of 26 /26
**** IVANA SRAGA **** 2012. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE α

UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

Embed Size (px)

Text of UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

Page 1: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

**** IVANA SRAGA **** 2012.

UNIVERZALNA ZBIRKA

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

α

Page 2: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

Autor: IVANA SRAGA Grafički urednik: Mladen Sraga BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA d.o.o. CIP-Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

Potpunu garanciju na kompletnu zbirku daje: centar za dopisnu poduku M.I.M.-SRAGA -dakle sve što vam se čini nejasno krivo ili sumnjivo - zovite 01-4578-431 ili 01-4579-130 i tražite dodatne upute i objašnjenja ... Dodatne upute i objašnjenja možete zatražiti i na mail: [email protected]

Ovo je jako skraćena varijanta naše zbirke … samo oglednih 25-stranica ….

M.I.M.-SRAGA d.o.o. zadržava sva prava na reproduciranje , umnažanje , prodaju ove zbirke potpuno riješenih zadataka isključivo u okviru svog programa poduke i dopisne poduke. Nikakva komercijalna upotreba ove zbirke nije dozvoljena bez pismene dozvole nakladnika !

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

Page 3: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

Cijena kompletne zbirke KEMIJA 7 za SEDMI razred osnovne škole je 250 kn sa popustom od 40% = 150 kn Sve dodatne informacije i narudžbe na: 01-4578-431 ili 098-237-534 ili na mail: [email protected] iz naše ponude izdvajamo:

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

Sve dodatne informacije o ovim zbirkama zatražite na mail: m[email protected] ili na naše telefone 01-4578-431 , 4579-130

Page 4: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZADACI Prvo idu samo zadaci a kompletna rješenja kreću od 10 stranice pa na dalje …

I Kemija Ponovimo

. Tko su Lavoslav Ružička (1939. g.) i Vladimir Prelog (1975. g.)?1

. Nadopunia) Znanosti koje pručavaju prirodu zovu se _________

2_ ___________.

b) Biologija je prirodna znanost koja proučava _______ ___________.c) Prirodna znanost koja proučava građu, svojstva i promjene tvari zove se

___________ .

. Nadopunia) U odmjerno posuđe ubrajamo ________, ________ _________, _________ .b) Od porculanskog posuđa najčešće se upotrebljavaju __________ , _________ i

tarionici. Zdjelice i lončići _

3

_________ se izravno zagrijavati na plamenu, a tarionici __________.

c) U pribor za zagrijavanje ubrajamo: _______ ______, _________, _________, _________ i špiritnu grijalicu.

d) Erlenmeyerova tikvica, čaše, okrugla tikvica s ravnim dnom, Petrijeve zdjelice, epruvete načinjene su od __________ .

e) Postupak kojim oponašamo neku promjenu koja se zbiva u prirodi kako bismo je proučavali nazivamo __________ ili __________ .

f) Pokuse koje izvodi učiteljica, a učenici samo prate tijek pokusa i zapisuju podatke nazivamo _______________ ___________.

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

Page 5: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

. Navedeni pribor i posuđe razvrstaj na stakleno posuđe, porculansko posuđe i metalni

pribor: tikvica za destilaciju, tronog, laboratorijska kliješta, tarionik, menzura, lijevak, boca

4

za otopine, jažice, Petrijeve zdjelice, mrežica, mufa

stakleno posuđe porculansko posuđe metalni pribor

II Tvari i njihova svojstva

. Od čega se sastoje tijela?2

. Navedene tvari razvrstaj na one koje nalazimo u prirodi i one koje je proizveo čovjek: voda, bakar, šećer, plastika, čelik, zrak, kuhi3

njska stol, staklo, drvo, zlato, papir, alkohol, vapnenac, lijekovi, vapno, dijamanti.

Tvari koje nalazimo Tvari koje je u prirodi proizveo čovjek

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

Page 6: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

III Vrste tvari

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

5. Navedite postupke kojima biste razdvojili slijedeće smjese na pojedine sastojke

a) odvajanje krvnih stanica od krvne plazme __________________b) izdvajanje kuhinjske soli iz vodene otopine __________________c) razdvajanje otopine šećera od (viška)

neotopljenog šećera na dnu posude __________________d) razdvajanje alkohola i vode __________________e) smjesa željezne piljevine i pijeska __________________f) smjesa bakrenih strugotina i joda __________________g) smjesa krede i vode __________________h) smjesa krede, šećera i željeza __________________i) modru galicu iz vodene otopine modre galice __________________j) vodu iz vodene otopine modre galice __________________k) sol iz morske vodee __________________l) benzina iz nafte __________________

IV Zrak i voda

. Kakva mora biti voda za piće?24 . Navedi svojs25 tva čiste vode.

Page 7: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

V GRAĐA TVARI

. Kakvo značenje imaju molekulske i empirijske formule? 10

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

a f

. Navedi značenje ovih oznaka:a) m c) m e) Z g) u

b) Ar d) Mr f) A h) p

12 +

8

. Dopuni sljedeću tablicu:a)

Najmanja čestica Čista tvar Simbol Formula

tvarisumpor molekula Sželjezougljikkisiknatrijsrebrovodikzlatohelij

fosforbakarbrom

magnezijdušikargoncink

23 b) Među navedenim čistim tvarima

metali su: nemetali su:

−−

Page 8: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ATOMI, IONI, MOLEKULE

16 408 2080 5635 26

. Koliko se protona, neutrona i elektrona nalazi u atomu:a) kisika O b) kalcija Ca

c) broma Br d) željeza Fe

25

. Mase zadanih atoma iskaži daltonom i u gramima:

a) atom kisikab) atom litijac) tri atoma bromad) šest atoma klorae) sto atoma željezaf) osam atoma olovag) dvanaest atoma natrijah) atom zlata

41

VI KEMIJSKE PROMJENE

. Napiši jednadžbe kemijske sinteze i analize slijedećih spojeva sinteze (od zadatka 1 20) analize (od zadatka 21 40)

7− −− −

1) litijev sulfid2) kalcijev bromid

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

Page 9: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

10

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

dacija natrijac) reakcija kalcija i fosforad) oksidacija ugljika uz dovoljnu količinu zrakae) piroliza živinog (II) oksida

. Napiši i izjednači jednadžbe i odredi im kvalitativno i kvantitativno značenje, te odredi da li je riječ o analizi ili sintezi, egzotermnoj ili endotermnoj reakciji.

a) elektroliza vodeb) oksi

2. Volumni udio . U 60 litara zraka ima 12,6 litara kisika. Izračunaj:

a) volumni udio kisikab) volumen dušika, ako je volumni udio dušika 78%c) volumeni udio ostalih plinovad) volumen ostalih plinova

1

3. Maseni udio elementa u spoju . Izračunaj masene udjele pojedinih elemenata u:

a) amonijaku1

Page 10: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

RJEŠENJA S POSTUPKOM

I Kemija

Ponovimo . Tko su Lavoslav Ružička (1939. g.) i Vladimir Prelog (1975. g.)?

Rj.To su hrvatski znanstvenici koju su dobili Nobelovu nagradu za kemiju.

. Nadopunia) Znanosti koje pručavaju prirodu zovu se _________

1

2_ ___________.

b) Biologija je prirodna znanost koja proučava _______ ___________.c) Prirodna znanost koja proučava građu, svojstva i promjene tvari zove se

___________ .

Rj.a) prirodne znanostib) živa bićac) kemija

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

Page 11: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

3

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

_________ se izravno zagrijavati na plamenu, a tarionici __________.

c) U pribor za zagrijavanje ubrajamo: _______ ______, _________, _________, _________ i špiritnu grijalicu.

d) Erlenmeyerova tikvica, čaše, okrugla tikvica s ravnim dnom, Petrijeve zdjelice, epruvete načinjene su od __________ .

e) Postupak kojim oponašamo neku promjenu koja se zbiva u prirodi kako

. Nadopunia) U odmjerno posuđe ubrajamo ________, ________ _________, _________ .b) Od porculanskog posuđa najčešće se upotrebljavaju __________ , _________ i

tarionici. Zdjelice i lončići _

bismo je proučavali nazivamo __________ ili __________ .

f) Pokuse koje izvodi učiteljica, a učenici samo prate tijek pokusa i zapisuju podatke nazivamo _______________ ___________.

Rj.a) menzuru, odmjernu tikvicu, pipetub) zdjelice, lončići, mogu, ne smijuc) glineni trokut, tronožac, plamenik, mrežicud) staklae) pokus, eksperimentf) demonstracijski pokusi

. Navedeni pribor i posuđe razvrstaj na stakleno posuđe, porculansko posuđe i metalni pribor: tikvica za destilaciju, tronog, laboratorijska kliješta, tarionik, menzura, lijevak, boca

4

za otopine, jažice, Petrijeve zdjelice, mrežica, mufa

stakleno posuđe porculansko posuđe metalni pribor

Page 12: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

Rj.

tikvica za destilaciju tarionik tronogmenzura jažice laboratorijska kliještalijevak mrežica

boca za otopine mufaPetrijeve zdjelice

. Sredstva za osobnu zaštit

stakleno posuđe porculansko posuđe metalni pribor

5 u su: _________ ________, __________, _____ .

