107
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PROGRAMUL DE CERCETARE AL FACULTĂŢILE UNIVERSITĂŢII 2007

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

PROGRAMUL DE CERCETARE AL

FACULTĂŢILE UNIVERSITĂŢII

2007

Page 2: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

1

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE BUCUREŞTI

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2007

Nr. crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4

I. CERCETARE FUNDAMENTALĂ

1.

Elaborarea de cursuri universitare şi alte materiale didactice (pentru disciplinele prevă-zute în planul de învăţământ al fiecărui an de studiu)

Titularii de curs, alte cadre didactice şi specialişti

Septembrie 2006 -

Septembrie 2007

Tipărire şi difuzare de materiale

didactice pentru susţinerea

procesului de învăţământ

1.1.

Transpunerea reglementărilor U.E. din domeniul biodiversităţii în legislaţia mediului

Prof. univ. dr. Daniela

Marinescu

Sem. II 2007

Studiu - Revista „Dreptul”

1.2.

Modificările aduse de legislaţie în domeniul proprietăţii funciare

Prof. univ. dr. Aspazia Cojocaru

Sem. II 2007

Studiu - Revista „Dreptul”

1.3.

Fundamentele dreptului muncii român în condiţiile în care România este membru al U.E.

Prof. univ. dr. Andrei Popescu

Sem. II 2007

Studiu - Revista de

„Dreptul muncii”

1.4.

Drepturile omului. Concept, exigenţe şi realităţi contemporane

Prof. univ. dr. Dumitru Mazilu

Sem. I 2007

Curs - Editura „Lumina Lex”

1.5. Diplomaţia marilor puteri

Prof. univ. dr. Dumitru Mazilu

Martie 2007

Studiu - Revista „Lumea”

1.6. Diplomaţia deschisă şi diplomaţia secretă

Prof. univ. dr. Dumitru Mazilu

Mai 2007

Studiu - Revista „Lumea”

Page 3: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

2

0 1 2 3 4

1.7.

Imperativul transparenţei în tranzacţiile internaţionale

Prof. univ. dr. Dumitru Mazilu

August 2007

Studiu - Revista de

Drept Comecial

1.8.

Constituţia comentată şi adnotată cu dezbateri parlamentare, jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi doctrină

Prof. univ. dr. Cristian Ionescu

Sem. II 2007

Monografie - Editura

„C.H. Beck”

1.9.

Examinarea urmelor de pensulă în expertiza criminalistică judiciară şi în determinarea autenticităţii picturilor

Prof. univ. dr. Cristian Ionescu

Sem. II 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.10. Drept administrativ - partea generală. Ediţia a III - a

Prof. univ. dr. Mircea Preda

Sem. I 2007

Curs - Editura „Lumina Lex”

1.11. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat

Conf. univ. dr. Mihaela Tăbârcă

Sem. II 2007

Editura „Universul

Juridic”

1.12. Liberarea condiţionată

Conf. univ. dr. Ioan Molnar

Sem. II 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.13. Posesia Conf. univ. dr. Cristian Jora

Iunie 2007

Monografie - Editura

„Lumina Lex”

1.14.

Teoria fundamentului personalităţii juridice a societăţilor comerciale reflectată în actele normative recente

Conf. univ. dr. Petrică Truşcă

Sem. I 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.15. Stabilirea vechimii urmelor papilare

Conf. univ. dr. Gheorghe Păşescu

Mai 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

Page 4: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

3

0 1 2 3 4

1.16. Filosofia şi problema conştiinţei

Conf. univ. dr. Gabriela Pohoaţă

Sem. I 2007

Curs - Editura „Universul

Juridic”

1.17.

Reglementarea dreptului minorităţilor naţionale

Lect. univ. dr. Laura

Macarovschi

Sem. II 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.18. Practici de comerţ şi metode de vânzare

Lect. univ. dr. Silvia Zaharia

Sem. II 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.19. Organizaţii internaţionale guvernamentale

Lect. univ. dr. Cristian Jura

Sem. II 2007

Monografie Editura

„C.H. Beck”

1.20.

Particularităţile testamentului în raport cu celelalte acte juridice şi consecinţele acestora asupra vocaţiei succesorale

Lect. univ. dr. Bogdan Pătraşcu

Sem. II 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.21. Garanţiile autonome

Lect. univ. dr. Florin Ciutacu

Sem. I 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.22. Legea ţării - cadrul juridic cu referire la instituţia proprietăţii

Lect. univ. dr. Tudor Geangoş

Sem. II 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.23. Drept administrativ - partea specială. Ediţia a II - a

Lect. univ. drd. Benonica Vasilescu

Sem. I 2007

Curs - Editura „Lumina Lex”

1.25.

Consideraţii teoretice şi practice privind răspunderea magistraţilor

Lect. univ. dr. Ion Băcan

Sem. I 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

Page 5: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

4

0 1 2 3 4

1.26. Raportul dintre dreptul comunitar şi dreptul internaţional

Lect. univ. drd. Roxana Popescu

Sem. II 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.27. Natura juridică a acţiunii în coman-dită neloială

Lect. univ. drd. Mihai Vlad Dorel

Sem. II 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.28.

Imperativul interzi-cerii recurgerii la forţa armată în relaţiile interna-ţionale

Lect. univ. drd. Luminiţa Dragne

Sem. II 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.29.

Mandatul european de arestare şi predare - formă fundamentală de cooperare judiciară între statele membre U.E.

Lect. univ. drd. Marius Radu

Sem. II 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.30. Opoziţia la executare Asist. univ. dr. Evelina Oprina

Sem. II 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.31. Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice

Asist. univ. Andra

Manolache

Sem. II 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.32.

Aspecte teoretice şi practice privind modalităţile agravante ale infracţiunii de ucidere din culpă

Asist. univ. drd. Victoria

Cristiean

Sem. II 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.33. Transplantul Asist. univ. drd.

Camil Tănăsescu

Sem. I 2007

Monografie - Editura

„C.H. Beck”

Page 6: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

5

0 1 2 3 4

1.34. Tipuri criminogene Asist. univ. drd.

Camil Tănăsescu Sem. I 2007

Monografie - Editura

„C.H. Beck”

1.35. Legea ca mod de stingere a dreptului de superficie

Asist. univ. Ionuţ Ciutacu

Sem. II 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.36. Obiectul dreptului de superficie

Asist. univ. Ionuţ Ciutacu

Sem. II 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.37. Nulitatea actului juridic civil

Asist. univ. drd. Lucia Uţă

Sem. II 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.38.

Regimul juridic al concentrărilor de întreprinderi din perspectiva aderării României la U.E.

Asist. univ. dr. Alina Turcanu

Sem. II 2007

Studiu - Revista de

„Dreptul afacerilor”

1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre

Prep. univ. Andrada Trandafir

Sem. II 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.40.

Investigarea locului faptei în infracţiunile de omor săvârşite prin împuşcare

Prep. univ. Nicoleta - Elena

Buzatu

Sem. II 2007

Studiu - Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.41. Percepţia drepturilor politice la nivelul elevilor de liceu

Lect. univ. dr. Mădălina Tomescu

Sem. II 2007

Monografie - Editura

„Universul Juridic”

Page 7: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

6

0 1 2 3 4

II. ELABORAREA DE TEZE DE DOCTORAT ŞI REFERATE

Denumire teză Doctorand Termen Faza de

elaborare

2.1. Acţiunea în concu-renţă neloială

Lect. univ. drd. Mihai Vlad

Dorel

Sem. II 2006

Teză de doctorat

2.2.

Interpol.Tendinţe şi orientări în dreptul internaţional contemporan

Asist. univ. drd. Marius Radu

Noiembrie 2006

Teză de doctorat

2.3.

Rolul Consililului de Securitate al ONU în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale

Lect. univ. drd. Luminiţa Dragne

Sem. II 2006

Teză de doctorat

2.4.

Regimul juridic al concentrării de întreprinderi în dreptul român

Asist. univ. drd. Alina Ţurcanu

Decembrie 2006

Teză de doctorat

2.5. Asistenţa juridică internaţională

Asist. univ. drd. Victoria Cristean

Sem. II 2007

Teză de doctorat

2.6. Raportul dintre dreptul comunitar şi dreptul internaţional

Lect. univ. drd. Roxana Popescu

Sem. I 2007

Teză de doctorat

2.7.

Proprietatea periodică dintr-o nouă perspectivă asupra funcţiei sociale a dreptului de proprietate

Asist. univ. drd. Lucia Uţă

Sem. II 2007

Referate

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC, Conf. univ. dr. Petrică Truşcă Lect. univ. drd. Roxana Popescu

Page 8: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

7

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL BUCUREŞTI

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2007

Nr. crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4

I. CERCETARE FUNDAMENTALĂ

1. Elaborarea de cursuri universitare şi alte materiale

didactice (pentru disciplinele prevăzute în planul de învăţământ al fiecărui an de studiu)

Tipărirea şi difuzarea de

materiale didactice pentru

susţinerea procesului de învăţământ

1.1.

Economia turismului - lucrări practice, statistici şi reglementări

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu Lect. univ. dr.

Andreea Băltăreţu

Ianuarie 2007

Editura Pro Universitaria Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.2.

Turism internaţional. Lucrări practice. Statistici. Documente ale Organizaţiei Mondiale a Turismului. Reglementări. Legislaţie

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu Lect. univ. dr.

Andreea Băltăreţu

Ianuarie 2007

Editura Pro Universitaria Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.3. Managementul Calităţii Totale

Prof. univ. dr. Ion Stanciu

Februarie 2007

Cartea Universitară Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

Page 9: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

8

0 1 2 3 4

1.4. Managementul Calităţii Totale - caiet de seminar

Prof. univ. dr. Ion Stanciu

Lect. univ. dr. Cezar Militaru

Asist. univ. drd. Bogdănel

Drăguţ

Martie 2007

Editura Universul

Juridic Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.5. Management

Prof. univ. dr. Gheorghiţa Căprărescu

Lect. univ. drd. George Bucă Lect. univ. dr. Cezar Militaru

Martie 2007

Editura Pro Universitaria Difuzare prin

librăria Facultăţii

Bibliotecile universităţii

1.6. Management - caiet de seminar

Prof. univ. dr. Gheorghiţa Căprărescu

Lect. univ. drd. George Bucă Lect. univ. dr. Cezar Militaru

Martie 2007

Editura Pro Universitaria Difuzare prin

librăria Facultăţii

Bibliotecile universităţii

1.7. Merceologia alimentară

Prof. univ. dr. Neicu Bologa

Lect. univ. drd. Alexandru

Burda

Februarie 2007

Editura Universul

Juridic Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.8. Economia serviciilor

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu Asist. univ. drd. Camelia Pavel

Ianuarie 2007

Editura Pro Universitaria Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.9. Economia serviciilor - caiet de seminar

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu Asist. univ. drd. Camelia Pavel Asist. univ. drd.

Bogdănel Drăguţ

Octombrie 2007

Editura Pro Universitaria Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

Page 10: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

9

0 1 2 3 4

1.10. Marketing - caiet de seminar

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu Asist. univ. drd. Camelia Pavel

Octombrie 2007

Editura Pro Universitaria Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.11. România - ghid turistic

Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Aprilie 2007

Editura Garamond

Difuzare prin librării

Bibliotecile universităţii

1.12. Economia turismului

Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Aprilie 2007

Editura Sylvi Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.13. Marketing turistic Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Aprilie 2007

Editura Ex Ponto

Difuzare prin librării

Bibliotecile universităţii

1.14. Management turistic

Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Februarie 2007

Editura Universitatea

Bucureşti Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.15.

Economia şi gestiunea întreprinderii de servicii

Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Conf. univ. dr. Manoela Popescu

Aprilie 2007

Editura Sylvi Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.16.

Comunicare şi negociere în afaceri. Abordări teoretice şi practice

Conf. univ. dr. Manoela Popescu

Ianuarie 2007

Editura Pro Universitaria Difuzare prin

librăria Facultăţii

Bibliotecile universităţii

Page 11: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

10

0 1 2 3 4

1.17. Tehnici de animaţie în turism

Lect. univ. dr. Cristea Anca

Aprilie 2007

Editura Universul

Juridic Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.18. Tehnologia activităţilor de turism

Lect. univ. dr. Cristea Anca

Octombrie 2007

Editura Universul

Juridic Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.19.

Marketingul serviciilor. Particularităţi ale aplicării marketingului în diferite domenii ale serviciilor

Lect. univ. drd. Violeta Baciu

(coautor)

Septembrie 2007

Editura Meteor Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.20. Economie Prof. univ. dr. Ion Popescu

Octombrie 2007

Editura Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.21. Economie. Aplicaţii şi studii de caz

Prof. univ. dr. Ion Popescu

Asist. univ. drd. Oana Rezeanu

Octombrie 2007

Editura Pro Universitaria Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.22. Ecoturism şi dezvoltare durabilă

Lect. univ. dr. Andreea Băltăreţu

Martie 2007

Editura Uranus Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.23.

Logistica şi distribuţia mărfurilor- note de curs

Lect. univ. drd. Alexandru

Burda

Ianuarie 2007

Editura Pro Universitaria Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

Page 12: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

11

0 1 2 3 4

1.24. Logistica şi distribuţia mărfurilor lucrări practice

Lect. univ. drd. Alexandru

Burda

Octombrie 2007

Editura Pro Universitaria Difuzare prin

librăria Facultăţii

Bibliotecile universităţii

1.25. Asigurări şi reasigurări

Lect. univ. dr. Doiniţa Popescu

Mai 2007

Editura Universul

Juridic Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.26. Transporturi şi expediţii internaţionale

Lect. univ. dr. Doiniţa Popescu

Mai 2007

Editura Universul

Juridic Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.27. Sisteme informatice

Conf. univ. dr. Elena Ianoş

Schiler Lect. univ. dr.

Mihaela Mureşan

Iunie 2007

Editura Universul

Juridic Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.28. Business Communication

Asist. univ. Andreea

Danielescu Lect. univ. dr.

Mihaela Mocanu Asist. univ.

Elena Vasiliu

Octombrie 2007

Editura Universul

Juridic Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.29. Caiet de seminar - Studii de caz în finanţe

Lect. univ. drd. Roxana Ionescu Asist. univ. drd. Daniela Penu

Iunie 2007

Editura Pro Universitaria Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

Page 13: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

12

0 1 2 3 4

1.30. Burse de mărfuri şi valori

Lect. univ. drd. Roxana Ionescu

Februarie 2007

Editura Pro Universitaria Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.31. Contabilitatea în comerţ şi turism

Conf. univ. dr. Angela Răduţi Lect. univ. dr. Luminiţa Jalba

Ianuarie 2007

Editura Sylvi Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.32. Caiet de aplicaţii la contabilitate

Angela Răduţi Lect. univ. dr. Luminiţa Jalba

Ianuarie 2007

Editura Sylvi Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.33. Marketingul serviciilor. Caiet de seminar

Lect. univ. drd. Violeta Baciu

Iulie 2007

Editura Universul

Juridic Difuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

2. ELABORAREA DE TEZE DE DOCTORAT ŞI REFERATE

2.1.

Marketingul în domeniul serviciilor de sănătate din România în contextul integrării europene

Lect. univ. drd. Violeta Baciu

Iulie 2007

Teză de doctorat

2.2.

Mutaţii privind calitatea produselor agroalimentare în UE. Perspective şi opţiuni pentru România

Lect. univ. drd. Alexandru

Burda

Noiembrie 2007

Teză de doctorat

2.3. Asigurarea calităţii serviciilor turistice

Asist. univ. drd. Oana Rezeanu

Martie 2007

Referat de doctorat

Page 14: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

13

0 1 2 3 4

2.4.

Aplicaţii ale inteligenţei artificiale în sisteme informatice pentru management

Lect. univ. drd. Nidelea Marinela

Lect. univ. drd. Dăscălescu

Cristina

Martie 2007

Referat de doctorat

2.5. Baze neuronale -Algoritmi specifici

Lect. univ. drd. Nidelea Marinela

Lect. univ. drd. Dăscălescu

Cristina

Martie 2007

Referat de doctorat

2.6. Implicaţii Java -Algoritmi de optimizare

Lect. univ. drd. Nidelea Marinela

Lect. univ. drd. Dăscălescu

Cristina

Martie 2007

Referat de doctorat

2.7. Marca proprie în strategia de marketing

Asist. univ. drd. Pavel Camelia

Mai 2007

Referat de doctorat

2.8. Teoria grafurilor - Algoritmi specifici

Lect. univ. drd. Nidelea Marinela

Lect. univ. drd. Dăscălescu

Cristina

Martie 2007

Referat de doctorat

III. CERCETARE APLICATIVĂ

3.1. Cerere şi ofertă pe piaţa forţei de muncă

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu Prof. univ. dr.

Viorica Ionaşcu Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Conf. univ. dr. Manoela Popescu

2007

Comunicări ştiinţifice Material

didactic al Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

Page 15: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

14

0 1 2 3 4

3.2.

Prezent şi perspectivă în reţeaua comercială a Municipiului Bucureşti

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu Prof. univ. dr.

Viorica Ionaşcu Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Conf. univ. dr. Manoela Popescu

Lect. univ. dr. Emilia Gogu Asist. univ.

Diana Coconoiu Asist. univ. drd. Camelia Pavel

2007

Material didactic al

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

3.3.

Coordonate ale consumatorului din România în contextul integrării în Uniunea Europeană

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu Conf. univ. dr.

Manoela Popescu

Lect. univ. drd. Violeta Baciu

Lect. univ. drd. Andreia Iacob

Asist. univ. Diana Coconoiu Asist. univ. drd. Camelia Pavel

2007

Material didactic al

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir” Publicare sub

forma unei cărţi

3.4.

Sistemul de management al calităţii adaptat la învăţământul superior

Prof. univ. dr. Ion Stanciu

Decembrie 2007

Publicare sub forma unei

cărţi

3.5.

Cultura calităţii în U.C „DC”: concept, analiză, necesitate, căi de formare şi consolidare

Prof. univ. dr. Ion Stanciu

Noiembrie 2007

Publicare sub forma unei

cărţi

3.6.

Nevoia de informare turistică la nivelul Municipiului Bucureşti

Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Noiembrie 2007

Materiale de informare turistică la

nivelul Municipiului Bucureşti

Page 16: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

15

0 1 2 3 4

3.7. Enciclopedia turistică a României

Prof. univ. dr. Ion Ionescu

2007-2009

Publicare sub forma unei

cărţi Material

didactic al Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

3.8.

Reglementări legislative privind protecţia consumatorilor împotriva practicilor frauduloase de producere şi comercializare a unor mărfuri alimentare şi nealimentare

Prof. univ. dr. Părăian Elena

Noiembrie 2007

Material didactic al

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

3.9.

Implicaţii ale domeniului ICT în marketingul românesc

Conf. univ. dr. Schiler Ianoş

Elena

Noiembrie 2007

Material didactic al

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir” Publicare sub

forma unei cărţi

3.10.

Cercetare asupra culturii întreprinderilor din România

Conf. univ. dr. Manoela Popescu

Octombrie 2007

Material didactic pentru Academia de

Studii Economice

Facultatea de Comerţ

3.11.

O paralelă între comunicarea în afaceri şi comunicarea în domeniul politic. Semnale şi simboluri în comunicarea diplomatică

Conf. univ. dr. Manoela Popescu

Prep. univ. Mihaela Apostol

Octombrie 2007

Material didactic al

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir” Publicare sub

forma unei cărţi

Page 17: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

16

0 1 2 3 4

3.12.

Comunicarea

vizuală în domeniul

afacerilor.

Studii de caz

Prep. univ.

Mihaela Apostol

Octombrie

2007

Material

didactic al

Universităţii

Creştine

“Dimitrie

Cantemir”

Publicare sub

forma unei

cărţi

3.13.

Importanţa

economică a

termenelor de

valabilitate

Prof. univ. dr.

Neicu Bologa 2007

Material

didactic al

Universităţii

Creştine

“Dimitrie

Cantemir”

3.14.

Utilizarea aditivilor

la fabricarea şi

conservarea

mărfurilor

alimentare

Prof. univ. dr.

Neicu Bologa 2007

Material

didactic al

Universităţii

Creştine

“Dimitrie

Cantemir”

3.15.

Studiul privind

evoluţia in carieră a

absolvenţilor

universităţii

Lect. univ. dr.

Anca Cristea

Lect. univ. dr.

Tatiana Dosescu

Lect. univ. dr.

Emilia Gogu

2007

Material

didactic al

Universităţii

Creştine

“Dimitrie

Cantemir”

IV. MANIFESTĂRI ŞI PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

4.1.

Comunicări

ştiinţifice prezentate

la sesiunea anuală

a cadrelor didactice

organizată de

Universitatea

Creştină “Dimitrie

Cantemir”

Cadre didactice

ale facultăţii

Mai

2007

Referate

prezentate la

sesiunea

ştiinţifică şi

publicarea în

volume

Material

didactic

Page 18: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

17

0 1 2 3 4

4.2.

Comunicări ştiinţifice prezentate de cadrele didactice ale facultăţii în cadrul unor conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate de alte instituţii de învăţământ superior

Cadre didactice ale facultăţii

În cursul anului 2007

Referate prezentate la

sesiuni ştiinţifice

organizate de alte instituţii de

învăţământ

4.3.

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor Facultăţii de Management Turistic şi Comercial

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu Conf. univ. dr.

Manoela Popescu

Lect. univ. dr. Andreea Băltăreţu

Cadre didactice ale facultăţii

Mai 2007

Referate prezentate de

studenţi la sesiunea ştiinţifică

4.4. Articole publicate în reviste, culegeri de specialitate

Cadre didactice ale facultăţii

În cursul anului 2007

Publicarea în reviste de

specialitate

V. COORDONAREA PUBLICĂRII VOLUMELOR DE

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI A ANALELOR UNIVERSITĂŢII

5.1. Provocări ale aderării României la U.E.

Prof. univ. dr. Momcilo Luburici

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu

Ianuarie 2007

Tipărirea şi difuzarea de

materiale didactice

Bibliotecile Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir” Schimb cu alte

universităţi

Page 19: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

18

0 1 2 3 4

5.2.

ANALELE UNIVERSITĂŢII - Seria Economie – Comerţ şi Turism

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu Conf. univ. dr.

Manoela Popescu

Lect. univ. dr. Andreea Băltăreţu

Decembrie 2007

Tipărirea şi difuzarea de

materiale didactice

Bibliotecile Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir” Schimb cu alte

universităţi

VI.

EDITAREA PROGRAMULUI DE CERCETARE AL FACULTĂŢILOR UNIVERSITĂŢII

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu

2007

Bibliotecile Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir” Schimb cu

alte universităţi

VII. ACTIVITATE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

LA NIVEL NAŢIONAL

7.1. Participare la competiţia de granturi 2007

Cadre didactice ale facultăţii

În cursul anului 2007

Tipărirea şi difuzarea de

materiale didactice

Bibliotecile Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir” Sub rezerva

aprobării proiectului de cercetare de

către Ministerul

Educaţiei şi Cercetării,

CNCIS

Page 20: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

19

0 1 2 3 4

7.2.

Principalele elemente de evaluare a gradului de integrare şi participare socială a persoanelor cu dizabilităţi

Prof. univ. dr. Corina

Dumitrescu Prof. univ. dr.

Nicolae Neacşu Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu Conf. univ. dr.

Manoela Popescu

Lect. univ. dr. Andreea Băltăreţu

Lect. univ. drd. Roxana Ionescu

Asist. univ. Andreea

Danielescu

2007

Tipărirea şi difuzarea de

materiale didactice

Bibliotecile Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

7.3.

Coordonate economice şi dimensiuni ale coeziunii sociale în dezvoltarea durabilă metropolitană -CEEX

Prof. univ. dr. Corina

Dumitrescu Prof. univ. dr.

Nicolae Neacşu Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Conf. univ. dr. Manoela Popescu

Lect. univ. dr. Andreea Băltăreţu

2007

Tipărirea şi difuzarea de

materiale didactice

Bibliotecile Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

7.4. Advertising and Mathematical Optimization

Lect. univ. dr. Tatiana

Dosescu Prep. univ.

Bogdan Nicolae Toader

2007

Tipărirea şi difuzarea de

materiale didactice

Bibliotecile Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC,

Prof. univ. dr. Gheorghiţa Căprărescu Conf. univ. dr. Manoela Popescu

Page 21: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

20

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE BUCUREŞTI

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2007

Nr. crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4

I. CERCETARE FUNDAMENTALA

1.1.

Coordonate ale politicii de marketing a operatorilor economici din România, în contextul integrării ţării noastre în Uniunea Europeană

Prof. univ. dr. Virgil Adăscăliţei

(coordonator) Prof. univ. dr. Mircea Coşea Prof. univ. dr.

Nicolae Neacşu Prof. univ. dr.

Elena Biji Prof. univ. dr. Eugenia Lilea Prof. univ. dr.

Liviu Olaru Conf. univ. dr.

Constanţa Chiţiba

Lect. univ. dr. Georgeta Ilie Lect. univ. dr. Cezar Militaru Lect. univ. dr.

Adina Muşetescu Lect. univ. drd. Claudia Bentoiu Lect. univ. drd.

Cristina Bălăceanu

Asist. univ. dr. Irina Toboşaru Asist. univ. dr.

Corina Grigorovici

Decembrie 2007

Elaborarea de studii şi

materiale didactice, publicare

Page 22: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

21

0 1 2 3 4

1.2.

Rolul activităţii companiilor multinaţionale vest-europene în îmbunătăţirea performanţelor economice ale României

Lect. univ. dr. Georgeta Ilie (coordonator) Lect. univ. drd.

Dragoş Mărgineanu

Asist. univ. dr. Yvonne Lacrois Asist. univ. dr. Irina Toboşaru

2007

Elaborarea de studii şi

materiale didactice, publicare

1.3.

Marketing. Tratat universitar, ediţia a III-a revăzută şi adăugită

Prof. univ. dr. Virgil Adăscăliţei

2007 Editura

„Uranus”

1.4.

Marketing relaţional - curs pentru învăţământul economic de masterat

Prof. univ. dr. Virgil Adăscăliţei

Ianuarie 2007 Editura

„Universul Juridic”

1.5.

Teste - grilă pentru examenul de licenţă, Relaţii Economice Internaţionale

Prof. univ. dr. Mircea Coşea

Conf. univ. dr.Gheorghe

Hurduzeu Prof. univ. dr.

Liviu Olaru Conf. univ. dr.

Constanţa Chiţiba;

Lector univ. dr. Georgeta Ilie

Februarie 2007

Editura „Universul

Juridic”

1.6. Statistică pentru comerţ

Prof. univ. dr. Elena Biji

2007 Editura „Oscar

Print”

1.7.

Folosirea instrumentului statistic în studiul fenomenelor economice şi sociale

Prof. univ. dr. Elena Biji

2007 Manual

universitar

1.8. Informatică economică (curs universitar)

Prof. univ. dr. Constantin Baron

2006 Editura

„Universul Juridic”

1.9. Sisteme informatice I (curs universitar)

Prof. univ. dr. Constantin Baron

2007 Editura

„Universul Juridic”

Page 23: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

22

0 1 2 3 4

1.10. Sisteme informatice II (curs universitar)

Prof. univ. dr. Constantin Baron

2007 Editura

„Universul Juridic”

1.11. Istoria economiei naţionale

Conf. univ. dr. Marin Badea

2007 Editura

„ProUniversitaria” Bucureşti

1.12. Introducere în istoria gândirii economice

Conf. univ. dr. Marin Badea

2007 Editura

„ProUniversitaria” Bucureşti

1.13.

Expertiza calităţii mărfurilor de import-export revizuită şi completată

Conf. univ. dr. Georgeta

Bărbulescu 2007

Editura „Muntenia”, Constanţa

1.14.

Modelarea matematică a proceselor economice

Conf. univ. dr. Garţiela Ghic

2007 Editura

„Universitară”

1.15.

Investiţii internaţionale, ediţia a II-a revăzută

Lect. univ. dr. Georgeta Ilie

2007 Manual

universitar

1.16.

Determinanţii dinamicii relaţiilor comerciale şi investiţionale internaţionale

Lect. univ. dr. Georgeta Ilie

2007 Caiet de seminar

1.17.

Evaluarea eficienţei economice a proiectelor investi-ţionale (autor)

Lect. univ. dr. Georgeta Ilie

2007 Caiet de seminar

1.18. Fundamentele managementului organizaţiei

Lect. univ. dr. Cezar Militaru

(coautor) 2007

Manual universitar

1.19.

Caietul de aplicaţii şi studii de caz „Managementul calităţii totale. Lucrări aplicative şi studii de caz”

Lect. univ. dr. Cezar Militaru

(coautor) 2007

Caiet de seminar

1.20. Regimul juridic al concurenţei comerciale

Lect. univ. drd. Mihai Sandru

2007 Manual

universitar

1.21. Drept comercial internaţional

Lect. univ. drd. Mihai Sandru

2007 Manual

universitar

Page 24: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

23

0 1 2 3 4

1.22. Evaluarea întreprinderii

Lect. univ. drd. Marian Covlea

2007 Editura

„Universitaria”

1.23. Elemente de drept civil şi comercial

Lect. univ. drd. Dragoş

Rădulescu

2007 Manual

universitar

1.24. Culegere de grile pentru examen

Lect. univ. drd. Dragoş

Rădulescu 2007

Caiet de seminar

1.25. Macroeconomie

Lect. univ. drd. Dragoş

Rădulescu

2007 Note de curs

1.26. Marketing internaţional

Lect. univ. dr. Adina Muşetescu

2007

Manual universitar

1.27. Instituţii financiare internaţionale

Lect. univ. drd. Cristina

Bălăceanu

2007 Editura „All Back”

1.28. Microeconomie

Lect. univ. drd.Cristina Bălăceanu

Lect. univ. drd. Claudia Bentoiu

2007 Editura „All Back”

1.29. Macroeconomie

Lect. univ. drd. Cristina

Bălăceanu Lect. univ. drd. Claudia Bentoiu

2007 Editura „All Back”

1.30.

English for International Business, second and third year

Lect. univ. drd. Cristina Athu Asist. univ.

Argentina Velea Asist. univ. Alexandra

Moraru

2007 Editura „All Back”

1.31. Economia Integrării Europene – note de curs

Asist. univ. drd. Yvonne Lacrois

2007 Manual

universitar

1.32. Management – caiet de seminar

Asist. univ. drd. Yvonne Lacrois

2007 Editura UCDC

Page 25: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

24

0 1 2 3 4

2. MANIFESTARI ŞI PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

2.1.

Culegere de comunicări susţinute la sesiunea de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice pe anul 2006

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu Prof. univ. dr. Ion Stanciu

Prof. univ. dr. Virgil Adăscăliţei

Prof. univ. dr. Elena Biji

Prof. univ. dr. Constantin Baron

2007

Editarea volumului cu

lucrările prezentate în cadrul sesiunii

anuale de comunicări ştiinţifice

organizate de UCDC

2.2.

Cea de a VIII-a sesiune anuală de comunicări ştiinţifice ale studenţilor facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale

Decan, secretar ştiinţific

Cadre didactice ale facultăţii, cercetători

Mai 2007

Referate susţinute în

cadrul sesiunii ştiinţifice şi publicate

într-un volum de lucrări în

analele universităţii

2.3.

Analele UCDC Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale – Seria Ştiinţe economice. Relaţii Economice Internaţionale

Prof. univ. dr. Adăscăliţei Virgil

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu Prof. univ. dr.

Elena Biji Prof. univ. dr.

Liviu Olaru Conf. univ. dr. Graţiela Ghic Conf. univ. dr. Constanţa Chiţiba

Mai 2007 Editare

articole, studii, recenzii

3. ACTIVITATEA DOCTORANZILOR

3.1.

Influenţe ale limbii engleze în evoluţia limbii române

Lect. univ. drd. Cristina Athu

2007 Elaborare teză

doctorat

3.2.

Oraşele mici din România. Structuri şi funcţionalităţi urbane

Lect. univ. drd. Iuliana Tudose

2007 Elaborare teză

doctorat

Page 26: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

25

0 1 2 3 4

3.3.

Metode de analiză şi evaluare a activelor necorporale ale unităţilor economice

Lect. univ. drd. Marian Covlea

2007 Susţinere teză

doctorat

3.4.

Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos

Lect. univ. drd. Dragoş

Rădulescu 2007

Elaborare teză doctorat

3.5.

Politica fiscală a Uniunii europene şi a României-analiză comparativă

Lect. univ. drd. Dragoş

Mărgineanu 2007

Referat doctorat

3.6.

Costuri şi beneficii ale armonizării politicii fiscale a României cu cea a Uniunii Europene

Lect. univ. drd. Dragoş

Mărgineanu 2007

Referat doctorat

3.7.

Perfecţionarea indicatorilor nivelului de trai şi ai calităţii vieţii

Lect. univ. dr. Claudia Bentoiu

2007 Elaborare teză

doctorat

3.8. Managementul calităţii serviciilor de consultanţă

Asist. univ. dr. Cristian Crăciun

Iunie 2007

Elaborare teză doctorat

3.9.

Regionalism versus multilateralism: tendinţe comple-mentare sau contrare

Asist. univ. dr. Irina Toboşaru

Martie 2007

Referat III

3.10.

Implicaţii ale politicii agricole comune asupra agriculturii României

Asist. univ. drd. Yvonne Lacrois

2007 Elaborare teză

doctorat

3.11.

Comerţul internaţional cu servicii - catalizator al globalizării

Asist. univ. drd. Corina

Grigorovici

Februarie 2007

Raport ştiinţific în cadrul

programului de cercetare doctorală

3.12. Tipologii ale culturii medievale

Lect. univ. drd. Diana Tudor

Februarie 2007

Referat I

3.13. Strategii de hermeneutică

Lect. univ. drd. Diana Tudor

Iulie 2007 Elaborare teză

doctorat

Page 27: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

26

0 1 2 3 4

3.14. Limbajul publicităţii Lect. univ. drd. Gruber Cristina

2007 Elaborare teză

doctorat

3.15.

1. Istoria instituţiilor culturale

Prof. univ. dr. Radu Toma

2. Tipologii culturale

Prof. univ. dr. Radu Surdulescu 3. Metodologia

tipologiilor culturale Prof. univ. dr.

Mihaela Eremia

Asist. univ. dr. Argentina Velea

2007

Susţinere examene.

Şcoala doctorală de

studii literare şi culturale

3.16.

1. Proiectarea şi cercetarea filologică

Prof. univ. dr. Eugen Munteanu

2. Filosofia limbajului

Prof. univ. dr. Eugen Munteanu

3. Stilistica şi poetica

Prof. univ. dr. Irimia Dumitru Prof. univ. dr.

Stelian Dumistracel 4. Doctrine lingvistice

contemporane - Prof. univ. dr. Moldovanu

Asist. univ. drd. Alexandra

Moraru 2007

Susţinere examene.

Şcoala doctorală de

filologie, modulul lingvistic

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC,

Prof. univ. dr. Virgil Adăscăliţei Conf. univ. dr. Graţiela Ghic

Page 28: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

27

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE ISTORIE - BUCUREŞTI

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2007

Nr. crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4

I. CIVILIZAŢII STRĂVECHI LA DUNĂREA DE JOS

1.1.

Industria materiilor dure animale în neoliticul timpuriu pe teritoriul României

Lect. univ. dr. Corneliu Beldiman

2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

1.2.

Repartiţia legiunilor pe teritoriul Imperiului Roman în perioada 85 - 135 I.Hr.

Lect. univ. drd. Radu Urloiu

2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

1.3.

Studiu privind istoricul cercetărilor asupra culturii Monteoru

Lect. univ. drd. Tiberiu

Vasilescu 2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

II. CONTINUITATEA ŞI DISCONTINUITATEA ETNO-CULTURALĂ ÎN SPAŢIUL CARPATO-DANUBIANO PONTIC ÎN SECOLELE IV - X

2.1.

Comunitatea sătească de la Şirna-Prahova în secolele II - X e.n. în lumina cercetărilor arheologice

Prof. univ. dr. Ştefan Olteanu

2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

2.2.

Creştinismul de la nordul Dunării în izvoare scrise şi etnografice

Lect. univ. dr. Liliana Tofin

2006-2007

Analele Universitătii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

Page 29: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

37

0 1 2 3 4

III. HABITAT ŞI MENTALITĂŢI SOCIO-POLITICE ÎN EVUL MEDIU ROMÂNESC ŞI EUROPEAN

3.1. Formarea marelui domeniu feudal în Câmpia Română

Conf. univ. dr. Panait I. Panait

2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

3.2.

Premisele emancipării femeii în occidentul medieval sec. XI - XIII

Asist. univ. Georgeta State

2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

3.3.

Heraldica, reflectare a mentalului medieval

Prof. univ. dr. Ileana Cazan

2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

IV. ROMÂNIA ÎN CONCERTUL POPOARELOR EUROPENE ÎN PERIOADA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

4.1.

Opinii privind renaşterea naţională modernă în România

Conf. univ. dr. Gheorghe Iscru

2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4.2

Deschiderea navigatiei fluviale la Dunărea de Jos 1768 – 1821

Asist. univ. drd. Dan Cernescu

2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4.3 Concertul european 1815 - 1878

Lect. univ. dr. N. Pohoaţă

2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4.4 Marea răscoală a ţăranilor din 1907; consideraţii finale

Prof. univ. dr. Constantin

Corbu 2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie Cantemir

4.5.

Procesul dezagregării şi prăbuşirii monarhiei austro-ungare 1867-1918

Conf. univ. dr. Vasile

Curticăpeanu 2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

Page 30: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

38

0 1 2 3 4

4.6

Probleme ale societăţii franceze după eliberare

august 1944 -

octombrie 1945

Lect. univ. drd. Camelia

Brâncoveanu 2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4.7

Opinia publică din România şi războaiele balcanice

Lect. univ. drd. Rita Barbu

2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4.8

Relaţiile politico- militare româno- slovace în perioada 1939-1999

Asist. univ. drd. Octavian

Zamfirescu 2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4.9.

Conferinţa de Pace de la Paris din 1919-1920. Iniţiativa. Organizarea

Prof. univ. dr. Zorin Zamfir

2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4.10 Societăţile mixte sovieto-romane 1945 - 1956

Prof. univ. dr. Ion

Alexandrescu 2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4.11

Marile puteri din sud - estul Europei în primele luni ale anului 1941 cazul Iugoslaviei

Prof. univ. dr. Ioan Chiper

2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4.12 Studenţimea română din Cluj 1945 - 1946

Prof. univ. dr. Petre Ţurlea

2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC,

Prof. univ. dr. Ion Alexandrescu Prof. univ. dr. Ştefan Olteanu

Page 31: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

39

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE ŞTIINTE POLITICE BUCUREŞTI

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2007

Nr. crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4

I. CERCETARE FUNDAMENTALĂ

1. Elaborarea de cursuri şi alte materiale didactice

1.1. Istoria politică modernă şi contemporană

Prof. univ. dr. Adrian Pop

Aprilie 2007 ProUniversitaria

1.2. Metode de cercetare în ştiinţe politice

Lect. univ. dr.Sorin

Mitulescu Ianuarie 2007 ProUniversitaria

1.3. Curs de marketing politic

Lect. univ. dr. Vasile Ostaciuc

Februarie 2007

ProUniversitaria

1.4. Sisteme electorale Prof. univ. dr.

Alexandru Radu Ianuarie 2007 ProUniversitaria

1.5. Managementul ongurilor

Conf. univ. dr. Ion Boboc

Martie 2007 ProUniversitaria

2. Elaborarea de teze de doctorat şi referate

2.1.

Suveranitatea de stat. Principiu şi normă fundamentală în dreptul fundamental

Asist. univ. dr. Anca Păuşescu

Ianuarie 2007 Referat doctorat

2.2. Alegerile – mecanism de selecţie şi control

Asist. univ. drd. Andreea Popescu

Ianuarie 2007 Referat doctorat

2.3. Cultura politică în România după 1989

Asist. univ. drd. Dan Carbarău

Martie 2007 Referat doctorat

II. CERCETARI APLICATIVE

1. Discursul politic Prof. univ. dr.

Lisette Coandă Iunie 2007 Articol Anale

Page 32: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

40

0 1 2 3 4

2. Politica europeană de vecinătate

Prof. univ. dr. Adrian Pop

Iunie 2007

Raport pentru Institutul

European din România

3. Război în Golf. Dosar secret

Conf. univ. dr. A. Caragea

Noiembrie 2006

Publicat la Editura „Corint”

4. Divizarea atribuţiilor în cadrul puterii executive

Prof. univ. dr. Al. Radu

Iunie 2007 Se va publica

o carte

5.

Enciclopedia partidelor şi organizaţiilor politice din România

Prof. univ. dr. Al. Radu

Conf. univ. dr. Alexandru

Florian Conf. univ. dr.

Ion Boboc Lect. univ. dr. Sorin Mitulescu Lect. univ. dr.

Vasile Ostaciuc Asist. univ.

D. Buti Asist. univ.

Dan Carbarau Prep. univ. Alina Pop

Septembrie 2007

Se va publica o carte

6. Justiţia socială. Inechităţi actuale

Conf. univ. dr. Cecilia

Tohăneanu

Decembrie 2007

Studiu, carte

7.

Conflict istoric şi e-conflict în partidele politice româneşti

Conf. univ. dr. Ion Boboc

August 2006

Publicat în revista „Sfera

Politicii” nr.123-124

8.

Provocări ale sec. XXI în domeniul turismului – organizaţiile internaţionale guvernamentale implicate

Conf. univ. dr. Corina

Dumitrescu Lect. univ. drd. Marcela Stoica

Iunie 2007

Articol, carte

9. Percepţia drepturilor politice la elevii de liceu

Lect. univ. dr. Mădălina Tomescu

Martie 2007 Articol Anale

Page 33: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

41

0 1 2 3 4

10.

Coordonate ale procesului de tranziţie la „noua economie”

Asist. univ. Lucian Catrina

Iunie 2007

Articol

11.

Reprezentări sociale ale UE în discursul politic şi jurnalistic

Prep. univ. Alina Pop

Iunie 2007

Articol

12. Abilitatea politică Prep. univ. Ionuţ Grosu

Iunie 2007

Articol Anale

DECAN, SECRETAR ŞTIINTIFIC,

Prof. univ. dr. Lisette Coandă Lect. univ. dr. Sorin Mitulescu

Page 34: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

42

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE BUCUREŞTI

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2007

Nr. crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4

1. Lingvistică romanică din perspectiva limbilor în contact

Prof. univ. dr. Marius Sala

2009 Academia Română

2. Dicţionar de termeni creştini în limbile romanice

Lect. univ. dr. A.Bălan

Mihailovici 2006 - 2008

Editura „ProUniversitaria”

3. Lexicul financiar bancar în franceză şi română

Conf. univ. dr. Gabriela Lupchian

2008 Editura

„ProUniversitaria”

4. Dicţionar onomasiologic francez - român

Conf. univ. dr. Gabriela Lupchian Asist. univ. Mirela

Pentelescu

2007 Editura

„ProUniversitaria”

5.

Verbes de mouvement transitifs directs

Lect. univ. drd. Iuliana Paştin

2007 Editura

„ProUniversitaria”

Référence et aspectualité: Le problème des verbes, dits aspectuels.

6.

Experienţe, explorări, experimente în literatura franceză a sec. XIX şi XX

Lect. univ. dr. Şonea Victor

2007 Editura

„ProUniversitaria”

7.

Limba engleză contemporană (categoriile funcţionale)

Prof. univ. dr. Larisa Avram

2007 Tipografia

Universităţii Bucureşti

Page 35: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

43

0 1 2 3 4

8.

Reprezentanţi ai literaturii postcoloniale de expresie engleză

Lect. univ. drd. Aurora Goia

2007

Examene doctorat

Memoria reprimată

Teatru şi societatea

Estetica şi axiologia creaţiei teatrale

Conceptul spectacular

Spectacologie contemporană

Receptare culturală

9.

Personaje şi conflicte în dramaturgia sec. XIX

Lect. univ. drd. Carmen Beatrice

Duţu

Ianuarie - martie 2007

Referat doctorat

Critica literară feministă

Referat doctorat

Introducere în literatura comparată

Curs UCDC

Renaissance literature. Reader study questions

Curs UCDC

10.

Anthology 1 - (18th century primary texts - poetry)

Lect. univ. drd. Fabiola Hosu

2007 - 2008

Editura „ProUniversitaria”

Anthology 2 - (18th century primary texts - prose)

Anthology 3 - (l8th century social background)

11. Interferenţe în limba engleză şi limba maternă în învăţarea limbii engleze de către români

Lect. univ. drd. Doina Ivanov

2007

Referat doctorat

Page 36: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

44

0 1 2 3 4

12.

Culture and Civilization of British Origin

Conf. univ. dr. Violeta Negrea

2007 Editura

„ProUniversitaria”

Business English Fundamentals (I)

English for International Trade and Tourism

13.

The contingency of double identity. The east-european in earlz 20th centurz Jewish - American fiction

Asist. univ. drd. Dana Mihăilescu

2007 - 2008

Tema doctorat

14. Surse biografice şi literare în opera lui George Orwell

Lect. univ. drd. Tudor

Iordănescu 2007 Referat doctorat

15. Neologisme de origine spaniolă în limba engleză

Asist. univ. Tinela Lupu

2007 Analele Facultăţii

de Limbi şi Literaturi Străine

16. Feedback in Language Learning

Asist. univ. Corina Mocanu

2007 Analele Facultăţii

de Limbi şi Literaturi Străine

17. Curs practic - limba germană An II de studii

Lect. univ. drd. Adriana Dănilă şi Lect. univ. drd.

Florentina Alexandru

2007 Editura

„ProUniversitaria”

18.

Limbaje de grup - obiect de studiu interdisciplinar Lect. univ. drd.

Adriana Dănilă 2007 Referat doctorat

Reflecţii privind existenţa unui limbaj al seniorilor

19.

Dieter Schlesak - intertextualtitate

Lect. univ. drd. Maria Irod

2007

Referat doctorat

Etica şi sacrul în literatura germană contemporană

Istoria literaturii de la „iluminism” până la „naturalism”

Editura „ProUniversitaria”

Page 37: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

45

0 1 2 3 4

20.

Note de curs - Morfologie II

Lect. univ. drd. Florentina Alexandru

2007

Editura „ProUniversitaria”

Educaţia interculturală şi concretizarea ei în pregătirea iniţială a cadrelor didactice de limbi străine

Referat doctorat

21.

Istoria literaturii germane sec. XX

Lect. univ. dr. Ştefania

Brăileanu 2007

Editura „ProUniversitaria”

22.

Lexicul financiar bancar în germană şi română

Conf. univ. dr. Maria Mihalciuc

2007 Editura

„ProUniversitaria”

23.

Cultură spaniolă contemporană II

Conf. univ. dr. Tudora Şandru

Mehedinţi

2007 Editura

„ProUniversitaria” Literatura hispano – americană a secolului XX

24.

„Metafora în romanele de exil ale lui Vintilă Horia”

Lect. univ. drd. Sanda Popescu

Duma 2007

Redactarea tezei de doctorat

25.

Morfosintaxis del español II. El sintagma verbal Lect. univ. drd.

Mihaela Mateescu

2007

Editura „ProUniversitaria”

Anglicismele în spaniola americană. Studiul cercetării temei

Referat doctorat

26. Barocul II Conf. univ. dr.

Gabriela Necheş 2007

Editura „ProUniversitaria”

Page 38: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

46

0 1 2 3 4

27.

Limba spaniolă - curs intensiv cu CD

Lect. univ. drd. Irina Dogaru

2007

Editura „Polirom”

Cercetare pentru lucrarea de Doctorat „Alexandru Busuioceanu, destinul unui român universal”

Doctorat

Lucrare de cercetare despre „España invertebgrada, Ortega y Gasset”

Referat Doctorat

28.

Limba italiană – curs intensiv

Conf. univ. dr. Otilia Borcia

2007

Editura „Cartea

Universitară” Crestomazia della litteratura italiana (II) Dal Cinquecento al Settecento

Editura „Pro Universitaria”

29.

Dinamica lb.române actuale cu privire specială asupra limbajului tinerilor

Lect. univ. drd. Aida Ferencz

2007

Examen doctorat

Editura „Oscar Print” Gramatica

lb.italiene- Morfologia

Corso di lessicologia

Editura „Universul

Juridic” Corso di sintassi

Limbajul tinerilor în Italia şi în România

Editura „Universul

Juridic”

Teză doctorat

Page 39: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

47

0 1 2 3 4

30.

Arta narativă a lui Alessandro Baricco între tentaţia poveştii spuse şi fascinaţia spectacularului

Lect. univ. drd. Răzvan Staicu

2007

Lucrare doctorat

Limba italiană (nivel începători vol. I-VI)

Editura „ProUniversitaria”

(pregătire pt. reeditare)

Limba italiană (nivel mediu vol. VII-XII)

Editura „ProUniversitaria”

(pregătire pt. reeditare)

Limba italiană (nivel mediu – avansat vol.XIII – XVIII)

Editura „ProUniversitaria”

(pregătire pt.reeditare)

La letteratura italiana dalla fine dell'Ottocento ad oggi

Editura „ProUniversitaria”

31. Cultură şi civilizaţie arabă

Lect. univ. Mioara Roman

2007 Editura „ProUniversitaria”

32.

Curs practic lb.arabă

Asist. univ. Roxana Mareş 2007

Editura „ProUniversitaria”

Analele Facultăţii de Limbi şi

Literaturi Străine Arhitectura din Spania musulmană

Caligrafia arabă

33. Literatura arabă clasică pentru anii I şi II

Asist. univ. Mirela

Georgescu 2007

Editura „ProUniversitaria”

34.

Limba arabă periferică

Lect. univ. drd. Irina Mihai

2007

Colocviu internaţional -

Centrul de Studii Arabe,

Universitatea din Bucureşti

Limbaje nonverbale în cultura libaneză

Revista „Româno-Arabică”

Antologie de poezie arabă modernă

Editura „ProUniversitaria”

Page 40: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

48

0 1 2 3 4

35.

Istoria literaturii japoneze

Lect. univ. dr. Iulia Waniek

2007

Editura „ProUniversitaria”

Metafora „bărcii” în piesele NO

Analele Facultăţii de Limbi şi

Literaturi Străine

36.

„Omul ales al lui Confucius şi prototipul samuraiului din epoca Edo”

Asist. univ. Alexandra Mustăţea

2007

Referate doctorat

„Bushido şi discursul modernităţii japoneze”

37.

„Influenţa culturală a Budismului în China, Korea şi Japonia”

Prep. univ. Elena Cristea

2007

Analele facultăţii de Limbi şi

Literaturi Străine

38.

Ipostaze ale maleficului în lumea ficţională a lui Haruki Murakami

Asist. Adelina Vasile

2007 Analele facultăţii

de Limbi şi Literaturi Străine

39.

Utilizarea calculatoarelor Studierea temelor: - proiectarea

bazelor de date - utilizarea

tehnologiilor web

- analiza arhitecurilor sistemelor de calcul

Utilizarea calculatoarelor web

Lect. univ. dr. Mironela Pîrnău

2007 Editura

„ProUniversitaria”

Page 41: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

49

0 1 2 3 4

4o.

Îndrumar laborator: aplicaţii office Studierea temelor: - optimizarea

bazelor de date - analiza

arhitecturilor sistemelor de calcul

- marketing pe internet

Ing. Marius Apetrei

2007 Editura

„ProUniversitaria”

DECAN, SECRETAR ŞTIINTIFIC, Conf. univ. dr. Gabriela Lupchian Conf. univ. dr. Otilia Borcia

Page 42: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

50

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE BUCUREŞTI

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2007

Nr. crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4

I. CERCETARE FUNDAMENTALĂ

1.

Cultura administrativă în România în contextul integrării în Uniunea Europeană

Lect. univ. dr. Gheorghe Popescu

2007 Comunicări la

sesiuni ştiinţifice

2.

Determinarea capacităţii administrative la nivelul organizaţiilor administraţiei publice centrale şi locale

Lect. univ. dr. Gheorghe Popescu

2007 Comunicări la

sesiuni ştiinţifice

II. ELABORARE DE TRATATE, CURSURI ŞI MATERIALE DIDACTICE

1. Control şi audit financiar

Prof. univ. dr. Minică Boajă

2007

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

2. Relaţii financiare şi valutare internaţionale

Prof. univ. dr. Minică Boajă

2007

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

3. Pieţe de capital şi burse de valori

Conf. univ. dr. Valentina Zaharia

2007

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

4. Bugetul de stat al României

Prof. univ. dr. Gheorghe Bistriceanu

2007

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

Page 43: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

51

0 1 2 3 4

5. Mică enciclopedie de finanţe, monedă şi asigurări

Prof. univ. dr. Gheorghe Bistriceanu

2007

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

6. Sisteme informatice Conf. univ. dr.

Mihaela Mureşan

2007

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

7. Statistică financiar-bancară

Lect. univ. dr. Marinella Turdean

2007

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

8. Gestiunea datoriei publice

Lect. univ. dr. Gheorghe Lepădatu

2007

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

9. Contabilitate financiară

Lect. univ. dr. Gheorghe Lepădatu

2007

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

10.

Finanţe publice-eficienţa actului de guvernare prin finanţe publice

Lect. univ. dr. Cosmin Stoica

2007

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

11. Contabilitatea operaţiunilor bancare

Lect. univ. dr. Ileana Nicula

2007

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

12. Operaţiunile operaţiunilor de credit

Lect. univ. dr. Ileana Nicula

2007

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

13. Bazele contabilităţii

Conf. univ. dr. Angela Răduţi

Prep. univ. Nicoleta Moise

2007

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

14. Bazele contabilităţii-caiet de aplicaţii practice

Conf. univ. dr. Angela Răduţi

Prep. univ. Nicoleta Moise

2007

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

15. Management financiar-bancar

Lect. univ. drd. Florin Untaru

2007

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

Page 44: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

52

0 1 2 3 4

16.

Monedă şi management bancar-culegere de aplicaţii practice

Lect. univ.drd. Florin Untaru

Asist. univ. drd. Daniela Penu

2007

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

17. Drept comercial

Lect. univ. drd. Gabriel Ispas Prep. univ.

Cristian Alexandrescu

2007

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

18. Drept comunitar

Lect. univ.drd. Gabriel Ispas Prep. univ.

George Păduraru

2007

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

III. CONDUCERE DOCTORATE

1. Conducător teze de doctorat

Prof. univ. dr. Gheorghe Bistriceanu

2007

Asigurările de răspundere

civilă în România-

posibilităţi de perfecţionare

Drd. Ciotei Alin Eugen

IV. ELABORARE DE TEZE DE DOCTORAT ŞI REFERATE

PENTRU DOCTORAT

1.

Sistemul bancar românesc în perspectiva integrării europene

Lect. univ. drd. Florin Untaru

2007 Teza de doctorat

2.

Dimensiunea parlamentară a unor instituţii internaţionale

Lect. univ. drd. Gabriel Ispas

2007 Referat la teza

de doctorat

3. Rolul Parlamentului European într-o Europă unită

Lect. univ. drd. Gabriel Ispas

2007 Referat la teza

de doctorat

4. Schimbări asociate Noii Economii

Asist. univ. drd. Diana Apostol

2007 Referat la teza

de doctorat

5. Tranziţia României la Noua Economie

Asist. univ. drd. Diana Apostol

2007 Referat la teza

de doctorat

Page 45: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

53

0 1 2 3 4

V. MANIFESTĂRI ŞI PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

1.

Costuri şi beneficii ale integrării în Uniunea Europeană

Prof. univ. dr. Minică Boajă

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

2. Mecanismul de tranzacţionare pe piaţa futures

Prof. univ. dr. Minică Boajă

Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

3. Sistemul de pensii din România

Prof. univ. dr. Gheorghe Bistriceanu

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

4. Strategia de internaţionalizare a firmei

Conf. univ. dr. Valentina Zaharia

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

5. Activele şi titlurile financiare

Conf. univ. dr. Valentina Zaharia

Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

6. Sistemul de tranzacţionare bursier

Conf. univ. dr. Valentina Zaharia

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

7. Piaţa de capital din România

Conf. univ. dr. Valentina Zaharia

Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

8.

Utilizarea platformelor virtuale pentru managementul informaţional

Conf. univ. dr. Mihaela Mureşan

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

9.

Utilizarea tehnologiei de comunicaţii GPS în aplicaţii comerciale

Conf. univ. dr. Mihaela Mureşan

Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

10.

Calitatea producţiei şi a produsului în raport cu cerinţele ale dezvoltării

Lect. univ. dr. Gheorghe Popescu

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

Page 46: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

54

0 1 2 3 4

11.

Managementul calităţii - o para-digmă socio-culturală

Lect. univ. dr. Gheorghe Popescu

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

12.

Economia României din perspectiva post-aderare

Lect. univ. dr. Gheorghe Popescu

Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

13.

Capitalul uman - factor determinant de creştere economică

Lect. univ. dr. Gheorghe Popescu

Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

14.

Substanţa descentralizării managementului administraţiei publice

Lect. univ. dr. Gheorghe Popescu

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

15.

Autoguvernarea democratică a comunităţilor - problemă vitală a respiritualizării managementului instituţional

Lect. univ. dr. Gheorghe Popescu

Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

16.

A dispărut „Pasivul” din metodologia de armonizare a contabilităţii cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

Lect. univ. dr. Gheorghe Lepădatu

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

17.

Provizioane pentru deprecierea creanţelor (indicator „neoficial” al stadiului recuperării creanţelor)

Lect. univ. dr. Gheorghe Lepădatu

Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

18.

Particularităţile organizării contabilităţii de gestiune în comerţul exterior

Lect. univ. dr. Gheorghe Lepădatu

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

Page 47: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

55

0 1 2 3 4

19.

IFRS 2- Plata pe bază de acţiuni (tranzacţii cu decontare în instrumente de capitaluri proprii ale entităţii)

Lect. univ. dr. Gheorghe Lepădatu

Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

20.

Analiza evoluţiei sectorului metalurgic în România în perioada 2000-2005

Lect. univ. dr. Marinella Turdean

Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

21.

Aspecte privind dimensionarea volumului eşantionului în cercetarea selectivă

Lect. univ. dr. Marinella Turdean

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

22.

Posibilităţi de dezvoltare social-economică prin politici publice

Lect. univ. dr. Cosmin Stoica

Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

23.

Schimbări în relaţiile internaţionale ale României în noul context european

Lect. univ. dr. Cosmin Stoica

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

24. Aplicarea legislaţiei comunitare în dreptul românesc

Lect. univ. drd. Gabriel Ispas

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

25. Politica comercială comunitară

Lect. univ. drd. Gabriel Ispas

Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

26. Perspectiva adoptării monedei unice în România

Lect. univ. drd. Florin Untaru

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

27. Studiu privind evoluţia Uniunii Monetare Europene

Lect. univ. drd. Florin Untaru

Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

Page 48: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

56

0 1 2 3 4

28.

Analiza producţiei marfă comparabilă în cazul unei întreprinderi din sectorul industrial

Asist. univ. drd. Carmen

Grigorescu Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

29. Analiza ratelor de rentabilitate

Asist. univ. drd. Carmen

Grigorescu Mai 2007

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

30. Consideraţii privind bunurile informatice

Asist. univ. drd. Diana Apostol

Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

31.

Aspecte privind creşterea productivităţii corelată cu Noua Economie

Asist. univ. drd. Diana Apostol

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

32. Rolul impozitelor indirecte în economie

Asist. univ. drd. Daniela Penu

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

33.

Armonizarea legislaţiei privind taxa pe valoarea adăugată cu normele Uniunii Europene

Asist. univ. drd. Daniela Penu

Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

34.

Modalităţi de prevenire şi combatere a evaziunii şi fraudei fiscale în România

Prep. univ. Radu Sorin

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

35.

Evoluţia asigurărilor de bunuri în România în perioada 2000-2005

Prep. univ. Irina Apostol

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

36. Importanţa sacrificiului în cazul extensiei de linie

Prep. univ. Alexandru

Ursoiu Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

37.

Percepţia consumatorului cu privire la liderul de piaţă

Prep. univ. Alexandru

Ursoiu Mai 2007

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

Page 49: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

57

0 1 2 3 4

38.

Noi abordări privind evaluarea în învăţământul superior

Prep. univ. Catrinela Lazăr

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

39.

Dilemele comunicării în societatea contemporană

Prep. univ. Catrinela Lazăr

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

40. Tranzacţii în marjă şi vânzări scurte

Prep. univ. Ligia Prodan

Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

41. Analiza evoluţiei ratei şomajului în profil teritorial

Prep. univ. Ligia Prodan

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

42.

Particularităţi ale terminologiei economice preluată din limba engleză

Prep. univ. Irina Bocianu

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

43.

Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă operaţiunilor de reclamă şi publicitate

Prep. univ. Nicoleta Moise

Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

44. Deductibilitatea cheltuielilor la impozitul pe venit

Prep. univ. Nicoleta Moise

Mai 2007 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

45.

Consideraţii privind modificările la Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990

Prep. univ. Cristian

Alexandrescu Mai 2007

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

46.

Consideraţii asupra procedurii insolvenţei instituită prin Legea nr. 85/2006

Prep. univ. Cristian

Alexandrescu Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

47. Politicile comune europene

Prep. univ. George

Păduraru Mai 2007

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

Page 50: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

58

1 2 3 4 5

48.

Politica concurenţială. Principii şi regului ale dreptului comunitar concurenţial

Prep. univ. George

Păduraru Mai 2007

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC Prof. univ. dr. Minică Boajă Lect. univ. dr. M. Turdean

Page 51: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

59

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE DREPT - CLUJ NAPOCA

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2007

Nr. crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4

1. Interpretarea normelor juridice

Prof. univ. dr. Gheorghe Boboş

Decembrie 2007

Publicare în revista

facultăţii „Fiat Justiţia”

2.

Armonizarea legislaţiei româneşti a familiei cu legislaţia comunitară

Prof. univ. dr. Maria Banciu

2007 Lecţii de sinteză;

publicare

3.

Codul penal comentat şi adnotat. Partea generală (coordonator şi coautor)

Prof. univ. dr. Matei Basarab

2007 Publicare

4. Implicaţii juridice ale publicităţii

Prof. univ. dr. Aurel Codoban

2005 - 2007

Publicare în revistele de specialitate;

tipărire şi difuzare de

material didactic pentru

susţinerea procesului de învăţământ

5.

Înţelesul şi importanţa categoriilor de criminologie - partea generală şi respectiv de criminologie - partea specială

Prof. univ. dr. Victor Ursa

2007 Capitol de curs

Page 52: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

60

0 1 2 3 4

6.

Personalitatea juridică a cultelor şi asociaţiilor religioase

Prof. univ. dr. Ernest Lupan

2007 Publicare în reviste de

specialitate

7. Convenţia de arbitraj

Prof. univ. dr. Mircea Costin

2007

Publicare în Revista

română de Dreptul

afacerilor

8. Mecanisme psiho- sociale ale juridicului

Prof. univ. dr. Mărioara Petcu

2005 - 2008

Comunicări ştiinţifice;

studii; tipărire carte (Editura

Argonaut)

9. Integrare între tradiţie şi modernitate

Prof. univ. dr. Anton Drăgoescu

2007 Comunicare;

articole

10.

Deviaţia comportamentală între etologie şi anomie

Prof. univ. dr. med. Dan Perju

Dumbravă 2007

Publicare în revista

facultăţii „Fiat Justiţia”

11. Infracţiuni privitoare la proprietatea intelectuală

Prof. univ. dr. Ioana Vasiu

2007 Carte - Noul cod penal, C.H. Beack

12. Jurisdicţia penală internaţională

Conf. univ. dr. Gabriela Chivu

2007 Studiu destinat

publicării

13. Serviciul public Conf. univ. dr. Elena Mihaela

Fodor 2007

Caietele anuale ale

Institutului de Ştiinţe

Administrative

14.

Aspecte ale dezvoltării Sociologiei juridice în România în perioada post-belică

Conf. univ. dr. Emil Pop

Mai 2007

Sesiune de comunicări; publicare în

revista facultăţii

„Fiat Justiţia”

15.

Obligaţiile generale şi răspunderea penală a angajatorilor privite în lumina dispoziţiilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă

Lect. univ. dr. Adriana

Georgeta Meseşan

2007 Publicare în reviste de

specialitate

Page 53: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

61

0 1 2 3 4

16. Protecţia numelor de domeniu internet

Lect. univ. dr. Lucian Vasiu

2007

Publicare în Revista

română de dreptul

proprietăţii intelectuale

17.

Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu obiectul antecontractului de vânzare - cumpărare imobiliară

Lect. univ. dr. Ilie Urs

Mai 2007

Publicare în revista

facultăţii „Fiat Justiţia”

18.

Comentariu cu privire la modificările aduse Codului de procedură penală prin Legea 356/2006

Lect. univ. dr. Sorina Siserman

2007

Publicare în revista

facultăţii „Fiat Justiţia”

19. Abuzul de poziţie dominantă

Lect. univ. dr. Călin Costin

2007

Publicare în Revista

română de Dreptul

afacerilor

20.

Organizarea administrativă în diferitele faze de dezvoltare a statului roman

Lect. univ. dr. Mihnea Dan

Radu 2007

Publicare în reviste de

specialitate

21.

Educaţia fizică şi sportul şcolar, universitar şi sportul pentru toţi, parte integrantă a asistenţei primare a stării de sănătate

Lect. univ. dr. Mihai Cucu

2006 - 2008

Grant tip A, cod 1407,

C.N.C.S.I.S., Ministerul

Educaţiei şi Cercetării

22. Istoria statului şi dreptului românesc

Lect. univ. dr. Corina Buzdugan

2007 - 2008 Curs

23.

„Actio libera in causa” şi modul în care aceasta se regăseşte în legislaţia penală română

Lect. univ. dr. Camelia Sârb

Reghini

Septembrie 2007

Publicare

Page 54: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

62

0 1 2 3 4

24.

Instituţia delegării legislative în Constituţiile Europene

Lect. univ. dr. Tudor Oniga

2007 Publicare în reviste de

specialitate

25.

Protecţia dreptului de proprietate în sistemul european de protecţie a drepturilor omului

Lect. univ. dr. Sidonia Culda

Aprilie 2007 Publicare în reviste de

specialitate

26.

Aplicaţii ale biometriei în documentele de identitate

Lect. univ. dr. Grigore Labo

Decembrie 2007

Publicare în revista

facultăţii „Fiat Justiţia”

27. Raport actual dintre drept şi morală

Lect. univ. drd. Livia Labo

2007 Teză de doctorat

28.

Relaţiile patrimoniale dintre soţi în lumina proiectului Codului Civil

Lect. univ. drd. Adrian Banciu

Iunie 2007 Publicare de

probleme

29.

Contribuţia practicii judecătoreşti în aplicarea noilor dispoziţii de dreptul familiei

Lect. univ. drd. Sorina Drăgan

2007

Caiet de seminar;

culegere de speţe

30. Insolvenţa transfrontalieră

Lect. univ. drd. Diana Căenaru

2007 Comunicare

31.

Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra sistemului juridic/judiciar intern

Lect. univ. drd. Liviu Ungur

2007 Studiu de doctrină

32.

Recunoaşterea hotărîrilor judecătoreşti pronunţate în Uniunea Europeană, aplicarea legislaţiei comunitare în dreptul intern

Lect. univ. drd. Andreea Tuluş

2007

Publicare în revista

facultăţii „Fiat Justiţia”

33. Evoluţia impozitului pe profit în România

Lect. univ. drd. Anca

Georoceanu

Octombrie 2007

Referat teză de doctorat;

publicare

Page 55: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

63

0 1 2 3 4

34.

I. Aspecte juridice privind aplicarea Legii nr. 550/2002, privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local; II. Aspecte juridice privind aplicarea Legii nr. 50/1991 de către administraţiile publice locale, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

Lect. univ. Alin Tişe

2007

Publicare în revista

facultăţii „Fiat Justiţia”

35.

Protecţia drepturilor copilului prin mijloace de drept penal

Asist. univ. Teodora Pop

Puşcaş 2007

Publicare în revista

facultăţii „Fiat Justiţia”

36. Statul constituţional al Preşedintelui României

Prep. univ. drd. Horea Crişan

2007

Referat în cadrul

doctoratului; publicare

articol

37. Forma contractului Prep. univ.

Vladimir Mătuşan 2007

Publicare în revista

facultăţii „Fiat Justiţia”

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC,

Prof. univ. dr. Gheorghe Boboş Prof. univ. dr. Mariana Petcu

Page 56: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

64

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE CLUJ-NAPOCA

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2007

Nr. crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4

1. ELABORARE DE TRATATE, CURSURI ŞI ALTE MATERIALE DIDACTICE

1.1. Economie, vol. I Prof. univ. dr. A. Negucioiu

2007

Elaborarea lucrării,

pregătirea pentru publicare şi folosire în

procesul de învăţământ

1.2. Integrarea, între tradiţie şi economie modernă

Prof. univ. dr. A. Drăgoescu

2007

Elaborarea lucrării şi pregătirea

pentru publicare

1.3. Sisteme informatice pentru neteconomie

Prof. univ. dr. E. Muntean

2007

Elaborarea şi pregătirea

pentru comunicare şi

publicare

1.4. Sisteme informatice de gestiune

Prof. univ. dr. E. Muntean

2007

Tipărirea şi difuzarea de

material didactic ptr. susţinerea procesului de învăţământ

1.5. Probleme privind teoria estimării şi a deciziei statistice

Prof. univ. dr. I. Mihoc

Conf. univ. dr. C. I. Fătu

2007

Elaborarea lucrării şi pregătirea

pentru publicare

1.6.

