of 24 /24
M S K A I H R D U M A J J I E M T E N D O A S T K I A T A U L Z E S N L E I J O T D A G Z O T J E I T S L P U O K R A T F T U A Z L UNIVERZITET U TUZLI ü 2018/2019 www.untz.ba

UNIVERZITET U TUZLI · - pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz Biologije, Hemije i Matematike i donose najviše 10 bodova; - prijemni ispit polaže se iz Biologije,

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UNIVERZITET U TUZLI · - pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz Biologije, Hemije i...

 • MSKA IHR D U MAJ JI E

  M T

  E N

  D O

  A STK IA

  T A U L Z

  ESNLE IJ OT DA GZ O

  T J E I T SL P

  U O

  K R

  A TF

  T U A Z L

  UNIVERZITET U TUZLI

  ü2018/2019www.untz.ba

 • Akademija dramskih umjetnostiUlica Armije Bosne i Hercegovine b.b.

  Univerzitetski kampus75000 Tuzla

  Bosna i Hercegovina

  ++387/(0)35/27 76 90

  Studentska služba++387/(0) 35/32 08 64

  www.adu.untz.ba

  SM KA IHR UD MAJ JI E

  M TNE

  D O

  A STK IA

  T A U L Z

  DEKAN Dr. sc. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/277-690

  PRODEKANIPRODEKAN ZA NASTAVU ISTUDENTSKA PITANJA Mr. sc. Damir Altumbabić, vanr.prof.E-mail: [email protected]: 035/277-690

  PRODEKAN ZA UMJETNIČKO-ISTRAŽIVAČKI RAD Mr. sc. Sanela Babić, doc.E-mail: [email protected]: 035/277-690

  VODITELJ II CIKLUSA STUDIJAVlado Kerošević, red. prof.E-mail: [email protected]: 035/277-690

  I ciklus studijaTrajanje studija - 4 godine (240 ECTS)

  Studijski program Gluma

  Studijski program Produkcija

  II ciklus studijaTrajanje studija - 1 godina (60 ECTS)

  Studijski program Gluma

  Studijski program Produkcija

  Upis na I i II ciklus studija studijskog programa Gluma i Produkcija vrši se bijenalno.

  Za akademsku 2018/2019. godinu predviđen je upis na I i II ciklus studija studijskog programa Gluma.

  Upis na studijski program Produkcija predviđen je za akademsku 2019/2020. godinu.

  - 1 -

 • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultetUlica Univerzitetska 1

  75000 TuzlaBosna i Hercegovina

  ++387/(0)35/32 06 66

  Studentska služba++387/(0) 35/32 06 77++387/(0) 35/32 06 79

  www.erf.untz.ba

  DEKAN Dr. sc. Zamir Mrkonjić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-666

  PRODEKANIPRODEKAN ZA NASTAVU ISTUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Edina Kuduzović, doc.E-mail: [email protected]: 035/320-648

  PRODEKAN ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Meliha Bijedić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-678

  VODITELJ II CIKLUSA STUDIJADr. sc. Lejla Junuzović-Žunić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-664

  VODITELJ III CIKLUSA STUDIJADr. sc. Osman Sinanović, red. prof.E-mail: [email protected]

  I ciklusStudijski program

  Logopedijai audiologija

  Specijalna edukacijai rehabilitacija

  Poremećaji uponašanju

  II ciklusStudijski program

  Logopedija

  Audiologija

  Specijalna edukacija irehabilitacija

  Usmjerenja:- Intelektualne teškoće- Oštećenje vida- Motorički poremećaji i hronične bolesti

  Poremećaji u ponašanju

  III ciklusStudijski program

  Specijalna edukacijai rehabilitacija

  Usmjerenja- Logopedija- Surdoaudiologija- Intelektualne teškoće- Oštećenje vida- Motorički poremećaji i hronične bolesti- Poremećaji u ponašanju

  - 2 -

 • Ekonomski fakultetUlica Univerzitetska 8

  75000 TuzlaBosna i Hercegovina

  ++387/(0)35/32 08 20

  Studentska služba++387/(0) 35/32 08 23

  www.ef.untz.ba

  I ciklusStudijski programEkonomija(5 usmjerenja)

  Marketing

  Računovodstvoi revizija

  Finansije,bankarstvoi osiguranje

  Menadžment

  Makroekonomskimenadžment

  I ciklusStudijski programPoslovna ekonomija(6 usmjerenja)

  Marketing

  Računovodstvoi revizija

  Poslovne i javnefinansije

  Menadžmenti poduzetništvo

  Poslovanjejavnog sektora

  Elektronskoposlovanje.

  II ciklusStudijski programEkonomija(5 usmjerenja)

  Marketing

  Računovodstvoi revizija

  Finansije, bankarstvo i osiguranje

  Menadžment

  Makroekonomski menadžment

  - 3 -

  DEKAN Dr. sc. Ermina Smajlović, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-837

  PRODEKANIPRODEKAN ZA NASTAVU ISTUDENTSKA PITANJA Dr. sc. U fazi izboraTel.: 035/320-822

  PRODEKAN ZA NAUČNO--ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Sabina Đonlagić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-830

  VODITELJ II CIKLUSA STUDIJADr. sc. Edin Osmanbegović, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-831

  VODITELJ III CIKLUSA STUDIJADr. sc. Emira Kozarević, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-840

 • Ekonomski fakultetUlica Univerzitetska 8

  75000 TuzlaBosna i Hercegovina

  ++387/(0)35/32 08 20

  Studentska služba++387/(0) 35/32 08 23

  [email protected]

  II ciklusStudijski programPoslovna ekonomija(6 usmjerenja)

  Trgovina i međunarodno poslovanje

  Računovodstvoi revizija

  Finansijsko poslovanje

  Poslovanje malihi srednjih preduzeća

  Poslovanje javnog sektora

  Elektronsko poslovanje.

  III ciklusStudijski programEkonomija(8 usmjerenja)

  Ekonomskateorija i politika

  Međunarodna ekonomija

  Menadžment i upravljanje

  Marketing

  Računovodstvo i revizija

  Finansije i finansijskapolitika

  Kvantitativna ekonomija

  Digitalnaekonomija

  DEKAN Dr. sc. Ermina Smajlović, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-837

  PRODEKANIPRODEKAN ZA NASTAVU ISTUDENTSKA PITANJA Dr. sc. U fazi izboraTel.: 035/320-822

  PRODEKAN ZA NAUČNO--ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Sabina Đonlagić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-830

  VODITELJ II CIKLUSA STUDIJADr. sc. Edin Osmanbegović, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-831

  VODITELJ III CIKLUSA STUDIJADr. sc. Emira Kozarević, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-840

  - 4 -

 • Fakultet elektrotehnikeUlica Franjevačka 2

  75000 TuzlaBosna i Hercegovina

  +387/(0) 35/25 96 00

  Studentska služba++387/(0) 35/25 96 09

  [email protected]

  www.fe.untz.ba

  DEKAN Dr.sc. Nerdina Mehinović, vanr. prof.E-mail: [email protected]: +387 35 259 601

  PRODEKAN ZA NASTAVU ISTUDENTSKA PITANJADr.sc. Emir Mešković, doc.E-mail: [email protected]: +387 35 259 604

  PRODEKAN ZA NAUČNO--ISTRAŽIVAČKI RADDr.sc. Mensur Kasumović, doc.E-mail: [email protected]: +387 35 259 604

  VODITELJ II CIKLUSA STUDIJADr.sc. Amila Dubravić, doc.E-mail: [email protected]: 035/259-624

  VODITELJ III CIKLUSA STUDIJADr.sc. Suad Halilčević, red. prof.E-mail: [email protected]: 035/259-605

  I ciklusStudijski program

  "Elektrotehnika iračunarstvo"(5 usmjerenja): - Automatika i robotika,- Elektroenergetske mreže i sistemi, - Elektrotehnika i sistemi konverzije energije, - Računarstvo i informatika,- Telekomunikacije

  - Studijski program "Tehnički odgoj i informatika"

  II ciklusStudijski program

  "Elektrotehnika iračunarstvo"(5 usmjerenja):- Automatika i robotika,- Elektroenergetske mreže i sistemi, - Sistemi konverzije energije,- Računarstvo i informatika,- Telekomunikacije

  III ciklusStudijski program

  "Elektrotehnika iračunarstvo".

  - 5 -

 • Fakultet za tjelesni odgoj i sportUlica 2. oktobra 1

  75000 TuzlaBosna i Hercegovina

  + 387/(0)35/27 85 36

  Studentska služba+ 387/(0)35/27 85 35

  www.ftos.untz.ba

  DEKAN Dr. sc. Vlatko Šeparović, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/278-536

  PRODEKAN ZA NASTAVU ISTUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Dževad Džibrić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/278-536

  PRODEKAN ZA NAUČNO--ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Muris Đug, vanr. prof.E-mail: [email protected] Tel.: 035/278-536

  VODITELJ II CIKLUSA STUDIJADr. sc. Indira Jašarević, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/278 - 536

  VODITELJ III CIKLUSA STUDIJADr. sc. Dževad Džibrić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/278 - 536

  I ciklus

  Studijski programi

  Tjelesni odgoj i sport,(240 ECTS)

  Sportski trener(180 ECTS)

  II ciklus

  Studijski programi

  Tjelesni odgoj i sport(60 ECTS)

  III ciklus

  Studijski program

  Kineziologija(180 ECTS)

  ESL NE IJ OT DA GZ O

  T J E I T SL P

  U O

  K RTAF

  T AU Z L

  Završetkom studija Prvog ciklusa student stiče akademsku titulu i stručno zvanje: Bachelor tjelesnog odgoja i sporta.

  Završetkom Prvog ciklusa studija na odsjeku Edukacija trenera u sportu student stiče akademsku titulu i stručno zvanje: Bachelor – sportski trener

  Izvođenje nastave dijelom učenjem na daljinu za studijski program Sportski trener

  Završetkom studija II ciklusa student stiče akademsko zvanje magistar / magistar struke (MA), odnosno stručno zvanje magistar tjelesnog odgoja i sporta

  Izvođenje nastave dijelom učenja na daljinu za studijski program Tjelesni odgoj i sport na drugom ciklusu studija

  Završetkom doktorskog studija stiče se naučno zvanje: Doktor društvenih nauka / znanosti iz područja tjelesnog odgoja i sporta

  - 6 -

 • Farmaceutski fakultetUlica Univerzitetska 8

  75000 TuzlaBosna i Hercegovina

  ++387/(0)35/32 09 90

  Studentska služba++387/(0) 35/32 09 98

  www.frmf.untz.ba

  DEKAN Dr.sc. Mensura Aščerić, red. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-992

  PRODEKAN ZA NASTAVU ISTUDENTSKA PITANJA Dr.sc. Nahida Srabović, doc.E-mail: [email protected]: 035/320-995

  PRODEKAN ZA NAUČNO--ISTRAŽIVAČKI RADDr.sc. Aida Smajlović, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-996

  VODITELJICA III CIKLUSA STUDIJADr. sc. Lejla Begić, red. prof.E-mail: [email protected]: 035 320-639

  IntegrisaniI i II ciklus

  Farmacija

  III ciklus

  Farmaceutske znanosti

  Studij na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli je integrirani (I+II) i traje 5 godina.

  Po završetku studija stiče se stručni naziv magistar/magistra farmacije (mr.ph).Studenti se upisuju prema opštim i pojedinačnim kriterijima te uspjehu na prijemnom ispitu.

  Prijemni ispit polažu svi prijavljeni kandidati.Prijemni ispit obuhvata Test iz predmeta:- Biologija, - Hemija i- Matematika.

  Kandidat na prijemnom ispitu mora ostvariti najmanje 24 boda da bi ušao u dalje rangiranje.

  Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijedećim kriterijima:- opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i donosi najviše 50 bodova;- pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz Biologije, Hemije i Matematike i donose najviše 10 bodova;- prijemni ispit polaže se iz Biologije, Hemije i Matematike u vidu testa što donosi najviše 40 bodova.

  - 7 -

 • Filozofski fakultetUlica Tihomila Markovića 1

  75000 TuzlaBosna i Hercegovina

  ++387/(0)35/30 63 31

  Studentska služba++387/(0) 35/30 63 42

  www.ff.untz.ba

  I ciklusStudijski program

  - Bosanski jezik i književnost - Engleski jezik i književnost

  - Filozofija-sociologija - Historija- Njemački jezik i književnost - P edagogija-psihologija - Predškolski odgoj i obrazovanje - R azredna nastava - Socijalni rad

  - T urski jezik i književnost - Žurnalistika

  II ciklusStudijski program

  - Angloamerički književni studiji - B osanskohercegovačka književnost u književnohistorijskom kontekstu

  - F ilozofija - H istorija Bosne i Hercegovine - L ingvistika bosanskog jezika - L ingvistika engleskog jezika - L ingvistika njemačkog jezika - L ingvistika turskog jezika - M etodika nastave bosanskog jezika i književnosti - M etodika nastave engleskog jezika - N ovi vijek i savremeno doba - N jemačka književnost - P edagogija - P ovijest bosanskog jezika - P revođenje engleskog jezika - P sihologija - R azredna nastava - Sociologija- S ocijalni rad - S tari i srednji vijek - T urska književnost u književnohistorijskom kontekstu - Ž urnalistika

  - 8 -

 • Filozofski fakultetUlica Tihomila Markovića 1

  75000 TuzlaBosna i Hercegovina

  ++387/(0)35/30 63 31

  Studentska služba++387/(0) 35/30 63 42

  www.ff.untz.ba

  DEKAN Dr. sc. Nihada Delibegović Džanić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/306-331

  PRODEKANIPRODEKANI ZA NASTAVU ISTUDENTSKA PITANJADr. sc. Sanja Berberović, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/306-368

  PRODEKANI ZA NASTAVU ISTUDENTSKA PITANJADr. sc. Ljubica Tomić Selimović, doc.E-mail: [email protected]: 035/306-368

  PRODEKAN ZA NAUČNO--ISTRAŽIVAČKI RADDr. sc. Mirza Mahmutović, doc.E-mail: [email protected]: 035/306-366

  VODITELJICA TREĆEG CIKLUSASTUDIJADr. sc. Adisa Imamović, red. prof.E-mail: [email protected]: 035/306-331

  III ciklusStudijski program

  - Historija - Stari vijek - Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću- Književnost- Komunikologija - Lingvistika

  Filozofski fakultet nudi budućim studentima 11 studijskih programa na prvom ciklusu studija, 21 program na drugom (master) i 5 programa na trećem (doktorskom) ciklusa studija.

  Svi studijski programi na Fakultetu oblikovani su prema europskim načelima visokog obrazovanja, utemeljeni su na naučnom, stručnom i pedagoškom zna-nju i iskustvu, te principima otvorenosti, raznolikosti, modularnosti i mobilnosti studija.

  - 9 -

 • Mašinski fakultetUlica Univerzitetska 4

  75000 TuzlaBosna i Hercegovina

  ++387/(0)35/32 09 20

  Studentska služba++387/(0) 35/32 09 24

  www.mf.untz.ba

  DEKAN Dr.sc. Denijal Sprečić, red. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-920

  PRODEKANIPRODEKAN ZA NASTAVU ISTUDENTSKA PITANJADr.sc. Slađan Lovrić, doc.E-mail: [email protected]: 035/320-926

  PRODEKAN ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RADDr.sc. Indira Buljubašić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-925

  VODITELJ DRUGOG CIKLUSA STUDIJADr.sc. Izudin Delić, doc.E-mail: [email protected]: 035 320 936

  VODITELJ TREĆEG CIKLUSA STUDIJADr. sc. Sead Delalić, red. prof.E-mail: [email protected]: 035 320 933

  I ciklus - studijskiprogrami

  - Energetsko mašinstvo - Proizvodno mašinstvo – Mehatronika

  II ciklus studija -studijski program

  - Termoenergetika, Održiva energija i okolina- Proizvodne tehnologije, Industrijski inženjering – Mehatronika

