of 221 /221
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PROGRAMUL DE CERCETARE AL FACULTĂŢILOR UNIVERSITĂŢII - 2006 -

UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR"

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

PROGRAMUL DE CERCETARE

ALFACULTĂŢILOR UNIVERSITĂŢII

- 2006 -

Page 2: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

1

Page 3: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

BUCUREŞTI

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2006

Nr. crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de

elaborare

Perioada de

realizareMod de

valorificare0 1 2 3 4

I. CERCETARE FUNDAMENTALĂ

1.

Elaborarea de cursuri universitare şi alte materiale didactice (pentru disciplinele prevăzute în planul de învăţământ al fiecărui an de studiu)

Titularii de curs, alte cadre

didactice şi specialişti

martie –aprilie2006

Tipărire şi difuzare de materiale didactice pentru

susţinerea procesului de învăţământ

2.

Directivele U.E. şi implementarea lor în domeniul administrării şi gestionării deşeurilor

Prof. univ. dr. Daniela

Marinescu

Sem. I 2006

Studiu – Revista

“Dreptul”

3.

Aspecte juridice noi privind protecţia şi conservarea ariilor naturale

Prof. univ. dr. Daniela

Marinescu

Trim. IV 2006

Studiu –Analele

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4. Asigurările civile

Prof. univ. dr. Aspazia Cojocaru

Sem. II 2006

Studiu – Revista

“Institutului de Cercetări

Juridice

5. Contractul individual şi contractul colectiv de muncă în U.E.

Prof. univ. dr.Andrei Popescu

Sem. I 2006

Studiu – Revista de

“Dreptul muncii”

2

Page 4: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

6.

Raportul dintre dreptul social european şi dreptul internaţional al muncii şi impactul acestora asupra legislaţiei române.

Prof. univ. dr. Andrei Popescu

Trim. IV 2006

Studiu –Analele

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

7.

Diplomaţia europeană - diplomaţia păcii

Prof. univ. dr. Dumitru Mazilu

Sem. I2006

Monografie – Editura “Lex”

8.Teoria şi practica negocierilor

Prof. univ. dr. Dumitru Mazilu 01.10.2006

Curs - Editura

“Lumina Lex”

9.

Raporturile comerciale ale României cu statele membre ale Uniunii Europene

Prof. univ. dr. Dumitru Mazilu

30.04.2006 Studiu – Revista de

Drept Comercial

10.Conceptul de societate civilă

Prof. univ. dr. Cristian Ionescu

Trim. I2006

Studiu – Revista de

Drept Public

11.

Fundamentele teoretice şi practice ale controlului parlamentare

Prof. univ. dr. Cristian Ionescu

Sem. II 2006

Studiu – Revista de

Drept Public

12.

Expertiza semnăturilor false pe tablouri şi desene

Prof. univ. dr. Lucian Ionescu

Sem. I2006

Studiu –Analele

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

13.

Sistemul electoral român. Armonizarea reglementărilor naţionale cu cele ale U.E.

Prof. univ. dr. Mircea Preda

Sem. I 2006

Studiu – Revista

“Dreptul”

14.

Legislaţie electorală - sistemul constituţional român. Explicaţii teoretice şi practice.

Prof. univ. dr. Mircea Preda

Trim. IV2006

Monografie – Editura

“Lumina Lex”

3

Page 5: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

15.

Probleme actuale privind domeniul prescripţiei extinctive.

Conf. univ. dr. Petrică Truşcă

Trim. IV2006

Studiu –Analele

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

16. Proceduri speciale administrative

Conf. univ. dr. Mihaela Tăbârcă

Sem. I 2006

Studiu –Analele

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

17.Particularităţile expertizei semnelor auxiliare scrisului

Conf. univ. dr. Gheorghe Păşescu

Sem. I 2006

Studiu –Analele

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

18. Infracţiunile politice în doctrina şi legislaţia penală

Conf. univ . dr. Ioan Molnar

Sem. I 2006

Studiu –Analele

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

19. Drept penal. Partea specială

Conf. univ. dr. Ioan Molnar

Sem. I2006

Curs – Editura “Universul

Juridic”

20. Mijloacele juridice de apărare a dreptului de proprietate

Lect. univ. dr. Cristian Jora

Sem. I2006

Studiu –Analele

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

21. Drept civil. Drepturile reale

Lect. univ. dr. Cristian Jora

Trim. II2006

Curs – “Editura

“Lumina Lex”

22.Reflecţii privind reglementarea concubinajului

Lect. univ. dr.Laura

Macarovschi

01.11.2006Studiu –Analele

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4

Page 6: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

23.Formele de societăţi comerciale în reglementarea actuală

Lect. univ. drd. Silvia Zaharia Sem. I

2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

24. Acţiunile României în cadrul NATO

Lect. univ. dr. Cristian Jura Sem. I

2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

25.Rolul organizaţiilor internaţionale interguvernamen-tale

Lect. univ. dr. Cristian Jura Trim. II

2006

Monografie – Editura “ALL

BECK”

26. Particularităţi ale chemării la moştenire în temeiul legii.

Lect. univ. dr. Bogdan Pătraşcu

01.11.2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

27. Garanţia reală mobiliară

Lect. univ. drd. Ciutacu Florin Trim. II

2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

28.Apariţia şi afirmarea instituţiei conducătorului comunităţii umane în perioada de destrămare a comunei primitive şi formarea statului român

Lect. univ. dr.Tudor Geangoş

01.11.2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

29.Contenciosul administrativ în legislaţia română

Lect. univ. dr. Benonica Vasilescu

01.11.2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

5

Page 7: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

30.

Rolul şi locul Ministerului Public în cadrul organelor statului

Lect. univ. drd. Ion Băcan 30.06.2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

31.

Unele consideraţii privind calea extraordinară de atac a contestaţiei în anulare în procesul penal.

Lect. univ. drd. Ion Băcan 01.12.2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

32.Particularităţi ale aplicării tratatelor internaţionale. Conflicte de legi.

Lect. univ. drd. Roxana Popescu

30.06.2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

33. Reforma ONU Lect. univ. drd. Luminiţa Dragne

Trim. IV2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

34.Natura juridică a acţiunii în concurenţă neloială.

Lect. univ. drd. Dorel Mihai Vlad

Trim. IV2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

35.

Particularităţile definirii noţiunii de insolvenţă în dreptul comerţului internaţional

Lect. univ. drd. Mihai Daniel

Şandru

Trim. IV2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

36.Morala. Dimensiunea socială a dreptului

Lect. univ. drd. Dragoş

Rădulescu01.11.2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

6

Page 8: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

37.Contestaţia la executare

Asist. univ. dr. Evelina Oprina

Sem. II 2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie Cantemir”

38.

Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunea de tăinuire

Asist. univ. drd. Victoria Radu

Trim. IV 2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie Cantemir”

39.

Aspecte teoretice şi practice privind plângerea prealabilă în procesul penal

Asist. univ. Andra

Manolache

Trim. IV 2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie Cantemir”

40.

Principiul universalităţii legii penale române, mijloace de combatere a criminalităţii internaţionale

Asist. univ. drd. Marius Radu

Trim. IV 2006

Studiu - Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie Cantemir”

41.Tipuri criminogene

Asist. univ. drd. Camil

Tănăsescu

Trim. IV 2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie Cantemir”

42.

Imunităţile de tip feudal în sec. al XVII-lea în Moldova şi Ţara Românească

Asist. univ. Ionuţ Ciutacu

Trim. IV 2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie Cantemir”

43.

Modalităţile dreptului de proprietate. Proprietatea periodică.

Asist .univ. drd. Lucia Uţă

Trim. IV 2006

Studiu – Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie Cantemir”

7

Page 9: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

II. ELABORAREA DE TEZE DE DOCTORAT ŞI REFERATE

1.

Acţiunea în concurenţă neloială

Lect. univ. drd. Mihai Vlad

DorelSem. IV

2006 Teză de doctorat

2.

Interpol. Tendinţe şi orientări în dreptul internaţional contemporan

Asist. univ.drd. Marius Radu

Sem. IV2006 Teză de doctorat

3.

Drepturile şi garanţiile consumatorului

Lect. univ. drd.Silvia Zaharia

Sem. II2006 Teză de doctorat

4.

Rolul Consiliului de Securitate al ONU în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale

Lect. univ. drd. Luminiţa Dragne

Sem. IV 2006 Teză de doctorat

5.

Fundamentele filozofico-juridice ale transplantului şi prelevării de organe şi ţesuturi umane

Asist. univ.drd.Camil

Tănăsescu

Sem. I2006

Teză de doctorat

6.

Regimul juridic al concentrării de întreprinderi în dreptul român

Asist. univ. drd. Alina Ţurcanu Trim. IV

2006 Teză de doctorat

7. Asistenţa juridică internaţională

Asist. univ.drd. Victoria Cristian

Trim. IV2006 Teză de doctorat

8.

Raportul dintre dreptul comunitar şi dreptul internaţional

Lect. univ. drd. Roxana Popescu

Trim. IV 2006 Teză de doctorat

DECAN,

Prof. univ. dr. Daniela Marinescu

8

Page 10: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

BUCUREŞTI

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2006

Nr.crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de realizare

Modul de valorificare

0 1 2 3 4

I. CERCETARE FUNDAMENTALĂ

1 Elaborarea de cursuri universitare şi alte materiale didactice (pentru disciplinele prevăzute în planul de

învăţământ al fiecărui an de studiu)

Tipărirea şi difuzarea de

materiale didactice pentru

susţinerea procesului deînvăţământ

1.1.

Tranzacţii în turismul internaţional

Prof. univ. dr. Nicolae NeacşuLect. univ. dr.

Andreea Băltăreţu

Prof. univ. dr. Gabriela

Stănciulescu

Oct. 2006

Editura Universul

JuridicDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.2.

Politici macroeconomice în turismul intern şi internaţional

Prof. univ. dr. Nicolae NeacşuProf. univ. dr. Minciu Rodica

Septembrie2006

Editura Universul

JuridicDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.3.

Economia turismului – lucrări practice, statistici şi reglementări

Prof. univ. dr. Nicolae NeacşuLect. univ. dr.

Andreea Băltăreţu

Ianuarie2006

Editura UranusDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.4.

Turism internaţional- studii de caz şi legislaţie

Prof. univ. dr. Nicolae NeacşuLect. univ. dr.

Andreea Băltăreţu

Iunie2006

Editura Universul

JuridicDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

9

Page 11: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

1.5.Merceologia alimentară

Prof. univ. dr. Neicu Bologa

Lect. univ. drd. Alexandru

Burda

Februarie2006

Editura Universul

JuridicDifuzare prin

librării Bibliotecile universităţii

1.6.

Merceologia alimentară. Partea a II –a. Metode şi tehnici de determinare a calităţii

Prof. univ. dr. Neicu Bologa

Lect. univ. drd. Alexandru

Burda

Februarie2006

Editura Universul

JuridicDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.7.

Economia serviciilor. Note de curs

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu

Iunie2006

Editura Universul

JuridicDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.8.

Comportamentului consumatorului. Note de curs

Prof. univ. dr. Viorica IonaşcuPrep. univ. drd. Camelia Pavel

Ianuarie2006

Editura Universul

JuridicDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.9.România – ghid turistic

Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Ianuarie2006

Editura Garamond

Difuzare prin librării

Bibliotecile universităţii

1.10. Economia turismului

Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Ianuarie2006

Editura SylviDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.11. Marketing turisticProf. univ. dr. Ion Ionescu 2006

Editura Universitara

Difuzare prin librării

Bibliotecile universităţii

10

Page 12: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

1.12. Managementul în turism

Prof. univ. dr. Ion Ionescu 2006

Editura Universitara

Difuzare prin librării

Bibliotecile universităţii

1.13.

Economia şi gestiunea întreprinderilor de servicii

Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Conf. univ. dr. Manoela Popescu

2006

Editura Universitara

Difuzare prin librării

Bibliotecile universităţii

1.14.Economia comerţului. Aplicaţii practice

Conf. univ. dr. Manoela Popescu

Asist. univ. Diana Coconoiu

Ianuarie2006

Editura Universitară

Difuzare prin librării

Bibliotecile universităţii

1.15.

Managementul agenţiilor de turism, hotelurilor şi restaurantelor

Lect. univ. dr. Cristea Anca

Aprilie 2006

Editura Universul

JuridicDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.16.

Managementul agenţiilor de turism, hotelurilor şi restaurantelor. Studii de caz

Lect. univ. dr. Cristea Anca

Aprilie 2006

Editura Universul

JuridicDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.17. Managementul forţelor de vânzare

Lect. univ. dr. Cristea Anca

Aprilie 2006

Editura Universul

JuridicDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

11

Page 13: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

1.18. Management hotelier

Lect. univ. dr. Cristea Anca

Aprilie 2006

Editura Universul

JuridicDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.19.Fundamentarea strategiei microeconomice

Prof. univ. dr. Gh. Căprărescu

Iunie2006

Editura RosettiDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.20.Management Lect. univ. dr.

George BucăFebruarie

2006

Editura RosettiDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.21.Managementul firmei de comerţ şi turism

Prof. univ. dr. Gh. CăprărescuLect. univ. dr. George Bucă

Februarie2006

Editura RosettiDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.22. Matematici aplicate în economie

Lect. univ. dr. Tatiana

Dosescu

Septembrie 2006

Editura Universul

JuridicDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.23.

Marketingul serviciilor. Particularităţi ale aplicării marketingului în diferite domenii ale serviciilor

Lect. univ. drd. Violeta Baciu

(coautor)

Septembrie 2006

Editura MeteorDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.24. Economie Prof. univ. dr. Ion Popescu

Octombrie2006

Editura Cermaprint

Difuzare prin librării

Bibliotecile universităţii

0 1 2 3 4

12

Page 14: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

1.25.

Economie. Aplicaţii, sinteze şi studii de caz

Prof. univ. dr. Ion Popescu

Asist. univ. drd. Oana Rezeanu

Octombrie2006

Editura Cermaprint

Difuzare prin librării

Bibliotecile universităţii

1.26.Ecoturism şi dezvoltatea durabilă

Lect. univ. dr. Andreea Băltăreţu

Martie2006

Editura UranusDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.27.Finanţe – caiet de seminar

Lect. univ. drd. Roxana

Alexandrescu

Septembrie 2006

Editura Universul

JuridicDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.28.Sisteme de gestiune a bazelor de date. Aplicaţii

Asist. univ. Marinela Nidelea

Asist. univ. Cristina

Dăscălescu

Ianuarie 2006

Editura Universul

JuridicDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.29.

English for managers – Business Fundammtals

Conf. univ. dr. Violeta Negrea

Octombrie 2006

Editura AureusDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.30.

English for managers – Successful Business Communication

Conf. univ. dr. Violeta Negrea

Octombrie 2006

Editura AureusDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

1.31. English for managers

Conf. univ. dr. Violeta Negrea

Ianuarie 2006

Editura AureusDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

0 1 2 3 4

13

Page 15: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

1.32.

Transporturi internaţionale, asigurări şi legislaţie vamală

Lect. univ. dr. Doiniţa Popescu

Prep. univ. Bogdănel

Drăguţ

Ianuarie 2006

Editura Universul

JuridicDifuzare prin

librăriiBibliotecile universităţii

2. Elaborarea de teze de doctorat şi referate

2.1.Particularităţile calităţii serviciilor de transport feroviar de călători

Lect. univ. drd. Andreia Iacob

Ianuarie2006

Referat de doctorat

2.2.Evoluţia serviciilor de transport feroviar de călători în ţara noastră

Lect. univ. drd. Andreia Iacob

Aprilie2006

Referat de doctorat

2.3.

Proiectarea unui sistem de management al calităţii în domeniul serviciilor de transport feroviar de călători

Lect. univ. drd. Andreia Iacob

Iulie2006

Referat de doctorat

2.4.

Analiza comparativă a fondurilor de pensii din sistemul public şi privat şi perfecţionarea acestora

Lect. univ. drd. Roxana Ionescu

Octombrie 2006

Referat de doctorat

2.5.

Marketingul în domeniul serviciilor de sănătate din România în contextul integrării europene

Lect. univ. drd. Violeta Baciu

Noiembrie2006

Teză de doctorat

2.6.

Piata de azi şi configuraţia pieţei de mâine a informaţiei cont.

Lect. univ. drd. Claudia Popa

Ianuarie2006

Referat de doctorat

14

Page 16: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.7.

Marketingul şi procesul de marketing al informaţiei contabile

Lect. univ. drd. Claudia Popa

Februarie2006

Referat de doctorat

2.8.

Serviciile turistice: particularităţi şi caracteristici de calitate

Asist. univ. drd. Oana Rezeanu

Mai 2006

Referat de doctorat

2.9.

Implicaţiile economice ale calităţii serviciilor turistice

Asist. univ. drd. Oana Rezeanu

Septembrie 2006

Referat de doctorat

2.10.

Mutaţii privind calitatea produselor agroalimentare în UE. Perspective pentru România

Lect. univ. drd. Alexandru

Burda

Noiembrie2006

Teză de doctorat

I. CERCETARE APLICATIVĂ

1.Cerere şi ofertă pe piaţa forţei de muncă

Prof. univ. dr. Nicolae NeacşuProf. univ. dr.

Viorica IonaşcuProf. univ. dr. Ion Ionescu

Conf. univ. dr. Manoela Popescu

2006

Comunicări ştiinţifice

Material didactic al Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

2.

Prezent şi perspectivă în reţeaua comercială a Municipiului Bucureşti

Prof. univ. dr. Nicolae NeacşuProf. univ. dr.

Viorica IonaşcuProf. univ. dr. Ion Ionescu

Conf. univ. dr. Manoela Popescu

Lect. univ. dr. Emilia Gogu

Asist. univ. dr. Diana CoconoiuPrep. univ. drd. Camelia Pavel

2006

Material didactic al Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

15

Page 17: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

3.

Valorificarea potenţialului balnear din România

Prof. univ. dr. Nicolae NeacşuProf. univ. dr. Ion Ionescu

Lect. univ. dr. Andreea Băltăreţu

Lect. univ. dr. Anca CristeaPrep. univ.

Marcela Drăghilă

Prep. univ. Alina Roman

2006

Material didactic al Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”Publicare sub

forma unei cărţi

4.

Coordonate ale consumatorului din România în contextul integrării în Uniunea Europeană

Prof. univ. dr. Viorica IonaşcuConf. univ. dr.

Manoela Popescu

Lect. univ. drd. Violeta Baciu

Lect. univ. drd. Andreia Iacob

Asist. univ. Diana CoconoiuPrep. univ. drd. Camelia Pavel

2006

Material didactic al Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”Publicare sub

forma unei cărţi

5.

Evaluări cantitative şi calitative ale bazei tehnico-materiale din staţiunile balneare

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu

Septembrie2006

Material didactic al Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

6.

Elemente specifice privind promovarea produselor balneare româneşti în turismul intern şi internaţional

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu

Decembrie 2006

Material didactic al Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

7.Sistemul de management al calităţii adaptat la învăţământul superior

Prof. univ. dr. Ion Stanciu

Decembrie 2006

Publicare sub forma unei cărţi

16

Page 18: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

8.

Cultura calităţii în UC „DC”: concept, analiză, necesitate, căi de formare şi consolidare

Prof. univ. dr. Ion Stanciu

Noiembrie2006

Publicare sub forma unei cărţi

9.

Nevoia de informare turistică la nivelul Municipiului Bucureşti

Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Noiembrie2006

Materiale de informare turistică la

nivelul Bucureşti

10.

Căi şi direcţii de utilizare a timpului liber prin turism. Studiu de caz

Prof. univ. dr. Ion Ionescu Iunie

2006

Publicare sub forma unei cărţi

Material didactic al

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

11.

Persuasiunea în activitatea de promovare a mărfurilor

Prof. univ. dr. Neicu Bologa

Noiembrie 2006

Material didactic al

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

12.

Venituri şi cheltuielile populaţiei României, în perioada 1990-2005 – tendinţe, structuri

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu August

2006

Material didactic al

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

13.

Consumurile de produse alimentare şi nealimentare ale populaţiei României, în perioada 1990-2005 – tendinţe, structuri

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu 2006

Material didactic al

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

17

Page 19: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

14.

Studiu privind armonizarea infrastructurii pentru evaluarea conformităţii produselor în contextul integrării României în Uniunea Europeană

Prof. univ. dr. Părăian Elena

Noiembrie2006

Material didactic al

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

15.

Reglementări legislative privind protecţia consumatorilor împotriva practicilor frauduloase de producere şi comercializare a unor mărfuri alimentare şi nealimentare

Prof. univ. dr. Părăian Elena

Noiembrie2006

Material didactic al

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

16.

Auditul climatului cultural al instituţiilor publice

Prof. univ. dr. Gheorghiţa Căprărescu

Decembrie 2006

Material didactic al

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

17.

Influenţa cursurilor de perfecţionare asupra climatului cultural

Prof. univ. dr. Gheorghiţa Căprărescu

Decembrie 2006

Material didactic al

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

18.

Beneficii şi costuri ale integrării în Uniunea Europeană

Prof. univ. dr. Ion Popescu

Decembrie2006

Material didactic al

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

19.

Relaţia dintre creşterea economică şi comerţul exterior. Studiu de caz: România

Prof. univ. dr. Ion Popescu

Decembrie2006

Material didactic al

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

18

Page 20: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

20.

Implicaţii ale domeniului ICT în marketingul românesc

Conf. univ. dr. Schiler Ianoş

Elena

Noiembrie2006

Material didactic al

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”Publicare sub

forma unei cărţi

21.

Cercetare asupra culturii întreprinderilor din România

Conf. univ. dr. Manoela Popescu 2006

Material didactic al

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir” şi Academia de

Studii Economice

Facultatea de Comerţ

22.

Comerţul României cu ţările membre UE – prezent şi perspective

Conf. univ. dr. Manoela Popescu 2006

Material didactic al

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”Publicare sub

forma unei cărţi

23.

Modelarea econometrică a seriilor cronologice utilizând ecuaţiile stohastice cu diferenţe

Lect. univ. dr. Tatiana Dosescu 2006

Art. în „Studii şi cercetări de

calcul economic şi cibernetică economică” – Academia de

Studii Economice, Bucureşti

MANIFESTĂRI ŞI PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

1.

Comunicări ştiinţifice prezentate la sesiunea anuală a cadrelor didactice organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”

Cadre didactice ale facultăţii

Mai 2006

Referate prezentate la

sesiunea ştiinţifică şi

publicarea în volumeMaterial didactic

19

Page 21: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.

Comunicări ştiinţifice prezentate de cadrele didactice la Sesiuni de comunicări organizate de alte instituţii de învăţământ superior

Cadre didactice ale facultăţii

În cursul anului 2006

Referate prezentate la

sesiuni ştiinţifice

organizate de alte

instituţii de învăţământ

3.

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor Facultăţii de Management Turistic şi Comercial

Prof. univ. dr.Viorica IonaşcuConf. univ. dr.

Manoela PopescuLect. univ. dr.

Andreea BăltăreţuCadre didactice

ale facultăţii

Mai 2006

Referate prezentate de

studenţi la sesiunea ştiinţifică

4. Articole publicate în reviste, culegeri de specialitate

Cadre didactice ale facultăţii

În cursul anului 2006

Publicarea în reviste de

specialitate

IV. COORDONAREA PUBLICĂRII VOLUMELOR DE COMUNICĂRIŞTIINŢIFICE ŞI A ANALELOR UNIVERSITĂŢII

1.

Implicaţiile economico-sociale şi politico-juridice ale integrării României în Uniunea Europeană

Prof. univ. dr. Momcilo Luburici

Prof. univ. dr. Nicolae NeacşuProf. univ. dr. Ion Ionescu

Conf. univ. dr. Viorica Ionaşcu

Iunie2006

Tipărirea şi difuzarea de

materiale didactice

Bibliotecile Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”Schimb cu alte

universităţi

2.

ANALELE UNIVERSITĂŢII - Seria Economie - Comerţ şi Turism

Prof. univ. dr. Viorica IonaşcuConf. univ. dr.

Manoela Popescu

Lect. univ. dr. Andreea Băltăreţu

Decembrie2006

Tipărirea şi difuzarea de

materiale didactice

Bibliotecile Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”Schimb cu alte

universităţi

20

Page 22: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

V. EDITAREAPROGRAMULUI DE

CERCETAREAL FACULTĂŢILOR

UNIVERSITĂŢII

Prof. univ. dr.N. Neacşu

Prof. univ. dr. Ion Ionescu

Prof. univ. dr.V. Ionaşcu

2006

Bibliotecile Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”Schimb cu alte

universităţi

VI. ACTIVITATE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ LA NIVEL NAŢIONAL ÎN CADRUL FACULTĂŢILOR

1.Participare la competiţia de granturi 2006

Cadre didactice ale facultăţii

În cursul anului 2006

Tipărirea şi difuzarea de

materiale didactice

Bibliotecile Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”Sub rezerva

aprobării proiectului de cercetare de

către Ministerul

Educaţiei şi cercetării,

CNCIS

2.

Principalele elemente de evaluare a gradului de integrare şi participare socială a persoanelor cu dizabilităţi

Prof. univ. dr. Nicolae NeacşuProf. univ. dr.Ion Ionescu

Prof. univ. dr. Viorica IonaşcuConf. univ. dr.

Manoela Popescu

Lect. univ. drd. Roxana Ionescu

Asist. univ. Andreea

Danielescu

2006

Tipărirea şi difuzarea de

materiale didactice

Bibliotecile Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC, Prof. univ. dr. Gheorghiţa Căprărescu Conf. univ. dr. Manoela Popescu

21

Page 23: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

BUCUREŞTI

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU ANUL 2006

Nr. crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare

Modul de valorificare

0 1 2 3 4

I. CERCETARE FUNDAMENTALĂ

1.1

Coordonate ale politicii de marketing a operatorilor economici din România, în contextul integrării ţării noastre în Uniunea Europeană

Prof. univ. dr. Adăscăliţei Virgil (coordonator); Prof. univ. dr. Coşea Mircea; Prof. univ. dr.

Neacşu Nicolae, Prof. univ. dr.

Biji Elena; Prof.univ.dr.

Lilea Eugenia;Conf.univ.dr.Olaru Liviu;

Lect. univ. drd. Chiţiba Constanţa;

Lect. univ. dr. Ilie Georgeta, Lect. univ. dr.Militaru Cezar, Asist. univ. drd.

Muşetescu Adina, Asist univ. drd.

Timoftescu Claudia,

Asist. Drd. Bălăceanu Cristina,

Prep. drd. Toboşaru Irina,

Prep. drd. Grigorovici Corina

Decembrie 2006

Elaborarea de studii şi

materiale didactice, publicare

22

Page 24: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

1.2.

Rolul activităţii companiilor multinaţionale vest-europene în îmbunătăţirea performanţelor economice ale României

Lect. univ. dr.Ilie Georgeta

(coordonator.),Lect. univ. drd.

Mărgineanu Dragoş,

Prep. drd. Lacrois Yvonne,

Prep. drd. Toboşaru Irina

2006

Elaborarea de studii şi materiale didactice, publicare

1.3

Marketing relaţional- curs pentru învăţământul economic de masterat

Prof. univ. dr. Adăscăliţei Virgil

Octombrie 2006

Editura Universul

Juridic

1.4

Teste-grilă pentru examenul de licenţă, Relaţii Economice Internaţionale

Prof. univ. dr. Coşea Mircea, Conf. univ. dr.

Hurduzeu Gheorghe,

Conf. univ. dr. Olaru Liviu,

Lect. univ. dr. Ilie Georgeta,

Lect. univ. drd. Chiţiba Constanţa

Februarie2006

Editura Universul

Juridic

1.5

Teoria şi tehnica sondajului cu aplicaţii în studii de marketing

Prof. univ. dr. Biji Elena 2006 manual

universitar

1.6Statistica economico-socială pentru economişti

Prof. univ. dr. Biji Elena 2006

manual universitar

1.7

Informatică economică (curs universitar)

Prof. univ. dr. Baron Constantin 2006

Editura Universul Juridic,

Bucureşti

1.8 Sisteme informatice (curs universitar)

Prof. univ. dr. Baron Constantin 2006

Editura. Universul Juridic,

Bucureşti

23

Page 25: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

1.9

Aplicaţii informatice (Word, Excel), (curs universitar)

Prof. univ. dr. Baron Constantin, Asist. univ. Stancu

Ramona

2006Editura

Universul Juridic,

Bucureşti

1.10

Aplicaţii informatice (Access, Power Point), (curs universitar)

Prof. univ. dr. Baron Constantin,

Asist. univ. Stancu Ramona

2006Editura

Universul Juridic,

Bucureşti

1.11

Istoria economiei naţionale

Conf. univ. dr. Badea Marin

2006Editura

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir” Bucureşti

1.12

Expertiza mărfurilor aflate în litigiu

Conf. univ. dr.Bărbulescu Georgeta

2006Editura

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir” Constanţa

1.13Calitatea merceologică a mărfurilor

Conf. univ. dr.Bărbulescu Georgeta

2006Editura UCDC,

Constanţa

1.14Calitatea produselor alimentare

Conf. univ. dr.Bărbulescu Georgeta

2006Editura UCDC,

Constanţa

1.15 Analiză economico-financiară

Conf. univ. dr. Ghic Graţiela 2006 Editura

Preuniversitaria

1.16

Investiţii internaţionale, ediţia a II-a revăzută

Lect. univ. dr. Ilie Georgeta 2006 manual

universitar

1.17

Determinanţii dinamicii relaţiilor comerciale şi investiţionale internaţionale

Lect. univ. dr. Ilie Georgeta 2006 caiet de

seminar

1.18

Evaluarea eficienţei economice a proiectelor investiţionale internaţionale (autor)

Lect. univ. dr. Ilie Georgeta 2006 caiet de

seminar

24

Page 26: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

1.19

Regimul juridic al concurenţei comerciale

Lect. univ. drd. Şandru Mihail 2006

manual universitar

1.20 Drept comercial internaţional

Lect. univ. drd. Şandru Mihail 2006 manual

universitar

1.21 Contabilitatea în comerţul exterior

Lect. univ. drd. Covlea Marian 2006 manual

universitar

1.22

Analiza diagnostic şi evaluarea activelor necorporale

Lect. univ. drd. Covlea Marian 2006

manual universitar

1.23 Cum să creştem valoarea firmelor?

Lect. univ. drd. Covlea Marian 2006 manual

universitar

1.24 Audit intern Lect .univ. drd. Covlea Marian 2006 manual

universitar

1.25 Elemente de drept civil şi comercial

Lect. univ. drd. Rădulescu Dragoş 2006 manual

universitar

1.26Culegere de grile pentru examen

Lect. univ. drd. Rădulescu 2006

caiet de seminar

1.27 Macroeconomie Lect. univ. drd. Mărgineanu Dragoş 2006 note de curs

1.28 Microeconomie Lect univ. drd. Mărgineanu Dragoş 2006

manual universitar

1.29

Macroeconomie. Aplicaţii practice

Asist. univ. drd.Bălăceanu Cristina;

Asist. univ. drd. Bentoiu Claudia;Lect. univ. drd.

Mărgineanu Dragoş

2006Editura All

Back Bucureşti

1.30

Elemente introductive de economie politică

Asist. univ. drd. Bălăceanu Cristina;

Asist. univ. drd. Bentoiu Claudia;

2006Editura All

Back Bucureşti

1.31

English for International Business, second and third year

Lect. univ. drd. Athu Cristina;

Asist. univ. Velea Argentina;

Asist. univ. Moraru

Alexandra;

2006manual

universitar

25

Page 27: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

II. MANIFESTĂRI ŞI PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE0 1 2 3 4

2.1

Culegere de comunicări susţinute la sesiunea de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice pe anul 2006

Prof. univ. dr. Neacşu Nicolae;

Prof. univ. dr. Stanciu Ion;

Prof. univ. dr. Adăscăliţei Virgil;

Prof. univ. dr. Biji Elena;

Prof. univ. dr. Baron Constantin

Iulie 2006

Editarea volumului cu

lucrările prezentate în cadrul sesiunii

anuale de comunicări ştiinţifice

organizate de UCDC

2.2

Cea de a VII-a sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice ale studenţilor facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale

Decan, secretar ştiinţific. Cadre didactice ale

facultăţii, cercetători

14-15 aprilie 2006

Referate susţinute în

cadrul sesiunii ştiinţifice şi

publicate într-un volum de lucrări

în analele universităţii

2.3

Analele UCDC Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale- Seria Ştiinţe economice. Relaţii Economice Internaţionale

Prof. univ. dr. Adăscăliţei Virgil;

Prof. univ. dr. Neacşu Nicolae;

Prof. univ. dr. Biji Elena;

Conf. univ. dr. Olaru Liviu

Lect univ. drd. Chiţiba C.

Aprilie 2006

Editare articole, studii, recenzii

III. ACTIVITATEA DOCTORANZILOR

3.1

Perfecţionarea activităţii de promovare a exporturilor României în contextul noilor procese specifice marketingului internaţional

Lect. univ. drd. Chiţiba

Constanţa2006 Susţinere teză

doctorat

26

Page 28: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

3.2

Influenţe ale limbii engleze în evoluţia limbii române

Lect. univ. drd. Athu Cristina

2006Elaborare teză

doctorat

3.3

Oraşele mici din România. Structuri şi funcţionalităţi urbane

Lect. univ. drd. Tudose Iuliana

2006 Elaborare teză doctorat

3.4

Filosofiile FMI şi tranziţia unor ţări din SE Europei la economia de piaţă. Convergenţe şi deosebiri.

Asist. univ. drd. Bălăceanu

Cristina

2006 Susţinere teză doctorat

3.5

Metode de analiză şi evaluare a active-lor necorporale ale unităţilor economice

Lect. univ. drd. Covlea Marian

2006 Susţinere teză doctorat

3.6

Consacrarea şi realizarea dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos şi fchilibrat pe plan internaţional

Lect univ. drd. Rădulescu

Dragoş

Februarie 2006 Referat III

3.7

Politica fiscală a Uniunii europene şi a României- analiză comparativă

Lect univ.drd. drd.Mărgineanu

Dragoş2006 Referat doctorat

3.8

Costuri şi beneficii ale armonizării politicii fiscale a României cu cea a Uniunii Europene

Lect univ. drd. Mărgineanu

Dragoş

2006 Referat doctorat

3.9

Strategii competitive de marketing pe Piaţa Unică Europeană

Asist. univ. drd. Muşetescu Adina

2006 Elaborare teză doctorat

3.10

Perfecţionarea indicatorilor nivelului de trai şi ai calităţii vieţii

Asist. univ. drd. Bentoiu Claudia

2006 Referat II

27

Page 29: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

3.11

Particularităţile serviciilor de consultanţă în domeniul calităţii

Asist. univ. drd. Crăciun Cristian

Februarie 2006 Referat II

3.12

Analiza comparativă a serviciilor de consultanţă şi de pregătire continuă a specialiştilor în domeniul calităţii

Asist. univ. drd. Crăciun Cristian

Iunie 2006 Referat III

3.13

Globalizarea-fenomen specific contemporaneităţii

Prep. univ. drd. Toboşaru Irina

Iunie 2006 Referat I

3.14

Multilateralism-coordonarea politicilor comerciale în cadrul GATT-OMC

Prep. univ. drd. Toboşaru Irina Noiembrie

2006 Referat II

3.15

Implicaţii ale politicii agricole comune asupra agriculturii României

Prep. univ. drd. Yvonne Lacrois 2006 Referat II, III

3.16

MicroeconomieMacroeconomieEconometrieManagementul organizaţiei Strategii de marketingManagementul marketingului

Prep. univ. drd. Grigorovici

Corina

Februarie 2006

Susţinere examene doctorat

28

Page 30: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

3.17

Metodologia cercetării şi managementul proiectelorEconomie internaţionalăEconomia integrării europeneInvestiţii internaţionale Strategii de marketingManagementul marketingului

Prep. univ. drd. Grigorovici

Corina

Iulie 2006

Susţinere examene doctorat

3.18

Orientalism vs. OccidentalismTipologii ale culturii medievaleProblematica alterităţii

Asist. univ. drd. Tudor Diana

Februarie 2006

Susţinere examene doctorat

3.19

Modelul cartezianCultura şi sociobiologiaStrategii de hermeneuticăTexte canonice

Asist. univ. drd. Tudor Diana Iulie 2006

Susţinere examene doctorat

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC, Prof. univ. dr. Virgil Adăscăliţei Conf. univ. dr. Graţiela Ghic

29

Page 31: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”FACULTATEA DE ISTORIE

BUCUREŞTI

PROGRAMA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL 2006

Nr.crt.

Obiective şi teme de

cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4

I. Civilizaţii străvechi la Dunărea de Jos

1.1.

Industria materiilor dure animale în neoliticul timpuriu pe teritoriul României

Lect. univ. dr.Corneliu Beldiman

2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

1.2.

Repartiţia legiunilor pe teritoriul Imperiului Roman în perioada 85 – 135 I.Hr.

Lect. univ. drd.Radu Urloiu

2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

1.3.

Studiu privind istoricul cercetărilor asupra culturii Monteoru

Lect. univ. drd. Tiberiu

Vasilescu 2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

II. Continuitatea şi discontinuitatea etno-culturală în spaţiul carpato- danubiano pontic în secolele IV-X

2.1.

Comunitatea sătească de la Şirna-Prahova în secolele II-X e.n. în lumina cercetărilor arheologice

Prof. univ. dr.Ştefan Olteanu 2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

30

Page 32: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.2.

Creştinismul de la nordul Dunării în izvoare scrise şi etnografice

Lect. univ. dr.Liliana Tofin 2006-2007

Analele Universitătii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

III. Habitat şi mentalităţi socio-politice în Evul mediu românesc şi european

3.1.Formarea marelui domeniu feudal în Câmpia Română

Conf. univ. dr.Panait I. Panait 2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

3.2.

Premisele emancipării femeii în occidentul medieval sec. XI- XIII

Asist. univ.Georgeta State 2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

3.3.

Heraldica, reflectare a mentalului medieval

Prof. univ. dr.Ileana Cazan 2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

IV. România în concernul popoarelor europene în perioada modernă şi contemporană

4.1.

Opinii privind renaşterea naţională modernă în România

Conf. univ. dr. Gheorghe Iscru 2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4.2

Deschiderea navigatiei fluviale la Dunarea de Jos 1768 – 1821

Asist. univ. drd.Dan Cernescu 2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4.3

Concertul european 1815 – 1878

Lect. univ. dr.N. Pohoaţă

2006-2007Analele

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4.4Marea răscoală a ţăranilor din 1907; consideraţii finale

Prof. univ. dr.Constantin

Corbu 2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

31

Page 33: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

4.6

Probleme ale societăţii franceze după eliberare august 1944 – octombrie 1945

Lect. univ. drd.Camelia

Brâncoveanu2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4.7

Opinia publică din România şi războaiele balcanice

Lect. univ. drd.Rita Barbu 2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4.8

Relaţiile politico – militare româno – slovace în perioada 1939 – 1999

Asist. univ. drd.Octavian

Zamfirescu 2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4.9.

Conferinţa de Pace de la Paris din 1919-1920. Iniţiativa. Organizarea

Prof. univ. dr.Zorin Zamfir

2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4.10Societatile mixte sovieto-romane 1945 - 1956

Prof. univ. dr.Ion Alexandrescu 2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4.11

Marile puteri din sud – estul Europei în primele luni ale anului 1941 cazul Iugoslaviei

Prof. univ. dr.Ioan Chiper 2006-2007

Analele Universităţii

Creştine “Dimitrie

Cantemir”

4.12 Studenţimea română din Cluj 1945 - 1946

Prof. univ. dr.Petre Ţurlea

2006Analele

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC, Prof. univ. dr. Ion Alexandrescu Prof. univ. dr. Ştefan Olteanu

32

Page 34: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

BUCUREŞTI

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2006

Nr.crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de

realizareMod de

valorificare

0 1 2 3 4

I. CERCETARE FUNDAMENTALĂ

1.Elaborarea de cursuri universitare şi alte materiale

didactice (pentru disciplinele prevăzute în planul de învăţământ al fiecărui an de studiu)

Tipărirea şi difuzarea de

materiale didactice

pentru susţinerea

procesului deînvăţământ

1.1. Curs de sociologie Conf. univ. dr.

Cecilia Tohaneanu

Mai 2006 Univers juridic

1.2. Curs de filosofie politică

Conf. univ. dr.Cecilia

TohăneanuMai 2006 Univers juridic

1.3.Curs de administraţie publică

Lect. univ. dr.MădălinaTomescu

Mai 2006 Univers juridic

1.4. Curs de antropologie

politică

Lect. univ. dr.Sorin Mitulescu Mai 2006

Universitatea Creştină „Dimitrie

Cantemir”

2. Elaborarea de teze de doctorat şi referate

2.1. Ideile politice ale lui Traian Brăileanu

Lect. univ. dr.Vasile Ostaciuc

Februarie 2006

Teză de doctorat

2.2.Partide politice în România modernă şi contemporană

Asist. univ.Dan Carbarau

August 2006Referat doctorat

33

Page 35: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.3Analiza modalităţilor de prezentare didactică a noţiunii de cultură civică

Asist. univ.Dan Carbarau August 2006

Referat doctorat

2.4Partide politice şi grupuri de presiune

Asist. univ. drd.Andreea Popescu

Iunie 2006Referat doctorat

2.5Acţiuni cu caracter politic ale Bisericii Ortodoxe Române după 1989

Prep. univ.Ionuţ Grosu Iulie 2006 Referat

masterat

II. CERCETARE APLICATIVĂ

1.

Democraţie şi libertate de credinţă

Prof. univ. dr. Lisette Coandă

Mai 2006Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

2.

Analiza discursului politic, o nouă paradigmă

Prof. univ. dr. Lisette Coandă

Mai 2006Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

3.Transnistria – frontiera geopolitica

Prof. univ. dr. Adrian Pop

Iulie 2006Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

4.

Reprezentarea minorităţilor în Parlamentul României

Prof. univ. dr. Alexandru Radu

- " -Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

5.

Percepţii ale studenţilor privind stilul premierilor în România ultimilor 15 ani

Conf. univ. dr.Ion Boboc

- " -Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

6.

Dreapta – stânga, un clivaj politic în actualitate?

Conf. univ. dr.Alexandru Florian

- " -Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

34

Page 36: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

7.Interpretări ale crizei suburbiilor franceze

Conf. univ. dr. Cecilia Tohăneanu

- " -Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

8.

Elitele parlamentare şi funcţionarea democraţiei în România

Lect. univ.Marcela Stoica

- " - Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

9.Impactul politic asupra funcţionarului public

Lect. univ. drd.Mădălina Tomescu

- " -Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

10.

Importul de cultură politică din perspectiva integrării europene

Lect. univ. dr.Sorin Mitulescu

- " -Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

11. Analiza discursului în campania prezidenţială

Prep. univ.Alina Pop

- " -Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

12.

Discursul politic: metode de analiză

Prep. univ.Alina Pop

- " -Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

13.

Specificul publicităţii politice

Lect. univ. drd. Vasile Ostaciuc

- " -Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

14.

Modele instituţionaliste de analiză a puterii prezidenţiale

Asist. univ.Alex. Gabor

- " -Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

35

Page 37: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

15.

Rawls versus Taylor: este multiculturalismul liberal justificabil ?

Asist. univ.Bogdan Popa

- " -Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

16.

Biserica Ortodoxă Română: actor al democraţiei româneşti

Prep. univ.Ionuţ Grosu

- " -Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

17.

ONU şi managementul conflictelor internaţionale. Provocările reformei organizaţiei

Prep. univ.Ioana Bogdan

- " -Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

18.Vulnerabilităţile actualului sistem de securitate intenaţională

Asist. univ. dr.Andreea Popescu

- " -Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

19.Geopolitica integrării europene

Asist. univ.Catrina Lucian

- " -Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

20.

Integrarea europeană rezultat al adaptării fenomenului globalizării. Problema suveranităţii.

Asist. univ.Anca Paiuşescu - " -

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC,

Prof. univ. dr. Lisette Coandă Lect. univ. dr. Sorin Mitulescu

36

Page 38: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

BUCUREŞTI

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL 2006

Nr. crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4

1Lingvistică romanică din perspectiva limbilor în contact

Prof. univ. dr. Marius Sala 2006 Academia

Română

2

Cultură şi civilizaţie franceză Conf. univ. dr.

Gabriela Lupchian

2006

Editura “Universul

Juridic”Dictionar onomasiologic francez – român

Editura “Universul

Juridic”

3Limba engleză contemporană (categoriile funcţionale)

Prof. univ. dr.Larisa Avram 2006

TipografiaUniversităţii Bucureşti

4Dicţionar de termeni creştini în limbile romanice

Lect. univ. dr.A. Bălan

Mihailovici2006 - 2008

Editura “Universul

Juridic”

5 Istoria literaturii engleze – sec. al XXlea

Conf. univ. dr.Monica Bottez

Asist. univ. Aurora Goia

2006 Tipografia UCDC

6Limba japoneză contemporană (fonetică şi fonologie)

Conf. univ. dr. Andrei Avram 2006 Tipografia

Univ. Buc.

7

Istoria literaturii engleze Călătorie, comerţ,

cosmo-politică Refigurându-l pe

celălalt. Un detur imagologic în sec. al XVIIIlea

La limita lucrurilor. O perspectivă xenofobă-xenofilă a subiectului

Asist. univ. drd.Fabiola Hosu

19.05.2006

16.09.2006

15.11.2006

Examene şi referate doctorat

37

Page 39: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

7

Compendium de articole având ca subiect Materialitatea

obiectelor culturale – sec. al XVIIIlea şi legătura lor cu capacitatea narativă a modernităţii timpurii

Asist. univ. drd.Fabiola Hosu 2006

Editura “Universul

Juridic”

8

Curs de civilizaţie spaniolă Conf. univ. dr.

Tudora Şandru Mehedinţi

2006Editura

“Universul Juridic”

Literatura hispano-americană a secolului XX

9“Metafora în

romanele de exil ale lui Vintilă Horia”

Lect. univ. drd.Sanda Popescu

Duma2006

Redactarea tezei de doctorat

10Curs practic limba germană – anii I, II

şi III

Conf. univ. dr.Maria MihalciucLect. univ. drd.

Florentina Alexandru

Asist. univ. drd.Adriana Dănilă

2006Editura

“Universul Juridic”

11

Masculin – feminin în literatura română a secolului al XIXlea

(studii de gen)

Lect. univ. drd.Carmen Duţu 2006 Referate

doctorat

12Interferenţe

lingvistice romano-engleze

Lect. univ. drd. Doina Ivanov 2006 Referate

doctorat

13

Structuri spaţiale în nuvelele lui J.M.G. Le Clézio Lect. univ. drd.

Iuliana Paştin 2006

Redactarea tezei de doctorat

Curs de sintaxă a limbii franceze

Editura “Universul

Juridic”

14

Istoria literaturii şi culturii germane (de la Renaşterea Carolingiana la iluminism)

Conf. univ. dr.Maria MihalciucLect. univ. drd.

Maria Irod

2006Editura

“Universul Juridic”

38

Page 40: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

15

Limbajul economic în situaţii specifice de comunicare – Dimensiunea interculturală a negocierilor

Lect. univ. drd.Florentina Alexandru

2006

Finalizarea tezei de doctorat

Curs de morfo-sintaxă a limbii germane

Editura“Universul

Juridic”

16

Limbajul tinerilor în Romania şi în Italia

Lect. univ. drd.Aida Ferencz 2006

Examene şi referate doctorat

Gramatica limbii italiene. Morfologia

Editura Oscar Print

Cercetări asupra limbii române actuale

Examen doctorat

Tradiţie şi inovaţie în limbajul tinerilor

Analele Facultăţii de

Limbi şi Literaturi Străine

17Istoria literaturii germane de la iluminism la epoca modernă

Lect. univ. dr.Ştefania

BrăileanuLect. univ. drd.

Maria Irod

2006Editura

“Universul Juridic”

18 Anglicismele în presa din America Latină

Asist. univ.drd. Mateescu Mihaela

2006 Examene doctorat

19

Contingenţa dublei identităţi. Est-europeanul în proza evreilor americani de

la începutul secolului al XXlea

Prep. univ. drd.Mihăilescu

Dana2006 Examene

doctorat

20 Literatura Barocului spaniolConf. univ. dr.

Gabriela Necheş

2006Editura

“Universul Juridic”

21

Normă şi inovaţie în limbajul seniorilor Lect. univ. drd.

Adriana Dănilă 2006

Teză de doctorat

Curs practic de limba germana

Editura “Univ.

Juridic”

39

Page 41: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

22 Cultură şi civilizaţie engleză Conf. univ. dr.Violeta Negrea 2006

Editura“Universul

Juridic”

23

Anti-utopia în literatura secolului al XXlea Asist. univ. drd.

Tudor Iordăchescu

2006

Teză doctorat

Definirea anti-utopiei şi a utopiei negative

Referat doctorat

24 O abordare jungiană în proza lui D.H. Lawrence

Asist. univ.Aurora Goia 2006

Analele Facultăţii de

Limbi şi Literaturi Străine

25 Pragmatic Orientation Prep. univ.Tinela Lupu 2006

Analele Facultăţii de

Limbi şi Literaturi Străine

26 Cultură şi civilizaţie arabă Lect. univ.Mioara Roman 2006/2007

Editura“Universul

Juridic”

26 Curs practic de limbă arabă anul I

Prep. univ. Roxana Mares 2006

Editura“Universul

Juridic”

27

Arta narativă a lui Alessandro Baricco între fascinaţia poveştii şi atracţia spectacularului

Lect. univ. drd.Răzvan Staicu 2006 Examene

doctorat

28

Curs pentru studenţii de nivel avansat – Unităţi asupra mentalităţii, vieţii şi istoriei francezilor + exerciţii de gramatică

Lect. dr. Iuliana Paştin

Asist. Mirela Pentelescu

2006Editura

“Universul Juridic”

29 Interferenţe estetice în arta italiană

Conf. univ. dr. Otilia Borcia 2006

Editura “Universul

Juridic”

30Simboluri ale vidului în romanele lui Haruki Murakami

Asist. Adelina Vasile 2006

Analele Facultăţii de

Limbi şi Literaturi Străine

31Limbajul convenţional şi literar în franceză

Asist.Andreea

Dănulescu2006

Analele Facultăţii de

Limbi şi Literaturi Străine

40

Page 42: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

32 Principiile estetice ale literaturii japoneze

Prep. univ. Diana Tihan 2006

Analele Facultăţii de

Limbi şi Literaturi Străine

33Particularităţi ale pronumelui în limba spaniolă Asist. univ.

Irina Dogaru 2006

Analele Facultăţii de

Limbi şi Literaturi Străine

34 Exprimarea politeţii şi a respectului în limba japoneză

Prep. univ. Elena

Cristea2006

Analele Facultăţii de

Limbi şi Literaturi Străine

35 Aspecte ale limbii contemporane europene

Asist. univ. Mocanu Corina

2006

Analele Facultăţii de

Limbi şi Literaturi Străine

36Curente literare ale literaturii germane din secolele XIX – XX

Lect. univ.dr.Ştefania

Brăileanu2006

Editura “Universul

Juridic”

37 Lexicul financiar bancar în germană şi română

Conf. univ.dr.Maria

Mihalciuc2006

Analele Facultăţii de

Limbi şi Literaturi Străine

38 Modernitatea în cultura japoneză

Prep. univ. Alexandra Mustăţea

2006

Analele Facultăţii de

Limbi şi Literaturi Străine

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC, Conf. univ. dr. Gabriela Lupchian Conf. univ. dr. Otilia Borcia

41

Page 43: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE

BUCUREŞTI

PROGRAMUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL 2006

Nr. crt.

Obiective şi teme de

cercetare

Colectivde

elaborare

Perioadade

realizare

Mod de

valorificare0 1 2 3 4

I. CERCETARE FUNDAMENTALÂ

1.

Asupra determinării unei funcţii de reacţie a bazei de impozitare la variaţia ratei de impozitare

Prof. univ. dr. Ene Dinga 2006 Cercetare

ştiinţifică

2.

Asupra canalului de transmitere a politicii monetare: rata dobânzii bancare în România

Prof. univ. dr.Ene Dinga 2006 Cercetare

ştiinţifică

II. ELABORARE DE TRATATE, CURSURI ŞI MATERIALE DIDACTICE

1.Management, Editura Sylvi, Bucureşti, 2006

Conf. univ. dr. Valentina Zaharia 2006

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

2.

Pieţe de capital şi burse de valori – Evaluarea acţiunilor şi obligaţiunilor, Editura Economi-că, Bucureşti,2006

Conf. univ. dr. Valentina Zaharia 2006

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

3.

Baze de date – gestiune şi utilizare în Excel, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005

Lect. univ. dr. Mihaela Mureşan

Ianuarie 2006

Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

42

Page 44: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

4. Informatică generală, Editura Prouniversalis, Bucureşti, 2005

Conf. univ. dr. Elena Ianoşi-

Schiler, Lect. univ. dr

Mihaela Mureşan

2006Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

5. Monedă Lect. univ. drd. Florin Untaru

2006Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

6. Management financiar-bancar

Lect. univ. drd. Florin Untaru

2006Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

7.Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Universul Juridic

Lect. univ. dr. Andrada

Georgescu

2006Curs pentru susţinerea

procesului de învăţământ

III. CONDUCERE DOCTORATE

1. Conducător teze de doctorat

Prof. univ. dr. Gheorghe Bistriceanu

Ianuarie 2006

Asigurările sociale de sănătate în România.

Posibilităţi de perfecţionare. Drd. Daniela

Blându

IV. ELABORAREA DE TEZE DE DOCTORAT ŞI REFERATE PENTRU DOCTORATE

1. Perspectiva aderării monedei unice europene de către România

Lect. univ. drd. Florin Untaru

2006 Teza de doctorat

2. Metode cantitative ale analizei diagnostic aplicate la nivel microeconomic

Asist. univ. drd. Carmen Judith

Grigorescu

2006 Referat la teza de doctorat

3. Leasingul. Forma de finanţare a economiei

Lect. univ. drd. Maria Andrada

Georgescu2006

Teza de doctorat

43

Page 45: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

V. MANIFESTÂRI ŞI PUBLICAŢII STRÂINE1. Tendinţe în

evoluţia politicii fiscale într-o uniune europeană extinsă

Prof. univ. dr. Minică Boajă

mai 2006 Sesiunea de

comunicări ştiinţifice

2.Bugetul public naţional consolidat. Tendinţe si evoluţie

Prof. dr. Minică Boajă

2006Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”3. Pensiile în

RomâniaProf. univ. dr.

Gheorghe Bistriceanu

mai 2006Sesiunea de comunicări ştiinţifice

4. Sistemul asigurărilor de şomaj

Prof. univ. dr. Gheorghe Bistriceanu

2006Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

5.Consolidarea sistemului bancar comercial in România –consideraţii conceptuale si metodologice

Prof. univ. dr. Ene Dinga

mai 2006Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

6. Asupra impulsului fiscal

Prof. univ. dr. Ene Dinga

mai 2006Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

7. Impactul relaxării fiscale in România- o analiză cantitativă

Prof. univ. dr. Ene Dinga

2006 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

8. Asupra modelării gradului de colectare a obligaţiilor bugetare în România

Prof. univ. dr. Ene Dinga

2006Sesiunea de comunicări ştiinţifice

44

Page 46: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

9.Caracteristicile sistemului de tranzacţionare RASDAQ

Conf. univ. dr. Valentina Zaharia

mai 2006Sesiunea de comunicări ştiinţifice

10. Relaţia firmei cu clienţii

Conf. univ. dr. Valentina Zaharia

mai 2006Sesiunea de comunicări ştiinţifice

11. Sistemul electronic de tranzacţionare PORTAL

Conf. univ. dr. Valentina Zaharia

2006Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

12.Grupul de firme – rezultat al procesului de concentrare

Conf. univ. dr. Valentina Zaharia

2006Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

13.Mecanismul tranzacţiilor pe piaţa bursieră

Conf. univ. dr. Valentina Zaharia

2006Articol revista Economistul

14.Structura ierarhic funcţională în firmă

Conf. univ. dr. Valentina Zaharia

2006Articol revista Economistul

15.Sisteme informatice pentru domeniul economic

Lect. univ. dr. Mihaela Mureşan

mai 2006Sesiunea de comunicări ştiinţifice

16.Societatea informatică în Europa – de la directive la rezultate

Lect. univ. dr. Mihaela Mureşan

2006Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

17.Instrumente financiare europene pentru susţinerea dezvoltării social-informaţionale

Lect. univ. dr. Mihaela Mureşan

2006Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

18.Standarde internaţionale de raportare financiară

Conf. univ. dr. Angela Răduţi

mai 2006Sesiunea de comunicări ştiinţifice

19.Controlul cheltuielilor bugetare exercitate de Ministerul Finanţelor Publice

Conf. univ. dr. Angela Răduţi

2006Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

45

Page 47: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

20.Analiza evoluţiei indicatorilor forţei de muncă în România în perioada 2000-2005

Lect. univ. dr. Marinella Vana

2006Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

21.Analiza indicatorilor forţei de muncă în România pe regiuni statistice 2000-2005

Lect. univ. dr. Marinella Vana

mai 2006 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

22. Educaţia timpului liber

Lect. univ. dr. Ileana Nicula

mai 2006 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

23.Consideraţii asupra reformei curriculare în învăţământul economic

Lect. univ. dr. Ileana Nicula

2006Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

24.Rolul comerţului exterior în dezvoltarea social-economică a României

Lect. univ. dr. Cosmin Stoica

mai 2006 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

25.Posibilităţi de dezvoltare a investiţiilor prin productia de export

Lect. univ. dr. Cosmin Stoica

2006Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

26.Raportul cerere-preţ în comportamentul consumatorului

Lect. univ. drd. Maria Andrada

Georgescu

mai 2006Sesiunea de comunicări ştiinţifice

27. Politica de dividende

Lect. univ. drd. Maria Andrada

Georgescu

2006Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”28. In aşteptarea

acordului BASEL IIILect. univ. dr. Tiberiu Tomita

mai 2006 Sesiunea de comunicări ştiinţifice

29.Portofoliul optimal în prezenţa riscului de lichiditate

Lect. univ. dr. Tiberiu Tomita Mai 2006

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

46

Page 48: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

30.Riscul de credit şi posibilitatea implementării modelelor in economia românească

Lect. univ. dr. Tiberiu Tomita 2006

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

31.Valoarea la Risc – minusuri ale metodei şi îmbunătăţiri ale analizei riscului de piaţă

Lect. univ. dr. Tiberiu Tomita 2006

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

32.Perspectia adoptării monedei unice europene de către România

Lect. univ. drd. Florin Untaru

Mai 2006

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

33. Structura fiscalităţii în România

Lect. univ. drd. Petre Lăzăroiu Mai

2006

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

34.Actul activ – fiscal generator de efecte juridice

Lect. univ. drd. Petre Lăzăroiu 2006

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

35. Paradoxurile noii economii

Asist. univ. drd. Diana Apostol

Mai 2006

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

36. Sensul creşterii economice

Asist. univ. drd. Diana Apostol 2006

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

37. Tehnici ale analizei diagnostic

Asist. univ. drd. Carmen Judith

Grigorescumai

2006

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

38.

Metode cantitative ale analizei diagnostic aplicate la nivel microeconomic

Asist. univ. drd. Carmen Iudith

Grigorescu2006

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

39.

Dezvoltarea şi promovarea conceptului de e-learning. Avantaje şi dezavantaje

Asist. univ. Roxana Irimia mai 2006

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

47

Page 49: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

40.Rolul şi impactul societăţii informaţionale in contextul aderării României la UE. Aspecte privind noile reglementări de confidenţialitate si securitate a datelor

Asist. univ. Roxana Irimia 2006

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

41.Etapele integrării României in Uniunea Europeană

Asist. univ. Daniela Penu mai 2006

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

42. Evaziunea fiscală Asist. univ. Daniela Penu 2006

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

43.

România în procesul adoptării aquisului comunitar în domeniul controlului financiar

Prep. univ. Sorin Radu 2006

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

44.

Măsuri de politică economică necesare a fi aplicate cu scopul aderării la UE

Prep. univ. Sorin Radu mai 2006

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

45. Aspecte ale pieţei calculatoarelor personale

Prep. univ. Alexandru

Urşoiu mai 2006

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

46. Sondajul clasic personal

Prep. univ. Alexandru

Urşoiu2006

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

47.

Teorii fundamentale si modele globale ale comportamentului consumatorului

Prep. univ. Alexandru

Urşoiu2006

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

48

Page 50: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

48. Paradisurile fiscale Prep. univ. Irina Apostol 2006

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

49. Evaziunea fiscalaPrep. univ.

Irina Apostol 2006

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

50.

Instrumente şi modalităţi de plată internaţionale

Prep. univ. Ligia Prodan 2006

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

51.Statistica aplicată la nivelul IMM-urilor

Prep. univ. Ligia Prodan 2006

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

52.

Impozitele indirecte şi efectul lor asupra gestiunii firmei

Prep. univ. Nicoleta Moise mai 2006

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

53.Amortizarea imobilizărilor corporale

Prep. univ. Nicoleta Moise 2006

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

54.

Comunicarea în cadrul organizaţiilor companiilor din România

Prep. univ. Catrinela Costin mai 2006

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

55. Tendinţe în publicitate

Prep. univ. Catrinela Costin 2006

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

56. Companiile offshore

Prep. univ. Irina Bocianu mai 2006

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

57.Economia subterană şi implicatiile ei

Prep. univ. Irina Bocianu 2006

Analele Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC, Prof. univ. dr. Minică Boajă Lect. univ. Marinella Vana

49

Page 51: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”FACULTATEA DE DREPT

CLUJ NAPOCA

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL 2006

Nr.crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de

elaborare

Perioada de

realizare

Mod de

valorificare0 1 2 3 4

1

Dreptul comunitar, Uniunea Europeană şi Constituţia Uniunii Europene

Prof. univ . dr. Gheorghe Boboş 2006 Publicare în

revista facultăţii „Fiat Justitia”

2

Consecinţele conţinutului Ordonanţei de Urgenţă nr.65 din 29 iunie 2005 asupra legislaţiei muncii din România

Prof. univ. dr. Dumitru V. Firoiu 2006

Cercetarea materialului; completarea cursului de

Dreptul Muncii

3

Dicţionar juridic latin – român, Vol. II

Prof. univ.dr. doc. Vladimir Hanga 2006 Tipărire

4

Consideraţii teoretice asupra convenţiilor matrimoniale din perspectiva legislaţiei comunitare şi în viziunea Proiectului de Cod Civil Român

Prof. univ. dr. Maria Banciu 2006

Prelegeri pentru

învăţământul postuniversitar

de masterat

5

Concursul de infracţiuni ca formă a pluralităţii de infracţiuni în lumina prevederilor noului Cod penal

Prof. univ. dr. Matei Basarab 2006 Publicare în

revista facultăţii „Fiat Justitia”

50

Page 52: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

6Implicaţii juridice ale publicităţii

Prof. univ. dr. Aurel Codoban 2005 – 2007

Publicare în reviste de

specialitate; tipărire şi

difuzare de material

didactic pentru susţinerea

procesului de învăţământ

7

Ultimele modificări ale Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe

Prof. univ. dr. Victor Ursa 2006 Actualizarea

cursului existent

8

Garanţiile legale ale dreptului la un mediu sanătos

Prof. univ. dr. Ernest Lupan

2006 Publicare

9

Recenta modificare legislativă privind procedura insolvenţei

Prof. univ. dr. Ion Turcu 2006 Publicare în

reviste de specialitate

10Principiul aplicării Legii comerciale mai favorabile

Prof. univ. dr. Mircea Costin

iunie 2006

Publicare în reviste de

specialitate

11

Mecanisme psiho-sociale ale juridicului

Prof. univ. dr. Marioara Petcu 2005 – 2008

Comunicări ştiinţifice; studii;

tipărire carte (Editura

Argonaut)

12Integrare şi concurenţă

Prof. univ. dr. Anton

Drăgoescu

2006Publicare în reviste de

specialitate

51

Page 53: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

13

Aprecierea gravităţii leziunilor traumatice nemortale în cadrul unui barem acceptat de societăţile de asigurare

Prof. univ. dr. med. Dan Perju

Dumbravă2006

Articole preliminarii ale

rezultatelor, publicate în

revista facultăţii „Fiat

Justitia”; monografie

care să cumuleze

rezultatele, care să

conţină şi un barem unanim

acceptat de Societăţile de

Asigurări

14Infracţiuni de manipulare genetică

Prof. univ. dr. Ioana Vasiu

2006 Tratat

15Războiul civil şi principiul neintervenţiei în dreptul internaţional contemporan

Conf. univ. dr. Gabriela Chivu 2006 Studiu/capitol

de curs

16Propuneri pentru completarea Proiectului Codului de Procedură Administrativă

Conf. univ. dr. Elena Mihaela

Fodor2006

Publicare în revista de

Drept Public

17Contribuţii transilvănene la dezvoltarea sociologiei dreptului în perioada interbelică

Conf. univ. dr. Emil Pop 2006

Publicare în revista

facultăţii „Fiat Justitia”;

comunicare ştiinţifică

18Contractul de ucenicie – între tradiţie şi actualitate

Lect. univ. dr. Adriana

Georgeta Meseşan

2006

Sesiune ştiinţifică

52

Page 54: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

19 Vânzarea lucrului altuia Lect. univ . dr.

Ilie Ursiulie

2006

Publicare în străinătate în

revistă de specialitate

20

Liberarea provizorie sub control judiciar şi liberarea provizorie pe cauţiune

Lect. univ. dr. Sorina Siserman

februarie2006

Publicare în revista

facultăţii „Fiat Justitia”

21

Contractul de distribuţie selectivă

Lect. univ. dr. Călin Costin

mai 2006

Publicare în reviste de

specialitate

22

Ştiinţa dreptului în România în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-leaLimba latină pentru jurişti (coautor)

Lect. univ. dr. Mihnea Dan

Radu

2006

Publicare în revista

facultăţii „Fiat Justitia”

Publicare volum

23Organizarea politică şi juridică în epoca antică

Lect. univ. dr. Corina

Buzdugan

iunie 2006

Capitol de curs

24Particularităţi ale culpei în dreptul penal

Lect. univ. drd. Camelia Sârb

Reghini2006 Teză de

doctorat

25

Protecţia dreptului de proprietate în temeiul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

Lect. univ. drd. Livia Labo 2006 Suport de curs

26Elemente de biometrie folosite în identificarea persoanelor

Lect. univ. drd. Grigore Labo 2006

Publicare în revista

facultăţii „Fiat Justitia”

53

Page 55: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

27

Drepturile şi obligaţiile soţilor asupra bunurilor matrimoniale prevăzute în Proiectul Codului Civil Român

Lect. univ. drd. Adrian Banciu 2006 Referat teză

de doctorat

28 Protecţia copilului Lect. univ. drd. Sorina Drăgan 2006 Teză de

doctorat

29

Falimentul societăţilor de asigurare Lect. univ. drd.

Diana Căenarumai

2006

Publicare în revista de

Drept comercial

30

Temeiul juridic al adoptării ordonanţelor obişnuite

Lect. univ. drd. Tudor Oniga 2006

Publicare în reviste de

specialitate

31

Proprietatea – aspect principal al reglementării juridice a relaţiilor economice

Lect. univ. drd. Sidonia Culda 2006

Publicare în reviste de

specialitate; teză de doctorat

32

Regimul juridic al proprietăţii în lumina dispoziţiilor Legii 247/2005

Lect. univ. drd. Andreea Ţuluş 2006

Publicare în reviste de

specialitate

33Determinarea categoriilor de contribuabili

Lect. univ. drd. Anca

Georoceanu

aprilie 2006

Publicare în revista

facultăţii„Fiat Justitia”

34

Principiul disponibilităţii în procesul penal

Asist. univ. Teodora Pop

Puşcaş2006

Publicare în revista

facultăţii„Fiat Justitia”

35

Apariţia de noi drepturi ale omului

Prep. univ. Horea Crişan

2006

Publicare în reviste de

specialitate; referat teză de

doctorat

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC, Prof. univ. dr. Gheorghe Boboş Prof. univ. dr. Mariana Petcu

54

Page 56: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR"FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE

CLUJ-NAPOCA

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂPE ANUL 2006

Nr.crt.

Obiectivul şi tema

de cercetare

Colectiv de

elaborare

Perioada de

realizare

Mod de

valorificare0 1 2 3 4

1. ELABORARE DE TRATATE, CURSURI ŞI

ALTE MATERIALE DIDACTICE

1.1 Eco-economia Prof. univ. dr.A. Negucioiu

Sem. IIElaborarea

lucrăriişi pregătire

pentru publicare

1.2 Integrare şi concurenţă

Prof.univ.dr.A.Drăgoescu

Lect.drd. S.Sabin

Sem. IIElaborarea

lucrăriişi pregătire

pentru publicare

1.3 Probleme fundamentale ale informaticii

Prof.univ.dr.E. Muntean

Sem. IIElaborarea şi

pregătirea pentru comuni-

care şi publicare

1.4Instrumente informatice în neteconomie

Prof.univ.dr.E. Muntean

Drd. M. Muntean

Sem. IIElaborarea şi

pregătirea pentru

comunicare şi publicare

1.5

Studiul unor probleme privind teoria estimării şi a deciziei statistice

Prof. univ. dr.I. Mihoc

Lect. univ. dr. C.I. Fătu

Sem. IIElaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.6Fiscalitatea şi redistribuirea veniturilor

Prof. univ. dr. V. Zaharia

Asist. drd. M. PopSem. II

Elaborarea şi pregătire pentru

publicare

55

Page 57: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

1.7

Impactul incertitudinii şi riscul asupra politicii financiare a firmei

Prof. univ. dr.Gh.StâneanuAsist.univ.drd.

M. Pop

Sem. IIElaborarea şi

pregătire pentru publicare

1.8 Managementul european

Prof. univ. dr.I. Mihuţ Sem. II

Tipărirea şi difuzarea de

material didactic pentru

susţinerea procesului de

învăţământ

1.9 Piaţa şi pieţe Prof. univ. dr.V. Marian Sem. II

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

1.10 Aspecte ale comunicării de

afaceri

Prof.univ. dr. L. Dragoş

Lector.univ.drd.A. Nicolescu

Sem. II

Publicare pentru susţinerea

procesului de învăţământ

1.11 Bazele contabilităţii

Prof. univ. dr.I. Oprean Sem. II

Publicare pentru susţinerea

procesului de învăţământ

1.12

Salvabilitatea, lichiditatea şi capacitatea de plată,indicatori ai echilibrului financiar al firmei

Prof. univ. dr.Gh.Stâneanu

Asist. drd.M. Pop

Sem. II

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

1.13

Populaţia Regiunii de dezvoltare din N.V. României

Conf. univ. dr. A. Maier Sem. II Publicare în

reviste despecialitate

1.14 Geogrfia României

Conf. univ. dr. A. Maier Sem. II

Publicare pentru susţinerea

procesului de învăţământ

1.15

Consideraţii privind reglementările contabile armonizate

Lect. univ. drd. L. Hurducaş Sem. II

Publicare în reviste de

specialitate

56

Page 58: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

1.16

Dezvoltarea morfo-funcţională şi motrică

Conf. univ. dr. C. GeleriuAsist. univ.

D. Mureşan

Sem. II Studiu experimental

1.17Rezolvarea ec. operatoriale în spaţii Frechet

Prof. univ. dr.S. Croze

Sem. IIElaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.18

Utilizarea modulului F1 din cadrul sistemului SAP

Conf. univ. dr.R. Danciu Sem. II

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

1.19

Investitorii străini şi cerinţele acestora pentru armonizarea contabilă

Conf. univ. dr.R. Danciu Sem. II

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

1.20

Analiza financiară având ca suport infor-maţiile oferite prin sistemul contabil actual

Conf. univ. dr. C. Florea Sem. II

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

1.21 Camera de hotel Conf. univ. dr. A. Fleşeriu Sem. II

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

1.22Compartimentul cazare

Conf. univ. dr. A. Fleşeriu Sem. II

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

1.23

Inregistrarea în contabilitatea de gestiune achelt. directe şi indirecte şi repartizarea celor indirecte pe produse, lucrări şi serv.

Lect. univ. dr.M. Nicoară Sem. II

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

1.24 Corelaţii demoeconomice

Lect. univ. drd. P. Măruţă Sem. I

Elaborarea şi pregătirea de

material pentru publicare

57

Page 59: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

1.25

Indicii statistici- utilizarea lor în analiza variaţiei fenomenelor social-economice

Lect. univ. drd. P. Măruţă Sem. I

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

1.26

Statistică economică-Partea II-a

Lect. univ. drd. P. Măruţă Sem. II

Publicare pentru susţinerea

procesului de învăţământ

1.27

Tranzacţii Economice Internaţionale

Lect. univ. dr.C. Petrescu Sem. II

Publicare pentru susţinerea

procesului de învăţământ

1.28Contabilitatea imobilizărilor

Lect. univ. drd. L. Hurducaş Sem. II

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

1.29

Norme standard şi reglementări de calitate în turism

Lect. univ. drd. O. Şuta Sem. II

Elaborarea şi pregătirea

materialului pentru publicare

1.30Controlul şi evaluarea calităţiii în turism

Lect. univ. drd.O. Şuta Sem. II

Elaborarea şi pregătirea

materialului pentru publicare

1.31 Drept comercial Asist. univ. drd.L. Drăgoescu Sem. II

Publicare pentru susţinerea

procesului de învăţământ

1.32

Strategii de adaptare şi remodelare a activităţii soc.de asigurare

Lect. univ. drd.D. Hancu Sem. II

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

1.33

Politici de preţ în industria turismului românesc

Lect. univ. drd.A. Pocol Sem. II

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

1.34Managementul instituţiilor cultural artistice

Lect. univ. drd.D. Rus Sem. lII

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

58

Page 60: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

1.35

Aspecte privind componentele specifice ale mixului de marketing în sectorul serviciilor

Lect. univ. drd.L. Rad Sem. II

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

1.36Taxe şi impozite în unităţile de turism

Lect. univ. drd.R. Buzgău Sem. II

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

1.37 Rentabilitatea activităţiilor în turis

Lect. univ. drd.R. Buzgău

Sem. II Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

1.38 Controlul încadrării gestionarilor

Lect. univ. drd.R. Lenghel Sem. II Elaborarea şi

pregătirea pentru publicare

1.39

Consideraţii asupra legii privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Lect. univ. drd.R. Lenghel Sem. II

Elaborarea şi pregătirea

pentru publicare

1.40 NeteconomiaProf. univ.dr.E. Muntean

Drd. M. Muntean

Sem. IIPublicare pentru

susţinerea procesului de învăţământ

1.41 Baze de dateProf.univ.dr.E. Muntean

Cda. dr. C. Constantinescu

Sem. IIPublicare pentru

susţinerea procesului de învăţământ

1.42 Instrumente informatice în neteconomie

Prof. univ. dr.E. Muntean

Drd. M. Muntean

Sem. IIPublicare pentru

susţinerea procesului de învăţământ

1.43 Contabilitate financiară

Conf. univ. drR. Danciu

Sem. IIPublicare pentru

susţinerea procesului de învăţământ

1.44 Contabilitate pentru manageri

Conf. univ. dr.R. Danciu

Sem. IIPublicare pentru

susţinerea procesului de învăţământ

59

Page 61: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

1.45 Contabilitate de gestiune

Lect. univ. dr.M. Nicoară Sem. II

Publicare pentru susţinerea

procesului de învăţământ

1.46Analiză economico-financiară

Conf. univ. dr C. Florea Sem. II

Publicare pentru susţinerea

procesului de învăţământ

1.47Eficienţa economică a investiţiilor

Prof. univ. dr. Gh. StâneanuAsit univ..drd.

M. Pop

Sem. II

Publicare pentru susţinerea

procesului de învăţământ

1.48

Instituţiile financiare internaţionale contemporane

Prof. univ. dr. Gh. Stâneanu

Sem. IIPublicare pentru

susţinerea procesului de învăţământ

1.49 Bazele managementului

Lect. univ. drd. D. Rus Sem. II

Publicare pentru susţinerea

procesului de învăţământ

1.50Managementului instituţiilor cultural artistice

Lect. univ. drd. D. Rus Sem. II

Publicare pentru susţinerea

procesului de învăţământ

CERCETĂRI PENTRU PARTICIPARE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

2.1

Comunicări ştiinţifice prezentate la sesiunea anuală a cadrelor didac-tice organizată de Univ. Creştină “Dimitrie Cantemir”

Cadrele didactice ale facultăţii Mai 2006

Lucrări prezentate la

sesiunea ştiinţifică şi

publicarea în volum

2.2

Comunicări ştiinţifice prezentate la sesiunii ştiinţifice organizate de alte instituţii de învăţământ superior

Cadrele didactice ale facultăţii

In cursulanului2006

Lucrări prezentate la

sesiuni ştiinţifică şi publicarea în

volum

60

Page 62: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.3Sesiunea anuală de comunicări organizată de facultate

Cadrele didactice şi studenţii facultăţii Mai 2006

Sesiune de comunicări ştiintifice şi publicarea

lucrărilor în volum

2.4Articole publicate în diferite reviste de specialitate

Cadrele didactice ale facultăţii

In cursulanului 2006

Publicare în reviste de

specialitate

3. ELABORAREA DE TEZE DE DOCTORAT ŞI REFERATE

3.1 Monedă şi credit, finanţe publice

Lect. univ. drd. R. Buzgău

Sem. I Cercetare doctorat

3.2 Mediul bancar în România

Asist. univ.drd. C. Nistor Sem. II Cercetare

doctorat

3.3 Strategii de dezvoltare a IMM-urilor

Lect. univ. drd. R. Modola

Sem. II Cercetare doctorat

3.4

Strategii de adaptare şi remodelare a activităţii unor societăţi de asigurare din România

Lect. univ. drd.D. Hancu Sem. II Susţinerea tezei

de doctorat

3.5 Deconstrucţia discursului Thacherist

Lect. univ.drd.A. Nicolescu

Sem. II Cercetare doctorat

3.6Rolul şi locul serviciilor în activitatea de comeţ

Lect. drd. C. Rusu Sem. II

Cercetare doctorat

3.7

Contribuţii privind managementul unităţilor pres-tatoare de srvicii turistice în mediul rural

Lect. univ. drd. O. Şuta Sem. II Susţinerea tezei

în cadrul catedrei

61

Page 63: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

3.8

Eşecul mecanismelor de apărare psihică şi declanşareaa comportamentuluiAntisocial

Asist. univ.drd.M.Giurgea Sem. II

Cercetare doctorat

3.9

Sistemul informaţional al departamentelor financiar-contabile

Asist. univ. drd.M. Deac Sem. II Cercetare

doctorat

3.10

Organizarea departamentelor financiar contabile la întreprinderile din România

Asist. univ. drd. M. Deac Sem. II

Cercetare doctorat

3.11

Contractul de asigurări de răspundere civilă obligatorie

Asist. univ. drd.L. Drăgoescu Sem. I

Cercetare doctorat

Susţinere referat

3.12

Corelaţia dintre asigurarea de răpundere civilă obligatorie răspunderea civilă delictuală

Asist. univ. drd.L. Drăgoescu Sem. II

Cercetare doctorat

Susţinere referat

3.13.

Influenţa condiţiilor de risc şi incertitudine asupra comportamentlui decizional a firmelor

Asist. univ. drd. M. Pop

Sem. IICercetare doctorat

3.14Algoritmi de optimizare a căutărilor în baza de date

Prep. univ. drd. S. Muşat

Sem. II Cercetare doctorat

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC, Prof. univ. dr. Aurel Negucioiu Prof. univ. dr. Sever Groze

62

Page 64: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE BRAŞOV

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂPE ANUL 2006

Nr. crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectivde

elaborare

Perioadade

realizare

Modde

valorificare0 1 2 3 4

I. ELABORARE DE TRATATE, MANUALE UNIVERSITARE ŞI ALTE MATERIALE DIDACTICE

1.1 ManagementProf. univ. dr.

Secară Gheorghe

Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.2Matematici financiare şi actuariale

Conf. univ. dr.Bârsan-Pipu

Nicolae

Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.3 Statistică economică

Conf. univ. dr.Bârsan-Pipu

NicolaeIunie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.4Matematici aplicate în economie

Prof. univ. dr.Munteanu Gheorghe

Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.5

Economia serviciilor internaţionale

Prof. univ. dr.Ispas Ana

Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.6Tranzacţii în turismul internaţional

Prof. univ. dr.Ispas Ana Iunie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

63

Page 65: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

1.7. Statistică în afaceri internaţionale

Prof. univ. dr.Petcu Nicoleta

Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.8. Statistică aplicată în economie

Prof. univ. dr.Petcu Nicoleta

Iunie 2006Editura

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.9. Marketing internaţional

Conf. univ. dr.State Ion

Septembrie 2005

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.10.Contabilitate de

gestiune şi calculaţia costurilor

Conf. univ. dr.Trifan Adrian

Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.11 Microeconomie Conf. univ. dr.Tache Ileana

Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.12 Macroeconomie Conf. univ. dr.Tache Ileana Iunie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.13 Doctrine economice

Conf. univ. dr.Tache Ileana Iunie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.14Gestiunea

financiară a întreprinderii

Conf. univ. dr.Dincă Marius

Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

64

Page 66: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

1.15

Analiză economică-financiară

Conf. univ. dr.Dincă Marius

Iunie 2006Editura

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.16

Relaţii financiar-valutare internaţionale

Lect. univ. dr.Răileanu-Szeles

Monica

Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.17„Investiţii financiare”

Lect. univ. dr.Răileanu-Szeles

Monica

Iunie 2006Editura

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.18 „Drept bancar”Lect. univ. dr.

Gheorghe Carmen-Adriana

Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.19

Drept comercial-compendiu. Teste de evaluare

Lect. univ. dr.Gheorghe

Carmen-Adriana

Noiembrie 2005

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.20Preţuri şi concurenţă

Lect. univ. dr.Nastovici Luminiţa

Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.21 Management financiar

Lect. univ. dr.Nastovici Luminiţa

Iunie 2006Editura

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.22

Comunicaţii în marketingul internaţional

Lect. univ. drd.Chiţu Ioana

Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.23 „Finanţe publice”Lect. univ. drd.

Dincă Gheorghiţa

Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

65

Page 67: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

1.24 Asigurări şi reasigurări

Lect. univ. drd.Dincă

GheorghiţaIunie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.25Comerţ internaţional şi politici comerciale

Lect. univ. drd.Marinescu

NicolaeIunie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.26 Expertiza mărfurilor de import - export

Lect. univ. drd.Fântână Raul Iunie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.27 Pieţe de capitalLect. univ. drd.

Suciu Titus Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.28

Probleme teoretice şi practice ale economiei româneşti şi şan-sele ei de integrare europeană

Lect. univ. drd.Suciu Titus Martie 2006 Editura

„Infomarket”Braşov

1.29 Bazele contabilităţii Lect. univ. drd.Surdu Mirela

Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.30 Contabilitatea agenţilor economici

Lect. univ. drd.Surdu Mirela

Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.31 Fiscalitate Lect. univ. drd.Surdu Mirela Iunie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie Cantemir

66

Page 68: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

1.32Tranzacţii economice internaţionale

Lect. univ. drd.Onuţ Elena Ianuarie

2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.33Transporturi, expediţii şi asigurări internaţionale

Lect. univ. drd.Onuţ Elena Iunie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie Cantemir

1.34Geografie economică mondială

Lect. univ.Bucur Dorica Iunie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie Cantemir

1.35Commercial Correspondence

Lect. univ.Popescu Cristina-

Ruxandra

Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.36Business Communication in English

Lect. univ.Popescu Cristina-

Ruxandra

Iunie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.37 Îndrumar MS Office XP (Word, Excel, PowerPoint)

Asist. univ. drd.Lixăndroiu Radu Mai

2006

Editura Informarket

Braşov

1.38Pachete de programe de contabilitate

Asist. univ. drd.Lixăndroiu Radu Iunie 2006

Editura Informarket

Braşov

1.39 Limba franceză Asist. univ.Nan Anca

Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

1.40 „Student’s Book”Asist. univ.Gabriela Găvenea

Ianuarie 2006

Editura Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”

67

Page 69: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2. ELABORARE DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

2.1.

Aspecte privind teoria deciziei şi statistica

Conf. univ. dr.Bârsan-Pipu

Nicolae Mai 2005

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.2

Abordarea geometrică a problemelor de decizie

Conf. univ. dr.Bârsan-Pipu

NicolaeMai 2005

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.3Consideraţii privind procesele de decizie markoviene

Conf. univ. dr.Bârsan-Pipu

NicolaeMai 2005

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir” Bucureşti

2.4

Asupra unui model triunghiular pentru modelarea funcţiei de pierdere

Conf. univ. dr.Bârsan-Pipu

NicolaeMai 2005

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică a Universităţii

„Transilvania” Braşov

2.5Extreme Obliquity and Related Bounds

Conf. univ. dr.Bârsan-Pipu

NicolaeCercet. şt. gr. IIDr. Vodă Viorel-

Gh.

Ianuarie 2006

Raport tehnicInstitutul de Statistică

Matematică şi Matematică Aplicată al Academiei Române

68

Page 70: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.6

The application of the concept of quality integrated management to rural tourist destinations

Prof. univ. dr.Ispas Ana

Prof. univ. dr.Petcu Nicoleta

Aprilie 2006

Congresul Internaţional de

turism – Opatija, Croaţia

2.7

Methods of multicriterial hierarchy regarding romania’s place within the tourism framework of central and eastern european countries

Prof. univ. dr.Petcu NicoletaProf. univ. dr.

Ispas Ana

Aprilie 2006

Congresul Internaţional de

turism – Opatija, Croaţia

2.8

Marketing strategies for increasing the competitiveness of thermal tourism in Romania

Prof. univ. dr.Ispas Ana Iunie 2006

Conferinţa internaţională

Patras - Grecia

2.9

The application of the concept of quality integrated management to rural tourist destinations

Prof. univ. dr.Ispas Ana

Prof. univ. dr.Petcu Nicoleta

Aprilie 2006

Congresul Internaţional de

turism – Opatija, Croaţia

2.10Segmentarea pieţei turistice Prof. univ. dr.

Petcu Nicoleta Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.11

Restructuring and tax arrears in Romania: a mathematical approach

Conf. univ. dr.Tache Ileana Martie 2006

Prezentare la 61th

International Economic

Atlantic Conference,

Berlin

69

Page 71: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.12Problema arieratelor în România

Conf. univ. dr.Tache Ileana Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.13

Elemente privind marketingul proiectelor   

Conf. univ. dr.State Ion

Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.14

Consideraţii privind metodologia impactului

Conf. univ. dr.State Ion

Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.15

Metoda pentru compararea preţurilor pe piaţa internaţionala, cu relevarea contribuţiei parametrilor tehnici. Aplicaţie.

Conf. univ. dr.State Ion

Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir” Bucureşti

2.16

Analiza limitei rentabilităţii importurilor de produse de mâna a doua, pentru produse similare fabricate în ţară. Aplicaţie

Conf. univ. dr.State Ion

Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir” Bucureşti

70

Page 72: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.17Diagnosticul productivităţii muncii

Conf. univ. dr.Dincă Marius Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.18Analiza comparativă a accizelor şi TVA

Conf. univ. dr.Dincă Marius Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.19 Analiza cash flow-ului

Conf. univ. dr.Dincă Marius Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică a Universităţii

„Transilvania” Braşov

2.20Inventarierea şi contabilitatea diferenţelor

Conf. univ. dr.Trifan Adrian Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.21 Costurile de producţie

Conf. univ. dr.Trifan Adrian Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

71

Page 73: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.22Alternativa de finanţare prin leasing

Conf. univ. dr.Trifan Adrian Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir” Bucureşti

2.23 Costurile îndatorării

Conf. univ. dr.Trifan Adrian Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir” Bucureşti

2.24

Utilizarea informaţiei de tip ABC în gestiunea activităţilor

Conf. univ. dr.Trifan Adrian Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică a Universităţii

„Transilvania” Braşov

2.25

Dezvoltări în contabilitatea managerială determinate de tehnologiile avansate de producţie

Conf. univ. dr.Trifan Adrian Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică a Universităţii

„Transilvania” Braşov

2.26Adoptarea IAS/IFRS în Europa

Conf. univ. dr.Trifan Adrian Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică a Universităţii

„Transilvania” Braşov

2.27Costurile-alternativă în analiza rezultatului

Conf. univ. dr.Trifan Adrian Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică a Universităţii

„Transilvania” Braşov

72

Page 74: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.28

Impactul fiscalităţii asupra trezorerie întreprinderii

Lect. univ. drd.Surdu Mirela Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.29Raportul cost beneficiu şi informaţia contabilă

Lect. univ. drd.Surdu Mirela Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.30

A multidimensional approach of poverty. The case of Romania.

Lect. univ. dr.Răileanu-

Szeles Monica

Ianuarie 2006

Publicare în revista Atlantic

Economic Review

2.31

Aspecte divergente privind comporta-rea investiţională pe pieţele de capital în România

Lect. univ. dr.Răileanu-

Szeles MonicaMai

2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică a Universităţii

„Transilvania” Braşov

2.32

Impactul fiscalităţii asupra trezoreriei întreprinderii

Lect. univ. drd.Surdu Mirela

Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.33Raportul cost beneficiu şi informaţia contabilă

Lect. univ. drd.Surdu Mirela

Mai 2006

Prezentare la ses. ştiinţifică şi

publicare în Buletinul

Universităţii „Dimitrie

Cantemir” Braşov

73

Page 75: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.34

A multidimensional approach of poverty. The case of Romania.

Lect. univ. dr.Răileanu-

Szeles Monica

Ianuarie 2006

Publicare în revista Atlantic

Economic Review

2.35

Aspecte divergente privind comporta-rea investiţională pe pieţele de capital în România

Lect. univ. dr.Răileanu-

Szeles MonicaMai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică a Universităţii

„Transilvania” Braşov

2.36

Impactul fiscalităţii asupra trezorerie întreprinderii

Lect. univ. drd.Surdu Mirela Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.37

Raportul cost beneficiu şi informaţia contabilă

Lect. univ. drd.Surdu Mirela Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.38

A multidimensional approach of poverty. The case of Romania.

Lect. univ. dr.Răileanu-

Szeles Monica

Ianuarie 2006

Publicare în revista Atlantic

Economic Review

2.39

Aspecte divergente privind comportarea investiţională pe pieţele de capital în România

Lect. univ. dr.Răileanu-

Szeles Monica Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică a Universităţii

„Transilvania” Braşov

2.40

A comparison between the eastern european stock markets

Lect. univ. dr.Răileanu-

Szeles Monica

Octombrie 2006

Prezentare la International Economic

Atlantic Conference, Philadelphia

74

Page 76: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.41 Metode de predare a dreptului

Lect. univ. dr.Gheorghe

Carmen-Adriana

Februarie 2006

Congresul anual al

Facultăţii de Drept

2.42Modalităţi electronice de plată

Lect. univ. dr.Gheorghe

Carmen-AdrianaMartie 2006

Prezentare la Ses. Şt. a Univ.

„Nicolae Titulescu”

Braşov

2.43Privatizarea băncilor din România

Lect. univ. dr.Gheorghe

Carmen-AdrianaAprilie 2006

Conferinţa internaţională

de la Leuven – Belgia

2.44 Management financiar

Lect. univ. dr.Nastovici Luminiţa

Ianuarie 2006

Publicare în revista

„Orientul Latin” Braşov

2.45

Cybermarketing Lect. univ. dr.Nastovici Luminiţa

Septembrie 2006

Prezentare la International Economic

Atlantic Conference,

SUA

2.46Managementul riscurilor financiar-bancare

Lect. univ. dr.Nastovici Luminiţa

Decembrie 2006

Publicare în Editura „Lux

Libris” Braşov

2.47

Scenarii politico-economice de dezvoltare regională

Lect. univ. dr.Nastovici Luminiţa

Decembrie 2006

Publicare în editura „Lux

Libris” Braşov

2.48Percepţia subliminală şi publicitatea

Lect. univ. drd.Chiţu Ioana

BiancaMai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

75

Page 77: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.49Impactul social al activităţii promoţionale

Lect. univ. drd.Chiţu Ioana

BiancaMai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.50

Noi aspecte privind contabilitatea instituţiilor publice Lect. univ. drd.

Dincă Gheorghiţa

Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.51

Tendinţe în structura veniturilor fiscale

Lect. univ. drd.Dincă

Gheorghiţa

Octombrie 2005

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică din Cluj – Napoca

2.52

Implicaţiile sociale ale activităţilor de contrafacere

Lect. univ. drd.Fântână Raul Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.53 Pieţele futures Lect. univ. drd.Suciu Titus Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

76

Page 78: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.54Zece reguli de aur pentru succesul tău la bursă

Lect. univ. drd.Suciu Titus Mai 2005

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.55

Evoluţia preţului petrolului şi a cursurilor principalelor valute în preajma alegerilor prezidenţiale din SUA din 2004

Lect. univ. drd.Suciu Titus Mai 2005

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică a Universităţii

„Transilvania” Braşov

2.56

Calitatea serviciilor - garant al satisfacţiei consumatorilor

Lect. univ. drd.Onuţ Elena Mai 2005

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.57 In-company Communications

Lect. univ.Popescu Cristina-

Ruxandra

Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.58 Understanding Business Data

Lect. univ.Popescu Cristina-

Ruxandra

Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

77

Page 79: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.59

Consecinţele umane şi materiale ale primului război mondial

Lect. univ.Bucur Dorica Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.60 Tehnologia RFID în trasabilitate

Asist. univ. drd.Lixăndroiu Radu Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.61 Standarde în trasabilitate

Asist. univ. drd.Lixăndroiu Radu Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

2.62Fiabilitatea sistemelor de trasabilitate

Asist. univ. drd.Lixăndroiu Radu Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir” Bucureşti

2.63Voltaire et l’idée de bonheur

Asist. univ.Nan Anca Mai 2005

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

78

Page 80: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.64 Teaching the productive skills

Asist. univ.Găvenea Gabriela

Mai 2006

Prezentare la sesiunea

ştiinţifică şi publicare în

Buletinul Universităţii

„Dimitrie Cantemir”

Braşov

3. ELABORARE DE REFERATE ŞI TEZE DE DOCTORAT

3.1

Contribuţii privind perfecţionarea managementului în IMM-urile din comerţ şi turism

Lect. univ. drd.Marinescu

NicolaeMai 2006

Teză de doctorat

3.2

Impactul social al globalizării prin prisma principa-lelor curente de gândire economică din zilele noastre

Lect. univ. drd.Suciu Titus Martie 2006

Teză de doctorat

3.3

Contribuţii teoretice în domeniul managementului calităţii şi riscului în proprietatea intelectuală

Lect. univ. drd.Fântână Raul Iunie 2006 Teză de

doctorat

3.4

Instrumente şi rapoarte contabile folosite în analiza şi deciziile manageriale

Lect. univ. drd.Surdu Mirela Iunie 2006 Referat de

doctorat

3.5Aplicaţii ale noilor tehnologii informatice în economie

Asist. univ. drd.Lixăndroiu Radu Martie 2006 Referat de

doctorat

79

Page 81: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

4. CONTRACTE DE CERCETARE

4.1

Dezechilibre macroeconomice în perioada de tranziţie

Conf. univ. dr.Tache IleanaLect. univ. dr.

Răileanu-Szeles Monica

Lect. univ. drd.Dincă Gh.

Asist. univ. drd.Lixăndroiu Radu

Decembrie 2006 CNCSIS

4.2

Indicatori, metodologii şi proceduri pentru fundamentarea omologării capabilităţii proceselor de producţie

Prof. univ. dr.Alexandru

ISAIC-MANIUASE BucureştiConf. univ. dr.

Nicolae BÂRSAN-PIPUUCDC – FBC

BraşovCerc. şt. pr. II dr.Viorel-Gheorghe

VODĂISMMA

Bucureşti

Decembrie 2006 CNCSIS

DECAN RE.I., DECAN F.B.C.,Prof. univ. dr. Gheorghe Secară Conf. univ. dr. Nicoale Bârsan-Pipu

PREŞEDINTE,Jurist Marian Georgescu

80

Page 82: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

TIMIŞOARA

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL 2006

Nr. crt.

Obiective şi teme de

cercetare

Colectiv de

elaborare

Perioada de

realizare

Mod de

valorificare0 1 2 3 4

I. PROGRAME PENTRU O AGENŢIE DE TURISM VIRTUALĂ

1

Colaborarea firmei de turism virtuale din cadrul universităţii noastre cu firme virtuale din alte ţări

Conf. univ. dr.Vasile Turcu

Econ. Eva NanuPrep. univ.

Corina LupulescuPrep. univ.Alina Lazoc

2006-2007

Comunicări, cerc ştiinţific

studenţesc, îndrumare lucrări licenţă, lucrări de

dizertaţie la Master, publicaţii

în reviste de specialitate

2

Realizarea unei baze de date destinată administrării unei reţele turistice în contextul economic U.E.

Prof. univ. dr. Aurel Stepan,Conf. univ. dr.

Daniela MorariuLect. univ. drd. Cipriana Sava,Asist. univ. drd.

Marius MiculescuPrep. univ.

Cristian Chiş

2006-2007

Comunicări, cerc ştiinţific

studenţesc, îndrumare lucrări licenţă, lucrări de

dizertaţie la Master, vânzare

către firme, publicaţii în reviste

de specialitate

3Comerţul electronic

Prof. univ. dr.Aurel Stepan

2006-2007Comunicare

ştiinţifică,lucrări de licenţă,

lucrări de dizertaţie la

Master

4

Interfaţă pe Internet cu posibilitatea de a consulta alte baze de date în domeniul turismului pe arii geografice extinse

Prof. univ.dr. Aurel Stepan,Conf. univ. dr.

Daniela MorariuAsist. univ.Luiza

Caraivan

2006 Comunicări ştiinţifice

81

Page 83: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

5

Constituirea de oferte destinate potenţialului client de a vizita pagina WEB în vede-rea alegerii dintr-un set de opţiuni (desti-naţia, hotelul, munte, mare, apă termală, vilă, cameră, preţ etc.) pentru a veni în întâmpinareanevoilor acestuia

Prof. univ. dr. Aurel Stepan,Conf. univ. dr. Vasile TurcuConf. univ.dr.

Daniela MorariuPrep. univ.

Janeta WeiszPrep. univ.

Cristian Chiş

2006

Publicare pe Internet ca pagină

de WEB, comunicare, cerc

ştiinţific studenţesc, implicarea

studenţilor în firme de profil interesate

II. PROGRAM UNIVERSITAR DE SIMULARE A UNEI FIRME, INTEGRATĂÎN CIRCUITUL ECONOMIC EUROPEAN

6

Perfecţionarea şi ordonarea proce-durilor aferente sistemului infor-maţional în cadrul mediului econo-mic românesc în concordanţă cu practicile europe-ne în domeniile:-documente euro-pene necesare funcţionării unei firme de comerţ şi turism din cadrul UE;- marketing în turism şi servicii;-fluxul informa-ţional în cadrul firmei de comerţ şi turism şi reflec-tarea lor în siste-mul contabil;

Conf. univ. dr. Daniela Morariu

Lect. univ. drd. Cipriana Sava

Asist. univ. drd. Marius

MiculescuAsist. univ.

Dina LuţAsist. univ.

Christina MiţariuAsist. univ.

Luiza CaraivanPrep. univ.

Janeta WeiszPrep. univ.

Cristian Chiş

2006 - 2007

Comunicări la simpozioane

specializate pe domeniu,

seminarii cu studenţii,

îndrumare lucrări licenţă, lucrări de

dizertaţie la Master, publicaţii

în reviste de specialitate

82

Page 84: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4- relaţiile financiar-contabile (ban-care) ale firmei;- relaţiile firmei cu furnizorii şi clienţii;- managementul şi asigurarea calităţii

- " - - " - - " -

7

Folosirea firmelor simulate în sprijinul programelor de dezvoltare regională în turism şi comerţ precum şi pentru reconversia profesională

Conf. univ. dr. Daniela MorariuLect. univ. drd. Cipriana Sava

Asist. univ. drd. Christina Miţariu

2006

Practica studenţească

pentru anul II şi III, lucrări de licenţă,

lucrări de dizertaţie la

Master

III. PROBLEME ACTUALE ÎN ECONOMIA TURISMULUI ŞI COMERŢULUI

8

Abordarea economică a activitaţii de turism. Politici de turism.

Conf. univ. dr. Daniela Morariu,Lect. univ. drd. Cipriana Sava

Prep. univ. Janeta Weisz

2006

Comunicări, lucrări de licenţă,

lucrăride dizertaţie la

MasterPublicaţii

9Participarea activă în cadrul Organizaţiei Internaţionale de turism ATLAS

Conf. univ. dr. Daniela Morariu

Prep. univ. Janeta Weisz

2006-2007

Schimb de studenţi, vacanţe de studiu, cursuri

de vară, comunicări, lucrări de licenţă, lucrări de dizertaţie la

Master,Publicaţii.

10

Terţiarizarea economiilor naţionale ca fenomen economic contemporan

Conf. univ. dr. Daniela Morariu

Prep. univ. Janeta Weisz

2006

Comunicări, lucrări de licenţă,

lucrări de dizertaţie la

MasterPublicaţii

83

Page 85: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

11

Participarea activă la târguri naţionale şi internaţionale de turism în vederea promovării şi cunoaşterii ofertei promoţionale a universităţii

Conf. univ. dr. Turcu Vasile

Conf. univ. dr. Morariu Daniela

Prep. univ. Janeta Weisz

2006-2007

Comunicări, lucrări de licenţă,

lucrăride dizertaţie la

Master, Practică studenţească

Publicaţii

12

Studiu privind performanţele unei societăţi comerciale româneşti din perspectiva schimburilor regionale din Uniunea Europeană

Conf. univ. dr. Turcu Vasile

Conf. univ. dr. Morariu DanielaLect. univ. dr. Dogaru Vasile

2006-2007

Comunicări, lucrări de licenţă,

lucrări de dizertaţie la

MasterPublicaţii

13

Schimburile economice intra-europene ale României în baza creşterii productivităţii totale şi a avantajului comparative

Conf. univ. dr. Turcu Vasile

Conf. univ. dr. Morariu DanielaLect. univ. dr. Dogaru Vasile

2006-2007

Comunicări, lucrări de licenţă,

lucrări de dizertaţie la

MasterPublicaţii

14Schiţă a unei proiecţii economico-sociale în plan regional folosind variabila forţă de muncă – etapa II

Conf. univ. dr. Turcu Vasile

Conf. univ. dr. Morariu DanielaLect. univ. dr. Dogaru Vasile

2006-2007

Comunicări, lucrări de licenţă,

lucrări de dizertaţie la

MasterPublicaţii

84

Page 86: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

IV. STUDII PRIVIND RESURSELE UMANE

15

Factorii care determină nevoia de schimbare în cadrul organizaţiilor economice româneşti

Conf. univ. dr. Vasile Turcu

Conf. univ. dr. Morariu Daniela

Prep. univ. Weisz Janeta

2006

Comunicări, lucrări de licenţă,Publicaţii

16

Structura, organizarea şi managementul activităţilor promoţionale pe plan intern şi internaţional

Conf. univ. dr. Roman LazocConf. univ. dr.

Daniela Morariu2006

Comunicări, lucrări de licenţă,Publicaţii

17

Abordări microecono-mice în condiţiile comerciale actuale

Conf. univ. dr. Vasile TurcuPrep. univ.

Corina LupulescuPrep. univ.

Alina Lazoc

2006-2007Comunicări, lucrări

de licenţă,Publicaţii

18Motivaţia comportamen-tului consuma-torului contem-poran

Conf. univ. dr. Daniela Morariu

Prep. univ. Janeta Weisz

2006-2007Comunicări, lucrări de licenţă, lucrări de dizertaţie la

MasterPublicaţii

V. PROBLEME SPECIFICE PE DISCIPLINE

19Promovarea vânzărilor. Marketing relaţional

Conf. univ. dr. Daniela MorariuConf. univ. dr. Roman Lazoc

Prep. univ. Janeta Weisz

2006Comunicări, lucrări de licenţă, lucrări de dizertaţie la

MasterPublicaţii

85

Page 87: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

20Managementul de mediu

Prof. univ. dr. Georgeta Burtică

Lect. univ. dr. Adina Negrea

2006Comunicări,

lucrări de licenţă,

Publicaţii

21Aplicaţii ale administraţiei casnice în întreprinderi industriale, industria hotelieră şi restaurante

Conf.univ.dr. Daniela Morariu

Lect.univ. dr. Adina NegreaLect. univ. drd. Cipriana Sava

2006 Comunicări, lucrări de licenţă,

Publicaţii

22Turismul internaţional. Studii de caz pe ţări

Conf. univ. dr. Daniela Morariu

Prep.univ. Janeta Weisz

2006Comunicări,

lucrări de licenţă, lucrări de dizertaţie la

Master. Publicaţii

23Didactica limbilor străine. Instrumente şi proceduri în sprijinul managementului calităţii în învăţarea şi predarea limbilor străine

Conf. univ. dr. Aurelia TurcuConf. univ. dr. Mariana Popa

Asist. univ. drd. Christina Miţariu

Asist. univ. Luiza Caraivan

Asist. univ. Ioana Sălăgean

2006-2007Comunicări,

publicaţii, propuneri de proiecte cu Camera de

Comerţ

24 Modalităţi de implementare a sistemului informaţional în domeniul economic

Prof. univ. dr. Aurel Stepan

Asist. drd. Marius Miculescu

2006Comunicări,

lucrări de licenţă,

Publicaţii

86

Page 88: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

25

Metode de pregătire a studenţilor în vederea obţinerii atestatului de limba engleză Cambridge BEC (Business English Certificate)

Conf. univ. dr. Popa Mariana

Asist. drd. Miţariu ChristinaAsist. univ. drd. Caraivan LuizaAsist. univ. drd.

Ştefan IoanaPrep. univ.

Chiş Cristian

2006-2007Comunicări,

lucrări de licenţă,

Publicaţii

26

Standardizarea procesului de predare a limbii engleze în vederea obţinerii paşaportului lingvistic conform cerinţelor de referinţă europene

Conf. univ. dr. Popa MarianaAsist.univ. drd.

Miţariu ChristinaAsist. univ. drd. Caraivan LuizaAsist. univ. drd.

Ştefan IoanaPrep. univ.

Chiş Cristian

2006-2007Comunicări,

lucrări de licenţă,

Publicaţii

27

Dobândirea şi aprofundarea cunoştinţelor pentru studierea unor noi limbi străine (de ex. limba arabă) pentru realiza-rea unei pregă-tiri profesionale superioare a studenţilor

Conf. univ. dr. Vasile TurcuPrep. univ.

Mareş Roxana

2006-2007Comunicări,

lucrări de licenţă,

Publicaţii

28

Dezvoltarea abilităţii de înţelegere şi concepţie a unui text scris (într-o limbă străină), în vederea purtării unei conversaţii înregistrate în domeniul afacerilor

Conf. univ. dr. Popa MarianaAsist. univ. drd. Miţariu ChristinaAsist. univ. drd. Caraivan LuizaAsist. univ. drd.

Ştefan IoanaPrep. univ.

Chiş Cristian

2006-2007Comunicări,

lucrări de licenţă,

Publicaţii

87

Page 89: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

VI. TABEL CU TEMELE TEZELOR DE DOCTORATNr. crt.

Numele şi prenumele Specialitatea Tema

1 Asist. univ. drd. Mitariu Christina

filolog Lirica trubadurilor – un model romantic prestigios

2 Asist. univ. drd. Caraivan Luiza filolog

Nadine Gordimer and the rhetoric of otherness –multracialism in post-apartheid South- Africa

3 Lect. univ. drd. Sava Cipriana

economist Evoluţia resurselor turistice şi strategii privind valorificarea acestora

4 Asist.univ. drd. Luţ Dina economist

Adaptarea managementului resurselor umane din firmele de comerţ la cerinţele economiei de piaţă

5 Asist. univ. drd. Ştefan Ioana

filolog “Gender politics in American cinema”

6 Asist. univ. drd. Miculescu Marius

economist Perfecţionarea contabilităţii în domeniul sanitar

7 Prep. univ. drd. Miculescu Corina economist

Contribuţii privind organizarea si implementarea managementului contabil la organizaţiile industriale

8 Prep. univ. drd. Lazoc Alina

economist Marketingul televiziunii publice

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC,

Conf. univ. dr. Vasile Turcu Conf. univ. dr. Daniela Morariu

88

Page 90: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR"FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI - SIBIU

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL 2006

Nr. crt.

Obiective şi teme de

cercetare

Colectivde

elaborare

Perioada de

realizare

Modde

valorificare0. 1. 2. 3. 4.

I. CERCETARE FUNDAMENTALĂ

1.1

Bazele geografice ale turismului. Potenţial. Gestiune. Valorificare. Calitatea mediului

Prof. univ. dr. Velcea Ion

Prof. univ. dr. Velcea Valeria

Lect. univ. dr. Costea MarioaraAsist. univ. drd. Pleşia NicolaeLect. univ. drd.

Gherasim Virginia

Asist. univ. dr.Giuşcă RoxanaAsist. univ. dr.Crăcea Traian

ianuarie 2007

- aplicarea în procesul de învăţământ a rezultatelor- elaborarea de cursuri

şi de caiete de lucrări practice

- întocmirea de hărţi tematice, profile şi grafice în cadrul laboratorului de geografie umană

- materializarea cercetării în studiile publicate în revistele de specialitate „Geocarpathica” şi „Alpii Transilvaniei”

- implicarea studenţilor- observaţiile efectuate

la teren- efectuarea de studii

pe bază de chestio-nare privind modalită-ţile de valorificare a zonei

- susţinerea lucrărilor cu ocazia sesiunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale

89

Page 91: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

1.2Spaţiul rural în contextul indicilor dezvoltării umane

Prof. univ. dr.Velcea Ion

Asist. univ.drd.Crăcea TraianAsist. univ.drd. Pleşia Nicolae

decembrie 2007

- susţinerea lucrărilor

cu ocazia sesiunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale

- implicarea studenţilor în observaţiile la teren

- efectuarea de studii pe bază de chestiona- re privind modalităţile de valorificare agroturistică a zonei

- diagnoză socio- economică, programe de dezvoltare- publicarea în revistele de specialitate „Geocarpathica” şi “Alpii Transilvaniei” - exemplificări în

cadrul seminariilor şi lucrărilor practice

1.3 Riscuri naturale şi tehnogene

Prof. univ. dr.Velcea ValeriaProf. univ. dr.

Bogdan Octavia

Conf. univ. dr.Toderaş Teodor

Lect. univ. dr.Costea

MarioaraLect. univ. drd.

Gherasim Virginia

Asist. univ.Câmpean

IoanaAsist. univ. dr.

Giuşcă Roxana

decembrie 2007

- implicarea studenţilor în măsurătorile şi observaţiile efectuate la teren;

- identificarea modalităţilor de stopare a impactului antropic negativ asupra mediului;

- exemplificări în cadrul seminariilor şi lucrărilor practice.

- susţinerea lucrărilor cu ocazia sesiunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

90

Page 92: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

- ” - - ” - - ” -

- materializarea cercetării în studiile publicate în revistele de specialitate „Geocarpathica” şi “Alpii Transilvaniei”

1.4Rezervaţii naturale în judeţul Sibiu

Conf. univ. dr.Ciobanu Rodica

decembrie 2006

- exemplificări în cadrul seminariilor şi lucrărilor practice.

- susţinerea lucrărilor cu ocazia sesiunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

- implicarea studenţilor în măsurătorile şi observaţiile efectuate la teren;

- materializarea cercetării în studiile publicate în revistele de specialitate „Geocarpathica” şi “Alpii Transilvaniei”

1.5

Regiunile de dezvoltare ale României

Prof. univ. dr.Velcea Ion

Prof. univ. dr.Velcea ValeriaProf. univ. dr.

Bogdan Octavia

Lect. univ.drd.Gherasim Virginia

Lect. univ. dr. Costea Marioara

Asist. univ. dr.Giuşcă Roxana

Asist. univ.drd.Pleşia Nicolae

decembrie 2007

- exemplificări în cadrul seminariilor şi lucrărilor practice;

- susţinerea lucrărilor cu ocazia sesiunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

- publicarea de cursuri şi caiete de lucrări practice;

- diagnoză socio-economică, programe de dezvoltare cu cofi-nanţare europeană

- materializarea cercetării în studiile publicate în revistele de specialitate „Geocarpathica” şi “Alpii Transilvaniei”

91

Page 93: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

- ” - - ” - - ” - - ” -

- efectuarea de studii pe bază de ches- tionare privind moda- lităţile de valorificare turistică a zonei

II. CERCETARE CONTRACTUALĂ

2.1

Atlasul geoeconomic al judeţului Sibiu (IBD Serviciul Integrat de Consultanţă pentru Economie în România, în Programul de Cooperare al Camerelor de Industrie din România cu Societatea de Cooperare Tehnică GBD)

Prof. univ. dr.Velcea Ion

Prof. univ. dr.Velcea Valeria

Prof. univ. dr.Bogdan Octavia

Prof. univ. dr.Buza MirceaConf. univ. dr.

Toderaş Teodor

Lect. univ. dr.Costea

MarioaraAsist. univ.drd.

Pleşia Nicolae

Asist. univ.drd.Crăcea Traian

decembrie 2007

- publicare- utilizare în cadrul

seminariilor şi lucrărilor practice.

- diagnoză socio-economică, programe de dezvoltare

- întocmirea de hărţi tematice, profile şi grafice în cadrul laboratoarelor de geografie umană

2.2Potenţialul

geodemografic şi resursele de muncă din

regiunea centrală a României(CNCSIS Bucureşti)

Prof. univ. dr.Ilinca

NicolaeAsist.

univ.drd.Crăcea TraianAsist.

univ.drd.Pleşia

Nicolae

decembrie 2007

- susţinerea lucrărilor cu ocazia sesiunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale

- publicarea de cur-suri şi caiete de lucrări practice

- efectuarea de studii pe bază de chestionare privind modalităţile de valorificare a spaţiului geografic;

- diagnoză socio- econ., programe de dezvoltare cu cofinanţare

92

Page 94: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

europeană

93

Page 95: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

- ” - - ” - - ” - - ” -

- analiza factorilor potenţiali activi şi pasivi în declanşa- rea proceselor geodemografice

2.3

Monografia energetică a

Sucursalei de Transport Sibiu. Caracterizare geografică.

(TransElectrica)

Prof. univ. dr.Bogdan Octavia

Lect. univ. dr. Costea Marioara

Prof. univ. dr.Velcea Ion

Prof. univ. dr. Velcea Valeria

Prof. univ. dr.Buza Mircea

Conf. univ. dr.Toderaş Teodor

Conf. univ. dr. Ciobanu Rodica

Asist. univ. dr.Giuşcă Roxana

Asist. univ.Câmpean

IoanaAsist. univ.drd. Crăcea TraianAsist. univ.drd. Pleşia Nicolae

martie 2006

- susţinerea lucrărilor cu ocazia sesiunilor ştiinţifice naţionale

- întocmirea de hărţi tematice, profile şi grafice în cadrul laboratoarelor de geomorfologie, meteo-climatologie, hidrologie,

- materializarea cercetării în studiile publicate în revistele de specialitate „Geocarpathica” şi “Alpii Transilvaniei”

- caracterizarea problematicii legată de degradările de teren riscuri naturale şi tehnogene;

94

Page 96: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.4

Modificări globale ale mediului în

Carpaţii Meridionali ca

urmare a impactului hazardelor naturale şi antropice (CNCSIS)

Prof. univ. dr.Bogdan Octavia

Lect. univ. dr.Costea

MarioaraProf. univ. dr.

Velcea IonProf. univ. dr.

Velcea Valeria

Prof. univ. dr.Buza Mircea

Toderaş Teodor

decembrie 2009

- susţinerea lucrărilor cu ocazia sesiunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;- publicarea de

cursuri şi caiete de lucrări practice;

Conf. univ. dr.Ciobanu Rodica

Asist. univ. dr. Giuşcă Roxana

Asist. univ. Câmpean

IoanaLect. univ. drd.

Gherasim Virginia

Asist. univ.drd. Crăcea TraianAsist. univ.drd. Pleşia Nicolae

Asist. univ.Bucura Claudia

Prep. univ. Pleşia

Damaris

- analiza factorilor potenţiali activi şi pasivi în declanşarea proceselor geodemografice

- analiza impactului antropic negativ asupra mediului;

- exemplificări în cadrul seminariilor şi lucrărilor practice.

- publicare în revistele de specialitate „Geocarpathica” şi “Alpii Transilvaniei”

95

Page 97: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.5

Habitatul urban al localităţii Ocna

Sibiului. Evaluarea resurselor turistice

(Primăria Ocna Sibiului)

Costea Marioara, Ciobanu

Rodica, Giuşcă Roxana,

Contor Ioana

iunie 2007

- aplicare în cadrul seminariilor şi lucrărilor practice.

- susţinerea lucrărilor cu ocazia sesiunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

- diagnoză socio-economică, programe de dezvoltare

- efectuarea de studii pe bază de chestionare privind modalităţile de valorificare a spaţiului geografic;

- caracterizarea problematicii legată de degradările de teren riscuri naturale şi tehnogene

III. TEZE DE DOCTORAT

3.1

Dezvoltarea rurală durabilă în Depresiunea Sibiului şi zonele limitrofe

Asist. univ.Pleşia Nicolae

1 octombrie 2009

Susţinere la Universitatea Bucureşti Coordonator Prof. univ. dr. Ion Velcea

3.2

Ecoturismul în grupa montană Parâng

Lect. univ.Bud Mioara 1 octombrie

2010

Susţinere la Universitatea Bucureşti Coordonator Prof. univ. dr. Ion Velcea

96

Page 98: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

3.3 Potenţialul turistic al depresiunii Sibiului şi Făgăraşului

Lect. univ. Gherasim Virginia

1 octombrie 2006

Susţinere la Universitatea Bucureşti Coordonator Prof. univ. dr. Valeria Velcea

3.4 Peisajul masivelor de sare din Depresiunea Transilvaniei

Asist. univ.Câmpean Ioana

1 octombrie 2008

Susţinere la Univ. „Babeş-Bolyai” Cluj NapocaCoordonator Prof. univ. dr. Pompei Cocean

3.5Modele ale degradărilor de teren din Munţii Sebeşului, Munţii Cindrelului şi Depresiunea Sibiului

Asist. univ.Giuşcă Roxana

1 octombrie 2008

Susţinere Universitatea Bucureşti Coordonator Prof. univ. dr. Valeria Velcea

3.6Peisajul Depresiunii Sibiului în documentele cartografice din secolele XVIII - XX

Asist. univ.Crăcea Traian

1 octombrie 2008

Susţinere Universitatea Bucureşti Coordonator Prof. univ. dr. Anton Năstase

3.7Riscurile climatice de iarnă în Depresiunea Sibiului cu influenţe asupra organismului şi comportamentului uman

Costea Sanda 1 octombrie 2010

Susţinere Institutul de Geografie BucureştiCoordonator Prof. univ. dr. Octavia Bogdan

DECAN,SECRETAR ŞTIINŢIFIC,

Prof. univ. dr. Valeria Velcea Teodor Toderaş

97

Page 99: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „Dimitrie Cantemir”Facultatea de Management Turistic şi Comercial

Constanţa

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL 2006

Nr.crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4

I. ELABORARE DE CURSURI ŞI MATERIALE DIDACTICE

1.1

Expertiza calităţii mărfurilor de import-export

Conf. univ. dr.G. BărbulescuLect. univ. drd.

M.Constandache

Lect.univ.drd.E. Beizadea

Asist.univ.drd.R. Ioniţă

2006

Difuzare prin librăria

facultăţii şi bibliotecile universităţii

1.2Merceologie alimentară

Conf. univ. dr.G. BărbulescuLect. univ. drd.

M.ConstandacheLect. univ. drd.

E. BeizadeaAsist. univ. drd.

R. Ioniţă

2006

Difuzare prin librăria

facultăţii şi bibliotecile universităţii

1.3Amenajări turistice. Studii de caz (caiet de seminar)

Conf. univ. dr.B. Chiotoroiu 2006

Difuzare prin librăria

facultăţii şi bibliotecile universităţii

1.4Geografie economică şi a turismului

Conf. univ. dr.B. Chiotoroiu 2006

Difuzare prin librăria

facultăţii şi bibliotecile universităţii

1.5 Statistică economică Lect. univ. drd.

M. SecarăAsist. univ. drd.

G. Popa

2006 Difuzare prin librăria

facultăţii şi bibliotecile universităţii

98

Page 100: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

99

Page 101: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

1.6Structuri de corespondenţă de afaceri în italiană

Lect. univ. drd. G. Ionescu 2006

Difuzare prin librăria

facultăţiiBibliotecile universităţii

1.7Bazele managementului. Caiet de seminar

Asist. univ. drd. A. Ceauşescu 2006

Difuzare prin librăria

facultăţii şi bibliotecile universităţii

1.8

Rolul autorităţilor administraţiei publice în autorizarea funcţionării societăţilor comerciale

Asist. univ. drd. P. Dina 2006

Difuzare prin librăria

facultăţii şi bibliotecile universităţii

1.9Economia comerţului. Caiet de seminar

Asist. univ. drd. E. Pîndiche

2006

Difuzare prin librăria

facultăţii şi bibliotecile universităţii

1.10Aplicaţii în economia turismului. Probleme şi referate

Prep. univ. drd. D. Nenciu 2006

Difuzare prin librăria

facultăţii şi bibliotecile universităţii

II. SESIUNI, SIMPOZIOANE ŞI ALTE MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

2.1

Sesiune de comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir” Bucureşti

Cadre didactice ale facultăţii

Mai 2006

Publicări în volum

2.2

Comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni ştiinţifice organizate de alte instituţii de învăţământ superior româneşti

Cadre didactice ale facultăţii 2006 Comunicări

ştiinţifice

100

Page 102: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.3

Cercuri Ştiinţifice:„Administrarea Afacerilor în Turism”„Administrarea Afacerilor în Comerţ”(inaugurarea cercurilor ştiinţifice va avea loc odată cu inaugurarea noului sediu al facultăţii)

Prodecan, Secretar Ştiinţific

Cadre didactice ale facultăţii

Ianuarie 2006

Prezentări la sesiunea reunită a cercurilor ştiinţifice

studenţeşti de comerţ şi

turism

2.4

„Prezent şi perspective în economia românească” – sesiune ştiinţifică anuală a facultăţii

Cadre didactice ale facultăţii, studenţi şi

invitaţi

Mai 2006

Editarea volumului cu

lucrările prezentate în cadrul sesiunii

anuale de comunicări ştiinţifice

2.5

Comunicări ştiinţifice prezentate în cadrul sesiunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale

Cadre didactice ale facultăţii 2006

Comunicări ştiinţifice

III. CERCETARE APLICATIVĂ

3.1

Strategii de combatere a contrafacerii mărfurilor

Conf. univ. dr.G. Bărbulescu

Lect. univ. drd. M.Constandache

2006

Studii de caz, participare la seminarii de specialitate,

cercuri ştiinţifice

3.2

Îmbunătăţirea calităţii produselor alimentare în cadrul unităţilor de alimentaţie publică din turism

Lect. univ. drd.M.Constandache

2006

Comunicări ştiinţifice,

participare la seminarii de specialitate

101

Page 103: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

3.3Studiu de oportunitate privind amenajarea porturilor de agrement

Asist. univ. drd.A. Ceauşescu Conf. univ. dr.B. Chiotoroiu

2006

Comunicări ştiinţifice ale

cadrelor didactice şi studenţilor

3.4 Aplicaţii practice în management

Asist. univ. drd.A. Ceauşescu

2006

Studii de caz, participare la seminarii de specialitate,

cercuri ştiinţifice

3.5(Re)amenajarea unei staţiuni de litoral pentru practicarea unui turism durabil. Studiu de caz.

Conf. univ. dr.B. Chiotoroiu

Asist. univ. drd.G. Popa

2006

Comunicări ştiinţifice ale

cadrelor didactice

3.6Criterii de clasificare a plajelor litoralului românesc pentru utilizarea lor în scop turistic

Conf. univ. dr.B. Chiotoroiu 2006

Comunicări ştiinţifice ale

cadrului didactic

3.7Studiu de caz cu aplicaţii statistice în analiza fenomenelor economice – domeniul turismului

Lect. univ. drd.M. Secară

Asist. univ. drdG. Popa

2006

Elaborarea de lucrări cu studenţii,

participare la seminarii de specialitate

3.8Analiza statistică a activităţii turistice în zona Mării Negre. Particularizare – turismul balnear

Lect. univ. drd. M. Secară

Asist. univ. drd. G. Popa

2006

Practica studenţilor din

anii II şi III, cercuri

ştiinţifice

3.9Vocabular juridic italian în raporturile de afaceri

Lect. univ. drd.G. Ionescu

2006

Comunicări ştiinţifice,

participare la seminarii de specialitate

3.10 Tendinţe în evoluţia comerţului cu ridicata la nivel naţional

Asist. univ. drd E. Pîndiche

2006

Elaborarea de lucrări cu studenţii,

participare la seminarii de specialitate

102

Page 104: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

3.11 Armonizarea cadrului legislativ privind protecţia mediului şi consumatorilor în ţara noastră cu cea a U.E.

Asist. univ. drd.P. Dina

Conf. univ. dr.B. Chiotoroiu

Lect. univ. drd.M.ConstandacheAsist. univ. drd.