Implicaţiile integrării României în U.E. asupra utilizării pârghiilor economico-financiare

Prof. univ. dr. V. Zaharia

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

Page 57: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

65

0 1 2 3 4

1.7. Finanţe publice Prof. univ. dr.

V. Zaharia 2007

Tipărire de material pentru susţinerea

procesului de învăţământ

1.8.

Implicaţiile activităţii de trezorerie asupra eficienţei utilizării capitalului firmei

Prof. univ. dr. Gh. Stâneanu

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.9. Operaţiuni şi instituţii de credit

Prof. univ. dr. Gh. Stâneanu

2007

Tipărirea de material pentru susţinerea

procesului de învăţământ

1.10. Studii privind euro-managementul

Prof. univ. dr. I. Mihuţ

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.11. Lumea banilor şi vedete ale acesteia

Prof. univ. dr. V. Marian

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.12. Socializarea în afaceri

Prof. univ. dr. L. Dragoş

2007

Publicarea pentru susţinerea

procesului de învăţământ

1.13. Audit intern Prof. univ. dr.

I. Oprean 2007

Elaborarea şi pregătirea pentru

publicare

1.14. Audit financiar Prof. univ. dr.

I. Oprean 2007

Publicare pentru susţinerea procesului

de învăţământ

1.15. Bazele contabilităţii

Prof. univ. dr. I. Oprean

2007 Publicare pentru

susţinerea procesului de învăţământ

1.16.

Caracteristici geodemografice în Nord - Vestul României

Conf. univ. dr. A. Maier

2007 Publicare în reviste

de specialitate

1.17. Geografia României

Conf. univ. dr. A. Maier

2007

Publicare pentru sus-ţinerea procesului de

învăţământ

1.18. Calcul matricial paralel

Prof. univ. dr. S. Croze

2007

Elaborarea şi pregătirea pentru

publicare

Page 58: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

66

0 1 2 3 4

1.19.

Sisteme inteligente utilizate în gestiunea vânzărilor on-line

Conf. univ. dr. R. Danciu

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.20. Bazele contabilităţii

Conf. univ. dr. R. Danciu

Lect. univ. drd. R. Busgău

2007

Elaborarea şi tipărire pentru

susţinerea procesului de învăţământ

1.21. Contabilitate financiară

Conf. univ. dr. R. Danciu

Asist. univ. drd. M. Deac

2007

Elaborarea şi tipărire pentru

susţinerea procesului de învăţământ

1.22. Tranzacţii vamale Conf. univ. dr.

C. Florea 2007

Elaborarea şi tipărire pentru

susţinerea procesului de învăţământ

1.23.

Modificări ale Codului fiscal asupra situaţiei financiare şi performanţelor firmei

Conf. univ. dr. C. Florea

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.24. Analiza economico-financiară

Conf. univ. dr. C. Florea

2007

Elaborarea şi tipărire pentru

susţinerea procesului de învăţământ

1.25. Management hotelier

Conf. univ. dr. A. Fleşeriu

2007

Elaborarea şi tipărire pentru

susţinerea procesului de învăţământ

1.26.

Formele promovării produselor şi serviciilor hoteliere

Conf. univ. dr. A. Fleşeriu

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.27. Produsul turistic Conf. univ. dr.

A. Fleşeriu 2007

Elaborarea şi pregătirea pentru

publicare

Page 59: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

67

0 1 2 3 4

1.28.

Contabilitatea financiară şi cea de gestiune conform standardelor internaţionale

Lect. univ. dr. M. Nicoară

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.29. Contabilitate de gestiune

Lect. univ. dr. M. Nicoară

2007

Elaborarea şi tipărire pentru

susţinerea procesului de învăţământ

1.30.

Indicii statistici cu aplicaţii în analiza factorială a variaţiei fenome-nelor complexe

Lect. univ. drd. P. Măruţă

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.31. Managementul unităţilor în turismul rural

Lect. univ. drd. O. Şuta

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.32. Drept comercial Lect. univ. drd. L. Drăgoescu

2007

Publicare pentru

susţinerea procesului de învăţământ

1.33.

Contractul de asigurare de răspundere civilă obligatorie în contextul răspunderii civile delictuale

Lect. univ. drd. L. Drăgoescu

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.34.

Strategii de adaptare şi remodelare a activităţii în societăţile de asigurare

Lect. univ. drd. D. Hancu

2007

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

1.35. Economia mediului

Lect. univ. dr. C. Petrescu

2007

Publicare pentru

susţinerea procesului de învăţământ

1.36. Politici de preţ în industria turismului românesc

Lect. univ. dr. A. Pocol

2007

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

Page 60: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

68

0 1 2 3 4

1.37. Metode şi tehnici promoţionale

Lect. univ. dr. A. Pocol

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.38.

Managementul vânzărilor produselor cosmetice de lux. Diagnostic, evoluţie, studii de caz

Lect. univ. dr. D. Rus

2007 Pregătirea

pentru publicare

1.39.

Managementul comercializării produselor cosmetice

Lect. univ. dr. D. Rus

2007 Pregătirea

pentru publicare

1.40. Mixul de marketing Lect. univ. dr.

L. Rad 2007

Elaborarea şi pregătirea

pentru tipărire (ediţia II)

1.41. Management-Marketing

Lect. univ. dr. L. Rad

2007

Elaborarea şi pregătirea

pentru tipărire

1.42. Distribuţia şi logistica de marketing

Lect. univ. dr. L. Rad

2007

Elaborarea şi pregătirea

pentru tipărire

1.43. Managementul serviciilor

Lect. univ. dr. C. Rus

2007

Publicare pentru susţinerea

procesului de învăţământ

1.44.

Surse de finanţare a turismului rural şi eficienţa utilizării resurselor de finanţare

Lect. univ. drd. R. Buzgău

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.45.

Fundamentele teoretice şi practice ale contabilităţii în contextul integrării în U.E.

Lect. univ. drd. R. Buzgău

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.46. Caiet lucrări practice la „Bazele contabilităţii”

Lect. univ. drd. R. Buzgău

2007

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

Page 61: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

69

0 1 2 3 4

1.47. Controlul documentar contabil

Lect. univ. drd. R. Lenghel

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.48. Controlul legalităţii acordării perisabilităţilor

Lect. univ. drd. R. Lenghel

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.49. Evaluarea întreprinderii

Lect. univ. drd. R. Ţârlea

2007

Publicare pentru susţinerea

procesului de învăţământ

1.50.

Managementul şi evidenţa operaţiunilor cu valută şi transferuri băneşti.

Lect. univ. drd. R. Ţârlea

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.51.

Metode şi tehnici contemporane de cuantificare a rentabilităţii firmelor

Asist. univ. drd. M. Pop

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.52.

Sisteme informatice contabile open-source

Asist. univ. drd. M. Deac

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.53. Aplicaţii utilizate în învăţământul pe Internet

Asist. univ. drd. M. Deac

2007 Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.54.

Lucrări laborator „Sisteme informatice Financiar bancare”

Asist. univ. drd. M. Deac

2007

Publicare pentru susţinerea

procesului de învăţământ

1.55. Eficienţa investiţiilor

Asist. univ. drd. M. Pop

2007

Publicare pentru susţine-rea

procesului de învăţământ

CERCETĂRI PENTRU PARTICIPARE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

2.1.

Comunicări ştiinţifice prezentate la sesiunea anuală a cadrelor didactice organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”

Cadrele didactice ale

facultăţii Mai 2007

Lucrările urmează a fi

prezentate în sesiunea

ştiinţifică şi publicate în

volum

Page 62: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

70

0 1 2 3 4

2.2.

Comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni ştiinţifice organizate de alte instituţii de învăţământ superior

Cadrele didactice ale

facultăţii

In cursul anului 2007

Lucrări prezentate la

sesiuni ştiinţifice şi publicarea în

volum

2.3.

Sesiunea anuală de comunicări organizată de facultate

Cadrele didactice şi

studenţii facultăţii

Mai 2007

Sesiune de comunicări ştiinţifice şi publicarea lucrărilor în

volum

2.4. Articole publicate în diferite reviste de specialitate

Cadrele didactice ale

facultăţii

In cursul anului 2007

Publicare în reviste de

specialitate

3. ELABORAREA DE TEZE DE DOCTORAT ŞI REFERATE

3.1.

Strategii de adaptare şi remodelare a activităţii unor societăţi de asigurare din România

Lect. univ. drd. D. Hancu

2007 Susţinerea tezei

de doctorat

3.2. Costul de producţie, factor esenţial în rentabilităţi

Lect. univ. drd. R.Ţârlea

2007 Susţinerea tezei

de doctorat

3.3. Fundamente teoretice şi practice privind turismul rural

Lect. univ. drd. R. Buzgău

Semestrul I Cercetare doctorat

3.4. Finanţarea turismului rural şi eficienţa lui

Lect. univ. drd. R. Buzgău

Semestrul II Cercetare doctorat

3.5. Mediul bancar în România

Asist. univ. drd. C. Nistor

Semestrul II Cercetare doctorat

3.6. Strategii de dezvoltare a IMM-urilor

Lect. univ. drd. R. Modola

Semestrul II Cercetare doctorat

3.7.

Sistemul informaţional al departamentelor financiar-contabile

Asist. univ. drd. M. Deac

Semestrul II Cercetare doctorat

3.8.

Eşecul mecanismelor de apărare psihică şi declanşarea comportamentului antisocial

Asist. univ. drd. M. Giurgea

Semestrul II Cercetare doctorat

Page 63: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

71

0 1 2 3 4

3.9.

Organizarea departamentelor financiar contabile la întreprinderile din România

Asist. univ. drd. M. Deac

Semestrul II Cercetare doctorat

3.10.

Contractul de asigurări de răspundere civilă obligatorie

Asist. univ. drd. L. Drăgoescu

Semestrul I

Cercetare doctorat

Susţinere referat

3.11.

Corelaţia dintre asigurarea de răspundere civilă obligatorie şi răspunderea civilă delictuală

Asist. univ. drd. L. Drăgoescu

Semestrul II

Cercetare doctorat

Susţinere referat

3.12.

Riscul şi incertitudinea - premise fundamentale în decizia de finanţare a firmei

Asist. univ. drd. M. Pop

2007

Cercetare doctorat

Susţinere referat

3.13.

Tendinţe şi evoluţii în strategiile şi politicele financiare ale firmelor

Asist. univ. drd. M. Pop

2007

Cercetare doctorat

Susţinere referat

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC,

Prof. univ. dr. Aurel Negucioiu Conf. univ. dr. Radu Danciu

Page 64: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

72

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE BRAŞOV

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2007

Nr. crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4

1. ELABORARE DE TRATATE, MANUALE UNIVERSITARE ŞI ALTE

MATERIALE DIDACTICE

1.1. Management Prof. univ. dr.

Gheorghe Secară

Octombrie 2007

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.2.

Matematici financiare şi actuariale - Caiet de aplicaţii

Conf. univ. dr. Nicolae Bârsan -

Pipu

Decembrie 2007

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.3. Statistică economică - Caiet de aplicaţii

Conf. univ. dr. Nicolae Bârsan -

Pipu

Decembrie 2007

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.4. Matematici aplicate în economie

Prof. univ. dr. Gheorghe Munteanu

Iunie 2007 Editura

„Informarket” Braşov

1.5. Statistică în afaceri Prof. univ. dr. Nicoleta Petcu

Ianuarie 2007 Editura

„Informarket” Braşov

1.6. Marketing internaţional - Compendiu

Conf. univ. dr. Ion State

Septembrie 2007

Editura Universităţii

„Transilvania” Braşov

1.7. Contabilitate de gestiune

Conf. univ. dr. Adrian Trifan

Iunie 2007 Editura

„Informarket” Braşov

1.8. Contabilitate de gestiune

Conf. univ. dr. Adrian Trifan

Iunie 2007 Editura

„Informarket” Braşov

Page 65: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

73

0 1 2 3 4

1.9. Finanţe manageriale

Lect. univ. dr. Monica Răileanu-

Szeles Conf. univ. dr. Marius Dincă

Ianuarie 2007

Editura Universităţii

„Transilvania” Braşov

1.10. Analiză economică- financiară

Conf. univ. dr. Marius Dincă

Aprilie 2007

Editura Universităţii

„Transilvania” Braşov

1.11. Dreptul afacerilor - Caiet de seminar

Lect. univ. dr. Carmen-Adriana

Gheorghe Ianuarie 2007

Editura „Lux Libris”

Braşov

1.12. Drept administrativ - Caiet de seminar

Lect. univ. dr. Carmen-Adriana

Gheorghe Aprilie 2007

Editura „Lux Libris” Braşov

1.13.

Dezvoltarea comerţului din mediul rural în perspectiva integrării României în UE

Lect. univ. drd. Ioana Bianca

Chiţu Ianuarie 2007

Editura Universităţii

„Transilvania” Braşov

1.14.

Doctrina public choice - studii de caz în finanţele publice

Lect. univ. dr. Gheorghiţa Dincă

Ianuarie 2007 Editura

„Informarket” Braşov

1.15.

Globalizarea şi impactul social al acesteia în viziunea principalelor curente de gândire din zilele noastre

Lect. univ. drd. Titus Suciu

Octombrie 2007

Editura Universităţii

„Transilvania” Braşov

1.16. Aplicaţii de contabilitate financiară

Lect. univ. drd. Mirela Baba

(Surdu) Aprilie 2007

Editura „Informarket”

Braşov

1.17. Contabilitatea instituţiilor de credit

Lect. univ. drd. Alexandra Doroş

- coautor - Iulie 2007

Editura Universităţii

„Transilvania” Braşov

1.18.

Aplicaţii şi teme de control în contabilitate

Lect. univ. drd. Doroş Alexandra

Iulie 2007

Editura Universităţii

„Transilvania” Braşov

Page 66: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

74

0 1 2 3 4

1.19. Dicţionar de contabilitate

Lect. univ. drd. Alexandra Doroş

coautor August 2007

Editura Universităţii

„Transilvania” Braşov

1.20. Dicţionar Englez - Român

Lect. univ. Cristina-Ruxandra

Popescu - coautor -

Octombrie 2007

Editura „Aula” Braşov

2. ELABORARE DE LUCRĂRI ŞTIINTIFICE

2.1. Consideraţii privind procesele de decizie matriceale

Conf. univ. dr. Nicolae Bârsan -

Pipu Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.2. Asupra unor modele pentru funcţia de pierdere

Conf. univ. dr. Nicolae Bârsan -

Pipu Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.3.

Aspecte privind managementul riscului în sistemele de logistică

Conf. univ. dr. Nicolae Bârsan -

Pipu Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir” Bucureşti

2.4.

Integrarea României în Uniunea Europeană prin turismul cultural

Prof. univ. dr. Ana Ispas

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

Page 67: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

75

0 1 2 3 4

2.5.

Revitalizarea turistică a unui oraş- factorii cheie ai succesului. Studiu de caz: Barcelona

Prof. univ. dr. Ana Ispas

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.6. Cererea avantajului competitiv pentru o destinaţie turistică

Prof. univ. dr. Ana Ispas

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir” Bucureşti

2.7. Turismul în staţiunea Predeal

Prof. univ. dr. Nicoleta Petcu

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.8.

Modelarea econometrică în analiza evoluţiei transporturilor de mărfuri în România, în perioada 1990-2004

Prof. univ. dr. Liliana

Duguleană Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.9.

Analiza concentrării sosirilor de turişti străini pe regiuni de dezvoltare ale ţării în anul 2004

Prof. univ. dr. Liliana

Duguleană Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

Page 68: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

76

0 1 2 3 4

2.10.

Comportamentul autoregresiv al seriilor de date financiare

Prof. univ. dr. Liliana

Drăguleană Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir” Bucureşti

2.11.

Dezavantajele economice şi sociale în ţările nou intrate în UE

Conf. univ. dr. Ileana Tache

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.12.

Utilizarea metodei morfologice în crearea de noi produse. Aplicaţie pentru utilaje agricole

Conf. univ. dr. Ion State

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.13.

Influenţa componenţei religioase a mediului cultural asupra economiei

Conf. univ. dr. Ion State;

Simona Timofte Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.14. Valenţe ale marketingului religios

Conf. univ. dr. Ion State;

Simona Timofte Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir” Bucureşti

Page 69: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

77

0 1 2 3 4

2.15. Clarificări conceptuale privind cash flow-ul

Conf. univ. dr. Marius Dincă

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.16. Consideraţii privind evaluarea firmei

Conf. univ. dr. Marius Dincă

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.17.

Tratamente contabile privind activele fixe necorporale

Conf. univ. dr. Adrian Trifan

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.18. Aspecte privind profesia contabilă în România

Conf. univ. dr. Adrian Trifan

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.19.

Performanţa întreprinderii într-o economie inflaţionistă

Conf. univ. dr. Adrian Trifan

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir” Bucureşti

Page 70: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

78

0 1 2 3 4

2.20.

Contabilitatea analitică a stocurilor - metode de organizare şi conducere

Conf. univ. dr. Adrian Trifan

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir” Bucureşti

2.21.

