Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra sociálních věd

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra sociálních věd. SPOKOJENOST OBČANŮ S ROZVOJEM OBCE A CESTOVNÍHO RUCHU V ČERNÉM DOLE Petra Benešová POHOSTINSTVÍ V OBCI ČERNÝ DŮL Hanh Nguyen. Popis terénu. Kde: Černý Důl v Krkonoších Tři části - Černý Důl, Čistá a Fořt - PowerPoint PPT Presentation

Text of Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra sociálních věd

Univerzita Pardubice

Univerzita PardubiceFakulta filozofickKatedra socilnch vd

SPOKOJENOST OBAN S ROZVOJEM OBCE A CESTOVNHO RUCHU V ERNM DOLEPetra Beneov

POHOSTINSTV V OBCI ERN DLHanh Nguyen

Popis ternu

Kde: ern Dl v KrkonochTi sti - ern Dl, ist a Fot6,5 km vchodn od Vrchlab684 m. n. m.Soust KRNAPu (Krkonosk nrodn park)Kdy:20. 6. a 4. 7. 2012Veden: PaedDr. Hana Horkov, Ph.D a PhDr. TerezaHynkov, Ph.DMetodologie

Strukturovan a polostrukturovan rozhovor: pedem domluven rozhovory, nhodn rozhovoryTrvn: piblin 20 30 minutZastnn a polozastnn pozorovn: p.: pozorovn zamstnanc a klientely v restauracch, mapovn ternu, pozorovn obyvatel (innosti, kam chod atd.)

dn velk komplikace: zpotku men problm s komunikac (lid nechtli bt nahrvni na diktafon), jazykov barira (Holanan)VOD

724 obyvatelCo se v obci vyskytuje:Pota, ad, matesk kola, zkladn kola, zdravotn zazen, obchod, hotel, penziony, restauracePoskytuje - uspokojen zjm a poteb turist, cykloturist, vyznava zimnch sport, milovnk odpoinku v lt u vodyirok spektrum slueb - poskytuj mstn podnikatelV blzkosti ern Hora (1299 m n.m.) Dve nmeck obecSthovn lid za pracPrvn psemn zmnky: 1383 potky dolovn elezn rudy 1564 poven na mstys16. stolet potky devastv a tby deva18. stolet - dleit tba vpence - funguje dodnes Zajmavost: 1874 vznik prvnch spolk (dobrovoln hasii)

Spokojenost oban s rozvojem obce a cestovnho ruchu v ernm doleVzkumn otzkyJak jsou obyvatel spokojeni s rozvojem obce? Co jim chyb a pro?

Jak jsou spokojeni s rozvojem cestovnho ruchu?

Je z jejich pohledu cestovn ruch pnosem i nikoliv a pro?SPOKOJENOST

Co lid ekli o spokojenosti?Spokojeni - lid starho vku, pedevm lid v dchoduSpe nespokojeni mlad lidKultura - vtinou spokojeniSluby - spokojeniDleit - spolek Krakono - vrazn vliv na rozvoj obcenejvce kulturnch akc Pjezd Krakonoe (30 let), makarn ples pro dti, dtsk den, drakidapro dospl pivn den, tanen zbavy, koncerty, den mstyse

Co lidem chyb?Vybavenost obce: nkterm nechyb nic - spe lid v dchodu (moc toho nepotebuj)pro mlad je toho mlo, nemaj, co dlatdivadlo a nejvce dtsk hit, naun stezky, vychzkov stezky, welnessUvtali by : bobov drha, minigolf, U-rampy, rozen parkovac plochy u Skiparku, relax park, kulturn dm (plesy, koncerty, divadlo)ALE - spousta zleitost by se neuivilo (obchody, kino a dal)

SPOKOJENOST

Zamstnanost:Nejvt zamstnavatel - textiln zvod Mileta (50 mstnch obyvatel)Lomov hospodstv KVK Kunice (12 zamstnanc)Hotel AurumSkiparkPronajmn sti domuVlastnictv penzionu, restauraceasto dojdn za prac do jinch mst

Vkov sloen obce:Prmrn vk obyvatel je necelch 40 let (39,84)Velmi mlo mladch lid, spe lid v dchoduSta lid vymraj, mlad nepichzej