R. Ioniţă

2006

Comunicări ştiinţifice ale

cadrelor didactice

IV. ACTIVITATEA DOCTORANZILOR

4.1 Îmbogăţirea produselor de panificaţie cu proteine de natură exogenă

Lect. univ. drd.Constandache 2006

Elaborarea tezei de doctorat

4.2 Îmbunătăţirea calităţii produselor alimentare cerealiere prin nutrifiere cu micronutrienţi

Lect. univ. drd. E. Beizadea 2006

Elaborarea tezei de doctorat

4.3 Economia şi statistica turismului

Lect. univ. drd. M. Secară 2006 Examen de

doctorat

4.4 Locul şi importanţa turismului în economia naţională

Lect. univ. drd.M. Secară 2006

Referat de doctorat

4.5Direcţii de perfecţionare în sistemul de indicatori statistici ai turismului

Lect. univ. drd. M. Secară

2006

Referat de doctorat

103

Page 105: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

4.6Drept comparat asupra administraţiei publice locale din România şi Republica Moldova

Asist. univ. drd.P. Dina

2006 Elaborarea tezei de doctorat

4.7Strategia de modernizare a infrastructurii portuare

Asist. univ. drd. A. Ceauşescu

2006Elaborarea

tezei de doctorat

4.8Metode de calcul şi analiză statistică şi de strategii de marketing privind sezonalitatea fenomenului turistic în zona Mării Negre

Asist. univ. drd.G. Popa

2006 Referat de doctorat

4.9 Economia turismului Asist. univ. drd.R. Ioniţă 2006 Examen de

doctorat

4.10Particularităţile calităţii serviciilor din turismul balneoclimateric

Asist. univ. drd.R. Ioniţă

2006Referat de doctorat

4.11 Management comercial

Asist. univ. drd.E. Pîndiche 2006

Examen de doctorat

4.12Politicile comerciale şi comerţul desfăşurat în cadrul pieţei Uniunii Europene

Asist. univ. drd.E. Pîndiche

2006 Referat de doctorat

4.13Efecte ale integrării în UE asupra dezvoltării turismului românesc

Prep. univ. drd. D. Nenciu

2006 Referat de doctorat

4.14Litoralul românesc- produs turistic competitiv pe piaţa U.E.

Prep.univ.drd. D. Nenciu

2006 Referat de doctorat

104

Page 106: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

V. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ LA NIVEL NAŢIONALÎN CADRUL FACULTĂŢII

5.1Participare la competiţia de granturi 2006/2007

Cadre didactice ale

facultăţii

În cursul anului 2006

Tipărirea şi difuzarea de

materiale didactice prin

bibliotecile Universităţii

Creştine „Dimitrie

Cantemir”Sub rezerva

aprobării proiectului de cercetare de

către CNCSIS

DECAN,

Conf. univ. dr. Georgeta Bărbulescu SECRETAR ŞTIINŢIFIC,

Lect. univ. drd. Mihaela Constandache

105

Page 107: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

CENTRUL DE EXCELENŢĂ

Nr.crt.

Obiective şi teme de cercetare

Colectiv de elaborare

Perioada de realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4

1.

Constituirea comisiei pentru promovarea materialelor ştiinţifice în reviste străine prin decizia Rectorului Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”

Prof. univ. dr.N. Neacşu-preşedinte

Prof .univ. dr.E. Dinga-

vicepreşedinteProf. univ. dr.

I. Ionescu-secretar

Prof. univ .dr.V. Ionaşcu-

membruProf. univ. dr.V .Adăscăliţei-

membruProf .univ .dr.

M. Boajă-membru

Prof .univ .dr.St. Olteanu-

membruProf. univ. dr.

V.Turcu-membru

Prof. univ. dr.A.Negucioiu-

membruProf. univ. dr.

I.Velcea- membru

Prof. univ. dr.Gh. Boboş-

membruProf. univ. dr.Gh . Secară-

membru

29.03.2006

Realizarea imaginii

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir” şi a colectivului de cadre didactice

în lumeSusţinerea activităţii de Cercetare a

cadrelor didactice şi

popularizarea celor mai

seminificative materiale.

106

Page 108: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

2.

Selectarea publicaţiilor străine care vor fi contactate

Membrii comisiei Toată perioada

În vederea publicaţiilor şi trimiterii materialelor selectate.

3.

Selectarea materialelor care vor fi pregătite pentru promovare din domeniile :

- istorie- drept- turism- finanţe-bănci- comerţ- filologie- ştiinţe politice

Reprezen-tanţii fiecărei

facultăţi

Toată perioada

Trimiterea materialelor şi

creşterea punctajului UCDC în

aprecierile anuale

4

Organizarea sesiunii ştiinţifice naţionale cu tema: „Provocări ale aderării României la U.E.Economie-învăţământ-cercetare-legislaţie”

Prof. univ. dr.M . Luburici

Rector fondator UCDC

Prof. univ. dr.I. Stanciu

Prorector UCDCProf. univ. dr.

N .NeacşuProrector UCDCConf. univ. dr.C .Dumitrescu

Prorector UCDCEconomist

I. NăparDirector ec.

Prof. univ. dr.V. Ionaşcu

Cercet. şt .pr. IProf. univ. dr.

I. IonescuCercet. şt. pr. II

26-27.05.2006

Editarea volumului de comunicări

107

Page 109: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

- ” -

Prof. univ. dr.I. Alexandrescu

Decan Facultatea de Istorie UCDCProf. univ. dr.Şt. Olteanu

Secretar Ştiinţific

Facultatea de Istorie

Conf. univ. dr.M. BoajăDecan

Facultatea de Finanţe, Bănci,

ContabilitateProf. univ. dr.V. Adăscăliţei

Decan Facultatea de

Relaţii Economice

Internaţionale

26-27.05.2006

Editarea volumului de comunicări

5.

Editarea volumului de comunicări ştiinţifice prezentate la cea de a XV-a sesiune ştiinţifică

Prof. univ. dr.M. Luburici

Prof. univ. dr.N. Neacşu

Prof. univ. dr.V. Ionaşcu

Prof. univ. dr.I. Ionescu

Prof. univ. dr.E .Dinga

Dec.2006

Bibliotecile facultăţilor

UCDC şi ale partenerilor

universităţilor

6.

Editarea Revistei “Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir”

Prof. univ. dr.M. Luburici

Prof. univ. dr.N. Neacşu

Conf. univ. dr.C. Dumitrescu

SemestrialPentru

schimburile cu alte universităţi

străine

108

Page 110: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

- ” -

Prof. univ. dr.E. Dinga

Prof. univ. dr.I. Ionescu

Prof. univ. dr.V. Ionaşcu

Ing. A. GhiţăJurnalist

C. Niculescu

- ” - - ” -

7.

Reactualizarea materialelor de promovare a Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir (pliante, presă, postere)

Prof. univ. dr.M. Luburici

Prof. univ. dr.N. Neacşu

Conf. univ. dr.C. Dumitrescu

Prof. univ.E. Dinga

Prof. univ. dr.I. Ionescu

Prof. univ. dr.V. Ionaşcu

Ing. A. Ghiţăjurnalist

C. Niculescu

Mai – iunie2006

Promovarea ofertei UCDC

în vederea înscrierilor în

anul universitar 2006-2007

8.Reeditarea ghidurilor de prezentare pe facultăţi

Decanii facultăţilor

Universităţii Creştine Dimitrie

Cantemir

Mai – iunie 2006 - " -

9.

Economia şi gestiunea Intreprinderilor de Servicii

Prof. univ. dr.I. Ionescu

Conf. univ. dr. M. Popescu

Octombrie2006

Bibliotecile facultăţilor

UniversităţiiCreştine “Dimitrie

Cantemir”

10.Marketing turistic – studii de caz

Prof. univ. dr.I. Ionescu

Septembrie2006

Bibliotecile facultăţilor

Universitare Creştine “Dimitrie

Cantemir”

109

Page 111: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

11 Economia turismului Prof. univ. dr.I. Ionescu

Septembrie2006

Bibliotecile facultăţilor

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

12 Management turistic- note de curs

Prof. univ. dr.I. Ionescu

Mai 2006

Bibliotecile facutăţilor

Universitare Creştine “Dimitrie

Cantemir”

13

Constituirea Băncilor de date pentru turism, comerţ, servicii, burse, etc.

Prof. univ. dr.N. Neacşu

Prof. univ. dr.V. Ionaşcu

Prof. univ. dr.I. Ionescu

Prof. univ. dr.C. Baron

Prof. univ. dr.V. AdăscăliţeiProf. univ. dr.

I. StanciuProf. univ. dr.

Gh. BistriceanuConf. univ. dr.

L. OlaruLect. univ. drd.

C. MilitaruIng. Adrian

Ghiţă

2005-2006

Crearea bazelor

documentare pentru cadre didactice şi

studenţi, etc.

14

Piaţa forţei de muncă în regiunea de dezvoltare Centru

Faza finală

Prof. univ. dr.Gh. Ilinca

Prof. univ. dr.I. Ionescu

Lect. univ. drd.I.Tudose

2004-2006

Ianuarie 2006

Comportamen-tul demogrfic şi

resursele de muncă ale regiunii de dezvoltare Centru din România

110

Page 112: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

15

Premise şi direcţii de dezvoltare durabilă a comerţului din regiunea Sud-Est a României

Prof. univ. dr.V. Ionaşcu

Prof. univ. dr.E. Biji

Prof. univ. dr.V. AdăscăliţeiConf. univ. dr.M. Popescu

Lect. univ. dr.R. Ionescu

Lect. univ. dr.E. Gogu

Prep. Univ. O. RezeanuPrep. univ.

D. Coconoiu

Octombrie2006

Elaborarea strategiilor de dezvoltare a

comerţului din regiunea Sud-

Est a României.

Elaborarea de materiale didactice

16Cercetări privind implicaţiile culturii organizaţionale asupra performanţelor fimelor de comerţ din perspective globalizării afacerilor şi a exigenţelor integrării României în Uniunea Europeană

Conf. univ. dr.M. PopescuPrep. univ.O. Rezeanu

Noiembrie2006

Elaborarea de materiale didactice

17 Promovarea României ca o destinaţie ecoturistică europeană în structurile europene

Lect. univ .dr.A. BăltăreţuPrep. univ.

O. VladPrep. univ.

D. Coconoiu

Noiembrie 2006

Elaborarea de materiale didactice

111

Page 113: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

18Enciclopedia turistică a României

Coordonatori:Prof. univ. dr.M. Luburici

Prof. univ. dr.Neacşu N.

Prof. univ. dr.I. Ionescu

Prof. univ. dr.G. Erdeli

Dr. Petre BaronLect. univ. drd.

I. TudoseLect. univ. dr.

M. CovleaLect. univ. dr.A. Băltăreţu

Decembrie 2006

I parteDefinitivare

contract

Bibliotecile facultăţilor

Universităţii Creştine Dimitrie

“CantemirLibrării”

19

Elaborarea programului metodologic de activitate la Laboratorul de afaceri în turism şi comerţ

Prof. univ. dr.I. Stanciu

Prof. univ. dr.N. Neacşu

Prof. univ. dr.V. Ionaşcu

Prof. univ. dr.I. Ionescu

Conf. univ. dr.M. Popescu

Lect. univ. dr.M. Covlea

Lect. univ. dr.A. BăltăreţuPrep. univ.B. Drăguţ

Decembrie2006

Bibliotecile facultăţilor

Universităţii Creştine“Dimitrie

Cantemir”

20 Marketing turistic

Prof. univ. dr.I. Ionescu

Lect. univ. dr.M.Covlea

Ianuarie 2006

Bibliotecile facultăţilor

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”

112

Page 114: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

21Economia turismului Studii de caz

Prof. univ. dr.N. Neacşu

Lect. univ .dr.A. Băltăreţu

Februarie 2005/2006

Bibliotecile facultăţilor

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”Librării

22Economia turismuluiEconomie şi management

Prof. univ. dr.N. Neacşu

Prof. univ. dr.I. Ionescu

Decembrie 2006

Bibliotecile facultăţilor

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”Librării

23Teste grilă pentru examenul de licenţă - 4 volume revizuite

Prof. univ. dr.V. Ionaşcu

Prof. univ. dr.I. Ionescu

Conf. univ. dr.M. Popescu

Prof. univ. dr.I. Stanciu

Prof. univ. dr.V. Adăscăliţei

Ianuarie2006

Bibliotecile facultăţilor

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”Librării

24 Modelarea competiţiei de piaţă

Lect. univ. drd.T. Dosescu

Octombrie 2006

Bibliotecile facultăţilor

Universităţii Creştine “Dimitrie

Cantemir”Librarii

25

Marketingul în domeniul serviciilor de sănătate din România, contextul integrării în Uniunea Europeană

Lect. univ. drd.V. Baciu 2006 Teză de doctorat

26

Cercetare asupra culturii întreprinderilor comerciale din România

Lect. univ. dr.M. Popescu 2006

Material didactic bibliotecile Universităţii

Creştine “Dimitrie Cantemir”

113

Page 115: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

27

Comerţ şi turism în secolul XXI- studii de caz

Prof. univ. dr.I. Ionescu

Prof. univ. dr.N. Neacşu

Prof. univ. dr.V. Ionaşcu

Conf . univ. dr.M. Popescu

Lect. univ. dr.A. Băltăreţu

Decembrie2006

Material didactic pentru susţinerea

procesului de învăţământ

28

Dimensiuni comerciale şi turistice ale litoralului Mării Negre

Prof. univ. dr.I. Ionescu

Prof. univ. dr.N. Neacşu

Prof. univ. dr.V. Ionaşcu

Conf. univ. dr.M. Popescu

Lect. univ. dr.A. Băltăreţu

Noiembrie 2006

Material didacticBibliotecile Universităţii

Creştine “Dimitrie Cantemir”

29Turismul românesc pe litoralul Mării Negre

Prof. univ. dr.I. Ionescu

Prof. univ. dr.N. Neacşu

Aprilie2006

Realizarea unui ghid turistic

Publicarea de articole

Studii de caz

30Baze de date în banca virtuală

Prof. univ. dr.C. Baron

Conf. univ. dr.M. Pîrnău

Ing. A. Ghiţă

Decembrie 2006

Asigurarea fondului de date pentru turism,

comerţ şi finanţe bănci

114

Page 116: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

31

Efectuarea Cercetării de Excelenţă - C60 „Principalele elemente de evaluare a gradului de integrare / participare socială a persoanelor cu dizabilităţi - Grant - în colaborare cu Institutul de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale

Prof. univ. dr.N. Neacşu

Lect. univ. dr.D. Radu

Conf. univ.C. Dumitrescu Prof. univ. dr.

V. IonaşcuProf. univ. dr.

I. IonescuProf. univ. dr.

L. CoandăProf. univ. dr.

M. BoajăAsist. univ. dr.A. DanielescuConf. univ. dr.M. Popescu

Lect. univ. drd.R. Ionescu

Ec/masterandM. NeacşuAsist .univ.A. Popescu

Lect. univ. dr.F. Untaru

Lect. univ. dr.A. Băltăreţu

Faza II06.02.2006

Faza III19.05.2006

Editarea unui volum cu

această temăPrezentarea

unor comunicări ştiinţifice cu rezultatele cercetării

Publicarea unor articole în

reviste de prestigiu

Îmbunătăţirea social-

economică a calităţii vieţii

persoanelor cu dizabilităţi în

UE

32

Elaborarea studiului vizând Coordonatele economice şi dimensiuni ale coeziunii sociale în dezvolatrea durabilă metropolitană- Grant - în colaborare cu ASE

Prof. univ. dr.N. Neacşu

Prof. univ. dr.I. Ionescu

Prof. univ. dr.E. Dinga

Conf. univ. dr.C. Dumitrescu

Faza II31.12.2006

Faza III2008

Realizarea unor modele

de amenajare a zonelor de recreere din marile oraşe

Page 117: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3 4

33

Implementarea principiilor eticii în afaceri, condiţie a creşterii competitivităţii internaţionale a întreprinderilor româneşti din sector terţiar

Prof. univ. dr.N. Neacşu

Prof. univ. dr.I. Ionescu

Lect. univ. dr.A. Băltăreţu

Faza I Sept. 2006

Comunicări ştiinţifice

Articole de presă

Îmbunătăţirea calităţii în

activitatea de afaceri

DIRECTOR - CENTRUL DE EXCELENŢĂ

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu

Page 118: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR"

FACULTĂŢI ŞI SESIUNI ŞTIINŢIFICE 2006

Nr.crt.

Facultatea Tema sesiunii ştiinţifice Perioada de desfăşurare

0 1 2 3

1.Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir"Centrul de Cercetare Ştiinţifică- Facultăţile din Bucureşti şi din ţară

Provocări ale aderării României la U.E.

Economie-Învăţământ-Cercetare-Legislaţie

26- 27 mai 2006

2. Facultatea de Management Turistic şi Comercial – Constanţa*

Premise româneşti în procesul de integrare

europeanăSesiune anuală de

comunicări ştiinţifice ale cercurilor studenţeştiSesiune anuală de

comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice

19 mai 2006

20 mai 2006

3. Facultatea de Geografia Turismului – Sibiu*

Alpii Transilvaniei, modificări globale ale

mediuluiSesiune anuală de

comunicări ştiinţifice ale cercurilor studenţeştiRiscuri naturale şi

antropice în Carpaţii româneşti

Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice ale

cadrelor didactice

18 mai 2006

20 - 21 octombrie 2006

4.Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca*

Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii

social-economice11 - 20 mai

2006

5.Facultatea de Drept - Cluj-Napoca*

Probleme actuale privind raporturile juridice.

Raporturile juridice în diferite ramuri de drept

12 mai2006

* în cazul facultăţilor din ţară, sesiunile studenţeşti se desfăşoară împreună cu cele ale cadrelor didactice

Page 119: UNIVERSITATEA CREŞTINĂucdc.ro/en/dep-cercetare/plan-cercetare-2006.doc · Web viewAida Ferencz 2006 Examene şi referate doctorat Gramatica limbii italiene. Morfologia Editura Oscar

0 1 2 3

6. Facultatea de Management Turistic şi Comercial – Timişoara*

Probleme actuale macro şi microeconomice din comerţ

şi turism în contextul integrării României în

U.E. 2007

20 - 21 mai 2006

7.Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale - Braşov

România în procesul dezvoltării economice

durabile12 mai 2006

8. Facultatea de Finanţe-Bănci-Contabilitate –Braşov*

România în procesul dezvoltării economice

durabile13 mai 2006

9. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine - Bucureşti

Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice ale

cercurilor studenţeşti18 aprilie 2006

10. Facultatea de Management Turistic şi Comercial - Bucureşti

Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice ale

cercurilor studenţeşti12 mai 2006

11. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale - Bucureşti

Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice ale

cercurilor studenţeşti12 - 13 mai

2006

12.Facultatea de Istorie - Bucureşti

Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice ale

cercurilor studenţeşti

mai 2006

14. Facultatea de Finanţe-Bănci-Contabilitate - Bucureşti

Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice ale

cercurilor studenţeşti17 mai 2006

15. Facultatea de Ştiinţe Politice - Bucureşti

Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice ale

cercurilor studenţeşti19 mai 2006

16.Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative - Bucureşti

Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice ale

cercurilor studenţeşti19 mai 2006