  III ciklus studijaDoktorski studij

  - Termoenergetika,- Održiva energija i okolina,- Proizvodne tehnologije,- Industrijski inženjering,- Mehatronika,- Mašinske konstrukcije

  II CiklusUpis na studij vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje i njegov sadržaj utvrđuje Senat, na prijedlog NNV/UNV fakulteta/ADU-a. Pravo upisa na II ciklus studija imaju sva lica koja su završila I ciklus studija mašinskog fakulteta u trajanju od 4 godine, tj. sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, a klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata postignutih tokom I ciklusa studija, te drugih kriterija u skladu s procedurama koje utvrđuje Senat Univerziteta u Tuzli. Ostali uslovi za upis kandidata i druga pitanja koja se odnose na II ciklus studija, bliže se utvrđuju Statutom Univerziteta u Tuzli, Pravilnikom o studiju II ciklusa i studijskim programom.

  - 10 -

 • Medicinski fakultetUlica Univerzitetska 1

  75000 TuzlaBosna i Hercegovina

  ++387/(0)35/32 06 00

  Studentska služba++387/(0) 35/32 06 09

  www.medf.untz.ba

  DEKAN dr. sc. Selmira Brkić, red. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-602

  PRODEKANIPRODEKANI ZA KLINIČKU NASTAVUI STUDENTSKA PITANJADr. sc. Azra Kurtić, doc.E-mail: [email protected] 035/320-610

  PRODEKANI ZA KLINIČKU NASTAVUI STUDENTSKA PITANJADr. sc. prof. dr. Eldar Isaković, red. prof.E-mail: [email protected] 035/320-630

  PRODEKAN ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RADDr. sc. Admedina Savković, red. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-608

  VODITELJ DRUGOGCIKLUSA STUDIJADr.med.sc. Fatima Numanović, red.prof.E-mail: [email protected]: 035/303-564

  VODITELJ TREĆEG CIKLUSA STUDIJADr.med.sc. Enver Zerem, red. prof.E-mail: [email protected]: 035/303-300

  I ciklus studijskiprogram

  Integrisani(I+II) studijmedicine

  Odsjek zdravstvenihstudija

  I ciklusstudijski programOdsjek zdravstvenihstudija(5 usmjerenja)

  Studij Sestrinstva

  Studij Fizioterapije

  Studij Radiološketehnologije

  Studij Medicinsko-laboratorijskedijagnostike

  Studij Sanitarnogzdravstva

  II ciklus studija -studijski programOdsjekzdravstvenihstudija(5 usmjerenja)

  Studij Sestrinstva

  Studij Fizioterapije

  Studij Radiološketehnologije

  Studij Medicinsko-laboratorijskedijagnostike

  Studij Sanitarnogzdravstva

  III ciklusstudija-StudijskiprogramIntegrisani(I+II) studijmedicine

  Biomedicinai zdravstvo

  - 11 -

 • Pravni fakultetUlica Muhameda Hevaija-Uskufija 7

  75000 TuzlaBosna i Hercegovina

  ++387/(0)35/25 06 57

  Studentska služba++387/(0) 35/25 06 58

  www.pf.untz.ba

  DEKAN Dr. sc. Izudin Hasanović, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/250-657

  PRODEKANIPRODEKAN ZA NASTAVU ISTUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Anita Petrović, doc.E-mail: [email protected]: 035/250-658

  PRODEKAN ZA NAUČNO--ISTRAŽIVAČKI RADDr. sc. Vedad Gurda, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/250-658

  VODITELJ II CIKLUSA STUDIJADr. sc. Vedad Gurda, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/250-658

  VODITELJ III CIKLUSA STUDIJADr. sc. Vedad Gurda, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/250-658

  I ciklus - Opšti/opći smjer IV godine (240) ECTS

  - Stručno zvanje bacheler prava

  II ciklus studija -I godina (60) ECTS Stručno zvanjemagistar prava sasledećim usmjerenjima

  - Građansko pravo- Krivično pravo- Državno i međunarodno javno pravo- Upravno pravo- Upravno pravo i- Komparativna pravna historija i komparativno pravo

  III ciklusdoktorski studij III godine(180) ECTS

  Usmjerenja - Državno i međunarodno javno pravo - Građansko pravni - Krivično pravni - Upravno pravni - Pravnohistorijski i komparativni

  - 12 -

 • Prirodno-matematički fakultetUlica Univerzitetska 4

  75000 TuzlaBosna i Hercegovina

  ++387/(0)35/32 08 60

  Studentska služba++387/(0) 35/32 08 64

  www.pmf.untz.ba

  DEKAN Dr. sc. Vedad Pašić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-897

  PRODEKAN ZA NASTAVU ISTUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Smajo Sulejmanović, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-865

  PRODEKAN ZA NAUČNO--ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Mirza Hadžimehmedović, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-866

  VODITELJ III CIKLUSA STUDIJADr. sc. Rifat Terzić, red. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-860

  I ciklus

  Studijski odsjek MATEMATIKA: - Studijski program Primijenjena matematika Edukacija u matematici.

  Studijski odsjek BIOLOGIJA:- Studijski program Primijenjena biologija Edukacija u biologiji.

  Studijski odsjek HEMIJA:- Primijenjena hemija- Edukacija u hemiji.

  Studijski odsjek FIZIKA:- Studijski program Primijenjena fizika Edukacija u fizici.

  Studijski odsjek GEOGRAFIJA:- Geografija

  II ciklus

  MATEMATIKA:- Studijski program Primijenjena matematika Edukacija u matematici.

  Studijski odsjek BIOLOGIJA:- Studijski program Primijenjena biologija Edukacija u biologiji.

  Studijski odsjek HEMIJA:- Studijski program Primijenjena hemija Edukacija u hemiji.

  Studijski odsjek FIZIKA:- Studijski program Primijenjena fizika Edukacija u fizici.

  Studijski odsjek GEOGRAFIJA:- Studijski program Edukacija u geografiji

  - 13 -

 • Prirodno-matematički fakultetUlica Univerzitetska 4

  75000 TuzlaBosna i Hercegovina

  ++387/(0)35/32 08 60

  Studentska služba++387/(0) 35/32 08 64

  www.pmf.untz.ba

  II ciklus

  Usmjerenje:� - Edukacija u Geografiji- Geomorfologija- Klimatologija- Hidrogeografija- Ekonomska geografija- Geografija naselja- Demogegrafija- Regionalna geografija- Geografske osnove prostornog planiranja

  DEKAN Dr. sc. Vedad Pašić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-897

  PRODEKAN ZA NASTAVU ISTUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Smajo Sulejmanović, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-865

  PRODEKAN ZA NAUČNO--ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Mirza Hadžimehmedović, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-866

  VODITELJ III CIKLUSA STUDIJADr. sc. Rifat Terzić, red. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-860

  - 14 -

  Na Prirodno-matematičkom fakultetu, budući studenti I i II ciklusa studija mogu izabrati jedan od devet studijskih programa koji su raspoređeni na pet studijskih odsjeka. Svaki studijski program sadrži studijska usmjerenja koja su prilgođena trenutnim potrebama tržišta rada.

 • Rudarsko-geološko-građevinski fakultetUlica Univerzitetska 2

  75000 TuzlaBosna i Hercegovina

  ++387/(0)35/32 05 50

  Studentska služba++387/(0) 35/32 05 60

  www.rggf.untz.ba

  DEKAN Dr. sc. Kemal Gutić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-550

  PRODEKAN ZA NASTAVU ISTUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Indira Sijerčić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-559

  PRODEKAN ZA NAUČNO--ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Nedim Suljić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-561

  VODITELJ II CIKLUSA STUDIJADr. sc. Zijad Požegić, doc.E-mail: [email protected]: 035/320-120

  VODITELJ III CIKLUSA STUDIJADr. sc. Nedim Suljić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-561

  5 Studijskihodsjeka

  - Rudarstvo- Geologija- Građevinarstvo- Sigurnost i pomoć- Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina

  I ciklus 5 studijskihprograma

  - Rudarstvo- Geologija- Građevinarstvo- Sigurnost i pomoć- Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina

  Nastavni proces na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu organizovan je na I i II ciklusu kroz pet studijskih programa/odsjeka, nastavno-naučna djelatnost izvodi se u kabinetima, učionicama i laboratorijama, a dio praktične nastave i vježbi u rudnicima, na terenima i gradilištima.Prvi ciklus studja traje četiri akademske godine u kojima studenti ostvaruju 240 ECTS i stiču diplome Bachelor-inženjer sa naznakom završenog studijskog programa (rudarstva, geologije, građevinarstva, sigurnosti i pomoći ili rudarstva za bušotinsku eksploataciju). Drugi ciklus studija traje jednu akademsku godinu i vrednuje se 60 ECTS. Realizuje se na pet studijskih programa/odsjeka i 9 usmjerenja. Studenti po završetku studija stiču diplomu Magistar, sa naznakom studijskog programa i usmjerenja.Treći cikus-doktorski studij organizuje se od ak. 2018/19. godine na studijskim programima Građevinarstvo-Hidrotehnika, Geologija i Rudarstvo.

  - 15 -

 • Rudarsko-geološko-građevinski fakultetUlica Univerzitetska 2

  75000 TuzlaBosna i Hercegovina

  ++387/(0)35/32 05 50

  Studentska služba++387/(0) 35/32 05 60

  www.rggf.untz.ba

  III ciklus studija3 studijska programa

  - Građevinarstvo Hidrotehnika- Geologija- Rudarstvo

  DEKAN Dr. sc. Kemal Gutić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-550

  PRODEKAN ZA NASTAVU ISTUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Indira Sijerčić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-559

  PRODEKAN ZA NAUČNO--ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Nedim Suljić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-561

  VODITELJ II CIKLUSA STUDIJADr. sc. Zijad Požegić, doc.E-mail: [email protected]: 035/320-120

  VODITELJ III CIKLUSA STUDIJADr. sc. Nedim Suljić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-561

  II ciklus studija -5 studijskih programa(9 studijskih usmjerenja)

  1. Rudarstvo - Usmjerenje podzemna eksploatacija - Usmjerenje površinska eksploatacija - Usmjerenje priprema mineralnih sirovina, transport i materijali - Usmjerenje geookolinski inženjering i ventilacija - Usmjerenje geotehnika 2. Geologija 3. Građevinarstvo - Usmjerenje građ. konstr. - Usmjerenje saobraćajnice - Usmjerenje hidrotehnika - Usmjerenje geotehnika 4. Sigurnost i pomoć 5. Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina

  - 16 -

 • Tehnološki fakultetUlica Univerzitetska 8

  75000 TuzlaBosna i Hercegovina

  ++387/(0)35/32 07 40

  Studentska služba++387/(0) 35/32 07 46

  www.tf.untz.ba

  I ciklus studija -4 studijska programa(9 studijskih usmjerenja)

  1. Hemijsko inženjerstvo i tehnologije Usmjerenje: - Hemijsko inženjerstvo i tehnologija - Ekološko inženjerstvo - Hemija i inženjerstvo materijala2. Prehrambena tehnologija Usmjerenje: - Prehrambena tehnologija - Kvalitet i sigurnost hrane3. Inženjerstvo zaštite okoline Usmjerenje: - Inženjerstvo zaštite okoline - Zaštita na radu4. Agronomija Usmjerenje: - Biljna proizvodnja - Animalna proizvodnja

  II ciklus studija - 4 studijska programa(8 studijskih usmjerenja)

  1. Hemijsko inženjerstvo i tehnologije Usmjerenje: - Hemijsko inženjerstvo - Ekološko inženjerstvo - Hemija i inženjerstvo materijala2. Prehrambena tehnologija Usmjerenje: - Prehrambeno inženjerstvo - Upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane - Nutricionizam3. Inženjerstvo zaštite okoline Usmjerenje: - Inženjerstvo zaštite okoline4. Agronomija Usmjerenje: - Ekološka poljoprivreda

  - 17 -

  DEKAN Dr. sc. Vahida Selimbašić, red. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-808

  PRODEKAN ZA NASTAVU ISTUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Indira Šestan, doc.E-mail: [email protected]: 035/320-794

  PRODEKAN ZA NAUČNO--ISTRAŽIVAČKI RADDr. sc. Sabina Begić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-787

  VODITELJ II CIKLUSA STUDIJADr.sc. Ramzija Cvrk, vanr. prof.E-mail: [email protected] Tel.: 035/320-790

  VODITELJ III CIKLUSA STUDIJADr. sc. Vahida Selimbašić, red. prof.E-mail: [email protected] Tel: 035/320-805

  VODITELJ ZAJEDNIČKOGDOKTORSKOG STUDIJADr.sc. Amra Odobašić, red. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-803

 • III ciklus studija -3 studijska programa

  Hemijsko inženjerstvo

  Prehrambeno inženjerstvo

  Inženjerstvo zaštite okoline

  Zajednički doktorski studijTehnološkog i Prirodno-matematičkogfakulteta -1 studijski program

  Primjenjena hemija

  Tehnološki fakultetUlica Univerzitetska 8

  75000 TuzlaBosna i Hercegovina

  ++387/(0)35/32 07 40

  Studentska služba++387/(0) 35/32 07 46

  www.tf.untz.ba

  - 18 -

  DEKAN Dr. sc. Vahida Selimbašić, red. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-808

  PRODEKAN ZA NASTAVU ISTUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Indira Šestan, doc.E-mail: [email protected]: 035/320-794

  PRODEKAN ZA NAUČNO--ISTRAŽIVAČKI RADDr. sc. Sabina Begić, vanr. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-787

  Tehnološki fakultet nudi budućim studentima 4 studijska programa sa 9 studijskih usmjerenja na prvom ciklusu studija, 4 studijska programa sa 8 studijskih usmjerenja na drugom ciklusu studija, tri studijska programa na trećem ciklusu studija i jedan studijski program na zajedničkom doktorskom studiju Tehnološkog i Prirodno-matematičkog fakulteta.

  Svi studijski programi na Fakultetu oblikovani su prema evropskim akademskim standardima.

  Pravo upisa na I ciklus studijskih programa Hemijsko inženjerstvo i tehnologije, Prehrambena tehnologija, Inženjerstvo zaštite i okoline i Agronomija imaju svi učenici koji su završili četverogodišnju srednju školu, a klasifikacija i izbor kandidata se vrši u skladu sa Pravilima i procedurama za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koje utvrđuje Senat Univerziteta u Tuzli.

  Upis na studij se vrši na osnovu Javnog konkursa kojeg raspisuje i njegov sadržaj utvrđuje Senat, na prijedlog NNV-a fakulteta/ADU.

  VODITELJ II CIKLUSA STUDIJADr.sc. Ramzija Cvrk, vanr. prof.E-mail: [email protected] Tel.: 035/320-790

  VODITELJ III CIKLUSA STUDIJADr. sc. Vahida Selimbašić, red. prof.E-mail: [email protected] Tel: 035/320-805

  VODITELJ ZAJEDNIČKOGDOKTORSKOG STUDIJADr.sc. Amra Odobašić, red. prof.E-mail: [email protected]: 035/320-803

 • @

  - 19 -

 • @

  - 20 -

 • @

  - 21 -

 • @

  - 22 -

 • UNIVERZITET U TUZLI

  - AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

  - EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

  - EKONOMSKI FAKULTET

  - FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

  - FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

  - FARMACEUTSKI FAKULTET

  - FILOZOFSKI FAKULTET

  - MAŠINSKI FAKULTET

  - MEDICINSKI FAKULTET

  - PRAVNI FAKULTET

  - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  - RUDARSKO-GEOLOŠKO- GRAĐEVINSKI FAKULTET

  - TEHNOLOŠKI FAKULTET

  www. adu.untz.ba

  www.erf.untz.ba

  www.ef.untz.ba

  www. ftos.untz.ba

  www.fe.untz.ba

  www. frmf.untz.ba

  www.ff.untz.ba

  www.mf.untz.ba

  www.medf.untz.ba

  www.pf.untz.ba

  www.pmf.untz.ba

  www.rggf.untz.ba

  www.tf.untz.ba

  www.untz.ba