of 5 /5
GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE OIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST Instrumente Structurale 2007-2013 Fondul Social European POSDRU 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI UNIUNEA EUROPEANĂ ulcanair aircraft R v

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI …aerotraining.ro/imagini/aerotraining/Rapoarte-si-studii/...1.2. Norme de protectie a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică

  • Author
    others

  • View
    36

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI...

Page 1: UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI …aerotraining.ro/imagini/aerotraining/Rapoarte-si-studii/...1.2. Norme de protectie a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALEŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

OIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST

Instrumente Structurale 2007-2013

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

GUVERNUL ROMÂNIEIUNIUNEA EUROPEANĂ

ulcanair aircraft R

v

Page 2: UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI …aerotraining.ro/imagini/aerotraining/Rapoarte-si-studii/...1.2. Norme de protectie a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică

CUPRINS

Cap.1. Norme de sănătate și securitate a muncii, protecția mediului,

prevenirea și stingerea incendiilor........................................................5 1.1. Glossar-termeni de specialitate..........................................................................6

1.2. Norme de protectie a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la

rece și ștanțare…………………………………………………………10

1.2.1.Măsuri de protecţia muncii în activităţi cu unelte manuale…………………26

1.2.2.Măsuri de protecţia muncii în activităţi cu maşini – unelte…………………28

1.2.3.Măsuri de protecţia muncii la utilizarea instalaţiilor şi echipamentelor

electrice……………………………………………………………………………29

1.2.4.Măsuri de protecţia muncii la manipularea şi transportul manual al

materialelor..............................................................................................................30

1.3. Echipamente de lucru și de protecție................................................................33

1.4. Factori de risc.Înlăturarea factorilor de risc.....................................................37

1.5. Accidentele de muncă.......................................................................................43

1.6. Măsuri de prim ajutor.......................................................................................46

Cap.2. Planificarea activității proprii.................................................75 2.1. Concepții despre gestionarea timpului.............................................................77

2.2. Planificarea scopurilor și a activității...............................................................82

Cap.3. Comunicarea interactivă la locul de muncă...........................93 3.1. Specificul comunicării organizaţionale...........................................................94

3.2. Reţelele de comunicare în organizaţie.............................................................95

3.3. Modalităţi de comunicare organizaţională………………………………..96

3.4. Roluri în comunicare……………………………………………………..100

3.5 Variabile procesuale ale comunicării……………………………………..101

3.6. Efectele comunicării la nivel individual şi organizaţional……………….103

3.7. Strategii de comunicare organizaţională…………………………………105

Cap.4. Lucrul în echipă......................................................................109 4.1. Munca în echipă – delimitări conceptuale………………………………110

4.2. Construirea unei echipe eficiente…………………………………………113

4.3. Conducerea echipelor……………………………………………………..124

4.4. Rezolvarea creativă a problemelor în echipă…………………………….129

Page 3: UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI …aerotraining.ro/imagini/aerotraining/Rapoarte-si-studii/...1.2. Norme de protectie a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică

4.5. Avantajele şi dezavantajele muncii în echipă...........................................134

Cap. 5. Pregătirea materialelor și matrițelor pentru lucru............139 5.1. Matriţarea materialelor metalice……………………………………..……..140

5.1.1. Principiul matriţării…………………………………………………….…140

5.1.2. Clasificarea matriţării……………………………………………………..140

5.1.3. Scule pentru deformare la matriţare………………………………………141

5.1.4. Matriţarea pe ciocane……………………………………………………..146

5.1.5. Matriţarea pe prese………………………………………………………..148

5.1.6. Tehnologia matriţării…………………………………………………...…152

5.1.7. Matriţarea cu viteze mari de deformare…………………………………...155

5.2.Matrițe pentru material composite…………………………………………..164

5.3.Ghid pentru realizarea matrițelor din material compozite ………………….172

5.3.1. Matrițe din poliester ranforsat cu fibră de sticlă....................................172

5.3.2.Construcția modelului(modelului Master).............................................174

5.3.3.Stratul de gelcoat pentru matriță...........................................................175

5.3.4. Îndepărtarea matriței după model....................................................... 184

5.3.5. Aplicarea gelcoat-ului pe matrițe..........................................................194

5.4.Procedeu pentru obținerea de piese din rășini poliesterice, armate cu fibră de

sticlă……………………………………………………………………………198

Cap. 6. Aplicarea stratului gelcoat pe matriță………………...….208 6.1. Generalități………………………………………………………………..209

6.2.Componentele materialelor de vopsire……………………………………210

6.3.Produsele auxiliare ale materialelor de vopsire. ………………………….211

6.4.Principalele produse de vopsire…………………………………………..212

6.5.Factori care determina o buna vopsire……………………………………217

6.6. Operații pregătitoare principale ……………………………………………224

6.7.Metode și utilaje de vopsire……………………………………………….232

6.8.Defecte de aplicare ale materialelor de vopsire……………………………..242

6.9.Stratul de gelcoat pentru matriță.....................................................................256

6.10. Aplicarea gelcoatului pe matriță .................................................................262

6.11.Defecte care apar în procesul de gelcotare și laminare(turnare)…………..263

Cap. 7. Debavurarea produsului stratificat…………………...….274 7.1. Gestionarea stocurilor.............................................................................275

7.2. Depozitarea materialelor…………………………………………………..276

7.3. Manipularea mărfurilor…………………………..………………………278

7.4.Confecționarea reperelor din rășini poliesterice armate cu fibră de sticlă..…281 7.5.

Materiale compozite……………………………......................................... 290

7.5.1. Proliferarea şi diversificarea materialelor compozite.............................290

7.5.2. Clasificarea materialelor compozite.......................................................293

Page 4: UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI …aerotraining.ro/imagini/aerotraining/Rapoarte-si-studii/...1.2. Norme de protectie a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică

7.5.3. Domenii de utilizare ale materialelor compozit......................................296

7.5.4. Materiale compozite stratificate…………………….…………………….303

7. 6. Tipuri de matrici utilizate…………………………………………………..311

7.7. Execuţia matriţelor din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă............................317

7.8. Tipuri de fibre.................................................................................................320

7.9.Ranforsarea cu fibre de sticlă .........................................................................323

7.10. Glossar-termeni de specialitate..............................................................329

Cap. 8. Debavurarea produsului stratificat......................................335

8.1.Tipuri de inventariere………………………………………………………..336

8.2.Trasarea. Metode de trasare.Sabloane de trasaj…………………….………..341

8.3.Debitarea…….……………………………………………………………….348

8.4.Polizarea. Polizorul unghiular…………………………………………..355

Cap. 9. Retușarea produsului stratificat...........................................369 9.1. Operația de retușare........................................... .............................370

9.2.Deteriorarea componentelor materialelor compozite......................................372

9.3. Diagrama reparației materialelor compozite…………………….………….374

9.4.Tipuri de deteriorare a materialelor compozite……………………………...377

9.5. Opțiuni de reparare a materialelor compozite………………………………379

9.6. Echipamente pentru reparații și accesorii…………………………………..385

Cap.10. Aplicarea procedurilor de calitate.......................................393 10.1. Calitatea produselor………………………………………………………..394

10.2.Standarde ISO. Normative de recepție și control specifice………………...396

ANEXE

Page 5: UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI …aerotraining.ro/imagini/aerotraining/Rapoarte-si-studii/...1.2. Norme de protectie a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică