8
Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet KONAČNA RANG LISTA ŠKOLSKA 2017/2018. Broj: 02-6557/3 4. jul 2017. god. Strana 1 od 8 INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE MEDICINE R. Br Br. Prijave Prezime Ime oca Ime Uspeh iz srednje škole Hemija Biologija Ukupno test Ukupan broj poena Status 1 142 Ranđelović Jasmina Janko 40,00 30 28 58 98,00 Budžet 2 207 Grujić Saša Aleksa 40,00 28 30 58 98,00 Budžet 3 41 Ralić Saša Tamara 39,08 28 29 57 96,08 Budžet 4 205 Jović Bratislav Nađa 40,00 29 27 56 96,00 Budžet 5 332 Nikolić ** Marjan Jelena 40,00 28 28 56 96,00 Budžet 6 55 Savić Dragan Dragana 40,00 27 29 56 96,00 Budžet 7 118 Đorđević Nebojša Dimitrije 40,00 30 25 55 95,00 Budžet 8 149 Ilić Svetlana Nevena 40,00 26 29 55 95,00 Budžet 9 206 Stančev Blažo Natalija 40,00 29 26 55 95,00 Budžet 10 259 Jovanović Miloš Sanja 40,00 26 29 55 95,00 Budžet 11 305 Denić Nenad Peđa 40,00 26 29 55 95,00 Budžet 12 46 Đurđević Dejan Katarina 40,00 26 29 55 95,00 Budžet 13 120 Krstić Milan Milica 40,00 27 27 54 94,00 Budžet 14 2 Radojičić Miroslav Marko 40,00 27 27 54 94,00 Budžet 15 309 Petrović Boban Katarina 40,00 25 29 54 94,00 Budžet 16 147 Stanković Boban Katarina 40,00 24 29 53 93,00 Budžet 17 153 Nikolić Goran Jana 40,00 24 29 53 93,00 Budžet 18 193 Milošević Gorica Milijan 40,00 24 29 53 93,00 Budžet 19 261 Jovanović Saša Dunja 40,00 24 29 53 93,00 Budžet 20 268 Stojković Branislav Aleksandra 40,00 27 26 53 93,00 Budžet 21 244 Ignjatović Jovan Nikola 37,72 27 28 55 92,72 Budžet 22 101 Stojev Dragan Nikola 39,44 26 27 53 92,44 Budžet 23 277 Kurtović Ivan Vukašin 37,08 26 29 55 92,08 Budžet 24 150 Mihajlović Ljubiša Vladan 40,00 25 27 52 92,00 Budžet 25 169 Mehmedović Daliborka Anita 40,00 27 25 52 92,00 Budžet 26 85 Kostić Dragan Milica 40,00 24 28 52 92,00 Budžet 27 24 Jovanović Ljubiša Anja 40,00 29 22 51 91,00 Budžet 28 307 Stoiljković Nebojša Janko 38,28 27 25 52 90,28 Budžet 29 130 Marković Dejan Nikola 40,00 27 23 50 90,00 Budžet 30 171 Aleksić Đorđe Petar 40,00 25 25 50 90,00 Budžet 31 47 Todorović Dragan Dragana 40,00 27 23 50 90,00 Budžet 32 327 Miletić Boban Marija 38,72 27 24 51 89,72 Budžet 33 258 Cvetković Nebojša Marija 39,60 25 25 50 89,60 Budžet 34 123 Radić Saša Tamara 37,42 26 26 52 89,42 Budžet 35 56 Đokić Bratislav Aleksa 39,20 23 27 50 89,20 Budžet 36 100 Jović Ivica Katarina 39,16 27 23 50 89,16 Budžet 37 274 Kostić Ljubiša Jovana 40,00 27 22 49 89,00 Budžet 38 225 Petrović Ivana Nevena 38,68 24 26 50 88,68 Budžet 39 292 Velkov Vasko Mihajlo 37,48 26 25 51 88,48 Budžet 40 27 Grujić Vladan Janja 40,00 22 26 48 88,00 Budžet 41 32 Ranđelović Zoran Jovana 40,00 22 26 48 88,00 Budžet 42 65 Radoičić Saša Ranko 40,00 24 24 48 88,00 Budžet 43 13 Milošević Slaviša Lazar 39,38 22 26 48 87,38 Budžet

Univerzitet u Nišu KONAČNA RANG LISTA Medicinski fakultet

  • Upload
    others

  • View
    39

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Univerzitet u Nišu KONAČNA RANG LISTA Medicinski fakultet

Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet

KONAČNA RANG LISTA ŠKOLSKA 2017/2018.

Broj: 02-6557/3 4. jul 2017. god.

Strana 1 od 8

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE MEDICINE

R. Br Br.

Prijave Prezime Ime oca Ime

Uspeh iz srednje

škole Hemija Biologija

Ukupno test

Ukupan broj

poena Status

1 142 Ranđelović Jasmina Janko 40,00 30 28 58 98,00 Budžet

2 207 Grujić Saša Aleksa 40,00 28 30 58 98,00 Budžet

3 41 Ralić Saša Tamara 39,08 28 29 57 96,08 Budžet

4 205 Jović Bratislav Nađa 40,00 29 27 56 96,00 Budžet

5 332 Nikolić ** Marjan Jelena 40,00 28 28 56 96,00 Budžet

6 55 Savić Dragan Dragana 40,00 27 29 56 96,00 Budžet

7 118 Đorđević Nebojša Dimitrije 40,00 30 25 55 95,00 Budžet

8 149 Ilić Svetlana Nevena 40,00 26 29 55 95,00 Budžet

9 206 Stančev Blažo Natalija 40,00 29 26 55 95,00 Budžet

10 259 Jovanović Miloš Sanja 40,00 26 29 55 95,00 Budžet

11 305 Denić Nenad Peđa 40,00 26 29 55 95,00 Budžet

12 46 Đurđević Dejan Katarina 40,00 26 29 55 95,00 Budžet

13 120 Krstić Milan Milica 40,00 27 27 54 94,00 Budžet

14 2 Radojičić Miroslav Marko 40,00 27 27 54 94,00 Budžet

15 309 Petrović Boban Katarina 40,00 25 29 54 94,00 Budžet

16 147 Stanković Boban Katarina 40,00 24 29 53 93,00 Budžet

17 153 Nikolić Goran Jana 40,00 24 29 53 93,00 Budžet

18 193 Milošević Gorica Milijan 40,00 24 29 53 93,00 Budžet

19 261 Jovanović Saša Dunja 40,00 24 29 53 93,00 Budžet

20 268 Stojković Branislav Aleksandra 40,00 27 26 53 93,00 Budžet

21 244 Ignjatović Jovan Nikola 37,72 27 28 55 92,72 Budžet

22 101 Stojev Dragan Nikola 39,44 26 27 53 92,44 Budžet

23 277 Kurtović Ivan Vukašin 37,08 26 29 55 92,08 Budžet

24 150 Mihajlović Ljubiša Vladan 40,00 25 27 52 92,00 Budžet

25 169 Mehmedović Daliborka Anita 40,00 27 25 52 92,00 Budžet

26 85 Kostić Dragan Milica 40,00 24 28 52 92,00 Budžet

27 24 Jovanović Ljubiša Anja 40,00 29 22 51 91,00 Budžet

28 307 Stoiljković Nebojša Janko 38,28 27 25 52 90,28 Budžet

29 130 Marković Dejan Nikola 40,00 27 23 50 90,00 Budžet

30 171 Aleksić Đorđe Petar 40,00 25 25 50 90,00 Budžet

31 47 Todorović Dragan Dragana 40,00 27 23 50 90,00 Budžet

32 327 Miletić Boban Marija 38,72 27 24 51 89,72 Budžet

33 258 Cvetković Nebojša Marija 39,60 25 25 50 89,60 Budžet

34 123 Radić Saša Tamara 37,42 26 26 52 89,42 Budžet

35 56 Đokić Bratislav Aleksa 39,20 23 27 50 89,20 Budžet

36 100 Jović Ivica Katarina 39,16 27 23 50 89,16 Budžet

37 274 Kostić Ljubiša Jovana 40,00 27 22 49 89,00 Budžet

38 225 Petrović Ivana Nevena 38,68 24 26 50 88,68 Budžet

39 292 Velkov Vasko Mihajlo 37,48 26 25 51 88,48 Budžet

40 27 Grujić Vladan Janja 40,00 22 26 48 88,00 Budžet

41 32 Ranđelović Zoran Jovana 40,00 22 26 48 88,00 Budžet

42 65 Radoičić Saša Ranko 40,00 24 24 48 88,00 Budžet

43 13 Milošević Slaviša Lazar 39,38 22 26 48 87,38 Budžet

Page 2: Univerzitet u Nišu KONAČNA RANG LISTA Medicinski fakultet

Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet

KONAČNA RANG LISTA ŠKOLSKA 2017/2018.

Broj: 02-6557/3 4. jul 2017. god.

Strana 2 od 8

R. Br Br.

Prijave Prezime Ime oca Ime

Uspeh iz srednje

škole Hemija Biologija

Ukupno test

Ukupan broj

poena Status

44 10 Mitić Dejan Kristina 40,00 26 21 47 87,00 Budžet

45 128 Mitić Radisav Ana 40,00 28 19 47 87,00 Budžet

46 212 Stanković Viktor Elena 40,00 20 27 47 87,00 Budžet

47 241 Nikolić Zoran Jovana 40,00 20 27 47 87,00 Budžet

48 260 Milošević Mališa Teodora 40,00 26 21 47 87,00 Budžet

49 50 Milošević Predrag Kristina 40,00 25 22 47 87,00 Budžet

50 66 Stanković Dragan Anđela 40,00 24 23 47 87,00 Budžet

51 111 Stefanović Dragan Emilija 38,32 26 22 48 86,32 Budžet

52 318 Madžgalj*** Velimir Vladimir 37,20 23 26 49 86,20 Budžet

53 98 Janković Dragan Božidar 40,00 24 22 46 86,00 Budžet

54 30 Bogosavljević Velibor Marija 39,64 22 24 46 85,64 Budžet

55 192 Radosavljević Srđan Ivana 37,36 23 25 48 85,36 Budžet

56 81 Đorđievski Bojan Marija 40,00 25 20 45 85,00 Budžet

57 226 Spasić Nenad Ana 36,60 21 27 48 84,60 Budžet

58 117 Janković Zoran Đorđe 38,58 24 22 46 84,58 Budžet

59 211 Malinić Rade Milan 39,50 25 20 45 84,50 Budžet

60 330 Milosavljević Zoran Milica 38,22 19 27 46 84,22 Budžet

61 291 Radovanović Zoran Dunja 40,00 24 20 44 84,00 Budžet

62 165 Stojanović Goran Anđela 39,86 21 23 44 83,86 Budžet

63 295 Stanković Branko Hristina 36,78 23 24 47 83,78 Budžet

64 178 Stojković Vladan Magdalena 39,60 20 24 44 83,60 Budžet

65 160 Mitić Gradimir Miroslav 38,48 27 18 45 83,48 Budžet

66 73 Jorgovanović Vitomir Srećko 38,42 23 22 45 83,42 Budžet

67 134 Mladenović Bojan Aleksandra 39,38 21 23 44 83,38 Budžet

68 240 Lazarević Miomir Anđela 38,36 26 19 45 83,36 Budžet

69 297 Jankucić Srđan Jelena 38,16 21 24 45 83,16 Budžet

70 144 Petković Ivan Mina 39,08 17 27 44 83,08 Budžet

71 326 Mitić Dejan Andrija 40,00 24 19 43 83,00 Budžet

72 62 Petrušijević Goran Marko 40,00 18 25 43 83,00 Budžet

73 279 Mitrović Zoran Milica 38,90 26 18 44 82,90 Budžet

74 135 Marjanović Miodrag Jovan 35,72 21 26 47 82,72 Budžet

75 139 Tričković Ivica Ilija 40,00 21 21 42 82,00 Budžet

76 191 Vacev Todor Maša 40,00 20 22 42 82,00 Budžet

77 26 Pajović Novica Kristina 40,00 23 19 42 82,00 Budžet

78 306 Jovanović Dragan Teodora 40,00 26 16 42 82,00 Budžet

79 64 Jovanović Dragan Aleksandar 40,00 21 21 42 82,00 Budžet

80 340 Prvulović Ana Katarina 37,84 20 24 44 81,84 Budžet

81 219 Stanojević Ivan Anđela 37,54 24 20 44 81,54 Budžet

82 122 Kocić Miodrag Teodora 37,46 24 20 44 81,46 Budžet

83 125 Marinković Jovan Nevena 37,40 24 20 44 81,40 Budžet

84 200 Stanković Zoran Sanja 40,00 21 20 41 81,00 Budžet

85 84 Kostadinović Vojislav Miljan 40,00 18 23 41 81,00 Budžet

86 140 Stojilković Zoran Stefan 39,76 24 17 41 80,76 Budžet

87 232 Jocić Saša Anđela 38,64 22 20 42 80,64 Budžet

88 289 Vukičević Branislav Isidora 39,28 24 17 41 80,28 Budžet

89 116 Mitrović Siniša Ivana 40,00 25 15 40 80,00 Budžet

90 209 Dimitrijević Dragan Jelena 40,00 19 21 40 80,00 Budžet

Page 3: Univerzitet u Nišu KONAČNA RANG LISTA Medicinski fakultet

Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet

KONAČNA RANG LISTA ŠKOLSKA 2017/2018.

Broj: 02-6557/3 4. jul 2017. god.

Strana 3 od 8

R. Br Br.

Prijave Prezime Ime oca Ime

Uspeh iz srednje

škole Hemija Biologija

Ukupno test

Ukupan broj

poena Status

91 5 Jovanović Bojan Andrija 40,00 25 15 40 80,00 Budžet

92 4 Cakić Zoran Dimitrije 38,50 20 21 41 79,50 Budžet

93 9 Petković Slaviša Milan 37,50 27 15 42 79,50 Budžet

94 132 Denić Slobodan Jovana 37,30 23 19 42 79,30 Budžet

95 315 Mitić Goran Anđela 40,00 22 17 39 79,00 Budžet

96 321 Batkic Elvir Zerina 40,00 16 23 39 79,00 Budžet

97 319 Jankovic Bojan Jelena 40,00 21 18 39 79,00 Budžet

98 102 Anđelković Zoran Dimitrije 38,82 21 19 40 78,82 Budžet

99 338 Petrović Borislav Nevena 38,66 23 17 40 78,66 Budžet

100 129 Cvetković Marjan Nola 38,36 19 21 40 78,36 Budžet

101 163 Ćirić Dejan Milica 40,00 21 17 38 78,00 Budžet

102 77 Dinić Dragan Milan 38,94 24 15 39 77,94 Budžet

103 275 Blagojević Dragan Aleksa 36,72 21 20 41 77,72 Budžet

104 203 Ranđelović Bata Milica 36,70 23 18 41 77,70 Budžet

105 256 Petrović Anđelko Mihajlo 39,70 21 17 38 77,70 Budžet

106 186 Mitić Tomislav Natalija 39,52 23 15 38 77,52 Budžet

107 148 Popović Dragan Iva 32,34 18 27 45 77,34 Budžet

108 112 Stošić Miroslav Emilija 40,00 13 24 37 77,00 Budžet

109 121 Jovanović Vladimir Marko 40,00 19 18 37 77,00 Budžet

110 210 Marinković Nenad Teodora 40,00 23 14 37 77,00 Budžet

111 63 Petrović Zoran Martin 40,00 16 21 37 77,00 Budžet

112 87 Dacić Olivera Milica 40,00 21 16 37 77,00 Budžet

113 308 Mišić Saša Luka 36,88 18 22 40 76,88 Budžet

114 152 Veličković Dragan Aleksandra 39,76 19 18 37 76,76 Budžet

115 335 Đoković Mario Uroš 38,54 15 23 38 76,54 Budžet

116 97 Stevanović Miroslav Snežana 38,42 22 16 38 76,42 Budžet

117 189 Cvetanović Slaviša Miljana 39,38 17 20 37 76,38 Budžet

118 194 Milisavljević Dušan Natalija 39,34 14 23 37 76,34 Budžet

119 216 Stanković Danijela Milica 37,32 23 16 39 76,32 Budžet

120 214 Mitrović Miloš Miljana 40,00 20 16 36 76,00 Budžet

121 235 Stanisavljević Dragan Kristina 40,00 22 14 36 76,00 Budžet

122 52 Maksimović Tomislav Ksenija 40,00 24 12 36 76,00 Budžet

123 6 Rakić Nenad Andrijana 36,92 17 22 39 75,92 Budžet

124 69 Ristić Ivan Marija 37,80 18 20 38 75,80 Budžet

125 82 Ljubić Novica Milica 38,64 24 13 37 75,64 Budžet

126 224 Milenović Gordana Milan 38,58 22 15 37 75,58 Budžet

127 314 Dekić Vidoslav Iva 36,58 18 21 39 75,58 Budžet

128 11 Cvetanović Saša Teodora 40,00 18 17 35 75,00 Budžet

129 167 Maljković Dušan Elena 40,00 25 10 35 75,00 Budžet

130 222 Stefanović Dobrivoje Nikoleta 40,00 19 16 35 75,00 Budžet

131 290 Lakić Nedeljko Jovana 40,00 24 11 35 75,00 Budžet

132 75 Stojanović Slaviša Anđelija 39,86 17 18 35 74,86 Budžet

133 320 Mihajlović Goran Nemanja 38,60 20 16 36 74,60 Budžet

134 103 Nikolić Zoran Predrag 34,58 16 24 40 74,58 Budžet

135 187 Cvetković Jovica Anđela 38,58 24 12 36 74,58 Budžet

136 108 Zayat Asad Lara 37,18 16 21 37 74,18 Budžet

137 79 Panajotović Vladica Angelina 37,18 10 27 37 74,18 Budžet

Page 4: Univerzitet u Nišu KONAČNA RANG LISTA Medicinski fakultet

Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet

KONAČNA RANG LISTA ŠKOLSKA 2017/2018.

Broj: 02-6557/3 4. jul 2017. god.

Strana 4 od 8

R. Br Br.

Prijave Prezime Ime oca Ime

Uspeh iz srednje

škole Hemija Biologija

Ukupno test

Ukupan broj

poena Status

138 168 Maljković Dušan Nela 40,00 23 11 34 74,00 Budžet

139 220 Petrović Dragan Sandra 36,00 18 20 38 74,00 Budžet

140 270 Lazarević Nebojša Kristina 40,00 18 16 34 74,00 Budžet

141 228 Vučić Radovan Andrija 35,92 18 20 38 73,92 Budžet

142 311 Petrović Dragoljub Anđela 37,92 24 12 36 73,92 Budžet

143 58 Vučković Goran Jovana 37,90 16 20 36 73,90 Budžet

144 59 Stevanović Saša Jelena 39,72 17 17 34 73,72 Budžet

145 90 Stojić Miodrag Nataša 37,72 16 20 36 73,72 Budžet

146 204 Nešić Bojan Jovana 37,66 20 16 36 73,66 Budžet

147 199 Dimitrijević Goran Emilija 36,58 19 18 37 73,58 Budžet

148 126 Đorđević Bojan Kristina 30,50 24 19 43 73,50 Budžet

149 213 Avramović Zoran Jelena 36,48 19 18 37 73,48 Budžet

150 31 Stevanović Dejan Nadja 39,42 20 14 34 73,42 Budžet

151 53 Petrović Dejan Vanja 37,28 17 19 36 73,28 Budžet

152 157 Stanojević Boža Marko 40,00 12 21 33 73,00 Budžet

153 230 Zdravković Goran Danica 40,00 17 16 33 73,00 Budžet

154 72 Bukvić Zoran Vladan 34,86 20 18 38 72,86 Budžet

155 141 Gogić Perica Ksenija 39,42 15 18 33 72,42 Budžet

156 95 Jeremić Bojan Aleksandra 39,38 17 16 33 72,38 Budžet

157 115 Cvetković Dragana Natalija 33,22 21 18 39 72,22 Budžet

158 183 Petrušijević Dejan Nikola 40,00 20 12 32 72,00 Budžet

159 76 Cvejić Srboljub Anđela 40,00 20 12 32 72,00 Budžet

160 99 Mitrović Goran Natalija 40,00 19 13 32 72,00 Budžet

161 78 Živković Zoran Miljana 38,94 21 12 33 71,94 Budžet

162 17 Kovačević Nebojša Jana 34,90 21 16 37 71,90 Budžet

163 243 Stojilković Zoran Sandra 36,74 18 17 35 71,74 Budžet

164 25 Jevremović Slađan Aleksandar 36,70 12 23 35 71,70 Budžet

165 106 Jovanović Ivan Dušan 36,56 17 18 35 71,56 Budžet

166 179 Petrović Zoran Slobodan 36,56 22 13 35 71,56 Budžet

167 215 Nedeljković Srđan Jana 38,46 21 12 33 71,46 Budžet

168 104 Đokić Zoran Tijana 40,00 15 16 31 71,00 Budžet

169 174 Tasić Dragan Milica 40,00 17 14 31 71,00 Budžet

170 208 Eftimov Mile Jelena 40,00 16 15 31 71,00 Budžet

171 267 Simić Željko Anđela 37,96 16 17 33 70,96 Budžet

172 37 Janković Mihajlo Danica 39,84 15 16 31 70,84 Budžet

173 68 Jovanović Saša Teodora 37,82 23 10 33 70,82 Budžet

174 93 Stefanović Goran Anđela 39,46 17 14 31 70,46 Budžet

175 164 Veličković Branko Teodora 39,28 16 15 31 70,28 Budžet

176 88 Savić Miodrag Andrija 34,28 21 15 36 70,28 Budžet

177 299 Miljković Dejan Natalija 37,10 20 13 33 70,10 Budžet

178 312 Surdanović Siniša Petar 35,06 18 17 35 70,06 Budžet

179 310 Bogdanović Branko Miloš 33,92 19 17 36 69,92 Budžet

180 324 Stamenković Branislav Anđela 38,78 19 12 31 69,78 Budžet

181 177 Mladenović Bojan Sanja 37,74 18 14 32 69,74 Budžet

182 202 Tošić Nenad Aleksa 37,74 17 15 32 69,74 Budžet

183 333 Živulović Vlastimir Bogdan 37,42 14 18 32 69,42 Samofin.

184 83 Marković Mirjana Jelena 33,36 22 14 36 69,36 Samofin.

Page 5: Univerzitet u Nišu KONAČNA RANG LISTA Medicinski fakultet

Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet

KONAČNA RANG LISTA ŠKOLSKA 2017/2018.

Broj: 02-6557/3 4. jul 2017. god.

Strana 5 od 8

R. Br Br.

Prijave Prezime Ime oca Ime

Uspeh iz srednje

škole Hemija Biologija

Ukupno test

Ukupan broj

poena Status

185 331 Zonić Nenad Jovana 38,00 13 18 31 69,00 Samofin.

186 29 Janković Mijomir Milica 36,54 9 23 32 68,54 Samofin.

187 89 Janković Zoran Milan 35,42 15 18 33 68,42 Samofin.

188 301 Jocić Goran Anđela 37,24 14 17 31 68,24 Samofin.

189 38 Živanović Snežana Kosara 37,06 12 19 31 68,06 Samofin.

190 45 Lazarević Nebojša Sanja 35,94 12 20 32 67,94 Samofin.

191 196 Đorđević Vladimir Aleksandar 33,72 15 19 34 67,72 Samofin.

192 249 Caras Zoran Nađa 31,72 18 18 36 67,72 Samofin.

193 242 Aleksić Siniša Uroš 34,52 12 21 33 67,52 Samofin.

194 51 Đorović Goran Tijana 33,20 17 14 31 64,20 Samofin.

195 247 Vasić Bojan Marija 40,00 17 13 30 70,00 Nije položio

196 127 Milenković Dejan Nemanja 40,00 18 11 29 69,00 Nije položio

197 184 Stevanović Dragi Marko 40,00 13 16 29 69,00 Nije položio

198 250 Jović Saša Đorđe 40,00 18 11 29 69,00 Nije položio

199 325 Kostić Goran Jovan 40,00 15 14 29 69,00 Nije položio

200 162 Zlatanović Dejan Aleksandra 38,82 13 17 30 68,82 Nije položio

201 42 Đorić Branko Milan 39,46 16 13 29 68,46 Nije položio

202 223 Bicanović Saša Miloš 39,38 17 12 29 68,38 Nije položio

203 265 Vučićević Rade Lazar 38,22 12 18 30 68,22 Nije položio

204 337 Bajrović Muamer Ajtana 40,00 12 16 28 68,00 Nije položio

205 7 Manasijević Zoran Andrijana 40,00 13 15 28 68,00 Nije položio

206 263 Jović Bratislav Anđela 39,86 18 10 28 67,86 Nije položio

207 239 Stojanović Bratislav Natalija 38,64 12 17 29 67,64 Nije položio

208 158 Novaković Zoran Tea 39,52 11 17 28 67,52 Nije položio

209 195 Zdravković Saša Anđelija 39,52 16 12 28 67,52 Nije položio

210 255 Ramić* Slaviša Mišel 39,28 17 11 28 67,28 Nije položio

211 133 Disić Dejan Jelena 40,00 13 14 27 67,00 Nije položio

212 137 Ilić Nebojša Marija 40,00 14 13 27 67,00 Nije položio

213 190 Marinković Goran Julija 40,00 11 16 27 67,00 Nije položio

214 284 Božić Nebojša Ljubica 40,00 7 20 27 67,00 Nije položio

215 80 Cvetković Miroljub Ivan 40,00 12 15 27 67,00 Nije položio

216 92 Đorđević Dejan Kristina 40,00 13 14 27 67,00 Nije položio

217 67 Mladenović Ljubiša Luka 36,80 21 9 30 66,80 Nije položio

218 201 Stojiljković Miodrag Milica 37,26 14 15 29 66,26 Nije položio

219 218 Drašković Lazar Draga 37,26 10 19 29 66,26 Nije položio

220 57 Micić Ivan Nikola 39,14 9 18 27 66,14 Nije položio

221 22 Ilić** Milorad Zorica 36,76 14 15 29 65,76 Nije položio

222 43 Ristić Maja Marko 38,74 16 11 27 65,74 Nije položio

223 294 Antić Nebojša Danica 39,62 9 17 26 65,62 Nije položio

224 266 Mitić Nebojša Kristina 37,08 14 14 28 65,08 Nije položio

225 1 Ivanović Bojan Dušan 40,00 17 8 25 65,00 Nije položio

226 14 Martinović Saša Katarina 40,00 9 16 25 65,00 Nije položio

227 156 Spasić Goran Marija 40,00 18 7 25 65,00 Nije položio

228 28 Radojević Vojkan Sandra 40,00 9 16 25 65,00 Nije položio

229 252 Mirković Milan Ljubica 38,96 11 15 26 64,96 Nije položio

230 109 Saračević Ramiz Zerina 37,94 10 17 27 64,94 Nije položio

231 40 Jovanović Dragan Jovana 35,84 14 15 29 64,84 Nije položio

Page 6: Univerzitet u Nišu KONAČNA RANG LISTA Medicinski fakultet

Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet

KONAČNA RANG LISTA ŠKOLSKA 2017/2018.

Broj: 02-6557/3 4. jul 2017. god.

Strana 6 od 8

R. Br Br.

Prijave Prezime Ime oca Ime

Uspeh iz srednje

škole Hemija Biologija

Ukupno test

Ukupan broj

poena Status

232 221 Petrović Ljubodrag Teodora 38,78 13 13 26 64,78 Nije položio

233 173 Mišić Miodrag Milica 39,42 17 8 25 64,42 Nije položio

234 3 Živadinović Ivan Ivana 36,42 9 19 28 64,42 Nije položio

235 21 Tomić Milivoje Anđela 39,30 17 8 25 64,30 Nije položio

236 236 Jovanović Miladin Dalibor 36,30 14 14 28 64,30 Nije položio

237 285 Jošanović Nenad Tamara 39,24 9 16 25 64,24 Nije položio

238 138 Minić Dejan Nikola 37,22 16 11 27 64,22 Nije položio

239 298 Gogić Dragan Kristina 40,00 10 14 24 64,00 Nije položio

240 60 Papović Mitar Milica 40,00 13 11 24 64,00 Nije položio

241 151 Zdravković Saša Milica 38,90 13 12 25 63,90 Nije položio

242 304 Ristić Dragan Jovana 38,64 15 10 25 63,64 Nije položio

243 182 Šaletić Branislav Uroš 36,58 16 11 27 63,58 Nije položio

244 227 Ristić Jovica Nina 38,58 15 10 25 63,58 Nije položio

245 273 Milutinović Ivan Jovana 35,50 14 14 28 63,50 Nije položio

246 175 Ljubičić Goran Nataša 38,30 17 8 25 63,30 Nije položio

247 278 Nikolić Dušan Milica 36,20 14 13 27 63,20 Nije položio

248 119 Cvetković Ivan Tijana 39,16 10 14 24 63,16 Nije položio

249 48 Đorđević Dejan Irina 38,00 18 7 25 63,00 Nije položio

250 257 Petrović Ljubiša Marko 33,78 12 17 29 62,78 Nije položio

251 113 Biočanin Živorad Mina 37,70 13 12 25 62,70 Nije položio

252 238 Stanković Saša Stefana 34,66 20 8 28 62,66 Nije položio

253 16 Stevanović Zoran Marija 38,38 15 9 24 62,38 Nije položio

254 328 Milenković Goran Anastasija 36,28 16 10 26 62,28 Nije položio

255 15 Stamenković Slađan Marija 38,16 14 10 24 62,16 Nije položio

256 170 Jovanović Zoran Tina 40,00 11 11 22 62,00 Nije položio

257 181 Stefanović Dragan Teodora 40,00 8 14 22 62,00 Nije položio

258 23 Milićević Dejan Branislava 37,00 11 14 25 62,00 Nije položio

259 323 Kojić Zoran Aleksandra 40,00 6 16 22 62,00 Nije položio

260 188 Ahmemulić Hasim Almas 32,92 18 11 29 61,92 Nije položio

261 136 Anđelković Ranko Jovan 36,84 9 16 25 61,84 Nije položio

262 237 Gligorijević Zvonko Aleksandar 38,76 8 15 23 61,76 Nije položio

263 302 Biberović Zoran Neda 36,74 7 18 25 61,74 Nije položio

264 61 Stojković Goran Željko 36,64 13 12 25 61,64 Nije položio

265 86 Matejić Nenad Aleksandar 36,62 13 12 25 61,62 Nije položio

266 96 Cenić Nebojša Andrija 37,62 12 12 24 61,62 Nije položio

267 246 Stošić Dragan Katarina 39,60 11 11 22 61,60 Nije položio

268 296 Nedeljković Predrag Stefan 29,60 9 23 32 61,60 Nije položio

269 254 Golubović Gojko Aleksandra 35,54 15 11 26 61,54 Nije položio

270 336 Đorđević Bojan Aleksandar 35,48 9 17 26 61,48 Nije položio

271 288 Brkić Saša Katarina 36,30 14 11 25 61,30 Nije položio

272 124 Pešić Bratislav Miljana 36,28 13 12 25 61,28 Nije položio

273 231 Stojanović Antonije Milica 38,12 12 11 23 61,12 Nije položio

274 313 Gagić Goran Milena 37,00 9 15 24 61,00 Nije položio

275 197 Lapčević Borislav Katarina 36,68 13 11 24 60,68 Nije položio

276 280 Stojilković Srđan Aleksandar 35,64 10 15 25 60,64 Nije položio

277 217 Živić Goran Marko 35,56 13 12 25 60,56 Nije položio

278 146 Nikolić Dragan Miloš 38,12 6 16 22 60,12 Nije položio

Page 7: Univerzitet u Nišu KONAČNA RANG LISTA Medicinski fakultet

Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet

KONAČNA RANG LISTA ŠKOLSKA 2017/2018.

Broj: 02-6557/3 4. jul 2017. god.