Textiln zvod Mileta

Skipark

Penzion Luk

SPOKOJENOST

Spokojenost s rozvojem CR:Velmi mal m dl vt padekCR - uiv se hlavn jen dky Ski arelu a eskch rodin s dtmiVyit pro turisty - hlavn v zim, v lt tak chyb

Je turismus pnosem?AnoPro? obiva vtiny obyvatelProblm s turisty a ruchem nen, vnmni pozitivn

Pokles turismu: Turismus kles od dob krizeHolanan, Nmci jezd velmi mlo stl poklesPoslednch 5 let velk zmna struktury nvtvnk ei, Polci (ei pevauj)

Rekrean objekt

VEDEN OBCE

Co ekl starosta:Do roku 2000 Bohem zapomenut krajCestovn ruch: Pipravuje se - pln rozvoje cestovnho ruchuPrezentace obce: Prostednictvm dvou svazk obc - Svazek mst a obc Krkonoeast na veletrzch cestovnho ruchu Nov - Region Card = tzv. slevov karty pro nvtvnky KrkonoRozvoj: Snahy o zmnu k lepmu v poslednch letech velk zlepenPodlen se na rozvoji a tvorb veejn prospnch projekt

VEDEN OBCE

Rozvojov projekty: Roziovn Ski- parku, nov cyklostezky, turistick trasyGolfov hit, dtsk hit ve vech tech stech ernho DoluOpravy pamtek, opravy silnice, vodovodn vci, zastvky, orientan systmRekonstrukce nmstProstor pro kulturn zleitosti

Nmst ern Dl

ZVR

Spokojenost:Lid jsou vesms spokojeni s ivotem v ernm Dole velkm pozitivem je proda, zdrav ivotn prosted a klid.Chyb kulturn vyit pro mlad, obchody.Na druhou stranu chpou, e ern Dl je mal obec a nkter zleitosti nelze uskutenit.Za kulturnm vyitm, nkupy, do kol nen problm dojdt.

Pohostinstv v obci ern DlDo jak mry pohostinstv ovlivuje ivot obce ern Dl?

Co ovlivuje podobu pohostinstv v ernm Dole?

Jak typy restaurac tam jsou?Vzkumn otzky

Typy restaurac

Restaurace u Pajer:Men hlavn mstnost + kuck salnek + men venkovn terasaInterir bud dojem typick horsk hospdkyPestr npojov a jdeln lstek, v etin i nminObsluha pvtiv a ochotnStl domc i zahranin klientelaDobr cena, dobr kvalitaDobr msto pro setkn (sportovn)Typy restaurac

Bistro u vand:Mal mstnost rozdlen na dv sti regly se smenm zbom / jdeln stoly, bez venkovn terasy (pouze lavika se stolem)Vzhled psob obyejnNzk cena, patn kvalitaObsluha nesympatick a neochotnKlientela klesCizinci sem nechod

Typy restaurac

Restaurace u Tibora:Velk vnitn prostory + velk venkovn terasaVzhled velmi hezk, nelacinJdeln a npojov lstek velmi rozen, v etin, nmin, anglitin i holandtinObsluha velmi pvtiv a ochotnDobr servis a jdlo, ceny vyVelk a stl domc i zahranin klientelaSkvl msto pro rodinn oslavyVliv restaurac

Vztah mezi cizinci a mstnmi:Denn mnoho setkn mstnch s cizinciKladn postoj: navazovn vztah s cizinci udren klientely, snaha mstnch poznat cizinceZporn postoj: lid si na cizince stuj (hlunost, nepodek, krdee)Hierarchie:Rzn restaurace = rzn klientelaDvody: finann, vzdlanostn, zjmovJedinec komunikuje spe s jedincem te skupiny

Vliv restaurac

Konkurence:Turisticky navtvovan msto mnoho restauracdn konkurence pomhaj si navzjem, vichni se mezi sebou znajEkonomika:m vce turist, tm lep ekonomick rozvojDobr kvalita restaurace klientela je doporu dl = rst pijdjcch turistZvr

Pohostinstv ovlivuje ve velk me: hierarchii spolenosti, vztahy mezi cizinci a mstnmi, ekonomikuNeovlivuje mru konkurence