Instrumentele financiare abordate pe baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

Conf. univ. dr. Adrian Trifan

Martie 2007

Prezentare la sesiunea ştiinţifică

internaţională Sozopol - Bulgaria

2.22. Evaluarea în contabilitate a capitalului intelectual

Conf. univ. dr. Adrian Trifan

Martie 2007

Prezentare la sesiunea ştiinţifică

internaţională Sozopol - Bulgaria

2.23. Probleme actuale privind taxa pe valoarea adăugată

Conf. univ. dr. Adrian Trifan

Martie 2007

Prezentare la sesiunea ştiintifică

internaţională Sozopol - Bulgaria

2.24. Aspecte referitoare la expertiza contabilă judiciară

Conf. univ. dr. Adrian Trifan

Martie 2007

Prezentare la sesiunea ştiinţifică

internaţională Sozopol - Bulgaria

2.25. About social exclusion în EU countries

Lect. univ. dr. Monica

Răileanu - Syeles;

Conf. univ.dr. Ileana Tache

Martie 2007

Prezentare la Internaţional Economic Atlantic

Conference, Madrid

2.26. Consecinţele pe termen scurt ale integrării în UE

Lect. univ. dr. Monica

Răileanu-Szeles

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică a Universităţii

„Transilvania” Braşov

Page 71: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

79

0 1 2 3 4

2.27.

Aspecte privind riscul bancar din perspectiva integrării europene

Lect. univ. dr. Carmen-Adriana

Gheorghe

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.28.

Relaţiile publice – componentă integrantă a comunicaţiei promoţionale

Lect. univ. dr. Ioana Bianca

Chiţu Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.29. Fidelizarea clienţilor - obiectiv important al firmelor de retail

Lect. univ. dr. Ioana Bianca

Chiţu Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.30.

Rezultatele aplicării noului sistem contabil în domeniul instituţiilor publice

Lect. univ. dr. Gheorghiţa

Dincă Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.31.

Aspecte privind finanţele publice după aderarea la Uniunea Europeană

Lect. univ. dr. Gheorghiţa

Dincă Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

Page 72: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

80

0 1 2 3 4

2.32.

Thin Client - Tehnologie pentru baze de date centralizate

Lect. univ. dr. Silviu Dumitrescu

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.33. Gestiunea bazelor de date hibernate

Lect. univ. dr. Silviu Dumitrescu

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.34. Factorii de care depinde calitatea procesului contabil

Lect. univ. drd. Mirela Baba

(Surdu) Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.35. O scurtă prezentare a TVA-ului conform noului Cod Fiscal

Lect. univ. drd. Mirela Baba

(Surdu) Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.36. Rolul specialistului în cadrul bursei

Lect. univ. drd. Titus Suciu

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

Page 73: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

81

0 1 2 3 4

2.37. Bursa de valori din Frankfurt

Lect. univ. drd. Titus Suciu

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.38. Divergenţe privind rezultatul fiscal şi rezultatul contabil

Lect. univ. drd. Alexandra Doroş

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.39.

Impactul modificărilor legislative prin aderarea României la UE în contabilitatea entităţilor

Lect. univ. drd. Alexandra Doroş

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.40.

Consideraţii privind integrarea României în UE - momentul 1 ianuarie 2007

Lect. univ. drd. Bianca Tescaşiu

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.41. Consideraţii privind guvernanţa în UE

Lect. univ. drd. Bianca Tescaşiu

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

Page 74: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

82

0 1 2 3 4

2.42. Aspecte privind marketingul şi economia serviciilor

Asist. univ. drd. Elena Untaru

(Onuţ) Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.43. How to get ready for an interview

Lect. univ. Cristina-

Ruxandra Popescu

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.44. O firmă în derivă - Tractorul UTB

Lect. univ. Dorica Bucur

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.45. Démocratie et éducation

Asist. univ. Anca Nan

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.46. Emotional Intelligence

Asist. univ. Gabriela Găvenea

Mai 2007

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

Page 75: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

83

0 1 2 3 4

3. ELABORARE DE REFERATE ŞI TEZE DE DOCTORAT

3.1.

Instrumente şi rapoarte contabile folosite în analiza şi deciziile manageriale

Lect. univ. drd. Mirela Baba

(Surdu) Martie 2007

Teză de doctorat

3.2. Elaborarea bugetului şi analiza acestuia

Lect. univ. drd. Alexandra Doroş

Noiembrie 2007

Teză de doctorat

3.3.

Modele de comportament ale consumatorilor de servicii turistice

Asist. univ. drd. Elena Untaru

(Onuţ) Iunie 2007

Referat de doctorat

4. CONTRACTE DE CERCETARE

4.1.

Contract Jean Monet de integrare economică europeană

Conf. univ. dr. I. Tache

Lect. univ. drd. B. Tescaşiu

2007 - 2009 Comisia CE

Bruxelles

4.2. Mediul financiar - bancar european

Lect. univ. dr. Carmen-Adriana

Gheorghe 2007

Proiect LEONARDO

DECAN R.E.I., DECAN F.B.C., Prof. univ. dr. Gheorghe Secară Conf. univ. dr. Nicolae Bârsan-Pipu

PREŞEDINTE,

Jurist Marian Georgescu

Page 76: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

84

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL TIMIŞOARA

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL 2007

Nr. crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4

I. PROGRAME PENTRU O AGENŢIE DE TURISM VIRTUALĂ

1.1.

Activitatea firmei de turism virtuale din cadrul universităţii noastre şi colaborarea cu firme virtuale din alte ţări.

Conf. univ. dr. Vasile Turcu

Ec. Eva Nanu Prep. univ.

Corina Lupulescu Prep. univ. Alina Lazoc

2007-2008

Comunicări, cerc ştiinţific studenţesc, îndrumare

lucrări licenţă, lucrări de

dizertaţie la Master,

publicaţii în reviste de

specialitate

1.2.

Realizarea unei baze de date destinată administrării unei reţele turistice în contextul economic U.E.

Prof. univ. dr. Aurel Stepan, Conf. univ. dr.

Daniela Morariu Lect. univ. dr.

Cipriana Sava, Lect. univ. drd.

Marius Miculescu Prep. univ.

Cristian Chiş

2007-2008

Comunicări, cerc ştiinţific studenţesc, îndrumare

lucrări licenţă, lucrări de

dizertaţie la Master,

vânzare către firme, publicaţii

în reviste de specialitate

1.3. Comerţul electronic

Prof. univ. dr. Aurel Stepan

2007-2008

Comunicare ştiinţifică, lucrări de licenţă,

lucrări de dizertaţie la

Master

Page 77: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

85

0 1 2 3 4

1.4.

Interfaţă pe Internet cu posibilitatea de a consulta alte baze de date în domeniul turismului pe arii geografice extinse

Prof. univ. dr. Aurel Stepan, Conf. univ. dr.

Daniela Craciuc Lect. univ. drd. Luiza Caraivan

2007

Comunicări ştiinţifice

1.5.

Constituirea de oferte destinate potenţialului client de a vizita pagina WEB în vederea alegerii dintr-un set de opţiuni (destinaţia, hotelul, munte, mare apă termală, vilă, cameră, preţ etc.) ptr. a veni în întâmpina-rea nevoilor acestuia

Prof. univ. dr. Aurel Stepan, Conf. univ. dr. Vasile Turcu

Conf. univ. dr. Daniela Craciuc

Asist. univ. Janeta Weisz

Prep. univ. Cristian Chiş

2007

Publicare pe Internet ca pagină de

WEB, comunicare, cerc ştiinţific studenţesc, implicarea

studenţilor în firme de profil

interesate

II. PROGRAM UNIVERSITAR DE SIMULARE A UNEI FIRME,

INTEGRATĂ ÎN CIRCUITUL ECONOMIC EUROPEAN

2.1.

Perfecţionarea şi elaborarea procedu-rilor aferente siste-mului informaţional în cadrul mediului economic românesc în concordanţă cu practicile europene în domeniile: - documente europene necesare funcţionării unei firme de comerţ şi turism din cadrul UE; - marketing în turism şi servicii; - fluxul informaţional în cadrul firmei de comerţ şi turism şi reflectarea lor în sistemul contabil; - relaţiile financiar- contabile (bancare) ale firmei;

Conf. univ. dr. Daniela Craciuc Lect. univ. dr. Cipriana Sava Lect. univ. drd.

Marius Miculescu

Lect. univ. drd. Dina Luţ

Lect. univ. drd. Christina Miţariu

Lect. univ. drd. Luiza Caraivan

Asist. univ. Janeta Weisz

Prep. univ. Cristian Chiş

2007-2008

Comunicări la simpozioane

specializate pe domeniu,

seminarii cu studenţii, îndrumare

lucrări licenţă, lucrări de

dizertaţie la Master,

publicaţii în reviste de

specialitate

Page 78: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

86

0 1 2 3 4

- relaţiile firmei cu

furnizorii şi clienţii;

- managementul şi

asigurarea calităţii

- - - - - -

2.2.

Folosirea firmelor

simulate în sprijinul

programelor de

dezvoltare regională

în turism şi comerţ

precum şi pentru

reconversia

profesională

Conf. univ. dr.

Daniela Craciuc

Lect. univ. dr.

Cipriana Sava

Lect. univ. drd.

Christina

Miţariu

2007

Practica

studenţească

pentru anul II

şi III, lucrări de

licenţă, lucrări

de dizertaţie la

Master

III. PROBLEME ACTUALE ÎN ECONOMIA TURISMULUI ŞI COMERŢULUI

3.1.

Abordarea

economică a

activităţii de turism.

Politici de turism

Conf. univ. dr.

Daniela Craciuc

Lect. univ. dr.

Cipriana Sava

Asist. univ.

Janeta Weisz

2007

Comunicări,

lucrări de

licenţă, lucrări

de dizertaţie la

Master

Publicaţii

3.2.

Participarea activă

şi colaborarea cu

Organizaţia

Internaţională de

turism ATLAS

Conf. univ. dr.

Daniela Craciuc

Asist. univ.

Janeta Weisz

2006-2007

Schimb de

studenţi,

vacanţe de

studiu, cursuri

de vară,

comunicări,

lucrări de

licenţă, lucrări

de dizertaţie la

Master,

Publicaţii

3.3.

Terţiarizarea

economiilor

naţionale ca

fenomen economic

contemporan

Conf. univ. dr.

Daniela Craciuc

Asist. univ.

Janeta Weisz

2007

Comunicări,

lucrări de

licenţă, lucrări

de dizertaţie la

Master

Publicaţii

Page 79: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

87

0 1 2 3 4

3.4.

Participarea activă

la târguri naţionale

şi internaţionale de

turism în vederea

promovării şi

cunoaşterii ofertei

promoţionale a

universităţii

Conf. univ. dr.

Turcu Vasile

Conf. univ. dr.

Daniela Craciuc

Asist. univ.

Janeta Weisz

2007-2008

Comunicări,

lucrări de

licenţă, lucrări

de dizertaţie la

Master,

Practică

studenţească

Publicaţii

3.5.

Studiu privind performanţele unei societăţi comerciale româneşti din perspectiva schimbu-rilor regionale din Uniunea Europeană

Conf. univ. dr. Vasile Turcu

Conf. univ. dr. Daniela Craciuc Conf. univ. dr. Vasile Dogaru

2007-2008

Comunicări, lucrări de

licenţă, lucrări de dizertaţie la

Master Publicaţii

3.6.

Dezvoltarea schimburilor economice intra-europene ale României în condiţiile integrării ţării noastre în U.E.

Conf. univ. dr. Vasile Turcu

Conf. univ. dr. Daniela Craciuc Conf. univ. dr. Vasile Dogaru

2007-2008

Comunicări, lucrări de

licenţă, lucrări de dizertaţie la

Master Publicaţii

IV. STUDII PRIVIND RESURSELE UMANE

4.1.

Determinanţii schimbării în cadrul organizaţiilor economice din România

Conf. univ. dr. Vasile Turcu

Conf. univ. dr. Daniela Craciuc

Asist. univ. Janeta Weisz

2007

Comunicări, lucrări de licenţă,

Publicaţii

4.2.

Organizarea mana-gementului activită-ţilor promoţionale pe plan intern şi internaţional

Conf. univ. dr. Lazoc Roman Conf. univ. dr.

Daniela Craciuc

2007

Comunicări, lucrări de licenţă,

Publicaţii

4.3.

Abordări microeco-nomice în condiţiile actuale ale econo-miei româneşti

Conf. univ. dr. Vasile Turcu

2007-2008

Comunicări, lucrări de licenţă,

Publicaţii

4.4. Motivaţia comporta-mentului consuma-torului contemporan

Conf. univ. dr. Daniela Craciuc

Asist. univ. Janeta Weisz

2007-2008

Comunicări, lucrări de

licenţă, lucrări de dizertaţie la

Master Publicaţii

Page 80: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

88

0 1 2 3 4

V. PROBLEME SPECIFICE PE DISCIPLINE

5.1. Promovarea vânzărilor. Marketing relaţional

Conf. univ. dr. Daniela Craciuc Conf. univ. dr. Lazoc Roman

Asist. univ. Janeta Weisz

2007

Comunicări, lucrări de

licenţă, lucrări de dizertaţie la

Master Publicaţii

5.2. Managementul de mediu

Prof. univ. dr. Georgeta Burtică

Lect. univ. dr. Adina Negrea

2007

Comunicări, lucrări de licenţă,

Publicaţii

5.3.

Aplicaţii ale administraţiei casnice în întreprinderi industriale, industria hotelieră şi restaurante

Conf. univ. dr. Daniela Craciuc Lect. univ. dr. Adina Negrea Lect. univ. dr. Cipriana Sava

2007

Comunicări, lucrări de licenţă,

Publicaţii

5.4. Turismul internaţional. Studii de caz pe ţări

Conf. univ. dr. Daniela Craciuc

Asist. univ. Janeta Weisz

2007

Comunicări, lucrări de

licenţă, lucrări de dizertaţie la

Master. Publicaţii

5.5.

Didactica limbilor străine. Instrumente şi proceduri în sprijinul managemen-tului calităţii în învăţarea şi predarea limbilor străine

Conf. univ. dr. Aurelia Turcu Conf. univ. dr. Mariana Popa Lect. univ. drd.

Christina Miţariu

Lect. univ. drd. Luiza Caraivan Lect. univ. drd.

Ioana Sălăgean

2007-2008

Comunicări, publicaţii,

propuneri de proiecte cu Camera de

Comerţ

5.6.

Modalităţi de implementare a sistemului informaţional în domeniul economic

Prof. univ. dr. Aurel Stepan

Lect. univ. drd. Marius

Miculescu

2007

Comunicări, lucrări de licenţă,

Publicaţii

Page 81: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

89

0 1 2 3 4

5.7.

Perfecţionarea metodelor de pregătire a studenţilor în vederea obţinerii atestatului de limba engleză Cambridge BEC (Business English Certificate)

Conf. univ. dr. Mariana Popa Lect. univ. drd.

Christina Miţariu

Lect. univ. drd. Luiza Caraivan Lect. univ. drd. Ioana Ştefan Prep. univ.

Cristian Chiş

2007-2008

Comunicări, lucrări de licenţă,

Publicaţii

5.8.

Standardizarea procesului de predare a limbii engleze în vederea obţinerii paşaportului lingvistic conform cerinţelor de referinţă europene

Conf. univ. dr. Mariana Popa Lect. univ. drd.

Christina Miţariu

Lect. univ. drd. Luiza Caraivan Lect. univ. drd. Ioana Ştefan Prep. univ.

Cristian Chiş

2007-2008

Comunicări, lucrări de licenţă,

Publicaţii

5.9.

Dobândirea şi aprofundarea cunoştinţelor pentru studierea unor noi limbi străine: arabă, spaniolă, italiană pentru realizarea unei pregătiri profesionale superioare a studenţilor.

Conf. univ. dr. Vasile Turcu Prep. univ.

Mareş Roxana

2007-2008

Comunicări, lucrări de licenţă,

Publicaţii

5.10.

Dezvoltarea abilităţii de înţelegere şi concepţie a unui text scris (într-o limbă străină), în vederea purtării unei conversaţii înregistrate în domeniul afacerilor

Conf. univ. dr. Mariana Popa Lect. univ. drd.

Christina Miţariu

Lect. univ. drd. Luiza Caraivan Lect. univ. drd. Ioana Ştefan Prep. univ.

Cristian Chiş

2007-2008

Comunicări, lucrări de licenţă,

Publicaţii

Page 82: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

90

Nr.

crt.

Numele şi prenumele Specialitatea Tema

Tabel cu temele tezelor de doctorat

1. Lect. univ. drd. Mitariu Christina

filolog Lirica trubadurilor – un model romantic prestigios

2. Lect. univ. drd. Caraivan Luiza

filolog

Nadine Gordimer and the rhetoric of otherness -multracialism in post-apartheid South - Africa

3. Lect. univ. dr. Sava

Cipriana economist

Evoluţia resurselor turistice şi strategii privind valorificarea acestora

4. Lect. univ. drd. Luţ

Dina economist

Adaptarea managementului resurselor umane din firmele de comerţ la cerinţele economiei de piaţă

5. Lect. univ. drd. Ştefan Ioana

filolog „Gender politics in American cinema”

6. Lect. univ. drd. Miculescu Marius

economist Perfecţionarea contabilităţii în domeniul sanitar

7.