Rj.zaštitne naočale, rukavice, kuta.

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

II Tvari i njihova svojstva . Od čega se sastoje tijela?

Rj.Tijela se sastoje od tvari.

. Navedene tvari razvrstaj na one koje nalazimo u prirodi i one koje je proizveo čovjek: voda, bakar, šećer, plastika, čelik, zrak, kuhi

2

3njska stol, staklo, drvo, zlato, papir,

alkohol, vapnenac, lijekovi, vapno, dijamanti.

Tvari koje nalazimo Tvari koje je u prirodi proizveo čovjek

Page 13: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

Rj.

Tvar

voda, bakar, zrak šećer, plastika, čelikkuhinjska sol, drvo staklo, papir, alkohol

zlato, vapnenac lijekovi, vapnodijamanti

i koje nalazimo Tvari koje je u prirodi proizveo čovjek

III Vrste tvari

. Navedite postupke kojima biste razdvojili slijedeće smje5 se na pojedine sastojkea) odvajanje krvnih stanica od krvne plazme __________________b) izdvajanje kuhinjske soli iz vodene otopine __________________c) razdvajanje otopine šećera od (viška)

neotopljenog šećera na dnu posude __________________d) razdvajanje alkohola i vode __________________e) smjesa željezne piljevine i pijeska __________________f) smjesa bakrenih strugotina i joda __________________g) smjesa krede i vode __________________h) smjesa krede, šećera i željeza __________________i) modru galicu iz vodene otopine modre galice __________________j) vodu iz vodene otopine modre galice __________________k) sol iz morske vodee __________________l) benzina iz nafte __________________

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

Page 14: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

Rj.

a) odvajanje krvnih stanica od krvne plazme sedimentacijom, možemo je

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

ubrzati centrifugiranjem

b) izdvajanje kuhinjske soli iz vodene otopine kristalizacijom

c) razdvajanje otopine šećera od (viška) neotopljenog šećera na dnu posude dekantacija

d) razdvajanje alkohola i vode destilacija

e) smjesa žel

jezne piljevine i pijeska magnetom odvojimo željezo

f) smjesa bakrenih strugotina i joda sublimacijom joda

g) smjesa krede i vode filtracijom

h) smjesa krede, šećera i željeza željezo odvojimo magnetom

a ostatak šećeru i kredi dodamo

vodu te filtracijom odvojimo

i) modru galicu iz vodene otopine modre galice kristalizacijom

j) vodu iz vodene otopine modre galice destilacijom

k) sol iz morske vodee isparavanjem

l) benzina iz nafte frakcijskom destilacijom

Page 15: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

IV Zrak i voda

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

. Kakva mora biti voda za piće?

Rj.Voda z

24 a piće mora biti bistra, bezbojna i bez mirisa, bez otrovnih tvari i uzročnika bolesti. Ne smije imati više od 0,1% otopljenih minerala, kisika i ugljikovog dioksida.

. Navedi svojs

3

tva čiste vode.

Rj.Svojstva čiste vode:

prozirna, bezbojna tekućina pri sobnoj temperaturi, bez okusa i mirisa talište pri 0 C vrelište pri 100 C najgušća pri 4 C i iznosi 19/cm (anomalija vode)

−− °− °

− °− masa 1 L vode pri 4 C iznosi l kg

u debljim slojevima je plava°

25

Page 16: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

V GRAĐA TVARI . Kakvo značenje imaju molekulske i empirijske formule?

Rj.Molekulske i empirijske formule imaju dvojako značenje: kvalitativno, označuju kemijski spoj, a kvantitativno formulsku jedinku tog spoja.

