12
UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE SOCIALE AN UNIVERSITAR 2015-2016 I. Descrierea postului scos la concurs: Postul de lector, poziţia nr. 38 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, an universitar 2015-2016, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr.1303 din 25.11.2015, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline: - Drept civil. Drepturi reale - Drept civil. Obligaţii. Postul de lector, poziţia nr. 39 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, an universitar 2015-2016, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr.1303 din 25.11.2015, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline: - Managementul producţiei - Comportament organizaţional - Pregătirea continuă şi gestiunea carierei. II. Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs: Atribuţiile, respectiv activităţile aferente posturilor de lector sunt susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele prevăzute în post, precum şi participări la examene, la seminarii din cadrul departamentului, admitere, activităţi de cercetare, consultaţii cu studenţii şi coordonarea lucrărilor de licenţă. III. Salariul Lector universitar: 700 lei brut pentru poz. 38 Lector universitar: 315 lei brut pentru poz. 39

UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEAunivagora.ro/m/filer_public/2015/12/03/informatii_despre_concurs... · Gary J. Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică,

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEAunivagora.ro/m/filer_public/2015/12/03/informatii_despre_concurs... · Gary J. Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică,

UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE SOCIALE

AN UNIVERSITAR 2015-2016

I. Descrierea postului scos la concurs:

Postul de lector, poziţia nr. 38 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe

Sociale, an universitar 2015-2016, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative,

Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr.1303 din

25.11.2015, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline:

- Drept civil. Drepturi reale

- Drept civil. Obligaţii.

Postul de lector, poziţia nr. 39 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe

Sociale, an universitar 2015-2016, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea

Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr.1303 din 25.11.2015, Partea a

III-a, cuprinde următoarele discipline:

- Managementul producţiei

- Comportament organizaţional

- Pregătirea continuă şi gestiunea carierei.

II. Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs:

Atribuţiile, respectiv activităţile aferente posturilor de lector sunt susţinerea de cursuri

şi seminarii la disciplinele prevăzute în post, precum şi participări la examene, la seminarii

din cadrul departamentului, admitere, activităţi de cercetare, consultaţii cu studenţii şi

coordonarea lucrărilor de licenţă.

III. Salariul

Lector universitar: 700 lei brut pentru poz. 38

Lector universitar: 315 lei brut pentru poz. 39

Page 2: UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEAunivagora.ro/m/filer_public/2015/12/03/informatii_despre_concurs... · Gary J. Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică,

IV. Calendarul concursului

Pentru postul de lector, poz. 38

25.11. 2015 – 16.01.2016 - Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi).

A. Susţinerea prelegerii publice de minim 45 de minute de către candidaţi în care aceştia îşi

prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al

carierei universitare conform tabelului:

Departament Poziţia

postului

Data Locul de

desfăşurare

Sala Ora

Ştiinţe

Sociale

Lector 38 01.02.2016 Universitatea

Agora,

Pavilionul A

1.4 A 14

B. Susţinerea prelegerii pe baza tematicii afişate pe site specifică postului descris conform

tabelului:

Departament Poziţia

postului

Data Locul de

desfăşurare

Sala Ora

Ştiinţe

Sociale

Lector 38 01.02.2016 Universitatea

Agora,

Pavilionul A

1.4 A 15

01.02.2016 - 02.02.2016- Comunicarea rezultatelor

02.02.2016- 08.02.2016 - Depunerea contestațiilor

09.02.2016-10.02.2016 - Rezolvarea contestațiilor, întrunirea Consiliului facultății și

întrunirea Senatului, după care emiterea Deciziei de numire şi de acordare a titlului

universitar de către Rectorul Universităţii Agora.

10.02.2016-12.02.2016 - Transmiterea deciziilor de numire şi de acordare a titlurilor

universitare împreună cu rapoartelor de concurs către MECS şi CNATDCU.

Page 3: UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEAunivagora.ro/m/filer_public/2015/12/03/informatii_despre_concurs... · Gary J. Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică,

IV. Calendarul concursului

Pentru postul de lector, poz. 39

25.11. 2015 – 16.01.2016 - Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi).