Asist. univ. drd. Miculescu Corina

economist

Contribuţii privind organizarea si implementarea managementului contabil la organizaţiile industriale

8. Prep. univ. drd. Lazoc Alina

economist Marketingul televiziunii publice

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC,

Conf. univ. dr. Vasile Turcu Conf. univ. dr. Daniela Craciuc

Page 83: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

91

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI - SIBIU

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2007

Nr. crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4

I. CERCETARE FUNDAMENTALA

1.1. Spaţiul rural în contextul indicilor dezvoltării umane

Prof. univ. dr. Ion Velcea

Asist. univ. dr. Traian Crăcea Asist. univ. drd. Nicolae Pleşia

Decembrie 2007

- susţinerea lucrărilor cu ocazia sesiunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale; - implicarea studenţilor în obs. la teren; - efectuarea de studii pe bază de chestionare privind modalităţile de valorificare agroturistică a zonei; - diagnoză socio-econom. programe de dezvoltare; - publicarea în revistele de specialitate „Geocarpathica şi „Alpii Transilvaniei” - exemplificări în cadrul seminariilor şi lucrărilor practice

Page 84: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

92

0 1 2 3 4

1.2. Riscuri naturale şi tehnogene

Prof. univ. dr. Valeria Velcea Prof. univ. dr.

Octavia Bogdan Conf. univ. dr.

Teodor Toderaş Lect. univ. dr.

Marioara Costea

Lect. univ. drd. Virginia

Gherasim Asist. univ. drd. Ioana Câmpean

Decembrie 2007

- implicarea studenţilor în măsurătorile şi observaţiile efectuate la teren; - identificarea modalităţilor de stopare a impactului antropic negativ asupra mediului; - exemplificări în cadrul seminariilor şi lucrărilor practice; - susţinerea lucrărilor cu ocazia sesiunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale; materializarea cercetării în studiile publicate în revistele de specialitate „Geocarpathica şi ”Alpii Transilvaniei”

1.3. Regiuni de dezvoltare ale României

Prof. univ. dr. Ion Velcea

Prof. univ. dr. Valeria Velcea Prof. univ. dr.

Octavia Bogdan Lect. univ. drd.

Virginia Gherasim

Lect. univ. drd. Marioara Costea

Asist. univ. drd. Nicolae Pleşia

Decembrie 2007

- exemplificări în cadrul seminariilor şi lucrărilor practice; - susţinerea lucrărilor cu ocazia sesiunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale; - publicarea de cursuri şi caiete de lucrări practice; - diagnoză socio-economică, programe de dezvoltare cu cofinanţare europeană materializarea cercetării în studiile

Page 85: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

93

0 1 2 3 4

- " - - " - -" -

publicate în revistele de specialitate „Geocarpathica” şi „Alpii Transilvaniei” - efectuarea de studii pe bază de chestionare privind modalităţile de valorificare turistică a zonei

2. CERCETARE CONTRACTUALA

2.1.

Atlas geoeconomic al judeţului Sibiu (IBD Serviciul Integrat de Consultanţă pentru Economie în România, în Programul de Cooperare al Camerelor de Industrie din România cu Cooperare Tehnică GBD)

Prof. univ. dr. Ion Velcea

Prof. univ. dr. Valeria Velcea Prof. univ. dr.

Octavia Bogdan Prof. univ. dr. Mircea Buza

Conf. univ. dr. Teodor Toderaş

Lect. univ. dr. Marioara Costea Asist. univ. drd. Nicolae Pleşia Asist. univ. drd. Traian Crăcea

Decembrie

2007

- publicare - utilizare în cadrul seminariilor şi lucrărilor practice; - diagnoză socio-economică, programe de dezvoltare; - întocmirea de hărţi tematice, profile şi grafice în cadrul laboratoarelor de geografie umană

2.2.

Potenţialul geodemografic şi resursele de muncă din regiunea centrală a României (CNCSIS Bucureşti)

Prof. univ. dr. Nicolae Ilinca

Asist. univ. drd. Traian Crăcea Asist. univ. drd. Nicolae Pleşia

Decembrie 2007

- susţinerea lucrărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale; - publicarea de cursuri şi caiete de lucrări practice; - efectuarea de studii pe bază de chestionare privind modalităţile de valorificare a spaţiului geografic; - diagnoză socio-economică,

Page 86: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

94

0 1 2 3 4

- " - - " - - " -

programe de dezvoltare cu configuraţie europeană; - analiza factorilor potenţiali activi şi pasivi în declanşarea proceselor geodemografice;

2.3.

Impactul hazardelor naturale şi antropice în calitatea peisajelor Carpaţilor Meridionali (CNCSIS)

Lect. univ. dr. Marioara Costea

Prof. univ. dr. Octavia Bogdan

Prof. univ. dr. Valeria Velcea Prof. univ. dr. Mircea Buza

Conf. univ. dr. Teodor Toderaş Asist. univ. drd. Ioana Câmpean Lect. univ. drd.

Virginia Gherasim

Asist. univ. drd. Traian Crăcea Asist. univ. drd. Nicolae Pleşia

Asist. univ. Claudia Bucura

Decembrie 2009

- susţinerea lucrărilor cu ocazia sesiunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale; - publicarea de cursuri şi caiete de lucrări practice; - analiza factorilor potenţiali activi şi pasivi în declanşarea proceselor geodemografice; - analiza impactului antropic negativ asupra mediului; - exemplificări în cadrul seminariilor şi lucrărilor practice; - publicare în revistele de specialitate „Geocarpathica” şi „Alpii Transilvaniei”

2.4.

Habitatul urban al localităţii Ocna Sibiului. Evaluarea resurselor turistice (Primăria Ocna Sibiului)

Lect. univ. drd. Marioara Costea

Conf. univ. dr. Rodica Ciobanu Asist. univ. drd. Ioana Contor

Iunie 2007

- aplicare în cadrul seminariilor şi lucrărilor practice; - susţinerea lucrărilor cu ocazia sesiunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

Page 87: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

95

0 1 2 3 4

- " - - " - - " -

- diagnoză socio-economică, programe de dezvoltare; - efectuarea de studii pe bază de chestionare privind modalităţile de valorificare a spaţiului geografic; - caracterizarea problematicii legată de degradările de teren riscuri naturale şi tehnogene;

III. TEZE DE DOCTORAT

3.1.

Dezvoltarea rurală durabilă în Depresiunea Sibiului şi zonele limitrofe

Asist. univ. drd. Nicolae Pleşia

1 octombrie 2009

Susţinerea Universitatea

Bucureşti coordonator prof. univ. dr. Ion Velcea

3.2. Ecoturismul în grupa montană Parâng

Lect. univ. drd. Mioara Bud

1 octombrie 2010

Susţinerea Universitatea

Bucureşti coordonator prof. univ. dr. Ion Velcea

3.3.

Potenţialul turistic al depresiunii Sibiului şi Făgăraşului

Lect. univ. drd. Virginia

Gherasim

1 octombrie 2007

Susţinerea Universitatea

Bucureşti coordonator prof. univ. dr. Mihai Iulenicz

3.4.

Peisajul masivelor de sare din Depresiunea Transilvaniei

Asist. univ. drd. Ioana Câmpean

1 octombrie 2008

Susţinere Universitatea

„Babeş-Bolyai” Cluj Napoca coordonator

prof. univ. dr. Pompei Cocean

Page 88: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

96

0 1 2 3 4

3.5.

Peisajul Depresiunii Sibiului în documentele cartografice din secolele XVIII - XX

Asist. univ. drd. Traian Crăcea

1 octombrie 2008

Susţinere Universitatea

Bucureşti coordonator

prof. univ. dr. Anton Năstase

3.6.

Riscurile climatice de iarnă în Depresiunea Sibiului cu influenţe asupra organismului şi comportamentului uman

Cadru didactic asociat drd.

Sanda Costea

1 octombrie 2010

Susţinere Institutul de Geografie

Bucureşti coordonator prof. univ. dr. Octavia

Bogdan

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC,

Prof. univ. dr. Valeria Velcea Conf. univ. dr. Teodor Toderaş

Page 89: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

97

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL CONSTANŢA

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2007

Nr. crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4

I. CERCETARE FUNDAMENTALĂ

1.

Elaborarea de cursuri universitare şi alte materiale didactice (pentru disciplinele prevă-zute în planul de învăţământ al fiecărui an de studiu)

Titularii de curs, alte cadre didactice şi specialişti

Septembrie 2006 -

Septembrie 2007

Tipărire şi difuzare de materiale

didactice pentru susţinerea

procesului de învăţământ

1.1. Managementul resurselor umane

Prof. univ. dr. Petru Balogh

Sem. I 2007

Proces de învăţământ

1.2. Economia turismului - elemente definitorii

Conf. univ. dr. Brînduşa

Chiotoroiu Prep. univ. drd. Daniela Nenciu

Sem. II 2007

Proces de învăţământ

1.3. Amenajare turistică a teritoriului

Conf. univ. dr. Brînduşa

Chiotoroiu

Sem. I 2007

Proces de învăţământ Autorităţi

locale Agenţi

economici

1.4. Geografie economică mondială

Conf. univ. dr. Brînduşa

Chiotoroiu

Sem. I 2007

Proces de învăţământ Autorităţi

locale Agenţi

economici

1.5.

Transporturi, expediţii internaţionale şi asigurări

Lect. univ. dr. Ion Gr. Ionescu Lect. univ. drd.

Irina Sav

Sem I 2007

Proces de învăţământ

Page 90: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

98

0 1 2 3 4

1.6.

Comportamentul consumatorului

Lect. univ. dr. Ion Gr. Ionescu Prep. univ. drd. Daniela Nenciu

Sem. II 2007

Proces de învăţământ

1.7. Teorii şi doctrine economice

Lect. univ. dr. Ion Gr. Ionescu

Sem. II 2007

Proces de învăţământ

1.8.

Expertiza calităţii mărfurilor de import-export, Ediţie revizuită

Conf. univ. dr. Georgeta

Bărbulescu Lect. univ. drd. Elena Beizadea Lect. univ. drd.

Mihaela Constandache Asist. univ. drd. Roxana Ioniţă

Sem. I 2007

Proces de învăţământ

1.9. Bazele merceologiei

Conf. univ. dr. Georgeta

Bărbulescu Lect. univ. drd. Elena Beizadea Lect. univ. drd.

Mihaela Constandache

Sem. I 2007

Proces de învăţământ

1.10. Bazele contabilităţii Lect. univ. drd. Mirela Secară

Sem II 2007

Proces de învăţământ

1.11.

Brush Up Your Business English. Teaching Guidelines and Good Practice

Lect. univ. drd. Otilia Pacea

Sem II 2007

Proces de învăţământ

1.12. Notiuni elementare de teoria generală a dreptului

Asist. univ. drd. Paula Dina

Sem I 2007

Proces de învăţământ

1.13. Elemente de drept comercial

Asist. univ. drd. Paula Dina

Sem. II 2007

Proces de învăţământ

1.14. Economia turismului - aplicaţii şi studii de caz

Prep. univ. drd. Daniela Nenciu

Sem. II 2007

Proces de învăţământ

1.15.

Amenajarea turistică a ariilor protejate din judeţul Constanţa

Conf. univ. dr. Brinduşa

Chiotoroiu

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

Page 91: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

99

0 1 2 3 4

1.16.

Analiza cererii turistice privind oferta de agrement pe litoralul românesc

Conf. univ. dr. Brinduşa

Chiotoroiu Asist. univ. drd. Graţiela Brânză

Sem. I 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.17.

Strategii de amenajare turistică durabilă a zonei costiere româneşti

Conf. univ. dr. Brinduşa

Chiotoroiu

Sem. I 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.18. Amenajarea plajelor litoralului românesc

Conf. univ. dr. Brinduşa

Chiotoroiu

Sem. I 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.19.

Particularităţile finanţării companiilor de transport maritim

Lect. univ. dr. Ion Gr. Ionescu

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.20.

Efectul fortificării produselor de panificaţie cu proteine exogene asupra calităţii nutritive a acestora

Lect. univ. drd. Mihaela

Constandache

Sem. I 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.21.

Siguranţa alimentară şi trasabilitatea produselor alimentare

Lect. univ. drd. Mihaela

Constandache Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.22.

Comportamentul consumatorului în raport cu produsele alimentare

Lect. univ. drd. Mihaela

Constandache Asist. univ. drd. Graţiela Brânză

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.23.

Managementul calităţii totale în învăţământul universitar

Lect. univ. drd. Elena Beizadea

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.24.

Analiza eficienţei economico-sociale a turismului balnear. Strategii de dezvoltare a staţiunii balneare litorale

Lect. univ. drd. Mirela Secară Conf. univ. dr.

Brinduşa Chiotoroiu

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.25.

Turismul internaţional balnear în zona Mării Negre

Lect. univ. drd. Mirela Secară

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

Page 92: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

100

0 1 2 3 4

1.26. The Power of Words in Advertising

Asist. univ. dr. Adriana

Teodorescu

Sem. I 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.27. Multimedia as an Educational Tool

Asist. univ. dr. Adriana

Teodorescu

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.28. Enhancing Education and Training

Asist. univ. dr. Adriana

Teodorescu

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.29.

Legalitatea şi oportunitatea actelor administrative

Asist. univ. drd. Paula Dina

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.30.

Conceptul de administraţie publică în unele state membre ale Uniunii Europene

Asist. univ. drd. Paula Dina

Sem. II 2007

Studiu -Comunitatea

ştiinţifică

1.31.

Controlul administrativ reglementat de legea 554/2004 a Contenciosului administrativ

Asist. univ. drd. Paula Dina

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.32.

Analiză de sensibilitate/ risc al traficului de marfă prin portul Constanţa

Asist. univ. drd. Andreea

Ceauşescu

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.33.

Il messaggio del linguaggio economico e la descrizione della realta

Asist. univ. Gabriela Ionescu

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.34.

Perfecţionarea sistemului de indicatori durabili ai turismului

Asist. univ. drd. Graţiela Brânză

Sem. I 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.35.

Aspecte ale dezvoltării durabile a turismului în ţările Uniunii Europene

Asist. univ. drd. Graţiela Brânză

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

Page 93: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

101

0 1 2 3 4

1.36.

Dezvoltarea turismului românesc durabil - şansă pentru integrarea acestuia pe piaţa turistică mondială

Asist. univ. drd. Graţiela Brânză

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.37.

Turismul şi mediul înconjurător la nivelul Uniunii Europene

Asist. univ. drd. Graţiela Brânză

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.38. Marketing pentru un turism durabil

Asist. univ. drd. Graţiela Brânză

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.39.

Semnificaţii ale strategiei de marketing în optica politicii de marketing, cu implicaţii asupra activităţii de turism

Prep. univ. drd. Daniela Nenciu

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.40.

Implicaţii de marketing ale integrării României asupra turismului

Prep. univ. drd. Daniela Nenciu

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.41.

Particularităţi ale politicii de marketing în cadrul firmelor de turism de pe litoral

Prep. univ. drd. Daniela Nenciu

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.42.

Activitatea structurilor de primire turistică

Prep. univ. Adriana Ionescu

Sem. I 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

1.43.

Mixul de marketing al unei firme de turism. Studiu de caz

Prep. univ. Adriana Ionescu

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

Page 94: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

102

0 1 2 3 4

1.44.

Analiza factorilor de risc şi a strategiilor privind dezvoltarea durabilă a turismului pe litoralul românesc al Mării Negre

Conf. univ. dr. Brînduşa

Chiotoroiu Prof. univ. dr. Petru Balogh

Lect. univ. drd. Mihaela

Constandache Asist. univ. drd.

Andreea Ceauşescu

Lect. univ. drd. Mirela Secară

Asist. univ. drd. Graţiela Brânză Prep. univ. drd. Daniela Nenciu Lect. univ. dr. Ion Ionescu

Asist. univ. drd. Paula Dina

Lect. univ. drd. Otilia Pacea

Asist. univ. dr. Adriana

Teodorescu Lect. univ. drd. Elena Beizadea

Sem. II 2007

Studiu - Comunitatea

ştiinţifică

II. ELABORAREA DE TEZE DE DOCTORAT ŞI REFERATE

2.1. Mediul afacerilor bancare-caracteristici actuale şi tendinţe

Lect. univ. dr. Ion Gr. Ionescu

Octombrie 2006

Referat doctorat

2.2.

Posibilităţi de îmbunătăţire a produselor de panificaţie cu proteine de natură exogenă

Lect. univ. drd. Mihaela

Constandache Iunie 2007

Teză de doctorat

2.3.

Îmbunătăţirea calităţii produselor alimentare cerealiere prin nutrifiere cu micronutrienţi

Lect. univ. drd. Elena Beizadea

Noiembrie 2007

Teză de doctorat

Page 95: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

103

0 1 2 3 4

2.4.

Drept comparat asupra administraţiei publice locale din România şi Republica Moldova

Asist. univ. drd. Paula Dina

Sem. II 2007

Teză de doctorat

2.5. Strategia de modernizare a infrastructurii portuare

Asist. univ. drd. Andreea

Ceauşescu

Sem. I 2007

Teză de doctorat

2.6.

Strategii de marketing privind dezvoltarea turismului românesc în condiţiile integrării în Uniunea Europeană

Prep. univ. drd. Daniela Nenciu

Sem. II 2007

Teză de doctorat

2.7.

Analiza statistică a dezvoltării turismului românesc durabil în zona Mării Negre

Asist. univ. drd. Graţiela Brânză

2009 Teză de doctorat

2.8. Analiza statistică a turismului balnear pe litoralul romanesc

Lect. univ. drd. Mirela Secară

2009 Teză de doctorat

2.9. Elemente de teorie a comunicării

Lect. univ. drd. Otilia Pacea

Sem I 2007

Referat de doctorat

2.10. Specificul comunicării electronice

Lect. univ. drd. Otilia Pacea

Sem. II 2007

Referat de doctorat

III. COLABORĂRI LA PROIECTE NAŢIONALE/INTERNAŢIONALE

3.1.

