJI

III Midzynarodowa Konferencja Naukowa

UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ

PRACA JAKO WYZNACZNIK EGZYSTENCJI CZOWIEKA

Instytut Pracy Socjalnej

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Krakw, 24 25 maja 2018 r.

PATRONAT HONOROWY

Elbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej

Jacek Krupa Marszaek Wojewdztwa Maopolskiego

Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa

prof. zw. dr hab. Kazimierz Karolczak Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Polskie Towarzystwo Polityki Spoecznej

PATRONAT MEDIALNY

2

Komitet Naukowy:

Prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska przewodniczcy

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska zastpca przewodniczcego

Prof. zw. dr hab. Julian Auleytner, Wysza Szkoa Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Polska

Prof. zw. dr hab. Ryszard Bera, Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie, Polska

Prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Prof. zw. dr hab. Joanna Madaliska-Michalak, Uniwersytet Warszawski, Polska

Prof. zw. dr hab. Marian W. Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska

Prof. zw. dr hab. Mirosaw J. Szymaski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska

Prof. WSP, dr hab. Mirosaw Grewiski, Wysza Szkoa Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Polska

Prof. UZ, dr hab. Mirosaw Kowalski, Uniwersytet Zielonogrski, Polska

Prof. UP, dr hab. Ireneusz M. witaa, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Prof. UP, dr hab. Norbert G. Pikua, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Prof. Folco Cimagalli, LUMSA, University in Rome, Wochy

Prof. Micha Kasprzak, University of Toronto, Kanada

Prof. dr Andrea hidy, Pedagogical University of Freiburg, Niemcy

Prof. Jii Prokop, Charles University in Prague, Czechy

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. Norbert G. Pikua, prof. UP przewodniczcy

Dr Krzysztof Chaczko sekretarz

Mgr Katarzyna Biaoyt sekretarz

Dr Sylwester Bbas

Dr Jzefa Matejek

Mgr Marta Iwiska

3

DZIE PIERWSZY 24.05.2018 r. Zamek Krlewski na Wawelu Centrum Wystawowo-Konferencyjne Wawel 5, 31-001 Krakw

8:00 9:00 Rejestracja uczestnikw

9:00 10.30 Uroczyste otwarcie konferencji przemwienia okolicznociowe

10:30-11:00 przerwa kawowa

11.00-13.00 Sesja plenarna I

Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, prof. dr hab. Joanna Madaliska-Michalak

- prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Relacje midzy wiedz, umiejtnociami i kompetencjami spoecznymi

- prof. zw. dr hab. Julian Auleytner, Wysza Szkoa Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wspczesne priorytety polskiej polityki spoecznej

- prof. zw. dr hab. Mirosaw J. Szymaski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Praca jako warto perspektywa modziey

- prof. zw. dr hab. Nella Nyczkao, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Instytut Owiaty Pedagogicznej i Edukacji Dorosych NAPN Ukrainy Strategiczne naukowe poszukiwania: polsko-ukraiski kontekst

- prof. dr hab. Franciszek Szlosek, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Wychowanie do pracy i przez prac

- prof. dr hab. Joanna Madaliska-Michalak, Uniwersytet Warszawski Troska o siebie a rozwj zawodowy nauczyciela

13:00 14:00 przerwa obiadowa

14:00 16:00 Sesja plenarna II

Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Zdzisaw Wok, prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach

- prof. zw. dr hab. Mirosawa Nowak-Dziemianowicz, Uniwersytet Opolski Redystrybucja czy uznanie? Pytanie o alternatyw dla neoliberalnego dyskursu ludzkiej pracy

- prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Marginalizacja i dyskryminacja na rynku pracy - przyczyny i zapobieganie

- prof. zw. dr hab. Andrzej Zwoliski, Uniwersytet Papieski Jana Pawa II w Krakowie Prba okrelenia czowieka pracy

- prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Cykl ycia zawodowego czowieka. Konteksty edukacyjno-poradnicze

- prof. zw. dr hab. Larysa Lukianova, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Instytut Owiaty Pedagogicznej i Edukacji Dorosych NAPN Ukrainy Potencja ludzi starszych na ukraiskim rynku pracy

- dr hab. Norbert G. Pikua, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Znaczenie pracy w yciu osb starszych spojrzenie retrospektywne

18:00 - Uroczysta kolacja wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa

Urzd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich witych 3, Sala Kupiecka (II pitro)

4

DZIE DRUGI 25.05.2018 r. Budynek Wydziau Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Romana Ingardena 4, 30-060 Krakw

9:00 11:00 Sesja plenarna III

Aula (401N)

Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek, prof. zw. dr hab. Rafa Piwowarski

- prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Metateoria, doradztwo karier a wymiar ludzkiego wiata kariery

- prof. zw. dr hab. Rafa Piwowarski, Akademia Pedagogika Specjalnej w Warszawie Presti i zarobki polskich nauczycieli

- prof. Dr. Andrea hidy, Pedagogical University of Freiburg, Niemcy Teaching, Education, Dealing with Diversity - Professional Demands of Teachers in Germany

- prof. Biyana Tornyova, Medical University of Plovdiv, Bugaria Formation of professional competence of the lecturer in medical education

- prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski Innowacje jako kategorie cywilizacyjne

- prof. zw. dr hab. Zdzisaw Wok, Uniwersytet Zielonogrski Kompetencje spoeczne liderw w rodowiskach pracowniczych

11:00 -11:15 przerwa kawowa

11:15 14:00 Obrady w sekcjach tematycznych

Sekcja 1. Konteksty pracy i rozwoju zawodowego nauczyciela

Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Ryszard Bera, dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ

sala 101N

- prof. zw. dr hab. Ryszard Bera, Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie Poczucie odpowiedzialnoci zawodowej pilotw wojskowych

- prof. zw. dr hab. Boena Muchacka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Kierunki zmian w zakresie kwalifikacji i standardw ksztacenia nauczycieli

- dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogrski Uwarunkowania rozwoju szkoy

- dr Stefan T. Kwiatkowski, Chrzecijaska Akademia Teologiczna w Warszawie Predyspozycje do zawodu nauczyciela w wietle teorii osobowoci

- dr Izabella Kust, Wysza Szkoa Menederska w Warszawie Program ksztacenia w kontekcie reform szkolnictwa zawodowego w latach 2012-2018

- dr Katarzyna Tomaszek, mgr Agnieszka Muchacka-Cymerman, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Psychologiczne i pedagogiczne problemy wypalenia zawodowego nauczycieli

- mgr in. Emanuel Studnicki, dr Karolina Czerwiec, dr hab. Katarzyna Potyraa, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Praca zawodowa nauczyciela od poszukiwa do profesjonalizmu

- mgr Paulina Koperna, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Praca nauczyciela oraz jej warto w oczach studentw kierunkw o specjalnoci nauczycielskiej

- Doc. PhDr. Ji Prokop, PhD., PhDr. Jaroslava Hanuov, PhD., Charles University, Prague Prevention of Burnout Syndrom in Pedagogical Professions

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO9oeeyd7aAhWQaFAKHSYTAVsQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fchat.edu.pl%2F&usg=AOvVaw2OC1GwcVSYYB7Ug6JqzrTb

5

Sekcja 2. Praca i rozwj zawodowy nauczyciela

Moderatorzy: dr hab. Joanna M. ukasik, prof. UP, doc. PhDr. Iveta Kovalkov, PhD.

sala 106N

- doc. PhDr. Iveta Kovalkov, PhD. , Preovsk Univerzita v Preove, - Ethnic attitudes as a predictors of business environment

- dr Anna Mrz, mgr Kinga Sobieszczaska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Praca nauczyciela w kontekcie zaoe edukacji dla zrwnowaonego rozwoju. Analiza wynikw bada

- dr Joanna Michalak-Dawidziuk, Wysza Szkoa Menederska w Warszawie Dowiadczenia zawodowe nauczycieli szk europejskich w kontekcie procesu ich rozwoju zawodowego

- dr Joanna Wierzejska, Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie Kompetencje zawodowe przyszych pedagogw polskich i ukraiskich a rynek pracy

- dr hab. Ireneusz Kawecki, prof. URz, Uniwersytet Rzeszowski Kompetencje nauczyciela a rzeczywisto edukacyjna

- mgr Alicja Leniak, Uniwersytet Warszawski Kompetencje cyfrowe a rynek pracy dla nauczycieli

- mgr Marta Iwiska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Praca i pasja jako warunek szczcia

- mgr Witek Kinga, Przedszkole Publiczne Nr 31 w Tarnowie Praca nauczyciela przedszkola jako etap rozwijania prospoecznoci

- dr hab. Joanna M. ukasik, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Dowiadczanie pracy w pamitnikach nauczycieli w fazie zawodowego osadzenia

Sekcja 3. Perspektywy rozwoju kariery zawodowej pedagogw i nauczycieli

Moderatorzy: dr hab. Jarosaw Michalski, prof. APS, dr Stanisaw Kowal

sala 308N

- dr hab. Jarosaw Michalski, prof. APS, Akade