A. Susţinerea prelegerii publice de minim 45 de minute de către candidaţi în care aceştia îşi

prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al

carierei universitare conform tabelului:

Departament Poziţia

postului

Data Locul de

desfăşurare

Sala Ora

Ştiinţe

Sociale

Lector 39 01.02.2016 Universitatea

Agora,

Pavilionul A

1.3 A 14

B. Susţinerea prelegerii pe baza tematicii afişate pe site specifică postului descris conform

tabelului:

Departament Poziţia

postului

Data Locul de

desfăşurare

Sala Ora

Ştiinţe

Sociale

Lector 39 01.02.2016 Universitatea

Agora,

Pavilionul A

1.3 A 15

01.02.2016 - 02.02.2016- Comunicarea rezultatelor

02.02.2016- 08.02.2016 - Depunerea contestațiilor

09.02.2016-10.02.2016 - Rezolvarea contestațiilor, întrunirea Consiliului facultății și

întrunirea Senatului, după care emiterea Deciziei de numire şi de acordare a titlului

universitar de către Rectorul Universităţii Agora.

10.02.2016-12.02.2016 - Transmiterea deciziilor de numire şi de acordare a titlurilor

universitare împreună cu rapoartelor de concurs către MECS şi CNATDCU.

Page 4: UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEAunivagora.ro/m/filer_public/2015/12/03/informatii_despre_concurs... · Gary J. Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică,

V. Tematica probelor de concurs şi bibliografia, inclusiv a prelegerilor, cursurilor

sau altor asemenea, ori tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica

probelor susţinute efectiv

Universitatea Agora din municipiul Oradea

Departamentul de Ştiinţe Sociale

Anul universitar 2015-2016

Tematica pentru prelegerea didactică

postul de lector universitar poziţia 38

Disciplinele: Drept civil. Drepturi reale, Dreppt civil. Obligații

DREPT CIVIL. DREPTURI REALE

Tema 1. Patrimoniul

Tema 2. Dreptul de proprietate

Tema 3 Dreptul de proprietate privată

Tema 4 Dreptul de proprietate publică

Tema 5 Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate

Tema 6 Posesia

Tema 7 Dezmembrămintele dreptului de proprietate

Tema 8 Apărarea dreptului de proprietate privată şi a altor drepturi reale prin mijloace

juridice

Tema 9 Moduri generale de dobândire a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale

Tema 10 Noţiuni de publicitate imobiliară

Bibliografie:

1. Corneliu Bîrsan - Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea Noului Cod

civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;

2. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat – Curs de Drept civil.

Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;

3. Florea Bujorel – Drept civil. Drepturi reale principale, Editura Universul juridic,

Bucureşti, 2011;

Page 5: UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEAunivagora.ro/m/filer_public/2015/12/03/informatii_despre_concurs... · Gary J. Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică,

4. Adam Drăgoi, Radu-Gheorghe Florian – Drept civil: Drepturile reale, Ed. Pro

Universitaria, Bucureşti, 2013;

5. Cristian Jora, Lucia Uta, Drept civil, Cursul de drepturi reale, Editura Universul Juridic,

2009

6. Pop L., Liviu-Marius – Drept civil, Drepturi reale principale, Editura Universul Juridic,

2006;

7. Spânu Dan-Ştefan - Drept civil. Drepturile reale principale 2011, Editura Universul

juridic, Bucureşti, 2011;

8. Valeriu Stoica - Drept civil. Drepturile reale principale. Ediţia 2, Ed. C.H. Beck,

Bucureşti, 2013;

9. Codul civil.

DREPT CIVIL. OBLIGAȚII

1. Consideraţii generale cu privire la obligaţiile civile

2. Clasificarea obligaţilor civile

3. Izvoarele obligaţiilor şi clasificarea lor

4. Contractul

5. Efectele contractului

6. Efectele contractului faţă de terţi

7. Răspunderea civilă contractuală

8. Actul juridic unilateral de Drept civil

9. Faptele juridice civile licite – izvoare de obligaţii

10. Răspunderea civilă delictuală sau extracontractuală

11. Obligaţiile afectate de modalităţi

12. Dinamica obligaţiilor. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor

13. Stingerea obligaţiilor

14. Privilegiile şi garanţiile reale. Gajul. Dreptul de retenţie

Bibliografie

1. Ioan Adam – Drept civil. Obligaţiile. Contractul, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2011;

2. Teodor Bodoaşcă – Teoria generală a obligaţiilor, Editura Universul juridic, Bucureşti,

2010;

3. Adam Drăgoi, Florian Radu-Gheorghe – Drept civil. Obligațiile, Ed. Pro Universitaria,

2014 ;

4. Philippe Malaurie, Laurent Aynes, Philippe Stoffel-Munck, Coordonator ediţia română

Marius Şcheaua – Obligaţiile, Editura Wolters Kluwer, 2009;

5. Liviu Pop, Ionuţ Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de Drept civil.

Obligatiile, Conform Noului Cod civil, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2013 ;

6. Liviu Pop – Contribuţii la studiul obligaţiilor civile, Editura Editura C. H. Beck,

Bucureşti, 2010;

7. Liviu Pop - Tratat de drept civil. Obligatiile. Contractul, vol. II, Editura Universul Juridic,

2009;

8. *** Codul civil.

Page 6: UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEAunivagora.ro/m/filer_public/2015/12/03/informatii_despre_concurs... · Gary J. Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică,

Universitatea Agora din municipiul Oradea

Departamentul de Ştiinţe Sociale

Anul universitar 2015-2016

Tematica pentru prelegerea didactică

postul de lector universitar poziţia 39

Disciplinele: Managementul producției, Comportament organizațional, Pregătirea

continuă și gestiunea carierei

MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI

1. Perspective ale producţiei şi managementului acesteia

2. Modele clasice de abordare a managementului producţiei

3. Abordarea morfologică a managementului producţiei

4. Abordarea sistemică a managementului industrial

5. Proiectarea sistemelor de producţie industrială

6. Capacitatea de producţie

7. Elemente de fundamentare a capacităţii de producţie

8. Particularităţi ale determinării capacităţii de producţie

9. Balanţa capacităţii de producţie

10. Managementul producţiei de bază

11. Managementul producţiei auxiliare

12. Organizarea şi conducerea gospodăriei energetice

13. Organizarea activităţilor de deservire

14. Controlul tehnic de calitate

15. Structura de producţie a întreprinderii

16. Abordarea morfologică a managementului producţiei

17. Particularităţi ale determinării capacităţii de producţie

18. Optimizarea capacităţii de producţie prin programare matematică

19. Metoda ADC

20. Fabricaţia de unicate

21. Organizarea producţiei în serie și în flux

22. Optimizarea mărimii lotului de fabricaţie

23. Sisteme flexibile de fabricaţie

24. Metode de organizare a reparaţiilor

Bibliografie:

1. C. Roşca, M.J. Manolescu – Managementul producţiei, Editura Universităţii Agora,

Oradea, 2002.

Page 7: UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEAunivagora.ro/m/filer_public/2015/12/03/informatii_despre_concurs... · Gary J. Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică,

1. Constantinescu, D., Managementul operaţional al producţiei, Editura Sitech, Craiova,

2006;

2. Constantinescu, D., Gestiunea producţiei industriale, Editura Sitech, Craiova, 2007.

3. Dima I., Nedelcu C., - Managementul producţiei, Editura Economică, Bucureşti,

2006.

4. Ionescu S., Păunescu I. – Managementul producţiei, Ed. Eficient, Bucureşti, 2001.

5. Marian Liviu. Managementul producţiei- Ed. Univ.Petru Maior, Tg. Mureş 2008

6. Militaru Gheorghe -Managementul producţiei şi al operatiunilor, Editura ALL,

Bucureşti, 2008 .

7. Nicolescu O. – Ghidul managerului eficient, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1993.

8. Roşca C., coordonator – Economia şi organizarea ergonomică a muncii, Ed. Didactică

şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.

9. Rusu Costache, Voicu Monica – Managementul pe baza centrelor de responsabilitate,

Editura Economică.

COMPORTAMENT ORGANIZAȚIONAL

1. Comportamentulorganizaţional - context şi interacţiuni

2. Comportamentul individual

3. Personalitatea

4. Valorile şi atitudinile

5. Percepţia

6. Teoriile cognitive şi teoriile învăţării aplicate

7. Motivaţia

8. Grupurile şi munca în echipă

9. Stadii ale dezvoltării grupurilor

10. Performanţa grupurilor

11. Echipele şi munca în echipă

12. Decizii şi proces decizional

13. Leadership şi puterea în organizaţii

Bibliografie

1. Boboc Ion, Comportament organizaţional şi managerial. Fundamente psihologice şi

politologice, Volumul I, Comportament organiţional, Editura Economică, Bucureşti,

2003.

2. Cole, G. A. Managementul personalului, Bucureşti, Editura Codecs, 2000.

3. Gary J. Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică, 1996.

4. Militaru Gheorghe, Comportament organizaţional , Editura Economică, 2005.

5. Preda Marian, Comportament organizaţional.Teorii, exerciţii şi studii de caz, Editura

Polirom, Iaşi, 2006.

6. Verboncu, I. Manageri & Management, Bucureşti, Editura Economică,2000.

7. Vlăsceanu Mihaela, Organizaţii şi comportament organizaţional, Editura Polirom,

Iaşi, 2008.

Page 8: UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEAunivagora.ro/m/filer_public/2015/12/03/informatii_despre_concurs... · Gary J. Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică,

PREGĂTIREA CONTINUĂ ȘI GESTIUNEA CARIEREI

1. Managementul carierei de success- definire, aspect generale

2. Orientarea în carieră în cadrul organizaţiei

3. Educaţia pentru carieră

4. Managementul carierei profesionale

5. Optimizarea abilităţilor de management al carierei - Informare, orientare, consiliere,

mentoring

6. Planificarea carierei profesionale

7. Rolul personalităţii în consilierea, orientarea si managementul carieră

8. Responsabilităţile organizaţiei în planificarea carierei profesionale

9. Responsabilităţile angajatului în planificarea şi dezvoltarea propriei cariere

10. Metode şi tehnici de orientare şi consiliere vocaţională ( în carieră)

11. Dificultăţi în planificarea şi managementul carierei

12. Orientarea vocaţională

13. Competenţe necesare orientării şi planificării carierei

Bibliografie

1. Allport, G.W., Structura şi dezvoltarea personalităţii EDP, Bucureşti, 1991

2. Băban, A., (coord), Consiliere educaţională – Ghid metodologicpentru orele de

dirigenţie şi consiliere, Ed. Ardealul, Cluj, 2001

3. Băban, A., Petrovai, D., Lemeni, G., Consiliere şi orientare. Ghidul profesorului, Ed.

Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2001

4. Birch, A., Psihologia dezvoltării, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2002

5. Ceauşu, V., Autocunoaştere şi creaţie, Ed. Militară, Bucureşti, 1983

6. Ertelt, B. J. and Schulz, W. E. Bertung in Bildung und Beruf. Leonberg: Rosenberger

Fachveralg, 1997

7. Esbroeck, R., V., Teorii ale dezvoltării carierei, Institutul de Ştiinţe Pedagogice,

Bucureşti, 2001

8. Hansen, J., C., User`s guide for the SII, Stanford, CA: Stanford University Press,

1992

9. Hayes, N., Orrell, S., Introducere în psihologie, Ed. All, Bucureşti, 2003

10. Jigău, M., ( coord.), Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici, Ed. Afir,

Bucureşti, 2006

11. Lemeni, G., Miclea, M., (coord), Consiliere şi orientare, Ed. ASCR, Cluj, 2004.

12. Silvaş Alexandra, Managementul carierei, Suport de curs,Universitatea Petru Maior,

Tîrgu Mureş, 2009.

Page 9: UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEAunivagora.ro/m/filer_public/2015/12/03/informatii_despre_concurs... · Gary J. Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică,

VI. Descrierea procedurii de concurs la posturile de lector universitar

- evaluarea activităţii ştiinţifice pe baza dosarului de concurs.

- prelegere publică de minim 45 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative

rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare

- după prelegere candidatului i se vor adresa întrebări din partea comisiei şi a publicului

- evaluarea calităţilor didactice pe baza unei prelegeri a cărei temă este propusă de comisie pe

baza tematicii afişate pe site-ul concursului

- stabilirea de către comisie a ierarhiei candidaţilor şi nominalizarea candidatului cu cele mai

bune rezultate.

- redactarea de către fiecare membru al comisiei de concurs a referatului de apreciere

pentru fiecare candidat

- întocmirea de către preşedintele comisiei a unui raport asupra concursului, pe baza

referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu respectarea

ierarhiei candidaţilor decisă de comisie

- aprobarea prin decizia comisiei de concurs a raportului asupra concursului întocmit de

preşedinte

- semnarea raportului concursului aprobat de către membrii comisiei de concurs şi de către

preşedintele comisiei

- prezentarea spre avizare de către Consiliul facultăţii a raportului asupra concursului.

Raportul poate fi avizat sau nu.

- prezentarea spre aprobare de către Senatul universitar a raportului asupra concursului.

VII. Lista completă a documentelor

Documente conform HG 457/2011, art. 13 alin.1

1.Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria

răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; (se găseşte în Anexa 1 în

cadrul metodologiei proprii de concurs a Universităţii Agora din municipiul Oradea,

metodologie ce este postată în cadrul secţiunii Concurs posturi didactice).

2. Propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere

didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare

Page 10: UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEAunivagora.ro/m/filer_public/2015/12/03/informatii_despre_concurs... · Gary J. Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică,

ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este

unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor

3. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic spre a fi publicat

pe pagina web a concursului şi pe site-ul UAO, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare

de la data-limită pentru înscrierea la concurs conform HG 457/2011 art. 14

Curriculum vitae al candidatului (conform HG 457/2011 Art. 15) trebuie să includă:

a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;

b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;

c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de

proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-

se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete

rezultate;

d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale

candidatului.

4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;

Lista completă de lucrări ale candidatului (conform HG 457/2011 Art. 15) va fi structurată

astfel:

a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru

realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot

regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol. Pentru ocuparea

postului de profesor universitar, lista lucrărilor va specifica care dintre lucrările prezentate

sunt realizate după dobândirea atestatului de abilitare;

b) teza sau tezele de doctorat;

c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;

d) cărţi şi capitole în cărţi;

e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;

Page 11: UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEAunivagora.ro/m/filer_public/2015/12/03/informatii_despre_concurs... · Gary J. Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică,

f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de

specialitate;

g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei

format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi

semnată de către candidat, în format tipărit şi în format electronic, spre a fi publicată pe

pagina web a concursului şi pe site-ul Universităţii Agora din municipiul Oradea;

6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor (conform art. 294 alin. 1 din Legea

nr. 1/2011) : copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor

originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;

7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat,

pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;

8. Copii legalizate după alte diplome care atestă studiile candidatului (diploma de

bacalaureat, diploma de licenţă şi foaia matricolă, diploma de master/studii aprofundate şi

foaia matricolă, etc.)

9. Copia legalizată a certificatului de naştere, iar în cazul în care candidatul şi-a schimbat

numele, copii legalizate de pe documente care atestă schimbarea numelui — certificat de

căsătorie sau dovada schimbării numelui.

10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a

paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de

identitate ori paşaportului;

11. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic,

selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale

proprii.

12. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de

incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării

concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;

13. Chitanţa de achitare a taxei de participare la concurs

Page 12: UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEAunivagora.ro/m/filer_public/2015/12/03/informatii_despre_concurs... · Gary J. Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică,

VIII. Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs

Format tipărit: Universitatea Agora, Piaţa Tineretului nr. 8, Oradea, jud. Bihor, cod poştal:

410526, la Departamentul de resurse umane.

Format electronic: e-mail: [email protected]