Unitary Dual

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

corp gov

Text of Unitary Dual

 • UNIVERSITY OF GHENT

  FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS

  ADMINISTRATION

  ACADEMIC YEAR 2013 2014

  Board effectiveness: one-tier versus two-tier boards

  Master dissertation submitted to obtain the degree of

  Master of Science in Business Economics

  Charlotte De Moor

  under the supervision of

  Prof. Gerrit Sarens

 • UNIVERSITY OF GHENT

  FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS

  ADMINISTRATION

  ACADEMIC YEAR 2013 2014

  Board effectiveness: one-tier versus two-tier boards

  Master dissertation submitted to obtain the degree of

  Master of Science in Business Economics

  Charlotte De Moor

  under the supervision of

  Prof. Gerrit Sarens

 • ! I!

  PERMISSION

  The undersigned declares that the content of this master dissertation may be consulted and/or

  reproduced, provided the source is acknowledged.

  Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of

  geproduceerd worden, mits bronvermelding.

  Charlotte De Moor

 • !II!

  NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING

  In deze dissertatie wordt nagegaan of de effectiviteit van de Raad van Bestuur, zijnde de mate

  waarin ze haar rollen adequaat kan uitvoeren, verschillend is in het one-tier en two-tier model.

  In het one-tier model worden uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders verenigd in n

  groep, terwijl het two-tier model een formele splitsing van beide types bestuurders en hun

  respectievelijke rollen voorschrijft.

  De literatuurstudie gaat eerst in op de Raad van Bestuur zelf. Dit onderdeel behandelt de

  bijdragen van de verschillende types van bestuurders (uitvoerende versus niet-uitvoerende

  bestuurders, chairman) en de rollen van de Raad van Bestuur (controle, strategie en service).

  Daarna worden de one-tier en two-tier structuur besproken en vergeleken. De modellen

  verschillen in vier aspecten, zijnde (1) de formele structuur, (2) de leiderschapstructuur, (3) de

  rolverdeling en (4) de stakeholdervertegenwoordiging. Het laatste onderdeel van de

  literatuurstudie gaat in op de determinanten, al dan niet structuur-gerelateerd, van de

  effectiviteit van de Raad van Bestuur.

  In het volgende luik, het empirisch onderzoek, wordt de link gemaakt tussen de effectiviteit

  van de Raad van Bestuur en de beide bestuursmodellen. Volgende onderzoeksvraag staat

  centraal: Is de one-tier structuur effectiever dan de two-tier structuur?. Het empirisch

  onderzoek bestaat uit een reeks van kwalitatieve interviews, afgenomen bij bestuurders van

  Nederlandse bedrijven. In Nederland bestaan beide bestuursmodellen naast elkaar, in

  tegenstelling tot Belgi waarbij de Corporate Governance wetgeving gestoeld is op het one-

  tier model. De voornaamste bevindingen waren dat (1) de integratie van strategie en controle

  in het one-tier model kan leiden tot een hogere effectiviteit voor zowel de strategie als

  controle rol, dat (2) de grootte van de board niet significant verschilt, dat (3) de competentie

  en skills van de leider belangrijker zijn dan hoe het leiderschap is gestructureerd, dat (4)

  diversiteit in beide modellen veel aandacht krijgt, en dat (5) de onafhankelijkheid van de

  bestuurders moeilijker gewaarborgd kan worden in het one-tier dan in het two-tier model.

  Echter is het onmogelijk om een van beide structuren superieur te verklaren.

  De studie sluit af met een persoonlijke reflectie, waarbij ik concludeer dat (1) de operationele

  verschillen tussen beide modellen in de praktijk niet zo groot zijn als de theorie suggereert, en

  dat (2) human capital, of de competentie, skills en ervaring van de bestuurders, geldt als een

  basisvoorwaarde voor een effectieve Raad van Bestuur.

 • ! III!

  PREFACE First of all, my gratitude goes out to Prof. Sarens, for guiding me in the process of writing my

  master dissertation. I would like to thank him for his scientific insight and suggestions, and

  aid in reading and correcting my thesis.

  Moreover none of my empirical research would have been realised without the input of the

  interviewed board members. I highly appreciate their time devotion, professional insights and

  suggestions. Furthermore I am grateful for the helpful suggestions of Prof. Levrau from

  Guberna (Instituut voor Bestuurders, Belgium) and the Dean of the Nyenrode Business

  University (the Netherlands), Leen Paape, for his efforts to connect me with Dutch board

  members.

  Lastly, I would like to thank my family and friends for their support, patience and care. The

  language, design and content of this work have improved substantially due to their

  suggestions and encouragement.

 • !IV!

  TABLE OF CONTENTS

  1. Introduction .......................................................................................................................... 1

  2. The Board of Directors ........................................................................................................ 2 2.1) Members of the board ........................................................................................................... 2

  2.1.1) Inside directors ..................................................................................................................... 2 2.1.2) Outside directors ................................................................................................................... 3 2.1.3) Chairman .............................................................................................................................. 4

  2.2) Roles of the board .................................................................................................................. 4 2.2.1) Control role ........................................................................................................................... 5 2.2.2) Strategy role .......................................................................................................................... 6 2.2.3) Service role ........................................................................................................................... 7

  3. Board Structure .................................................................................................................... 8 3.1) One-Tier Board .......................................................................................................................... 9 3.2) Two-Tier Board .......................................................................................................................... 9 3.3) Comparison between one-tier boards and two-tier boards .................................................. 10

  3.3.1) Formal structure .................................................................................................................. 10 3.3.2) Leadership structure ........................................................................................................... 11 3.3.3) Board organization ............................................................................................................. 11 3.3.4) Stakeholder representation ................................................................................................. 12

  4. Board Effectiveness ............................................................................................................ 12

  4.1) Board composition ................................................................................................................... 13 4.1.1) Board size ........................................................................................................................... 13 4.1.2) Leadership structure ........................................................................................................... 14 4.1.3) Board diversity ................................................................................................................... 14 4.1.4) Outsiders versus insiders .................................................................................................... 15 4.1.5) Independence of board members ........................................................................................ 15

  4.2) Other determinants .................................................................................................................. 16 4.2.1) Board culture ...................................................................................................................... 16 4.2.2) Interpersonal relationships .................................................................................................. 16 4.2.3) Board operation: information provision and timing ........................................................... 16 4.2.4) Board committees ............................................................................................................... 17

 • ! V!

  5. Empirical research ............................................................................................................. 18 5.1) Research question ................................................................................................................ 18 5.2) Data collection ...................................................................................................................... 20 5.3) Data analysis and interpretation ........................................................................................ 22

  5.3.1) Method ...........................................................................................................................