Modelarea şi realizarea unei componente de luptă convenţionale pentru generarea unui puls electromagnetic destinat blocării sistemelor C4I

Prof. univ. dr. Petru Balogh

2007-2008

Comunitatea tehnică

Comunitatea ştiinţifică

3.2.

Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea instituţională în modernizarea învăţământului profesional şi tehnic

Lect. univ. drd. Mihaela

Constandache 2007-2008

Proces de învăţământ

preuniversitar

DECAN,

Prof. univ. dr. Petru Balogh

Page 96: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

104

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA ECONOMICĂ

PROGRAM DE CERCETARE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2007

Nr. crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4

1.

Constituirea comisiei pentru promovarea materialelor ştiinţifice în reviste străine prin decizia Rectorului Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”

Conf. univ. dr. Mihaela Mureşan

preşedinte Prof. univ. dr. N. Neacşu -

vicepreşedinte Prof. univ. dr.

I. Ionescu -secretar Prof. univ .dr. V. Ionaşcu -

membru Prof. univ. dr.

V .Adăscăliţei -membru

Prof .univ .dr. M. Boajă -membru

Prof .univ .dr. St. Olteanu -

membru Prof. univ. dr.

V. Turcu -membru Prof. univ. dr. A. Negucioiu -

membru Prof. univ. dr.

I. Velcea - membru Prof. univ. dr.

Gh. Boboş - membru Prof. univ. dr. Gh. Secară -

membru Conf. univ. dr.

N. Bârsan Pipu - membru

Conf. univ. dr. P. Bologh -membru

Activitate permanentă

Realizarea imaginii

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir” şi a colectivului de cadre didactice

în lume Susţinerea activităţii de Cercetare a

cadrelor didactice şi

popularizarea celor mai

semnificative materiale.

Page 97: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

105

0 1 2 3 4

2. Selectarea publicaţiilor străine care vor fi contactate

Membrii comisiei Toată

perioada

În vederea publi-caţiilor şi trimiterii mat. selectate

3.

Selectarea materialelor care vor fi pregătite ptr. promovare din domeniile:

- istorie - drept - turism - finanţe-bănci - comerţ - filologie - ştiinţe politice

Reprezentanţii fiecărei facultăţi

Toată perioada

Trimiterea materialelor şi

creşterea punctajului UCDC în

aprecierile anuale

4.

Organizarea sesiunii ştiinţifice internaţionale cu tema: „România - U.E. - de la aderare la integrare -”

Prof. univ. dr. M. Luburici

Rector fondator UCDC

Prof. univ. dr. Corina Dumitrescu

Rector Conf. univ. dr.

Mihaela Mureşan Prorector

Conf. univ. dr. Cecilia Tohăneanu

Prorector Conf. univ. dr. Violeta Negrea

Prorector Economist

Michaela Bran Director ec.

Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Director al Centrului de Cercetări Prof. univ. dr.

N. Neacşu Director - Centrul de Excelenţă în cercetare economică

Prof. univ. dr. V. Ionaşcu

Decanii facultăţilor Universităţii

25 -26 Mai 2007

Editarea volumului de comunicări

Page 98: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

106

0 1 2 3 4

5.

Editarea volumului „Modalităţi de armonizare a legislaţiei româneşti cu reglementările europene” - Tratat de drept -

Coordonatori: Prof. univ. dr.

Momcilo Luburici Prof. univ. dr.

C.A. Dumitrescu Prof. univ. dr.

Gheorghe Boboş

Iunie 2007

Bibliotecile facultăţilor

Universitare Creştine “Dimitrie

Cantemir”

6.

Editarea volumului „România în noul context european. Interferenţe culturale”

Coordonatori: Conf. univ. dr.

Gabriela Lupchian Prof. univ. dr.

C.A. Dumitrescu Prof. univ. dr.

Lisette Coandă Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Iunie 2007

Bibliotecile facultăţilor

Universitare Creştine “Dimitrie

Cantemir”

7.

Editarea volumului de comunicări ştiinţifice prezentate la cea de a XVI-a sesiune ştiinţifică

Prof. univ. dr. M. Luburici

Prof. univ. dr. Corina Dumitrescu

Prof. univ. dr. N. Neacşu

Prof. univ. dr. I. Ionescu

Prof. univ. dr. V. Ionaşcu

Dec. 2007

Bibliotecile facultăţilor

UCDC şi ale partenerilor

universităţilor

8.

Editarea Revistei “Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir”

Prof. univ. dr. M. Luburici

Prof. univ. dr. Corina Dumitrescu

Prof. univ. dr. N. Neacşu

Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu

Ing. A. Ghiţă Jurnalist

C. Niculescu

Semestrial

Pentru

schimburile cu alte universităţi

străine

Page 99: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

107

0 1 2 3 4

9.

Reactualizarea materialelor de promovare a Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir (pliante, presă, postere)

Prof. univ. dr. M. Luburici

Prof. univ. dr. C. Dumitrescu Prof. univ. dr.

N. Neacşu Prof. univ. dr.

I. Ionescu Prof. univ. dr.

V. Ionaşcu Ing. A. Ghiţă

Jurnalist C. Niculescu

Martie 2007

Promovarea ofertei UCDC

în vederea înscrierilor în

anul universitar 2006-2007

10.

Reeditarea ghidurilor de prezentare pe facultăţi

Decanii facultăţilor Universităţii

Creştine Dimitrie Cantemir

Martie 2007 - " -

11.

Economia şi gestiunea întreprinderilor de servicii

Prof. univ. dr. I. Ionescu

Aprilie 2007

Bibliotecile facultăţilor

Universitare Creştine „Dimitrie

Cantemir”

12. Marketing turistic - studii de caz

Prof. univ. dr. I. Ionescu

Septembrie 2007

Bibliotecile facultăţilor

Universitare Creştine “Dimitrie

Cantemir”

13. Economia turismului

Prof. univ. dr. I. Ionescu

Septembrie 2007

Bibliotecile facultăţilor

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

14.

Management turistic - note de curs

Prof. univ. dr.

I. Ionescu

Ianuarie

2007

Bibliotecile facutăţilor

Universitare Creştine “Dimitrie

Cantemir”

Page 100: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

108

0 1 2 3 4

15.

Constituirea Băncilor de date pentru turism, comerţ, servicii, burse etc.

Prof. univ. dr. N. Neacşu

Prof. univ. dr. V. Ionaşcu

Prof. univ. dr. I. Ionescu

Prof. univ. dr. C. Baron

Prof. univ. dr. V. Adăscăliţei Prof. univ. dr.

I. Stanciu Prof. univ. dr.

L. Olaru Lect. univ. dr.

C. Militaru Ing. Adrian

Ghiţă

2006-2007 şi

reactualizare permanentă

Crearea bazelor

documentare pentru cadre didactice şi studenţi etc.

16.

Premise şi direcţii de dezvoltare durabilă a comerţului din regiunea Sud-Est a României

Prof. univ. dr.

V. Ionaşcu Prof. univ. dr.

E. Biji Prof. univ. dr. V. Adăscăliţei Conf. univ. dr. M. Popescu

Lect. univ. dr. R. Ionescu

Lect. univ. dr. E. Gogu

Asist. univ. drd. O. Rezeanu Asist. univ.

D. Coconoiu

Octombrie 2007

Elaborarea strategiilor de dezvoltare a

comerţului din regiunea Sud-Est a României.

Elaborarea de materiale didactice

17.

Cercetări privind implicaţiile culturii organizaţionale asupra performan-ţelor fimelor de comerţ din perspec-tivele globalizării afacerilor şi a exigenţelor integrării României în U.E.

Conf. univ. dr. M. Popescu

Asist. univ. drd. O. Rezeanu

Noiembrie 2007

Elaborarea de materiale didactice

Page 101: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

109

0 1 2 3 4

18.

Promovarea României ca destinaţie ecoturistică europeană pe piaţa turistică internaţională

Lect. univ .dr. A. Băltăreţu Asist. univ.

D. Coconoiu

Noiembrie 2007

Elaborarea de materiale didactice

19. Enciclopedia turistică a României

Coordonatori: Prof. univ. dr. M. Luburici

Prof. univ. dr. Corina

Dumitrescu Prof. univ. dr.

I. Ionescu Prof. univ. dr.

Neacşu N. Dr. Petre Baron Lect. univ. drd.

I. Tudose Lect. univ. dr.

M. Covlea Lect. univ. dr. A. Băltăreţu

Definitivare contract

Aprilie 2007

Bibliotecile facultăţilor

Universităţii Creştine Dimitrie

“Cantemir Librării”

20.

Elaborarea programului metodologic de activitate la Laboratorul de afaceri în turism şi comerţ

Prof. univ. dr. N. Neacşu

Prof. univ. dr. V. Ionaşcu

Prof. univ. dr. I. Ionescu

Conf. univ. dr. M. Popescu

Lect. univ. dr. M. Covlea

Lect. univ. dr. A. Băltăreţu Asist. univ. B. Drăguţ

Decembrie 2007

Bibliotecile facultăţilor

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

21. Marketing turistic

Prof. univ. dr. I. Ionescu

Conf. univ. dr. M. Grigoruţ

Asist. univ. dr. Adriana Ionescu

Mai 2007

Bibliotecile facultăţilor

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

Page 102: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

110

0 1 2 3 4

22.

Economia turismului Economie şi management

Prof. univ. dr. N. Neacşu

Prof. univ. dr. I. Ionescu

2007

Bibliotecile facultăţilor

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir” Librării

23.

Teste grilă pentru examenul de licenţă - ediţie revizuită

Prof. univ. dr. V. Ionaşcu

Prof. univ. dr. I. Ionescu

Conf. univ. dr. M. Popescu

Prof. univ. dr. I. Stanciu

Prof. univ. dr. V. Adăscăliţei

Aprilie 2007

Bibliotecile facultăţilor

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir” Librării

24. Modelarea competiţiei de piaţă

Lect. univ. dr. T. Dosescu

Octombrie 2007

Bibliotecile facultăţilor

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir” Librării

25.

Cercetare asupra culturii întreprinderilor comerciale din România

Conf. univ. dr. M. Popescu

2007

Material didactic

bibliotecile Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

26. Comerţ şi turism în secolul XXI- studii de caz

Prof. univ. dr. I. Ionescu

Prof. univ. dr. N. Neacşu

Prof. univ. dr. V. Ionaşcu

Conf . univ. dr. M. Popescu

Lect. univ. dr. A. Băltăreţu

2007

Material didactic pentru

susţinerea procesului de învăţământ

Page 103: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

111

0 1 2 3 4

27.

Dimensiuni comerciale şi turistice ale litoralului Mării Negre

Prof. univ. dr. I. Ionescu

Prof. univ. dr. N. Neacşu

Prof. univ. dr. V. Ionaşcu

Conf. univ. dr. M. Popescu

Lect. univ. dr. A. Băltăreţu

Noiembrie 2007

Material didactic

Bibliotecile Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

28. Turismul românesc pe litoralul Mării Negre

Prof. univ. dr. I. Ionescu

Prof. univ. dr. N. Neacşu

Octombrie 2007

Realizarea unui ghid

turistic Publicarea de

articole Studii de caz

29. Baze de date în banca virtuală

Prof. univ. dr.

C. Baron Conf. univ. dr.

M. Pîrnău Ing. A. Ghiţă

Decembrie 2007

Asigurarea fondului de date pentru

turism, comerţ şi finanţe bănci

30.

Efectuarea Cercetării de Excelenţă - C60 „Principalele elemente de evaluare a gradului de integrare / participare socială a persoanelor cu dizabilităţi - Grant - în colaborare cu Institutul de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale

Prof. univ. dr. N. Neacşu

Lect. univ. dr. D. Radu

Prof. univ. dr. C. Dumitrescu Prof. univ. dr.

V. Ionaşcu Prof. univ. dr.

I. Ionescu Prof. univ. dr.

L. Coandă Prof. univ. dr.

M. Boajă Asist. univ. dr. A. Danielescu Conf. univ. dr. M. Popescu

Lect. univ. drd. R. Ionescu

Faza V

Mai 2007

Editarea unui volum cu

această temă Prezentarea

unor comunicări ştiinţifice cu rezultatele cercetării

Publicarea unor articole în

reviste de prestigiu

Îmbunătăţirea

social-economică a calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi în

Uniunea Europeană

Page 104: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

112

0 1 2 3 4

- " -

Prep. univ. M. Neacşu Asist .univ. A. Popescu

Lect. univ. dr. F. Untaru

Lect. univ. dr. A. Băltăreţu

- " - - " -

31.

Elaborarea studiului vizând coordonatele economice şi dimensiuni ale coeziunii sociale în dezvoltarea durabilă metropolitană - Grant - în colabo-borare cu ASE

Prof. univ. dr. N. Neacşu

Prof. univ. dr. I. Ionescu

Prof. univ. dr. E. Dinga

Prof. univ. dr. C. Dumitrescu Conf. univ. dr. M. Popescu

Lect. univ. dr. Andreea Băltăreţu

Faza II

31.12.2007

Realizarea unor modele de

amenajare a zonelor de

recreere din marile oraşe

DIRECTOR - CENTRUL DE EXCELENŢĂ

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu

Page 105: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

113

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR"

FACULTĂŢI ŞI SESIUNI ŞTIINŢIFICE 2007

Nr. crt.

Facultatea Tema sesiunii ştiinţifice Perioada de desfăşurare

0 1 2 3

1.

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Centrul de Cercetare Ştiinţifică - Facultăţile din Bucureşti şi din ţară

România - Uniunea Europeană De la aderare la integrare

25 - 26 mai 2007

2.

Facultatea de Management Turistic şi Comercial - Constanţa*

Provocările aderării la U.E. pentru turism şi comerţ

românesc Sesiune anuală de comunicări

ştiinţifice ale cercurilor studenţeşti.

Provocările aderării la U.E. pentru turism şi comerţ

românesc Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice.

24 - 25 mai 2007

16 - 17 noiembrie 2007

3.

Facultatea de Geografia Turismului - Sibiu*

Cercetarea geografică teritorială în vederea stabilirii prognozei

geoturistice a diferitelor perimetre. Studiu de caz.

Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice ale cercurilor

studenţeşti. Turismul cultural în

România Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice.

7 iunie 2007

12 decembrie 2007

4.

Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj - Napoca

Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii

economice Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice şi ale cercurilor studenţeşti.

18 - 19 mai 2007

* în cazul facultăţilor din ţară, sesiunile studenţeşti se desfăşoară împreună cu cele ale

cadrelor didactice

Page 106: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

114

0 1 2 3

5.

Facultatea de Drept - Cluj-Napoca*

Integrarea Europeană - economia de piaţă şi politici

publice Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice şi ale cercurilor studenţeşti.

27 aprilie 2007

6.

Facultatea de Management Turistic şi Comercial - Timişoara*

Probleme actuale în economia turismului,

comerţului şi serviciului în contextul României la

normele U.E. Sesiune anuală de comunicări

ştiinţifice ale cercurilor studenţeşti.

Probleme actuale macroeconomice şi

microeconomice în comerţ şi turism, ca urmare a

României la U.E. Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice.

18 - 19 mai 2007

18 - 19 mai 2007

7.

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale - Braşov

România în procesul dezvoltării economice

durabile Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice şi ale cercurilor studenţeşti.

11 - 12 mai 2007

8. Facultatea de Finanţe-Bănci-Contabilitate -Braşov*

România în procesul dezvoltării economice

durabile Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice şi ale cercurilor studenţeşti.

11 - 12 mai 2007

9. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine - Bucureşti

Interferenţe culturale europene.

Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice ale cercurilor

studenţeşti. Pluriculturalitate -

coordonate lingvistice şi extralingvistice

Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice

16 - 18 mai 2007

1 iunie 2007

Page 107: UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”„Dreptul afacerilor” 1.39. Concesionarea zonei costiere a Mării Negre Prep. univ. Andrada Trandafir Sem. II 2007 Studiu - Analele

115

0 1 2 3

10. Facultatea de Management Turistic şi Comercial - Bucureşti

Managementul afacerilor în contextul european

Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice ale cercurilor

studenţeşti.

15 mai 2007

11. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale - Bucureşti

Managementul şi marketingul internaţional în

contextul european Sesiune anuală de comunicări

ştiinţifice ale cercurilor studenţeşti.

15 mai 2007

12.

Facultatea de Istorie - Bucureşti

100 de ani de la Răscoala din 1907

Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice ale cercurilor

studenţeşti. Aspecte ale acţiunilor

ţărăneşti cu prilejul marei Răscoale din 1907

Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice.

20 mai 2007

1 decembrie 2007

13. Facultatea de Finanţe -Bănci-Contabilitate - Bucureşti

Metode şi tehnici de analiză ale indicatorilor economico-

financiar aplicate la nivel microeconomic şi macroeconomic

Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice ale cercurilor

studenţeşti.

11 mai 2007

14. Facultatea de Ştiinţe Politice - Bucureşti

Democraţia în România, prezent şi perspective.

Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice ale cercurilor

studenţeşti.

31 mai 2007

15. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative - Bucureşti

Probleme actuale ale dreptului după aderarea

României la U.E. Sesiune anuală de comunicări

ştiinţifice ale cercurilor studenţeşti.

17 mai 2007

DIRECTOR - CENTRUL DE CERCETĂRI

Prof. univ. dr. Ion Ionescu