Strana 7 od 8

R. Br Br.

Prijave Prezime Ime oca Ime

Uspeh iz srednje

škole Hemija Biologija

Ukupno test

Ukupan broj

poena Status

279 281 Marić Saša Vanja 37,90 15 7 22 59,90 Nije položio

280 19 Čapaković Miroljub Marija 37,68 10 12 22 59,68 Nije položio

281 180 Gujnić Novica Jelena 39,66 10 10 20 59,66 Nije položio

282 114 Ćirić Tomislav Bratislav 37,62 11 11 22 59,62 Nije položio

283 159 Arsenijević Radovan Marko 39,50 9 11 20 59,50 Nije položio

284 229 Ranđelović Goran Anđela 38,46 13 8 21 59,46 Nije položio

285 272 Stanković Slobodan Anđela 38,38 6 15 21 59,38 Nije položio

286 36 Rajković Radivoje Anja 35,30 15 9 24 59,30 Nije položio

287 172 Jovanović Dejan Aleksandra 38,26 10 11 21 59,26 Nije položio

288 198 Tasić Marija Natalija 33,20 12 14 26 59,20 Nije položio

289 276 Babić Zoran Nastasija 36,84 6 16 22 58,84 Nije položio

290 329 Stamenkovic Bojan Đorđina 35,40 13 10 23 58,40 Nije položio

291 35 Tocić Aleksdandar Anđela 36,38 12 10 22 58,38 Nije položio

292 94 Stojanović Siniša Stefan 38,24 10 10 20 58,24 Nije položio

293 245 Đorđević Slađan Tamara 39,22 10 9 19 58,22 Nije položio

294 18 Petrović Saša Ana 36,14 13 9 22 58,14 Nije položio

295 293 Stanković Miroslav Katarina 39,06 10 9 19 58,06 Nije položio

296 248 Micić Dragan Kristina 39,62 7 11 18 57,62 Nije položio

297 287 Krstić Ljubiša Katarina 31,10 15 11 26 57,10 Nije položio

298 303 Miljković Ljiljana Marija 32,02 10 15 25 57,02 Nije položio

299 251 Todorović Srđan Maja 40,00 6 11 17 57,00 Nije položio

300 185 Veličković Sava Sreten 35,96 12 9 21 56,96 Nije položio

301 154 Pušara Ranko Milica 39,76 4 13 17 56,76 Nije položio

302 262 Radosavljević Bratislav Natalija 35,62 11 10 21 56,62 Nije položio

303 317 Vranić Zoran Kristina 35,46 11 10 21 56,46 Nije položio

304 8 Pešić Marjan Marija 37,02 9 10 19 56,02 Nije položio

305 12 Nikolić Slobodan Vladimir 36,98 8 11 19 55,98 Nije položio

306 54 Marković Ljubodrag Milena 28,84 16 11 27 55,84 Nije položio

307 44 Papić Dragan Dragana 37,78 8 10 18 55,78 Nije položio

308 143 Cvetković Srđan Natalija 34,26 12 9 21 55,26 Nije položio

309 176 Rajić Marin Lazar 37,18 8 10 18 55,18 Nije položio

310 264 Jovanović Dejan Milena 34,14 9 12 21 55,14 Nije položio

311 282 Arizanović Saša Marija 35,94 7 12 19 54,94 Nije položio

312 166 Stanković Ivica Emilija 36,86 9 9 18 54,86 Nije položio

313 271 Stamenković Dragan Aleksandra 36,56 7 11 18 54,56 Nije položio

314 322 Ristić Milorad Sofija 36,40 6 12 18 54,40 Nije položio

315 33 Vukanić Milan Vuk 32,38 12 10 22 54,38 Nije položio

316 253 Ilić Zoran Aleksandra 38,02 7 8 15 53,02 Nije položio

317 131 Stojanović Branislav Predrag 40,00 9 4 13 53,00 Nije položio

318 334 Petrović Predrag Aleksandar 31,86 6 15 21 52,86 Nije položio

319 339 Jovanović Gradimir Marija 35,74 7 10 17 52,74 Nije položio

320 283 Stojanović Zoran Katarina 38,56 6 8 14 52,56 Nije položio

321 105 Jovanović Ivan Uroš 34,32 7 11 18 52,32 Nije položio

322 91 Mladenović Zoran Danica 38,24 9 5 14 52,24 Nije položio

323 286 Isaković Nebojša Katarina 33,72 10 8 18 51,72 Nije položio

324 71 Stajković Bokan Marija 39,72 8 4 12 51,72 Nije položio

325 34 Ćirković Saša Jovana 36,68 8 7 15 51,68 Nije položio

Page 8: Univerzitet u Nišu KONAČNA RANG LISTA Medicinski fakultet

Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet

KONAČNA RANG LISTA ŠKOLSKA 2017/2018.

Broj: 02-6557/3 4. jul 2017. god.

Strana 8 od 8

R. Br Br.

Prijave Prezime Ime oca Ime

Uspeh iz srednje

škole Hemija Biologija

Ukupno test

Ukupan broj

poena Status

326 49 Vučić Radojica Vladana 36,58 4 11 15 51,58 Nije položio

327 233 Cincarević Dragoljub Ljubica 34,68 6 10 16 50,68 Nije položio

328 70 Pištoljević Saša Katarina 36,48 7 7 14 50,48 Nije položio

329 107 Delčev Lozan Ana 35,76 7 7 14 49,76 Nije položio

330 145 Stošić Saša Miljana 36,22 8 5 13 49,22 Nije položio

331 300 Popović Predrag Miloš 36,02 6 7 13 49,02 Nije položio

332 20 Stanković Boban Marko 34,90 8 5 13 47,90 Nije položio

333 341 Petrović** Dušan Aleksandar 29,78 9 9 18 47,78 Nije položio

334 39 Đorđević Batica Stefan 32,24 4 11 15 47,24 Nije položio

335 161 Milosavljević Bojan Mirjana 32,80 7 7 14 46,80 Nije položio

336 234 Canić Ljubiša Ivana 36,36 5 4 9 45,36 Nije položio

337 74 Karuntanović Nenad Aleksandar 31,34 6 7 13 44,34 Nije položio

338 155 Rajc Vilijam Đorđe 28,98 6 5 11 39,98 Nije položio

339 316 Ranković Slaviša Aleksandar 30,28 3 4 7 37,28 Nije položio

340 110 Stefanović Zlatko Miljana 26,72 4 3 7 33,72 Nije položio

341 269 Nikolić Dragiše Branka 38,84 0 0 0 0,00 Nije položio

Predsednik Komisije za sprovođenje prijemnog ispita

Prof. dr Rade Čukuranović