10

a f

. Navedi značenje ovih oznaka:a) m c) m e) Z g) u

b) Ar d) Mr f) A h) p

Rj.Značenje

12

+

a

f

oznaka:a) m - masa atomab) Ar - relativna atomska masac) m - masa molekuled) Mr - relativna molekulska masae) Z - atomski, protonski ili redni brojf) A - maseni brojg) u - atomska jedinica maseh) p - proto+ n

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

Page 17: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

8

. Dopuni sljedeću tablicu:a)

Najmanja čestica Čista tvar Simbol Formula

tvarisumpor molekula Sželjezougljikkisiknatrijsrebrovodikzlatohelij

fosforbakarbrom

magnezijdušikargoncink

23 b) Među navedenim čistim tvarima

metali su: nemetali su:

−−

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

Page 18: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

8

2

2

Rj.a)

Najmanja čestica Čista tvar Simbol Formula

tvarisumpor molekula Sželjezo atom Feugljik velika struktura Ckisik molekula Onatrij atom Nasrebro atom Agvodik molekula Hzlato atom Auhelij atom He

fosf

−−−

−−−

−−−

4

2

2

or molekula Pbakar atom Cubrom molekula Br

magnezij atom Mgdušik molekula Nargon atom Arcink atom Zn

−−

−−

−−−

b) Među navedenim čistim tvarima metali su: željezo, natrij, srebro, zlato, bakar, magnezij, cink nemetali su: sumpor, ugljik, kisik, vodik, helij, fosfor, brom, dušik, ar

−− gon

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

Page 19: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ATOMI, IONI, MOLEKULE

16 408 2080 5635 26

. Koliko se protona, neutrona i elektrona nalazi u atomu:a) kisika O b) kalcija Ca

c) broma Br d) željeza Fe

A maseni broj ili nukleonski broj A

X B protonski, redni broj ili atZ

25

==

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )( )( )

0

0 0

168

0

4020

omski brojX simbol elementa

Z N p N e N p broj protona

A N p N n N e broj elektrona

N n A N p N n broj neutrona

Rj.a) kisik O

A 16Z 8

N p ?

N e ?

N n ?

b) kalcija CaA 40Z 20

+ − +

+ −

+

+

=

= = =

= = =

= − =

==

=

=

=

==

( )( )( )0

N p ?

N e ?

N n ?

+

=

=

=

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

Page 20: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

41

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

=

a

atomska masa je broj koji kaže koliko je puta prosječna masaatoma nekog elementa veća od jedinice masedaltona

Masa tijela je fizička veličina koju označavamo znakom m.

m masa atomaDa unificirana atµ

=

= =

. Mase zadanih atoma iskaži daltonom i u gramima:

a) atom kisikab) atom litijac) tri atoma bromad) šest atoma klorae) sto atoma željezaf) osam atoma olovag) dvanaest atoma natrijah) atom zlata

Rj.Ar relativna

27

24

a

a

omska jedinica mase 1,6605 10 kg 1,6605 10 kg

m (x) Ar(x) Da

ili

m (x) Ar(x)

Masu većeg broja is

µ

= ⋅

= ⋅

= ⋅

= ⋅

a

tovrsnih atoma označavamo pomoću koeficijenta i znaka zamasu jednog atoma npr.: masa 6 atoma fluora 6 m (F)

Page 21: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

24

a

a24 24

a) masa atoma kisikaDa 1,6605 10 g

Ar(O) 16

m (O) ?

m (O) Ar(O) Da 16 Da

16 1,6605 10 g 26,568 10 g

µ −

− −

= = ⋅=

=

= ⋅ = ⋅

= ⋅ ⋅ = ⋅

24

a

a24 24

24

a

a

b) atom litijaDa 1,6605 10 g

Ar(Li) 6,941

m (Li) ?

m (Li) Ar(Li) Da 6,941 Da

6,941 1,6605 10 g 11,53 10 g

c) 3 atom bromaDa 1,6605 10 g

Ar(Br) 79,904

3m (Br) ?

3m (Br) 3Ar(Br) Da 3 79,904 D

µ

µ

− −

= = ⋅=

=

= ⋅ =

= ⋅ ⋅ = ⋅

= = ⋅=

=

= ⋅ = ⋅24 24

a 239,712 Da

3 79,904 1,6605 10 g 398,04 10 g− −

=

= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

Page 22: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

VI KEMIJSKE PROMJENE 7

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

− −− −

. Napiši jednadžbe kemijske sinteze i analize slijedećih spojeva sinteze (od zadatka 1 20) analize (od zadatka 21 40)

1) litijev sulfid2) kalcijev bromid

Rj. REAKCIJE SINTEZE

I II

2 2

2

2

1) sinteza litijevog sulfida

formula litijevog sulfida Li S Li S spoj nastaje sintezom litija i sumpora, zapišemo

Li S Li S sada izjednačimo ovu kemijsku reakciju:

2Li S Li S

2) sinteza kalcijevog br

− ⇒−

+ →−

+ →

II I

2 2

2 2

omida

formula kalcijevog bromida Ca Br CaBr spoj nastaje sintezom kalcija i broma, zapišemo

Ca Br CaBrProvjerom vidimo da je ova reakcija izjednačena.

− ⇒−

+ →

Page 23: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

. Napiši i izjednači jednadžbe i odredi im kvalitativno i kvantitativno značenje, te odredi

da li je riječ o analizi ili sintezi, egzotermnoj ili endotermnoj reakciji.

a) elektroliza vodeb) oksi

10

dacija natrijac) reakcija kalcija i fosforad) oksidacija ugljika uz dovoljnu količinu zrakae) piroliza živinog (II) oksida

2 2 2

Rj. a) elektroliza vode reakcija analize

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

endoterna reakcija

H O 2H Oalitativno značenje: - u kemijskoj reak

→ +ciji reaktant je voda, a produkti su vodik i kisik

antitativno značenje: - raspadom dvije molekule vode, nastale su dvije molekule

2

kv

kv

2

I II

2

vodika i jedna molekula kisika

b) oksidacija natrija reakcija sinteze

gzoterna reakcija

Na O 2 Na Oalitativ

+ →no značenje: - u reakciji natrija i kisika (to su reaktanti) nastaje natrijev

odukt.antitativno značenje: - reakcijom četiri atoma dušika i jedne molekule kisika

nastaju dvije formulske jedinke natrijevog oksida

e

4

kv oksid pr

kv

Page 24: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

2. Volumni udio

(A) volumni udio sastojka A

(B) volumni udio sastojka B

V(A) volumen sastojka AV(B) volumen sastojka BV(A B) volumen smjese

V(A+B) V(A) V(B)

V(A)(A)V(A) V(B)

ili

V(A)(A)V(A+B)

volumni udio omjer vo

ϕϕ

ϕ

ϕ

ϕ

==

==+ =

= +

=+

=

= − lumena plina ili tekućine (sastojka)u ukupnom volumenu smjera.

. U 60 litara zraka ima 12,6 litara kisika. Izračunaj:a) volumni udio kisikab) volumen dušika, ako je volumni udio dušika 78%c) volumeni udio ostalih plinovad) volumen ostalih plinova

Rj.a) V(zraka) 60 l vo

1

= ⇒

2

2

22

2

lumen smjeseV(kisika O ) 12,6 l

(kisika O ) ?

V(O ) 12,6 l(O ) 0,21V(zraka) 60 l

(O ) 0,21 100 21%

ϕ

ϕ

ϕ

=

=

= = =

= ⋅ =

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

Page 25: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

( ) ( )( )

2

2

2 2

2 2

d) V(zraka) 60 lV(kisika O ) 12,6 lV(dušika N ) 46,8 l

V(ostalih plinova) ?

V(zraka) V O V N V(ostalih plinova)

V(ostalih plinova) V(zraka) V O V(N )V(o

===

=

= + +

= − −

stalih plinova) 60 l 12,6 l 46,8 l 0,6 l= − − =

3. Maseni udio elementa u spoju

. Izračunaj masene udjele pojedinih elemenata u:a) amonijaku

1

4

3

3

3

3

Rj.a) amonijak NH

Ar(N) 14,007Ar(H) 1,008

w(N, NH ) ?w(H, NH ) ?

Izračunajmo prvo relativnu molekulsku masu amonijaka.Mr(NH ) Ar(N) 3Ar(H)

14,007 3 1,008 14,007 3,024 17,031

maseni udio dušika w(N, NH )

==

==

= += + ⋅ = + =

33

3

3

33

3

?

Ar(N) 14,007w(N, NH ) 0,8224Mr(NH ) 17,031

w(N, NH ) 0,8224 100 82, 24%

maseni udio vodika w(H, NH ) ?

3 Ar(H) 3 1,008 3,024w(H, NH ) 0,1176Mr(NH ) 17,031 17,031

w(H, NH ) 0,1776 100 17,76%

=

= = =

= ⋅ =

− =

⋅ ⋅= = = =

= ⋅ =

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

Page 26: UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

Cijena kompletne zbirke KEMIJA 7 za SEDMI razred osnovne škole je 250 kn sa popustom od 40% = 150 kn Sve dodatne informacije i narudžbe na: 01-4578-431 ili 098-237-534 ili na mail: [email protected] iz naše ponude izdvajamo:

Ivana Sraga © M.I.M-Sraga d.o.o. 2012.

Sve dodatne informacije o ovim zbirkama zatražite na mail: mim[email protected] ili na naše telefone 01-4578-431 , 4579-130